Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 05.03.2020 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín a olejnín sú na stabilnej úrovni, s miernym vzostupom.
Producenti nahlasujú v dôsledku slabého zimného obdobia zvýšený výskyť škodcov - hrabošov a myší.

Ceny posypovej soli sú vyrovnané, s miernym poklesom.

Ceny emisií CO2 sú na veľmi miernom vzostupe.

Ceny tovarov

20.02.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
20.02.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
20.02.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
20.02.2020 - NACLS DDP VSK : 72,00 EUR
20.02.2020 - NACLS DDP SSK : 72,00 EUR
20.02.2020 - NACLS DDP ZSK : 72,00 EUR
20.02.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,50 EUR
20.02.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,50 EUR
20.02.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,50 EUR
20.02.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,90 EUR
20.02.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,90 EUR
20.02.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,90 EUR
20.02.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 1 901,00 EUR
20.02.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 1 901,00 EUR
20.02.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 901,00 EUR
20.02.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 2 491,00 EUR
20.02.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 2 491,00 EUR
20.02.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 491,00 EUR
20.02.2020 - CMAR DDP VSK : 1 351,00 EUR
20.02.2020 - CMAR DDP SSK : 1 351,00 EUR
20.02.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 351,00 EUR
20.02.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 49,50 EUR
20.02.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 49,50 EUR
20.02.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,50 EUR
20.02.2020 - RPSOIL DDP VSK : 710,00 EUR
20.02.2020 - RPSOIL DDP SSK : 710,00 EUR
20.02.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 710,00 EUR
20.02.2020 - WHTE DDP VSK : 161,85 EUR
20.02.2020 - WHTE DDP SSK : 162,85 EUR
20.02.2020 - WHTE DDP ZSK : 165,85 EUR
20.02.2020 - WHTA DDP VSK : 157,67 EUR
20.02.2020 - WHTA DDP SSK : 158,67 EUR
20.02.2020 - WHTA DDP ZSK : 161,67 EUR
20.02.2020 - WHTB DDP VSK : 153,67 EUR
20.02.2020 - WHTB DDP SSK : 154,67 EUR
20.02.2020 - WHTB DDP ZSK : 157,67 EUR
20.02.2020 - WHTF DDP VSK : 137,67 EUR
20.02.2020 - WHTF DDP SSK : 138,67 EUR
20.02.2020 - WHTF DDP ZSK : 141,67 EUR
20.02.2020 - WHTS DDP VSK : 296,00 EUR
20.02.2020 - WHTS DDP SSK : 297,00 EUR
20.02.2020 - WHTS DDP ZSK : 300,00 EUR
20.02.2020 - BRLS DDP VSK : 181,50 EUR
20.02.2020 - BRLS DDP SSK : 184,50 EUR
20.02.2020 - BRLS DDP ZSK : 187,50 EUR
20.02.2020 - BRLF DDP VSK : 129,00 EUR
20.02.2020 - BRLF DDP SSK : 132,00 EUR
20.02.2020 - BRLF DDP ZSK : 135,00 EUR
20.02.2020 - RYEA DDP VSK : 151,50 EUR
20.02.2020 - RYEA DDP SSK : 154,50 EUR
20.02.2020 - RYEA DDP ZSK : 157,50 EUR
20.02.2020 - CRNA DDP VSK : 145,50 EUR
20.02.2020 - CRNA DDP SSK : 146,50 EUR
20.02.2020 - CRNA DDP ZSK : 147,50 EUR
20.02.2020 - CRNF DDP VSK : 142,00 EUR
20.02.2020 - CRNF DDP SSK : 143,00 EUR
20.02.2020 - CRNF DDP ZSK : 144,00 EUR
20.02.2020 - RPS DDP VSK : 376,00 EUR
20.02.2020 - RPS DDP SSK : 376,00 EUR
20.02.2020 - RPS DDP ZSK : 376,00 EUR
20.02.2020 - SNF DDP VSK : 308,50 EUR
20.02.2020 - SNF DDP SSK : 308,50 EUR
20.02.2020 - SNF DDP ZSK : 308,50 EUR
20.02.2020 - EUA DDP EU : 24,58 EUR
20.02.2020 - CER DDP EU : 0,25 EUR
20.02.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
20.02.2020 - EUAA DDP EU : 24,51 EUR
20.02.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
20.02.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
20.02.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
20.02.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
05.03.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
05.03.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
05.03.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
05.03.2020 - NACLS DDP VSK : 75,00 EUR
05.03.2020 - NACLS DDP SSK : 75,00 EUR
05.03.2020 - NACLS DDP ZSK : 75,00 EUR
05.03.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,40 EUR
05.03.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,40 EUR
05.03.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,40 EUR
05.03.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,00 EUR
05.03.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,00 EUR
05.03.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,00 EUR
05.03.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 2 569,40 EUR
05.03.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 2 569,40 EUR
05.03.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 569,40 EUR
05.03.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 3 049,25 EUR
05.03.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 3 049,25 EUR
05.03.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 049,25 EUR
05.03.2020 - CMAR DDP VSK : 1 501,00 EUR
05.03.2020 - CMAR DDP SSK : 1 501,00 EUR
05.03.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 501,00 EUR
05.03.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 48,50 EUR
05.03.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 48,50 EUR
05.03.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,50 EUR
05.03.2020 - RPSOIL DDP VSK : 740,00 EUR
05.03.2020 - RPSOIL DDP SSK : 740,00 EUR
05.03.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 740,00 EUR
05.03.2020 - WHTE DDP VSK : 155,39 EUR
05.03.2020 - WHTE DDP SSK : 156,39 EUR
05.03.2020 - WHTE DDP ZSK : 159,39 EUR
05.03.2020 - WHTA DDP VSK : 152,25 EUR
05.03.2020 - WHTA DDP SSK : 153,25 EUR
05.03.2020 - WHTA DDP ZSK : 156,25 EUR
05.03.2020 - WHTB DDP VSK : 148,75 EUR
05.03.2020 - WHTB DDP SSK : 149,75 EUR
05.03.2020 - WHTB DDP ZSK : 152,75 EUR
05.03.2020 - WHTF DDP VSK : 142,25 EUR
05.03.2020 - WHTF DDP SSK : 143,25 EUR
05.03.2020 - WHTF DDP ZSK : 146,25 EUR
05.03.2020 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
05.03.2020 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
05.03.2020 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
05.03.2020 - BRLS DDP VSK : 179,25 EUR
05.03.2020 - BRLS DDP SSK : 182,25 EUR
05.03.2020 - BRLS DDP ZSK : 185,25 EUR
05.03.2020 - BRLF DDP VSK : 123,03 EUR
05.03.2020 - BRLF DDP SSK : 126,03 EUR
05.03.2020 - BRLF DDP ZSK : 129,03 EUR
05.03.2020 - RYEA DDP VSK : 147,00 EUR
05.03.2020 - RYEA DDP SSK : 150,00 EUR
05.03.2020 - RYEA DDP ZSK : 153,00 EUR
05.03.2020 - CRNA DDP VSK : 144,67 EUR
05.03.2020 - CRNA DDP SSK : 145,67 EUR
05.03.2020 - CRNA DDP ZSK : 146,67 EUR
05.03.2020 - CRNF DDP VSK : 140,19 EUR
05.03.2020 - CRNF DDP SSK : 141,19 EUR
05.03.2020 - CRNF DDP ZSK : 142,19 EUR
05.03.2020 - RPS DDP VSK : 366,00 EUR
05.03.2020 - RPS DDP SSK : 366,00 EUR
05.03.2020 - RPS DDP ZSK : 366,00 EUR
05.03.2020 - SNF DDP VSK : 318,50 EUR
05.03.2020 - SNF DDP SSK : 318,50 EUR
05.03.2020 - SNF DDP ZSK : 318,50 EUR
05.03.2020 - EUA DDP EU : 23,77 EUR
05.03.2020 - CER DDP EU : 0,30 EUR
05.03.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
05.03.2020 - EUAA DDP EU : 23,70 EUR
05.03.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
05.03.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
05.03.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
05.03.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
19.03.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
19.03.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
19.03.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
19.03.2020 - NACLS DDP VSK : 75,00 EUR
19.03.2020 - NACLS DDP SSK : 75,00 EUR
19.03.2020 - NACLS DDP ZSK : 75,00 EUR
19.03.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,40 EUR
19.03.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,40 EUR
19.03.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,40 EUR
19.03.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,00 EUR
19.03.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,00 EUR
19.03.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,00 EUR
19.03.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 2 569,40 EUR
19.03.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 2 569,40 EUR
19.03.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 569,40 EUR
19.03.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 3 049,25 EUR
19.03.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 3 049,25 EUR
19.03.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 049,25 EUR
19.03.2020 - CMAR DDP VSK : 1 501,00 EUR
19.03.2020 - CMAR DDP SSK : 1 501,00 EUR
19.03.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 501,00 EUR
19.03.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 48,50 EUR
19.03.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 48,50 EUR
19.03.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,50 EUR
19.03.2020 - RPSOIL DDP VSK : 740,00 EUR
19.03.2020 - RPSOIL DDP SSK : 740,00 EUR
19.03.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 740,00 EUR
19.03.2020 - WHTE DDP VSK : 157,89 EUR
19.03.2020 - WHTE DDP SSK : 158,89 EUR
19.03.2020 - WHTE DDP ZSK : 161,89 EUR
19.03.2020 - WHTA DDP VSK : 154,25 EUR
19.03.2020 - WHTA DDP SSK : 155,25 EUR
19.03.2020 - WHTA DDP ZSK : 158,25 EUR
19.03.2020 - WHTB DDP VSK : 150,25 EUR
19.03.2020 - WHTB DDP SSK : 151,25 EUR
19.03.2020 - WHTB DDP ZSK : 154,25 EUR
19.03.2020 - WHTF DDP VSK : 141,00 EUR
19.03.2020 - WHTF DDP SSK : 142,00 EUR
19.03.2020 - WHTF DDP ZSK : 145,00 EUR
19.03.2020 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
19.03.2020 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
19.03.2020 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
19.03.2020 - BRLS DDP VSK : 177,50 EUR
19.03.2020 - BRLS DDP SSK : 180,50 EUR
19.03.2020 - BRLS DDP ZSK : 183,50 EUR
19.03.2020 - BRLF DDP VSK : 123,03 EUR
19.03.2020 - BRLF DDP SSK : 126,03 EUR
19.03.2020 - BRLF DDP ZSK : 129,03 EUR
19.03.2020 - RYEA DDP VSK : 147,33 EUR
19.03.2020 - RYEA DDP SSK : 150,33 EUR
19.03.2020 - RYEA DDP ZSK : 153,33 EUR
19.03.2020 - CRNA DDP VSK : 144,67 EUR
19.03.2020 - CRNA DDP SSK : 145,67 EUR
19.03.2020 - CRNA DDP ZSK : 146,67 EUR
19.03.2020 - CRNF DDP VSK : 140,19 EUR
19.03.2020 - CRNF DDP SSK : 141,19 EUR
19.03.2020 - CRNF DDP ZSK : 142,19 EUR
19.03.2020 - RPS DDP VSK : 366,00 EUR
19.03.2020 - RPS DDP SSK : 366,00 EUR
19.03.2020 - RPS DDP ZSK : 366,00 EUR
19.03.2020 - SNF DDP VSK : 318,50 EUR
19.03.2020 - SNF DDP SSK : 318,50 EUR
19.03.2020 - SNF DDP ZSK : 318,50 EUR
19.03.2020 - EUA DDP EU : 23,77 EUR
19.03.2020 - CER DDP EU : 0,30 EUR
19.03.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
19.03.2020 - EUAA DDP EU : 23,70 EUR
19.03.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
19.03.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
19.03.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
19.03.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2020 - EUA DDP EU : 24,61 EUR
25.04.2020 - CER DDP EU : 0,26 EUR
25.04.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.04.2020 - EUAA DDP EU : 24,49 EUR
25.04.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.04.2020 - AAU DDP EU : 0,04 EUR
25.04.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
25.04.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
25.04.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
25.04.2020 - NACLS DDP VSK : 75,00 EUR
25.04.2020 - NACLS DDP SSK : 75,00 EUR
25.04.2020 - NACLS DDP ZSK : 75,00 EUR
25.04.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,40 EUR
25.04.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,40 EUR
25.04.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,40 EUR
25.04.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,00 EUR
25.04.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,00 EUR
25.04.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.04.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 2 569,40 EUR
25.04.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 2 569,40 EUR
25.04.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 569,40 EUR
25.04.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 3 049,25 EUR
25.04.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 3 049,25 EUR
25.04.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 049,25 EUR
25.04.2020 - CMAR DDP VSK : 1 501,00 EUR
25.04.2020 - CMAR DDP SSK : 1 501,00 EUR
25.04.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 501,00 EUR
25.04.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 48,50 EUR
25.04.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 48,50 EUR
25.04.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,50 EUR
25.04.2020 - RPSOIL DDP VSK : 740,00 EUR
25.04.2020 - RPSOIL DDP SSK : 740,00 EUR
25.04.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 740,00 EUR
25.04.2020 - WHTE DDP VSK : 157,89 EUR
25.04.2020 - WHTE DDP SSK : 158,89 EUR
25.04.2020 - WHTE DDP ZSK : 161,89 EUR
25.04.2020 - WHTA DDP VSK : 154,25 EUR
25.04.2020 - WHTA DDP SSK : 155,25 EUR
25.04.2020 - WHTA DDP ZSK : 158,25 EUR
25.04.2020 - WHTB DDP VSK : 150,25 EUR
25.04.2020 - WHTB DDP SSK : 151,25 EUR
25.04.2020 - WHTB DDP ZSK : 154,25 EUR
25.04.2020 - WHTF DDP VSK : 141,00 EUR
25.04.2020 - WHTF DDP SSK : 142,00 EUR
25.04.2020 - WHTF DDP ZSK : 145,00 EUR
25.04.2020 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
25.04.2020 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
25.04.2020 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
25.04.2020 - BRLS DDP VSK : 177,50 EUR
25.04.2020 - BRLS DDP SSK : 180,50 EUR
25.04.2020 - BRLS DDP ZSK : 183,50 EUR
25.04.2020 - BRLF DDP VSK : 123,03 EUR
25.04.2020 - BRLF DDP SSK : 126,03 EUR
25.04.2020 - BRLF DDP ZSK : 129,03 EUR
25.04.2020 - RYEA DDP VSK : 147,33 EUR
25.04.2020 - RYEA DDP SSK : 151,08 EUR
25.04.2020 - RYEA DDP ZSK : 153,33 EUR
25.04.2020 - CRNA DDP VSK : 144,67 EUR
25.04.2020 - CRNA DDP SSK : 145,67 EUR
25.04.2020 - CRNA DDP ZSK : 146,67 EUR
25.04.2020 - CRNF DDP VSK : 140,19 EUR
25.04.2020 - CRNF DDP SSK : 141,19 EUR
25.04.2020 - CRNF DDP ZSK : 142,19 EUR
25.04.2020 - RPS DDP VSK : 366,00 EUR
25.04.2020 - RPS DDP SSK : 366,00 EUR
25.04.2020 - RPS DDP ZSK : 366,00 EUR
25.04.2020 - SNF DDP VSK : 318,50 EUR
25.04.2020 - SNF DDP SSK : 318,50 EUR
25.04.2020 - SNF DDP ZSK : 318,50 EUR
25.05.2020 - EUA DDP EU : 25,29 EUR
25.05.2020 - CER DDP EU : 0,23 EUR
25.05.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.05.2020 - EUAA DDP EU : 25,14 EUR
25.05.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.05.2020 - AAU DDP EU : 0,07 EUR
25.05.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
25.05.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
25.05.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
25.05.2020 - NACLS DDP VSK : 75,00 EUR
25.05.2020 - NACLS DDP SSK : 75,00 EUR
25.05.2020 - NACLS DDP ZSK : 75,00 EUR
25.05.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,40 EUR
25.05.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,40 EUR
25.05.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,40 EUR
25.05.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,00 EUR
25.05.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,00 EUR
25.05.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.05.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 2 569,40 EUR
25.05.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 2 569,40 EUR
25.05.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 569,40 EUR
25.05.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 3 049,25 EUR
25.05.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 3 049,25 EUR
25.05.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 049,25 EUR
25.05.2020 - CMAR DDP VSK : 1 501,00 EUR
25.05.2020 - CMAR DDP SSK : 1 501,00 EUR
25.05.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 501,00 EUR
25.05.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 48,50 EUR
25.05.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 48,50 EUR
25.05.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,50 EUR
25.05.2020 - RPSOIL DDP VSK : 740,00 EUR
25.05.2020 - RPSOIL DDP SSK : 740,00 EUR
25.05.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 740,00 EUR
25.05.2020 - WHTE DDP VSK : 157,89 EUR
25.05.2020 - WHTE DDP SSK : 158,89 EUR
25.05.2020 - WHTE DDP ZSK : 161,89 EUR
25.05.2020 - WHTA DDP VSK : 154,25 EUR
25.05.2020 - WHTA DDP SSK : 155,25 EUR
25.05.2020 - WHTA DDP ZSK : 158,25 EUR
25.05.2020 - WHTB DDP VSK : 150,25 EUR
25.05.2020 - WHTB DDP SSK : 151,25 EUR
25.05.2020 - WHTB DDP ZSK : 154,25 EUR
25.05.2020 - WHTF DDP VSK : 141,00 EUR
25.05.2020 - WHTF DDP SSK : 142,00 EUR
25.05.2020 - WHTF DDP ZSK : 145,00 EUR
25.05.2020 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
25.05.2020 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
25.05.2020 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
25.05.2020 - BRLS DDP VSK : 177,50 EUR
25.05.2020 - BRLS DDP SSK : 180,50 EUR
25.05.2020 - BRLS DDP ZSK : 183,50 EUR
25.05.2020 - BRLF DDP VSK : 123,03 EUR
25.05.2020 - BRLF DDP SSK : 126,03 EUR
25.05.2020 - BRLF DDP ZSK : 129,03 EUR
25.05.2020 - RYEA DDP VSK : 147,33 EUR
25.05.2020 - RYEA DDP SSK : 151,70 EUR
25.05.2020 - RYEA DDP ZSK : 153,33 EUR
25.05.2020 - CRNA DDP VSK : 144,67 EUR
25.05.2020 - CRNA DDP SSK : 145,67 EUR
25.05.2020 - CRNA DDP ZSK : 146,67 EUR
25.05.2020 - CRNF DDP VSK : 140,19 EUR
25.05.2020 - CRNF DDP SSK : 141,19 EUR
25.05.2020 - CRNF DDP ZSK : 142,19 EUR
25.05.2020 - RPS DDP VSK : 366,00 EUR
25.05.2020 - RPS DDP SSK : 366,00 EUR
25.05.2020 - RPS DDP ZSK : 366,00 EUR
25.05.2020 - SNF DDP VSK : 318,50 EUR
25.05.2020 - SNF DDP SSK : 318,50 EUR
25.05.2020 - SNF DDP ZSK : 318,50 EUR
25.06.2020 - EUA DDP EU : 26,00 EUR
25.06.2020 - CER DDP EU : 0,20 EUR
25.06.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.06.2020 - EUAA DDP EU : 25,80 EUR
25.06.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.06.2020 - AAU DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
25.06.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
25.06.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
25.06.2020 - NACLS DDP VSK : 75,00 EUR
25.06.2020 - NACLS DDP SSK : 75,00 EUR
25.06.2020 - NACLS DDP ZSK : 75,00 EUR
25.06.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,40 EUR
25.06.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,40 EUR
25.06.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,40 EUR
25.06.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,00 EUR
25.06.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,00 EUR
25.06.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.06.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 2 569,40 EUR
25.06.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 2 569,40 EUR
25.06.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 569,40 EUR
25.06.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 3 049,25 EUR
25.06.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 3 049,25 EUR
25.06.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 3 049,25 EUR
25.06.2020 - CMAR DDP VSK : 1 501,00 EUR
25.06.2020 - CMAR DDP SSK : 1 501,00 EUR
25.06.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 501,00 EUR
25.06.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 48,50 EUR
25.06.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 48,50 EUR
25.06.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,50 EUR
25.06.2020 - RPSOIL DDP VSK : 740,00 EUR
25.06.2020 - RPSOIL DDP SSK : 740,00 EUR
25.06.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 740,00 EUR
25.06.2020 - WHTE DDP VSK : 157,89 EUR
25.06.2020 - WHTE DDP SSK : 158,89 EUR
25.06.2020 - WHTE DDP ZSK : 161,89 EUR
25.06.2020 - WHTA DDP VSK : 154,25 EUR
25.06.2020 - WHTA DDP SSK : 155,25 EUR
25.06.2020 - WHTA DDP ZSK : 158,25 EUR
25.06.2020 - WHTB DDP VSK : 150,25 EUR
25.06.2020 - WHTB DDP SSK : 151,25 EUR
25.06.2020 - WHTB DDP ZSK : 154,25 EUR
25.06.2020 - WHTF DDP VSK : 141,00 EUR
25.06.2020 - WHTF DDP SSK : 142,00 EUR
25.06.2020 - WHTF DDP ZSK : 145,00 EUR
25.06.2020 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
25.06.2020 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
25.06.2020 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
25.06.2020 - BRLS DDP VSK : 177,50 EUR
25.06.2020 - BRLS DDP SSK : 180,50 EUR
25.06.2020 - BRLS DDP ZSK : 183,50 EUR
25.06.2020 - BRLF DDP VSK : 123,03 EUR
25.06.2020 - BRLF DDP SSK : 126,03 EUR
25.06.2020 - BRLF DDP ZSK : 129,03 EUR
25.06.2020 - RYEA DDP VSK : 147,33 EUR
25.06.2020 - RYEA DDP SSK : 152,33 EUR
25.06.2020 - RYEA DDP ZSK : 153,33 EUR
25.06.2020 - CRNA DDP VSK : 144,67 EUR
25.06.2020 - CRNA DDP SSK : 145,67 EUR
25.06.2020 - CRNA DDP ZSK : 146,67 EUR
25.06.2020 - CRNF DDP VSK : 140,19 EUR
25.06.2020 - CRNF DDP SSK : 141,19 EUR
25.06.2020 - CRNF DDP ZSK : 142,19 EUR
25.06.2020 - RPS DDP VSK : 366,00 EUR
25.06.2020 - RPS DDP SSK : 366,00 EUR
25.06.2020 - RPS DDP ZSK : 366,00 EUR
25.06.2020 - SNF DDP VSK : 318,50 EUR
25.06.2020 - SNF DDP SSK : 318,50 EUR
25.06.2020 - SNF DDP ZSK : 318,50 EUR
31.12.2020 - EUA DDP EU : 32,00 EUR
31.12.2020 - CER DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2020 - EUAA DDP EU : 30,00 EUR
31.12.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2021 - EUA DDP EU : 35,00 EUR
31.12.2021 - CER DDP EU : 1,00 EUR
31.12.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2021 - EUAA DDP EU : 32,00 EUR
31.12.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2021 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR