Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 13.05.2020 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín a olejnin mierne stúpajú. Sucho ohrozuje už očakávané výnosy, preto aj štartovacie ceny po žatve sú mierne navýšené.

Emisie CO2 zaznamenávajú naďalej pokles.

Ostatné komodidity sú na stabilnej cenovej úrovni,

Ceny tovarov

29.04.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
29.04.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
29.04.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
29.04.2020 - NACLS DDP VSK : 75,00 EUR
29.04.2020 - NACLS DDP SSK : 75,00 EUR
29.04.2020 - NACLS DDP ZSK : 75,00 EUR
29.04.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,40 EUR
29.04.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,40 EUR
29.04.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,40 EUR
29.04.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,00 EUR
29.04.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,00 EUR
29.04.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,00 EUR
29.04.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 2 569,40 EUR
29.04.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 2 569,40 EUR
29.04.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 569,40 EUR
29.04.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 3 049,25 EUR
29.04.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 3 049,25 EUR
29.04.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 049,25 EUR
29.04.2020 - CMAR DDP VSK : 1 501,00 EUR
29.04.2020 - CMAR DDP SSK : 1 501,00 EUR
29.04.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 501,00 EUR
29.04.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 48,50 EUR
29.04.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 48,50 EUR
29.04.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,50 EUR
29.04.2020 - RPSOIL DDP VSK : 740,00 EUR
29.04.2020 - RPSOIL DDP SSK : 740,00 EUR
29.04.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 740,00 EUR
29.04.2020 - WHTE DDP VSK : 155,39 EUR
29.04.2020 - WHTE DDP SSK : 156,39 EUR
29.04.2020 - WHTE DDP ZSK : 159,39 EUR
29.04.2020 - WHTA DDP VSK : 152,25 EUR
29.04.2020 - WHTA DDP SSK : 153,25 EUR
29.04.2020 - WHTA DDP ZSK : 156,25 EUR
29.04.2020 - WHTB DDP VSK : 148,75 EUR
29.04.2020 - WHTB DDP SSK : 149,75 EUR
29.04.2020 - WHTB DDP ZSK : 152,75 EUR
29.04.2020 - WHTF DDP VSK : 142,25 EUR
29.04.2020 - WHTF DDP SSK : 143,25 EUR
29.04.2020 - WHTF DDP ZSK : 146,25 EUR
29.04.2020 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
29.04.2020 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
29.04.2020 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
29.04.2020 - BRLS DDP VSK : 177,50 EUR
29.04.2020 - BRLS DDP SSK : 180,50 EUR
29.04.2020 - BRLS DDP ZSK : 183,50 EUR
29.04.2020 - BRLF DDP VSK : 123,03 EUR
29.04.2020 - BRLF DDP SSK : 126,03 EUR
29.04.2020 - BRLF DDP ZSK : 129,03 EUR
29.04.2020 - RYEA DDP VSK : 147,00 EUR
29.04.2020 - RYEA DDP SSK : 150,00 EUR
29.04.2020 - RYEA DDP ZSK : 153,00 EUR
29.04.2020 - CRNA DDP VSK : 144,67 EUR
29.04.2020 - CRNA DDP SSK : 145,67 EUR
29.04.2020 - CRNA DDP ZSK : 146,67 EUR
29.04.2020 - CRNF DDP VSK : 140,19 EUR
29.04.2020 - CRNF DDP SSK : 141,19 EUR
29.04.2020 - CRNF DDP ZSK : 142,19 EUR
29.04.2020 - RPS DDP VSK : 371,00 EUR
29.04.2020 - RPS DDP SSK : 371,00 EUR
29.04.2020 - RPS DDP ZSK : 371,00 EUR
29.04.2020 - SNF DDP VSK : 316,00 EUR
29.04.2020 - SNF DDP SSK : 316,00 EUR
29.04.2020 - SNF DDP ZSK : 316,00 EUR
29.04.2020 - EUA DDP EU : 24,58 EUR
29.04.2020 - CER DDP EU : 0,25 EUR
29.04.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
29.04.2020 - EUAA DDP EU : 24,51 EUR
29.04.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
29.04.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
29.04.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
29.04.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
13.05.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,00 EUR
13.05.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,00 EUR
13.05.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,00 EUR
13.05.2020 - NACLS DDP VSK : 77,00 EUR
13.05.2020 - NACLS DDP SSK : 77,00 EUR
13.05.2020 - NACLS DDP ZSK : 77,00 EUR
13.05.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,80 EUR
13.05.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,80 EUR
13.05.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,80 EUR
13.05.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
13.05.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
13.05.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
13.05.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 2 067,00 EUR
13.05.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 2 067,00 EUR
13.05.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 067,00 EUR
13.05.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 3 112,00 EUR
13.05.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 3 112,00 EUR
13.05.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 112,00 EUR
13.05.2020 - CMAR DDP VSK : 1 701,00 EUR
13.05.2020 - CMAR DDP SSK : 1 701,00 EUR
13.05.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 701,00 EUR
13.05.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
13.05.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
13.05.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
13.05.2020 - RPSOIL DDP VSK : 760,00 EUR
13.05.2020 - RPSOIL DDP SSK : 760,00 EUR
13.05.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 760,00 EUR
13.05.2020 - WHTE DDP VSK : 158,06 EUR
13.05.2020 - WHTE DDP SSK : 159,06 EUR
13.05.2020 - WHTE DDP ZSK : 162,06 EUR
13.05.2020 - WHTA DDP VSK : 155,68 EUR
13.05.2020 - WHTA DDP SSK : 156,68 EUR
13.05.2020 - WHTA DDP ZSK : 159,68 EUR
13.05.2020 - WHTB DDP VSK : 151,00 EUR
13.05.2020 - WHTB DDP SSK : 152,00 EUR
13.05.2020 - WHTB DDP ZSK : 155,00 EUR
13.05.2020 - WHTF DDP VSK : 139,33 EUR
13.05.2020 - WHTF DDP SSK : 140,33 EUR
13.05.2020 - WHTF DDP ZSK : 143,33 EUR
13.05.2020 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
13.05.2020 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
13.05.2020 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
13.05.2020 - BRLS DDP VSK : 177,12 EUR
13.05.2020 - BRLS DDP SSK : 180,12 EUR
13.05.2020 - BRLS DDP ZSK : 183,12 EUR
13.05.2020 - BRLF DDP VSK : 131,50 EUR
13.05.2020 - BRLF DDP SSK : 134,50 EUR
13.05.2020 - BRLF DDP ZSK : 137,50 EUR
13.05.2020 - RYEA DDP VSK : 149,00 EUR
13.05.2020 - RYEA DDP SSK : 152,00 EUR
13.05.2020 - RYEA DDP ZSK : 155,00 EUR
13.05.2020 - CRNA DDP VSK : 140,50 EUR
13.05.2020 - CRNA DDP SSK : 141,50 EUR
13.05.2020 - CRNA DDP ZSK : 142,50 EUR
13.05.2020 - CRNF DDP VSK : 135,56 EUR
13.05.2020 - CRNF DDP SSK : 136,56 EUR
13.05.2020 - CRNF DDP ZSK : 137,56 EUR
13.05.2020 - RPS DDP VSK : 374,33 EUR
13.05.2020 - RPS DDP SSK : 374,33 EUR
13.05.2020 - RPS DDP ZSK : 374,33 EUR
13.05.2020 - SNF DDP VSK : 327,67 EUR
13.05.2020 - SNF DDP SSK : 327,67 EUR
13.05.2020 - SNF DDP ZSK : 327,67 EUR
13.05.2020 - EUA DDP EU : 18,59 EUR
13.05.2020 - CER DDP EU : 0,31 EUR
13.05.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
13.05.2020 - EUAA DDP EU : 16,34 EUR
13.05.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
13.05.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,10 EUR
13.05.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
13.05.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
27.05.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,00 EUR
27.05.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,00 EUR
27.05.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,00 EUR
27.05.2020 - NACLS DDP VSK : 77,00 EUR
27.05.2020 - NACLS DDP SSK : 77,00 EUR
27.05.2020 - NACLS DDP ZSK : 77,00 EUR
27.05.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,80 EUR
27.05.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,80 EUR
27.05.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,80 EUR
27.05.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
27.05.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
27.05.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
27.05.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 2 067,00 EUR
27.05.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 2 067,00 EUR
27.05.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 067,00 EUR
27.05.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 3 112,00 EUR
27.05.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 3 112,00 EUR
27.05.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 112,00 EUR
27.05.2020 - CMAR DDP VSK : 1 701,00 EUR
27.05.2020 - CMAR DDP SSK : 1 701,00 EUR
27.05.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 701,00 EUR
27.05.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
27.05.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
27.05.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
27.05.2020 - RPSOIL DDP VSK : 760,00 EUR
27.05.2020 - RPSOIL DDP SSK : 760,00 EUR
27.05.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 760,00 EUR
27.05.2020 - WHTE DDP VSK : 158,06 EUR
27.05.2020 - WHTE DDP SSK : 159,06 EUR
27.05.2020 - WHTE DDP ZSK : 162,06 EUR
27.05.2020 - WHTA DDP VSK : 155,68 EUR
27.05.2020 - WHTA DDP SSK : 156,68 EUR
27.05.2020 - WHTA DDP ZSK : 159,68 EUR
27.05.2020 - WHTB DDP VSK : 151,00 EUR
27.05.2020 - WHTB DDP SSK : 152,00 EUR
27.05.2020 - WHTB DDP ZSK : 155,00 EUR
27.05.2020 - WHTF DDP VSK : 139,33 EUR
27.05.2020 - WHTF DDP SSK : 140,33 EUR
27.05.2020 - WHTF DDP ZSK : 143,33 EUR
27.05.2020 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
27.05.2020 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
27.05.2020 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
27.05.2020 - BRLS DDP VSK : 176,08 EUR
27.05.2020 - BRLS DDP SSK : 179,08 EUR
27.05.2020 - BRLS DDP ZSK : 182,08 EUR
27.05.2020 - BRLF DDP VSK : 131,50 EUR
27.05.2020 - BRLF DDP SSK : 134,50 EUR
27.05.2020 - BRLF DDP ZSK : 137,50 EUR
27.05.2020 - RYEA DDP VSK : 149,00 EUR
27.05.2020 - RYEA DDP SSK : 152,00 EUR
27.05.2020 - RYEA DDP ZSK : 155,00 EUR
27.05.2020 - CRNA DDP VSK : 140,50 EUR
27.05.2020 - CRNA DDP SSK : 141,50 EUR
27.05.2020 - CRNA DDP ZSK : 142,50 EUR
27.05.2020 - CRNF DDP VSK : 135,56 EUR
27.05.2020 - CRNF DDP SSK : 136,56 EUR
27.05.2020 - CRNF DDP ZSK : 137,56 EUR
27.05.2020 - RPS DDP VSK : 374,33 EUR
27.05.2020 - RPS DDP SSK : 374,33 EUR
27.05.2020 - RPS DDP ZSK : 374,33 EUR
27.05.2020 - SNF DDP VSK : 327,67 EUR
27.05.2020 - SNF DDP SSK : 327,67 EUR
27.05.2020 - SNF DDP ZSK : 327,67 EUR
27.05.2020 - EUA DDP EU : 18,59 EUR
27.05.2020 - CER DDP EU : 0,31 EUR
27.05.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
27.05.2020 - EUAA DDP EU : 16,34 EUR
27.05.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
27.05.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,10 EUR
27.05.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
27.05.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2020 - EUA DDP EU : 18,72 EUR
25.06.2020 - CER DDP EU : 0,31 EUR
25.06.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.06.2020 - EUAA DDP EU : 16,55 EUR
25.06.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.06.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,00 EUR
25.06.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,00 EUR
25.06.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,00 EUR
25.06.2020 - NACLS DDP VSK : 77,00 EUR
25.06.2020 - NACLS DDP SSK : 77,00 EUR
25.06.2020 - NACLS DDP ZSK : 77,00 EUR
25.06.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,80 EUR
25.06.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,80 EUR
25.06.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,80 EUR
25.06.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
25.06.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
25.06.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.06.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 2 067,00 EUR
25.06.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 2 067,00 EUR
25.06.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 067,00 EUR
25.06.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 3 112,00 EUR
25.06.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 3 112,00 EUR
25.06.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 112,00 EUR
25.06.2020 - CMAR DDP VSK : 1 701,00 EUR
25.06.2020 - CMAR DDP SSK : 1 701,00 EUR
25.06.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 701,00 EUR
25.06.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
25.06.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
25.06.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
25.06.2020 - RPSOIL DDP VSK : 760,00 EUR
25.06.2020 - RPSOIL DDP SSK : 760,00 EUR
25.06.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 760,00 EUR
25.06.2020 - WHTE DDP VSK : 158,46 EUR
25.06.2020 - WHTE DDP SSK : 159,46 EUR
25.06.2020 - WHTE DDP ZSK : 162,46 EUR
25.06.2020 - WHTA DDP VSK : 155,84 EUR
25.06.2020 - WHTA DDP SSK : 156,84 EUR
25.06.2020 - WHTA DDP ZSK : 159,84 EUR
25.06.2020 - WHTB DDP VSK : 151,00 EUR
25.06.2020 - WHTB DDP SSK : 152,00 EUR
25.06.2020 - WHTB DDP ZSK : 155,00 EUR
25.06.2020 - WHTF DDP VSK : 139,73 EUR
25.06.2020 - WHTF DDP SSK : 140,73 EUR
25.06.2020 - WHTF DDP ZSK : 143,73 EUR
25.06.2020 - WHTS DDP VSK : 289,22 EUR
25.06.2020 - WHTS DDP SSK : 290,22 EUR
25.06.2020 - WHTS DDP ZSK : 293,22 EUR
25.06.2020 - BRLS DDP VSK : 175,54 EUR
25.06.2020 - BRLS DDP SSK : 178,54 EUR
25.06.2020 - BRLS DDP ZSK : 181,54 EUR
25.06.2020 - BRLF DDP VSK : 131,50 EUR
25.06.2020 - BRLF DDP SSK : 134,50 EUR
25.06.2020 - BRLF DDP ZSK : 137,50 EUR
25.06.2020 - RYEA DDP VSK : 148,46 EUR
25.06.2020 - RYEA DDP SSK : 152,11 EUR
25.06.2020 - RYEA DDP ZSK : 154,46 EUR
25.06.2020 - CRNA DDP VSK : 140,50 EUR
25.06.2020 - CRNA DDP SSK : 141,50 EUR
25.06.2020 - CRNA DDP ZSK : 142,50 EUR
25.06.2020 - CRNF DDP VSK : 135,56 EUR
25.06.2020 - CRNF DDP SSK : 136,56 EUR
25.06.2020 - CRNF DDP ZSK : 137,56 EUR
25.06.2020 - RPS DDP VSK : 374,33 EUR
25.06.2020 - RPS DDP SSK : 374,33 EUR
25.06.2020 - RPS DDP ZSK : 374,33 EUR
25.06.2020 - SNF DDP VSK : 327,67 EUR
25.06.2020 - SNF DDP SSK : 327,67 EUR
25.06.2020 - SNF DDP ZSK : 327,67 EUR
25.07.2020 - EUA DDP EU : 18,86 EUR
25.07.2020 - CER DDP EU : 0,32 EUR
25.07.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.07.2020 - EUAA DDP EU : 16,77 EUR
25.07.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,00 EUR
25.07.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,00 EUR
25.07.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,00 EUR
25.07.2020 - NACLS DDP VSK : 77,00 EUR
25.07.2020 - NACLS DDP SSK : 77,00 EUR
25.07.2020 - NACLS DDP ZSK : 77,00 EUR
25.07.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,80 EUR
25.07.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,80 EUR
25.07.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,80 EUR
25.07.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
25.07.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
25.07.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.07.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 2 067,00 EUR
25.07.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 2 067,00 EUR
25.07.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 067,00 EUR
25.07.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 3 112,00 EUR
25.07.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 3 112,00 EUR
25.07.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 112,00 EUR
25.07.2020 - CMAR DDP VSK : 1 701,00 EUR
25.07.2020 - CMAR DDP SSK : 1 701,00 EUR
25.07.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 701,00 EUR
25.07.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
25.07.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
25.07.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
25.07.2020 - RPSOIL DDP VSK : 760,00 EUR
25.07.2020 - RPSOIL DDP SSK : 760,00 EUR
25.07.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 760,00 EUR
25.07.2020 - WHTE DDP VSK : 158,88 EUR
25.07.2020 - WHTE DDP SSK : 159,88 EUR
25.07.2020 - WHTE DDP ZSK : 162,88 EUR
25.07.2020 - WHTA DDP VSK : 156,01 EUR
25.07.2020 - WHTA DDP SSK : 157,01 EUR
25.07.2020 - WHTA DDP ZSK : 160,01 EUR
25.07.2020 - WHTB DDP VSK : 151,00 EUR
25.07.2020 - WHTB DDP SSK : 152,00 EUR
25.07.2020 - WHTB DDP ZSK : 155,00 EUR
25.07.2020 - WHTF DDP VSK : 140,15 EUR
25.07.2020 - WHTF DDP SSK : 141,15 EUR
25.07.2020 - WHTF DDP ZSK : 144,15 EUR
25.07.2020 - WHTS DDP VSK : 292,56 EUR
25.07.2020 - WHTS DDP SSK : 293,56 EUR
25.07.2020 - WHTS DDP ZSK : 296,56 EUR
25.07.2020 - BRLS DDP VSK : 174,99 EUR
25.07.2020 - BRLS DDP SSK : 177,99 EUR
25.07.2020 - BRLS DDP ZSK : 180,99 EUR
25.07.2020 - BRLF DDP VSK : 131,50 EUR
25.07.2020 - BRLF DDP SSK : 134,50 EUR
25.07.2020 - BRLF DDP ZSK : 137,50 EUR
25.07.2020 - RYEA DDP VSK : 147,91 EUR
25.07.2020 - RYEA DDP SSK : 152,22 EUR
25.07.2020 - RYEA DDP ZSK : 153,91 EUR
25.07.2020 - CRNA DDP VSK : 140,50 EUR
25.07.2020 - CRNA DDP SSK : 141,50 EUR
25.07.2020 - CRNA DDP ZSK : 142,50 EUR
25.07.2020 - CRNF DDP VSK : 135,56 EUR
25.07.2020 - CRNF DDP SSK : 136,56 EUR
25.07.2020 - CRNF DDP ZSK : 137,56 EUR
25.07.2020 - RPS DDP VSK : 374,33 EUR
25.07.2020 - RPS DDP SSK : 374,33 EUR
25.07.2020 - RPS DDP ZSK : 374,33 EUR
25.07.2020 - SNF DDP VSK : 327,67 EUR
25.07.2020 - SNF DDP SSK : 327,67 EUR
25.07.2020 - SNF DDP ZSK : 327,67 EUR
25.08.2020 - EUA DDP EU : 19,00 EUR
25.08.2020 - CER DDP EU : 0,32 EUR
25.08.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.08.2020 - EUAA DDP EU : 17,00 EUR
25.08.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,00 EUR
25.08.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,00 EUR
25.08.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,00 EUR
25.08.2020 - NACLS DDP VSK : 77,00 EUR
25.08.2020 - NACLS DDP SSK : 77,00 EUR
25.08.2020 - NACLS DDP ZSK : 77,00 EUR
25.08.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,80 EUR
25.08.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,80 EUR
25.08.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,80 EUR
25.08.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
25.08.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
25.08.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.08.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 2 067,00 EUR
25.08.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 2 067,00 EUR
25.08.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 067,00 EUR
25.08.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 3 112,00 EUR
25.08.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 3 112,00 EUR
25.08.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 112,00 EUR
25.08.2020 - CMAR DDP VSK : 1 701,00 EUR
25.08.2020 - CMAR DDP SSK : 1 701,00 EUR
25.08.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 701,00 EUR
25.08.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
25.08.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
25.08.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
25.08.2020 - RPSOIL DDP VSK : 760,00 EUR
25.08.2020 - RPSOIL DDP SSK : 760,00 EUR
25.08.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 760,00 EUR
25.08.2020 - WHTE DDP VSK : 159,31 EUR
25.08.2020 - WHTE DDP SSK : 160,31 EUR
25.08.2020 - WHTE DDP ZSK : 163,31 EUR
25.08.2020 - WHTA DDP VSK : 156,18 EUR
25.08.2020 - WHTA DDP SSK : 157,18 EUR
25.08.2020 - WHTA DDP ZSK : 160,18 EUR
25.08.2020 - WHTB DDP VSK : 151,00 EUR
25.08.2020 - WHTB DDP SSK : 152,00 EUR
25.08.2020 - WHTB DDP ZSK : 155,00 EUR
25.08.2020 - WHTF DDP VSK : 140,58 EUR
25.08.2020 - WHTF DDP SSK : 141,58 EUR
25.08.2020 - WHTF DDP ZSK : 144,58 EUR
25.08.2020 - WHTS DDP VSK : 296,00 EUR
25.08.2020 - WHTS DDP SSK : 297,00 EUR
25.08.2020 - WHTS DDP ZSK : 300,00 EUR
25.08.2020 - BRLS DDP VSK : 174,41 EUR
25.08.2020 - BRLS DDP SSK : 177,41 EUR
25.08.2020 - BRLS DDP ZSK : 180,41 EUR
25.08.2020 - BRLF DDP VSK : 131,50 EUR
25.08.2020 - BRLF DDP SSK : 134,50 EUR
25.08.2020 - BRLF DDP ZSK : 137,50 EUR
25.08.2020 - RYEA DDP VSK : 147,33 EUR
25.08.2020 - RYEA DDP SSK : 152,33 EUR
25.08.2020 - RYEA DDP ZSK : 153,33 EUR
25.08.2020 - CRNA DDP VSK : 140,50 EUR
25.08.2020 - CRNA DDP SSK : 141,50 EUR
25.08.2020 - CRNA DDP ZSK : 142,50 EUR
25.08.2020 - CRNF DDP VSK : 135,56 EUR
25.08.2020 - CRNF DDP SSK : 136,56 EUR
25.08.2020 - CRNF DDP ZSK : 137,56 EUR
25.08.2020 - RPS DDP VSK : 374,33 EUR
25.08.2020 - RPS DDP SSK : 374,33 EUR
25.08.2020 - RPS DDP ZSK : 374,33 EUR
25.08.2020 - SNF DDP VSK : 327,67 EUR
25.08.2020 - SNF DDP SSK : 327,67 EUR
25.08.2020 - SNF DDP ZSK : 327,67 EUR
31.12.2020 - EUA DDP EU : 20,00 EUR
31.12.2020 - CER DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2020 - EUAA DDP EU : 18,00 EUR
31.12.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2021 - EUA DDP EU : 25,00 EUR
31.12.2021 - CER DDP EU : 1,00 EUR
31.12.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2021 - EUAA DDP EU : 20,00 EUR
31.12.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2021 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR