Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 25.07.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín a hlavne pšeníc, jačmeňa a raže okamžite po zbere stúpli z titulu znížených výnosov z novej úrody.

Olejniny a mlieko zaznamenávajú mierny nárast.

Posypová soľ, emisie CO2 a energetická štiepka sú a stabilnej úrovni.

Ceny tovarov

11.07.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,00 EUR
11.07.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 72,00 EUR
11.07.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 72,00 EUR
11.07.2017 - NACLS DDP VSK : 84,00 EUR
11.07.2017 - NACLS DDP SSK : 84,00 EUR
11.07.2017 - NACLS DDP ZSK : 84,00 EUR
11.07.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,05 EUR
11.07.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,05 EUR
11.07.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,05 EUR
11.07.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,00 EUR
11.07.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,00 EUR
11.07.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,00 EUR
11.07.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 976,00 EUR
11.07.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 976,00 EUR
11.07.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 976,00 EUR
11.07.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 316,00 EUR
11.07.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 316,00 EUR
11.07.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 316,00 EUR
11.07.2017 - CMAR DDP VSK : 1 606,00 EUR
11.07.2017 - CMAR DDP SSK : 1 606,00 EUR
11.07.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 606,00 EUR
11.07.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 45,50 EUR
11.07.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 45,50 EUR
11.07.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,50 EUR
11.07.2017 - RPSOIL DDP VSK : 705,33 EUR
11.07.2017 - RPSOIL DDP SSK : 705,33 EUR
11.07.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 705,33 EUR
11.07.2017 - WHTE DDP VSK : 137,13 EUR
11.07.2017 - WHTE DDP SSK : 138,13 EUR
11.07.2017 - WHTE DDP ZSK : 141,13 EUR
11.07.2017 - WHTA DDP VSK : 133,37 EUR
11.07.2017 - WHTA DDP SSK : 134,37 EUR
11.07.2017 - WHTA DDP ZSK : 137,37 EUR
11.07.2017 - WHTB DDP VSK : 129,37 EUR
11.07.2017 - WHTB DDP SSK : 130,37 EUR
11.07.2017 - WHTB DDP ZSK : 133,37 EUR
11.07.2017 - WHTF DDP VSK : 123,18 EUR
11.07.2017 - WHTF DDP SSK : 124,18 EUR
11.07.2017 - WHTF DDP ZSK : 127,18 EUR
11.07.2017 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
11.07.2017 - WHTS DDP SSK : 267,00 EUR
11.07.2017 - WHTS DDP ZSK : 270,00 EUR
11.07.2017 - BRLS DDP VSK : 158,22 EUR
11.07.2017 - BRLS DDP SSK : 161,22 EUR
11.07.2017 - BRLS DDP ZSK : 164,22 EUR
11.07.2017 - BRLF DDP VSK : 119,00 EUR
11.07.2017 - BRLF DDP SSK : 122,00 EUR
11.07.2017 - BRLF DDP ZSK : 125,00 EUR
11.07.2017 - RYEA DDP VSK : 124,49 EUR
11.07.2017 - RYEA DDP SSK : 127,49 EUR
11.07.2017 - RYEA DDP ZSK : 130,49 EUR
11.07.2017 - CRNA DDP VSK : 144,18 EUR
11.07.2017 - CRNA DDP SSK : 145,18 EUR
11.07.2017 - CRNA DDP ZSK : 146,18 EUR
11.07.2017 - CRNF DDP VSK : 139,18 EUR
11.07.2017 - CRNF DDP SSK : 140,18 EUR
11.07.2017 - CRNF DDP ZSK : 141,18 EUR
11.07.2017 - RPS DDP VSK : 366,00 EUR
11.07.2017 - RPS DDP SSK : 366,00 EUR
11.07.2017 - RPS DDP ZSK : 366,00 EUR
11.07.2017 - SNF DDP VSK : 347,67 EUR
11.07.2017 - SNF DDP SSK : 347,67 EUR
11.07.2017 - SNF DDP ZSK : 347,67 EUR
11.07.2017 - EUA DDP EU : 4,87 EUR
11.07.2017 - CER DDP EU : 0,21 EUR
11.07.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
11.07.2017 - EUAA DDP EU : 4,84 EUR
11.07.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
11.07.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
11.07.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
11.07.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,00 EUR
25.07.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 72,00 EUR
25.07.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 72,00 EUR
25.07.2017 - NACLS DDP VSK : 84,00 EUR
25.07.2017 - NACLS DDP SSK : 84,00 EUR
25.07.2017 - NACLS DDP ZSK : 84,00 EUR
25.07.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,03 EUR
25.07.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,03 EUR
25.07.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,03 EUR
25.07.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,98 EUR
25.07.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,98 EUR
25.07.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,98 EUR
25.07.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 968,00 EUR
25.07.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 968,00 EUR
25.07.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 968,00 EUR
25.07.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 311,00 EUR
25.07.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 311,00 EUR
25.07.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 311,00 EUR
25.07.2017 - CMAR DDP VSK : 1 603,50 EUR
25.07.2017 - CMAR DDP SSK : 1 603,50 EUR
25.07.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 603,50 EUR
25.07.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 46,00 EUR
25.07.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 46,00 EUR
25.07.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,00 EUR
25.07.2017 - RPSOIL DDP VSK : 709,00 EUR
25.07.2017 - RPSOIL DDP SSK : 709,00 EUR
25.07.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 709,00 EUR
25.07.2017 - WHTE DDP VSK : 151,89 EUR
25.07.2017 - WHTE DDP SSK : 152,89 EUR
25.07.2017 - WHTE DDP ZSK : 155,89 EUR
25.07.2017 - WHTA DDP VSK : 148,50 EUR
25.07.2017 - WHTA DDP SSK : 149,50 EUR
25.07.2017 - WHTA DDP ZSK : 152,50 EUR
25.07.2017 - WHTB DDP VSK : 144,25 EUR
25.07.2017 - WHTB DDP SSK : 145,25 EUR
25.07.2017 - WHTB DDP ZSK : 148,25 EUR
25.07.2017 - WHTF DDP VSK : 132,75 EUR
25.07.2017 - WHTF DDP SSK : 133,75 EUR
25.07.2017 - WHTF DDP ZSK : 136,75 EUR
25.07.2017 - WHTS DDP VSK : 276,00 EUR
25.07.2017 - WHTS DDP SSK : 277,00 EUR
25.07.2017 - WHTS DDP ZSK : 280,00 EUR
25.07.2017 - BRLS DDP VSK : 163,68 EUR
25.07.2017 - BRLS DDP SSK : 166,68 EUR
25.07.2017 - BRLS DDP ZSK : 169,68 EUR
25.07.2017 - BRLF DDP VSK : 116,97 EUR
25.07.2017 - BRLF DDP SSK : 119,97 EUR
25.07.2017 - BRLF DDP ZSK : 122,97 EUR
25.07.2017 - RYEA DDP VSK : 131,83 EUR
25.07.2017 - RYEA DDP SSK : 134,83 EUR
25.07.2017 - RYEA DDP ZSK : 137,83 EUR
25.07.2017 - CRNA DDP VSK : 142,33 EUR
25.07.2017 - CRNA DDP SSK : 143,33 EUR
25.07.2017 - CRNA DDP ZSK : 144,33 EUR
25.07.2017 - CRNF DDP VSK : 137,67 EUR
25.07.2017 - CRNF DDP SSK : 138,67 EUR
25.07.2017 - CRNF DDP ZSK : 139,67 EUR
25.07.2017 - RPS DDP VSK : 381,87 EUR
25.07.2017 - RPS DDP SSK : 381,87 EUR
25.07.2017 - RPS DDP ZSK : 381,87 EUR
25.07.2017 - SNF DDP VSK : 353,00 EUR
25.07.2017 - SNF DDP SSK : 353,00 EUR
25.07.2017 - SNF DDP ZSK : 353,00 EUR
25.07.2017 - EUA DDP EU : 5,15 EUR
25.07.2017 - CER DDP EU : 0,21 EUR
25.07.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.07.2017 - EUAA DDP EU : 5,12 EUR
25.07.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.07.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
08.08.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,00 EUR
08.08.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 72,00 EUR
08.08.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 72,00 EUR
08.08.2017 - NACLS DDP VSK : 84,00 EUR
08.08.2017 - NACLS DDP SSK : 84,00 EUR
08.08.2017 - NACLS DDP ZSK : 84,00 EUR
08.08.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,03 EUR
08.08.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,03 EUR
08.08.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,03 EUR
08.08.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,98 EUR
08.08.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,98 EUR
08.08.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,98 EUR
08.08.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 968,00 EUR
08.08.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 968,00 EUR
08.08.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 968,00 EUR
08.08.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 311,00 EUR
08.08.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 311,00 EUR
08.08.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 311,00 EUR
08.08.2017 - CMAR DDP VSK : 1 603,50 EUR
08.08.2017 - CMAR DDP SSK : 1 603,50 EUR
08.08.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 603,50 EUR
08.08.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 46,00 EUR
08.08.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 46,00 EUR
08.08.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,00 EUR
08.08.2017 - RPSOIL DDP VSK : 709,00 EUR
08.08.2017 - RPSOIL DDP SSK : 709,00 EUR
08.08.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 709,00 EUR
08.08.2017 - WHTE DDP VSK : 152,89 EUR
08.08.2017 - WHTE DDP SSK : 153,89 EUR
08.08.2017 - WHTE DDP ZSK : 156,89 EUR
08.08.2017 - WHTA DDP VSK : 149,50 EUR
08.08.2017 - WHTA DDP SSK : 150,50 EUR
08.08.2017 - WHTA DDP ZSK : 153,50 EUR
08.08.2017 - WHTB DDP VSK : 145,50 EUR
08.08.2017 - WHTB DDP SSK : 146,50 EUR
08.08.2017 - WHTB DDP ZSK : 149,50 EUR
08.08.2017 - WHTF DDP VSK : 134,25 EUR
08.08.2017 - WHTF DDP SSK : 135,25 EUR
08.08.2017 - WHTF DDP ZSK : 138,25 EUR
08.08.2017 - WHTS DDP VSK : 276,00 EUR
08.08.2017 - WHTS DDP SSK : 277,00 EUR
08.08.2017 - WHTS DDP ZSK : 280,00 EUR
08.08.2017 - BRLS DDP VSK : 166,01 EUR
08.08.2017 - BRLS DDP SSK : 169,01 EUR
08.08.2017 - BRLS DDP ZSK : 172,01 EUR
08.08.2017 - BRLF DDP VSK : 118,63 EUR
08.08.2017 - BRLF DDP SSK : 121,63 EUR
08.08.2017 - BRLF DDP ZSK : 124,63 EUR
08.08.2017 - RYEA DDP VSK : 132,33 EUR
08.08.2017 - RYEA DDP SSK : 135,33 EUR
08.08.2017 - RYEA DDP ZSK : 138,33 EUR
08.08.2017 - CRNA DDP VSK : 142,67 EUR
08.08.2017 - CRNA DDP SSK : 143,67 EUR
08.08.2017 - CRNA DDP ZSK : 144,67 EUR
08.08.2017 - CRNF DDP VSK : 138,33 EUR
08.08.2017 - CRNF DDP SSK : 139,33 EUR
08.08.2017 - CRNF DDP ZSK : 140,33 EUR
08.08.2017 - RPS DDP VSK : 382,82 EUR
08.08.2017 - RPS DDP SSK : 382,82 EUR
08.08.2017 - RPS DDP ZSK : 382,82 EUR
08.08.2017 - SNF DDP VSK : 355,00 EUR
08.08.2017 - SNF DDP SSK : 355,00 EUR
08.08.2017 - SNF DDP ZSK : 355,00 EUR
08.08.2017 - EUA DDP EU : 5,15 EUR
08.08.2017 - CER DDP EU : 0,21 EUR
08.08.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
08.08.2017 - EUAA DDP EU : 5,12 EUR
08.08.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
08.08.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
08.08.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
08.08.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2017 - EUA DDP EU : 5,15 EUR
25.08.2017 - CER DDP EU : 0,21 EUR
25.08.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.08.2017 - EUAA DDP EU : 5,12 EUR
25.08.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.08.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,00 EUR
25.08.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 72,00 EUR
25.08.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 72,00 EUR
25.08.2017 - NACLS DDP VSK : 84,00 EUR
25.08.2017 - NACLS DDP SSK : 84,00 EUR
25.08.2017 - NACLS DDP ZSK : 84,00 EUR
25.08.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,03 EUR
25.08.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,03 EUR
25.08.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,03 EUR
25.08.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,98 EUR
25.08.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,98 EUR
25.08.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,98 EUR
25.08.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 968,00 EUR
25.08.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 968,00 EUR
25.08.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 968,00 EUR
25.08.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 311,00 EUR
25.08.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 311,00 EUR
25.08.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 311,00 EUR
25.08.2017 - CMAR DDP VSK : 1 603,50 EUR
25.08.2017 - CMAR DDP SSK : 1 603,50 EUR
25.08.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 603,50 EUR
25.08.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 46,00 EUR
25.08.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 46,00 EUR
25.08.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,00 EUR
25.08.2017 - RPSOIL DDP VSK : 709,00 EUR
25.08.2017 - RPSOIL DDP SSK : 709,00 EUR
25.08.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 709,00 EUR
25.08.2017 - WHTE DDP VSK : 152,89 EUR
25.08.2017 - WHTE DDP SSK : 153,89 EUR
25.08.2017 - WHTE DDP ZSK : 156,89 EUR
25.08.2017 - WHTA DDP VSK : 149,50 EUR
25.08.2017 - WHTA DDP SSK : 150,50 EUR
25.08.2017 - WHTA DDP ZSK : 153,50 EUR
25.08.2017 - WHTB DDP VSK : 145,50 EUR
25.08.2017 - WHTB DDP SSK : 146,50 EUR
25.08.2017 - WHTB DDP ZSK : 149,50 EUR
25.08.2017 - WHTF DDP VSK : 134,25 EUR
25.08.2017 - WHTF DDP SSK : 135,25 EUR
25.08.2017 - WHTF DDP ZSK : 138,25 EUR
25.08.2017 - WHTS DDP VSK : 276,00 EUR
25.08.2017 - WHTS DDP SSK : 277,00 EUR
25.08.2017 - WHTS DDP ZSK : 280,00 EUR
25.08.2017 - BRLS DDP VSK : 166,01 EUR
25.08.2017 - BRLS DDP SSK : 169,01 EUR
25.08.2017 - BRLS DDP ZSK : 172,01 EUR
25.08.2017 - BRLF DDP VSK : 118,63 EUR
25.08.2017 - BRLF DDP SSK : 121,63 EUR
25.08.2017 - BRLF DDP ZSK : 124,63 EUR
25.08.2017 - RYEA DDP VSK : 132,33 EUR
25.08.2017 - RYEA DDP SSK : 135,82 EUR
25.08.2017 - RYEA DDP ZSK : 138,33 EUR
25.08.2017 - CRNA DDP VSK : 142,67 EUR
25.08.2017 - CRNA DDP SSK : 143,67 EUR
25.08.2017 - CRNA DDP ZSK : 144,67 EUR
25.08.2017 - CRNF DDP VSK : 138,33 EUR
25.08.2017 - CRNF DDP SSK : 139,33 EUR
25.08.2017 - CRNF DDP ZSK : 140,33 EUR
25.08.2017 - RPS DDP VSK : 384,13 EUR
25.08.2017 - RPS DDP SSK : 384,13 EUR
25.08.2017 - RPS DDP ZSK : 384,13 EUR
25.08.2017 - SNF DDP VSK : 355,33 EUR
25.08.2017 - SNF DDP SSK : 355,33 EUR
25.08.2017 - SNF DDP ZSK : 355,33 EUR
25.09.2017 - EUA DDP EU : 5,15 EUR
25.09.2017 - CER DDP EU : 0,21 EUR
25.09.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.09.2017 - EUAA DDP EU : 5,12 EUR
25.09.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.09.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,00 EUR
25.09.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 72,00 EUR
25.09.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 72,00 EUR
25.09.2017 - NACLS DDP VSK : 84,00 EUR
25.09.2017 - NACLS DDP SSK : 84,00 EUR
25.09.2017 - NACLS DDP ZSK : 84,00 EUR
25.09.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,03 EUR
25.09.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,03 EUR
25.09.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,03 EUR
25.09.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,98 EUR
25.09.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,98 EUR
25.09.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,98 EUR
25.09.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 968,00 EUR
25.09.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 968,00 EUR
25.09.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 968,00 EUR
25.09.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 311,00 EUR
25.09.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 311,00 EUR
25.09.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 311,00 EUR
25.09.2017 - CMAR DDP VSK : 1 603,50 EUR
25.09.2017 - CMAR DDP SSK : 1 603,50 EUR
25.09.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 603,50 EUR
25.09.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 46,00 EUR
25.09.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 46,00 EUR
25.09.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,00 EUR
25.09.2017 - RPSOIL DDP VSK : 709,00 EUR
25.09.2017 - RPSOIL DDP SSK : 709,00 EUR
25.09.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 709,00 EUR
25.09.2017 - WHTE DDP VSK : 152,89 EUR
25.09.2017 - WHTE DDP SSK : 153,89 EUR
25.09.2017 - WHTE DDP ZSK : 156,89 EUR
25.09.2017 - WHTA DDP VSK : 149,50 EUR
25.09.2017 - WHTA DDP SSK : 150,50 EUR
25.09.2017 - WHTA DDP ZSK : 153,50 EUR
25.09.2017 - WHTB DDP VSK : 145,50 EUR
25.09.2017 - WHTB DDP SSK : 146,50 EUR
25.09.2017 - WHTB DDP ZSK : 149,50 EUR
25.09.2017 - WHTF DDP VSK : 134,25 EUR
25.09.2017 - WHTF DDP SSK : 135,25 EUR
25.09.2017 - WHTF DDP ZSK : 138,25 EUR
25.09.2017 - WHTS DDP VSK : 276,00 EUR
25.09.2017 - WHTS DDP SSK : 277,00 EUR
25.09.2017 - WHTS DDP ZSK : 280,00 EUR
25.09.2017 - BRLS DDP VSK : 166,01 EUR
25.09.2017 - BRLS DDP SSK : 169,01 EUR
25.09.2017 - BRLS DDP ZSK : 172,01 EUR
25.09.2017 - BRLF DDP VSK : 118,63 EUR
25.09.2017 - BRLF DDP SSK : 121,63 EUR
25.09.2017 - BRLF DDP ZSK : 124,63 EUR
25.09.2017 - RYEA DDP VSK : 132,33 EUR
25.09.2017 - RYEA DDP SSK : 136,71 EUR
25.09.2017 - RYEA DDP ZSK : 138,33 EUR
25.09.2017 - CRNA DDP VSK : 142,67 EUR
25.09.2017 - CRNA DDP SSK : 143,67 EUR
25.09.2017 - CRNA DDP ZSK : 144,67 EUR
25.09.2017 - CRNF DDP VSK : 138,33 EUR
25.09.2017 - CRNF DDP SSK : 139,33 EUR
25.09.2017 - CRNF DDP ZSK : 140,33 EUR
25.09.2017 - RPS DDP VSK : 386,51 EUR
25.09.2017 - RPS DDP SSK : 386,51 EUR
25.09.2017 - RPS DDP ZSK : 386,51 EUR
25.09.2017 - SNF DDP VSK : 355,92 EUR
25.09.2017 - SNF DDP SSK : 355,92 EUR
25.09.2017 - SNF DDP ZSK : 355,92 EUR
25.10.2017 - EUA DDP EU : 5,15 EUR
25.10.2017 - CER DDP EU : 0,21 EUR
25.10.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.10.2017 - EUAA DDP EU : 5,12 EUR
25.10.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.10.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.10.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,00 EUR
25.10.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 72,00 EUR
25.10.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 72,00 EUR
25.10.2017 - NACLS DDP VSK : 84,00 EUR
25.10.2017 - NACLS DDP SSK : 84,00 EUR
25.10.2017 - NACLS DDP ZSK : 84,00 EUR
25.10.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,03 EUR
25.10.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,03 EUR
25.10.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,03 EUR
25.10.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,98 EUR
25.10.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,98 EUR
25.10.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,98 EUR
25.10.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 968,00 EUR
25.10.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 968,00 EUR
25.10.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 968,00 EUR
25.10.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 311,00 EUR
25.10.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 311,00 EUR
25.10.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 311,00 EUR
25.10.2017 - CMAR DDP VSK : 1 603,50 EUR
25.10.2017 - CMAR DDP SSK : 1 603,50 EUR
25.10.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 603,50 EUR
25.10.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 46,00 EUR
25.10.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 46,00 EUR
25.10.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,00 EUR
25.10.2017 - RPSOIL DDP VSK : 709,00 EUR
25.10.2017 - RPSOIL DDP SSK : 709,00 EUR
25.10.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 709,00 EUR
25.10.2017 - WHTE DDP VSK : 152,89 EUR
25.10.2017 - WHTE DDP SSK : 153,89 EUR
25.10.2017 - WHTE DDP ZSK : 156,89 EUR
25.10.2017 - WHTA DDP VSK : 149,50 EUR
25.10.2017 - WHTA DDP SSK : 150,50 EUR
25.10.2017 - WHTA DDP ZSK : 153,50 EUR
25.10.2017 - WHTB DDP VSK : 145,50 EUR
25.10.2017 - WHTB DDP SSK : 146,50 EUR
25.10.2017 - WHTB DDP ZSK : 149,50 EUR
25.10.2017 - WHTF DDP VSK : 134,25 EUR
25.10.2017 - WHTF DDP SSK : 135,25 EUR
25.10.2017 - WHTF DDP ZSK : 138,25 EUR
25.10.2017 - WHTS DDP VSK : 276,00 EUR
25.10.2017 - WHTS DDP SSK : 277,00 EUR
25.10.2017 - WHTS DDP ZSK : 280,00 EUR
25.10.2017 - BRLS DDP VSK : 166,01 EUR
25.10.2017 - BRLS DDP SSK : 169,01 EUR
25.10.2017 - BRLS DDP ZSK : 172,01 EUR
25.10.2017 - BRLF DDP VSK : 118,63 EUR
25.10.2017 - BRLF DDP SSK : 121,63 EUR
25.10.2017 - BRLF DDP ZSK : 124,63 EUR
25.10.2017 - RYEA DDP VSK : 132,33 EUR
25.10.2017 - RYEA DDP SSK : 137,58 EUR
25.10.2017 - RYEA DDP ZSK : 138,33 EUR
25.10.2017 - CRNA DDP VSK : 142,67 EUR
25.10.2017 - CRNA DDP SSK : 143,67 EUR
25.10.2017 - CRNA DDP ZSK : 144,67 EUR
25.10.2017 - CRNF DDP VSK : 138,33 EUR
25.10.2017 - CRNF DDP SSK : 139,33 EUR
25.10.2017 - CRNF DDP ZSK : 140,33 EUR
25.10.2017 - RPS DDP VSK : 388,82 EUR
25.10.2017 - RPS DDP SSK : 388,82 EUR
25.10.2017 - RPS DDP ZSK : 388,82 EUR
25.10.2017 - SNF DDP VSK : 356,50 EUR
25.10.2017 - SNF DDP SSK : 356,50 EUR
25.10.2017 - SNF DDP ZSK : 356,50 EUR
31.12.2017 - EUA DDP EU : 5,15 EUR
31.12.2017 - CER DDP EU : 0,21 EUR
31.12.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2017 - EUAA DDP EU : 5,12 EUR
31.12.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2018 - EUA DDP EU : 5,15 EUR
31.12.2018 - CER DDP EU : 0,21 EUR
31.12.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2018 - EUAA DDP EU : 5,12 EUR
31.12.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR