Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 08.07.2020 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín sú na stabilnej úrovni s výnimkou jačmeňov, kde sa očakávajú zvýšené výnosy, a ceny zaznamenávajú pokles.
Taktiež kukurice zaznamenávajú pokles cien.

Emisie CO2 naďalej stúpajú.

Posypová soľ  ostáva na vyrovnanej cenovej úrovni.

Ceny tovarov

24.06.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
24.06.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
24.06.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
24.06.2020 - NACLS DDP VSK : 77,00 EUR
24.06.2020 - NACLS DDP SSK : 77,00 EUR
24.06.2020 - NACLS DDP ZSK : 77,00 EUR
24.06.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,80 EUR
24.06.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,80 EUR
24.06.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,80 EUR
24.06.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
24.06.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
24.06.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
24.06.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 2 067,00 EUR
24.06.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 2 067,00 EUR
24.06.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 067,00 EUR
24.06.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 3 112,00 EUR
24.06.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 3 112,00 EUR
24.06.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 112,00 EUR
24.06.2020 - CMAR DDP VSK : 1 701,00 EUR
24.06.2020 - CMAR DDP SSK : 1 701,00 EUR
24.06.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 701,00 EUR
24.06.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
24.06.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
24.06.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
24.06.2020 - RPSOIL DDP VSK : 760,00 EUR
24.06.2020 - RPSOIL DDP SSK : 760,00 EUR
24.06.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 760,00 EUR
24.06.2020 - WHTE DDP VSK : 158,06 EUR
24.06.2020 - WHTE DDP SSK : 159,06 EUR
24.06.2020 - WHTE DDP ZSK : 162,06 EUR
24.06.2020 - WHTA DDP VSK : 155,68 EUR
24.06.2020 - WHTA DDP SSK : 156,68 EUR
24.06.2020 - WHTA DDP ZSK : 159,68 EUR
24.06.2020 - WHTB DDP VSK : 151,00 EUR
24.06.2020 - WHTB DDP SSK : 152,00 EUR
24.06.2020 - WHTB DDP ZSK : 155,00 EUR
24.06.2020 - WHTF DDP VSK : 139,33 EUR
24.06.2020 - WHTF DDP SSK : 140,33 EUR
24.06.2020 - WHTF DDP ZSK : 143,33 EUR
24.06.2020 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
24.06.2020 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
24.06.2020 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
24.06.2020 - BRLS DDP VSK : 176,08 EUR
24.06.2020 - BRLS DDP SSK : 179,08 EUR
24.06.2020 - BRLS DDP ZSK : 182,08 EUR
24.06.2020 - BRLF DDP VSK : 131,50 EUR
24.06.2020 - BRLF DDP SSK : 134,50 EUR
24.06.2020 - BRLF DDP ZSK : 137,50 EUR
24.06.2020 - RYEA DDP VSK : 149,00 EUR
24.06.2020 - RYEA DDP SSK : 152,00 EUR
24.06.2020 - RYEA DDP ZSK : 155,00 EUR
24.06.2020 - CRNA DDP VSK : 140,50 EUR
24.06.2020 - CRNA DDP SSK : 141,50 EUR
24.06.2020 - CRNA DDP ZSK : 142,50 EUR
24.06.2020 - CRNF DDP VSK : 135,56 EUR
24.06.2020 - CRNF DDP SSK : 136,56 EUR
24.06.2020 - CRNF DDP ZSK : 137,56 EUR
24.06.2020 - RPS DDP VSK : 374,33 EUR
24.06.2020 - RPS DDP SSK : 374,33 EUR
24.06.2020 - RPS DDP ZSK : 374,33 EUR
24.06.2020 - SNF DDP VSK : 327,67 EUR
24.06.2020 - SNF DDP SSK : 327,67 EUR
24.06.2020 - SNF DDP ZSK : 327,67 EUR
24.06.2020 - EUA DDP EU : 24,58 EUR
24.06.2020 - CER DDP EU : 0,25 EUR
24.06.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
24.06.2020 - EUAA DDP EU : 24,51 EUR
24.06.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
24.06.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
24.06.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
24.06.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
08.07.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
08.07.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
08.07.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
08.07.2020 - NACLS DDP VSK : 78,00 EUR
08.07.2020 - NACLS DDP SSK : 78,00 EUR
08.07.2020 - NACLS DDP ZSK : 78,00 EUR
08.07.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
08.07.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
08.07.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
08.07.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,20 EUR
08.07.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,20 EUR
08.07.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,20 EUR
08.07.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 1 982,75 EUR
08.07.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 1 982,75 EUR
08.07.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 982,75 EUR
08.07.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 2 898,60 EUR
08.07.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 2 898,60 EUR
08.07.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 898,60 EUR
08.07.2020 - CMAR DDP VSK : 1 601,00 EUR
08.07.2020 - CMAR DDP SSK : 1 601,00 EUR
08.07.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 601,00 EUR
08.07.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 50,00 EUR
08.07.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 50,00 EUR
08.07.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 50,00 EUR
08.07.2020 - RPSOIL DDP VSK : 750,00 EUR
08.07.2020 - RPSOIL DDP SSK : 750,00 EUR
08.07.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 750,00 EUR
08.07.2020 - WHTE DDP VSK : 156,10 EUR
08.07.2020 - WHTE DDP SSK : 157,10 EUR
08.07.2020 - WHTE DDP ZSK : 160,10 EUR
08.07.2020 - WHTA DDP VSK : 153,10 EUR
08.07.2020 - WHTA DDP SSK : 154,10 EUR
08.07.2020 - WHTA DDP ZSK : 157,10 EUR
08.07.2020 - WHTB DDP VSK : 148,00 EUR
08.07.2020 - WHTB DDP SSK : 149,00 EUR
08.07.2020 - WHTB DDP ZSK : 152,00 EUR
08.07.2020 - WHTF DDP VSK : 136,00 EUR
08.07.2020 - WHTF DDP SSK : 137,00 EUR
08.07.2020 - WHTF DDP ZSK : 140,00 EUR
08.07.2020 - WHTS DDP VSK : 276,00 EUR
08.07.2020 - WHTS DDP SSK : 277,00 EUR
08.07.2020 - WHTS DDP ZSK : 280,00 EUR
08.07.2020 - BRLS DDP VSK : 175,38 EUR
08.07.2020 - BRLS DDP SSK : 178,38 EUR
08.07.2020 - BRLS DDP ZSK : 181,38 EUR
08.07.2020 - BRLF DDP VSK : 109,00 EUR
08.07.2020 - BRLF DDP SSK : 112,00 EUR
08.07.2020 - BRLF DDP ZSK : 115,00 EUR
08.07.2020 - RYEA DDP VSK : 132,21 EUR
08.07.2020 - RYEA DDP SSK : 135,21 EUR
08.07.2020 - RYEA DDP ZSK : 138,21 EUR
08.07.2020 - CRNA DDP VSK : 133,90 EUR
08.07.2020 - CRNA DDP SSK : 134,90 EUR
08.07.2020 - CRNA DDP ZSK : 135,90 EUR
08.07.2020 - CRNF DDP VSK : 132,23 EUR
08.07.2020 - CRNF DDP SSK : 133,23 EUR
08.07.2020 - CRNF DDP ZSK : 134,23 EUR
08.07.2020 - RPS DDP VSK : 371,00 EUR
08.07.2020 - RPS DDP SSK : 371,00 EUR
08.07.2020 - RPS DDP ZSK : 371,00 EUR
08.07.2020 - SNF DDP VSK : 321,00 EUR
08.07.2020 - SNF DDP SSK : 321,00 EUR
08.07.2020 - SNF DDP ZSK : 321,00 EUR
08.07.2020 - EUA DDP EU : 29,25 EUR
08.07.2020 - CER DDP EU : 0,29 EUR
08.07.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
08.07.2020 - EUAA DDP EU : 28,45 EUR
08.07.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
08.07.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,10 EUR
08.07.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
08.07.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
22.07.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
22.07.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
22.07.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
22.07.2020 - NACLS DDP VSK : 78,00 EUR
22.07.2020 - NACLS DDP SSK : 78,00 EUR
22.07.2020 - NACLS DDP ZSK : 78,00 EUR
22.07.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
22.07.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
22.07.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
22.07.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,20 EUR
22.07.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,20 EUR
22.07.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,20 EUR
22.07.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 1 982,75 EUR
22.07.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 1 982,75 EUR
22.07.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 982,75 EUR
22.07.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 2 898,60 EUR
22.07.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 2 898,60 EUR
22.07.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 898,60 EUR
22.07.2020 - CMAR DDP VSK : 1 601,00 EUR
22.07.2020 - CMAR DDP SSK : 1 601,00 EUR
22.07.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 601,00 EUR
22.07.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 50,00 EUR
22.07.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 50,00 EUR
22.07.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 50,00 EUR
22.07.2020 - RPSOIL DDP VSK : 750,00 EUR
22.07.2020 - RPSOIL DDP SSK : 750,00 EUR
22.07.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 750,00 EUR
22.07.2020 - WHTE DDP VSK : 157,80 EUR
22.07.2020 - WHTE DDP SSK : 158,80 EUR
22.07.2020 - WHTE DDP ZSK : 161,80 EUR
22.07.2020 - WHTA DDP VSK : 154,46 EUR
22.07.2020 - WHTA DDP SSK : 155,46 EUR
22.07.2020 - WHTA DDP ZSK : 158,46 EUR
22.07.2020 - WHTB DDP VSK : 148,50 EUR
22.07.2020 - WHTB DDP SSK : 149,50 EUR
22.07.2020 - WHTB DDP ZSK : 152,50 EUR
22.07.2020 - WHTF DDP VSK : 133,50 EUR
22.07.2020 - WHTF DDP SSK : 134,50 EUR
22.07.2020 - WHTF DDP ZSK : 137,50 EUR
22.07.2020 - WHTS DDP VSK : 276,00 EUR
22.07.2020 - WHTS DDP SSK : 277,00 EUR
22.07.2020 - WHTS DDP ZSK : 280,00 EUR
22.07.2020 - BRLS DDP VSK : 174,92 EUR
22.07.2020 - BRLS DDP SSK : 177,92 EUR
22.07.2020 - BRLS DDP ZSK : 180,92 EUR
22.07.2020 - BRLF DDP VSK : 109,00 EUR
22.07.2020 - BRLF DDP SSK : 112,00 EUR
22.07.2020 - BRLF DDP ZSK : 115,00 EUR
22.07.2020 - RYEA DDP VSK : 131,62 EUR
22.07.2020 - RYEA DDP SSK : 134,62 EUR
22.07.2020 - RYEA DDP ZSK : 137,62 EUR
22.07.2020 - CRNA DDP VSK : 133,90 EUR
22.07.2020 - CRNA DDP SSK : 134,90 EUR
22.07.2020 - CRNA DDP ZSK : 135,90 EUR
22.07.2020 - CRNF DDP VSK : 132,23 EUR
22.07.2020 - CRNF DDP SSK : 133,23 EUR
22.07.2020 - CRNF DDP ZSK : 134,23 EUR
22.07.2020 - RPS DDP VSK : 371,00 EUR
22.07.2020 - RPS DDP SSK : 371,00 EUR
22.07.2020 - RPS DDP ZSK : 371,00 EUR
22.07.2020 - SNF DDP VSK : 321,00 EUR
22.07.2020 - SNF DDP SSK : 321,00 EUR
22.07.2020 - SNF DDP ZSK : 321,00 EUR
22.07.2020 - EUA DDP EU : 29,25 EUR
22.07.2020 - CER DDP EU : 0,29 EUR
22.07.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
22.07.2020 - EUAA DDP EU : 28,45 EUR
22.07.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
22.07.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,10 EUR
22.07.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
22.07.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2020 - EUA DDP EU : 29,52 EUR
25.08.2020 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.08.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.08.2020 - EUAA DDP EU : 28,65 EUR
25.08.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
25.08.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
25.08.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
25.08.2020 - NACLS DDP VSK : 78,00 EUR
25.08.2020 - NACLS DDP SSK : 78,00 EUR
25.08.2020 - NACLS DDP ZSK : 78,00 EUR
25.08.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
25.08.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
25.08.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.08.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,20 EUR
25.08.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,20 EUR
25.08.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,20 EUR
25.08.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 1 982,75 EUR
25.08.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 1 982,75 EUR
25.08.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 982,75 EUR
25.08.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 2 898,60 EUR
25.08.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 2 898,60 EUR
25.08.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 898,60 EUR
25.08.2020 - CMAR DDP VSK : 1 601,00 EUR
25.08.2020 - CMAR DDP SSK : 1 601,00 EUR
25.08.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 601,00 EUR
25.08.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 50,00 EUR
25.08.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 50,00 EUR
25.08.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 50,00 EUR
25.08.2020 - RPSOIL DDP VSK : 750,00 EUR
25.08.2020 - RPSOIL DDP SSK : 750,00 EUR
25.08.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 750,00 EUR
25.08.2020 - WHTE DDP VSK : 157,80 EUR
25.08.2020 - WHTE DDP SSK : 158,80 EUR
25.08.2020 - WHTE DDP ZSK : 161,80 EUR
25.08.2020 - WHTA DDP VSK : 154,46 EUR
25.08.2020 - WHTA DDP SSK : 155,46 EUR
25.08.2020 - WHTA DDP ZSK : 158,46 EUR
25.08.2020 - WHTB DDP VSK : 148,50 EUR
25.08.2020 - WHTB DDP SSK : 149,50 EUR
25.08.2020 - WHTB DDP ZSK : 152,50 EUR
25.08.2020 - WHTF DDP VSK : 133,50 EUR
25.08.2020 - WHTF DDP SSK : 134,50 EUR
25.08.2020 - WHTF DDP ZSK : 137,50 EUR
25.08.2020 - WHTS DDP VSK : 276,00 EUR
25.08.2020 - WHTS DDP SSK : 277,00 EUR
25.08.2020 - WHTS DDP ZSK : 280,00 EUR
25.08.2020 - BRLS DDP VSK : 174,92 EUR
25.08.2020 - BRLS DDP SSK : 177,92 EUR
25.08.2020 - BRLS DDP ZSK : 180,92 EUR
25.08.2020 - BRLF DDP VSK : 109,00 EUR
25.08.2020 - BRLF DDP SSK : 112,00 EUR
25.08.2020 - BRLF DDP ZSK : 115,00 EUR
25.08.2020 - RYEA DDP VSK : 131,62 EUR
25.08.2020 - RYEA DDP SSK : 135,34 EUR
25.08.2020 - RYEA DDP ZSK : 137,62 EUR
25.08.2020 - CRNA DDP VSK : 133,90 EUR
25.08.2020 - CRNA DDP SSK : 134,90 EUR
25.08.2020 - CRNA DDP ZSK : 135,90 EUR
25.08.2020 - CRNF DDP VSK : 132,23 EUR
25.08.2020 - CRNF DDP SSK : 133,23 EUR
25.08.2020 - CRNF DDP ZSK : 134,23 EUR
25.08.2020 - RPS DDP VSK : 371,00 EUR
25.08.2020 - RPS DDP SSK : 371,00 EUR
25.08.2020 - RPS DDP ZSK : 371,00 EUR
25.08.2020 - SNF DDP VSK : 321,00 EUR
25.08.2020 - SNF DDP SSK : 321,00 EUR
25.08.2020 - SNF DDP ZSK : 321,00 EUR
25.09.2020 - EUA DDP EU : 29,76 EUR
25.09.2020 - CER DDP EU : 0,31 EUR
25.09.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.09.2020 - EUAA DDP EU : 28,83 EUR
25.09.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
25.09.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
25.09.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
25.09.2020 - NACLS DDP VSK : 78,00 EUR
25.09.2020 - NACLS DDP SSK : 78,00 EUR
25.09.2020 - NACLS DDP ZSK : 78,00 EUR
25.09.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
25.09.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
25.09.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.09.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,20 EUR
25.09.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,20 EUR
25.09.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,20 EUR
25.09.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 1 982,75 EUR
25.09.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 1 982,75 EUR
25.09.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 982,75 EUR
25.09.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 2 898,60 EUR
25.09.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 2 898,60 EUR
25.09.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 898,60 EUR
25.09.2020 - CMAR DDP VSK : 1 601,00 EUR
25.09.2020 - CMAR DDP SSK : 1 601,00 EUR
25.09.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 601,00 EUR
25.09.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 50,00 EUR
25.09.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 50,00 EUR
25.09.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 50,00 EUR
25.09.2020 - RPSOIL DDP VSK : 750,00 EUR
25.09.2020 - RPSOIL DDP SSK : 750,00 EUR
25.09.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 750,00 EUR
25.09.2020 - WHTE DDP VSK : 157,80 EUR
25.09.2020 - WHTE DDP SSK : 158,80 EUR
25.09.2020 - WHTE DDP ZSK : 161,80 EUR
25.09.2020 - WHTA DDP VSK : 154,46 EUR
25.09.2020 - WHTA DDP SSK : 155,46 EUR
25.09.2020 - WHTA DDP ZSK : 158,46 EUR
25.09.2020 - WHTB DDP VSK : 148,50 EUR
25.09.2020 - WHTB DDP SSK : 149,50 EUR
25.09.2020 - WHTB DDP ZSK : 152,50 EUR
25.09.2020 - WHTF DDP VSK : 133,50 EUR
25.09.2020 - WHTF DDP SSK : 134,50 EUR
25.09.2020 - WHTF DDP ZSK : 137,50 EUR
25.09.2020 - WHTS DDP VSK : 276,00 EUR
25.09.2020 - WHTS DDP SSK : 277,00 EUR
25.09.2020 - WHTS DDP ZSK : 280,00 EUR
25.09.2020 - BRLS DDP VSK : 174,92 EUR
25.09.2020 - BRLS DDP SSK : 177,92 EUR
25.09.2020 - BRLS DDP ZSK : 180,92 EUR
25.09.2020 - BRLF DDP VSK : 109,00 EUR
25.09.2020 - BRLF DDP SSK : 112,00 EUR
25.09.2020 - BRLF DDP ZSK : 115,00 EUR
25.09.2020 - RYEA DDP VSK : 131,62 EUR
25.09.2020 - RYEA DDP SSK : 135,99 EUR
25.09.2020 - RYEA DDP ZSK : 137,62 EUR
25.09.2020 - CRNA DDP VSK : 133,90 EUR
25.09.2020 - CRNA DDP SSK : 134,90 EUR
25.09.2020 - CRNA DDP ZSK : 135,90 EUR
25.09.2020 - CRNF DDP VSK : 132,23 EUR
25.09.2020 - CRNF DDP SSK : 133,23 EUR
25.09.2020 - CRNF DDP ZSK : 134,23 EUR
25.09.2020 - RPS DDP VSK : 371,00 EUR
25.09.2020 - RPS DDP SSK : 371,00 EUR
25.09.2020 - RPS DDP ZSK : 371,00 EUR
25.09.2020 - SNF DDP VSK : 321,00 EUR
25.09.2020 - SNF DDP SSK : 321,00 EUR
25.09.2020 - SNF DDP ZSK : 321,00 EUR
25.10.2020 - EUA DDP EU : 30,00 EUR
25.10.2020 - CER DDP EU : 0,32 EUR
25.10.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.10.2020 - EUAA DDP EU : 29,00 EUR
25.10.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.10.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
25.10.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
25.10.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
25.10.2020 - NACLS DDP VSK : 78,00 EUR
25.10.2020 - NACLS DDP SSK : 78,00 EUR
25.10.2020 - NACLS DDP ZSK : 78,00 EUR
25.10.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
25.10.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
25.10.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.10.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,20 EUR
25.10.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,20 EUR
25.10.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,20 EUR
25.10.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 1 982,75 EUR
25.10.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 1 982,75 EUR
25.10.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 982,75 EUR
25.10.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 2 898,60 EUR
25.10.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 2 898,60 EUR
25.10.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 898,60 EUR
25.10.2020 - CMAR DDP VSK : 1 601,00 EUR
25.10.2020 - CMAR DDP SSK : 1 601,00 EUR
25.10.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 601,00 EUR
25.10.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 50,00 EUR
25.10.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 50,00 EUR
25.10.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 50,00 EUR
25.10.2020 - RPSOIL DDP VSK : 750,00 EUR
25.10.2020 - RPSOIL DDP SSK : 750,00 EUR
25.10.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 750,00 EUR
25.10.2020 - WHTE DDP VSK : 157,80 EUR
25.10.2020 - WHTE DDP SSK : 158,80 EUR
25.10.2020 - WHTE DDP ZSK : 161,80 EUR
25.10.2020 - WHTA DDP VSK : 154,46 EUR
25.10.2020 - WHTA DDP SSK : 155,46 EUR
25.10.2020 - WHTA DDP ZSK : 158,46 EUR
25.10.2020 - WHTB DDP VSK : 148,50 EUR
25.10.2020 - WHTB DDP SSK : 149,50 EUR
25.10.2020 - WHTB DDP ZSK : 152,50 EUR
25.10.2020 - WHTF DDP VSK : 133,50 EUR
25.10.2020 - WHTF DDP SSK : 134,50 EUR
25.10.2020 - WHTF DDP ZSK : 137,50 EUR
25.10.2020 - WHTS DDP VSK : 276,00 EUR
25.10.2020 - WHTS DDP SSK : 277,00 EUR
25.10.2020 - WHTS DDP ZSK : 280,00 EUR
25.10.2020 - BRLS DDP VSK : 174,92 EUR
25.10.2020 - BRLS DDP SSK : 177,92 EUR
25.10.2020 - BRLS DDP ZSK : 180,92 EUR
25.10.2020 - BRLF DDP VSK : 109,00 EUR
25.10.2020 - BRLF DDP SSK : 112,00 EUR
25.10.2020 - BRLF DDP ZSK : 115,00 EUR
25.10.2020 - RYEA DDP VSK : 131,62 EUR
25.10.2020 - RYEA DDP SSK : 136,62 EUR
25.10.2020 - RYEA DDP ZSK : 137,62 EUR
25.10.2020 - CRNA DDP VSK : 133,90 EUR
25.10.2020 - CRNA DDP SSK : 134,90 EUR
25.10.2020 - CRNA DDP ZSK : 135,90 EUR
25.10.2020 - CRNF DDP VSK : 132,23 EUR
25.10.2020 - CRNF DDP SSK : 133,23 EUR
25.10.2020 - CRNF DDP ZSK : 134,23 EUR
25.10.2020 - RPS DDP VSK : 371,00 EUR
25.10.2020 - RPS DDP SSK : 371,00 EUR
25.10.2020 - RPS DDP ZSK : 371,00 EUR
25.10.2020 - SNF DDP VSK : 321,00 EUR
25.10.2020 - SNF DDP SSK : 321,00 EUR
25.10.2020 - SNF DDP ZSK : 321,00 EUR
31.12.2020 - EUA DDP EU : 35,00 EUR
31.12.2020 - CER DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2020 - EUAA DDP EU : 33,00 EUR
31.12.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2021 - EUA DDP EU : 37,00 EUR
31.12.2021 - CER DDP EU : 1,00 EUR
31.12.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2021 - EUAA DDP EU : 35,00 EUR
31.12.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2021 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR