Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 24.07.2019 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín veľmi mierne stúpajú, ukazuje sa nedostatok kvalitných jačmeňov sladovníckych. Aj kvality obilnín sú rôznorodé v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Ceny emsií CO2 mierne stúpajú, posypová soľ je na stabilnej úrovni.

Ceny tovarov

10.07.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
10.07.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
10.07.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
10.07.2019 - NACLS DDP VSK : 73,00 EUR
10.07.2019 - NACLS DDP SSK : 73,00 EUR
10.07.2019 - NACLS DDP ZSK : 73,00 EUR
10.07.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
10.07.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
10.07.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
10.07.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,80 EUR
10.07.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,80 EUR
10.07.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,80 EUR
10.07.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 872,97 EUR
10.07.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 872,97 EUR
10.07.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 872,97 EUR
10.07.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 307,50 EUR
10.07.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 307,50 EUR
10.07.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 307,50 EUR
10.07.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
10.07.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
10.07.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
10.07.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 46,00 EUR
10.07.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 46,00 EUR
10.07.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,00 EUR
10.07.2019 - RPSOIL DDP VSK : 681,00 EUR
10.07.2019 - RPSOIL DDP SSK : 681,00 EUR
10.07.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 681,00 EUR
10.07.2019 - WHTE DDP VSK : 183,00 EUR
10.07.2019 - WHTE DDP SSK : 184,00 EUR
10.07.2019 - WHTE DDP ZSK : 187,00 EUR
10.07.2019 - WHTA DDP VSK : 179,00 EUR
10.07.2019 - WHTA DDP SSK : 180,00 EUR
10.07.2019 - WHTA DDP ZSK : 183,00 EUR
10.07.2019 - WHTB DDP VSK : 178,00 EUR
10.07.2019 - WHTB DDP SSK : 179,00 EUR
10.07.2019 - WHTB DDP ZSK : 182,00 EUR
10.07.2019 - WHTF DDP VSK : 178,00 EUR
10.07.2019 - WHTF DDP SSK : 179,00 EUR
10.07.2019 - WHTF DDP ZSK : 182,00 EUR
10.07.2019 - WHTS DDP VSK : 281,00 EUR
10.07.2019 - WHTS DDP SSK : 282,00 EUR
10.07.2019 - WHTS DDP ZSK : 285,00 EUR
10.07.2019 - BRLS DDP VSK : 181,50 EUR
10.07.2019 - BRLS DDP SSK : 184,50 EUR
10.07.2019 - BRLS DDP ZSK : 187,50 EUR
10.07.2019 - BRLF DDP VSK : 169,00 EUR
10.07.2019 - BRLF DDP SSK : 172,00 EUR
10.07.2019 - BRLF DDP ZSK : 175,00 EUR
10.07.2019 - RYEA DDP VSK : 151,50 EUR
10.07.2019 - RYEA DDP SSK : 154,50 EUR
10.07.2019 - RYEA DDP ZSK : 157,50 EUR
10.07.2019 - CRNA DDP VSK : 155,00 EUR
10.07.2019 - CRNA DDP SSK : 156,00 EUR
10.07.2019 - CRNA DDP ZSK : 157,00 EUR
10.07.2019 - CRNF DDP VSK : 151,00 EUR
10.07.2019 - CRNF DDP SSK : 152,00 EUR
10.07.2019 - CRNF DDP ZSK : 153,00 EUR
10.07.2019 - RPS DDP VSK : 349,00 EUR
10.07.2019 - RPS DDP SSK : 349,00 EUR
10.07.2019 - RPS DDP ZSK : 349,00 EUR
10.07.2019 - SNF DDP VSK : 261,00 EUR
10.07.2019 - SNF DDP SSK : 261,00 EUR
10.07.2019 - SNF DDP ZSK : 261,00 EUR
10.07.2019 - EUA DDP EU : 21,00 EUR
10.07.2019 - CER DDP EU : 0,24 EUR
10.07.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
10.07.2019 - EUAA DDP EU : 20,07 EUR
10.07.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
10.07.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
10.07.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
10.07.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
24.07.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
24.07.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
24.07.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
24.07.2019 - NACLS DDP VSK : 79,00 EUR
24.07.2019 - NACLS DDP SSK : 79,00 EUR
24.07.2019 - NACLS DDP ZSK : 79,00 EUR
24.07.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
24.07.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
24.07.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
24.07.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,80 EUR
24.07.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,80 EUR
24.07.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,80 EUR
24.07.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 872,97 EUR
24.07.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 872,97 EUR
24.07.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 872,97 EUR
24.07.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 307,50 EUR
24.07.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 307,50 EUR
24.07.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 307,50 EUR
24.07.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
24.07.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
24.07.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
24.07.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 48,00 EUR
24.07.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 48,00 EUR
24.07.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,00 EUR
24.07.2019 - RPSOIL DDP VSK : 680,00 EUR
24.07.2019 - RPSOIL DDP SSK : 680,00 EUR
24.07.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 680,00 EUR
24.07.2019 - WHTE DDP VSK : 181,50 EUR
24.07.2019 - WHTE DDP SSK : 182,50 EUR
24.07.2019 - WHTE DDP ZSK : 185,50 EUR
24.07.2019 - WHTA DDP VSK : 174,79 EUR
24.07.2019 - WHTA DDP SSK : 175,79 EUR
24.07.2019 - WHTA DDP ZSK : 178,79 EUR
24.07.2019 - WHTB DDP VSK : 174,23 EUR
24.07.2019 - WHTB DDP SSK : 175,23 EUR
24.07.2019 - WHTB DDP ZSK : 178,23 EUR
24.07.2019 - WHTF DDP VSK : 178,00 EUR
24.07.2019 - WHTF DDP SSK : 179,00 EUR
24.07.2019 - WHTF DDP ZSK : 182,00 EUR
24.07.2019 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
24.07.2019 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
24.07.2019 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
24.07.2019 - BRLS DDP VSK : 183,03 EUR
24.07.2019 - BRLS DDP SSK : 186,03 EUR
24.07.2019 - BRLS DDP ZSK : 189,03 EUR
24.07.2019 - BRLF DDP VSK : 169,00 EUR
24.07.2019 - BRLF DDP SSK : 172,00 EUR
24.07.2019 - BRLF DDP ZSK : 175,00 EUR
24.07.2019 - RYEA DDP VSK : 151,50 EUR
24.07.2019 - RYEA DDP SSK : 154,50 EUR
24.07.2019 - RYEA DDP ZSK : 157,50 EUR
24.07.2019 - CRNA DDP VSK : 152,86 EUR
24.07.2019 - CRNA DDP SSK : 153,86 EUR
24.07.2019 - CRNA DDP ZSK : 154,86 EUR
24.07.2019 - CRNF DDP VSK : 151,00 EUR
24.07.2019 - CRNF DDP SSK : 152,00 EUR
24.07.2019 - CRNF DDP ZSK : 153,00 EUR
24.07.2019 - RPS DDP VSK : 349,33 EUR
24.07.2019 - RPS DDP SSK : 349,33 EUR
24.07.2019 - RPS DDP ZSK : 349,33 EUR
24.07.2019 - SNF DDP VSK : 261,33 EUR
24.07.2019 - SNF DDP SSK : 261,33 EUR
24.07.2019 - SNF DDP ZSK : 261,33 EUR
24.07.2019 - EUA DDP EU : 20,09 EUR
24.07.2019 - CER DDP EU : 0,23 EUR
24.07.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
24.07.2019 - EUAA DDP EU : 20,05 EUR
24.07.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
24.07.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
24.07.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
24.07.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
07.08.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
07.08.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
07.08.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
07.08.2019 - NACLS DDP VSK : 79,00 EUR
07.08.2019 - NACLS DDP SSK : 79,00 EUR
07.08.2019 - NACLS DDP ZSK : 79,00 EUR
07.08.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
07.08.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
07.08.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
07.08.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,80 EUR
07.08.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,80 EUR
07.08.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,80 EUR
07.08.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 872,97 EUR
07.08.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 872,97 EUR
07.08.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 872,97 EUR
07.08.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 307,50 EUR
07.08.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 307,50 EUR
07.08.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 307,50 EUR
07.08.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
07.08.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
07.08.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
07.08.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 48,00 EUR
07.08.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 48,00 EUR
07.08.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,00 EUR
07.08.2019 - RPSOIL DDP VSK : 680,00 EUR
07.08.2019 - RPSOIL DDP SSK : 680,00 EUR
07.08.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 680,00 EUR
07.08.2019 - WHTE DDP VSK : 181,50 EUR
07.08.2019 - WHTE DDP SSK : 182,50 EUR
07.08.2019 - WHTE DDP ZSK : 185,50 EUR
07.08.2019 - WHTA DDP VSK : 174,79 EUR
07.08.2019 - WHTA DDP SSK : 175,79 EUR
07.08.2019 - WHTA DDP ZSK : 178,79 EUR
07.08.2019 - WHTB DDP VSK : 174,23 EUR
07.08.2019 - WHTB DDP SSK : 175,23 EUR
07.08.2019 - WHTB DDP ZSK : 178,23 EUR
07.08.2019 - WHTF DDP VSK : 178,00 EUR
07.08.2019 - WHTF DDP SSK : 179,00 EUR
07.08.2019 - WHTF DDP ZSK : 182,00 EUR
07.08.2019 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
07.08.2019 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
07.08.2019 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
07.08.2019 - BRLS DDP VSK : 183,03 EUR
07.08.2019 - BRLS DDP SSK : 186,03 EUR
07.08.2019 - BRLS DDP ZSK : 189,03 EUR
07.08.2019 - BRLF DDP VSK : 169,00 EUR
07.08.2019 - BRLF DDP SSK : 172,00 EUR
07.08.2019 - BRLF DDP ZSK : 175,00 EUR
07.08.2019 - RYEA DDP VSK : 151,50 EUR
07.08.2019 - RYEA DDP SSK : 154,50 EUR
07.08.2019 - RYEA DDP ZSK : 157,50 EUR
07.08.2019 - CRNA DDP VSK : 152,86 EUR
07.08.2019 - CRNA DDP SSK : 153,86 EUR
07.08.2019 - CRNA DDP ZSK : 154,86 EUR
07.08.2019 - CRNF DDP VSK : 151,00 EUR
07.08.2019 - CRNF DDP SSK : 152,00 EUR
07.08.2019 - CRNF DDP ZSK : 153,00 EUR
07.08.2019 - RPS DDP VSK : 349,33 EUR
07.08.2019 - RPS DDP SSK : 349,33 EUR
07.08.2019 - RPS DDP ZSK : 349,33 EUR
07.08.2019 - SNF DDP VSK : 261,33 EUR
07.08.2019 - SNF DDP SSK : 261,33 EUR
07.08.2019 - SNF DDP ZSK : 261,33 EUR
07.08.2019 - EUA DDP EU : 21,00 EUR
07.08.2019 - CER DDP EU : 0,23 EUR
07.08.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
07.08.2019 - EUAA DDP EU : 20,50 EUR
07.08.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
07.08.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
07.08.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
07.08.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2019 - EUA DDP EU : 21,46 EUR
25.08.2019 - CER DDP EU : 0,23 EUR
25.08.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.08.2019 - EUAA DDP EU : 20,61 EUR
25.08.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.08.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
25.08.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
25.08.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
25.08.2019 - NACLS DDP VSK : 79,00 EUR
25.08.2019 - NACLS DDP SSK : 79,00 EUR
25.08.2019 - NACLS DDP ZSK : 79,00 EUR
25.08.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
25.08.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
25.08.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.08.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,80 EUR
25.08.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,80 EUR
25.08.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,80 EUR
25.08.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 872,97 EUR
25.08.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 872,97 EUR
25.08.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 872,97 EUR
25.08.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 307,50 EUR
25.08.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 307,50 EUR
25.08.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 307,50 EUR
25.08.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
25.08.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
25.08.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
25.08.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 48,00 EUR
25.08.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 48,00 EUR
25.08.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,00 EUR
25.08.2019 - RPSOIL DDP VSK : 680,23 EUR
25.08.2019 - RPSOIL DDP SSK : 680,23 EUR
25.08.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 680,23 EUR
25.08.2019 - WHTE DDP VSK : 181,90 EUR
25.08.2019 - WHTE DDP SSK : 182,90 EUR
25.08.2019 - WHTE DDP ZSK : 185,90 EUR
25.08.2019 - WHTA DDP VSK : 175,25 EUR
25.08.2019 - WHTA DDP SSK : 176,25 EUR
25.08.2019 - WHTA DDP ZSK : 179,25 EUR
25.08.2019 - WHTB DDP VSK : 174,69 EUR
25.08.2019 - WHTB DDP SSK : 175,69 EUR
25.08.2019 - WHTB DDP ZSK : 178,69 EUR
25.08.2019 - WHTF DDP VSK : 178,61 EUR
25.08.2019 - WHTF DDP SSK : 179,61 EUR
25.08.2019 - WHTF DDP ZSK : 182,61 EUR
25.08.2019 - WHTS DDP VSK : 287,14 EUR
25.08.2019 - WHTS DDP SSK : 288,14 EUR
25.08.2019 - WHTS DDP ZSK : 291,14 EUR
25.08.2019 - BRLS DDP VSK : 183,41 EUR
25.08.2019 - BRLS DDP SSK : 186,41 EUR
25.08.2019 - BRLS DDP ZSK : 189,41 EUR
25.08.2019 - BRLF DDP VSK : 169,00 EUR
25.08.2019 - BRLF DDP SSK : 172,00 EUR
25.08.2019 - BRLF DDP ZSK : 175,00 EUR
25.08.2019 - RYEA DDP VSK : 152,64 EUR
25.08.2019 - RYEA DDP SSK : 156,32 EUR
25.08.2019 - RYEA DDP ZSK : 158,64 EUR
25.08.2019 - CRNA DDP VSK : 152,94 EUR
25.08.2019 - CRNA DDP SSK : 153,94 EUR
25.08.2019 - CRNA DDP ZSK : 154,94 EUR
25.08.2019 - CRNF DDP VSK : 151,11 EUR
25.08.2019 - CRNF DDP SSK : 152,11 EUR
25.08.2019 - CRNF DDP ZSK : 153,11 EUR
25.08.2019 - RPS DDP VSK : 349,33 EUR
25.08.2019 - RPS DDP SSK : 349,33 EUR
25.08.2019 - RPS DDP ZSK : 349,33 EUR
25.08.2019 - SNF DDP VSK : 261,33 EUR
25.08.2019 - SNF DDP SSK : 261,33 EUR
25.08.2019 - SNF DDP ZSK : 261,33 EUR
25.09.2019 - EUA DDP EU : 22,24 EUR
25.09.2019 - CER DDP EU : 0,23 EUR
25.09.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.09.2019 - EUAA DDP EU : 20,81 EUR
25.09.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.09.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
25.09.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
25.09.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
25.09.2019 - NACLS DDP VSK : 79,00 EUR
25.09.2019 - NACLS DDP SSK : 79,00 EUR
25.09.2019 - NACLS DDP ZSK : 79,00 EUR
25.09.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
25.09.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
25.09.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.09.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,80 EUR
25.09.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,80 EUR
25.09.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,80 EUR
25.09.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 872,97 EUR
25.09.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 872,97 EUR
25.09.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 872,97 EUR
25.09.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 307,50 EUR
25.09.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 307,50 EUR
25.09.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 307,50 EUR
25.09.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
25.09.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
25.09.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
25.09.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 48,00 EUR
25.09.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 48,00 EUR
25.09.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,00 EUR
25.09.2019 - RPSOIL DDP VSK : 680,62 EUR
25.09.2019 - RPSOIL DDP SSK : 680,62 EUR
25.09.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 680,62 EUR
25.09.2019 - WHTE DDP VSK : 182,59 EUR
25.09.2019 - WHTE DDP SSK : 183,59 EUR
25.09.2019 - WHTE DDP ZSK : 186,59 EUR
25.09.2019 - WHTA DDP VSK : 176,03 EUR
25.09.2019 - WHTA DDP SSK : 177,03 EUR
25.09.2019 - WHTA DDP ZSK : 180,03 EUR
25.09.2019 - WHTB DDP VSK : 175,47 EUR
25.09.2019 - WHTB DDP SSK : 176,47 EUR
25.09.2019 - WHTB DDP ZSK : 179,47 EUR
25.09.2019 - WHTF DDP VSK : 179,66 EUR
25.09.2019 - WHTF DDP SSK : 180,66 EUR
25.09.2019 - WHTF DDP ZSK : 183,66 EUR
25.09.2019 - WHTS DDP VSK : 289,10 EUR
25.09.2019 - WHTS DDP SSK : 290,10 EUR
25.09.2019 - WHTS DDP ZSK : 293,10 EUR
25.09.2019 - BRLS DDP VSK : 184,07 EUR
25.09.2019 - BRLS DDP SSK : 187,07 EUR
25.09.2019 - BRLS DDP ZSK : 190,07 EUR
25.09.2019 - BRLF DDP VSK : 169,00 EUR
25.09.2019 - BRLF DDP SSK : 172,00 EUR
25.09.2019 - BRLF DDP ZSK : 175,00 EUR
25.09.2019 - RYEA DDP VSK : 154,60 EUR
25.09.2019 - RYEA DDP SSK : 159,46 EUR
25.09.2019 - RYEA DDP ZSK : 160,60 EUR
25.09.2019 - CRNA DDP VSK : 153,07 EUR
25.09.2019 - CRNA DDP SSK : 154,07 EUR
25.09.2019 - CRNA DDP ZSK : 155,07 EUR
25.09.2019 - CRNF DDP VSK : 151,31 EUR
25.09.2019 - CRNF DDP SSK : 152,31 EUR
25.09.2019 - CRNF DDP ZSK : 153,31 EUR
25.09.2019 - RPS DDP VSK : 349,33 EUR
25.09.2019 - RPS DDP SSK : 349,33 EUR
25.09.2019 - RPS DDP ZSK : 349,33 EUR
25.09.2019 - SNF DDP VSK : 261,33 EUR
25.09.2019 - SNF DDP SSK : 261,33 EUR
25.09.2019 - SNF DDP ZSK : 261,33 EUR
25.10.2019 - EUA DDP EU : 23,00 EUR
25.10.2019 - CER DDP EU : 0,23 EUR
25.10.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.10.2019 - EUAA DDP EU : 21,00 EUR
25.10.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.10.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.10.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
25.10.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
25.10.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
25.10.2019 - NACLS DDP VSK : 79,00 EUR
25.10.2019 - NACLS DDP SSK : 79,00 EUR
25.10.2019 - NACLS DDP ZSK : 79,00 EUR
25.10.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
25.10.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
25.10.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.10.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,80 EUR
25.10.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,80 EUR
25.10.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,80 EUR
25.10.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 872,97 EUR
25.10.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 872,97 EUR
25.10.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 872,97 EUR
25.10.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 307,50 EUR
25.10.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 307,50 EUR
25.10.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 307,50 EUR
25.10.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
25.10.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
25.10.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
25.10.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 48,00 EUR
25.10.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 48,00 EUR
25.10.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,00 EUR
25.10.2019 - RPSOIL DDP VSK : 681,00 EUR
25.10.2019 - RPSOIL DDP SSK : 681,00 EUR
25.10.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 681,00 EUR
25.10.2019 - WHTE DDP VSK : 183,25 EUR
25.10.2019 - WHTE DDP SSK : 184,25 EUR
25.10.2019 - WHTE DDP ZSK : 187,25 EUR
25.10.2019 - WHTA DDP VSK : 176,79 EUR
25.10.2019 - WHTA DDP SSK : 177,79 EUR
25.10.2019 - WHTA DDP ZSK : 180,79 EUR
25.10.2019 - WHTB DDP VSK : 176,23 EUR
25.10.2019 - WHTB DDP SSK : 177,23 EUR
25.10.2019 - WHTB DDP ZSK : 180,23 EUR
25.10.2019 - WHTF DDP VSK : 180,67 EUR
25.10.2019 - WHTF DDP SSK : 181,67 EUR
25.10.2019 - WHTF DDP ZSK : 184,67 EUR
25.10.2019 - WHTS DDP VSK : 291,00 EUR
25.10.2019 - WHTS DDP SSK : 292,00 EUR
25.10.2019 - WHTS DDP ZSK : 295,00 EUR
25.10.2019 - BRLS DDP VSK : 184,70 EUR
25.10.2019 - BRLS DDP SSK : 187,70 EUR
25.10.2019 - BRLS DDP ZSK : 190,70 EUR
25.10.2019 - BRLF DDP VSK : 169,00 EUR
25.10.2019 - BRLF DDP SSK : 172,00 EUR
25.10.2019 - BRLF DDP ZSK : 175,00 EUR
25.10.2019 - RYEA DDP VSK : 156,50 EUR
25.10.2019 - RYEA DDP SSK : 162,50 EUR
25.10.2019 - RYEA DDP ZSK : 162,50 EUR
25.10.2019 - CRNA DDP VSK : 153,20 EUR
25.10.2019 - CRNA DDP SSK : 154,20 EUR
25.10.2019 - CRNA DDP ZSK : 155,20 EUR
25.10.2019 - CRNF DDP VSK : 151,50 EUR
25.10.2019 - CRNF DDP SSK : 152,50 EUR
25.10.2019 - CRNF DDP ZSK : 153,50 EUR
25.10.2019 - RPS DDP VSK : 349,33 EUR
25.10.2019 - RPS DDP SSK : 349,33 EUR
25.10.2019 - RPS DDP ZSK : 349,33 EUR
25.10.2019 - SNF DDP VSK : 261,33 EUR
25.10.2019 - SNF DDP SSK : 261,33 EUR
25.10.2019 - SNF DDP ZSK : 261,33 EUR
31.12.2019 - EUA DDP EU : 24,00 EUR
31.12.2019 - CER DDP EU : 0,23 EUR
31.12.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2019 - EUAA DDP EU : 23,00 EUR
31.12.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - EUA DDP EU : 25,00 EUR
31.12.2020 - CER DDP EU : 0,23 EUR
31.12.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2020 - EUAA DDP EU : 24,00 EUR
31.12.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR