Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 11.11.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín sa naďalej udržujú na nízkej úrovni. Z olejnin repka cenovo mierne stúpa.

Posypová soľ je na ďalej na nízkej úrovni pod 70 Eur/t DDP.

Ceny tovarov

28.10.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,67 EUR
28.10.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,67 EUR
28.10.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,67 EUR
28.10.2016 - NACLS DDP VSK : 84,33 EUR
28.10.2016 - NACLS DDP SSK : 84,33 EUR
28.10.2016 - NACLS DDP ZSK : 84,33 EUR
28.10.2016 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,10 EUR
28.10.2016 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,10 EUR
28.10.2016 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,10 EUR
28.10.2016 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,60 EUR
28.10.2016 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,60 EUR
28.10.2016 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,60 EUR
28.10.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 748,50 EUR
28.10.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 748,50 EUR
28.10.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 748,50 EUR
28.10.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 201,50 EUR
28.10.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 201,50 EUR
28.10.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 201,50 EUR
28.10.2016 - CMAR DDP VSK : 1 513,00 EUR
28.10.2016 - CMAR DDP SSK : 1 513,00 EUR
28.10.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 513,00 EUR
28.10.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 43,33 EUR
28.10.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 43,33 EUR
28.10.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 43,33 EUR
28.10.2016 - RPSOIL DDP VSK : 682,67 EUR
28.10.2016 - RPSOIL DDP SSK : 682,67 EUR
28.10.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 682,67 EUR
28.10.2016 - WHTE DDP VSK : 128,67 EUR
28.10.2016 - WHTE DDP SSK : 129,67 EUR
28.10.2016 - WHTE DDP ZSK : 132,67 EUR
28.10.2016 - WHTA DDP VSK : 123,00 EUR
28.10.2016 - WHTA DDP SSK : 124,00 EUR
28.10.2016 - WHTA DDP ZSK : 127,00 EUR
28.10.2016 - WHTB DDP VSK : 120,00 EUR
28.10.2016 - WHTB DDP SSK : 121,00 EUR
28.10.2016 - WHTB DDP ZSK : 124,00 EUR
28.10.2016 - WHTF DDP VSK : 113,00 EUR
28.10.2016 - WHTF DDP SSK : 114,00 EUR
28.10.2016 - WHTF DDP ZSK : 117,00 EUR
28.10.2016 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
28.10.2016 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
28.10.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
28.10.2016 - BRLS DDP VSK : 136,50 EUR
28.10.2016 - BRLS DDP SSK : 139,50 EUR
28.10.2016 - BRLS DDP ZSK : 142,50 EUR
28.10.2016 - BRLF DDP VSK : 110,00 EUR
28.10.2016 - BRLF DDP SSK : 113,00 EUR
28.10.2016 - BRLF DDP ZSK : 116,00 EUR
28.10.2016 - RYEA DDP VSK : 124,00 EUR
28.10.2016 - RYEA DDP SSK : 127,00 EUR
28.10.2016 - RYEA DDP ZSK : 130,00 EUR
28.10.2016 - CRNA DDP VSK : 130,00 EUR
28.10.2016 - CRNA DDP SSK : 131,00 EUR
28.10.2016 - CRNA DDP ZSK : 132,00 EUR
28.10.2016 - CRNF DDP VSK : 127,50 EUR
28.10.2016 - CRNF DDP SSK : 128,50 EUR
28.10.2016 - CRNF DDP ZSK : 129,50 EUR
28.10.2016 - RPS DDP VSK : 374,33 EUR
28.10.2016 - RPS DDP SSK : 374,33 EUR
28.10.2016 - RPS DDP ZSK : 374,33 EUR
28.10.2016 - SNF DDP VSK : 336,00 EUR
28.10.2016 - SNF DDP SSK : 336,00 EUR
28.10.2016 - SNF DDP ZSK : 336,00 EUR
28.10.2016 - EUA DDP EU : 6,00 EUR
28.10.2016 - CER DDP EU : 0,35 EUR
28.10.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
28.10.2016 - EUAA DDP EU : 5,00 EUR
28.10.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
28.10.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
28.10.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
28.10.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
11.11.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,33 EUR
11.11.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,33 EUR
11.11.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,33 EUR
11.11.2016 - NACLS DDP VSK : 85,67 EUR
11.11.2016 - NACLS DDP SSK : 85,67 EUR
11.11.2016 - NACLS DDP ZSK : 85,67 EUR
11.11.2016 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,80 EUR
11.11.2016 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,80 EUR
11.11.2016 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,80 EUR
11.11.2016 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,72 EUR
11.11.2016 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,72 EUR
11.11.2016 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,72 EUR
11.11.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 758,50 EUR
11.11.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 758,50 EUR
11.11.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 758,50 EUR
11.11.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 210,00 EUR
11.11.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 210,00 EUR
11.11.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 210,00 EUR
11.11.2016 - CMAR DDP VSK : 1 516,50 EUR
11.11.2016 - CMAR DDP SSK : 1 516,50 EUR
11.11.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 516,50 EUR
11.11.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 45,67 EUR
11.11.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 45,67 EUR
11.11.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,67 EUR
11.11.2016 - RPSOIL DDP VSK : 708,33 EUR
11.11.2016 - RPSOIL DDP SSK : 708,33 EUR
11.11.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 708,33 EUR
11.11.2016 - WHTE DDP VSK : 124,70 EUR
11.11.2016 - WHTE DDP SSK : 125,70 EUR
11.11.2016 - WHTE DDP ZSK : 128,70 EUR
11.11.2016 - WHTA DDP VSK : 121,20 EUR
11.11.2016 - WHTA DDP SSK : 122,20 EUR
11.11.2016 - WHTA DDP ZSK : 125,20 EUR
11.11.2016 - WHTB DDP VSK : 115,83 EUR
11.11.2016 - WHTB DDP SSK : 116,83 EUR
11.11.2016 - WHTB DDP ZSK : 119,83 EUR
11.11.2016 - WHTF DDP VSK : 101,61 EUR
11.11.2016 - WHTF DDP SSK : 102,61 EUR
11.11.2016 - WHTF DDP ZSK : 105,61 EUR
11.11.2016 - WHTS DDP VSK : 276,00 EUR
11.11.2016 - WHTS DDP SSK : 277,00 EUR
11.11.2016 - WHTS DDP ZSK : 280,00 EUR
11.11.2016 - BRLS DDP VSK : 149,10 EUR
11.11.2016 - BRLS DDP SSK : 152,10 EUR
11.11.2016 - BRLS DDP ZSK : 155,10 EUR
11.11.2016 - BRLF DDP VSK : 93,99 EUR
11.11.2016 - BRLF DDP SSK : 96,99 EUR
11.11.2016 - BRLF DDP ZSK : 99,99 EUR
11.11.2016 - RYEA DDP VSK : 114,32 EUR
11.11.2016 - RYEA DDP SSK : 117,32 EUR
11.11.2016 - RYEA DDP ZSK : 120,32 EUR
11.11.2016 - CRNA DDP VSK : 123,00 EUR
11.11.2016 - CRNA DDP SSK : 124,00 EUR
11.11.2016 - CRNA DDP ZSK : 125,00 EUR
11.11.2016 - CRNF DDP VSK : 115,47 EUR
11.11.2016 - CRNF DDP SSK : 116,47 EUR
11.11.2016 - CRNF DDP ZSK : 117,47 EUR
11.11.2016 - RPS DDP VSK : 384,25 EUR
11.11.2016 - RPS DDP SSK : 384,25 EUR
11.11.2016 - RPS DDP ZSK : 384,25 EUR
11.11.2016 - SNF DDP VSK : 327,67 EUR
11.11.2016 - SNF DDP SSK : 327,67 EUR
11.11.2016 - SNF DDP ZSK : 327,67 EUR
11.11.2016 - EUA DDP EU : 6,41 EUR
11.11.2016 - CER DDP EU : 0,37 EUR
11.11.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
11.11.2016 - EUAA DDP EU : 6,37 EUR
11.11.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
11.11.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
11.11.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
11.11.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.11.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,33 EUR
25.11.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,33 EUR
25.11.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,33 EUR
25.11.2016 - NACLS DDP VSK : 85,67 EUR
25.11.2016 - NACLS DDP SSK : 85,67 EUR
25.11.2016 - NACLS DDP ZSK : 85,67 EUR
25.11.2016 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,80 EUR
25.11.2016 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,80 EUR
25.11.2016 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,80 EUR
25.11.2016 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,72 EUR
25.11.2016 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,72 EUR
25.11.2016 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,72 EUR
25.11.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 758,50 EUR
25.11.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 758,50 EUR
25.11.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 758,50 EUR
25.11.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 210,00 EUR
25.11.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 210,00 EUR
25.11.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 210,00 EUR
25.11.2016 - CMAR DDP VSK : 1 516,50 EUR
25.11.2016 - CMAR DDP SSK : 1 516,50 EUR
25.11.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 516,50 EUR
25.11.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 45,67 EUR
25.11.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 45,67 EUR
25.11.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,67 EUR
25.11.2016 - RPSOIL DDP VSK : 708,33 EUR
25.11.2016 - RPSOIL DDP SSK : 708,33 EUR
25.11.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 708,33 EUR
25.11.2016 - WHTE DDP VSK : 125,33 EUR
25.11.2016 - WHTE DDP SSK : 126,33 EUR
25.11.2016 - WHTE DDP ZSK : 129,33 EUR
25.11.2016 - WHTA DDP VSK : 121,33 EUR
25.11.2016 - WHTA DDP SSK : 122,33 EUR
25.11.2016 - WHTA DDP ZSK : 125,33 EUR
25.11.2016 - WHTB DDP VSK : 117,33 EUR
25.11.2016 - WHTB DDP SSK : 118,33 EUR
25.11.2016 - WHTB DDP ZSK : 121,33 EUR
25.11.2016 - WHTF DDP VSK : 104,00 EUR
25.11.2016 - WHTF DDP SSK : 105,00 EUR
25.11.2016 - WHTF DDP ZSK : 108,00 EUR
25.11.2016 - WHTS DDP VSK : 276,00 EUR
25.11.2016 - WHTS DDP SSK : 277,00 EUR
25.11.2016 - WHTS DDP ZSK : 280,00 EUR
25.11.2016 - BRLS DDP VSK : 149,00 EUR
25.11.2016 - BRLS DDP SSK : 152,00 EUR
25.11.2016 - BRLS DDP ZSK : 155,00 EUR
25.11.2016 - BRLF DDP VSK : 99,00 EUR
25.11.2016 - BRLF DDP SSK : 102,00 EUR
25.11.2016 - BRLF DDP ZSK : 105,00 EUR
25.11.2016 - RYEA DDP VSK : 114,00 EUR
25.11.2016 - RYEA DDP SSK : 117,00 EUR
25.11.2016 - RYEA DDP ZSK : 120,00 EUR
25.11.2016 - CRNA DDP VSK : 123,00 EUR
25.11.2016 - CRNA DDP SSK : 124,00 EUR
25.11.2016 - CRNA DDP ZSK : 125,00 EUR
25.11.2016 - CRNF DDP VSK : 118,00 EUR
25.11.2016 - CRNF DDP SSK : 119,00 EUR
25.11.2016 - CRNF DDP ZSK : 120,00 EUR
25.11.2016 - RPS DDP VSK : 389,33 EUR
25.11.2016 - RPS DDP SSK : 389,33 EUR
25.11.2016 - RPS DDP ZSK : 389,33 EUR
25.11.2016 - SNF DDP VSK : 341,00 EUR
25.11.2016 - SNF DDP SSK : 341,00 EUR
25.11.2016 - SNF DDP ZSK : 341,00 EUR
25.11.2016 - EUA DDP EU : 6,41 EUR
25.11.2016 - CER DDP EU : 0,37 EUR
25.11.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.11.2016 - EUAA DDP EU : 6,37 EUR
25.11.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.11.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.11.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.11.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.12.2016 - EUA DDP EU : 6,41 EUR
25.12.2016 - CER DDP EU : 0,37 EUR
25.12.2016 - EUAA DDP EU : 6,37 EUR
25.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.12.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,33 EUR
25.12.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,33 EUR
25.12.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,33 EUR
25.12.2016 - NACLS DDP VSK : 85,67 EUR
25.12.2016 - NACLS DDP SSK : 85,67 EUR
25.12.2016 - NACLS DDP ZSK : 85,67 EUR
25.12.2016 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,80 EUR
25.12.2016 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,80 EUR
25.12.2016 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,80 EUR
25.12.2016 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,72 EUR
25.12.2016 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,72 EUR
25.12.2016 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,72 EUR
25.12.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.12.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 762,58 EUR
25.12.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 762,58 EUR
25.12.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 762,58 EUR
25.12.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 212,77 EUR
25.12.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 212,77 EUR
25.12.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 212,77 EUR
25.12.2016 - CMAR DDP VSK : 1 517,80 EUR
25.12.2016 - CMAR DDP SSK : 1 517,80 EUR
25.12.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 517,80 EUR
25.12.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 46,10 EUR
25.12.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 46,10 EUR
25.12.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,10 EUR
25.12.2016 - RPSOIL DDP VSK : 711,05 EUR
25.12.2016 - RPSOIL DDP SSK : 711,05 EUR
25.12.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 711,05 EUR
25.12.2016 - WHTE DDP VSK : 127,18 EUR
25.12.2016 - WHTE DDP SSK : 128,18 EUR
25.12.2016 - WHTE DDP ZSK : 131,18 EUR
25.12.2016 - WHTA DDP VSK : 122,85 EUR
25.12.2016 - WHTA DDP SSK : 123,85 EUR
25.12.2016 - WHTA DDP ZSK : 126,85 EUR
25.12.2016 - WHTB DDP VSK : 118,53 EUR
25.12.2016 - WHTB DDP SSK : 119,53 EUR
25.12.2016 - WHTB DDP ZSK : 122,53 EUR
25.12.2016 - WHTF DDP VSK : 106,28 EUR
25.12.2016 - WHTF DDP SSK : 107,28 EUR
25.12.2016 - WHTF DDP ZSK : 110,28 EUR
25.12.2016 - WHTS DDP VSK : 277,63 EUR
25.12.2016 - WHTS DDP SSK : 278,63 EUR
25.12.2016 - WHTS DDP ZSK : 281,63 EUR
25.12.2016 - BRLS DDP VSK : 152,26 EUR
25.12.2016 - BRLS DDP SSK : 155,26 EUR
25.12.2016 - BRLS DDP ZSK : 158,26 EUR
25.12.2016 - BRLF DDP VSK : 105,68 EUR
25.12.2016 - BRLF DDP SSK : 108,68 EUR
25.12.2016 - BRLF DDP ZSK : 111,68 EUR
25.12.2016 - RYEA DDP VSK : 116,12 EUR
25.12.2016 - RYEA DDP SSK : 120,10 EUR
25.12.2016 - RYEA DDP ZSK : 122,12 EUR
25.12.2016 - CRNA DDP VSK : 126,26 EUR
25.12.2016 - CRNA DDP SSK : 127,26 EUR
25.12.2016 - CRNA DDP ZSK : 128,26 EUR
25.12.2016 - CRNF DDP VSK : 121,26 EUR
25.12.2016 - CRNF DDP SSK : 122,26 EUR
25.12.2016 - CRNF DDP ZSK : 123,26 EUR
25.12.2016 - RPS DDP VSK : 393,14 EUR
25.12.2016 - RPS DDP SSK : 393,14 EUR
25.12.2016 - RPS DDP ZSK : 393,14 EUR
25.12.2016 - SNF DDP VSK : 342,52 EUR
25.12.2016 - SNF DDP SSK : 342,52 EUR
25.12.2016 - SNF DDP ZSK : 342,52 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 6,41 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,37 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 6,37 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2017 - EUA DDP EU : 6,41 EUR
25.01.2017 - CER DDP EU : 0,37 EUR
25.01.2017 - EUAA DDP EU : 6,37 EUR
25.01.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.01.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.01.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,33 EUR
25.01.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,33 EUR
25.01.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,33 EUR
25.01.2017 - NACLS DDP VSK : 85,67 EUR
25.01.2017 - NACLS DDP SSK : 85,67 EUR
25.01.2017 - NACLS DDP ZSK : 85,67 EUR
25.01.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,72 EUR
25.01.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,72 EUR
25.01.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,72 EUR
25.01.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.01.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,80 EUR
25.01.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,80 EUR
25.01.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,80 EUR
25.01.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 766,79 EUR
25.01.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 766,79 EUR
25.01.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 766,79 EUR
25.01.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 215,64 EUR
25.01.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 215,64 EUR
25.01.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 215,64 EUR
25.01.2017 - CMAR DDP VSK : 1 519,15 EUR
25.01.2017 - CMAR DDP SSK : 1 519,15 EUR
25.01.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 519,15 EUR
25.01.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 46,55 EUR
25.01.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 46,55 EUR
25.01.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,55 EUR
25.01.2017 - RPSOIL DDP VSK : 713,86 EUR
25.01.2017 - RPSOIL DDP SSK : 713,86 EUR
25.01.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 713,86 EUR
25.01.2017 - WHTE DDP VSK : 129,09 EUR
25.01.2017 - WHTE DDP SSK : 130,09 EUR
25.01.2017 - WHTE DDP ZSK : 133,09 EUR
25.01.2017 - WHTA DDP VSK : 124,43 EUR
25.01.2017 - WHTA DDP SSK : 125,43 EUR
25.01.2017 - WHTA DDP ZSK : 128,43 EUR
25.01.2017 - WHTB DDP VSK : 119,76 EUR
25.01.2017 - WHTB DDP SSK : 120,76 EUR
25.01.2017 - WHTB DDP ZSK : 123,76 EUR
25.01.2017 - WHTF DDP VSK : 108,64 EUR
25.01.2017 - WHTF DDP SSK : 109,64 EUR
25.01.2017 - WHTF DDP ZSK : 112,64 EUR
25.01.2017 - WHTS DDP VSK : 279,32 EUR
25.01.2017 - WHTS DDP SSK : 280,32 EUR
25.01.2017 - WHTS DDP ZSK : 283,32 EUR
25.01.2017 - BRLS DDP VSK : 155,63 EUR
25.01.2017 - BRLS DDP SSK : 158,63 EUR
25.01.2017 - BRLS DDP ZSK : 161,63 EUR
25.01.2017 - BRLF DDP VSK : 112,59 EUR
25.01.2017 - BRLF DDP SSK : 115,59 EUR
25.01.2017 - BRLF DDP ZSK : 118,59 EUR
25.01.2017 - RYEA DDP VSK : 118,31 EUR
25.01.2017 - RYEA DDP SSK : 123,30 EUR
25.01.2017 - RYEA DDP ZSK : 124,31 EUR
25.01.2017 - CRNA DDP VSK : 129,63 EUR
25.01.2017 - CRNA DDP SSK : 130,63 EUR
25.01.2017 - CRNA DDP ZSK : 131,63 EUR
25.01.2017 - CRNF DDP VSK : 124,63 EUR
25.01.2017 - CRNF DDP SSK : 125,63 EUR
25.01.2017 - CRNF DDP ZSK : 126,63 EUR
25.01.2017 - RPS DDP VSK : 397,07 EUR
25.01.2017 - RPS DDP SSK : 397,07 EUR
25.01.2017 - RPS DDP ZSK : 397,07 EUR
25.01.2017 - SNF DDP VSK : 344,10 EUR
25.01.2017 - SNF DDP SSK : 344,10 EUR
25.01.2017 - SNF DDP ZSK : 344,10 EUR
25.02.2017 - EUA DDP EU : 6,41 EUR
25.02.2017 - CER DDP EU : 0,37 EUR
25.02.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.02.2017 - EUAA DDP EU : 6,37 EUR
25.02.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.02.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.02.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2017 - POSYPOVASOL DDP VSK : 67,33 EUR
25.02.2017 - POSYPOVASOL DDP SSK : 67,33 EUR
25.02.2017 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 67,33 EUR
25.02.2017 - NACLS DDP VSK : 85,67 EUR
25.02.2017 - NACLS DDP SSK : 85,67 EUR
25.02.2017 - NACLS DDP ZSK : 85,67 EUR
25.02.2017 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,80 EUR
25.02.2017 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,80 EUR
25.02.2017 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,80 EUR
25.02.2017 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,72 EUR
25.02.2017 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,72 EUR
25.02.2017 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,72 EUR
25.02.2017 - ODT-MLK DDP VSK : 1 771,00 EUR
25.02.2017 - ODT-MLK DDP SSK : 1 771,00 EUR
25.02.2017 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 771,00 EUR
25.02.2017 - PLN-MLK DDP VSK : 2 218,50 EUR
25.02.2017 - PLN-MLK DDP SSK : 2 218,50 EUR
25.02.2017 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 218,50 EUR
25.02.2017 - CMAR DDP VSK : 1 520,50 EUR
25.02.2017 - CMAR DDP SSK : 1 520,50 EUR
25.02.2017 - CMAR DDP ZSK : 1 520,50 EUR
25.02.2017 - STIEP-3 DDP VSK : 47,00 EUR
25.02.2017 - STIEP-3 DDP SSK : 47,00 EUR
25.02.2017 - STIEP-3 DDP ZSK : 47,00 EUR
25.02.2017 - RPSOIL DDP VSK : 716,67 EUR
25.02.2017 - RPSOIL DDP SSK : 716,67 EUR
25.02.2017 - RPSOIL DDP ZSK : 716,67 EUR
25.02.2017 - WHTE DDP VSK : 131,00 EUR
25.02.2017 - WHTE DDP SSK : 132,00 EUR
25.02.2017 - WHTE DDP ZSK : 135,00 EUR
25.02.2017 - WHTA DDP VSK : 126,00 EUR
25.02.2017 - WHTA DDP SSK : 127,00 EUR
25.02.2017 - WHTA DDP ZSK : 130,00 EUR
25.02.2017 - WHTB DDP VSK : 121,00 EUR
25.02.2017 - WHTB DDP SSK : 122,00 EUR
25.02.2017 - WHTB DDP ZSK : 125,00 EUR
25.02.2017 - WHTF DDP VSK : 111,00 EUR
25.02.2017 - WHTF DDP SSK : 112,00 EUR
25.02.2017 - WHTF DDP ZSK : 115,00 EUR
25.02.2017 - WHTS DDP VSK : 281,00 EUR
25.02.2017 - WHTS DDP SSK : 282,00 EUR
25.02.2017 - WHTS DDP ZSK : 285,00 EUR
25.02.2017 - BRLS DDP VSK : 159,00 EUR
25.02.2017 - BRLS DDP SSK : 162,00 EUR
25.02.2017 - BRLS DDP ZSK : 165,00 EUR
25.02.2017 - BRLF DDP VSK : 119,50 EUR
25.02.2017 - BRLF DDP SSK : 122,50 EUR
25.02.2017 - BRLF DDP ZSK : 125,50 EUR
25.02.2017 - RYEA DDP VSK : 120,50 EUR
25.02.2017 - RYEA DDP SSK : 126,50 EUR
25.02.2017 - RYEA DDP ZSK : 126,50 EUR
25.02.2017 - CRNA DDP VSK : 133,00 EUR
25.02.2017 - CRNA DDP SSK : 134,00 EUR
25.02.2017 - CRNA DDP ZSK : 135,00 EUR
25.02.2017 - CRNF DDP VSK : 128,00 EUR
25.02.2017 - CRNF DDP SSK : 129,00 EUR
25.02.2017 - CRNF DDP ZSK : 130,00 EUR
25.02.2017 - RPS DDP VSK : 401,00 EUR
25.02.2017 - RPS DDP SSK : 401,00 EUR
25.02.2017 - RPS DDP ZSK : 401,00 EUR
25.02.2017 - SNF DDP VSK : 345,67 EUR
25.02.2017 - SNF DDP SSK : 345,67 EUR
25.02.2017 - SNF DDP ZSK : 345,67 EUR
31.12.2017 - EUA DDP EU : 6,41 EUR
31.12.2017 - CER DDP EU : 0,37 EUR
31.12.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2017 - EUAA DDP EU : 6,37 EUR
31.12.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR