Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 08.02.2017 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín a olejnín začali opatrne narastať z dôvodu znižujúcich sa zásob na skladoch v regióne Slovenska..

Emisie zaznamenávajú mierny pokles.

Výrazný vzostup cien zaznamnala posypová soľ z dôvodu nízkych skladových zásob pripravených na okamžitú dodávku.

Ceny tovarov

25.01.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 68,50 EUR
25.01.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 68,50 EUR
25.01.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 68,50 EUR
25.01.2017 - NACLS DDP VSK : 82,50 EUR
25.01.2017 - NACLS DDP SSK : 82,50 EUR
25.01.2017 - NACLS DDP ZSK : 82,50 EUR
25.01.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,10 EUR
25.01.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,10 EUR
25.01.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,10 EUR
25.01.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,60 EUR
25.01.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,60 EUR
25.01.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,60 EUR
25.01.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 748,50 EUR
25.01.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 748,50 EUR
25.01.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 748,50 EUR
25.01.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 201,50 EUR
25.01.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 201,50 EUR
25.01.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 201,50 EUR
25.01.2017 - CMAR DDP VSK : 1 513,00 EUR
25.01.2017 - CMAR DDP SSK : 1 513,00 EUR
25.01.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 513,00 EUR
25.01.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 44,33 EUR
25.01.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 44,33 EUR
25.01.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,33 EUR
25.01.2017 - RPSOIL DDP VSK : 691,67 EUR
25.01.2017 - RPSOIL DDP SSK : 691,67 EUR
25.01.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 691,67 EUR
25.01.2017 - WHTE DDP VSK : 128,67 EUR
25.01.2017 - WHTE DDP SSK : 129,67 EUR
25.01.2017 - WHTE DDP ZSK : 132,67 EUR
25.01.2017 - WHTA DDP VSK : 123,00 EUR
25.01.2017 - WHTA DDP SSK : 124,00 EUR
25.01.2017 - WHTA DDP ZSK : 127,00 EUR
25.01.2017 - WHTB DDP VSK : 120,00 EUR
25.01.2017 - WHTB DDP SSK : 121,00 EUR
25.01.2017 - WHTB DDP ZSK : 124,00 EUR
25.01.2017 - WHTF DDP VSK : 113,00 EUR
25.01.2017 - WHTF DDP SSK : 114,00 EUR
25.01.2017 - WHTF DDP ZSK : 117,00 EUR
25.01.2017 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
25.01.2017 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.01.2017 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.01.2017 - BRLS DDP VSK : 136,50 EUR
25.01.2017 - BRLS DDP SSK : 139,50 EUR
25.01.2017 - BRLS DDP ZSK : 142,50 EUR
25.01.2017 - BRLF DDP VSK : 110,00 EUR
25.01.2017 - BRLF DDP SSK : 113,00 EUR
25.01.2017 - BRLF DDP ZSK : 116,00 EUR
25.01.2017 - RYEA DDP VSK : 124,00 EUR
25.01.2017 - RYEA DDP SSK : 127,00 EUR
25.01.2017 - RYEA DDP ZSK : 130,00 EUR
25.01.2017 - CRNA DDP VSK : 130,00 EUR
25.01.2017 - CRNA DDP SSK : 131,00 EUR
25.01.2017 - CRNA DDP ZSK : 132,00 EUR
25.01.2017 - CRNF DDP VSK : 127,50 EUR
25.01.2017 - CRNF DDP SSK : 128,50 EUR
25.01.2017 - CRNF DDP ZSK : 129,50 EUR
25.01.2017 - RPS DDP VSK : 384,33 EUR
25.01.2017 - RPS DDP SSK : 384,33 EUR
25.01.2017 - RPS DDP ZSK : 384,33 EUR
25.01.2017 - SNF DDP VSK : 341,00 EUR
25.01.2017 - SNF DDP SSK : 341,00 EUR
25.01.2017 - SNF DDP ZSK : 341,00 EUR
25.01.2017 - EUA DDP EU : 6,41 EUR
25.01.2017 - CER DDP EU : 0,37 EUR
25.01.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.01.2017 - EUAA DDP EU : 6,37 EUR
25.01.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.01.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.01.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
08.02.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,00 EUR
08.02.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,00 EUR
08.02.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,00 EUR
08.02.2017 - NACLS DDP VSK : 85,50 EUR
08.02.2017 - NACLS DDP SSK : 85,50 EUR
08.02.2017 - NACLS DDP ZSK : 85,50 EUR
08.02.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,80 EUR
08.02.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,80 EUR
08.02.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,80 EUR
08.02.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,85 EUR
08.02.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,85 EUR
08.02.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,85 EUR
08.02.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 806,00 EUR
08.02.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 806,00 EUR
08.02.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 806,00 EUR
08.02.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 242,50 EUR
08.02.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 242,50 EUR
08.02.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 242,50 EUR
08.02.2017 - CMAR DDP VSK : 1 566,00 EUR
08.02.2017 - CMAR DDP SSK : 1 566,00 EUR
08.02.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 566,00 EUR
08.02.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 46,17 EUR
08.02.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 46,17 EUR
08.02.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,17 EUR
08.02.2017 - RPSOIL DDP VSK : 727,00 EUR
08.02.2017 - RPSOIL DDP SSK : 727,00 EUR
08.02.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 727,00 EUR
08.02.2017 - WHTE DDP VSK : 136,00 EUR
08.02.2017 - WHTE DDP SSK : 137,00 EUR
08.02.2017 - WHTE DDP ZSK : 140,00 EUR
08.02.2017 - WHTA DDP VSK : 132,28 EUR
08.02.2017 - WHTA DDP SSK : 133,28 EUR
08.02.2017 - WHTA DDP ZSK : 136,28 EUR
08.02.2017 - WHTB DDP VSK : 128,75 EUR
08.02.2017 - WHTB DDP SSK : 129,75 EUR
08.02.2017 - WHTB DDP ZSK : 132,75 EUR
08.02.2017 - WHTF DDP VSK : 126,50 EUR
08.02.2017 - WHTF DDP SSK : 127,50 EUR
08.02.2017 - WHTF DDP ZSK : 130,50 EUR
08.02.2017 - WHTS DDP VSK : 281,00 EUR
08.02.2017 - WHTS DDP SSK : 282,00 EUR
08.02.2017 - WHTS DDP ZSK : 285,00 EUR
08.02.2017 - BRLS DDP VSK : 154,20 EUR
08.02.2017 - BRLS DDP SSK : 157,20 EUR
08.02.2017 - BRLS DDP ZSK : 160,20 EUR
08.02.2017 - BRLF DDP VSK : 137,00 EUR
08.02.2017 - BRLF DDP SSK : 140,00 EUR
08.02.2017 - BRLF DDP ZSK : 143,00 EUR
08.02.2017 - RYEA DDP VSK : 119,67 EUR
08.02.2017 - RYEA DDP SSK : 122,67 EUR
08.02.2017 - RYEA DDP ZSK : 125,67 EUR
08.02.2017 - CRNA DDP VSK : 128,00 EUR
08.02.2017 - CRNA DDP SSK : 129,00 EUR
08.02.2017 - CRNA DDP ZSK : 130,00 EUR
08.02.2017 - CRNF DDP VSK : 123,00 EUR
08.02.2017 - CRNF DDP SSK : 124,00 EUR
08.02.2017 - CRNF DDP ZSK : 125,00 EUR
08.02.2017 - RPS DDP VSK : 394,67 EUR
08.02.2017 - RPS DDP SSK : 394,67 EUR
08.02.2017 - RPS DDP ZSK : 394,67 EUR
08.02.2017 - SNF DDP VSK : 344,67 EUR
08.02.2017 - SNF DDP SSK : 344,67 EUR
08.02.2017 - SNF DDP ZSK : 344,67 EUR
08.02.2017 - EUA DDP EU : 5,21 EUR
08.02.2017 - CER DDP EU : 0,28 EUR
08.02.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
08.02.2017 - EUAA DDP EU : 5,17 EUR
08.02.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
08.02.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
08.02.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
08.02.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
22.02.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,00 EUR
22.02.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,00 EUR
22.02.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,00 EUR
22.02.2017 - NACLS DDP VSK : 85,50 EUR
22.02.2017 - NACLS DDP SSK : 85,50 EUR
22.02.2017 - NACLS DDP ZSK : 85,50 EUR
22.02.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,80 EUR
22.02.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,80 EUR
22.02.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,80 EUR
22.02.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,85 EUR
22.02.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,85 EUR
22.02.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,85 EUR
22.02.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 806,00 EUR
22.02.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 806,00 EUR
22.02.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 806,00 EUR
22.02.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 242,50 EUR
22.02.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 242,50 EUR
22.02.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 242,50 EUR
22.02.2017 - CMAR DDP VSK : 1 566,00 EUR
22.02.2017 - CMAR DDP SSK : 1 566,00 EUR
22.02.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 566,00 EUR
22.02.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 46,17 EUR
22.02.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 46,17 EUR
22.02.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,17 EUR
22.02.2017 - RPSOIL DDP VSK : 727,00 EUR
22.02.2017 - RPSOIL DDP SSK : 727,00 EUR
22.02.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 727,00 EUR
22.02.2017 - WHTE DDP VSK : 131,75 EUR
22.02.2017 - WHTE DDP SSK : 132,75 EUR
22.02.2017 - WHTE DDP ZSK : 135,75 EUR
22.02.2017 - WHTA DDP VSK : 128,03 EUR
22.02.2017 - WHTA DDP SSK : 129,03 EUR
22.02.2017 - WHTA DDP ZSK : 132,03 EUR
22.02.2017 - WHTB DDP VSK : 124,75 EUR
22.02.2017 - WHTB DDP SSK : 125,75 EUR
22.02.2017 - WHTB DDP ZSK : 128,75 EUR
22.02.2017 - WHTF DDP VSK : 114,50 EUR
22.02.2017 - WHTF DDP SSK : 115,50 EUR
22.02.2017 - WHTF DDP ZSK : 118,50 EUR
22.02.2017 - WHTS DDP VSK : 276,00 EUR
22.02.2017 - WHTS DDP SSK : 277,00 EUR
22.02.2017 - WHTS DDP ZSK : 280,00 EUR
22.02.2017 - BRLS DDP VSK : 152,53 EUR
22.02.2017 - BRLS DDP SSK : 155,53 EUR
22.02.2017 - BRLS DDP ZSK : 158,53 EUR
22.02.2017 - BRLF DDP VSK : 118,67 EUR
22.02.2017 - BRLF DDP SSK : 121,67 EUR
22.02.2017 - BRLF DDP ZSK : 124,67 EUR
22.02.2017 - RYEA DDP VSK : 119,67 EUR
22.02.2017 - RYEA DDP SSK : 122,67 EUR
22.02.2017 - RYEA DDP ZSK : 125,67 EUR
22.02.2017 - CRNA DDP VSK : 123,00 EUR
22.02.2017 - CRNA DDP SSK : 124,00 EUR
22.02.2017 - CRNA DDP ZSK : 125,00 EUR
22.02.2017 - CRNF DDP VSK : 118,00 EUR
22.02.2017 - CRNF DDP SSK : 119,00 EUR
22.02.2017 - CRNF DDP ZSK : 120,00 EUR
22.02.2017 - RPS DDP VSK : 394,67 EUR
22.02.2017 - RPS DDP SSK : 394,67 EUR
22.02.2017 - RPS DDP ZSK : 394,67 EUR
22.02.2017 - SNF DDP VSK : 344,67 EUR
22.02.2017 - SNF DDP SSK : 344,67 EUR
22.02.2017 - SNF DDP ZSK : 344,67 EUR
22.02.2017 - EUA DDP EU : 5,21 EUR
22.02.2017 - CER DDP EU : 0,28 EUR
22.02.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
22.02.2017 - EUAA DDP EU : 5,17 EUR
22.02.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
22.02.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
22.02.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
22.02.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2017 - EUA DDP EU : 5,21 EUR
25.03.2017 - EUAA DDP EU : 5,17 EUR
25.03.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.03.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.03.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2017 - CER DDP EU : 0,28 EUR
25.03.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.03.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 73,13 EUR
25.03.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 73,13 EUR
25.03.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 73,13 EUR
25.03.2017 - NACLS DDP VSK : 85,16 EUR
25.03.2017 - NACLS DDP SSK : 85,16 EUR
25.03.2017 - NACLS DDP ZSK : 85,16 EUR
25.03.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,77 EUR
25.03.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,77 EUR
25.03.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,77 EUR
25.03.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,82 EUR
25.03.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,82 EUR
25.03.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,82 EUR
25.03.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 809,37 EUR
25.03.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 809,37 EUR
25.03.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 809,37 EUR
25.03.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 245,37 EUR
25.03.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 245,37 EUR
25.03.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 245,37 EUR
25.03.2017 - CMAR DDP VSK : 1 569,37 EUR
25.03.2017 - CMAR DDP SSK : 1 569,37 EUR
25.03.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 569,37 EUR
25.03.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 46,45 EUR
25.03.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 46,45 EUR
25.03.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,45 EUR
25.03.2017 - RPSOIL DDP VSK : 729,70 EUR
25.03.2017 - RPSOIL DDP SSK : 729,70 EUR
25.03.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 729,70 EUR
25.03.2017 - WHTE DDP VSK : 133,44 EUR
25.03.2017 - WHTE DDP SSK : 134,44 EUR
25.03.2017 - WHTE DDP ZSK : 137,44 EUR
25.03.2017 - WHTA DDP VSK : 129,45 EUR
25.03.2017 - WHTA DDP SSK : 130,45 EUR
25.03.2017 - WHTA DDP ZSK : 133,45 EUR
25.03.2017 - WHTB DDP VSK : 126,01 EUR
25.03.2017 - WHTB DDP SSK : 127,01 EUR
25.03.2017 - WHTB DDP ZSK : 130,01 EUR
25.03.2017 - WHTF DDP VSK : 116,27 EUR
25.03.2017 - WHTF DDP SSK : 117,27 EUR
25.03.2017 - WHTF DDP ZSK : 120,27 EUR
25.03.2017 - WHTS DDP VSK : 277,69 EUR
25.03.2017 - WHTS DDP SSK : 278,69 EUR
25.03.2017 - WHTS DDP ZSK : 281,69 EUR
25.03.2017 - BRLS DDP VSK : 155,27 EUR
25.03.2017 - BRLS DDP SSK : 158,27 EUR
25.03.2017 - BRLS DDP ZSK : 161,27 EUR
25.03.2017 - BRLF DDP VSK : 123,39 EUR
25.03.2017 - BRLF DDP SSK : 126,39 EUR
25.03.2017 - BRLF DDP ZSK : 129,39 EUR
25.03.2017 - RYEA DDP VSK : 122,03 EUR
25.03.2017 - RYEA DDP SSK : 126,04 EUR
25.03.2017 - RYEA DDP ZSK : 128,03 EUR
25.03.2017 - CRNA DDP VSK : 126,37 EUR
25.03.2017 - CRNA DDP SSK : 127,37 EUR
25.03.2017 - CRNA DDP ZSK : 128,37 EUR
25.03.2017 - CRNF DDP VSK : 121,37 EUR
25.03.2017 - CRNF DDP SSK : 122,37 EUR
25.03.2017 - CRNF DDP ZSK : 123,37 EUR
25.03.2017 - RPS DDP VSK : 397,93 EUR
25.03.2017 - RPS DDP SSK : 397,93 EUR
25.03.2017 - RPS DDP ZSK : 397,93 EUR
25.03.2017 - SNF DDP VSK : 312,53 EUR
25.03.2017 - SNF DDP SSK : 312,53 EUR
25.03.2017 - SNF DDP ZSK : 312,53 EUR
25.04.2017 - EUA DDP EU : 5,21 EUR
25.04.2017 - EUAA DDP EU : 5,17 EUR
25.04.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.04.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.04.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2017 - CER DDP EU : 0,28 EUR
25.04.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.04.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,27 EUR
25.04.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,27 EUR
25.04.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,27 EUR
25.04.2017 - NACLS DDP VSK : 84,83 EUR
25.04.2017 - NACLS DDP SSK : 84,83 EUR
25.04.2017 - NACLS DDP ZSK : 84,83 EUR
25.04.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,73 EUR
25.04.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,73 EUR
25.04.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,73 EUR
25.04.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,78 EUR
25.04.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,78 EUR
25.04.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,78 EUR
25.04.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 812,74 EUR
25.04.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 812,74 EUR
25.04.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 812,74 EUR
25.04.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 248,23 EUR
25.04.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 248,23 EUR
25.04.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 248,23 EUR
25.04.2017 - CMAR DDP VSK : 1 572,74 EUR
25.04.2017 - CMAR DDP SSK : 1 572,74 EUR
25.04.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 572,74 EUR
25.04.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 46,73 EUR
25.04.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 46,73 EUR
25.04.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,73 EUR
25.04.2017 - RPSOIL DDP VSK : 732,39 EUR
25.04.2017 - RPSOIL DDP SSK : 732,39 EUR
25.04.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 732,39 EUR
25.04.2017 - WHTE DDP VSK : 135,12 EUR
25.04.2017 - WHTE DDP SSK : 136,12 EUR
25.04.2017 - WHTE DDP ZSK : 139,12 EUR
25.04.2017 - WHTA DDP VSK : 130,87 EUR
25.04.2017 - WHTA DDP SSK : 131,87 EUR
25.04.2017 - WHTA DDP ZSK : 134,87 EUR
25.04.2017 - WHTB DDP VSK : 127,28 EUR
25.04.2017 - WHTB DDP SSK : 128,28 EUR
25.04.2017 - WHTB DDP ZSK : 131,28 EUR
25.04.2017 - WHTF DDP VSK : 118,04 EUR
25.04.2017 - WHTF DDP SSK : 119,04 EUR
25.04.2017 - WHTF DDP ZSK : 122,04 EUR
25.04.2017 - WHTS DDP VSK : 279,37 EUR
25.04.2017 - WHTS DDP SSK : 280,37 EUR
25.04.2017 - WHTS DDP ZSK : 283,37 EUR
25.04.2017 - BRLS DDP VSK : 158,01 EUR
25.04.2017 - BRLS DDP SSK : 161,01 EUR
25.04.2017 - BRLS DDP ZSK : 164,01 EUR
25.04.2017 - BRLF DDP VSK : 128,10 EUR
25.04.2017 - BRLF DDP SSK : 131,10 EUR
25.04.2017 - BRLF DDP ZSK : 134,10 EUR
25.04.2017 - RYEA DDP VSK : 124,39 EUR
25.04.2017 - RYEA DDP SSK : 129,41 EUR
25.04.2017 - RYEA DDP ZSK : 130,39 EUR
25.04.2017 - CRNA DDP VSK : 129,74 EUR
25.04.2017 - CRNA DDP SSK : 130,74 EUR
25.04.2017 - CRNA DDP ZSK : 131,74 EUR
25.04.2017 - CRNF DDP VSK : 124,74 EUR
25.04.2017 - CRNF DDP SSK : 125,74 EUR
25.04.2017 - CRNF DDP ZSK : 126,74 EUR
25.04.2017 - RPS DDP VSK : 401,18 EUR
25.04.2017 - RPS DDP SSK : 401,18 EUR
25.04.2017 - RPS DDP ZSK : 401,18 EUR
25.04.2017 - SNF DDP VSK : 280,43 EUR
25.04.2017 - SNF DDP SSK : 280,43 EUR
25.04.2017 - SNF DDP ZSK : 280,43 EUR
25.05.2017 - EUA DDP EU : 5,21 EUR
25.05.2017 - CER DDP EU : 0,28 EUR
25.05.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.05.2017 - EUAA DDP EU : 5,17 EUR
25.05.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.05.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.05.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,50 EUR
25.05.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,50 EUR
25.05.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,50 EUR
25.05.2017 - NACLS DDP VSK : 84,50 EUR
25.05.2017 - NACLS DDP SSK : 84,50 EUR
25.05.2017 - NACLS DDP ZSK : 84,50 EUR
25.05.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,70 EUR
25.05.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,70 EUR
25.05.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,70 EUR
25.05.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,75 EUR
25.05.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,75 EUR
25.05.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,75 EUR
25.05.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 816,00 EUR
25.05.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 816,00 EUR
25.05.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 816,00 EUR
25.05.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 251,00 EUR
25.05.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 251,00 EUR
25.05.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 251,00 EUR
25.05.2017 - CMAR DDP VSK : 1 576,00 EUR
25.05.2017 - CMAR DDP SSK : 1 576,00 EUR
25.05.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 576,00 EUR
25.05.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 47,00 EUR
25.05.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 47,00 EUR
25.05.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 47,00 EUR
25.05.2017 - RPSOIL DDP VSK : 735,00 EUR
25.05.2017 - RPSOIL DDP SSK : 735,00 EUR
25.05.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 735,00 EUR
25.05.2017 - WHTE DDP VSK : 136,75 EUR
25.05.2017 - WHTE DDP SSK : 137,75 EUR
25.05.2017 - WHTE DDP ZSK : 140,75 EUR
25.05.2017 - WHTA DDP VSK : 132,25 EUR
25.05.2017 - WHTA DDP SSK : 133,25 EUR
25.05.2017 - WHTA DDP ZSK : 136,25 EUR
25.05.2017 - WHTB DDP VSK : 128,50 EUR
25.05.2017 - WHTB DDP SSK : 129,50 EUR
25.05.2017 - WHTB DDP ZSK : 132,50 EUR
25.05.2017 - WHTF DDP VSK : 119,75 EUR
25.05.2017 - WHTF DDP SSK : 120,75 EUR
25.05.2017 - WHTF DDP ZSK : 123,75 EUR
25.05.2017 - WHTS DDP VSK : 281,00 EUR
25.05.2017 - WHTS DDP SSK : 282,00 EUR
25.05.2017 - WHTS DDP ZSK : 285,00 EUR
25.05.2017 - BRLS DDP VSK : 160,67 EUR
25.05.2017 - BRLS DDP SSK : 163,67 EUR
25.05.2017 - BRLS DDP ZSK : 166,67 EUR
25.05.2017 - BRLF DDP VSK : 132,67 EUR
25.05.2017 - BRLF DDP SSK : 135,67 EUR
25.05.2017 - BRLF DDP ZSK : 138,67 EUR
25.05.2017 - RYEA DDP VSK : 126,67 EUR
25.05.2017 - RYEA DDP SSK : 132,67 EUR
25.05.2017 - RYEA DDP ZSK : 132,67 EUR
25.05.2017 - CRNA DDP VSK : 133,00 EUR
25.05.2017 - CRNA DDP SSK : 134,00 EUR
25.05.2017 - CRNA DDP ZSK : 135,00 EUR
25.05.2017 - CRNF DDP VSK : 128,00 EUR
25.05.2017 - CRNF DDP SSK : 129,00 EUR
25.05.2017 - CRNF DDP ZSK : 130,00 EUR
25.05.2017 - RPS DDP VSK : 404,33 EUR
25.05.2017 - RPS DDP SSK : 404,33 EUR
25.05.2017 - RPS DDP ZSK : 404,33 EUR
25.05.2017 - SNF DDP VSK : 249,33 EUR
25.05.2017 - SNF DDP SSK : 249,33 EUR
25.05.2017 - SNF DDP ZSK : 249,33 EUR
31.12.2017 - EUA DDP EU : 5,21 EUR
31.12.2017 - CER DDP EU : 0,28 EUR
31.12.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2017 - EUAA DDP EU : 5,17 EUR
31.12.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2018 - EUA DDP EU : 5,21 EUR
31.12.2018 - CER DDP EU : 0,28 EUR
31.12.2018 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2018 - EUAA DDP EU : 5,17 EUR
31.12.2018 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2018 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2018 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2018 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR