Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 08.07.2019 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín pred žatvou a počas nej poklesli. Výnosy však majú rôznorodé kvality.

Jačměne jarné majú taktiež nevyrovnanú kvalitu pri zbere.

Kukurica je v niektorých lokalitách ohrozená nedostatkom vlahy. Cenovo sa udržiava na stabilnej úrovni.

Emisie CO2 mierne stúpajú.

Ceny tovarov

24.06.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
24.06.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
24.06.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
24.06.2019 - NACLS DDP VSK : 73,00 EUR
24.06.2019 - NACLS DDP SSK : 73,00 EUR
24.06.2019 - NACLS DDP ZSK : 73,00 EUR
24.06.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
24.06.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
24.06.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
24.06.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,80 EUR
24.06.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,80 EUR
24.06.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,80 EUR
24.06.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 872,97 EUR
24.06.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 872,97 EUR
24.06.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 872,97 EUR
24.06.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 307,50 EUR
24.06.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 307,50 EUR
24.06.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 307,50 EUR
24.06.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
24.06.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
24.06.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
24.06.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 46,00 EUR
24.06.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 46,00 EUR
24.06.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,00 EUR
24.06.2019 - RPSOIL DDP VSK : 681,00 EUR
24.06.2019 - RPSOIL DDP SSK : 681,00 EUR
24.06.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 681,00 EUR
24.06.2019 - WHTE DDP VSK : 179,00 EUR
24.06.2019 - WHTE DDP SSK : 180,00 EUR
24.06.2019 - WHTE DDP ZSK : 183,00 EUR
24.06.2019 - WHTA DDP VSK : 175,50 EUR
24.06.2019 - WHTA DDP SSK : 176,50 EUR
24.06.2019 - WHTA DDP ZSK : 179,50 EUR
24.06.2019 - WHTB DDP VSK : 174,00 EUR
24.06.2019 - WHTB DDP SSK : 175,00 EUR
24.06.2019 - WHTB DDP ZSK : 178,00 EUR
24.06.2019 - WHTF DDP VSK : 174,00 EUR
24.06.2019 - WHTF DDP SSK : 175,00 EUR
24.06.2019 - WHTF DDP ZSK : 178,00 EUR
24.06.2019 - WHTS DDP VSK : 281,00 EUR
24.06.2019 - WHTS DDP SSK : 282,00 EUR
24.06.2019 - WHTS DDP ZSK : 285,00 EUR
24.06.2019 - BRLS DDP VSK : 181,50 EUR
24.06.2019 - BRLS DDP SSK : 184,50 EUR
24.06.2019 - BRLS DDP ZSK : 187,50 EUR
24.06.2019 - BRLF DDP VSK : 169,00 EUR
24.06.2019 - BRLF DDP SSK : 172,00 EUR
24.06.2019 - BRLF DDP ZSK : 175,00 EUR
24.06.2019 - RYEA DDP VSK : 144,00 EUR
24.06.2019 - RYEA DDP SSK : 147,00 EUR
24.06.2019 - RYEA DDP ZSK : 150,00 EUR
24.06.2019 - CRNA DDP VSK : 155,00 EUR
24.06.2019 - CRNA DDP SSK : 156,00 EUR
24.06.2019 - CRNA DDP ZSK : 157,00 EUR
24.06.2019 - CRNF DDP VSK : 151,00 EUR
24.06.2019 - CRNF DDP SSK : 152,00 EUR
24.06.2019 - CRNF DDP ZSK : 153,00 EUR
24.06.2019 - RPS DDP VSK : 351,00 EUR
24.06.2019 - RPS DDP SSK : 351,00 EUR
24.06.2019 - RPS DDP ZSK : 351,00 EUR
24.06.2019 - SNF DDP VSK : 256,50 EUR
24.06.2019 - SNF DDP SSK : 256,50 EUR
24.06.2019 - SNF DDP ZSK : 256,50 EUR
24.06.2019 - EUA DDP EU : 21,00 EUR
24.06.2019 - CER DDP EU : 0,24 EUR
24.06.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
24.06.2019 - EUAA DDP EU : 20,07 EUR
24.06.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
24.06.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
24.06.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
24.06.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
08.07.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
08.07.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
08.07.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
08.07.2019 - NACLS DDP VSK : 72,00 EUR
08.07.2019 - NACLS DDP SSK : 72,00 EUR
08.07.2019 - NACLS DDP ZSK : 72,00 EUR
08.07.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,50 EUR
08.07.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,50 EUR
08.07.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,50 EUR
08.07.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,90 EUR
08.07.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,90 EUR
08.07.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,90 EUR
08.07.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 2 001,00 EUR
08.07.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 2 001,00 EUR
08.07.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 001,00 EUR
08.07.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 741,00 EUR
08.07.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 741,00 EUR
08.07.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 741,00 EUR
08.07.2019 - CMAR DDP VSK : 1 601,00 EUR
08.07.2019 - CMAR DDP SSK : 1 601,00 EUR
08.07.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 601,00 EUR
08.07.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
08.07.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
08.07.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
08.07.2019 - RPSOIL DDP VSK : 700,00 EUR
08.07.2019 - RPSOIL DDP SSK : 700,00 EUR
08.07.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 700,00 EUR
08.07.2019 - WHTE DDP VSK : 157,90 EUR
08.07.2019 - WHTE DDP SSK : 158,90 EUR
08.07.2019 - WHTE DDP ZSK : 161,90 EUR
08.07.2019 - WHTA DDP VSK : 153,50 EUR
08.07.2019 - WHTA DDP SSK : 154,50 EUR
08.07.2019 - WHTA DDP ZSK : 157,50 EUR
08.07.2019 - WHTB DDP VSK : 150,25 EUR
08.07.2019 - WHTB DDP SSK : 151,25 EUR
08.07.2019 - WHTB DDP ZSK : 154,25 EUR
08.07.2019 - WHTF DDP VSK : 141,75 EUR
08.07.2019 - WHTF DDP SSK : 142,75 EUR
08.07.2019 - WHTF DDP ZSK : 145,75 EUR
08.07.2019 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
08.07.2019 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
08.07.2019 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
08.07.2019 - BRLS DDP VSK : 214,76 EUR
08.07.2019 - BRLS DDP SSK : 217,76 EUR
08.07.2019 - BRLS DDP ZSK : 220,76 EUR
08.07.2019 - BRLF DDP VSK : 142,33 EUR
08.07.2019 - BRLF DDP SSK : 145,33 EUR
08.07.2019 - BRLF DDP ZSK : 148,33 EUR
08.07.2019 - RYEA DDP VSK : 154,00 EUR
08.07.2019 - RYEA DDP SSK : 157,00 EUR
08.07.2019 - RYEA DDP ZSK : 160,00 EUR
08.07.2019 - CRNA DDP VSK : 145,39 EUR
08.07.2019 - CRNA DDP SSK : 146,39 EUR
08.07.2019 - CRNA DDP ZSK : 147,39 EUR
08.07.2019 - CRNF DDP VSK : 141,33 EUR
08.07.2019 - CRNF DDP SSK : 142,33 EUR
08.07.2019 - CRNF DDP ZSK : 143,33 EUR
08.07.2019 - RPS DDP VSK : 353,50 EUR
08.07.2019 - RPS DDP SSK : 353,50 EUR
08.07.2019 - RPS DDP ZSK : 353,50 EUR
08.07.2019 - SNF DDP VSK : 286,00 EUR
08.07.2019 - SNF DDP SSK : 286,00 EUR
08.07.2019 - SNF DDP ZSK : 286,00 EUR
08.07.2019 - EUA DDP EU : 26,77 EUR
08.07.2019 - CER DDP EU : 0,21 EUR
08.07.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
08.07.2019 - EUAA DDP EU : 26,72 EUR
08.07.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
08.07.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
08.07.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
08.07.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
22.07.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
22.07.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
22.07.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
22.07.2019 - NACLS DDP VSK : 72,00 EUR
22.07.2019 - NACLS DDP SSK : 72,00 EUR
22.07.2019 - NACLS DDP ZSK : 72,00 EUR
22.07.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,50 EUR
22.07.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,50 EUR
22.07.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,50 EUR
22.07.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,90 EUR
22.07.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,90 EUR
22.07.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,90 EUR
22.07.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 2 001,00 EUR
22.07.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 2 001,00 EUR
22.07.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 001,00 EUR
22.07.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 741,00 EUR
22.07.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 741,00 EUR
22.07.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 741,00 EUR
22.07.2019 - CMAR DDP VSK : 1 601,00 EUR
22.07.2019 - CMAR DDP SSK : 1 601,00 EUR
22.07.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 601,00 EUR
22.07.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
22.07.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
22.07.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
22.07.2019 - RPSOIL DDP VSK : 700,00 EUR
22.07.2019 - RPSOIL DDP SSK : 700,00 EUR
22.07.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 700,00 EUR
22.07.2019 - WHTE DDP VSK : 157,90 EUR
22.07.2019 - WHTE DDP SSK : 158,90 EUR
22.07.2019 - WHTE DDP ZSK : 161,90 EUR
22.07.2019 - WHTA DDP VSK : 153,50 EUR
22.07.2019 - WHTA DDP SSK : 154,50 EUR
22.07.2019 - WHTA DDP ZSK : 157,50 EUR
22.07.2019 - WHTB DDP VSK : 150,25 EUR
22.07.2019 - WHTB DDP SSK : 151,25 EUR
22.07.2019 - WHTB DDP ZSK : 154,25 EUR
22.07.2019 - WHTF DDP VSK : 141,75 EUR
22.07.2019 - WHTF DDP SSK : 142,75 EUR
22.07.2019 - WHTF DDP ZSK : 145,75 EUR
22.07.2019 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
22.07.2019 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
22.07.2019 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
22.07.2019 - BRLS DDP VSK : 169,76 EUR
22.07.2019 - BRLS DDP SSK : 172,76 EUR
22.07.2019 - BRLS DDP ZSK : 175,76 EUR
22.07.2019 - BRLF DDP VSK : 142,33 EUR
22.07.2019 - BRLF DDP SSK : 145,33 EUR
22.07.2019 - BRLF DDP ZSK : 148,33 EUR
22.07.2019 - RYEA DDP VSK : 154,00 EUR
22.07.2019 - RYEA DDP SSK : 157,00 EUR
22.07.2019 - RYEA DDP ZSK : 160,00 EUR
22.07.2019 - CRNA DDP VSK : 145,39 EUR
22.07.2019 - CRNA DDP SSK : 146,39 EUR
22.07.2019 - CRNA DDP ZSK : 147,39 EUR
22.07.2019 - CRNF DDP VSK : 141,33 EUR
22.07.2019 - CRNF DDP SSK : 142,33 EUR
22.07.2019 - CRNF DDP ZSK : 143,33 EUR
22.07.2019 - RPS DDP VSK : 353,50 EUR
22.07.2019 - RPS DDP SSK : 353,50 EUR
22.07.2019 - RPS DDP ZSK : 353,50 EUR
22.07.2019 - SNF DDP VSK : 286,00 EUR
22.07.2019 - SNF DDP SSK : 286,00 EUR
22.07.2019 - SNF DDP ZSK : 286,00 EUR
22.07.2019 - EUA DDP EU : 26,77 EUR
22.07.2019 - CER DDP EU : 0,21 EUR
22.07.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
22.07.2019 - EUAA DDP EU : 26,72 EUR
22.07.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
22.07.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
22.07.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
22.07.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2019 - EUA DDP EU : 26,77 EUR
25.08.2019 - CER DDP EU : 0,21 EUR
25.08.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.08.2019 - EUAA DDP EU : 26,72 EUR
25.08.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.08.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
25.08.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
25.08.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
25.08.2019 - NACLS DDP VSK : 72,00 EUR
25.08.2019 - NACLS DDP SSK : 72,00 EUR
25.08.2019 - NACLS DDP ZSK : 72,00 EUR
25.08.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,50 EUR
25.08.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,50 EUR
25.08.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,50 EUR
25.08.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,90 EUR
25.08.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,90 EUR
25.08.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,90 EUR
25.08.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 2 001,00 EUR
25.08.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 2 001,00 EUR
25.08.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 001,00 EUR
25.08.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 741,00 EUR
25.08.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 741,00 EUR
25.08.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 741,00 EUR
25.08.2019 - CMAR DDP VSK : 1 601,00 EUR
25.08.2019 - CMAR DDP SSK : 1 601,00 EUR
25.08.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 601,00 EUR
25.08.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
25.08.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
25.08.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
25.08.2019 - RPSOIL DDP VSK : 700,00 EUR
25.08.2019 - RPSOIL DDP SSK : 700,00 EUR
25.08.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 700,00 EUR
25.08.2019 - WHTE DDP VSK : 157,90 EUR
25.08.2019 - WHTE DDP SSK : 158,90 EUR
25.08.2019 - WHTE DDP ZSK : 161,90 EUR
25.08.2019 - WHTA DDP VSK : 153,50 EUR
25.08.2019 - WHTA DDP SSK : 154,50 EUR
25.08.2019 - WHTA DDP ZSK : 157,50 EUR
25.08.2019 - WHTB DDP VSK : 150,25 EUR
25.08.2019 - WHTB DDP SSK : 151,25 EUR
25.08.2019 - WHTB DDP ZSK : 154,25 EUR
25.08.2019 - WHTF DDP VSK : 141,75 EUR
25.08.2019 - WHTF DDP SSK : 142,75 EUR
25.08.2019 - WHTF DDP ZSK : 145,75 EUR
25.08.2019 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
25.08.2019 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
25.08.2019 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
25.08.2019 - BRLS DDP VSK : 169,76 EUR
25.08.2019 - BRLS DDP SSK : 172,76 EUR
25.08.2019 - BRLS DDP ZSK : 175,76 EUR
25.08.2019 - BRLF DDP VSK : 142,33 EUR
25.08.2019 - BRLF DDP SSK : 145,33 EUR
25.08.2019 - BRLF DDP ZSK : 148,33 EUR
25.08.2019 - RYEA DDP VSK : 154,00 EUR
25.08.2019 - RYEA DDP SSK : 158,07 EUR
25.08.2019 - RYEA DDP ZSK : 160,00 EUR
25.08.2019 - CRNA DDP VSK : 145,39 EUR
25.08.2019 - CRNA DDP SSK : 146,39 EUR
25.08.2019 - CRNA DDP ZSK : 147,39 EUR
25.08.2019 - CRNF DDP VSK : 141,33 EUR
25.08.2019 - CRNF DDP SSK : 142,33 EUR
25.08.2019 - CRNF DDP ZSK : 143,33 EUR
25.08.2019 - RPS DDP VSK : 353,50 EUR
25.08.2019 - RPS DDP SSK : 353,50 EUR
25.08.2019 - RPS DDP ZSK : 353,50 EUR
25.08.2019 - SNF DDP VSK : 286,00 EUR
25.08.2019 - SNF DDP SSK : 286,00 EUR
25.08.2019 - SNF DDP ZSK : 286,00 EUR
25.09.2019 - EUA DDP EU : 26,77 EUR
25.09.2019 - CER DDP EU : 0,21 EUR
25.09.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.09.2019 - EUAA DDP EU : 26,72 EUR
25.09.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.09.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
25.09.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
25.09.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
25.09.2019 - NACLS DDP VSK : 72,00 EUR
25.09.2019 - NACLS DDP SSK : 72,00 EUR
25.09.2019 - NACLS DDP ZSK : 72,00 EUR
25.09.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,50 EUR
25.09.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,50 EUR
25.09.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,50 EUR
25.09.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,90 EUR
25.09.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,90 EUR
25.09.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,90 EUR
25.09.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 2 001,00 EUR
25.09.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 2 001,00 EUR
25.09.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 001,00 EUR
25.09.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 741,00 EUR
25.09.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 741,00 EUR
25.09.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 741,00 EUR
25.09.2019 - CMAR DDP VSK : 1 601,00 EUR
25.09.2019 - CMAR DDP SSK : 1 601,00 EUR
25.09.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 601,00 EUR
25.09.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
25.09.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
25.09.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
25.09.2019 - RPSOIL DDP VSK : 700,00 EUR
25.09.2019 - RPSOIL DDP SSK : 700,00 EUR
25.09.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 700,00 EUR
25.09.2019 - WHTE DDP VSK : 157,90 EUR
25.09.2019 - WHTE DDP SSK : 158,90 EUR
25.09.2019 - WHTE DDP ZSK : 161,90 EUR
25.09.2019 - WHTA DDP VSK : 153,50 EUR
25.09.2019 - WHTA DDP SSK : 154,50 EUR
25.09.2019 - WHTA DDP ZSK : 157,50 EUR
25.09.2019 - WHTB DDP VSK : 150,25 EUR
25.09.2019 - WHTB DDP SSK : 151,25 EUR
25.09.2019 - WHTB DDP ZSK : 154,25 EUR
25.09.2019 - WHTF DDP VSK : 141,75 EUR
25.09.2019 - WHTF DDP SSK : 142,75 EUR
25.09.2019 - WHTF DDP ZSK : 145,75 EUR
25.09.2019 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
25.09.2019 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
25.09.2019 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
25.09.2019 - BRLS DDP VSK : 169,76 EUR
25.09.2019 - BRLS DDP SSK : 172,76 EUR
25.09.2019 - BRLS DDP ZSK : 175,76 EUR
25.09.2019 - BRLF DDP VSK : 142,33 EUR
25.09.2019 - BRLF DDP SSK : 145,33 EUR
25.09.2019 - BRLF DDP ZSK : 148,33 EUR
25.09.2019 - RYEA DDP VSK : 154,00 EUR
25.09.2019 - RYEA DDP SSK : 159,05 EUR
25.09.2019 - RYEA DDP ZSK : 160,00 EUR
25.09.2019 - CRNA DDP VSK : 145,39 EUR
25.09.2019 - CRNA DDP SSK : 146,39 EUR
25.09.2019 - CRNA DDP ZSK : 147,39 EUR
25.09.2019 - CRNF DDP VSK : 141,33 EUR
25.09.2019 - CRNF DDP SSK : 142,33 EUR
25.09.2019 - CRNF DDP ZSK : 143,33 EUR
25.09.2019 - RPS DDP VSK : 353,50 EUR
25.09.2019 - RPS DDP SSK : 353,50 EUR
25.09.2019 - RPS DDP ZSK : 353,50 EUR
25.09.2019 - SNF DDP VSK : 286,00 EUR
25.09.2019 - SNF DDP SSK : 286,00 EUR
25.09.2019 - SNF DDP ZSK : 286,00 EUR
25.10.2019 - EUA DDP EU : 26,77 EUR
25.10.2019 - CER DDP EU : 0,21 EUR
25.10.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.10.2019 - EUAA DDP EU : 26,72 EUR
25.10.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.10.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.10.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
25.10.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
25.10.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
25.10.2019 - NACLS DDP VSK : 72,00 EUR
25.10.2019 - NACLS DDP SSK : 72,00 EUR
25.10.2019 - NACLS DDP ZSK : 72,00 EUR
25.10.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,50 EUR
25.10.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,50 EUR
25.10.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,50 EUR
25.10.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,90 EUR
25.10.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,90 EUR
25.10.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,90 EUR
25.10.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 2 001,00 EUR
25.10.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 2 001,00 EUR
25.10.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 001,00 EUR
25.10.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 741,00 EUR
25.10.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 741,00 EUR
25.10.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 741,00 EUR
25.10.2019 - CMAR DDP VSK : 1 601,00 EUR
25.10.2019 - CMAR DDP SSK : 1 601,00 EUR
25.10.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 601,00 EUR
25.10.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
25.10.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
25.10.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
25.10.2019 - RPSOIL DDP VSK : 700,00 EUR
25.10.2019 - RPSOIL DDP SSK : 700,00 EUR
25.10.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 700,00 EUR
25.10.2019 - WHTE DDP VSK : 157,90 EUR
25.10.2019 - WHTE DDP SSK : 158,90 EUR
25.10.2019 - WHTE DDP ZSK : 161,90 EUR
25.10.2019 - WHTA DDP VSK : 153,50 EUR
25.10.2019 - WHTA DDP SSK : 154,50 EUR
25.10.2019 - WHTA DDP ZSK : 157,50 EUR
25.10.2019 - WHTB DDP VSK : 150,25 EUR
25.10.2019 - WHTB DDP SSK : 151,25 EUR
25.10.2019 - WHTB DDP ZSK : 154,25 EUR
25.10.2019 - WHTF DDP VSK : 141,75 EUR
25.10.2019 - WHTF DDP SSK : 142,75 EUR
25.10.2019 - WHTF DDP ZSK : 145,75 EUR
25.10.2019 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
25.10.2019 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
25.10.2019 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
25.10.2019 - BRLS DDP VSK : 169,76 EUR
25.10.2019 - BRLS DDP SSK : 172,76 EUR
25.10.2019 - BRLS DDP ZSK : 175,76 EUR
25.10.2019 - BRLF DDP VSK : 142,33 EUR
25.10.2019 - BRLF DDP SSK : 145,33 EUR
25.10.2019 - BRLF DDP ZSK : 148,33 EUR
25.10.2019 - RYEA DDP VSK : 154,00 EUR
25.10.2019 - RYEA DDP SSK : 160,00 EUR
25.10.2019 - RYEA DDP ZSK : 160,00 EUR
25.10.2019 - CRNA DDP VSK : 145,39 EUR
25.10.2019 - CRNA DDP SSK : 146,39 EUR
25.10.2019 - CRNA DDP ZSK : 147,39 EUR
25.10.2019 - CRNF DDP VSK : 141,33 EUR
25.10.2019 - CRNF DDP SSK : 142,33 EUR
25.10.2019 - CRNF DDP ZSK : 143,33 EUR
25.10.2019 - RPS DDP VSK : 353,50 EUR
25.10.2019 - RPS DDP SSK : 353,50 EUR
25.10.2019 - RPS DDP ZSK : 353,50 EUR
25.10.2019 - SNF DDP VSK : 286,00 EUR
25.10.2019 - SNF DDP SSK : 286,00 EUR
25.10.2019 - SNF DDP ZSK : 286,00 EUR
31.12.2019 - EUA DDP EU : 30,00 EUR
31.12.2019 - CER DDP EU : 1,00 EUR
31.12.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2019 - EUAA DDP EU : 30,00 EUR
31.12.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - EUA DDP EU : 35,00 EUR
31.12.2020 - CER DDP EU : 2,00 EUR
31.12.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2020 - EUAA DDP EU : 34,00 EUR
31.12.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR