Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 19.06.2018 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín mierne klesajú v očakávaní žatvy, ktorá sa v oblasti výnosov javí priemerne. Lokálne sa z dôvodu sucha očakávajú výpadky na výnosoch.

Olejniny taktiež zaznamenávajú pokles.

Emisie CO2 mierne stúpajú.Mlieko naďalej zaznamenáva rast cien.
Posypová soľ je na stabilnej úrovni.

Ceny tovarov

05.06.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
05.06.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
05.06.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
05.06.2018 - NACLS DDP VSK : 75,00 EUR
05.06.2018 - NACLS DDP SSK : 75,00 EUR
05.06.2018 - NACLS DDP ZSK : 75,00 EUR
05.06.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,10 EUR
05.06.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,10 EUR
05.06.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,10 EUR
05.06.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,00 EUR
05.06.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,00 EUR
05.06.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,00 EUR
05.06.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 1 971,00 EUR
05.06.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 1 971,00 EUR
05.06.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 971,00 EUR
05.06.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 491,00 EUR
05.06.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 491,00 EUR
05.06.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 491,00 EUR
05.06.2018 - CMAR DDP VSK : 1 626,00 EUR
05.06.2018 - CMAR DDP SSK : 1 626,00 EUR
05.06.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 626,00 EUR
05.06.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 46,50 EUR
05.06.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 46,50 EUR
05.06.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,50 EUR
05.06.2018 - RPSOIL DDP VSK : 680,00 EUR
05.06.2018 - RPSOIL DDP SSK : 680,00 EUR
05.06.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 680,00 EUR
05.06.2018 - WHTE DDP VSK : 147,74 EUR
05.06.2018 - WHTE DDP SSK : 148,74 EUR
05.06.2018 - WHTE DDP ZSK : 151,74 EUR
05.06.2018 - WHTA DDP VSK : 142,86 EUR
05.06.2018 - WHTA DDP SSK : 143,86 EUR
05.06.2018 - WHTA DDP ZSK : 146,86 EUR
05.06.2018 - WHTB DDP VSK : 136,60 EUR
05.06.2018 - WHTB DDP SSK : 137,60 EUR
05.06.2018 - WHTB DDP ZSK : 140,60 EUR
05.06.2018 - WHTF DDP VSK : 129,32 EUR
05.06.2018 - WHTF DDP SSK : 130,32 EUR
05.06.2018 - WHTF DDP ZSK : 133,32 EUR
05.06.2018 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
05.06.2018 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
05.06.2018 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
05.06.2018 - BRLS DDP VSK : 177,33 EUR
05.06.2018 - BRLS DDP SSK : 180,33 EUR
05.06.2018 - BRLS DDP ZSK : 183,33 EUR
05.06.2018 - BRLF DDP VSK : 126,78 EUR
05.06.2018 - BRLF DDP SSK : 129,78 EUR
05.06.2018 - BRLF DDP ZSK : 132,78 EUR
05.06.2018 - RYEA DDP VSK : 127,33 EUR
05.06.2018 - RYEA DDP SSK : 130,33 EUR
05.06.2018 - RYEA DDP ZSK : 133,33 EUR
05.06.2018 - CRNA DDP VSK : 145,74 EUR
05.06.2018 - CRNA DDP SSK : 146,74 EUR
05.06.2018 - CRNA DDP ZSK : 147,74 EUR
05.06.2018 - CRNF DDP VSK : 141,21 EUR
05.06.2018 - CRNF DDP SSK : 142,21 EUR
05.06.2018 - CRNF DDP ZSK : 143,21 EUR
05.06.2018 - RPS DDP VSK : 343,73 EUR
05.06.2018 - RPS DDP SSK : 343,73 EUR
05.06.2018 - RPS DDP ZSK : 343,73 EUR
05.06.2018 - SNF DDP VSK : 318,37 EUR
05.06.2018 - SNF DDP SSK : 318,37 EUR
05.06.2018 - SNF DDP ZSK : 318,37 EUR
05.06.2018 - EUA DDP EU : 14,30 EUR
05.06.2018 - CER DDP EU : 0,20 EUR
05.06.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
05.06.2018 - EUAA DDP EU : 14,30 EUR
05.06.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
05.06.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
05.06.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
05.06.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
19.06.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
19.06.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
19.06.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
19.06.2018 - NACLS DDP VSK : 73,00 EUR
19.06.2018 - NACLS DDP SSK : 73,00 EUR
19.06.2018 - NACLS DDP ZSK : 73,00 EUR
19.06.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
19.06.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
19.06.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
19.06.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,80 EUR
19.06.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,80 EUR
19.06.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,80 EUR
19.06.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 2 056,00 EUR
19.06.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 2 056,00 EUR
19.06.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 056,00 EUR
19.06.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 491,00 EUR
19.06.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 491,00 EUR
19.06.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 491,00 EUR
19.06.2018 - CMAR DDP VSK : 1 706,00 EUR
19.06.2018 - CMAR DDP SSK : 1 706,00 EUR
19.06.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 706,00 EUR
19.06.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 46,00 EUR
19.06.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 46,00 EUR
19.06.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,00 EUR
19.06.2018 - RPSOIL DDP VSK : 681,00 EUR
19.06.2018 - RPSOIL DDP SSK : 681,00 EUR
19.06.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 681,00 EUR
19.06.2018 - WHTE DDP VSK : 147,74 EUR
19.06.2018 - WHTE DDP SSK : 148,74 EUR
19.06.2018 - WHTE DDP ZSK : 151,74 EUR
19.06.2018 - WHTA DDP VSK : 142,86 EUR
19.06.2018 - WHTA DDP SSK : 143,86 EUR
19.06.2018 - WHTA DDP ZSK : 146,86 EUR
19.06.2018 - WHTB DDP VSK : 136,60 EUR
19.06.2018 - WHTB DDP SSK : 137,60 EUR
19.06.2018 - WHTB DDP ZSK : 140,60 EUR
19.06.2018 - WHTF DDP VSK : 129,32 EUR
19.06.2018 - WHTF DDP SSK : 130,32 EUR
19.06.2018 - WHTF DDP ZSK : 133,32 EUR
19.06.2018 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
19.06.2018 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
19.06.2018 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
19.06.2018 - BRLS DDP VSK : 177,33 EUR
19.06.2018 - BRLS DDP SSK : 180,33 EUR
19.06.2018 - BRLS DDP ZSK : 183,33 EUR
19.06.2018 - BRLF DDP VSK : 126,78 EUR
19.06.2018 - BRLF DDP SSK : 129,78 EUR
19.06.2018 - BRLF DDP ZSK : 132,78 EUR
19.06.2018 - RYEA DDP VSK : 127,33 EUR
19.06.2018 - RYEA DDP SSK : 130,33 EUR
19.06.2018 - RYEA DDP ZSK : 133,33 EUR
19.06.2018 - CRNA DDP VSK : 145,74 EUR
19.06.2018 - CRNA DDP SSK : 146,74 EUR
19.06.2018 - CRNA DDP ZSK : 147,74 EUR
19.06.2018 - CRNF DDP VSK : 141,21 EUR
19.06.2018 - CRNF DDP SSK : 142,21 EUR
19.06.2018 - CRNF DDP ZSK : 143,21 EUR
19.06.2018 - RPS DDP VSK : 343,73 EUR
19.06.2018 - RPS DDP SSK : 343,73 EUR
19.06.2018 - RPS DDP ZSK : 343,73 EUR
19.06.2018 - SNF DDP VSK : 318,37 EUR
19.06.2018 - SNF DDP SSK : 318,37 EUR
19.06.2018 - SNF DDP ZSK : 318,37 EUR
19.06.2018 - EUA DDP EU : 14,57 EUR
19.06.2018 - CER DDP EU : 0,22 EUR
19.06.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
19.06.2018 - EUAA DDP EU : 14,57 EUR
19.06.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
19.06.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
19.06.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
19.06.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
03.07.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 65,00 EUR
03.07.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 65,00 EUR
03.07.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 65,00 EUR
03.07.2018 - NACLS DDP VSK : 73,00 EUR
03.07.2018 - NACLS DDP SSK : 73,00 EUR
03.07.2018 - NACLS DDP ZSK : 73,00 EUR
03.07.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,00 EUR
03.07.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,00 EUR
03.07.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,00 EUR
03.07.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,80 EUR
03.07.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,80 EUR
03.07.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,80 EUR
03.07.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 2 061,00 EUR
03.07.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 2 061,00 EUR
03.07.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 061,00 EUR
03.07.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 511,00 EUR
03.07.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 511,00 EUR
03.07.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 511,00 EUR
03.07.2018 - CMAR DDP VSK : 1 706,00 EUR
03.07.2018 - CMAR DDP SSK : 1 706,00 EUR
03.07.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 706,00 EUR
03.07.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 46,50 EUR
03.07.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 46,50 EUR
03.07.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,50 EUR
03.07.2018 - RPSOIL DDP VSK : 680,00 EUR
03.07.2018 - RPSOIL DDP SSK : 680,00 EUR
03.07.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 680,00 EUR
03.07.2018 - WHTE DDP VSK : 147,74 EUR
03.07.2018 - WHTE DDP SSK : 148,74 EUR
03.07.2018 - WHTE DDP ZSK : 151,74 EUR
03.07.2018 - WHTA DDP VSK : 142,86 EUR
03.07.2018 - WHTA DDP SSK : 143,86 EUR
03.07.2018 - WHTA DDP ZSK : 146,86 EUR
03.07.2018 - WHTB DDP VSK : 136,60 EUR
03.07.2018 - WHTB DDP SSK : 137,60 EUR
03.07.2018 - WHTB DDP ZSK : 140,60 EUR
03.07.2018 - WHTF DDP VSK : 129,32 EUR
03.07.2018 - WHTF DDP SSK : 130,32 EUR
03.07.2018 - WHTF DDP ZSK : 133,32 EUR
03.07.2018 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
03.07.2018 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
03.07.2018 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
03.07.2018 - BRLS DDP VSK : 177,33 EUR
03.07.2018 - BRLS DDP SSK : 180,33 EUR
03.07.2018 - BRLS DDP ZSK : 183,33 EUR
03.07.2018 - BRLF DDP VSK : 126,78 EUR
03.07.2018 - BRLF DDP SSK : 129,78 EUR
03.07.2018 - BRLF DDP ZSK : 132,78 EUR
03.07.2018 - RYEA DDP VSK : 127,33 EUR
03.07.2018 - RYEA DDP SSK : 130,33 EUR
03.07.2018 - RYEA DDP ZSK : 133,33 EUR
03.07.2018 - CRNA DDP VSK : 145,74 EUR
03.07.2018 - CRNA DDP SSK : 146,74 EUR
03.07.2018 - CRNA DDP ZSK : 147,74 EUR
03.07.2018 - CRNF DDP VSK : 141,21 EUR
03.07.2018 - CRNF DDP SSK : 142,21 EUR
03.07.2018 - CRNF DDP ZSK : 143,21 EUR
03.07.2018 - RPS DDP VSK : 343,73 EUR
03.07.2018 - RPS DDP SSK : 343,73 EUR
03.07.2018 - RPS DDP ZSK : 343,73 EUR
03.07.2018 - SNF DDP VSK : 318,37 EUR
03.07.2018 - SNF DDP SSK : 318,37 EUR
03.07.2018 - SNF DDP ZSK : 318,37 EUR
03.07.2018 - EUA DDP EU : 14,58 EUR
03.07.2018 - CER DDP EU : 0,22 EUR
03.07.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
03.07.2018 - EUAA DDP EU : 14,58 EUR
03.07.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
03.07.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
03.07.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
03.07.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2018 - EUA DDP EU : 14,69 EUR
25.07.2018 - CER DDP EU : 0,22 EUR
25.07.2018 - EUAA DDP EU : 14,69 EUR
25.07.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.07.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 46,50 EUR
25.07.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 46,50 EUR
25.07.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,50 EUR
25.07.2018 - RPSOIL DDP VSK : 680,00 EUR
25.07.2018 - RPSOIL DDP SSK : 680,00 EUR
25.07.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 680,00 EUR
25.07.2018 - WHTE DDP VSK : 147,74 EUR
25.07.2018 - WHTE DDP SSK : 148,74 EUR
25.07.2018 - WHTE DDP ZSK : 151,74 EUR
25.07.2018 - WHTA DDP VSK : 142,86 EUR
25.07.2018 - WHTA DDP SSK : 143,86 EUR
25.07.2018 - WHTA DDP ZSK : 146,86 EUR
25.07.2018 - WHTB DDP VSK : 136,60 EUR
25.07.2018 - WHTB DDP SSK : 137,60 EUR
25.07.2018 - WHTB DDP ZSK : 140,60 EUR
25.07.2018 - WHTF DDP VSK : 129,32 EUR
25.07.2018 - WHTF DDP SSK : 130,32 EUR
25.07.2018 - WHTF DDP ZSK : 133,32 EUR
25.07.2018 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
25.07.2018 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
25.07.2018 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
25.07.2018 - BRLS DDP VSK : 177,33 EUR
25.07.2018 - BRLS DDP SSK : 180,33 EUR
25.07.2018 - BRLS DDP ZSK : 183,33 EUR
25.07.2018 - BRLF DDP VSK : 126,78 EUR
25.07.2018 - BRLF DDP SSK : 129,78 EUR
25.07.2018 - BRLF DDP ZSK : 132,78 EUR
25.07.2018 - RYEA DDP VSK : 127,33 EUR
25.07.2018 - RYEA DDP ZSK : 133,33 EUR
25.07.2018 - CRNA DDP VSK : 145,74 EUR
25.07.2018 - CRNA DDP SSK : 146,74 EUR
25.07.2018 - CRNA DDP ZSK : 147,74 EUR
25.07.2018 - CRNF DDP VSK : 141,21 EUR
25.07.2018 - CRNF DDP SSK : 142,21 EUR
25.07.2018 - CRNF DDP ZSK : 143,21 EUR
25.07.2018 - RPS DDP VSK : 343,73 EUR
25.07.2018 - RPS DDP SSK : 343,73 EUR
25.07.2018 - RPS DDP ZSK : 343,73 EUR
25.07.2018 - SNF DDP VSK : 318,37 EUR
25.07.2018 - SNF DDP SSK : 318,37 EUR
25.07.2018 - SNF DDP ZSK : 318,37 EUR
25.07.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.07.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 66,31 EUR
25.07.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 66,31 EUR
25.07.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 66,31 EUR
25.07.2018 - NACLS DDP VSK : 74,83 EUR
25.07.2018 - NACLS DDP SSK : 74,83 EUR
25.07.2018 - NACLS DDP ZSK : 74,83 EUR
25.07.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,13 EUR
25.07.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,13 EUR
25.07.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,13 EUR
25.07.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,90 EUR
25.07.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,90 EUR
25.07.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,90 EUR
25.07.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 2 065,58 EUR
25.07.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 2 065,58 EUR
25.07.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 065,58 EUR
25.07.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 521,48 EUR
25.07.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 521,48 EUR
25.07.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 521,48 EUR
25.07.2018 - CMAR DDP VSK : 1 707,31 EUR
25.07.2018 - CMAR DDP SSK : 1 707,31 EUR
25.07.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 707,31 EUR
25.07.2018 - RYEA DDP SSK : 130,85 EUR
25.08.2018 - EUA DDP EU : 14,85 EUR
25.08.2018 - CER DDP EU : 0,22 EUR
25.08.2018 - EUAA DDP EU : 14,85 EUR
25.08.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.08.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 46,50 EUR
25.08.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 46,50 EUR
25.08.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,50 EUR
25.08.2018 - RPSOIL DDP VSK : 680,00 EUR
25.08.2018 - RPSOIL DDP SSK : 680,00 EUR
25.08.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 680,00 EUR
25.08.2018 - WHTE DDP VSK : 147,74 EUR
25.08.2018 - WHTE DDP SSK : 148,74 EUR
25.08.2018 - WHTE DDP ZSK : 151,74 EUR
25.08.2018 - WHTB DDP VSK : 136,60 EUR
25.08.2018 - WHTB DDP SSK : 137,60 EUR
25.08.2018 - WHTB DDP ZSK : 140,60 EUR
25.08.2018 - WHTF DDP VSK : 129,32 EUR
25.08.2018 - WHTF DDP SSK : 130,32 EUR
25.08.2018 - WHTF DDP ZSK : 133,32 EUR
25.08.2018 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
25.08.2018 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
25.08.2018 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
25.08.2018 - BRLS DDP VSK : 177,33 EUR
25.08.2018 - BRLS DDP SSK : 180,33 EUR
25.08.2018 - BRLS DDP ZSK : 183,33 EUR
25.08.2018 - BRLF DDP VSK : 126,78 EUR
25.08.2018 - BRLF DDP SSK : 129,78 EUR
25.08.2018 - BRLF DDP ZSK : 132,78 EUR
25.08.2018 - RYEA DDP VSK : 127,33 EUR
25.08.2018 - RYEA DDP ZSK : 133,33 EUR
25.08.2018 - CRNA DDP VSK : 145,74 EUR
25.08.2018 - CRNA DDP SSK : 146,74 EUR
25.08.2018 - CRNA DDP ZSK : 147,74 EUR
25.08.2018 - CRNF DDP VSK : 141,21 EUR
25.08.2018 - CRNF DDP SSK : 142,21 EUR
25.08.2018 - CRNF DDP ZSK : 143,21 EUR
25.08.2018 - RPS DDP VSK : 343,73 EUR
25.08.2018 - RPS DDP SSK : 343,73 EUR
25.08.2018 - RPS DDP ZSK : 343,73 EUR
25.08.2018 - SNF DDP VSK : 318,37 EUR
25.08.2018 - SNF DDP SSK : 318,37 EUR
25.08.2018 - SNF DDP ZSK : 318,37 EUR
25.08.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.08.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 68,15 EUR
25.08.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 68,15 EUR
25.08.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 68,15 EUR
25.08.2018 - NACLS DDP VSK : 77,42 EUR
25.08.2018 - NACLS DDP SSK : 77,42 EUR
25.08.2018 - NACLS DDP ZSK : 77,42 EUR
25.08.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,32 EUR
25.08.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,32 EUR
25.08.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,32 EUR
25.08.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 11,05 EUR
25.08.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 11,05 EUR
25.08.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 11,05 EUR
25.08.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 2 072,04 EUR
25.08.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 2 072,04 EUR
25.08.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 072,04 EUR
25.08.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 536,24 EUR
25.08.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 536,24 EUR
25.08.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 536,24 EUR
25.08.2018 - CMAR DDP VSK : 1 709,15 EUR
25.08.2018 - CMAR DDP SSK : 1 709,15 EUR
25.08.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 709,15 EUR
25.08.2018 - WHTA DDP VSK : 142,86 EUR
25.08.2018 - WHTA DDP SSK : 143,86 EUR
25.08.2018 - WHTA DDP ZSK : 146,86 EUR
25.08.2018 - RYEA DDP SSK : 131,59 EUR
25.09.2018 - EUA DDP EU : 15,00 EUR
25.09.2018 - CER DDP EU : 0,22 EUR
25.09.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.09.2018 - EUAA DDP EU : 15,00 EUR
25.09.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.09.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2018 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
25.09.2018 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
25.09.2018 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
25.09.2018 - NACLS DDP VSK : 80,00 EUR
25.09.2018 - NACLS DDP SSK : 80,00 EUR
25.09.2018 - NACLS DDP ZSK : 80,00 EUR
25.09.2018 - KAM-0-4 DDP VSK : 10,50 EUR
25.09.2018 - KAM-0-4 DDP SSK : 10,50 EUR
25.09.2018 - KAM-0-4 DDP ZSK : 10,50 EUR
25.09.2018 - KAM-4-8 DDP VSK : 11,20 EUR
25.09.2018 - KAM-4-8 DDP SSK : 11,20 EUR
25.09.2018 - KAM-4-8 DDP ZSK : 11,20 EUR
25.09.2018 - ODT-MLK DDP VSK : 2 078,50 EUR
25.09.2018 - ODT-MLK DDP SSK : 2 078,50 EUR
25.09.2018 - ODT-MLK DDP ZSK : 2 078,50 EUR
25.09.2018 - PLN-MLK DDP VSK : 2 551,00 EUR
25.09.2018 - PLN-MLK DDP SSK : 2 551,00 EUR
25.09.2018 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 551,00 EUR
25.09.2018 - CMAR DDP VSK : 1 711,00 EUR
25.09.2018 - CMAR DDP SSK : 1 711,00 EUR
25.09.2018 - CMAR DDP ZSK : 1 711,00 EUR
25.09.2018 - STIEP-3 DDP VSK : 46,50 EUR
25.09.2018 - STIEP-3 DDP SSK : 46,50 EUR
25.09.2018 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,50 EUR
25.09.2018 - RPSOIL DDP VSK : 680,00 EUR
25.09.2018 - RPSOIL DDP SSK : 680,00 EUR
25.09.2018 - RPSOIL DDP ZSK : 680,00 EUR
25.09.2018 - WHTE DDP VSK : 147,74 EUR
25.09.2018 - WHTE DDP SSK : 148,74 EUR
25.09.2018 - WHTE DDP ZSK : 151,74 EUR
25.09.2018 - WHTA DDP VSK : 142,86 EUR
25.09.2018 - WHTA DDP SSK : 143,86 EUR
25.09.2018 - WHTA DDP ZSK : 146,86 EUR
25.09.2018 - WHTB DDP VSK : 136,60 EUR
25.09.2018 - WHTB DDP SSK : 137,60 EUR
25.09.2018 - WHTB DDP ZSK : 140,60 EUR
25.09.2018 - WHTF DDP VSK : 129,32 EUR
25.09.2018 - WHTF DDP SSK : 130,32 EUR
25.09.2018 - WHTF DDP ZSK : 133,32 EUR
25.09.2018 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
25.09.2018 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
25.09.2018 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
25.09.2018 - BRLS DDP VSK : 177,33 EUR
25.09.2018 - BRLS DDP SSK : 180,33 EUR
25.09.2018 - BRLS DDP ZSK : 183,33 EUR
25.09.2018 - BRLF DDP VSK : 126,78 EUR
25.09.2018 - BRLF DDP SSK : 129,78 EUR
25.09.2018 - BRLF DDP ZSK : 132,78 EUR
25.09.2018 - RYEA DDP VSK : 127,33 EUR
25.09.2018 - RYEA DDP SSK : 132,33 EUR
25.09.2018 - RYEA DDP ZSK : 133,33 EUR
25.09.2018 - CRNA DDP VSK : 145,74 EUR
25.09.2018 - CRNA DDP SSK : 146,74 EUR
25.09.2018 - CRNA DDP ZSK : 147,74 EUR
25.09.2018 - CRNF DDP VSK : 141,21 EUR
25.09.2018 - CRNF DDP SSK : 142,21 EUR
25.09.2018 - CRNF DDP ZSK : 143,21 EUR
25.09.2018 - RPS DDP VSK : 343,73 EUR
25.09.2018 - RPS DDP SSK : 343,73 EUR
25.09.2018 - RPS DDP ZSK : 343,73 EUR
25.09.2018 - SNF DDP VSK : 318,37 EUR
25.09.2018 - SNF DDP SSK : 318,37 EUR
25.09.2018 - SNF DDP ZSK : 318,37 EUR
31.12.2018 - EUA DDP EU : 15,00 EUR
31.12.2018 - CER DDP EU : 0,25 EUR
31.12.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2018 - EUAA DDP EU : 15,00 EUR
31.12.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2019 - EUA DDP EU : 15,00 EUR
31.12.2019 - CER DDP EU : 0,25 EUR
31.12.2019 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2019 - EUAA DDP EU : 15,00 EUR
31.12.2019 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2019 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2019 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2019 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR