Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 21.06.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Cena obilnín sa drží pri pšeniciach na vyššej úrovni z dôvodu obáv producentov o nižššie výnosy oproti minulému roku. Je treba však pripomenúť, že úroda v minulom roku bola nadpriemerná.

Jačmeň si aktiež udržuje vyššiu úroveň aj z dôvodov znížených výsevných plôch.

Pri olejninách sa hlavne pri slnečnici očakávajú lokálne výpadky vo výnosoch z titulu sucha.

Emisie CO2 sú na stabilnej úrovni.

Posypová soľ v tomto období zaznamenala pokles oproti cenám a výpadkom počas sezóny.

Energetická štiepka je prakticky bez vážnych zmien.

Sušené mlieko zaznamenalo cenový nárast a udržuje si hladinu svetových cien.

Ceny tovarov

07.06.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 68,50 EUR
07.06.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 68,50 EUR
07.06.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 68,50 EUR
07.06.2017 - NACLS DDP VSK : 82,50 EUR
07.06.2017 - NACLS DDP SSK : 82,50 EUR
07.06.2017 - NACLS DDP ZSK : 82,50 EUR
07.06.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,10 EUR
07.06.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,10 EUR
07.06.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,10 EUR
07.06.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,60 EUR
07.06.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,60 EUR
07.06.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,60 EUR
07.06.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 773,50 EUR
07.06.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 773,50 EUR
07.06.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 773,50 EUR
07.06.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 226,50 EUR
07.06.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 226,50 EUR
07.06.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 226,50 EUR
07.06.2017 - CMAR DDP VSK : 1 533,00 EUR
07.06.2017 - CMAR DDP SSK : 1 533,00 EUR
07.06.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 533,00 EUR
07.06.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 46,17 EUR
07.06.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 46,17 EUR
07.06.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,17 EUR
07.06.2017 - RPSOIL DDP VSK : 727,00 EUR
07.06.2017 - RPSOIL DDP SSK : 727,00 EUR
07.06.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 727,00 EUR
07.06.2017 - WHTE DDP VSK : 136,00 EUR
07.06.2017 - WHTE DDP SSK : 137,00 EUR
07.06.2017 - WHTE DDP ZSK : 140,00 EUR
07.06.2017 - WHTA DDP VSK : 132,28 EUR
07.06.2017 - WHTA DDP SSK : 133,28 EUR
07.06.2017 - WHTA DDP ZSK : 136,28 EUR
07.06.2017 - WHTB DDP VSK : 128,75 EUR
07.06.2017 - WHTB DDP SSK : 129,75 EUR
07.06.2017 - WHTB DDP ZSK : 132,75 EUR
07.06.2017 - WHTF DDP VSK : 126,50 EUR
07.06.2017 - WHTF DDP SSK : 127,50 EUR
07.06.2017 - WHTF DDP ZSK : 130,50 EUR
07.06.2017 - WHTS DDP VSK : 281,00 EUR
07.06.2017 - WHTS DDP SSK : 282,00 EUR
07.06.2017 - WHTS DDP ZSK : 285,00 EUR
07.06.2017 - BRLS DDP VSK : 154,20 EUR
07.06.2017 - BRLS DDP SSK : 157,20 EUR
07.06.2017 - BRLS DDP ZSK : 160,20 EUR
07.06.2017 - BRLF DDP VSK : 137,00 EUR
07.06.2017 - BRLF DDP SSK : 140,00 EUR
07.06.2017 - BRLF DDP ZSK : 143,00 EUR
07.06.2017 - RYEA DDP VSK : 119,67 EUR
07.06.2017 - RYEA DDP SSK : 122,67 EUR
07.06.2017 - RYEA DDP ZSK : 125,67 EUR
07.06.2017 - CRNA DDP VSK : 128,00 EUR
07.06.2017 - CRNA DDP SSK : 129,00 EUR
07.06.2017 - CRNA DDP ZSK : 130,00 EUR
07.06.2017 - CRNF DDP VSK : 123,00 EUR
07.06.2017 - CRNF DDP SSK : 124,00 EUR
07.06.2017 - CRNF DDP ZSK : 125,00 EUR
07.06.2017 - RPS DDP VSK : 394,67 EUR
07.06.2017 - RPS DDP SSK : 394,67 EUR
07.06.2017 - RPS DDP ZSK : 394,67 EUR
07.06.2017 - SNF DDP VSK : 344,67 EUR
07.06.2017 - SNF DDP SSK : 344,67 EUR
07.06.2017 - SNF DDP ZSK : 344,67 EUR
07.06.2017 - EUA DDP EU : 5,21 EUR
07.06.2017 - CER DDP EU : 0,28 EUR
07.06.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
07.06.2017 - EUAA DDP EU : 5,17 EUR
07.06.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
07.06.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
07.06.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
07.06.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
21.06.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,00 EUR
21.06.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 72,00 EUR
21.06.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 72,00 EUR
21.06.2017 - NACLS DDP VSK : 84,00 EUR
21.06.2017 - NACLS DDP SSK : 84,00 EUR
21.06.2017 - NACLS DDP ZSK : 84,00 EUR
21.06.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,05 EUR
21.06.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,05 EUR
21.06.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,05 EUR
21.06.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,00 EUR
21.06.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,00 EUR
21.06.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,00 EUR
21.06.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 976,00 EUR
21.06.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 976,00 EUR
21.06.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 976,00 EUR
21.06.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 316,00 EUR
21.06.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 316,00 EUR
21.06.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 316,00 EUR
21.06.2017 - CMAR DDP VSK : 1 606,00 EUR
21.06.2017 - CMAR DDP SSK : 1 606,00 EUR
21.06.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 606,00 EUR
21.06.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 45,50 EUR
21.06.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 45,50 EUR
21.06.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,50 EUR
21.06.2017 - RPSOIL DDP VSK : 705,33 EUR
21.06.2017 - RPSOIL DDP SSK : 705,33 EUR
21.06.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 705,33 EUR
21.06.2017 - WHTE DDP VSK : 137,13 EUR
21.06.2017 - WHTE DDP SSK : 138,13 EUR
21.06.2017 - WHTE DDP ZSK : 141,13 EUR
21.06.2017 - WHTA DDP VSK : 133,37 EUR
21.06.2017 - WHTA DDP SSK : 134,37 EUR
21.06.2017 - WHTA DDP ZSK : 137,37 EUR
21.06.2017 - WHTB DDP VSK : 129,37 EUR
21.06.2017 - WHTB DDP SSK : 130,37 EUR
21.06.2017 - WHTB DDP ZSK : 133,37 EUR
21.06.2017 - WHTF DDP VSK : 123,18 EUR
21.06.2017 - WHTF DDP SSK : 124,18 EUR
21.06.2017 - WHTF DDP ZSK : 127,18 EUR
21.06.2017 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
21.06.2017 - WHTS DDP SSK : 267,00 EUR
21.06.2017 - WHTS DDP ZSK : 270,00 EUR
21.06.2017 - BRLS DDP VSK : 158,22 EUR
21.06.2017 - BRLS DDP SSK : 161,22 EUR
21.06.2017 - BRLS DDP ZSK : 164,22 EUR
21.06.2017 - BRLF DDP VSK : 119,00 EUR
21.06.2017 - BRLF DDP SSK : 122,00 EUR
21.06.2017 - BRLF DDP ZSK : 125,00 EUR
21.06.2017 - RYEA DDP VSK : 124,49 EUR
21.06.2017 - RYEA DDP SSK : 127,49 EUR
21.06.2017 - RYEA DDP ZSK : 130,49 EUR
21.06.2017 - CRNA DDP VSK : 144,18 EUR
21.06.2017 - CRNA DDP SSK : 145,18 EUR
21.06.2017 - CRNA DDP ZSK : 146,18 EUR
21.06.2017 - CRNF DDP VSK : 139,18 EUR
21.06.2017 - CRNF DDP SSK : 140,18 EUR
21.06.2017 - CRNF DDP ZSK : 141,18 EUR
21.06.2017 - RPS DDP VSK : 366,00 EUR
21.06.2017 - RPS DDP SSK : 366,00 EUR
21.06.2017 - RPS DDP ZSK : 366,00 EUR
21.06.2017 - SNF DDP VSK : 347,67 EUR
21.06.2017 - SNF DDP SSK : 347,67 EUR
21.06.2017 - SNF DDP ZSK : 347,67 EUR
21.06.2017 - EUA DDP EU : 4,87 EUR
21.06.2017 - CER DDP EU : 0,21 EUR
21.06.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
21.06.2017 - EUAA DDP EU : 4,84 EUR
21.06.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
21.06.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
21.06.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
21.06.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
05.07.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,00 EUR
05.07.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 72,00 EUR
05.07.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 72,00 EUR
05.07.2017 - NACLS DDP VSK : 84,00 EUR
05.07.2017 - NACLS DDP SSK : 84,00 EUR
05.07.2017 - NACLS DDP ZSK : 84,00 EUR
05.07.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,05 EUR
05.07.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,05 EUR
05.07.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,05 EUR
05.07.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,00 EUR
05.07.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,00 EUR
05.07.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,00 EUR
05.07.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 976,00 EUR
05.07.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 976,00 EUR
05.07.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 976,00 EUR
05.07.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 316,00 EUR
05.07.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 316,00 EUR
05.07.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 316,00 EUR
05.07.2017 - CMAR DDP VSK : 1 606,00 EUR
05.07.2017 - CMAR DDP SSK : 1 606,00 EUR
05.07.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 606,00 EUR
05.07.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 45,50 EUR
05.07.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 45,50 EUR
05.07.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,50 EUR
05.07.2017 - RPSOIL DDP VSK : 705,33 EUR
05.07.2017 - RPSOIL DDP SSK : 705,33 EUR
05.07.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 705,33 EUR
05.07.2017 - WHTE DDP VSK : 136,63 EUR
05.07.2017 - WHTE DDP SSK : 137,63 EUR
05.07.2017 - WHTE DDP ZSK : 140,63 EUR
05.07.2017 - WHTA DDP VSK : 133,37 EUR
05.07.2017 - WHTA DDP SSK : 134,37 EUR
05.07.2017 - WHTA DDP ZSK : 137,37 EUR
05.07.2017 - WHTB DDP VSK : 129,37 EUR
05.07.2017 - WHTB DDP SSK : 130,37 EUR
05.07.2017 - WHTB DDP ZSK : 133,37 EUR
05.07.2017 - WHTF DDP VSK : 123,18 EUR
05.07.2017 - WHTF DDP SSK : 124,18 EUR
05.07.2017 - WHTF DDP ZSK : 127,18 EUR
05.07.2017 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
05.07.2017 - WHTS DDP SSK : 267,00 EUR
05.07.2017 - WHTS DDP ZSK : 270,00 EUR
05.07.2017 - BRLS DDP VSK : 159,89 EUR
05.07.2017 - BRLS DDP SSK : 162,89 EUR
05.07.2017 - BRLS DDP ZSK : 165,89 EUR
05.07.2017 - BRLF DDP VSK : 121,50 EUR
05.07.2017 - BRLF DDP SSK : 124,50 EUR
05.07.2017 - BRLF DDP ZSK : 127,50 EUR
05.07.2017 - RYEA DDP VSK : 124,49 EUR
05.07.2017 - RYEA DDP SSK : 127,49 EUR
05.07.2017 - RYEA DDP ZSK : 130,49 EUR
05.07.2017 - CRNA DDP VSK : 144,18 EUR
05.07.2017 - CRNA DDP SSK : 145,18 EUR
05.07.2017 - CRNA DDP ZSK : 146,18 EUR
05.07.2017 - CRNF DDP VSK : 139,18 EUR
05.07.2017 - CRNF DDP SSK : 140,18 EUR
05.07.2017 - CRNF DDP ZSK : 141,18 EUR
05.07.2017 - RPS DDP VSK : 366,00 EUR
05.07.2017 - RPS DDP SSK : 366,00 EUR
05.07.2017 - RPS DDP ZSK : 366,00 EUR
05.07.2017 - SNF DDP VSK : 347,67 EUR
05.07.2017 - SNF DDP SSK : 347,67 EUR
05.07.2017 - SNF DDP ZSK : 347,67 EUR
05.07.2017 - EUA DDP EU : 4,87 EUR
05.07.2017 - CER DDP EU : 0,21 EUR
05.07.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
05.07.2017 - EUAA DDP EU : 4,84 EUR
05.07.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
05.07.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
05.07.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
05.07.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2017 - EUA DDP EU : 4,87 EUR
25.07.2017 - CER DDP EU : 0,21 EUR
25.07.2017 - EUAA DDP EU : 4,84 EUR
25.07.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.07.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,00 EUR
25.07.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 72,00 EUR
25.07.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 72,00 EUR
25.07.2017 - NACLS DDP VSK : 84,00 EUR
25.07.2017 - NACLS DDP SSK : 84,00 EUR
25.07.2017 - NACLS DDP ZSK : 84,00 EUR
25.07.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,05 EUR
25.07.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,05 EUR
25.07.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,05 EUR
25.07.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,00 EUR
25.07.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,00 EUR
25.07.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.07.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 976,00 EUR
25.07.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 976,00 EUR
25.07.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 976,00 EUR
25.07.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 316,00 EUR
25.07.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 316,00 EUR
25.07.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 316,00 EUR
25.07.2017 - CMAR DDP VSK : 1 606,00 EUR
25.07.2017 - CMAR DDP SSK : 1 606,00 EUR
25.07.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 606,00 EUR
25.07.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 45,50 EUR
25.07.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 45,50 EUR
25.07.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,50 EUR
25.07.2017 - RPSOIL DDP VSK : 705,33 EUR
25.07.2017 - RPSOIL DDP SSK : 705,33 EUR
25.07.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 705,33 EUR
25.07.2017 - WHTE DDP VSK : 136,63 EUR
25.07.2017 - WHTE DDP SSK : 137,63 EUR
25.07.2017 - WHTE DDP ZSK : 140,63 EUR
25.07.2017 - WHTA DDP VSK : 133,37 EUR
25.07.2017 - WHTA DDP SSK : 134,37 EUR
25.07.2017 - WHTA DDP ZSK : 137,37 EUR
25.07.2017 - WHTB DDP VSK : 129,37 EUR
25.07.2017 - WHTB DDP SSK : 130,37 EUR
25.07.2017 - WHTB DDP ZSK : 133,37 EUR
25.07.2017 - WHTF DDP VSK : 123,18 EUR
25.07.2017 - WHTF DDP SSK : 124,18 EUR
25.07.2017 - WHTF DDP ZSK : 127,18 EUR
25.07.2017 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
25.07.2017 - WHTS DDP SSK : 267,00 EUR
25.07.2017 - WHTS DDP ZSK : 270,00 EUR
25.07.2017 - BRLS DDP VSK : 159,89 EUR
25.07.2017 - BRLS DDP SSK : 162,89 EUR
25.07.2017 - BRLS DDP ZSK : 165,89 EUR
25.07.2017 - BRLF DDP VSK : 121,50 EUR
25.07.2017 - BRLF DDP SSK : 124,50 EUR
25.07.2017 - BRLF DDP ZSK : 127,50 EUR
25.07.2017 - RYEA DDP VSK : 124,49 EUR
25.07.2017 - RYEA DDP ZSK : 130,49 EUR
25.07.2017 - CRNA DDP VSK : 144,18 EUR
25.07.2017 - CRNA DDP SSK : 145,18 EUR
25.07.2017 - CRNA DDP ZSK : 146,18 EUR
25.07.2017 - CRNF DDP VSK : 139,18 EUR
25.07.2017 - CRNF DDP SSK : 140,18 EUR
25.07.2017 - CRNF DDP ZSK : 141,18 EUR
25.07.2017 - RPS DDP VSK : 366,00 EUR
25.07.2017 - RPS DDP SSK : 366,00 EUR
25.07.2017 - RPS DDP ZSK : 366,00 EUR
25.07.2017 - SNF DDP VSK : 347,67 EUR
25.07.2017 - SNF DDP SSK : 347,67 EUR
25.07.2017 - SNF DDP ZSK : 347,67 EUR
25.07.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.07.2017 - RYEA DDP SSK : 128,04 EUR
25.08.2017 - EUA DDP EU : 4,87 EUR
25.08.2017 - CER DDP EU : 0,21 EUR
25.08.2017 - EUAA DDP EU : 4,84 EUR
25.08.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.08.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,00 EUR
25.08.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 72,00 EUR
25.08.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 72,00 EUR
25.08.2017 - NACLS DDP VSK : 84,00 EUR
25.08.2017 - NACLS DDP SSK : 84,00 EUR
25.08.2017 - NACLS DDP ZSK : 84,00 EUR
25.08.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,05 EUR
25.08.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,05 EUR
25.08.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,05 EUR
25.08.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,00 EUR
25.08.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,00 EUR
25.08.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.08.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 976,00 EUR
25.08.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 976,00 EUR
25.08.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 976,00 EUR
25.08.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 316,00 EUR
25.08.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 316,00 EUR
25.08.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 316,00 EUR
25.08.2017 - CMAR DDP VSK : 1 606,00 EUR
25.08.2017 - CMAR DDP SSK : 1 606,00 EUR
25.08.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 606,00 EUR
25.08.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 45,50 EUR
25.08.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 45,50 EUR
25.08.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,50 EUR
25.08.2017 - RPSOIL DDP VSK : 705,33 EUR
25.08.2017 - RPSOIL DDP SSK : 705,33 EUR
25.08.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 705,33 EUR
25.08.2017 - WHTE DDP VSK : 136,63 EUR
25.08.2017 - WHTE DDP SSK : 137,63 EUR
25.08.2017 - WHTE DDP ZSK : 140,63 EUR
25.08.2017 - WHTA DDP VSK : 133,37 EUR
25.08.2017 - WHTA DDP SSK : 134,37 EUR
25.08.2017 - WHTA DDP ZSK : 137,37 EUR
25.08.2017 - WHTB DDP VSK : 129,37 EUR
25.08.2017 - WHTB DDP SSK : 130,37 EUR
25.08.2017 - WHTB DDP ZSK : 133,37 EUR
25.08.2017 - WHTF DDP VSK : 123,18 EUR
25.08.2017 - WHTF DDP SSK : 124,18 EUR
25.08.2017 - WHTF DDP ZSK : 127,18 EUR
25.08.2017 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
25.08.2017 - WHTS DDP SSK : 267,00 EUR
25.08.2017 - WHTS DDP ZSK : 270,00 EUR
25.08.2017 - BRLF DDP VSK : 121,50 EUR
25.08.2017 - BRLF DDP SSK : 124,50 EUR
25.08.2017 - BRLF DDP ZSK : 127,50 EUR
25.08.2017 - RYEA DDP VSK : 124,49 EUR
25.08.2017 - RYEA DDP ZSK : 130,49 EUR
25.08.2017 - CRNA DDP VSK : 144,18 EUR
25.08.2017 - CRNA DDP SSK : 145,18 EUR
25.08.2017 - CRNA DDP ZSK : 146,18 EUR
25.08.2017 - CRNF DDP VSK : 139,18 EUR
25.08.2017 - CRNF DDP SSK : 140,18 EUR
25.08.2017 - CRNF DDP ZSK : 141,18 EUR
25.08.2017 - RPS DDP VSK : 366,00 EUR
25.08.2017 - RPS DDP SSK : 366,00 EUR
25.08.2017 - RPS DDP ZSK : 366,00 EUR
25.08.2017 - SNF DDP VSK : 347,67 EUR
25.08.2017 - SNF DDP SSK : 347,67 EUR
25.08.2017 - SNF DDP ZSK : 347,67 EUR
25.08.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.08.2017 - BRLS DDP VSK : 159,89 EUR
25.08.2017 - BRLS DDP SSK : 162,89 EUR
25.08.2017 - BRLS DDP ZSK : 165,89 EUR
25.08.2017 - RYEA DDP SSK : 128,89 EUR
25.09.2017 - EUA DDP EU : 4,87 EUR
25.09.2017 - CER DDP EU : 0,21 EUR
25.09.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.09.2017 - EUAA DDP EU : 4,84 EUR
25.09.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.09.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,00 EUR
25.09.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 72,00 EUR
25.09.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 72,00 EUR
25.09.2017 - NACLS DDP VSK : 84,00 EUR
25.09.2017 - NACLS DDP SSK : 84,00 EUR
25.09.2017 - NACLS DDP ZSK : 84,00 EUR
25.09.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 9,05 EUR
25.09.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 9,05 EUR
25.09.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 9,05 EUR
25.09.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 10,00 EUR
25.09.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 10,00 EUR
25.09.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 10,00 EUR
25.09.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 976,00 EUR
25.09.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 976,00 EUR
25.09.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 976,00 EUR
25.09.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 316,00 EUR
25.09.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 316,00 EUR
25.09.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 316,00 EUR
25.09.2017 - CMAR DDP VSK : 1 606,00 EUR
25.09.2017 - CMAR DDP SSK : 1 606,00 EUR
25.09.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 606,00 EUR
25.09.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 45,50 EUR
25.09.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 45,50 EUR
25.09.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,50 EUR
25.09.2017 - RPSOIL DDP VSK : 705,33 EUR
25.09.2017 - RPSOIL DDP SSK : 705,33 EUR
25.09.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 705,33 EUR
25.09.2017 - WHTE DDP VSK : 136,63 EUR
25.09.2017 - WHTE DDP SSK : 137,63 EUR
25.09.2017 - WHTE DDP ZSK : 140,63 EUR
25.09.2017 - WHTA DDP VSK : 133,37 EUR
25.09.2017 - WHTA DDP SSK : 134,37 EUR
25.09.2017 - WHTA DDP ZSK : 137,37 EUR
25.09.2017 - WHTB DDP VSK : 129,37 EUR
25.09.2017 - WHTB DDP SSK : 130,37 EUR
25.09.2017 - WHTB DDP ZSK : 133,37 EUR
25.09.2017 - WHTF DDP VSK : 123,18 EUR
25.09.2017 - WHTF DDP SSK : 124,18 EUR
25.09.2017 - WHTF DDP ZSK : 127,18 EUR
25.09.2017 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
25.09.2017 - WHTS DDP SSK : 267,00 EUR
25.09.2017 - WHTS DDP ZSK : 270,00 EUR
25.09.2017 - BRLS DDP VSK : 159,89 EUR
25.09.2017 - BRLS DDP SSK : 162,89 EUR
25.09.2017 - BRLS DDP ZSK : 165,89 EUR
25.09.2017 - BRLF DDP VSK : 121,50 EUR
25.09.2017 - BRLF DDP SSK : 124,50 EUR
25.09.2017 - BRLF DDP ZSK : 127,50 EUR
25.09.2017 - RYEA DDP VSK : 124,49 EUR
25.09.2017 - RYEA DDP SSK : 129,74 EUR
25.09.2017 - RYEA DDP ZSK : 130,49 EUR
25.09.2017 - CRNA DDP VSK : 144,18 EUR
25.09.2017 - CRNA DDP SSK : 145,18 EUR
25.09.2017 - CRNA DDP ZSK : 146,18 EUR
25.09.2017 - CRNF DDP VSK : 139,18 EUR
25.09.2017 - CRNF DDP SSK : 140,18 EUR
25.09.2017 - CRNF DDP ZSK : 141,18 EUR
25.09.2017 - RPS DDP VSK : 366,00 EUR
25.09.2017 - RPS DDP SSK : 366,00 EUR
25.09.2017 - RPS DDP ZSK : 366,00 EUR
25.09.2017 - SNF DDP VSK : 347,67 EUR
25.09.2017 - SNF DDP SSK : 347,67 EUR
25.09.2017 - SNF DDP ZSK : 347,67 EUR
31.12.2017 - EUA DDP EU : 5,00 EUR
31.12.2017 - CER DDP EU : 2,00 EUR
31.12.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2017 - EUAA DDP EU : 4,90 EUR
31.12.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2018 - EUA DDP EU : 5,00 EUR
31.12.2018 - CER DDP EU : 2,00 EUR
31.12.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2018 - EUAA DDP EU : 4,90 EUR
31.12.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR