Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 23.08.2018 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnin naďalej narastajú hlavne vplyvom dopytu do západnej Európy. Na trhu sa javí akútny nedostatok pšenice kŕmnej.
Ceny emisií CO2 stúpajú pomerne rýchlym tempom.

Ceny repky mierne narástli, slnečnica sa javí zatiaľ cenovo stabilne.

Posypová soľ a energetická štiepka je na stabilnej úrovni.

Ceny tovarov

09.08.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
09.08.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
09.08.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
09.08.2018 - NACLS DDP VSK : 73,00 EUR
09.08.2018 - NACLS DDP SSK : 73,00 EUR
09.08.2018 - NACLS DDP ZSK : 73,00 EUR
09.08.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
09.08.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
09.08.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
09.08.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,80 EUR
09.08.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,80 EUR
09.08.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,80 EUR
09.08.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 2 056,00 EUR
09.08.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 2 056,00 EUR
09.08.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 056,00 EUR
09.08.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 491,00 EUR
09.08.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 491,00 EUR
09.08.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 491,00 EUR
09.08.2018 - CMAR DDP VSK : 1 706,00 EUR
09.08.2018 - CMAR DDP SSK : 1 706,00 EUR
09.08.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 706,00 EUR
09.08.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 46,00 EUR
09.08.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 46,00 EUR
09.08.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,00 EUR
09.08.2018 - RPSOIL DDP VSK : 681,00 EUR
09.08.2018 - RPSOIL DDP SSK : 681,00 EUR
09.08.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 681,00 EUR
09.08.2018 - WHTE DDP VSK : 147,74 EUR
09.08.2018 - WHTE DDP SSK : 148,74 EUR
09.08.2018 - WHTE DDP ZSK : 151,74 EUR
09.08.2018 - WHTA DDP VSK : 142,86 EUR
09.08.2018 - WHTA DDP SSK : 143,86 EUR
09.08.2018 - WHTA DDP ZSK : 146,86 EUR
09.08.2018 - WHTB DDP VSK : 136,60 EUR
09.08.2018 - WHTB DDP SSK : 137,60 EUR
09.08.2018 - WHTB DDP ZSK : 140,60 EUR
09.08.2018 - WHTF DDP VSK : 129,32 EUR
09.08.2018 - WHTF DDP SSK : 130,32 EUR
09.08.2018 - WHTF DDP ZSK : 133,32 EUR
09.08.2018 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
09.08.2018 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
09.08.2018 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
09.08.2018 - BRLS DDP VSK : 177,33 EUR
09.08.2018 - BRLS DDP SSK : 180,33 EUR
09.08.2018 - BRLS DDP ZSK : 183,33 EUR
09.08.2018 - BRLF DDP VSK : 126,78 EUR
09.08.2018 - BRLF DDP SSK : 129,78 EUR
09.08.2018 - BRLF DDP ZSK : 132,78 EUR
09.08.2018 - RYEA DDP VSK : 127,33 EUR
09.08.2018 - RYEA DDP SSK : 130,33 EUR
09.08.2018 - RYEA DDP ZSK : 133,33 EUR
09.08.2018 - CRNA DDP VSK : 145,74 EUR
09.08.2018 - CRNA DDP SSK : 146,74 EUR
09.08.2018 - CRNA DDP ZSK : 147,74 EUR
09.08.2018 - CRNF DDP VSK : 141,21 EUR
09.08.2018 - CRNF DDP SSK : 142,21 EUR
09.08.2018 - CRNF DDP ZSK : 143,21 EUR
09.08.2018 - RPS DDP VSK : 343,73 EUR
09.08.2018 - RPS DDP SSK : 343,73 EUR
09.08.2018 - RPS DDP ZSK : 343,73 EUR
09.08.2018 - SNF DDP VSK : 318,37 EUR
09.08.2018 - SNF DDP SSK : 318,37 EUR
09.08.2018 - SNF DDP ZSK : 318,37 EUR
09.08.2018 - EUA DDP EU : 14,30 EUR
09.08.2018 - CER DDP EU : 0,20 EUR
09.08.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
09.08.2018 - EUAA DDP EU : 14,30 EUR
09.08.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
09.08.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
09.08.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
09.08.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
23.08.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,00 EUR
23.08.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,00 EUR
23.08.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,00 EUR
23.08.2018 - NACLS DDP VSK : 75,00 EUR
23.08.2018 - NACLS DDP SSK : 75,00 EUR
23.08.2018 - NACLS DDP ZSK : 75,00 EUR
23.08.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,80 EUR
23.08.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,80 EUR
23.08.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,80 EUR
23.08.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,60 EUR
23.08.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,60 EUR
23.08.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,60 EUR
23.08.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 1 913,95 EUR
23.08.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 1 913,95 EUR
23.08.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 913,95 EUR
23.08.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 481,00 EUR
23.08.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 481,00 EUR
23.08.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 481,00 EUR
23.08.2018 - CMAR DDP VSK : 1 711,00 EUR
23.08.2018 - CMAR DDP SSK : 1 711,00 EUR
23.08.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 711,00 EUR
23.08.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 46,50 EUR
23.08.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 46,50 EUR
23.08.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,50 EUR
23.08.2018 - RPSOIL DDP VSK : 670,00 EUR
23.08.2018 - RPSOIL DDP SSK : 670,00 EUR
23.08.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 670,00 EUR
23.08.2018 - WHTE DDP VSK : 165,42 EUR
23.08.2018 - WHTE DDP SSK : 166,42 EUR
23.08.2018 - WHTE DDP ZSK : 169,42 EUR
23.08.2018 - WHTA DDP VSK : 161,81 EUR
23.08.2018 - WHTA DDP SSK : 162,81 EUR
23.08.2018 - WHTA DDP ZSK : 165,81 EUR
23.08.2018 - WHTB DDP VSK : 154,95 EUR
23.08.2018 - WHTB DDP SSK : 155,95 EUR
23.08.2018 - WHTB DDP ZSK : 158,95 EUR
23.08.2018 - WHTF DDP VSK : 144,53 EUR
23.08.2018 - WHTF DDP SSK : 145,53 EUR
23.08.2018 - WHTF DDP ZSK : 148,53 EUR
23.08.2018 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
23.08.2018 - WHTS DDP SSK : 257,00 EUR
23.08.2018 - WHTS DDP ZSK : 260,00 EUR
23.08.2018 - BRLS DDP VSK : 181,07 EUR
23.08.2018 - BRLS DDP SSK : 184,07 EUR
23.08.2018 - BRLS DDP ZSK : 187,07 EUR
23.08.2018 - BRLF DDP VSK : 146,41 EUR
23.08.2018 - BRLF DDP SSK : 149,41 EUR
23.08.2018 - BRLF DDP ZSK : 152,41 EUR
23.08.2018 - RYEA DDP VSK : 159,00 EUR
23.08.2018 - RYEA DDP SSK : 162,00 EUR
23.08.2018 - RYEA DDP ZSK : 165,00 EUR
23.08.2018 - CRNA DDP VSK : 150,50 EUR
23.08.2018 - CRNA DDP SSK : 151,50 EUR
23.08.2018 - CRNA DDP ZSK : 152,50 EUR
23.08.2018 - CRNF DDP VSK : 143,69 EUR
23.08.2018 - CRNF DDP SSK : 144,69 EUR
23.08.2018 - CRNF DDP ZSK : 145,69 EUR
23.08.2018 - RPS DDP VSK : 357,86 EUR
23.08.2018 - RPS DDP SSK : 357,86 EUR
23.08.2018 - RPS DDP ZSK : 357,86 EUR
23.08.2018 - SNF DDP VSK : 296,00 EUR
23.08.2018 - SNF DDP SSK : 296,00 EUR
23.08.2018 - SNF DDP ZSK : 296,00 EUR
23.08.2018 - EUA DDP EU : 19,80 EUR
23.08.2018 - CER DDP EU : 0,30 EUR
23.08.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
23.08.2018 - EUAA DDP EU : 19,79 EUR
23.08.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
23.08.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
23.08.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
23.08.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
06.09.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,00 EUR
06.09.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,00 EUR
06.09.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,00 EUR
06.09.2018 - NACLS DDP VSK : 75,00 EUR
06.09.2018 - NACLS DDP SSK : 75,00 EUR
06.09.2018 - NACLS DDP ZSK : 75,00 EUR
06.09.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,80 EUR
06.09.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,80 EUR
06.09.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,80 EUR
06.09.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,60 EUR
06.09.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,60 EUR
06.09.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,60 EUR
06.09.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 1 913,95 EUR
06.09.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 1 913,95 EUR
06.09.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 913,95 EUR
06.09.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 481,00 EUR
06.09.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 481,00 EUR
06.09.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 481,00 EUR
06.09.2018 - CMAR DDP VSK : 1 711,00 EUR
06.09.2018 - CMAR DDP SSK : 1 711,00 EUR
06.09.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 711,00 EUR
06.09.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 46,50 EUR
06.09.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 46,50 EUR
06.09.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,50 EUR
06.09.2018 - RPSOIL DDP VSK : 670,00 EUR
06.09.2018 - RPSOIL DDP SSK : 670,00 EUR
06.09.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 670,00 EUR
06.09.2018 - WHTE DDP VSK : 165,42 EUR
06.09.2018 - WHTE DDP SSK : 166,42 EUR
06.09.2018 - WHTE DDP ZSK : 169,42 EUR
06.09.2018 - WHTA DDP VSK : 161,81 EUR
06.09.2018 - WHTA DDP SSK : 162,81 EUR
06.09.2018 - WHTA DDP ZSK : 165,81 EUR
06.09.2018 - WHTB DDP VSK : 154,95 EUR
06.09.2018 - WHTB DDP SSK : 155,95 EUR
06.09.2018 - WHTB DDP ZSK : 158,95 EUR
06.09.2018 - WHTF DDP VSK : 144,53 EUR
06.09.2018 - WHTF DDP SSK : 145,53 EUR
06.09.2018 - WHTF DDP ZSK : 148,53 EUR
06.09.2018 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
06.09.2018 - WHTS DDP SSK : 257,00 EUR
06.09.2018 - WHTS DDP ZSK : 260,00 EUR
06.09.2018 - BRLS DDP VSK : 181,07 EUR
06.09.2018 - BRLS DDP SSK : 184,07 EUR
06.09.2018 - BRLS DDP ZSK : 187,07 EUR
06.09.2018 - BRLF DDP VSK : 146,41 EUR
06.09.2018 - BRLF DDP SSK : 149,41 EUR
06.09.2018 - BRLF DDP ZSK : 152,41 EUR
06.09.2018 - RYEA DDP VSK : 159,00 EUR
06.09.2018 - RYEA DDP SSK : 162,00 EUR
06.09.2018 - RYEA DDP ZSK : 165,00 EUR
06.09.2018 - CRNA DDP VSK : 150,50 EUR
06.09.2018 - CRNA DDP SSK : 151,50 EUR
06.09.2018 - CRNA DDP ZSK : 152,50 EUR
06.09.2018 - CRNF DDP VSK : 143,69 EUR
06.09.2018 - CRNF DDP SSK : 144,69 EUR
06.09.2018 - CRNF DDP ZSK : 145,69 EUR
06.09.2018 - RPS DDP VSK : 357,86 EUR
06.09.2018 - RPS DDP SSK : 357,86 EUR
06.09.2018 - RPS DDP ZSK : 357,86 EUR
06.09.2018 - SNF DDP VSK : 296,00 EUR
06.09.2018 - SNF DDP SSK : 296,00 EUR
06.09.2018 - SNF DDP ZSK : 296,00 EUR
06.09.2018 - EUA DDP EU : 19,80 EUR
06.09.2018 - CER DDP EU : 0,30 EUR
06.09.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
06.09.2018 - EUAA DDP EU : 19,79 EUR
06.09.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
06.09.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
06.09.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
06.09.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2018 - EUA DDP EU : 20,56 EUR
25.09.2018 - CER DDP EU : 0,32 EUR
25.09.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.09.2018 - EUAA DDP EU : 20,55 EUR
25.09.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.09.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,00 EUR
25.09.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,00 EUR
25.09.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,00 EUR
25.09.2018 - NACLS DDP VSK : 75,00 EUR
25.09.2018 - NACLS DDP SSK : 75,00 EUR
25.09.2018 - NACLS DDP ZSK : 75,00 EUR
25.09.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,80 EUR
25.09.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,80 EUR
25.09.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,80 EUR
25.09.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,60 EUR
25.09.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,60 EUR
25.09.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,60 EUR
25.09.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 1 913,95 EUR
25.09.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 1 913,95 EUR
25.09.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 913,95 EUR
25.09.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 481,00 EUR
25.09.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 481,00 EUR
25.09.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 481,00 EUR
25.09.2018 - CMAR DDP VSK : 1 711,00 EUR
25.09.2018 - CMAR DDP SSK : 1 711,00 EUR
25.09.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 711,00 EUR
25.09.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 46,50 EUR
25.09.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 46,50 EUR
25.09.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,50 EUR
25.09.2018 - RPSOIL DDP VSK : 670,00 EUR
25.09.2018 - RPSOIL DDP SSK : 670,00 EUR
25.09.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 670,00 EUR
25.09.2018 - WHTE DDP VSK : 165,42 EUR
25.09.2018 - WHTE DDP SSK : 166,42 EUR
25.09.2018 - WHTE DDP ZSK : 169,42 EUR
25.09.2018 - WHTA DDP VSK : 161,81 EUR
25.09.2018 - WHTA DDP SSK : 162,81 EUR
25.09.2018 - WHTA DDP ZSK : 165,81 EUR
25.09.2018 - WHTB DDP VSK : 154,95 EUR
25.09.2018 - WHTB DDP SSK : 155,95 EUR
25.09.2018 - WHTB DDP ZSK : 158,95 EUR
25.09.2018 - WHTF DDP VSK : 144,53 EUR
25.09.2018 - WHTF DDP SSK : 145,53 EUR
25.09.2018 - WHTF DDP ZSK : 148,53 EUR
25.09.2018 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.09.2018 - WHTS DDP SSK : 257,00 EUR
25.09.2018 - WHTS DDP ZSK : 260,00 EUR
25.09.2018 - BRLS DDP VSK : 181,07 EUR
25.09.2018 - BRLS DDP SSK : 184,07 EUR
25.09.2018 - BRLS DDP ZSK : 187,07 EUR
25.09.2018 - BRLF DDP VSK : 146,41 EUR
25.09.2018 - BRLF DDP SSK : 149,41 EUR
25.09.2018 - BRLF DDP ZSK : 152,41 EUR
25.09.2018 - RYEA DDP VSK : 159,00 EUR
25.09.2018 - RYEA DDP SSK : 162,47 EUR
25.09.2018 - RYEA DDP ZSK : 165,00 EUR
25.09.2018 - CRNA DDP VSK : 150,50 EUR
25.09.2018 - CRNA DDP SSK : 151,50 EUR
25.09.2018 - CRNA DDP ZSK : 152,50 EUR
25.09.2018 - CRNF DDP VSK : 143,69 EUR
25.09.2018 - CRNF DDP SSK : 144,69 EUR
25.09.2018 - CRNF DDP ZSK : 145,69 EUR
25.09.2018 - RPS DDP VSK : 357,86 EUR
25.09.2018 - RPS DDP SSK : 357,86 EUR
25.09.2018 - RPS DDP ZSK : 357,86 EUR
25.09.2018 - SNF DDP VSK : 296,00 EUR
25.09.2018 - SNF DDP SSK : 296,00 EUR
25.09.2018 - SNF DDP ZSK : 296,00 EUR
25.10.2018 - EUA DDP EU : 21,76 EUR
25.10.2018 - CER DDP EU : 0,36 EUR
25.10.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.10.2018 - EUAA DDP EU : 21,76 EUR
25.10.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.10.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.10.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,00 EUR
25.10.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,00 EUR
25.10.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,00 EUR
25.10.2018 - NACLS DDP VSK : 75,00 EUR
25.10.2018 - NACLS DDP SSK : 75,00 EUR
25.10.2018 - NACLS DDP ZSK : 75,00 EUR
25.10.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,80 EUR
25.10.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,80 EUR
25.10.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,80 EUR
25.10.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,60 EUR
25.10.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,60 EUR
25.10.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,60 EUR
25.10.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 1 913,95 EUR
25.10.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 1 913,95 EUR
25.10.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 913,95 EUR
25.10.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 481,00 EUR
25.10.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 481,00 EUR
25.10.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 481,00 EUR
25.10.2018 - CMAR DDP VSK : 1 711,00 EUR
25.10.2018 - CMAR DDP SSK : 1 711,00 EUR
25.10.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 711,00 EUR
25.10.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 46,50 EUR
25.10.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 46,50 EUR
25.10.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,50 EUR
25.10.2018 - RPSOIL DDP VSK : 670,00 EUR
25.10.2018 - RPSOIL DDP SSK : 670,00 EUR
25.10.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 670,00 EUR
25.10.2018 - WHTE DDP VSK : 165,42 EUR
25.10.2018 - WHTE DDP SSK : 166,42 EUR
25.10.2018 - WHTE DDP ZSK : 169,42 EUR
25.10.2018 - WHTA DDP VSK : 161,81 EUR
25.10.2018 - WHTA DDP SSK : 162,81 EUR
25.10.2018 - WHTA DDP ZSK : 165,81 EUR
25.10.2018 - WHTB DDP VSK : 154,95 EUR
25.10.2018 - WHTB DDP SSK : 155,95 EUR
25.10.2018 - WHTB DDP ZSK : 158,95 EUR
25.10.2018 - WHTF DDP VSK : 144,53 EUR
25.10.2018 - WHTF DDP SSK : 145,53 EUR
25.10.2018 - WHTF DDP ZSK : 148,53 EUR
25.10.2018 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.10.2018 - WHTS DDP SSK : 257,00 EUR
25.10.2018 - WHTS DDP ZSK : 260,00 EUR
25.10.2018 - BRLS DDP VSK : 181,07 EUR
25.10.2018 - BRLS DDP SSK : 184,07 EUR
25.10.2018 - BRLS DDP ZSK : 187,07 EUR
25.10.2018 - BRLF DDP VSK : 146,41 EUR
25.10.2018 - BRLF DDP SSK : 149,41 EUR
25.10.2018 - BRLF DDP ZSK : 152,41 EUR
25.10.2018 - RYEA DDP VSK : 159,00 EUR
25.10.2018 - RYEA DDP SSK : 163,22 EUR
25.10.2018 - RYEA DDP ZSK : 165,00 EUR
25.10.2018 - CRNA DDP VSK : 150,50 EUR
25.10.2018 - CRNA DDP SSK : 151,50 EUR
25.10.2018 - CRNA DDP ZSK : 152,50 EUR
25.10.2018 - CRNF DDP VSK : 143,69 EUR
25.10.2018 - CRNF DDP SSK : 144,69 EUR
25.10.2018 - CRNF DDP ZSK : 145,69 EUR
25.10.2018 - RPS DDP VSK : 357,86 EUR
25.10.2018 - RPS DDP SSK : 357,86 EUR
25.10.2018 - RPS DDP ZSK : 357,86 EUR
25.10.2018 - SNF DDP VSK : 296,00 EUR
25.10.2018 - SNF DDP SSK : 296,00 EUR
25.10.2018 - SNF DDP ZSK : 296,00 EUR
25.11.2018 - EUA DDP EU : 23,00 EUR
25.11.2018 - CER DDP EU : 0,40 EUR
25.11.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.11.2018 - EUAA DDP EU : 23,00 EUR
25.11.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.11.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.11.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.11.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.11.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,00 EUR
25.11.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,00 EUR
25.11.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,00 EUR
25.11.2018 - NACLS DDP VSK : 75,00 EUR
25.11.2018 - NACLS DDP SSK : 75,00 EUR
25.11.2018 - NACLS DDP ZSK : 75,00 EUR
25.11.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,80 EUR
25.11.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,80 EUR
25.11.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,80 EUR
25.11.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,60 EUR
25.11.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,60 EUR
25.11.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,60 EUR
25.11.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 1 913,95 EUR
25.11.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 1 913,95 EUR
25.11.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 913,95 EUR
25.11.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 481,00 EUR
25.11.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 481,00 EUR
25.11.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 481,00 EUR
25.11.2018 - CMAR DDP VSK : 1 711,00 EUR
25.11.2018 - CMAR DDP SSK : 1 711,00 EUR
25.11.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 711,00 EUR
25.11.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 46,50 EUR
25.11.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 46,50 EUR
25.11.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,50 EUR
25.11.2018 - RPSOIL DDP VSK : 670,00 EUR
25.11.2018 - RPSOIL DDP SSK : 670,00 EUR
25.11.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 670,00 EUR
25.11.2018 - WHTE DDP VSK : 165,42 EUR
25.11.2018 - WHTE DDP SSK : 166,42 EUR
25.11.2018 - WHTE DDP ZSK : 169,42 EUR
25.11.2018 - WHTA DDP VSK : 161,81 EUR
25.11.2018 - WHTA DDP SSK : 162,81 EUR
25.11.2018 - WHTA DDP ZSK : 165,81 EUR
25.11.2018 - WHTB DDP VSK : 154,95 EUR
25.11.2018 - WHTB DDP SSK : 155,95 EUR
25.11.2018 - WHTB DDP ZSK : 158,95 EUR
25.11.2018 - WHTF DDP VSK : 144,53 EUR
25.11.2018 - WHTF DDP SSK : 145,53 EUR
25.11.2018 - WHTF DDP ZSK : 148,53 EUR
25.11.2018 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.11.2018 - WHTS DDP SSK : 257,00 EUR
25.11.2018 - WHTS DDP ZSK : 260,00 EUR
25.11.2018 - BRLS DDP VSK : 181,07 EUR
25.11.2018 - BRLS DDP SSK : 184,07 EUR
25.11.2018 - BRLS DDP ZSK : 187,07 EUR
25.11.2018 - BRLF DDP VSK : 146,41 EUR
25.11.2018 - BRLF DDP SSK : 149,41 EUR
25.11.2018 - BRLF DDP ZSK : 152,41 EUR
25.11.2018 - RYEA DDP VSK : 159,00 EUR
25.11.2018 - RYEA DDP SSK : 164,00 EUR
25.11.2018 - RYEA DDP ZSK : 165,00 EUR
25.11.2018 - CRNA DDP VSK : 150,50 EUR
25.11.2018 - CRNA DDP SSK : 151,50 EUR
25.11.2018 - CRNA DDP ZSK : 152,50 EUR
25.11.2018 - CRNF DDP VSK : 143,69 EUR
25.11.2018 - CRNF DDP SSK : 144,69 EUR
25.11.2018 - CRNF DDP ZSK : 145,69 EUR
25.11.2018 - RPS DDP VSK : 357,86 EUR
25.11.2018 - RPS DDP SSK : 357,86 EUR
25.11.2018 - RPS DDP ZSK : 357,86 EUR
25.11.2018 - SNF DDP VSK : 296,00 EUR
25.11.2018 - SNF DDP SSK : 296,00 EUR
25.11.2018 - SNF DDP ZSK : 296,00 EUR
31.12.2018 - EUA DDP EU : 23,00 EUR
31.12.2018 - CER DDP EU : 0,40 EUR
31.12.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2018 - EUAA DDP EU : 23,00 EUR
31.12.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2019 - EUA DDP EU : 23,00 EUR
31.12.2019 - CER DDP EU : 0,40 EUR
31.12.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2019 - EUAA DDP EU : 23,00 EUR
31.12.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR