Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 11.07.2018 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín a olejnín sú na stabilnej úrovni s očakávaním mierného zvýšenia.

Emisie CO2 zaznamenávajú naďalej nárast.
Posypová soľ a energetická štiepka sú na stabilnej úrovni.

Ceny tovarov

27.06.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
27.06.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
27.06.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
27.06.2018 - NACLS DDP VSK : 73,00 EUR
27.06.2018 - NACLS DDP SSK : 73,00 EUR
27.06.2018 - NACLS DDP ZSK : 73,00 EUR
27.06.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
27.06.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
27.06.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
27.06.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,80 EUR
27.06.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,80 EUR
27.06.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,80 EUR
27.06.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 2 056,00 EUR
27.06.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 2 056,00 EUR
27.06.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 056,00 EUR
27.06.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 491,00 EUR
27.06.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 491,00 EUR
27.06.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 491,00 EUR
27.06.2018 - CMAR DDP VSK : 1 706,00 EUR
27.06.2018 - CMAR DDP SSK : 1 706,00 EUR
27.06.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 706,00 EUR
27.06.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 46,00 EUR
27.06.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 46,00 EUR
27.06.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,00 EUR
27.06.2018 - RPSOIL DDP VSK : 681,00 EUR
27.06.2018 - RPSOIL DDP SSK : 681,00 EUR
27.06.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 681,00 EUR
27.06.2018 - WHTE DDP VSK : 147,74 EUR
27.06.2018 - WHTE DDP SSK : 148,74 EUR
27.06.2018 - WHTE DDP ZSK : 151,74 EUR
27.06.2018 - WHTA DDP VSK : 142,86 EUR
27.06.2018 - WHTA DDP SSK : 143,86 EUR
27.06.2018 - WHTA DDP ZSK : 146,86 EUR
27.06.2018 - WHTB DDP VSK : 136,60 EUR
27.06.2018 - WHTB DDP SSK : 137,60 EUR
27.06.2018 - WHTB DDP ZSK : 140,60 EUR
27.06.2018 - WHTF DDP VSK : 129,32 EUR
27.06.2018 - WHTF DDP SSK : 130,32 EUR
27.06.2018 - WHTF DDP ZSK : 133,32 EUR
27.06.2018 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
27.06.2018 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
27.06.2018 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
27.06.2018 - BRLS DDP VSK : 177,33 EUR
27.06.2018 - BRLS DDP SSK : 180,33 EUR
27.06.2018 - BRLS DDP ZSK : 183,33 EUR
27.06.2018 - BRLF DDP VSK : 126,78 EUR
27.06.2018 - BRLF DDP SSK : 129,78 EUR
27.06.2018 - BRLF DDP ZSK : 132,78 EUR
27.06.2018 - RYEA DDP VSK : 127,33 EUR
27.06.2018 - RYEA DDP SSK : 130,33 EUR
27.06.2018 - RYEA DDP ZSK : 133,33 EUR
27.06.2018 - CRNA DDP VSK : 145,74 EUR
27.06.2018 - CRNA DDP SSK : 146,74 EUR
27.06.2018 - CRNA DDP ZSK : 147,74 EUR
27.06.2018 - CRNF DDP VSK : 141,21 EUR
27.06.2018 - CRNF DDP SSK : 142,21 EUR
27.06.2018 - CRNF DDP ZSK : 143,21 EUR
27.06.2018 - RPS DDP VSK : 343,73 EUR
27.06.2018 - RPS DDP SSK : 343,73 EUR
27.06.2018 - RPS DDP ZSK : 343,73 EUR
27.06.2018 - SNF DDP VSK : 318,37 EUR
27.06.2018 - SNF DDP SSK : 318,37 EUR
27.06.2018 - SNF DDP ZSK : 318,37 EUR
27.06.2018 - EUA DDP EU : 14,57 EUR
27.06.2018 - CER DDP EU : 0,22 EUR
27.06.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
27.06.2018 - EUAA DDP EU : 14,57 EUR
27.06.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
27.06.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
27.06.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
27.06.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
11.07.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,00 EUR
11.07.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,00 EUR
11.07.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,00 EUR
11.07.2018 - NACLS DDP VSK : 78,00 EUR
11.07.2018 - NACLS DDP SSK : 78,00 EUR
11.07.2018 - NACLS DDP ZSK : 78,00 EUR
11.07.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,10 EUR
11.07.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,10 EUR
11.07.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,10 EUR
11.07.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,90 EUR
11.07.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,90 EUR
11.07.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,90 EUR
11.07.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 1 946,70 EUR
11.07.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 1 946,70 EUR
11.07.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 946,70 EUR
11.07.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 759,05 EUR
11.07.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 759,05 EUR
11.07.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 759,05 EUR
11.07.2018 - CMAR DDP VSK : 1 801,00 EUR
11.07.2018 - CMAR DDP SSK : 1 801,00 EUR
11.07.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 801,00 EUR
11.07.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 47,00 EUR
11.07.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 47,00 EUR
11.07.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 47,00 EUR
11.07.2018 - RPSOIL DDP VSK : 690,00 EUR
11.07.2018 - RPSOIL DDP SSK : 690,00 EUR
11.07.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 690,00 EUR
11.07.2018 - WHTE DDP VSK : 146,69 EUR
11.07.2018 - WHTE DDP SSK : 147,69 EUR
11.07.2018 - WHTE DDP ZSK : 150,69 EUR
11.07.2018 - WHTA DDP VSK : 143,18 EUR
11.07.2018 - WHTA DDP SSK : 144,18 EUR
11.07.2018 - WHTA DDP ZSK : 147,18 EUR
11.07.2018 - WHTB DDP VSK : 138,33 EUR
11.07.2018 - WHTB DDP SSK : 139,33 EUR
11.07.2018 - WHTB DDP ZSK : 142,33 EUR
11.07.2018 - WHTF DDP VSK : 128,67 EUR
11.07.2018 - WHTF DDP SSK : 129,67 EUR
11.07.2018 - WHTF DDP ZSK : 132,67 EUR
11.07.2018 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
11.07.2018 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
11.07.2018 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
11.07.2018 - BRLS DDP VSK : 181,19 EUR
11.07.2018 - BRLS DDP SSK : 184,19 EUR
11.07.2018 - BRLS DDP ZSK : 187,19 EUR
11.07.2018 - BRLF DDP VSK : 125,60 EUR
11.07.2018 - BRLF DDP SSK : 128,60 EUR
11.07.2018 - BRLF DDP ZSK : 131,60 EUR
11.07.2018 - RYEA DDP VSK : 129,00 EUR
11.07.2018 - RYEA DDP SSK : 132,00 EUR
11.07.2018 - RYEA DDP ZSK : 135,00 EUR
11.07.2018 - CRNA DDP VSK : 140,50 EUR
11.07.2018 - CRNA DDP SSK : 141,50 EUR
11.07.2018 - CRNA DDP ZSK : 142,50 EUR
11.07.2018 - CRNF DDP VSK : 141,08 EUR
11.07.2018 - CRNF DDP SSK : 142,08 EUR
11.07.2018 - CRNF DDP ZSK : 143,08 EUR
11.07.2018 - RPS DDP VSK : 348,03 EUR
11.07.2018 - RPS DDP SSK : 348,03 EUR
11.07.2018 - RPS DDP ZSK : 348,03 EUR
11.07.2018 - SNF DDP VSK : 326,00 EUR
11.07.2018 - SNF DDP SSK : 326,00 EUR
11.07.2018 - SNF DDP ZSK : 326,00 EUR
11.07.2018 - EUA DDP EU : 16,28 EUR
11.07.2018 - CER DDP EU : 0,27 EUR
11.07.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
11.07.2018 - EUAA DDP EU : 16,22 EUR
11.07.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
11.07.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
11.07.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
11.07.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,00 EUR
25.07.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,00 EUR
25.07.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,00 EUR
25.07.2018 - NACLS DDP VSK : 78,00 EUR
25.07.2018 - NACLS DDP SSK : 78,00 EUR
25.07.2018 - NACLS DDP ZSK : 78,00 EUR
25.07.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,10 EUR
25.07.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,10 EUR
25.07.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.07.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,90 EUR
25.07.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,90 EUR
25.07.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,90 EUR
25.07.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 2 314,00 EUR
25.07.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 2 314,00 EUR
25.07.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 314,00 EUR
25.07.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 511,00 EUR
25.07.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 511,00 EUR
25.07.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 511,00 EUR
25.07.2018 - CMAR DDP VSK : 1 801,00 EUR
25.07.2018 - CMAR DDP SSK : 1 801,00 EUR
25.07.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 801,00 EUR
25.07.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 47,00 EUR
25.07.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 47,00 EUR
25.07.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 47,00 EUR
25.07.2018 - RPSOIL DDP VSK : 690,00 EUR
25.07.2018 - RPSOIL DDP SSK : 690,00 EUR
25.07.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 690,00 EUR
25.07.2018 - WHTE DDP VSK : 147,94 EUR
25.07.2018 - WHTE DDP SSK : 148,94 EUR
25.07.2018 - WHTE DDP ZSK : 151,94 EUR
25.07.2018 - WHTA DDP VSK : 144,18 EUR
25.07.2018 - WHTA DDP SSK : 145,18 EUR
25.07.2018 - WHTA DDP ZSK : 148,18 EUR
25.07.2018 - WHTB DDP VSK : 139,33 EUR
25.07.2018 - WHTB DDP SSK : 140,33 EUR
25.07.2018 - WHTB DDP ZSK : 143,33 EUR
25.07.2018 - WHTF DDP VSK : 128,67 EUR
25.07.2018 - WHTF DDP SSK : 129,67 EUR
25.07.2018 - WHTF DDP ZSK : 132,67 EUR
25.07.2018 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
25.07.2018 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
25.07.2018 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
25.07.2018 - BRLS DDP VSK : 181,19 EUR
25.07.2018 - BRLS DDP SSK : 184,19 EUR
25.07.2018 - BRLS DDP ZSK : 187,19 EUR
25.07.2018 - BRLF DDP VSK : 125,60 EUR
25.07.2018 - BRLF DDP SSK : 128,60 EUR
25.07.2018 - BRLF DDP ZSK : 131,60 EUR
25.07.2018 - RYEA DDP VSK : 129,00 EUR
25.07.2018 - RYEA DDP SSK : 132,00 EUR
25.07.2018 - RYEA DDP ZSK : 135,00 EUR
25.07.2018 - CRNA DDP VSK : 140,50 EUR
25.07.2018 - CRNA DDP SSK : 141,50 EUR
25.07.2018 - CRNA DDP ZSK : 142,50 EUR
25.07.2018 - CRNF DDP VSK : 141,08 EUR
25.07.2018 - CRNF DDP SSK : 142,08 EUR
25.07.2018 - CRNF DDP ZSK : 143,08 EUR
25.07.2018 - RPS DDP VSK : 349,33 EUR
25.07.2018 - RPS DDP SSK : 349,33 EUR
25.07.2018 - RPS DDP ZSK : 349,33 EUR
25.07.2018 - SNF DDP VSK : 326,00 EUR
25.07.2018 - SNF DDP SSK : 326,00 EUR
25.07.2018 - SNF DDP ZSK : 326,00 EUR
25.07.2018 - EUA DDP EU : 16,28 EUR
25.07.2018 - CER DDP EU : 0,27 EUR
25.07.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.07.2018 - EUAA DDP EU : 16,22 EUR
25.07.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.07.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2018 - EUA DDP EU : 16,52 EUR
25.08.2018 - CER DDP EU : 0,28 EUR
25.08.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.08.2018 - EUAA DDP EU : 16,31 EUR
25.08.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.08.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,00 EUR
25.08.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,00 EUR
25.08.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,00 EUR
25.08.2018 - NACLS DDP VSK : 78,00 EUR
25.08.2018 - NACLS DDP SSK : 78,00 EUR
25.08.2018 - NACLS DDP ZSK : 78,00 EUR
25.08.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,10 EUR
25.08.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,10 EUR
25.08.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.08.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,90 EUR
25.08.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,90 EUR
25.08.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,90 EUR
25.08.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 2 314,00 EUR
25.08.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 2 314,00 EUR
25.08.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 314,00 EUR
25.08.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 511,00 EUR
25.08.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 511,00 EUR
25.08.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 511,00 EUR
25.08.2018 - CMAR DDP VSK : 1 801,00 EUR
25.08.2018 - CMAR DDP SSK : 1 801,00 EUR
25.08.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 801,00 EUR
25.08.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 47,67 EUR
25.08.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 47,67 EUR
25.08.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 47,67 EUR
25.08.2018 - RPSOIL DDP VSK : 693,03 EUR
25.08.2018 - RPSOIL DDP SSK : 693,03 EUR
25.08.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 693,03 EUR
25.08.2018 - WHTE DDP VSK : 150,40 EUR
25.08.2018 - WHTE DDP SSK : 151,40 EUR
25.08.2018 - WHTE DDP ZSK : 154,40 EUR
25.08.2018 - WHTA DDP VSK : 146,22 EUR
25.08.2018 - WHTA DDP SSK : 147,22 EUR
25.08.2018 - WHTA DDP ZSK : 150,22 EUR
25.08.2018 - WHTB DDP VSK : 141,58 EUR
25.08.2018 - WHTB DDP SSK : 142,58 EUR
25.08.2018 - WHTB DDP ZSK : 145,58 EUR
25.08.2018 - WHTF DDP VSK : 130,30 EUR
25.08.2018 - WHTF DDP SSK : 131,30 EUR
25.08.2018 - WHTF DDP ZSK : 134,30 EUR
25.08.2018 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
25.08.2018 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
25.08.2018 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
25.08.2018 - BRLS DDP VSK : 181,19 EUR
25.08.2018 - BRLS DDP SSK : 184,19 EUR
25.08.2018 - BRLS DDP ZSK : 187,19 EUR
25.08.2018 - BRLF DDP VSK : 126,72 EUR
25.08.2018 - BRLF DDP SSK : 129,72 EUR
25.08.2018 - BRLF DDP ZSK : 132,72 EUR
25.08.2018 - RYEA DDP VSK : 130,68 EUR
25.08.2018 - RYEA DDP SSK : 134,19 EUR
25.08.2018 - RYEA DDP ZSK : 136,68 EUR
25.08.2018 - CRNA DDP VSK : 142,18 EUR
25.08.2018 - CRNA DDP SSK : 143,18 EUR
25.08.2018 - CRNA DDP ZSK : 144,18 EUR
25.08.2018 - CRNF DDP VSK : 141,75 EUR
25.08.2018 - CRNF DDP SSK : 142,75 EUR
25.08.2018 - CRNF DDP ZSK : 143,75 EUR
25.08.2018 - RPS DDP VSK : 352,14 EUR
25.08.2018 - RPS DDP SSK : 352,14 EUR
25.08.2018 - RPS DDP ZSK : 352,14 EUR
25.08.2018 - SNF DDP VSK : 328,25 EUR
25.08.2018 - SNF DDP SSK : 328,25 EUR
25.08.2018 - SNF DDP ZSK : 328,25 EUR
25.09.2018 - EUA DDP EU : 16,77 EUR
25.09.2018 - CER DDP EU : 0,29 EUR
25.09.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.09.2018 - EUAA DDP EU : 16,41 EUR
25.09.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.09.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,00 EUR
25.09.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,00 EUR
25.09.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,00 EUR
25.09.2018 - NACLS DDP VSK : 78,00 EUR
25.09.2018 - NACLS DDP SSK : 78,00 EUR
25.09.2018 - NACLS DDP ZSK : 78,00 EUR
25.09.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,10 EUR
25.09.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,10 EUR
25.09.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.09.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,90 EUR
25.09.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,90 EUR
25.09.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,90 EUR
25.09.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 2 314,00 EUR
25.09.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 2 314,00 EUR
25.09.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 314,00 EUR
25.09.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 511,00 EUR
25.09.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 511,00 EUR
25.09.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 511,00 EUR
25.09.2018 - CMAR DDP VSK : 1 801,00 EUR
25.09.2018 - CMAR DDP SSK : 1 801,00 EUR
25.09.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 801,00 EUR
25.09.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 48,35 EUR
25.09.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 48,35 EUR
25.09.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,35 EUR
25.09.2018 - RPSOIL DDP VSK : 696,07 EUR
25.09.2018 - RPSOIL DDP SSK : 696,07 EUR
25.09.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 696,07 EUR
25.09.2018 - WHTE DDP VSK : 152,87 EUR
25.09.2018 - WHTE DDP SSK : 153,87 EUR
25.09.2018 - WHTE DDP ZSK : 156,87 EUR
25.09.2018 - WHTA DDP VSK : 148,26 EUR
25.09.2018 - WHTA DDP SSK : 149,26 EUR
25.09.2018 - WHTA DDP ZSK : 152,26 EUR
25.09.2018 - WHTB DDP VSK : 143,83 EUR
25.09.2018 - WHTB DDP SSK : 144,83 EUR
25.09.2018 - WHTB DDP ZSK : 147,83 EUR
25.09.2018 - WHTF DDP VSK : 131,93 EUR
25.09.2018 - WHTF DDP SSK : 132,93 EUR
25.09.2018 - WHTF DDP ZSK : 135,93 EUR
25.09.2018 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
25.09.2018 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
25.09.2018 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
25.09.2018 - BRLS DDP VSK : 181,19 EUR
25.09.2018 - BRLS DDP SSK : 184,19 EUR
25.09.2018 - BRLS DDP ZSK : 187,19 EUR
25.09.2018 - BRLF DDP VSK : 127,84 EUR
25.09.2018 - BRLF DDP SSK : 130,84 EUR
25.09.2018 - BRLF DDP ZSK : 133,84 EUR
25.09.2018 - RYEA DDP VSK : 132,37 EUR
25.09.2018 - RYEA DDP SSK : 136,38 EUR
25.09.2018 - RYEA DDP ZSK : 138,37 EUR
25.09.2018 - CRNA DDP VSK : 143,87 EUR
25.09.2018 - CRNA DDP SSK : 144,87 EUR
25.09.2018 - CRNA DDP ZSK : 145,87 EUR
25.09.2018 - CRNF DDP VSK : 142,43 EUR
25.09.2018 - CRNF DDP SSK : 143,43 EUR
25.09.2018 - CRNF DDP ZSK : 144,43 EUR
25.09.2018 - RPS DDP VSK : 354,95 EUR
25.09.2018 - RPS DDP SSK : 354,95 EUR
25.09.2018 - RPS DDP ZSK : 354,95 EUR
25.09.2018 - SNF DDP VSK : 330,50 EUR
25.09.2018 - SNF DDP SSK : 330,50 EUR
25.09.2018 - SNF DDP ZSK : 330,50 EUR
25.10.2018 - EUA DDP EU : 17,00 EUR
25.10.2018 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.10.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.10.2018 - EUAA DDP EU : 16,50 EUR
25.10.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.10.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.10.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,00 EUR
25.10.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,00 EUR
25.10.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,00 EUR
25.10.2018 - NACLS DDP VSK : 78,00 EUR
25.10.2018 - NACLS DDP SSK : 78,00 EUR
25.10.2018 - NACLS DDP ZSK : 78,00 EUR
25.10.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,10 EUR
25.10.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,10 EUR
25.10.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,10 EUR
25.10.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,90 EUR
25.10.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,90 EUR
25.10.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,90 EUR
25.10.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 2 314,00 EUR
25.10.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 2 314,00 EUR
25.10.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 314,00 EUR
25.10.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 511,00 EUR
25.10.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 511,00 EUR
25.10.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 511,00 EUR
25.10.2018 - CMAR DDP VSK : 1 801,00 EUR
25.10.2018 - CMAR DDP SSK : 1 801,00 EUR
25.10.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 801,00 EUR
25.10.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 49,00 EUR
25.10.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 49,00 EUR
25.10.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,00 EUR
25.10.2018 - RPSOIL DDP VSK : 699,00 EUR
25.10.2018 - RPSOIL DDP SSK : 699,00 EUR
25.10.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 699,00 EUR
25.10.2018 - WHTE DDP VSK : 155,25 EUR
25.10.2018 - WHTE DDP SSK : 156,25 EUR
25.10.2018 - WHTE DDP ZSK : 159,25 EUR
25.10.2018 - WHTA DDP VSK : 150,23 EUR
25.10.2018 - WHTA DDP SSK : 151,23 EUR
25.10.2018 - WHTA DDP ZSK : 154,23 EUR
25.10.2018 - WHTB DDP VSK : 146,00 EUR
25.10.2018 - WHTB DDP SSK : 147,00 EUR
25.10.2018 - WHTB DDP ZSK : 150,00 EUR
25.10.2018 - WHTF DDP VSK : 133,50 EUR
25.10.2018 - WHTF DDP SSK : 134,50 EUR
25.10.2018 - WHTF DDP ZSK : 137,50 EUR
25.10.2018 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
25.10.2018 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
25.10.2018 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
25.10.2018 - BRLS DDP VSK : 181,19 EUR
25.10.2018 - BRLS DDP SSK : 184,19 EUR
25.10.2018 - BRLS DDP ZSK : 187,19 EUR
25.10.2018 - BRLF DDP VSK : 128,93 EUR
25.10.2018 - BRLF DDP SSK : 131,93 EUR
25.10.2018 - BRLF DDP ZSK : 134,93 EUR
25.10.2018 - RYEA DDP VSK : 134,00 EUR
25.10.2018 - RYEA DDP SSK : 138,50 EUR
25.10.2018 - RYEA DDP ZSK : 140,00 EUR
25.10.2018 - CRNA DDP VSK : 145,50 EUR
25.10.2018 - CRNA DDP SSK : 146,50 EUR
25.10.2018 - CRNA DDP ZSK : 147,50 EUR
25.10.2018 - CRNF DDP VSK : 143,08 EUR
25.10.2018 - CRNF DDP SSK : 144,08 EUR
25.10.2018 - CRNF DDP ZSK : 145,08 EUR
25.10.2018 - RPS DDP VSK : 357,67 EUR
25.10.2018 - RPS DDP SSK : 357,67 EUR
25.10.2018 - RPS DDP ZSK : 357,67 EUR
25.10.2018 - SNF DDP VSK : 332,67 EUR
25.10.2018 - SNF DDP SSK : 332,67 EUR
25.10.2018 - SNF DDP ZSK : 332,67 EUR
31.12.2018 - EUA DDP EU : 18,00 EUR
31.12.2018 - CER DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2018 - EUAA DDP EU : 17,00 EUR
31.12.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2019 - EUA DDP EU : 19,00 EUR
31.12.2019 - CER DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2019 - EUAA DDP EU : 18,00 EUR
31.12.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR