Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 05.12.2019 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Bez komentára, bez zásadných zmien.

Ceny tovarov

21.11.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
21.11.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
21.11.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
21.11.2019 - NACLS DDP VSK : 72,00 EUR
21.11.2019 - NACLS DDP SSK : 72,00 EUR
21.11.2019 - NACLS DDP ZSK : 72,00 EUR
21.11.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,50 EUR
21.11.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,50 EUR
21.11.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,50 EUR
21.11.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,90 EUR
21.11.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,90 EUR
21.11.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,90 EUR
21.11.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 967,67 EUR
21.11.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 967,67 EUR
21.11.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 967,67 EUR
21.11.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 594,33 EUR
21.11.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 594,33 EUR
21.11.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 594,33 EUR
21.11.2019 - CMAR DDP VSK : 1 567,67 EUR
21.11.2019 - CMAR DDP SSK : 1 567,67 EUR
21.11.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 567,67 EUR
21.11.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
21.11.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
21.11.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
21.11.2019 - RPSOIL DDP VSK : 700,00 EUR
21.11.2019 - RPSOIL DDP SSK : 700,00 EUR
21.11.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 700,00 EUR
21.11.2019 - WHTE DDP VSK : 165,67 EUR
21.11.2019 - WHTE DDP SSK : 166,67 EUR
21.11.2019 - WHTE DDP ZSK : 169,67 EUR
21.11.2019 - WHTA DDP VSK : 155,42 EUR
21.11.2019 - WHTA DDP SSK : 156,42 EUR
21.11.2019 - WHTA DDP ZSK : 159,42 EUR
21.11.2019 - WHTB DDP VSK : 149,33 EUR
21.11.2019 - WHTB DDP SSK : 150,33 EUR
21.11.2019 - WHTB DDP ZSK : 153,33 EUR
21.11.2019 - WHTF DDP VSK : 127,67 EUR
21.11.2019 - WHTF DDP SSK : 128,67 EUR
21.11.2019 - WHTF DDP ZSK : 131,67 EUR
21.11.2019 - WHTS DDP VSK : 291,00 EUR
21.11.2019 - WHTS DDP SSK : 292,00 EUR
21.11.2019 - WHTS DDP ZSK : 295,00 EUR
21.11.2019 - BRLS DDP VSK : 171,05 EUR
21.11.2019 - BRLS DDP SSK : 174,05 EUR
21.11.2019 - BRLS DDP ZSK : 177,05 EUR
21.11.2019 - BRLF DDP VSK : 126,50 EUR
21.11.2019 - BRLF DDP SSK : 129,50 EUR
21.11.2019 - BRLF DDP ZSK : 132,50 EUR
21.11.2019 - RYEA DDP VSK : 149,00 EUR
21.11.2019 - RYEA DDP SSK : 152,00 EUR
21.11.2019 - RYEA DDP ZSK : 155,00 EUR
21.11.2019 - CRNA DDP VSK : 146,33 EUR
21.11.2019 - CRNA DDP SSK : 147,33 EUR
21.11.2019 - CRNA DDP ZSK : 148,33 EUR
21.11.2019 - CRNF DDP VSK : 141,94 EUR
21.11.2019 - CRNF DDP SSK : 142,94 EUR
21.11.2019 - CRNF DDP ZSK : 143,94 EUR
21.11.2019 - RPS DDP VSK : 360,00 EUR
21.11.2019 - RPS DDP SSK : 360,00 EUR
21.11.2019 - RPS DDP ZSK : 360,00 EUR
21.11.2019 - SNF DDP VSK : 293,50 EUR
21.11.2019 - SNF DDP SSK : 293,50 EUR
21.11.2019 - SNF DDP ZSK : 293,50 EUR
21.11.2019 - EUA DDP EU : 26,77 EUR
21.11.2019 - CER DDP EU : 0,21 EUR
21.11.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
21.11.2019 - EUAA DDP EU : 26,72 EUR
21.11.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
21.11.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
21.11.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
21.11.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
05.12.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
05.12.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
05.12.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
05.12.2019 - NACLS DDP VSK : 75,00 EUR
05.12.2019 - NACLS DDP SSK : 75,00 EUR
05.12.2019 - NACLS DDP ZSK : 75,00 EUR
05.12.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,80 EUR
05.12.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,80 EUR
05.12.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,80 EUR
05.12.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,00 EUR
05.12.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,00 EUR
05.12.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,00 EUR
05.12.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 801,00 EUR
05.12.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 801,00 EUR
05.12.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 801,00 EUR
05.12.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 101,00 EUR
05.12.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 101,00 EUR
05.12.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 101,00 EUR
05.12.2019 - CMAR DDP VSK : 1 101,00 EUR
05.12.2019 - CMAR DDP SSK : 1 101,00 EUR
05.12.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 101,00 EUR
05.12.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
05.12.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
05.12.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
05.12.2019 - RPSOIL DDP VSK : 700,00 EUR
05.12.2019 - RPSOIL DDP SSK : 700,00 EUR
05.12.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 700,00 EUR
05.12.2019 - WHTE DDP VSK : 156,00 EUR
05.12.2019 - WHTE DDP SSK : 157,00 EUR
05.12.2019 - WHTE DDP ZSK : 160,00 EUR
05.12.2019 - WHTA DDP VSK : 151,00 EUR
05.12.2019 - WHTA DDP SSK : 152,00 EUR
05.12.2019 - WHTA DDP ZSK : 155,00 EUR
05.12.2019 - WHTB DDP VSK : 146,00 EUR
05.12.2019 - WHTB DDP SSK : 147,00 EUR
05.12.2019 - WHTB DDP ZSK : 150,00 EUR
05.12.2019 - WHTF DDP VSK : 131,00 EUR
05.12.2019 - WHTF DDP SSK : 132,00 EUR
05.12.2019 - WHTF DDP ZSK : 135,00 EUR
05.12.2019 - WHTS DDP VSK : 291,00 EUR
05.12.2019 - WHTS DDP SSK : 292,00 EUR
05.12.2019 - WHTS DDP ZSK : 295,00 EUR
05.12.2019 - BRLS DDP VSK : 184,00 EUR
05.12.2019 - BRLS DDP SSK : 187,00 EUR
05.12.2019 - BRLS DDP ZSK : 190,00 EUR
05.12.2019 - BRLF DDP VSK : 129,00 EUR
05.12.2019 - BRLF DDP SSK : 132,00 EUR
05.12.2019 - BRLF DDP ZSK : 135,00 EUR
05.12.2019 - RYEA DDP VSK : 149,00 EUR
05.12.2019 - RYEA DDP SSK : 152,00 EUR
05.12.2019 - RYEA DDP ZSK : 155,00 EUR
05.12.2019 - CRNA DDP VSK : 148,00 EUR
05.12.2019 - CRNA DDP SSK : 149,00 EUR
05.12.2019 - CRNA DDP ZSK : 150,00 EUR
05.12.2019 - CRNF DDP VSK : 143,00 EUR
05.12.2019 - CRNF DDP SSK : 144,00 EUR
05.12.2019 - CRNF DDP ZSK : 145,00 EUR
05.12.2019 - RPS DDP VSK : 381,00 EUR
05.12.2019 - RPS DDP SSK : 381,00 EUR
05.12.2019 - RPS DDP ZSK : 381,00 EUR
05.12.2019 - SNF DDP VSK : 311,00 EUR
05.12.2019 - SNF DDP SSK : 311,00 EUR
05.12.2019 - SNF DDP ZSK : 311,00 EUR
05.12.2019 - EUA DDP EU : 24,69 EUR
05.12.2019 - CER DDP EU : 0,18 EUR
05.12.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
05.12.2019 - EUAA DDP EU : 24,62 EUR
05.12.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
05.12.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
05.12.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
05.12.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
19.12.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
19.12.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
19.12.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
19.12.2019 - NACLS DDP VSK : 76,00 EUR
19.12.2019 - NACLS DDP SSK : 76,00 EUR
19.12.2019 - NACLS DDP ZSK : 76,00 EUR
19.12.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,80 EUR
19.12.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,80 EUR
19.12.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,80 EUR
19.12.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,00 EUR
19.12.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,00 EUR
19.12.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,00 EUR
19.12.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 801,00 EUR
19.12.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 801,00 EUR
19.12.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 801,00 EUR
19.12.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 201,00 EUR
19.12.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 201,00 EUR
19.12.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 201,00 EUR
19.12.2019 - CMAR DDP VSK : 1 101,00 EUR
19.12.2019 - CMAR DDP SSK : 1 101,00 EUR
19.12.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 101,00 EUR
19.12.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
19.12.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
19.12.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
19.12.2019 - RPSOIL DDP VSK : 710,00 EUR
19.12.2019 - RPSOIL DDP SSK : 710,00 EUR
19.12.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 710,00 EUR
19.12.2019 - WHTE DDP VSK : 156,00 EUR
19.12.2019 - WHTE DDP SSK : 157,00 EUR
19.12.2019 - WHTE DDP ZSK : 160,00 EUR
19.12.2019 - WHTA DDP VSK : 151,00 EUR
19.12.2019 - WHTA DDP SSK : 152,00 EUR
19.12.2019 - WHTA DDP ZSK : 155,00 EUR
19.12.2019 - WHTB DDP VSK : 146,00 EUR
19.12.2019 - WHTB DDP SSK : 147,00 EUR
19.12.2019 - WHTB DDP ZSK : 150,00 EUR
19.12.2019 - WHTF DDP VSK : 131,00 EUR
19.12.2019 - WHTF DDP SSK : 132,00 EUR
19.12.2019 - WHTF DDP ZSK : 135,00 EUR
19.12.2019 - WHTS DDP VSK : 291,00 EUR
19.12.2019 - WHTS DDP SSK : 292,00 EUR
19.12.2019 - WHTS DDP ZSK : 295,00 EUR
19.12.2019 - BRLS DDP VSK : 184,00 EUR
19.12.2019 - BRLS DDP SSK : 187,00 EUR
19.12.2019 - BRLS DDP ZSK : 190,00 EUR
19.12.2019 - BRLF DDP VSK : 129,00 EUR
19.12.2019 - BRLF DDP SSK : 132,00 EUR
19.12.2019 - BRLF DDP ZSK : 135,00 EUR
19.12.2019 - RYEA DDP VSK : 149,00 EUR
19.12.2019 - RYEA DDP SSK : 152,00 EUR
19.12.2019 - RYEA DDP ZSK : 155,00 EUR
19.12.2019 - CRNA DDP VSK : 148,00 EUR
19.12.2019 - CRNA DDP SSK : 149,00 EUR
19.12.2019 - CRNA DDP ZSK : 150,00 EUR
19.12.2019 - CRNF DDP VSK : 143,00 EUR
19.12.2019 - CRNF DDP SSK : 144,00 EUR
19.12.2019 - CRNF DDP ZSK : 145,00 EUR
19.12.2019 - RPS DDP VSK : 381,00 EUR
19.12.2019 - RPS DDP SSK : 381,00 EUR
19.12.2019 - RPS DDP ZSK : 381,00 EUR
19.12.2019 - SNF DDP VSK : 311,00 EUR
19.12.2019 - SNF DDP SSK : 311,00 EUR
19.12.2019 - SNF DDP ZSK : 311,00 EUR
19.12.2019 - EUA DDP EU : 24,69 EUR
19.12.2019 - CER DDP EU : 0,18 EUR
19.12.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
19.12.2019 - EUAA DDP EU : 24,62 EUR
19.12.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
19.12.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
19.12.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
19.12.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2020 - EUA DDP EU : 25,19 EUR
25.01.2020 - CER DDP EU : 0,19 EUR
25.01.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.01.2020 - EUAA DDP EU : 25,07 EUR
25.01.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.01.2020 - AAU DDP EU : 0,04 EUR
25.01.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,38 EUR
25.01.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,38 EUR
25.01.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,38 EUR
25.01.2020 - NACLS DDP VSK : 76,38 EUR
25.01.2020 - NACLS DDP SSK : 76,38 EUR
25.01.2020 - NACLS DDP ZSK : 76,38 EUR
25.01.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,84 EUR
25.01.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,84 EUR
25.01.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,84 EUR
25.01.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,04 EUR
25.01.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,04 EUR
25.01.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,04 EUR
25.01.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 1 801,00 EUR
25.01.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 1 801,00 EUR
25.01.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 801,00 EUR
25.01.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 201,00 EUR
25.01.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 201,00 EUR
25.01.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 201,00 EUR
25.01.2020 - CMAR DDP VSK : 1 101,00 EUR
25.01.2020 - CMAR DDP SSK : 1 101,00 EUR
25.01.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 101,00 EUR
25.01.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
25.01.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
25.01.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
25.01.2020 - RPSOIL DDP VSK : 710,00 EUR
25.01.2020 - RPSOIL DDP SSK : 710,00 EUR
25.01.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 710,00 EUR
25.01.2020 - WHTE DDP VSK : 156,00 EUR
25.01.2020 - WHTE DDP SSK : 157,00 EUR
25.01.2020 - WHTE DDP ZSK : 160,00 EUR
25.01.2020 - WHTA DDP VSK : 151,00 EUR
25.01.2020 - WHTA DDP SSK : 152,00 EUR
25.01.2020 - WHTA DDP ZSK : 155,00 EUR
25.01.2020 - WHTB DDP VSK : 146,00 EUR
25.01.2020 - WHTB DDP SSK : 147,00 EUR
25.01.2020 - WHTB DDP ZSK : 150,00 EUR
25.01.2020 - WHTF DDP VSK : 131,00 EUR
25.01.2020 - WHTF DDP SSK : 132,00 EUR
25.01.2020 - WHTF DDP ZSK : 135,00 EUR
25.01.2020 - WHTS DDP VSK : 291,00 EUR
25.01.2020 - WHTS DDP SSK : 292,00 EUR
25.01.2020 - WHTS DDP ZSK : 295,00 EUR
25.01.2020 - BRLS DDP VSK : 184,00 EUR
25.01.2020 - BRLS DDP SSK : 187,00 EUR
25.01.2020 - BRLS DDP ZSK : 190,00 EUR
25.01.2020 - BRLF DDP VSK : 129,00 EUR
25.01.2020 - BRLF DDP SSK : 132,00 EUR
25.01.2020 - BRLF DDP ZSK : 135,00 EUR
25.01.2020 - RYEA DDP VSK : 149,00 EUR
25.01.2020 - RYEA DDP SSK : 153,14 EUR
25.01.2020 - RYEA DDP ZSK : 155,00 EUR
25.01.2020 - CRNA DDP VSK : 148,00 EUR
25.01.2020 - CRNA DDP SSK : 149,00 EUR
25.01.2020 - CRNA DDP ZSK : 150,00 EUR
25.01.2020 - CRNF DDP VSK : 143,00 EUR
25.01.2020 - CRNF DDP SSK : 144,00 EUR
25.01.2020 - CRNF DDP ZSK : 145,00 EUR
25.01.2020 - RPS DDP VSK : 381,00 EUR
25.01.2020 - RPS DDP SSK : 381,00 EUR
25.01.2020 - RPS DDP ZSK : 381,00 EUR
25.01.2020 - SNF DDP VSK : 311,00 EUR
25.01.2020 - SNF DDP SSK : 311,00 EUR
25.01.2020 - SNF DDP ZSK : 311,00 EUR
25.02.2020 - EUA DDP EU : 25,61 EUR
25.02.2020 - CER DDP EU : 0,19 EUR
25.02.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.02.2020 - EUAA DDP EU : 25,45 EUR
25.02.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.02.2020 - AAU DDP EU : 0,07 EUR
25.02.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,70 EUR
25.02.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,70 EUR
25.02.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,70 EUR
25.02.2020 - NACLS DDP VSK : 76,70 EUR
25.02.2020 - NACLS DDP SSK : 76,70 EUR
25.02.2020 - NACLS DDP ZSK : 76,70 EUR
25.02.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,87 EUR
25.02.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,87 EUR
25.02.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,87 EUR
25.02.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,07 EUR
25.02.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,07 EUR
25.02.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,07 EUR
25.02.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 1 801,00 EUR
25.02.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 1 801,00 EUR
25.02.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 801,00 EUR
25.02.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 201,00 EUR
25.02.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 201,00 EUR
25.02.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 201,00 EUR
25.02.2020 - CMAR DDP VSK : 1 101,00 EUR
25.02.2020 - CMAR DDP SSK : 1 101,00 EUR
25.02.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 101,00 EUR
25.02.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
25.02.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
25.02.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
25.02.2020 - RPSOIL DDP VSK : 710,00 EUR
25.02.2020 - RPSOIL DDP SSK : 710,00 EUR
25.02.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 710,00 EUR
25.02.2020 - WHTE DDP VSK : 156,00 EUR
25.02.2020 - WHTE DDP SSK : 157,00 EUR
25.02.2020 - WHTE DDP ZSK : 160,00 EUR
25.02.2020 - WHTA DDP VSK : 151,00 EUR
25.02.2020 - WHTA DDP SSK : 152,00 EUR
25.02.2020 - WHTA DDP ZSK : 155,00 EUR
25.02.2020 - WHTB DDP VSK : 146,00 EUR
25.02.2020 - WHTB DDP SSK : 147,00 EUR
25.02.2020 - WHTB DDP ZSK : 150,00 EUR
25.02.2020 - WHTF DDP VSK : 131,00 EUR
25.02.2020 - WHTF DDP SSK : 132,00 EUR
25.02.2020 - WHTF DDP ZSK : 135,00 EUR
25.02.2020 - WHTS DDP VSK : 291,00 EUR
25.02.2020 - WHTS DDP SSK : 292,00 EUR
25.02.2020 - WHTS DDP ZSK : 295,00 EUR
25.02.2020 - BRLS DDP VSK : 184,00 EUR
25.02.2020 - BRLS DDP SSK : 187,00 EUR
25.02.2020 - BRLS DDP ZSK : 190,00 EUR
25.02.2020 - BRLF DDP VSK : 129,00 EUR
25.02.2020 - BRLF DDP SSK : 132,00 EUR
25.02.2020 - BRLF DDP ZSK : 135,00 EUR
25.02.2020 - RYEA DDP VSK : 149,00 EUR
25.02.2020 - RYEA DDP SSK : 154,10 EUR
25.02.2020 - RYEA DDP ZSK : 155,00 EUR
25.02.2020 - CRNA DDP VSK : 148,00 EUR
25.02.2020 - CRNA DDP SSK : 149,00 EUR
25.02.2020 - CRNA DDP ZSK : 150,00 EUR
25.02.2020 - CRNF DDP VSK : 143,00 EUR
25.02.2020 - CRNF DDP SSK : 144,00 EUR
25.02.2020 - CRNF DDP ZSK : 145,00 EUR
25.02.2020 - RPS DDP VSK : 381,00 EUR
25.02.2020 - RPS DDP SSK : 381,00 EUR
25.02.2020 - RPS DDP ZSK : 381,00 EUR
25.02.2020 - SNF DDP VSK : 311,00 EUR
25.02.2020 - SNF DDP SSK : 311,00 EUR
25.02.2020 - SNF DDP ZSK : 311,00 EUR
25.03.2020 - EUA DDP EU : 26,00 EUR
25.03.2020 - CER DDP EU : 0,20 EUR
25.03.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.03.2020 - EUAA DDP EU : 25,80 EUR
25.03.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.03.2020 - AAU DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2020 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
25.03.2020 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
25.03.2020 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
25.03.2020 - NACLS DDP VSK : 77,00 EUR
25.03.2020 - NACLS DDP SSK : 77,00 EUR
25.03.2020 - NACLS DDP ZSK : 77,00 EUR
25.03.2020 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,90 EUR
25.03.2020 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,90 EUR
25.03.2020 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,90 EUR
25.03.2020 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,10 EUR
25.03.2020 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,10 EUR
25.03.2020 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.03.2020 - ODT-MLK DDP VSK : 1 801,00 EUR
25.03.2020 - ODT-MLK DDP SSK : 1 801,00 EUR
25.03.2020 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 801,00 EUR
25.03.2020 - PLN-MLK DDP VSK : 201,00 EUR
25.03.2020 - PLN-MLK DDP SSK : 201,00 EUR
25.03.2020 - PLN-MLK DDP ZSK : 201,00 EUR
25.03.2020 - CMAR DDP VSK : 1 101,00 EUR
25.03.2020 - CMAR DDP SSK : 1 101,00 EUR
25.03.2020 - CMAR DDP ZSK : 1 101,00 EUR
25.03.2020 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
25.03.2020 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
25.03.2020 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
25.03.2020 - RPSOIL DDP VSK : 710,00 EUR
25.03.2020 - RPSOIL DDP SSK : 710,00 EUR
25.03.2020 - RPSOIL DDP ZSK : 710,00 EUR
25.03.2020 - WHTE DDP VSK : 156,00 EUR
25.03.2020 - WHTE DDP SSK : 157,00 EUR
25.03.2020 - WHTE DDP ZSK : 160,00 EUR
25.03.2020 - WHTA DDP VSK : 151,00 EUR
25.03.2020 - WHTA DDP SSK : 152,00 EUR
25.03.2020 - WHTA DDP ZSK : 155,00 EUR
25.03.2020 - WHTB DDP VSK : 146,00 EUR
25.03.2020 - WHTB DDP SSK : 147,00 EUR
25.03.2020 - WHTB DDP ZSK : 150,00 EUR
25.03.2020 - WHTF DDP VSK : 131,00 EUR
25.03.2020 - WHTF DDP SSK : 132,00 EUR
25.03.2020 - WHTF DDP ZSK : 135,00 EUR
25.03.2020 - WHTS DDP VSK : 291,00 EUR
25.03.2020 - WHTS DDP SSK : 292,00 EUR
25.03.2020 - WHTS DDP ZSK : 295,00 EUR
25.03.2020 - BRLS DDP VSK : 184,00 EUR
25.03.2020 - BRLS DDP SSK : 187,00 EUR
25.03.2020 - BRLS DDP ZSK : 190,00 EUR
25.03.2020 - BRLF DDP VSK : 129,00 EUR
25.03.2020 - BRLF DDP SSK : 132,00 EUR
25.03.2020 - BRLF DDP ZSK : 135,00 EUR
25.03.2020 - RYEA DDP VSK : 149,00 EUR
25.03.2020 - RYEA DDP SSK : 155,00 EUR
25.03.2020 - RYEA DDP ZSK : 155,00 EUR
25.03.2020 - CRNA DDP VSK : 148,00 EUR
25.03.2020 - CRNA DDP SSK : 149,00 EUR
25.03.2020 - CRNA DDP ZSK : 150,00 EUR
25.03.2020 - CRNF DDP VSK : 143,00 EUR
25.03.2020 - CRNF DDP SSK : 144,00 EUR
25.03.2020 - CRNF DDP ZSK : 145,00 EUR
25.03.2020 - RPS DDP VSK : 381,00 EUR
25.03.2020 - RPS DDP SSK : 381,00 EUR
25.03.2020 - RPS DDP ZSK : 381,00 EUR
25.03.2020 - SNF DDP VSK : 311,00 EUR
25.03.2020 - SNF DDP SSK : 311,00 EUR
25.03.2020 - SNF DDP ZSK : 311,00 EUR
31.12.2020 - EUA DDP EU : 32,00 EUR
31.12.2020 - CER DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2020 - EUAA DDP EU : 30,00 EUR
31.12.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2021 - EUA DDP EU : 35,00 EUR
31.12.2021 - CER DDP EU : 1,00 EUR
31.12.2021 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2021 - EUAA DDP EU : 32,00 EUR
31.12.2021 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2021 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2021 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2021 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR