Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 11.09.2019 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilmín a olejnín mierne poklesli, očakáva sa však rastúci trend, z dôvodu rôznorodých kvalít pšeníc a hlavne jačmeňa sladovníckeho.

Ceny kukuríc sú na mimoriadne nízkej úrovni, očakáva sa, či počas zberu sa nebudú vyskytovať prejavy chorôb.
Emisie majú mierne rastúci  vývoj, posypová soľ je stále na stabilnej cenovej hladine.

 

Ceny tovarov

28.08.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
28.08.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
28.08.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
28.08.2019 - NACLS DDP VSK : 72,00 EUR
28.08.2019 - NACLS DDP SSK : 72,00 EUR
28.08.2019 - NACLS DDP ZSK : 72,00 EUR
28.08.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,50 EUR
28.08.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,50 EUR
28.08.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,50 EUR
28.08.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,90 EUR
28.08.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,90 EUR
28.08.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,90 EUR
28.08.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 967,67 EUR
28.08.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 967,67 EUR
28.08.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 967,67 EUR
28.08.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 594,33 EUR
28.08.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 594,33 EUR
28.08.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 594,33 EUR
28.08.2019 - CMAR DDP VSK : 1 567,67 EUR
28.08.2019 - CMAR DDP SSK : 1 567,67 EUR
28.08.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 567,67 EUR
28.08.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
28.08.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
28.08.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
28.08.2019 - RPSOIL DDP VSK : 700,00 EUR
28.08.2019 - RPSOIL DDP SSK : 700,00 EUR
28.08.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 700,00 EUR
28.08.2019 - WHTE DDP VSK : 165,67 EUR
28.08.2019 - WHTE DDP SSK : 166,67 EUR
28.08.2019 - WHTE DDP ZSK : 169,67 EUR
28.08.2019 - WHTA DDP VSK : 155,42 EUR
28.08.2019 - WHTA DDP SSK : 156,42 EUR
28.08.2019 - WHTA DDP ZSK : 159,42 EUR
28.08.2019 - WHTB DDP VSK : 149,33 EUR
28.08.2019 - WHTB DDP SSK : 150,33 EUR
28.08.2019 - WHTB DDP ZSK : 153,33 EUR
28.08.2019 - WHTF DDP VSK : 127,67 EUR
28.08.2019 - WHTF DDP SSK : 128,67 EUR
28.08.2019 - WHTF DDP ZSK : 131,67 EUR
28.08.2019 - WHTS DDP VSK : 291,00 EUR
28.08.2019 - WHTS DDP SSK : 292,00 EUR
28.08.2019 - WHTS DDP ZSK : 295,00 EUR
28.08.2019 - BRLS DDP VSK : 171,05 EUR
28.08.2019 - BRLS DDP SSK : 174,05 EUR
28.08.2019 - BRLS DDP ZSK : 177,05 EUR
28.08.2019 - BRLF DDP VSK : 126,50 EUR
28.08.2019 - BRLF DDP SSK : 129,50 EUR
28.08.2019 - BRLF DDP ZSK : 132,50 EUR
28.08.2019 - RYEA DDP VSK : 149,00 EUR
28.08.2019 - RYEA DDP SSK : 152,00 EUR
28.08.2019 - RYEA DDP ZSK : 155,00 EUR
28.08.2019 - CRNA DDP VSK : 146,33 EUR
28.08.2019 - CRNA DDP SSK : 147,33 EUR
28.08.2019 - CRNA DDP ZSK : 148,33 EUR
28.08.2019 - CRNF DDP VSK : 141,94 EUR
28.08.2019 - CRNF DDP SSK : 142,94 EUR
28.08.2019 - CRNF DDP ZSK : 143,94 EUR
28.08.2019 - RPS DDP VSK : 360,00 EUR
28.08.2019 - RPS DDP SSK : 360,00 EUR
28.08.2019 - RPS DDP ZSK : 360,00 EUR
28.08.2019 - SNF DDP VSK : 293,50 EUR
28.08.2019 - SNF DDP SSK : 293,50 EUR
28.08.2019 - SNF DDP ZSK : 293,50 EUR
28.08.2019 - EUA DDP EU : 26,77 EUR
28.08.2019 - CER DDP EU : 0,21 EUR
28.08.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
28.08.2019 - EUAA DDP EU : 26,72 EUR
28.08.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
28.08.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
28.08.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
28.08.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
11.09.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
11.09.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
11.09.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
11.09.2019 - NACLS DDP VSK : 72,00 EUR
11.09.2019 - NACLS DDP SSK : 72,00 EUR
11.09.2019 - NACLS DDP ZSK : 72,00 EUR
11.09.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,50 EUR
11.09.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,50 EUR
11.09.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,50 EUR
11.09.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,90 EUR
11.09.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,90 EUR
11.09.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,90 EUR
11.09.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 951,00 EUR
11.09.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 951,00 EUR
11.09.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 951,00 EUR
11.09.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 451,00 EUR
11.09.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 451,00 EUR
11.09.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 451,00 EUR
11.09.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
11.09.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
11.09.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
11.09.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 48,00 EUR
11.09.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 48,00 EUR
11.09.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,00 EUR
11.09.2019 - RPSOIL DDP VSK : 680,00 EUR
11.09.2019 - RPSOIL DDP SSK : 680,00 EUR
11.09.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 680,00 EUR
11.09.2019 - WHTE DDP VSK : 156,31 EUR
11.09.2019 - WHTE DDP SSK : 157,31 EUR
11.09.2019 - WHTE DDP ZSK : 160,31 EUR
11.09.2019 - WHTA DDP VSK : 150,48 EUR
11.09.2019 - WHTA DDP SSK : 151,48 EUR
11.09.2019 - WHTA DDP ZSK : 154,48 EUR
11.09.2019 - WHTB DDP VSK : 144,94 EUR
11.09.2019 - WHTB DDP SSK : 145,94 EUR
11.09.2019 - WHTB DDP ZSK : 148,94 EUR
11.09.2019 - WHTF DDP VSK : 131,68 EUR
11.09.2019 - WHTF DDP SSK : 132,68 EUR
11.09.2019 - WHTF DDP ZSK : 135,68 EUR
11.09.2019 - WHTS DDP VSK : 235,72 EUR
11.09.2019 - WHTS DDP SSK : 236,72 EUR
11.09.2019 - WHTS DDP ZSK : 239,72 EUR
11.09.2019 - BRLS DDP VSK : 174,00 EUR
11.09.2019 - BRLS DDP SSK : 177,00 EUR
11.09.2019 - BRLS DDP ZSK : 180,00 EUR
11.09.2019 - BRLF DDP VSK : 125,37 EUR
11.09.2019 - BRLF DDP SSK : 128,37 EUR
11.09.2019 - BRLF DDP ZSK : 131,37 EUR
11.09.2019 - RYEA DDP VSK : 141,39 EUR
11.09.2019 - RYEA DDP SSK : 144,39 EUR
11.09.2019 - RYEA DDP ZSK : 147,39 EUR
11.09.2019 - CRNA DDP VSK : 138,00 EUR
11.09.2019 - CRNA DDP SSK : 139,00 EUR
11.09.2019 - CRNA DDP ZSK : 140,00 EUR
11.09.2019 - CRNF DDP VSK : 133,00 EUR
11.09.2019 - CRNF DDP SSK : 134,00 EUR
11.09.2019 - CRNF DDP ZSK : 135,00 EUR
11.09.2019 - RPS DDP VSK : 358,50 EUR
11.09.2019 - RPS DDP SSK : 358,50 EUR
11.09.2019 - RPS DDP ZSK : 358,50 EUR
11.09.2019 - SNF DDP VSK : 298,50 EUR
11.09.2019 - SNF DDP SSK : 298,50 EUR
11.09.2019 - SNF DDP ZSK : 298,50 EUR
11.09.2019 - EUA DDP EU : 26,27 EUR
11.09.2019 - CER DDP EU : 0,21 EUR
11.09.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
11.09.2019 - EUAA DDP EU : 26,22 EUR
11.09.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
11.09.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
11.09.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
11.09.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
25.09.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
25.09.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
25.09.2019 - NACLS DDP VSK : 72,00 EUR
25.09.2019 - NACLS DDP SSK : 72,00 EUR
25.09.2019 - NACLS DDP ZSK : 72,00 EUR
25.09.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,50 EUR
25.09.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,50 EUR
25.09.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,50 EUR
25.09.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,90 EUR
25.09.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,90 EUR
25.09.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,90 EUR
25.09.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 951,00 EUR
25.09.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 951,00 EUR
25.09.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 951,00 EUR
25.09.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 451,00 EUR
25.09.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 451,00 EUR
25.09.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 451,00 EUR
25.09.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
25.09.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
25.09.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
25.09.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 48,00 EUR
25.09.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 48,00 EUR
25.09.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,00 EUR
25.09.2019 - RPSOIL DDP VSK : 680,00 EUR
25.09.2019 - RPSOIL DDP SSK : 680,00 EUR
25.09.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 680,00 EUR
25.09.2019 - WHTE DDP VSK : 156,31 EUR
25.09.2019 - WHTE DDP SSK : 157,31 EUR
25.09.2019 - WHTE DDP ZSK : 160,31 EUR
25.09.2019 - WHTA DDP VSK : 150,48 EUR
25.09.2019 - WHTA DDP SSK : 151,48 EUR
25.09.2019 - WHTA DDP ZSK : 154,48 EUR
25.09.2019 - WHTB DDP VSK : 144,94 EUR
25.09.2019 - WHTB DDP SSK : 145,94 EUR
25.09.2019 - WHTB DDP ZSK : 148,94 EUR
25.09.2019 - WHTF DDP VSK : 131,68 EUR
25.09.2019 - WHTF DDP SSK : 132,68 EUR
25.09.2019 - WHTF DDP ZSK : 135,68 EUR
25.09.2019 - WHTS DDP VSK : 235,72 EUR
25.09.2019 - WHTS DDP SSK : 236,72 EUR
25.09.2019 - WHTS DDP ZSK : 239,72 EUR
25.09.2019 - BRLS DDP VSK : 179,00 EUR
25.09.2019 - BRLS DDP SSK : 182,00 EUR
25.09.2019 - BRLS DDP ZSK : 185,00 EUR
25.09.2019 - BRLF DDP VSK : 125,37 EUR
25.09.2019 - BRLF DDP SSK : 128,37 EUR
25.09.2019 - BRLF DDP ZSK : 131,37 EUR
25.09.2019 - RYEA DDP VSK : 141,39 EUR
25.09.2019 - RYEA DDP SSK : 144,39 EUR
25.09.2019 - RYEA DDP ZSK : 147,39 EUR
25.09.2019 - CRNA DDP VSK : 138,00 EUR
25.09.2019 - CRNA DDP SSK : 139,00 EUR
25.09.2019 - CRNA DDP ZSK : 140,00 EUR
25.09.2019 - CRNF DDP VSK : 133,00 EUR
25.09.2019 - CRNF DDP SSK : 134,00 EUR
25.09.2019 - CRNF DDP ZSK : 135,00 EUR
25.09.2019 - RPS DDP VSK : 358,50 EUR
25.09.2019 - RPS DDP SSK : 358,50 EUR
25.09.2019 - RPS DDP ZSK : 358,50 EUR
25.09.2019 - SNF DDP VSK : 298,50 EUR
25.09.2019 - SNF DDP SSK : 298,50 EUR
25.09.2019 - SNF DDP ZSK : 298,50 EUR
25.09.2019 - EUA DDP EU : 26,27 EUR
25.09.2019 - CER DDP EU : 0,21 EUR
25.09.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.09.2019 - EUAA DDP EU : 26,22 EUR
25.09.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.09.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2019 - EUA DDP EU : 27,17 EUR
25.10.2019 - CER DDP EU : 0,24 EUR
25.10.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.10.2019 - EUAA DDP EU : 26,81 EUR
25.10.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.10.2019 - AAU DDP EU : 0,04 EUR
25.10.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
25.10.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
25.10.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
25.10.2019 - NACLS DDP VSK : 72,00 EUR
25.10.2019 - NACLS DDP SSK : 72,00 EUR
25.10.2019 - NACLS DDP ZSK : 72,00 EUR
25.10.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,50 EUR
25.10.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,50 EUR
25.10.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,50 EUR
25.10.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,90 EUR
25.10.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,90 EUR
25.10.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,90 EUR
25.10.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 951,00 EUR
25.10.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 951,00 EUR
25.10.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 951,00 EUR
25.10.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 451,00 EUR
25.10.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 451,00 EUR
25.10.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 451,00 EUR
25.10.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
25.10.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
25.10.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
25.10.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 48,00 EUR
25.10.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 48,00 EUR
25.10.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,00 EUR
25.10.2019 - RPSOIL DDP VSK : 680,00 EUR
25.10.2019 - RPSOIL DDP SSK : 680,00 EUR
25.10.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 680,00 EUR
25.10.2019 - WHTE DDP VSK : 156,31 EUR
25.10.2019 - WHTE DDP SSK : 157,31 EUR
25.10.2019 - WHTE DDP ZSK : 160,31 EUR
25.10.2019 - WHTA DDP VSK : 150,48 EUR
25.10.2019 - WHTA DDP SSK : 151,48 EUR
25.10.2019 - WHTA DDP ZSK : 154,48 EUR
25.10.2019 - WHTB DDP VSK : 144,94 EUR
25.10.2019 - WHTB DDP SSK : 145,94 EUR
25.10.2019 - WHTB DDP ZSK : 148,94 EUR
25.10.2019 - WHTF DDP VSK : 131,68 EUR
25.10.2019 - WHTF DDP SSK : 132,68 EUR
25.10.2019 - WHTF DDP ZSK : 135,68 EUR
25.10.2019 - WHTS DDP VSK : 235,72 EUR
25.10.2019 - WHTS DDP SSK : 236,72 EUR
25.10.2019 - WHTS DDP ZSK : 239,72 EUR
25.10.2019 - BRLS DDP VSK : 179,00 EUR
25.10.2019 - BRLS DDP SSK : 182,00 EUR
25.10.2019 - BRLS DDP ZSK : 185,00 EUR
25.10.2019 - BRLF DDP VSK : 125,37 EUR
25.10.2019 - BRLF DDP SSK : 128,37 EUR
25.10.2019 - BRLF DDP ZSK : 131,37 EUR
25.10.2019 - RYEA DDP VSK : 141,39 EUR
25.10.2019 - RYEA DDP SSK : 145,05 EUR
25.10.2019 - RYEA DDP ZSK : 147,39 EUR
25.10.2019 - CRNA DDP VSK : 138,00 EUR
25.10.2019 - CRNA DDP SSK : 139,00 EUR
25.10.2019 - CRNA DDP ZSK : 140,00 EUR
25.10.2019 - CRNF DDP VSK : 133,00 EUR
25.10.2019 - CRNF DDP SSK : 134,00 EUR
25.10.2019 - CRNF DDP ZSK : 135,00 EUR
25.10.2019 - RPS DDP VSK : 358,50 EUR
25.10.2019 - RPS DDP SSK : 358,50 EUR
25.10.2019 - RPS DDP ZSK : 358,50 EUR
25.10.2019 - SNF DDP VSK : 298,50 EUR
25.10.2019 - SNF DDP SSK : 298,50 EUR
25.10.2019 - SNF DDP ZSK : 298,50 EUR
25.11.2019 - EUA DDP EU : 28,10 EUR
25.11.2019 - CER DDP EU : 0,27 EUR
25.11.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.11.2019 - EUAA DDP EU : 27,41 EUR
25.11.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.11.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.11.2019 - AAU DDP EU : 0,07 EUR
25.11.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.11.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
25.11.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
25.11.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
25.11.2019 - NACLS DDP VSK : 72,00 EUR
25.11.2019 - NACLS DDP SSK : 72,00 EUR
25.11.2019 - NACLS DDP ZSK : 72,00 EUR
25.11.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,50 EUR
25.11.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,50 EUR
25.11.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,50 EUR
25.11.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,90 EUR
25.11.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,90 EUR
25.11.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,90 EUR
25.11.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 951,00 EUR
25.11.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 951,00 EUR
25.11.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 951,00 EUR
25.11.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 451,00 EUR
25.11.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 451,00 EUR
25.11.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 451,00 EUR
25.11.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
25.11.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
25.11.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
25.11.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 48,00 EUR
25.11.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 48,00 EUR
25.11.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,00 EUR
25.11.2019 - RPSOIL DDP VSK : 680,00 EUR
25.11.2019 - RPSOIL DDP SSK : 680,00 EUR
25.11.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 680,00 EUR
25.11.2019 - WHTE DDP VSK : 156,31 EUR
25.11.2019 - WHTE DDP SSK : 157,31 EUR
25.11.2019 - WHTE DDP ZSK : 160,31 EUR
25.11.2019 - WHTA DDP VSK : 150,48 EUR
25.11.2019 - WHTA DDP SSK : 151,48 EUR
25.11.2019 - WHTA DDP ZSK : 154,48 EUR
25.11.2019 - WHTB DDP VSK : 144,94 EUR
25.11.2019 - WHTB DDP SSK : 145,94 EUR
25.11.2019 - WHTB DDP ZSK : 148,94 EUR
25.11.2019 - WHTF DDP VSK : 131,68 EUR
25.11.2019 - WHTF DDP SSK : 132,68 EUR
25.11.2019 - WHTF DDP ZSK : 135,68 EUR
25.11.2019 - WHTS DDP VSK : 235,72 EUR
25.11.2019 - WHTS DDP SSK : 236,72 EUR
25.11.2019 - WHTS DDP ZSK : 239,72 EUR
25.11.2019 - BRLS DDP VSK : 179,00 EUR
25.11.2019 - BRLS DDP SSK : 182,00 EUR
25.11.2019 - BRLS DDP ZSK : 185,00 EUR
25.11.2019 - BRLF DDP VSK : 125,37 EUR
25.11.2019 - BRLF DDP SSK : 128,37 EUR
25.11.2019 - BRLF DDP ZSK : 131,37 EUR
25.11.2019 - RYEA DDP VSK : 141,39 EUR
25.11.2019 - RYEA DDP SSK : 145,73 EUR
25.11.2019 - RYEA DDP ZSK : 147,39 EUR
25.11.2019 - CRNA DDP VSK : 138,00 EUR
25.11.2019 - CRNA DDP SSK : 139,00 EUR
25.11.2019 - CRNA DDP ZSK : 140,00 EUR
25.11.2019 - CRNF DDP VSK : 133,00 EUR
25.11.2019 - CRNF DDP SSK : 134,00 EUR
25.11.2019 - CRNF DDP ZSK : 135,00 EUR
25.11.2019 - RPS DDP VSK : 358,50 EUR
25.11.2019 - RPS DDP SSK : 358,50 EUR
25.11.2019 - RPS DDP ZSK : 358,50 EUR
25.11.2019 - SNF DDP VSK : 298,50 EUR
25.11.2019 - SNF DDP SSK : 298,50 EUR
25.11.2019 - SNF DDP ZSK : 298,50 EUR
25.12.2019 - EUA DDP EU : 29,00 EUR
25.12.2019 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.12.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.12.2019 - EUAA DDP EU : 28,00 EUR
25.12.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.12.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
25.12.2019 - AAU DDP EU : 0,10 EUR
25.12.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.12.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
25.12.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
25.12.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
25.12.2019 - NACLS DDP VSK : 72,00 EUR
25.12.2019 - NACLS DDP SSK : 72,00 EUR
25.12.2019 - NACLS DDP ZSK : 72,00 EUR
25.12.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,50 EUR
25.12.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,50 EUR
25.12.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,50 EUR
25.12.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,90 EUR
25.12.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,90 EUR
25.12.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,90 EUR
25.12.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 951,00 EUR
25.12.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 951,00 EUR
25.12.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 951,00 EUR
25.12.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 451,00 EUR
25.12.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 451,00 EUR
25.12.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 451,00 EUR
25.12.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
25.12.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
25.12.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
25.12.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 48,00 EUR
25.12.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 48,00 EUR
25.12.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,00 EUR
25.12.2019 - RPSOIL DDP VSK : 680,00 EUR
25.12.2019 - RPSOIL DDP SSK : 680,00 EUR
25.12.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 680,00 EUR
25.12.2019 - WHTE DDP VSK : 156,31 EUR
25.12.2019 - WHTE DDP SSK : 157,31 EUR
25.12.2019 - WHTE DDP ZSK : 160,31 EUR
25.12.2019 - WHTA DDP VSK : 150,48 EUR
25.12.2019 - WHTA DDP SSK : 151,48 EUR
25.12.2019 - WHTA DDP ZSK : 154,48 EUR
25.12.2019 - WHTB DDP VSK : 144,94 EUR
25.12.2019 - WHTB DDP SSK : 145,94 EUR
25.12.2019 - WHTB DDP ZSK : 148,94 EUR
25.12.2019 - WHTF DDP VSK : 131,68 EUR
25.12.2019 - WHTF DDP SSK : 132,68 EUR
25.12.2019 - WHTF DDP ZSK : 135,68 EUR
25.12.2019 - WHTS DDP VSK : 235,72 EUR
25.12.2019 - WHTS DDP SSK : 236,72 EUR
25.12.2019 - WHTS DDP ZSK : 239,72 EUR
25.12.2019 - BRLS DDP VSK : 179,00 EUR
25.12.2019 - BRLS DDP SSK : 182,00 EUR
25.12.2019 - BRLS DDP ZSK : 185,00 EUR
25.12.2019 - BRLF DDP VSK : 125,37 EUR
25.12.2019 - BRLF DDP SSK : 128,37 EUR
25.12.2019 - BRLF DDP ZSK : 131,37 EUR
25.12.2019 - RYEA DDP VSK : 141,39 EUR
25.12.2019 - RYEA DDP SSK : 146,39 EUR
25.12.2019 - RYEA DDP ZSK : 147,39 EUR
25.12.2019 - CRNA DDP VSK : 138,00 EUR
25.12.2019 - CRNA DDP SSK : 139,00 EUR
25.12.2019 - CRNA DDP ZSK : 140,00 EUR
25.12.2019 - CRNF DDP VSK : 133,00 EUR
25.12.2019 - CRNF DDP SSK : 134,00 EUR
25.12.2019 - CRNF DDP ZSK : 135,00 EUR
25.12.2019 - RPS DDP VSK : 358,50 EUR
25.12.2019 - RPS DDP SSK : 358,50 EUR
25.12.2019 - RPS DDP ZSK : 358,50 EUR
25.12.2019 - SNF DDP VSK : 298,50 EUR
25.12.2019 - SNF DDP SSK : 298,50 EUR
25.12.2019 - SNF DDP ZSK : 298,50 EUR
31.12.2019 - EUA DDP EU : 32,00 EUR
31.12.2019 - CER DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2019 - EUAA DDP EU : 30,00 EUR
31.12.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - EUA DDP EU : 35,00 EUR
31.12.2020 - CER DDP EU : 1,00 EUR
31.12.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2020 - EUAA DDP EU : 32,00 EUR
31.12.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR