Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 10.01.2020 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Bez zásadných zmien, bez komentára.

Ceny tovarov

27.12.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
27.12.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
27.12.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
27.12.2019 - NACLS DDP VSK : 72,00 EUR
27.12.2019 - NACLS DDP SSK : 72,00 EUR
27.12.2019 - NACLS DDP ZSK : 72,00 EUR
27.12.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,50 EUR
27.12.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,50 EUR
27.12.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,50 EUR
27.12.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,90 EUR
27.12.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,90 EUR
27.12.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,90 EUR
27.12.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 901,00 EUR
27.12.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 901,00 EUR
27.12.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 901,00 EUR
27.12.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 491,00 EUR
27.12.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 491,00 EUR
27.12.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 491,00 EUR
27.12.2019 - CMAR DDP VSK : 1 351,00 EUR
27.12.2019 - CMAR DDP SSK : 1 351,00 EUR
27.12.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 351,00 EUR
27.12.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
27.12.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
27.12.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
27.12.2019 - RPSOIL DDP VSK : 700,00 EUR
27.12.2019 - RPSOIL DDP SSK : 700,00 EUR
27.12.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 700,00 EUR
27.12.2019 - WHTE DDP VSK : 156,00 EUR
27.12.2019 - WHTE DDP SSK : 157,00 EUR
27.12.2019 - WHTE DDP ZSK : 160,00 EUR
27.12.2019 - WHTA DDP VSK : 151,00 EUR
27.12.2019 - WHTA DDP SSK : 152,00 EUR
27.12.2019 - WHTA DDP ZSK : 155,00 EUR
27.12.2019 - WHTB DDP VSK : 146,00 EUR
27.12.2019 - WHTB DDP SSK : 147,00 EUR
27.12.2019 - WHTB DDP ZSK : 150,00 EUR
27.12.2019 - WHTF DDP VSK : 128,50 EUR
27.12.2019 - WHTF DDP SSK : 129,50 EUR
27.12.2019 - WHTF DDP ZSK : 132,50 EUR
27.12.2019 - WHTS DDP VSK : 291,00 EUR
27.12.2019 - WHTS DDP SSK : 292,00 EUR
27.12.2019 - WHTS DDP ZSK : 295,00 EUR
27.12.2019 - BRLS DDP VSK : 169,00 EUR
27.12.2019 - BRLS DDP SSK : 172,00 EUR
27.12.2019 - BRLS DDP ZSK : 175,00 EUR
27.12.2019 - BRLF DDP VSK : 126,50 EUR
27.12.2019 - BRLF DDP SSK : 129,50 EUR
27.12.2019 - BRLF DDP ZSK : 132,50 EUR
27.12.2019 - RYEA DDP VSK : 149,00 EUR
27.12.2019 - RYEA DDP SSK : 152,00 EUR
27.12.2019 - RYEA DDP ZSK : 155,00 EUR
27.12.2019 - CRNA DDP VSK : 148,00 EUR
27.12.2019 - CRNA DDP SSK : 149,00 EUR
27.12.2019 - CRNA DDP ZSK : 150,00 EUR
27.12.2019 - CRNF DDP VSK : 143,00 EUR
27.12.2019 - CRNF DDP SSK : 144,00 EUR
27.12.2019 - CRNF DDP ZSK : 145,00 EUR
27.12.2019 - RPS DDP VSK : 360,00 EUR
27.12.2019 - RPS DDP SSK : 360,00 EUR
27.12.2019 - RPS DDP ZSK : 360,00 EUR
27.12.2019 - SNF DDP VSK : 293,50 EUR
27.12.2019 - SNF DDP SSK : 293,50 EUR
27.12.2019 - SNF DDP ZSK : 293,50 EUR
27.12.2019 - EUA DDP EU : 26,77 EUR
27.12.2019 - CER DDP EU : 0,21 EUR
27.12.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
27.12.2019 - EUAA DDP EU : 26,72 EUR
27.12.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
27.12.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
27.12.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
27.12.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
10.01.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,50 EUR
10.01.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,50 EUR
10.01.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,50 EUR
10.01.2020 - NACLS DDP VSK : 75,50 EUR
10.01.2020 - NACLS DDP SSK : 75,50 EUR
10.01.2020 - NACLS DDP ZSK : 75,50 EUR
10.01.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,90 EUR
10.01.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,90 EUR
10.01.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,90 EUR
10.01.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
10.01.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
10.01.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
10.01.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 1 901,00 EUR
10.01.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 1 901,00 EUR
10.01.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 901,00 EUR
10.01.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 2 201,00 EUR
10.01.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 2 201,00 EUR
10.01.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 201,00 EUR
10.01.2020 - CMAR DDP VSK : 1 151,00 EUR
10.01.2020 - CMAR DDP SSK : 1 151,00 EUR
10.01.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 151,00 EUR
10.01.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 49,50 EUR
10.01.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 49,50 EUR
10.01.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,50 EUR
10.01.2020 - RPSOIL DDP VSK : 710,00 EUR
10.01.2020 - RPSOIL DDP SSK : 710,00 EUR
10.01.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 710,00 EUR
10.01.2020 - WHTE DDP VSK : 162,28 EUR
10.01.2020 - WHTE DDP SSK : 163,28 EUR
10.01.2020 - WHTE DDP ZSK : 166,28 EUR
10.01.2020 - WHTA DDP VSK : 158,50 EUR
10.01.2020 - WHTA DDP SSK : 159,50 EUR
10.01.2020 - WHTA DDP ZSK : 162,50 EUR
10.01.2020 - WHTB DDP VSK : 155,00 EUR
10.01.2020 - WHTB DDP SSK : 156,00 EUR
10.01.2020 - WHTB DDP ZSK : 159,00 EUR
10.01.2020 - WHTF DDP VSK : 136,00 EUR
10.01.2020 - WHTF DDP SSK : 137,00 EUR
10.01.2020 - WHTF DDP ZSK : 140,00 EUR
10.01.2020 - WHTS DDP VSK : 296,00 EUR
10.01.2020 - WHTS DDP SSK : 297,00 EUR
10.01.2020 - WHTS DDP ZSK : 300,00 EUR
10.01.2020 - BRLS DDP VSK : 184,00 EUR
10.01.2020 - BRLS DDP SSK : 187,00 EUR
10.01.2020 - BRLS DDP ZSK : 190,00 EUR
10.01.2020 - BRLF DDP VSK : 134,00 EUR
10.01.2020 - BRLF DDP SSK : 137,00 EUR
10.01.2020 - BRLF DDP ZSK : 140,00 EUR
10.01.2020 - RYEA DDP VSK : 154,00 EUR
10.01.2020 - RYEA DDP SSK : 157,00 EUR
10.01.2020 - RYEA DDP ZSK : 160,00 EUR
10.01.2020 - CRNA DDP VSK : 153,00 EUR
10.01.2020 - CRNA DDP SSK : 154,00 EUR
10.01.2020 - CRNA DDP ZSK : 155,00 EUR
10.01.2020 - CRNF DDP VSK : 148,00 EUR
10.01.2020 - CRNF DDP SSK : 149,00 EUR
10.01.2020 - CRNF DDP ZSK : 150,00 EUR
10.01.2020 - RPS DDP VSK : 381,00 EUR
10.01.2020 - RPS DDP SSK : 381,00 EUR
10.01.2020 - RPS DDP ZSK : 381,00 EUR
10.01.2020 - SNF DDP VSK : 311,00 EUR
10.01.2020 - SNF DDP SSK : 311,00 EUR
10.01.2020 - SNF DDP ZSK : 311,00 EUR
10.01.2020 - EUA DDP EU : 24,58 EUR
10.01.2020 - CER DDP EU : 0,25 EUR
10.01.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
10.01.2020 - EUAA DDP EU : 24,51 EUR
10.01.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
10.01.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
10.01.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
10.01.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
24.01.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,50 EUR
24.01.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,50 EUR
24.01.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,50 EUR
24.01.2020 - NACLS DDP VSK : 75,50 EUR
24.01.2020 - NACLS DDP SSK : 75,50 EUR
24.01.2020 - NACLS DDP ZSK : 75,50 EUR
24.01.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,90 EUR
24.01.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,90 EUR
24.01.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,90 EUR
24.01.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
24.01.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
24.01.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
24.01.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 1 901,00 EUR
24.01.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 1 901,00 EUR
24.01.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 901,00 EUR
24.01.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 2 201,00 EUR
24.01.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 2 201,00 EUR
24.01.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 201,00 EUR
24.01.2020 - CMAR DDP VSK : 1 151,00 EUR
24.01.2020 - CMAR DDP SSK : 1 151,00 EUR
24.01.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 151,00 EUR
24.01.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 49,50 EUR
24.01.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 49,50 EUR
24.01.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,50 EUR
24.01.2020 - RPSOIL DDP VSK : 715,00 EUR
24.01.2020 - RPSOIL DDP SSK : 715,00 EUR
24.01.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 715,00 EUR
24.01.2020 - WHTE DDP VSK : 162,28 EUR
24.01.2020 - WHTE DDP SSK : 163,28 EUR
24.01.2020 - WHTE DDP ZSK : 166,28 EUR
24.01.2020 - WHTA DDP VSK : 158,50 EUR
24.01.2020 - WHTA DDP SSK : 159,50 EUR
24.01.2020 - WHTA DDP ZSK : 162,50 EUR
24.01.2020 - WHTB DDP VSK : 155,00 EUR
24.01.2020 - WHTB DDP SSK : 156,00 EUR
24.01.2020 - WHTB DDP ZSK : 159,00 EUR
24.01.2020 - WHTF DDP VSK : 136,00 EUR
24.01.2020 - WHTF DDP SSK : 137,00 EUR
24.01.2020 - WHTF DDP ZSK : 140,00 EUR
24.01.2020 - WHTS DDP VSK : 296,00 EUR
24.01.2020 - WHTS DDP SSK : 297,00 EUR
24.01.2020 - WHTS DDP ZSK : 300,00 EUR
24.01.2020 - BRLS DDP VSK : 184,00 EUR
24.01.2020 - BRLS DDP SSK : 187,00 EUR
24.01.2020 - BRLS DDP ZSK : 190,00 EUR
24.01.2020 - BRLF DDP VSK : 134,00 EUR
24.01.2020 - BRLF DDP SSK : 137,00 EUR
24.01.2020 - BRLF DDP ZSK : 140,00 EUR
24.01.2020 - RYEA DDP VSK : 154,00 EUR
24.01.2020 - RYEA DDP SSK : 157,00 EUR
24.01.2020 - RYEA DDP ZSK : 160,00 EUR
24.01.2020 - CRNA DDP VSK : 153,00 EUR
24.01.2020 - CRNA DDP SSK : 154,00 EUR
24.01.2020 - CRNA DDP ZSK : 155,00 EUR
24.01.2020 - CRNF DDP VSK : 148,00 EUR
24.01.2020 - CRNF DDP SSK : 149,00 EUR
24.01.2020 - CRNF DDP ZSK : 150,00 EUR
24.01.2020 - RPS DDP VSK : 381,00 EUR
24.01.2020 - RPS DDP SSK : 381,00 EUR
24.01.2020 - RPS DDP ZSK : 381,00 EUR
24.01.2020 - SNF DDP VSK : 311,00 EUR
24.01.2020 - SNF DDP SSK : 311,00 EUR
24.01.2020 - SNF DDP ZSK : 311,00 EUR
24.01.2020 - EUA DDP EU : 24,58 EUR
24.01.2020 - CER DDP EU : 0,25 EUR
24.01.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
24.01.2020 - EUAA DDP EU : 24,51 EUR
24.01.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
24.01.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
24.01.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
24.01.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2020 - EUA DDP EU : 25,07 EUR
25.02.2020 - CER DDP EU : 0,23 EUR
25.02.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.02.2020 - EUAA DDP EU : 24,96 EUR
25.02.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.02.2020 - AAU DDP EU : 0,04 EUR
25.02.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,50 EUR
25.02.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,50 EUR
25.02.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,50 EUR
25.02.2020 - NACLS DDP VSK : 75,50 EUR
25.02.2020 - NACLS DDP SSK : 75,50 EUR
25.02.2020 - NACLS DDP ZSK : 75,50 EUR
25.02.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,90 EUR
25.02.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,90 EUR
25.02.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,90 EUR
25.02.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
25.02.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
25.02.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.02.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 1 901,00 EUR
25.02.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 1 901,00 EUR
25.02.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 901,00 EUR
25.02.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 2 201,00 EUR
25.02.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 2 201,00 EUR
25.02.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 201,00 EUR
25.02.2020 - CMAR DDP VSK : 1 151,00 EUR
25.02.2020 - CMAR DDP SSK : 1 151,00 EUR
25.02.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 151,00 EUR
25.02.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 49,50 EUR
25.02.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 49,50 EUR
25.02.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,50 EUR
25.02.2020 - RPSOIL DDP VSK : 715,00 EUR
25.02.2020 - RPSOIL DDP SSK : 715,00 EUR
25.02.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 715,00 EUR
25.02.2020 - WHTE DDP VSK : 162,28 EUR
25.02.2020 - WHTE DDP SSK : 163,28 EUR
25.02.2020 - WHTE DDP ZSK : 166,28 EUR
25.02.2020 - WHTA DDP VSK : 158,50 EUR
25.02.2020 - WHTA DDP SSK : 159,50 EUR
25.02.2020 - WHTA DDP ZSK : 162,50 EUR
25.02.2020 - WHTB DDP VSK : 155,00 EUR
25.02.2020 - WHTB DDP SSK : 156,00 EUR
25.02.2020 - WHTB DDP ZSK : 159,00 EUR
25.02.2020 - WHTF DDP VSK : 136,00 EUR
25.02.2020 - WHTF DDP SSK : 137,00 EUR
25.02.2020 - WHTF DDP ZSK : 140,00 EUR
25.02.2020 - WHTS DDP VSK : 296,00 EUR
25.02.2020 - WHTS DDP SSK : 297,00 EUR
25.02.2020 - WHTS DDP ZSK : 300,00 EUR
25.02.2020 - BRLS DDP VSK : 184,00 EUR
25.02.2020 - BRLS DDP SSK : 187,00 EUR
25.02.2020 - BRLS DDP ZSK : 190,00 EUR
25.02.2020 - BRLF DDP VSK : 134,00 EUR
25.02.2020 - BRLF DDP SSK : 137,00 EUR
25.02.2020 - BRLF DDP ZSK : 140,00 EUR
25.02.2020 - RYEA DDP VSK : 154,00 EUR
25.02.2020 - RYEA DDP SSK : 158,04 EUR
25.02.2020 - RYEA DDP ZSK : 160,00 EUR
25.02.2020 - CRNA DDP VSK : 153,00 EUR
25.02.2020 - CRNA DDP SSK : 154,00 EUR
25.02.2020 - CRNA DDP ZSK : 155,00 EUR
25.02.2020 - CRNF DDP VSK : 148,00 EUR
25.02.2020 - CRNF DDP SSK : 149,00 EUR
25.02.2020 - CRNF DDP ZSK : 150,00 EUR
25.02.2020 - RPS DDP VSK : 381,00 EUR
25.02.2020 - RPS DDP SSK : 381,00 EUR
25.02.2020 - RPS DDP ZSK : 381,00 EUR
25.02.2020 - SNF DDP VSK : 311,00 EUR
25.02.2020 - SNF DDP SSK : 311,00 EUR
25.02.2020 - SNF DDP ZSK : 311,00 EUR
25.03.2020 - EUA DDP EU : 25,52 EUR
25.03.2020 - CER DDP EU : 0,22 EUR
25.03.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.03.2020 - EUAA DDP EU : 25,37 EUR
25.03.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.03.2020 - AAU DDP EU : 0,07 EUR
25.03.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,50 EUR
25.03.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,50 EUR
25.03.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,50 EUR
25.03.2020 - NACLS DDP VSK : 75,50 EUR
25.03.2020 - NACLS DDP SSK : 75,50 EUR
25.03.2020 - NACLS DDP ZSK : 75,50 EUR
25.03.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,90 EUR
25.03.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,90 EUR
25.03.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,90 EUR
25.03.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
25.03.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
25.03.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.03.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 1 901,00 EUR
25.03.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 1 901,00 EUR
25.03.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 901,00 EUR
25.03.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 2 201,00 EUR
25.03.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 2 201,00 EUR
25.03.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 201,00 EUR
25.03.2020 - CMAR DDP VSK : 1 151,00 EUR
25.03.2020 - CMAR DDP SSK : 1 151,00 EUR
25.03.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 151,00 EUR
25.03.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 49,50 EUR
25.03.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 49,50 EUR
25.03.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,50 EUR
25.03.2020 - RPSOIL DDP VSK : 715,00 EUR
25.03.2020 - RPSOIL DDP SSK : 715,00 EUR
25.03.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 715,00 EUR
25.03.2020 - WHTE DDP VSK : 162,28 EUR
25.03.2020 - WHTE DDP SSK : 163,28 EUR
25.03.2020 - WHTE DDP ZSK : 166,28 EUR
25.03.2020 - WHTA DDP VSK : 158,50 EUR
25.03.2020 - WHTA DDP SSK : 159,50 EUR
25.03.2020 - WHTA DDP ZSK : 162,50 EUR
25.03.2020 - WHTB DDP VSK : 155,00 EUR
25.03.2020 - WHTB DDP SSK : 156,00 EUR
25.03.2020 - WHTB DDP ZSK : 159,00 EUR
25.03.2020 - WHTF DDP VSK : 136,00 EUR
25.03.2020 - WHTF DDP SSK : 137,00 EUR
25.03.2020 - WHTF DDP ZSK : 140,00 EUR
25.03.2020 - WHTS DDP VSK : 296,00 EUR
25.03.2020 - WHTS DDP SSK : 297,00 EUR
25.03.2020 - WHTS DDP ZSK : 300,00 EUR
25.03.2020 - BRLS DDP VSK : 184,00 EUR
25.03.2020 - BRLS DDP SSK : 187,00 EUR
25.03.2020 - BRLS DDP ZSK : 190,00 EUR
25.03.2020 - BRLF DDP VSK : 134,00 EUR
25.03.2020 - BRLF DDP SSK : 137,00 EUR
25.03.2020 - BRLF DDP ZSK : 140,00 EUR
25.03.2020 - RYEA DDP VSK : 154,00 EUR
25.03.2020 - RYEA DDP SSK : 158,99 EUR
25.03.2020 - RYEA DDP ZSK : 160,00 EUR
25.03.2020 - CRNA DDP VSK : 153,00 EUR
25.03.2020 - CRNA DDP SSK : 154,00 EUR
25.03.2020 - CRNA DDP ZSK : 155,00 EUR
25.03.2020 - CRNF DDP VSK : 148,00 EUR
25.03.2020 - CRNF DDP SSK : 149,00 EUR
25.03.2020 - CRNF DDP ZSK : 150,00 EUR
25.03.2020 - RPS DDP VSK : 381,00 EUR
25.03.2020 - RPS DDP SSK : 381,00 EUR
25.03.2020 - RPS DDP ZSK : 381,00 EUR
25.03.2020 - SNF DDP VSK : 311,00 EUR
25.03.2020 - SNF DDP SSK : 311,00 EUR
25.03.2020 - SNF DDP ZSK : 311,00 EUR
25.04.2020 - EUA DDP EU : 26,00 EUR
25.04.2020 - CER DDP EU : 0,20 EUR
25.04.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.04.2020 - EUAA DDP EU : 25,80 EUR
25.04.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.04.2020 - AAU DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,50 EUR
25.04.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,50 EUR
25.04.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,50 EUR
25.04.2020 - NACLS DDP VSK : 75,50 EUR
25.04.2020 - NACLS DDP SSK : 75,50 EUR
25.04.2020 - NACLS DDP ZSK : 75,50 EUR
25.04.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,90 EUR
25.04.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,90 EUR
25.04.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,90 EUR
25.04.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
25.04.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
25.04.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.04.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 1 901,00 EUR
25.04.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 1 901,00 EUR
25.04.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 901,00 EUR
25.04.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 2 201,00 EUR
25.04.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 2 201,00 EUR
25.04.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 201,00 EUR
25.04.2020 - CMAR DDP VSK : 1 151,00 EUR
25.04.2020 - CMAR DDP SSK : 1 151,00 EUR
25.04.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 151,00 EUR
25.04.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 49,50 EUR
25.04.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 49,50 EUR
25.04.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,50 EUR
25.04.2020 - RPSOIL DDP VSK : 715,00 EUR
25.04.2020 - RPSOIL DDP SSK : 715,00 EUR
25.04.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 715,00 EUR
25.04.2020 - WHTE DDP VSK : 162,28 EUR
25.04.2020 - WHTE DDP SSK : 163,28 EUR
25.04.2020 - WHTE DDP ZSK : 166,28 EUR
25.04.2020 - WHTA DDP VSK : 158,50 EUR
25.04.2020 - WHTA DDP SSK : 159,50 EUR
25.04.2020 - WHTA DDP ZSK : 162,50 EUR
25.04.2020 - WHTB DDP VSK : 155,00 EUR
25.04.2020 - WHTB DDP SSK : 156,00 EUR
25.04.2020 - WHTB DDP ZSK : 159,00 EUR
25.04.2020 - WHTF DDP VSK : 136,00 EUR
25.04.2020 - WHTF DDP SSK : 137,00 EUR
25.04.2020 - WHTF DDP ZSK : 140,00 EUR
25.04.2020 - WHTS DDP VSK : 296,00 EUR
25.04.2020 - WHTS DDP SSK : 297,00 EUR
25.04.2020 - WHTS DDP ZSK : 300,00 EUR
25.04.2020 - BRLS DDP VSK : 184,00 EUR
25.04.2020 - BRLS DDP SSK : 187,00 EUR
25.04.2020 - BRLS DDP ZSK : 190,00 EUR
25.04.2020 - BRLF DDP VSK : 134,00 EUR
25.04.2020 - BRLF DDP SSK : 137,00 EUR
25.04.2020 - BRLF DDP ZSK : 140,00 EUR
25.04.2020 - RYEA DDP VSK : 154,00 EUR
25.04.2020 - RYEA DDP SSK : 160,00 EUR
25.04.2020 - RYEA DDP ZSK : 160,00 EUR
25.04.2020 - CRNA DDP VSK : 153,00 EUR
25.04.2020 - CRNA DDP SSK : 154,00 EUR
25.04.2020 - CRNA DDP ZSK : 155,00 EUR
25.04.2020 - CRNF DDP VSK : 148,00 EUR
25.04.2020 - CRNF DDP SSK : 149,00 EUR
25.04.2020 - CRNF DDP ZSK : 150,00 EUR
25.04.2020 - RPS DDP VSK : 381,00 EUR
25.04.2020 - RPS DDP SSK : 381,00 EUR
25.04.2020 - RPS DDP ZSK : 381,00 EUR
25.04.2020 - SNF DDP VSK : 311,00 EUR
25.04.2020 - SNF DDP SSK : 311,00 EUR
25.04.2020 - SNF DDP ZSK : 311,00 EUR
31.12.2020 - EUA DDP EU : 32,00 EUR
31.12.2020 - CER DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2020 - EUAA DDP EU : 30,00 EUR
31.12.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2021 - EUA DDP EU : 35,00 EUR
31.12.2021 - CER DDP EU : 1,00 EUR
31.12.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2021 - EUAA DDP EU : 32,00 EUR
31.12.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2021 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR