Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 17.12.2020 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny všeobecne veľmi mierne narastajú, oziminy sú v dobrom stave.

Ceny tovarov

03.12.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
03.12.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
03.12.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
03.12.2020 - NACLS DDP VSK : 78,00 EUR
03.12.2020 - NACLS DDP SSK : 78,00 EUR
03.12.2020 - NACLS DDP ZSK : 78,00 EUR
03.12.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
03.12.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
03.12.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
03.12.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,20 EUR
03.12.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,20 EUR
03.12.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,20 EUR
03.12.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 2 017,00 EUR
03.12.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 2 017,00 EUR
03.12.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 017,00 EUR
03.12.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 3 062,00 EUR
03.12.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 3 062,00 EUR
03.12.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 062,00 EUR
03.12.2020 - CMAR DDP VSK : 1 601,00 EUR
03.12.2020 - CMAR DDP SSK : 1 601,00 EUR
03.12.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 601,00 EUR
03.12.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 50,00 EUR
03.12.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 50,00 EUR
03.12.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 50,00 EUR
03.12.2020 - RPSOIL DDP VSK : 750,00 EUR
03.12.2020 - RPSOIL DDP SSK : 750,00 EUR
03.12.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 750,00 EUR
03.12.2020 - WHTE DDP VSK : 156,10 EUR
03.12.2020 - WHTE DDP SSK : 157,10 EUR
03.12.2020 - WHTE DDP ZSK : 160,10 EUR
03.12.2020 - WHTA DDP VSK : 153,10 EUR
03.12.2020 - WHTA DDP SSK : 154,10 EUR
03.12.2020 - WHTA DDP ZSK : 157,10 EUR
03.12.2020 - WHTB DDP VSK : 148,00 EUR
03.12.2020 - WHTB DDP SSK : 149,00 EUR
03.12.2020 - WHTB DDP ZSK : 152,00 EUR
03.12.2020 - WHTF DDP VSK : 136,00 EUR
03.12.2020 - WHTF DDP SSK : 137,00 EUR
03.12.2020 - WHTF DDP ZSK : 140,00 EUR
03.12.2020 - WHTS DDP VSK : 276,00 EUR
03.12.2020 - WHTS DDP SSK : 277,00 EUR
03.12.2020 - WHTS DDP ZSK : 280,00 EUR
03.12.2020 - BRLS DDP VSK : 174,92 EUR
03.12.2020 - BRLS DDP SSK : 177,92 EUR
03.12.2020 - BRLS DDP ZSK : 180,92 EUR
03.12.2020 - BRLF DDP VSK : 109,00 EUR
03.12.2020 - BRLF DDP SSK : 112,00 EUR
03.12.2020 - BRLF DDP ZSK : 115,00 EUR
03.12.2020 - RYEA DDP VSK : 132,21 EUR
03.12.2020 - RYEA DDP SSK : 135,21 EUR
03.12.2020 - RYEA DDP ZSK : 138,21 EUR
03.12.2020 - CRNA DDP VSK : 133,90 EUR
03.12.2020 - CRNA DDP SSK : 134,90 EUR
03.12.2020 - CRNA DDP ZSK : 135,90 EUR
03.12.2020 - CRNF DDP VSK : 132,23 EUR
03.12.2020 - CRNF DDP SSK : 133,23 EUR
03.12.2020 - CRNF DDP ZSK : 134,23 EUR
03.12.2020 - RPS DDP VSK : 374,33 EUR
03.12.2020 - RPS DDP SSK : 374,33 EUR
03.12.2020 - RPS DDP ZSK : 374,33 EUR
03.12.2020 - SNF DDP VSK : 324,33 EUR
03.12.2020 - SNF DDP SSK : 324,33 EUR
03.12.2020 - SNF DDP ZSK : 324,33 EUR
03.12.2020 - EUA DDP EU : 29,25 EUR
03.12.2020 - CER DDP EU : 0,29 EUR
03.12.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
03.12.2020 - EUAA DDP EU : 28,45 EUR
03.12.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
03.12.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,10 EUR
03.12.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
03.12.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
17.12.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
17.12.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
17.12.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
17.12.2020 - NACLS DDP VSK : 81,00 EUR
17.12.2020 - NACLS DDP SSK : 81,00 EUR
17.12.2020 - NACLS DDP ZSK : 81,00 EUR
17.12.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,10 EUR
17.12.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,10 EUR
17.12.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,10 EUR
17.12.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,40 EUR
17.12.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,40 EUR
17.12.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,40 EUR
17.12.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 2 032,75 EUR
17.12.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 2 032,75 EUR
17.12.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 032,75 EUR
17.12.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 2 948,60 EUR
17.12.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 2 948,60 EUR
17.12.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 948,60 EUR
17.12.2020 - CMAR DDP VSK : 1 651,00 EUR
17.12.2020 - CMAR DDP SSK : 1 651,00 EUR
17.12.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 651,00 EUR
17.12.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 47,00 EUR
17.12.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 47,00 EUR
17.12.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 47,00 EUR
17.12.2020 - RPSOIL DDP VSK : 790,00 EUR
17.12.2020 - RPSOIL DDP SSK : 790,00 EUR
17.12.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 790,00 EUR
17.12.2020 - WHTE DDP VSK : 164,00 EUR
17.12.2020 - WHTE DDP SSK : 165,00 EUR
17.12.2020 - WHTE DDP ZSK : 168,00 EUR
17.12.2020 - WHTA DDP VSK : 162,00 EUR
17.12.2020 - WHTA DDP SSK : 163,00 EUR
17.12.2020 - WHTA DDP ZSK : 166,00 EUR
17.12.2020 - WHTB DDP VSK : 160,00 EUR
17.12.2020 - WHTB DDP SSK : 161,00 EUR
17.12.2020 - WHTB DDP ZSK : 164,00 EUR
17.12.2020 - WHTF DDP VSK : 141,00 EUR
17.12.2020 - WHTF DDP SSK : 142,00 EUR
17.12.2020 - WHTF DDP ZSK : 145,00 EUR
17.12.2020 - WHTS DDP VSK : 291,00 EUR
17.12.2020 - WHTS DDP SSK : 292,00 EUR
17.12.2020 - WHTS DDP ZSK : 295,00 EUR
17.12.2020 - BRLS DDP VSK : 163,50 EUR
17.12.2020 - BRLS DDP SSK : 166,50 EUR
17.12.2020 - BRLS DDP ZSK : 169,50 EUR
17.12.2020 - BRLF DDP VSK : 129,00 EUR
17.12.2020 - BRLF DDP SSK : 132,00 EUR
17.12.2020 - BRLF DDP ZSK : 135,00 EUR
17.12.2020 - RYEA DDP VSK : 150,00 EUR
17.12.2020 - RYEA DDP SSK : 153,00 EUR
17.12.2020 - RYEA DDP ZSK : 156,00 EUR
17.12.2020 - CRNA DDP VSK : 145,37 EUR
17.12.2020 - CRNA DDP SSK : 146,37 EUR
17.12.2020 - CRNA DDP ZSK : 147,37 EUR
17.12.2020 - CRNF DDP VSK : 142,50 EUR
17.12.2020 - CRNF DDP SSK : 143,50 EUR
17.12.2020 - CRNF DDP ZSK : 144,50 EUR
17.12.2020 - RPS DDP VSK : 401,00 EUR
17.12.2020 - RPS DDP SSK : 401,00 EUR
17.12.2020 - RPS DDP ZSK : 401,00 EUR
17.12.2020 - SNF DDP VSK : 341,00 EUR
17.12.2020 - SNF DDP SSK : 341,00 EUR
17.12.2020 - SNF DDP ZSK : 341,00 EUR
17.12.2020 - EUA DDP EU : 31,63 EUR
17.12.2020 - CER DDP EU : 0,34 EUR
17.12.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
17.12.2020 - EUAA DDP EU : 31,34 EUR
17.12.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
17.12.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,10 EUR
17.12.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
17.12.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
31.12.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
31.12.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
31.12.2020 - NACLS DDP VSK : 81,00 EUR
31.12.2020 - NACLS DDP SSK : 81,00 EUR
31.12.2020 - NACLS DDP ZSK : 81,00 EUR
31.12.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,10 EUR
31.12.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,10 EUR
31.12.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,10 EUR
31.12.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,40 EUR
31.12.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,40 EUR
31.12.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,40 EUR
31.12.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 2 032,75 EUR
31.12.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 2 032,75 EUR
31.12.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 032,75 EUR
31.12.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 2 948,60 EUR
31.12.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 2 948,60 EUR
31.12.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 948,60 EUR
31.12.2020 - CMAR DDP VSK : 1 651,00 EUR
31.12.2020 - CMAR DDP SSK : 1 651,00 EUR
31.12.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 651,00 EUR
31.12.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 47,00 EUR
31.12.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 47,00 EUR
31.12.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 47,00 EUR
31.12.2020 - RPSOIL DDP VSK : 790,00 EUR
31.12.2020 - RPSOIL DDP SSK : 790,00 EUR
31.12.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 790,00 EUR
31.12.2020 - WHTE DDP VSK : 164,00 EUR
31.12.2020 - WHTE DDP SSK : 165,00 EUR
31.12.2020 - WHTE DDP ZSK : 168,00 EUR
31.12.2020 - WHTA DDP VSK : 162,00 EUR
31.12.2020 - WHTA DDP SSK : 163,00 EUR
31.12.2020 - WHTA DDP ZSK : 166,00 EUR
31.12.2020 - WHTB DDP VSK : 160,00 EUR
31.12.2020 - WHTB DDP SSK : 161,00 EUR
31.12.2020 - WHTB DDP ZSK : 164,00 EUR
31.12.2020 - WHTF DDP VSK : 141,00 EUR
31.12.2020 - WHTF DDP SSK : 142,00 EUR
31.12.2020 - WHTF DDP ZSK : 145,00 EUR
31.12.2020 - WHTS DDP VSK : 291,00 EUR
31.12.2020 - WHTS DDP SSK : 292,00 EUR
31.12.2020 - WHTS DDP ZSK : 295,00 EUR
31.12.2020 - BRLS DDP VSK : 163,50 EUR
31.12.2020 - BRLS DDP SSK : 166,50 EUR
31.12.2020 - BRLS DDP ZSK : 169,50 EUR
31.12.2020 - BRLF DDP VSK : 129,00 EUR
31.12.2020 - BRLF DDP SSK : 132,00 EUR
31.12.2020 - BRLF DDP ZSK : 135,00 EUR
31.12.2020 - RYEA DDP VSK : 150,00 EUR
31.12.2020 - RYEA DDP SSK : 153,00 EUR
31.12.2020 - RYEA DDP ZSK : 156,00 EUR
31.12.2020 - CRNA DDP VSK : 145,37 EUR
31.12.2020 - CRNA DDP SSK : 146,37 EUR
31.12.2020 - CRNA DDP ZSK : 147,37 EUR
31.12.2020 - CRNF DDP VSK : 142,50 EUR
31.12.2020 - CRNF DDP SSK : 143,50 EUR
31.12.2020 - CRNF DDP ZSK : 144,50 EUR
31.12.2020 - RPS DDP VSK : 401,00 EUR
31.12.2020 - RPS DDP SSK : 401,00 EUR
31.12.2020 - RPS DDP ZSK : 401,00 EUR
31.12.2020 - SNF DDP VSK : 341,00 EUR
31.12.2020 - SNF DDP SSK : 341,00 EUR
31.12.2020 - SNF DDP ZSK : 341,00 EUR
31.12.2020 - EUA DDP EU : 32,00 EUR
31.12.2020 - CER DDP EU : 0,35 EUR
31.12.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2020 - EUAA DDP EU : 31,36 EUR
31.12.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - EUA DDP EU : 32,00 EUR
31.12.2020 - CER DDP EU : 0,35 EUR
31.12.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2020 - EUAA DDP EU : 31,36 EUR
31.12.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2021 - EUA DDP EU : 32,30 EUR
25.01.2021 - CER DDP EU : 0,35 EUR
25.01.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.01.2021 - EUAA DDP EU : 31,55 EUR
25.01.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2021 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.01.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2021 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
25.01.2021 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
25.01.2021 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
25.01.2021 - NACLS DDP VSK : 81,00 EUR
25.01.2021 - NACLS DDP SSK : 81,00 EUR
25.01.2021 - NACLS DDP ZSK : 81,00 EUR
25.01.2021 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,10 EUR
25.01.2021 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,10 EUR
25.01.2021 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.01.2021 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,40 EUR
25.01.2021 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,40 EUR
25.01.2021 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,40 EUR
25.01.2021 - ODT-MLK DDP VSK : 2 032,75 EUR
25.01.2021 - ODT-MLK DDP SSK : 2 032,75 EUR
25.01.2021 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 032,75 EUR
25.01.2021 - PLN-MLK DDP VSK : 2 948,60 EUR
25.01.2021 - PLN-MLK DDP SSK : 2 948,60 EUR
25.01.2021 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 948,60 EUR
25.01.2021 - CMAR DDP VSK : 1 651,00 EUR
25.01.2021 - CMAR DDP SSK : 1 651,00 EUR
25.01.2021 - CMAR DDP ZSK : 1 651,00 EUR
25.01.2021 - STIEP-3 DDP VSK : 47,00 EUR
25.01.2021 - STIEP-3 DDP SSK : 47,00 EUR
25.01.2021 - STIEP-3 DDP ZSK : 47,00 EUR
25.01.2021 - RPSOIL DDP VSK : 790,00 EUR
25.01.2021 - RPSOIL DDP SSK : 790,00 EUR
25.01.2021 - RPSOIL DDP ZSK : 790,00 EUR
25.01.2021 - WHTE DDP VSK : 164,00 EUR
25.01.2021 - WHTE DDP SSK : 165,00 EUR
25.01.2021 - WHTE DDP ZSK : 168,00 EUR
25.01.2021 - WHTA DDP VSK : 162,00 EUR
25.01.2021 - WHTA DDP SSK : 163,00 EUR
25.01.2021 - WHTA DDP ZSK : 166,00 EUR
25.01.2021 - WHTB DDP VSK : 160,00 EUR
25.01.2021 - WHTB DDP SSK : 161,00 EUR
25.01.2021 - WHTB DDP ZSK : 164,00 EUR
25.01.2021 - WHTF DDP VSK : 141,00 EUR
25.01.2021 - WHTF DDP SSK : 142,00 EUR
25.01.2021 - WHTF DDP ZSK : 145,00 EUR
25.01.2021 - WHTS DDP VSK : 291,00 EUR
25.01.2021 - WHTS DDP SSK : 292,00 EUR
25.01.2021 - WHTS DDP ZSK : 295,00 EUR
25.01.2021 - BRLS DDP VSK : 163,50 EUR
25.01.2021 - BRLS DDP SSK : 166,50 EUR
25.01.2021 - BRLS DDP ZSK : 169,50 EUR
25.01.2021 - BRLF DDP VSK : 129,00 EUR
25.01.2021 - BRLF DDP SSK : 132,00 EUR
25.01.2021 - BRLF DDP ZSK : 135,00 EUR
25.01.2021 - RYEA DDP VSK : 150,00 EUR
25.01.2021 - RYEA DDP SSK : 153,89 EUR
25.01.2021 - RYEA DDP ZSK : 156,00 EUR
25.01.2021 - CRNA DDP VSK : 145,37 EUR
25.01.2021 - CRNA DDP SSK : 146,37 EUR
25.01.2021 - CRNA DDP ZSK : 147,37 EUR
25.01.2021 - CRNF DDP VSK : 142,50 EUR
25.01.2021 - CRNF DDP SSK : 143,50 EUR
25.01.2021 - CRNF DDP ZSK : 144,50 EUR
25.01.2021 - RPS DDP VSK : 401,00 EUR
25.01.2021 - RPS DDP SSK : 401,00 EUR
25.01.2021 - RPS DDP ZSK : 401,00 EUR
25.01.2021 - SNF DDP VSK : 341,00 EUR
25.01.2021 - SNF DDP SSK : 341,00 EUR
25.01.2021 - SNF DDP ZSK : 341,00 EUR
25.02.2021 - EUA DDP EU : 32,67 EUR
25.02.2021 - CER DDP EU : 0,36 EUR
25.02.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.02.2021 - EUAA DDP EU : 31,79 EUR
25.02.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2021 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.02.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2021 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
25.02.2021 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
25.02.2021 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
25.02.2021 - NACLS DDP VSK : 81,00 EUR
25.02.2021 - NACLS DDP SSK : 81,00 EUR
25.02.2021 - NACLS DDP ZSK : 81,00 EUR
25.02.2021 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,10 EUR
25.02.2021 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,10 EUR
25.02.2021 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.02.2021 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,40 EUR
25.02.2021 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,40 EUR
25.02.2021 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,40 EUR
25.02.2021 - ODT-MLK DDP VSK : 2 032,75 EUR
25.02.2021 - ODT-MLK DDP SSK : 2 032,75 EUR
25.02.2021 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 032,75 EUR
25.02.2021 - PLN-MLK DDP VSK : 2 948,60 EUR
25.02.2021 - PLN-MLK DDP SSK : 2 948,60 EUR
25.02.2021 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 948,60 EUR
25.02.2021 - CMAR DDP VSK : 1 651,00 EUR
25.02.2021 - CMAR DDP SSK : 1 651,00 EUR
25.02.2021 - CMAR DDP ZSK : 1 651,00 EUR
25.02.2021 - STIEP-3 DDP VSK : 47,00 EUR
25.02.2021 - STIEP-3 DDP SSK : 47,00 EUR
25.02.2021 - STIEP-3 DDP ZSK : 47,00 EUR
25.02.2021 - RPSOIL DDP VSK : 790,00 EUR
25.02.2021 - RPSOIL DDP SSK : 790,00 EUR
25.02.2021 - RPSOIL DDP ZSK : 790,00 EUR
25.02.2021 - WHTE DDP VSK : 164,00 EUR
25.02.2021 - WHTE DDP SSK : 165,00 EUR
25.02.2021 - WHTE DDP ZSK : 168,00 EUR
25.02.2021 - WHTA DDP VSK : 162,00 EUR
25.02.2021 - WHTA DDP SSK : 163,00 EUR
25.02.2021 - WHTA DDP ZSK : 166,00 EUR
25.02.2021 - WHTB DDP VSK : 160,00 EUR
25.02.2021 - WHTB DDP SSK : 161,00 EUR
25.02.2021 - WHTB DDP ZSK : 164,00 EUR
25.02.2021 - WHTF DDP VSK : 141,00 EUR
25.02.2021 - WHTF DDP SSK : 142,00 EUR
25.02.2021 - WHTF DDP ZSK : 145,00 EUR
25.02.2021 - WHTS DDP VSK : 291,00 EUR
25.02.2021 - WHTS DDP SSK : 292,00 EUR
25.02.2021 - WHTS DDP ZSK : 295,00 EUR
25.02.2021 - BRLS DDP VSK : 163,50 EUR
25.02.2021 - BRLS DDP SSK : 166,50 EUR
25.02.2021 - BRLS DDP ZSK : 169,50 EUR
25.02.2021 - BRLF DDP VSK : 129,00 EUR
25.02.2021 - BRLF DDP SSK : 132,00 EUR
25.02.2021 - BRLF DDP ZSK : 135,00 EUR
25.02.2021 - RYEA DDP VSK : 150,00 EUR
25.02.2021 - RYEA DDP SSK : 155,00 EUR
25.02.2021 - RYEA DDP ZSK : 156,00 EUR
25.02.2021 - CRNA DDP VSK : 145,37 EUR
25.02.2021 - CRNA DDP SSK : 146,37 EUR
25.02.2021 - CRNA DDP ZSK : 147,37 EUR
25.02.2021 - CRNF DDP VSK : 142,50 EUR
25.02.2021 - CRNF DDP SSK : 143,50 EUR
25.02.2021 - CRNF DDP ZSK : 144,50 EUR
25.02.2021 - RPS DDP VSK : 401,00 EUR
25.02.2021 - RPS DDP SSK : 401,00 EUR
25.02.2021 - RPS DDP ZSK : 401,00 EUR
25.02.2021 - SNF DDP VSK : 341,00 EUR
25.02.2021 - SNF DDP SSK : 341,00 EUR
25.02.2021 - SNF DDP ZSK : 341,00 EUR
25.03.2021 - EUA DDP EU : 33,00 EUR
25.03.2021 - CER DDP EU : 0,36 EUR
25.03.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.03.2021 - EUAA DDP EU : 32,00 EUR
25.03.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2021 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.03.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2021 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
25.03.2021 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
25.03.2021 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
25.03.2021 - NACLS DDP VSK : 81,00 EUR
25.03.2021 - NACLS DDP SSK : 81,00 EUR
25.03.2021 - NACLS DDP ZSK : 81,00 EUR
25.03.2021 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,10 EUR
25.03.2021 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,10 EUR
25.03.2021 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.03.2021 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,40 EUR
25.03.2021 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,40 EUR
25.03.2021 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,40 EUR
25.03.2021 - ODT-MLK DDP VSK : 2 032,75 EUR
25.03.2021 - ODT-MLK DDP SSK : 2 032,75 EUR
25.03.2021 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 032,75 EUR
25.03.2021 - PLN-MLK DDP VSK : 2 948,60 EUR
25.03.2021 - PLN-MLK DDP SSK : 2 948,60 EUR
25.03.2021 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 948,60 EUR
25.03.2021 - CMAR DDP VSK : 1 651,00 EUR
25.03.2021 - CMAR DDP SSK : 1 651,00 EUR
25.03.2021 - CMAR DDP ZSK : 1 651,00 EUR
25.03.2021 - STIEP-3 DDP VSK : 47,00 EUR
25.03.2021 - STIEP-3 DDP SSK : 47,00 EUR
25.03.2021 - STIEP-3 DDP ZSK : 47,00 EUR
25.03.2021 - RPSOIL DDP VSK : 790,00 EUR
25.03.2021 - RPSOIL DDP SSK : 790,00 EUR
25.03.2021 - RPSOIL DDP ZSK : 790,00 EUR
25.03.2021 - WHTE DDP VSK : 164,00 EUR
25.03.2021 - WHTE DDP SSK : 165,00 EUR
25.03.2021 - WHTE DDP ZSK : 168,00 EUR
25.03.2021 - WHTA DDP VSK : 162,00 EUR
25.03.2021 - WHTA DDP SSK : 163,00 EUR
25.03.2021 - WHTA DDP ZSK : 166,00 EUR
25.03.2021 - WHTB DDP VSK : 160,00 EUR
25.03.2021 - WHTB DDP SSK : 161,00 EUR
25.03.2021 - WHTB DDP ZSK : 164,00 EUR
25.03.2021 - WHTF DDP VSK : 141,00 EUR
25.03.2021 - WHTF DDP SSK : 142,00 EUR
25.03.2021 - WHTF DDP ZSK : 145,00 EUR
25.03.2021 - WHTS DDP VSK : 291,00 EUR
25.03.2021 - WHTS DDP SSK : 292,00 EUR
25.03.2021 - WHTS DDP ZSK : 295,00 EUR
25.03.2021 - BRLS DDP VSK : 163,50 EUR
25.03.2021 - BRLS DDP SSK : 166,50 EUR
25.03.2021 - BRLS DDP ZSK : 169,50 EUR
25.03.2021 - BRLF DDP VSK : 129,00 EUR
25.03.2021 - BRLF DDP SSK : 132,00 EUR
25.03.2021 - BRLF DDP ZSK : 135,00 EUR
25.03.2021 - RYEA DDP VSK : 150,00 EUR
25.03.2021 - RYEA DDP SSK : 156,00 EUR
25.03.2021 - RYEA DDP ZSK : 156,00 EUR
25.03.2021 - CRNA DDP VSK : 145,37 EUR
25.03.2021 - CRNA DDP SSK : 146,37 EUR
25.03.2021 - CRNA DDP ZSK : 147,37 EUR
25.03.2021 - CRNF DDP VSK : 142,50 EUR
25.03.2021 - CRNF DDP SSK : 143,50 EUR
25.03.2021 - CRNF DDP ZSK : 144,50 EUR
25.03.2021 - RPS DDP VSK : 401,00 EUR
25.03.2021 - RPS DDP SSK : 401,00 EUR
25.03.2021 - RPS DDP ZSK : 401,00 EUR
25.03.2021 - SNF DDP VSK : 341,00 EUR
25.03.2021 - SNF DDP SSK : 341,00 EUR
25.03.2021 - SNF DDP ZSK : 341,00 EUR
31.12.2021 - EUA DDP EU : 37,00 EUR
31.12.2021 - CER DDP EU : 0,40 EUR
31.12.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2021 - EUAA DDP EU : 35,00 EUR
31.12.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2021 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR