Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 20.02.2019 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Obilniny mierne stúpajú, javí sa akútny nedostatok kŕmnej pšenice.
Emisie CO2 sú na vyrovnanej cenovej úrovi.
Olejniny majú naďalej mierny pokles.

Ceny tovarov

06.02.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
06.02.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
06.02.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
06.02.2019 - NACLS DDP VSK : 73,00 EUR
06.02.2019 - NACLS DDP SSK : 73,00 EUR
06.02.2019 - NACLS DDP ZSK : 73,00 EUR
06.02.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
06.02.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
06.02.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
06.02.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,80 EUR
06.02.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,80 EUR
06.02.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,80 EUR
06.02.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 872,97 EUR
06.02.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 872,97 EUR
06.02.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 872,97 EUR
06.02.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 307,50 EUR
06.02.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 307,50 EUR
06.02.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 307,50 EUR
06.02.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
06.02.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
06.02.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
06.02.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 46,00 EUR
06.02.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 46,00 EUR
06.02.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,00 EUR
06.02.2019 - RPSOIL DDP VSK : 681,00 EUR
06.02.2019 - RPSOIL DDP SSK : 681,00 EUR
06.02.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 681,00 EUR
06.02.2019 - WHTE DDP VSK : 183,00 EUR
06.02.2019 - WHTE DDP SSK : 184,00 EUR
06.02.2019 - WHTE DDP ZSK : 187,00 EUR
06.02.2019 - WHTA DDP VSK : 179,00 EUR
06.02.2019 - WHTA DDP SSK : 180,00 EUR
06.02.2019 - WHTA DDP ZSK : 183,00 EUR
06.02.2019 - WHTB DDP VSK : 178,00 EUR
06.02.2019 - WHTB DDP SSK : 179,00 EUR
06.02.2019 - WHTB DDP ZSK : 182,00 EUR
06.02.2019 - WHTF DDP VSK : 178,00 EUR
06.02.2019 - WHTF DDP SSK : 179,00 EUR
06.02.2019 - WHTF DDP ZSK : 182,00 EUR
06.02.2019 - WHTS DDP VSK : 281,00 EUR
06.02.2019 - WHTS DDP SSK : 282,00 EUR
06.02.2019 - WHTS DDP ZSK : 285,00 EUR
06.02.2019 - BRLS DDP VSK : 181,50 EUR
06.02.2019 - BRLS DDP SSK : 184,50 EUR
06.02.2019 - BRLS DDP ZSK : 187,50 EUR
06.02.2019 - BRLF DDP VSK : 169,00 EUR
06.02.2019 - BRLF DDP SSK : 172,00 EUR
06.02.2019 - BRLF DDP ZSK : 175,00 EUR
06.02.2019 - RYEA DDP VSK : 151,50 EUR
06.02.2019 - RYEA DDP SSK : 154,50 EUR
06.02.2019 - RYEA DDP ZSK : 157,50 EUR
06.02.2019 - CRNA DDP VSK : 155,00 EUR
06.02.2019 - CRNA DDP SSK : 156,00 EUR
06.02.2019 - CRNA DDP ZSK : 157,00 EUR
06.02.2019 - CRNF DDP VSK : 151,00 EUR
06.02.2019 - CRNF DDP SSK : 152,00 EUR
06.02.2019 - CRNF DDP ZSK : 153,00 EUR
06.02.2019 - RPS DDP VSK : 349,00 EUR
06.02.2019 - RPS DDP SSK : 349,00 EUR
06.02.2019 - RPS DDP ZSK : 349,00 EUR
06.02.2019 - SNF DDP VSK : 261,00 EUR
06.02.2019 - SNF DDP SSK : 261,00 EUR
06.02.2019 - SNF DDP ZSK : 261,00 EUR
06.02.2019 - EUA DDP EU : 21,00 EUR
06.02.2019 - CER DDP EU : 0,24 EUR
06.02.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
06.02.2019 - EUAA DDP EU : 20,07 EUR
06.02.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
06.02.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
06.02.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
06.02.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
20.02.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
20.02.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
20.02.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
20.02.2019 - NACLS DDP VSK : 79,00 EUR
20.02.2019 - NACLS DDP SSK : 79,00 EUR
20.02.2019 - NACLS DDP ZSK : 79,00 EUR
20.02.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
20.02.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
20.02.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
20.02.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,80 EUR
20.02.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,80 EUR
20.02.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,80 EUR
20.02.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 872,97 EUR
20.02.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 872,97 EUR
20.02.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 872,97 EUR
20.02.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 307,50 EUR
20.02.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 307,50 EUR
20.02.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 307,50 EUR
20.02.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
20.02.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
20.02.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
20.02.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 48,00 EUR
20.02.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 48,00 EUR
20.02.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,00 EUR
20.02.2019 - RPSOIL DDP VSK : 680,00 EUR
20.02.2019 - RPSOIL DDP SSK : 680,00 EUR
20.02.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 680,00 EUR
20.02.2019 - WHTE DDP VSK : 181,50 EUR
20.02.2019 - WHTE DDP SSK : 182,50 EUR
20.02.2019 - WHTE DDP ZSK : 185,50 EUR
20.02.2019 - WHTA DDP VSK : 174,79 EUR
20.02.2019 - WHTA DDP SSK : 175,79 EUR
20.02.2019 - WHTA DDP ZSK : 178,79 EUR
20.02.2019 - WHTB DDP VSK : 174,23 EUR
20.02.2019 - WHTB DDP SSK : 175,23 EUR
20.02.2019 - WHTB DDP ZSK : 178,23 EUR
20.02.2019 - WHTF DDP VSK : 178,00 EUR
20.02.2019 - WHTF DDP SSK : 179,00 EUR
20.02.2019 - WHTF DDP ZSK : 182,00 EUR
20.02.2019 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
20.02.2019 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
20.02.2019 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
20.02.2019 - BRLS DDP VSK : 183,03 EUR
20.02.2019 - BRLS DDP SSK : 186,03 EUR
20.02.2019 - BRLS DDP ZSK : 189,03 EUR
20.02.2019 - BRLF DDP VSK : 169,00 EUR
20.02.2019 - BRLF DDP SSK : 172,00 EUR
20.02.2019 - BRLF DDP ZSK : 175,00 EUR
20.02.2019 - RYEA DDP VSK : 151,50 EUR
20.02.2019 - RYEA DDP SSK : 154,50 EUR
20.02.2019 - RYEA DDP ZSK : 157,50 EUR
20.02.2019 - CRNA DDP VSK : 152,86 EUR
20.02.2019 - CRNA DDP SSK : 153,86 EUR
20.02.2019 - CRNA DDP ZSK : 154,86 EUR
20.02.2019 - CRNF DDP VSK : 151,00 EUR
20.02.2019 - CRNF DDP SSK : 152,00 EUR
20.02.2019 - CRNF DDP ZSK : 153,00 EUR
20.02.2019 - RPS DDP VSK : 349,33 EUR
20.02.2019 - RPS DDP SSK : 349,33 EUR
20.02.2019 - RPS DDP ZSK : 349,33 EUR
20.02.2019 - SNF DDP VSK : 261,33 EUR
20.02.2019 - SNF DDP SSK : 261,33 EUR
20.02.2019 - SNF DDP ZSK : 261,33 EUR
20.02.2019 - EUA DDP EU : 20,09 EUR
20.02.2019 - CER DDP EU : 0,23 EUR
20.02.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
20.02.2019 - EUAA DDP EU : 20,05 EUR
20.02.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
20.02.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
20.02.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
20.02.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
06.03.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
06.03.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
06.03.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
06.03.2019 - NACLS DDP VSK : 79,00 EUR
06.03.2019 - NACLS DDP SSK : 79,00 EUR
06.03.2019 - NACLS DDP ZSK : 79,00 EUR
06.03.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
06.03.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
06.03.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
06.03.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,80 EUR
06.03.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,80 EUR
06.03.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,80 EUR
06.03.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 872,97 EUR
06.03.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 872,97 EUR
06.03.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 872,97 EUR
06.03.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 307,50 EUR
06.03.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 307,50 EUR
06.03.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 307,50 EUR
06.03.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
06.03.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
06.03.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
06.03.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 48,00 EUR
06.03.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 48,00 EUR
06.03.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,00 EUR
06.03.2019 - RPSOIL DDP VSK : 680,00 EUR
06.03.2019 - RPSOIL DDP SSK : 680,00 EUR
06.03.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 680,00 EUR
06.03.2019 - WHTE DDP VSK : 181,50 EUR
06.03.2019 - WHTE DDP SSK : 182,50 EUR
06.03.2019 - WHTE DDP ZSK : 185,50 EUR
06.03.2019 - WHTA DDP VSK : 174,79 EUR
06.03.2019 - WHTA DDP SSK : 175,79 EUR
06.03.2019 - WHTA DDP ZSK : 178,79 EUR
06.03.2019 - WHTB DDP VSK : 174,23 EUR
06.03.2019 - WHTB DDP SSK : 175,23 EUR
06.03.2019 - WHTB DDP ZSK : 178,23 EUR
06.03.2019 - WHTF DDP VSK : 178,00 EUR
06.03.2019 - WHTF DDP SSK : 179,00 EUR
06.03.2019 - WHTF DDP ZSK : 182,00 EUR
06.03.2019 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
06.03.2019 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
06.03.2019 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
06.03.2019 - BRLS DDP VSK : 183,03 EUR
06.03.2019 - BRLS DDP SSK : 186,03 EUR
06.03.2019 - BRLS DDP ZSK : 189,03 EUR
06.03.2019 - BRLF DDP VSK : 169,00 EUR
06.03.2019 - BRLF DDP SSK : 172,00 EUR
06.03.2019 - BRLF DDP ZSK : 175,00 EUR
06.03.2019 - RYEA DDP VSK : 151,50 EUR
06.03.2019 - RYEA DDP SSK : 154,50 EUR
06.03.2019 - RYEA DDP ZSK : 157,50 EUR
06.03.2019 - CRNA DDP VSK : 152,86 EUR
06.03.2019 - CRNA DDP SSK : 153,86 EUR
06.03.2019 - CRNA DDP ZSK : 154,86 EUR
06.03.2019 - CRNF DDP VSK : 151,00 EUR
06.03.2019 - CRNF DDP SSK : 152,00 EUR
06.03.2019 - CRNF DDP ZSK : 153,00 EUR
06.03.2019 - RPS DDP VSK : 349,33 EUR
06.03.2019 - RPS DDP SSK : 349,33 EUR
06.03.2019 - RPS DDP ZSK : 349,33 EUR
06.03.2019 - SNF DDP VSK : 261,33 EUR
06.03.2019 - SNF DDP SSK : 261,33 EUR
06.03.2019 - SNF DDP ZSK : 261,33 EUR
06.03.2019 - EUA DDP EU : 21,00 EUR
06.03.2019 - CER DDP EU : 0,23 EUR
06.03.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
06.03.2019 - EUAA DDP EU : 20,50 EUR
06.03.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
06.03.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
06.03.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
06.03.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2019 - CER DDP EU : 0,23 EUR
25.03.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.03.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.03.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
25.03.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
25.03.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
25.03.2019 - NACLS DDP VSK : 79,00 EUR
25.03.2019 - NACLS DDP SSK : 79,00 EUR
25.03.2019 - NACLS DDP ZSK : 79,00 EUR
25.03.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
25.03.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
25.03.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.03.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,80 EUR
25.03.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,80 EUR
25.03.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,80 EUR
25.03.2019 - EUA DDP EU : 21,48 EUR
25.03.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.03.2019 - EUAA DDP EU : 20,62 EUR
25.03.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 872,97 EUR
25.03.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 872,97 EUR
25.03.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 872,97 EUR
25.03.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 307,50 EUR
25.03.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 307,50 EUR
25.03.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 307,50 EUR
25.03.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
25.03.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
25.03.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
25.03.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 48,00 EUR
25.03.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 48,00 EUR
25.03.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,00 EUR
25.03.2019 - RPSOIL DDP VSK : 680,24 EUR
25.03.2019 - RPSOIL DDP SSK : 680,24 EUR
25.03.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 680,24 EUR
25.03.2019 - WHTE DDP VSK : 181,92 EUR
25.03.2019 - WHTE DDP SSK : 182,92 EUR
25.03.2019 - WHTE DDP ZSK : 185,92 EUR
25.03.2019 - WHTA DDP VSK : 175,27 EUR
25.03.2019 - WHTA DDP SSK : 176,27 EUR
25.03.2019 - WHTA DDP ZSK : 179,27 EUR
25.03.2019 - WHTB DDP VSK : 174,71 EUR
25.03.2019 - WHTB DDP SSK : 175,71 EUR
25.03.2019 - WHTB DDP ZSK : 178,71 EUR
25.03.2019 - WHTF DDP VSK : 178,63 EUR
25.03.2019 - WHTF DDP SSK : 179,63 EUR
25.03.2019 - WHTF DDP ZSK : 182,63 EUR
25.03.2019 - WHTS DDP VSK : 287,19 EUR
25.03.2019 - WHTS DDP SSK : 288,19 EUR
25.03.2019 - WHTS DDP ZSK : 291,19 EUR
25.03.2019 - BRLS DDP VSK : 183,43 EUR
25.03.2019 - BRLS DDP SSK : 186,43 EUR
25.03.2019 - BRLS DDP ZSK : 189,43 EUR
25.03.2019 - BRLF DDP VSK : 169,00 EUR
25.03.2019 - BRLF DDP SSK : 172,00 EUR
25.03.2019 - BRLF DDP ZSK : 175,00 EUR
25.03.2019 - RYEA DDP VSK : 152,69 EUR
25.03.2019 - RYEA DDP SSK : 156,40 EUR
25.03.2019 - RYEA DDP ZSK : 158,69 EUR
25.03.2019 - CRNA DDP VSK : 152,94 EUR
25.03.2019 - CRNA DDP SSK : 153,94 EUR
25.03.2019 - CRNA DDP ZSK : 154,94 EUR
25.03.2019 - CRNF DDP VSK : 151,12 EUR
25.03.2019 - CRNF DDP SSK : 152,12 EUR
25.03.2019 - CRNF DDP ZSK : 153,12 EUR
25.03.2019 - RPS DDP VSK : 349,33 EUR
25.03.2019 - RPS DDP SSK : 349,33 EUR
25.03.2019 - RPS DDP ZSK : 349,33 EUR
25.03.2019 - SNF DDP VSK : 261,33 EUR
25.03.2019 - SNF DDP SSK : 261,33 EUR
25.03.2019 - SNF DDP ZSK : 261,33 EUR
25.04.2019 - CER DDP EU : 0,23 EUR
25.04.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.04.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.04.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
25.04.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
25.04.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
25.04.2019 - NACLS DDP VSK : 79,00 EUR
25.04.2019 - NACLS DDP SSK : 79,00 EUR
25.04.2019 - NACLS DDP ZSK : 79,00 EUR
25.04.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
25.04.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
25.04.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.04.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,80 EUR
25.04.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,80 EUR
25.04.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,80 EUR
25.04.2019 - EUA DDP EU : 22,25 EUR
25.04.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.04.2019 - EUAA DDP EU : 20,81 EUR
25.04.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 872,97 EUR
25.04.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 872,97 EUR
25.04.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 872,97 EUR
25.04.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 307,50 EUR
25.04.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 307,50 EUR
25.04.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 307,50 EUR
25.04.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
25.04.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
25.04.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
25.04.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 48,00 EUR
25.04.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 48,00 EUR
25.04.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,00 EUR
25.04.2019 - RPSOIL DDP VSK : 680,62 EUR
25.04.2019 - RPSOIL DDP SSK : 680,62 EUR
25.04.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 680,62 EUR
25.04.2019 - WHTE DDP VSK : 182,59 EUR
25.04.2019 - WHTE DDP SSK : 183,59 EUR
25.04.2019 - WHTE DDP ZSK : 186,59 EUR
25.04.2019 - WHTA DDP VSK : 176,04 EUR
25.04.2019 - WHTA DDP SSK : 177,04 EUR
25.04.2019 - WHTA DDP ZSK : 180,04 EUR
25.04.2019 - WHTB DDP VSK : 175,48 EUR
25.04.2019 - WHTB DDP SSK : 176,48 EUR
25.04.2019 - WHTB DDP ZSK : 179,48 EUR
25.04.2019 - WHTF DDP VSK : 179,67 EUR
25.04.2019 - WHTF DDP SSK : 180,67 EUR
25.04.2019 - WHTF DDP ZSK : 183,67 EUR
25.04.2019 - WHTS DDP VSK : 289,12 EUR
25.04.2019 - WHTS DDP SSK : 290,12 EUR
25.04.2019 - WHTS DDP ZSK : 293,12 EUR
25.04.2019 - BRLS DDP VSK : 184,07 EUR
25.04.2019 - BRLS DDP SSK : 187,07 EUR
25.04.2019 - BRLS DDP ZSK : 190,07 EUR
25.04.2019 - BRLF DDP VSK : 169,00 EUR
25.04.2019 - BRLF DDP SSK : 172,00 EUR
25.04.2019 - BRLF DDP ZSK : 175,00 EUR
25.04.2019 - RYEA DDP VSK : 154,62 EUR
25.04.2019 - RYEA DDP SSK : 159,50 EUR
25.04.2019 - RYEA DDP ZSK : 160,62 EUR
25.04.2019 - CRNA DDP VSK : 153,07 EUR
25.04.2019 - CRNA DDP SSK : 154,07 EUR
25.04.2019 - CRNA DDP ZSK : 155,07 EUR
25.04.2019 - CRNF DDP VSK : 151,31 EUR
25.04.2019 - CRNF DDP SSK : 152,31 EUR
25.04.2019 - CRNF DDP ZSK : 153,31 EUR
25.04.2019 - RPS DDP VSK : 349,33 EUR
25.04.2019 - RPS DDP SSK : 349,33 EUR
25.04.2019 - RPS DDP ZSK : 349,33 EUR
25.04.2019 - SNF DDP VSK : 261,33 EUR
25.04.2019 - SNF DDP SSK : 261,33 EUR
25.04.2019 - SNF DDP ZSK : 261,33 EUR
25.05.2019 - EUA DDP EU : 23,00 EUR
25.05.2019 - CER DDP EU : 0,23 EUR
25.05.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.05.2019 - EUAA DDP EU : 21,00 EUR
25.05.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.05.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.05.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2019 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
25.05.2019 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
25.05.2019 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
25.05.2019 - NACLS DDP VSK : 79,00 EUR
25.05.2019 - NACLS DDP SSK : 79,00 EUR
25.05.2019 - NACLS DDP ZSK : 79,00 EUR
25.05.2019 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
25.05.2019 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
25.05.2019 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.05.2019 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,80 EUR
25.05.2019 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,80 EUR
25.05.2019 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,80 EUR
25.05.2019 - ODT-MLK DDP VSK : 1 872,97 EUR
25.05.2019 - ODT-MLK DDP SSK : 1 872,97 EUR
25.05.2019 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 872,97 EUR
25.05.2019 - PLN-MLK DDP VSK : 2 307,50 EUR
25.05.2019 - PLN-MLK DDP SSK : 2 307,50 EUR
25.05.2019 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 307,50 EUR
25.05.2019 - CMAR DDP VSK : 1 551,00 EUR
25.05.2019 - CMAR DDP SSK : 1 551,00 EUR
25.05.2019 - CMAR DDP ZSK : 1 551,00 EUR
25.05.2019 - STIEP-3 DDP VSK : 48,00 EUR
25.05.2019 - STIEP-3 DDP SSK : 48,00 EUR
25.05.2019 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,00 EUR
25.05.2019 - RPSOIL DDP VSK : 681,00 EUR
25.05.2019 - RPSOIL DDP SSK : 681,00 EUR
25.05.2019 - RPSOIL DDP ZSK : 681,00 EUR
25.05.2019 - WHTE DDP VSK : 183,25 EUR
25.05.2019 - WHTE DDP SSK : 184,25 EUR
25.05.2019 - WHTE DDP ZSK : 187,25 EUR
25.05.2019 - WHTA DDP VSK : 176,79 EUR
25.05.2019 - WHTA DDP SSK : 177,79 EUR
25.05.2019 - WHTA DDP ZSK : 180,79 EUR
25.05.2019 - WHTB DDP VSK : 176,23 EUR
25.05.2019 - WHTB DDP SSK : 177,23 EUR
25.05.2019 - WHTB DDP ZSK : 180,23 EUR
25.05.2019 - WHTF DDP VSK : 180,67 EUR
25.05.2019 - WHTF DDP SSK : 181,67 EUR
25.05.2019 - WHTF DDP ZSK : 184,67 EUR
25.05.2019 - WHTS DDP VSK : 291,00 EUR
25.05.2019 - WHTS DDP SSK : 292,00 EUR
25.05.2019 - WHTS DDP ZSK : 295,00 EUR
25.05.2019 - BRLS DDP VSK : 184,70 EUR
25.05.2019 - BRLS DDP SSK : 187,70 EUR
25.05.2019 - BRLS DDP ZSK : 190,70 EUR
25.05.2019 - BRLF DDP VSK : 169,00 EUR
25.05.2019 - BRLF DDP SSK : 172,00 EUR
25.05.2019 - BRLF DDP ZSK : 175,00 EUR
25.05.2019 - RYEA DDP VSK : 156,50 EUR
25.05.2019 - RYEA DDP SSK : 162,50 EUR
25.05.2019 - RYEA DDP ZSK : 162,50 EUR
25.05.2019 - CRNA DDP VSK : 153,20 EUR
25.05.2019 - CRNA DDP SSK : 154,20 EUR
25.05.2019 - CRNA DDP ZSK : 155,20 EUR
25.05.2019 - CRNF DDP VSK : 151,50 EUR
25.05.2019 - CRNF DDP SSK : 152,50 EUR
25.05.2019 - CRNF DDP ZSK : 153,50 EUR
25.05.2019 - RPS DDP VSK : 349,33 EUR
25.05.2019 - RPS DDP SSK : 349,33 EUR
25.05.2019 - RPS DDP ZSK : 349,33 EUR
25.05.2019 - SNF DDP VSK : 261,33 EUR
25.05.2019 - SNF DDP SSK : 261,33 EUR
25.05.2019 - SNF DDP ZSK : 261,33 EUR
31.12.2019 - EUA DDP EU : 24,00 EUR
31.12.2019 - CER DDP EU : 0,23 EUR
31.12.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2019 - EUAA DDP EU : 23,00 EUR
31.12.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - EUA DDP EU : 25,00 EUR
31.12.2020 - CER DDP EU : 0,23 EUR
31.12.2020 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2020 - EUAA DDP EU : 24,00 EUR
31.12.2020 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2020 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2020 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2020 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR