Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 30.06.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín aj z titulu mimoriadnych očakávaných výnosov naďalej prepadájú, pričom pšenica potravinárska E je už na úrovni cca 120 Eur/t.

Ostatné komodity vrátane olejnín si udržujú stabilnú cenovú úroveň bez zásadných výkyvov.

 

Ceny tovarov

16.06.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 68,00 EUR
16.06.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 68,00 EUR
16.06.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 68,00 EUR
16.06.2016 - NACLS DDP VSK : 83,50 EUR
16.06.2016 - NACLS DDP SSK : 83,50 EUR
16.06.2016 - NACLS DDP ZSK : 83,50 EUR
16.06.2016 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,05 EUR
16.06.2016 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,05 EUR
16.06.2016 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,05 EUR
16.06.2016 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,55 EUR
16.06.2016 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,55 EUR
16.06.2016 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,55 EUR
16.06.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 631,00 EUR
16.06.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 631,00 EUR
16.06.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 631,00 EUR
16.06.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 111,00 EUR
16.06.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 111,00 EUR
16.06.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 111,00 EUR
16.06.2016 - CMAR DDP VSK : 1 476,00 EUR
16.06.2016 - CMAR DDP SSK : 1 476,00 EUR
16.06.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 476,00 EUR
16.06.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 43,33 EUR
16.06.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 43,33 EUR
16.06.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 43,33 EUR
16.06.2016 - RPSOIL DDP VSK : 677,33 EUR
16.06.2016 - RPSOIL DDP SSK : 677,33 EUR
16.06.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 677,33 EUR
16.06.2016 - WHTE DDP VSK : 131,00 EUR
16.06.2016 - WHTE DDP SSK : 132,00 EUR
16.06.2016 - WHTE DDP ZSK : 135,00 EUR
16.06.2016 - WHTA DDP VSK : 127,33 EUR
16.06.2016 - WHTA DDP SSK : 128,33 EUR
16.06.2016 - WHTA DDP ZSK : 131,33 EUR
16.06.2016 - WHTB DDP VSK : 125,33 EUR
16.06.2016 - WHTB DDP SSK : 126,33 EUR
16.06.2016 - WHTB DDP ZSK : 129,33 EUR
16.06.2016 - WHTF DDP VSK : 121,67 EUR
16.06.2016 - WHTF DDP SSK : 122,67 EUR
16.06.2016 - WHTF DDP ZSK : 125,67 EUR
16.06.2016 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
16.06.2016 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
16.06.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
16.06.2016 - BRLS DDP VSK : 204,00 EUR
16.06.2016 - BRLS DDP SSK : 207,00 EUR
16.06.2016 - BRLS DDP ZSK : 210,00 EUR
16.06.2016 - BRLF DDP VSK : 121,50 EUR
16.06.2016 - BRLF DDP SSK : 124,50 EUR
16.06.2016 - BRLF DDP ZSK : 127,50 EUR
16.06.2016 - RYEA DDP VSK : 124,00 EUR
16.06.2016 - RYEA DDP SSK : 127,00 EUR
16.06.2016 - RYEA DDP ZSK : 130,00 EUR
16.06.2016 - CRNA DDP VSK : 140,00 EUR
16.06.2016 - CRNA DDP SSK : 141,00 EUR
16.06.2016 - CRNA DDP ZSK : 142,00 EUR
16.06.2016 - CRNF DDP VSK : 137,00 EUR
16.06.2016 - CRNF DDP SSK : 138,00 EUR
16.06.2016 - CRNF DDP ZSK : 139,00 EUR
16.06.2016 - RPS DDP VSK : 346,00 EUR
16.06.2016 - RPS DDP SSK : 346,00 EUR
16.06.2016 - RPS DDP ZSK : 346,00 EUR
16.06.2016 - SNF DDP VSK : 336,00 EUR
16.06.2016 - SNF DDP SSK : 336,00 EUR
16.06.2016 - SNF DDP ZSK : 336,00 EUR
16.06.2016 - EUA DDP EU : 4,95 EUR
16.06.2016 - CER DDP EU : 0,38 EUR
16.06.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
16.06.2016 - EUAA DDP EU : 4,93 EUR
16.06.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
16.06.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
16.06.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
16.06.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
30.06.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
30.06.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
30.06.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
30.06.2016 - NACLS DDP VSK : 84,50 EUR
30.06.2016 - NACLS DDP SSK : 84,50 EUR
30.06.2016 - NACLS DDP ZSK : 84,50 EUR
30.06.2016 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,35 EUR
30.06.2016 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,35 EUR
30.06.2016 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,35 EUR
30.06.2016 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,60 EUR
30.06.2016 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,60 EUR
30.06.2016 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,60 EUR
30.06.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,17 EUR
30.06.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,17 EUR
30.06.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,17 EUR
30.06.2016 - RPSOIL DDP VSK : 684,00 EUR
30.06.2016 - RPSOIL DDP SSK : 684,00 EUR
30.06.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 684,00 EUR
30.06.2016 - WHTE DDP VSK : 116,33 EUR
30.06.2016 - WHTE DDP SSK : 117,33 EUR
30.06.2016 - WHTE DDP ZSK : 120,33 EUR
30.06.2016 - WHTA DDP VSK : 111,33 EUR
30.06.2016 - WHTA DDP SSK : 112,33 EUR
30.06.2016 - WHTA DDP ZSK : 115,33 EUR
30.06.2016 - WHTB DDP VSK : 106,33 EUR
30.06.2016 - WHTB DDP SSK : 107,33 EUR
30.06.2016 - WHTB DDP ZSK : 110,33 EUR
30.06.2016 - WHTF DDP VSK : 101,33 EUR
30.06.2016 - WHTF DDP SSK : 102,33 EUR
30.06.2016 - WHTF DDP ZSK : 105,33 EUR
30.06.2016 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
30.06.2016 - WHTS DDP SSK : 257,00 EUR
30.06.2016 - WHTS DDP ZSK : 260,00 EUR
30.06.2016 - BRLS DDP VSK : 114,00 EUR
30.06.2016 - BRLS DDP SSK : 117,00 EUR
30.06.2016 - BRLS DDP ZSK : 120,00 EUR
30.06.2016 - BRLF DDP VSK : 96,50 EUR
30.06.2016 - BRLF DDP SSK : 99,50 EUR
30.06.2016 - BRLF DDP ZSK : 102,50 EUR
30.06.2016 - RYEA DDP VSK : 109,50 EUR
30.06.2016 - RYEA DDP SSK : 112,50 EUR
30.06.2016 - RYEA DDP ZSK : 115,50 EUR
30.06.2016 - CRNA DDP VSK : 140,50 EUR
30.06.2016 - CRNA DDP SSK : 141,50 EUR
30.06.2016 - CRNA DDP ZSK : 142,50 EUR
30.06.2016 - CRNF DDP VSK : 137,50 EUR
30.06.2016 - CRNF DDP SSK : 138,50 EUR
30.06.2016 - CRNF DDP ZSK : 139,50 EUR
30.06.2016 - RPS DDP VSK : 362,67 EUR
30.06.2016 - RPS DDP SSK : 362,67 EUR
30.06.2016 - RPS DDP ZSK : 362,67 EUR
30.06.2016 - SNF DDP VSK : 341,00 EUR
30.06.2016 - SNF DDP SSK : 341,00 EUR
30.06.2016 - SNF DDP ZSK : 341,00 EUR
30.06.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 756,00 EUR
30.06.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 756,00 EUR
30.06.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 756,00 EUR
30.06.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 216,00 EUR
30.06.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 216,00 EUR
30.06.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 216,00 EUR
30.06.2016 - CMAR DDP VSK : 1 541,00 EUR
30.06.2016 - CMAR DDP SSK : 1 541,00 EUR
30.06.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 541,00 EUR
30.06.2016 - EUA DDP EU : 4,46 EUR
30.06.2016 - CER DDP EU : 0,38 EUR
30.06.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
30.06.2016 - EUAA DDP EU : 4,37 EUR
30.06.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
30.06.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
30.06.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
30.06.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
14.07.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
14.07.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
14.07.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
14.07.2016 - NACLS DDP VSK : 84,50 EUR
14.07.2016 - NACLS DDP SSK : 84,50 EUR
14.07.2016 - NACLS DDP ZSK : 84,50 EUR
14.07.2016 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,35 EUR
14.07.2016 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,35 EUR
14.07.2016 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,35 EUR
14.07.2016 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,60 EUR
14.07.2016 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,60 EUR
14.07.2016 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,60 EUR
14.07.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,17 EUR
14.07.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,17 EUR
14.07.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,17 EUR
14.07.2016 - RPSOIL DDP VSK : 684,00 EUR
14.07.2016 - RPSOIL DDP SSK : 684,00 EUR
14.07.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 684,00 EUR
14.07.2016 - WHTE DDP VSK : 116,33 EUR
14.07.2016 - WHTE DDP SSK : 117,33 EUR
14.07.2016 - WHTE DDP ZSK : 120,33 EUR
14.07.2016 - WHTA DDP VSK : 111,33 EUR
14.07.2016 - WHTA DDP SSK : 112,33 EUR
14.07.2016 - WHTA DDP ZSK : 115,33 EUR
14.07.2016 - WHTB DDP VSK : 106,33 EUR
14.07.2016 - WHTB DDP SSK : 107,33 EUR
14.07.2016 - WHTB DDP ZSK : 110,33 EUR
14.07.2016 - WHTF DDP VSK : 101,33 EUR
14.07.2016 - WHTF DDP SSK : 102,33 EUR
14.07.2016 - WHTF DDP ZSK : 105,33 EUR
14.07.2016 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
14.07.2016 - WHTS DDP SSK : 257,00 EUR
14.07.2016 - WHTS DDP ZSK : 260,00 EUR
14.07.2016 - BRLS DDP VSK : 114,00 EUR
14.07.2016 - BRLS DDP SSK : 117,00 EUR
14.07.2016 - BRLS DDP ZSK : 120,00 EUR
14.07.2016 - BRLF DDP VSK : 96,50 EUR
14.07.2016 - BRLF DDP SSK : 99,50 EUR
14.07.2016 - BRLF DDP ZSK : 102,50 EUR
14.07.2016 - RYEA DDP VSK : 109,50 EUR
14.07.2016 - RYEA DDP SSK : 112,50 EUR
14.07.2016 - RYEA DDP ZSK : 115,50 EUR
14.07.2016 - CRNA DDP VSK : 140,50 EUR
14.07.2016 - CRNA DDP SSK : 141,50 EUR
14.07.2016 - CRNA DDP ZSK : 142,50 EUR
14.07.2016 - CRNF DDP VSK : 137,50 EUR
14.07.2016 - CRNF DDP SSK : 138,50 EUR
14.07.2016 - CRNF DDP ZSK : 139,50 EUR
14.07.2016 - RPS DDP VSK : 359,33 EUR
14.07.2016 - RPS DDP SSK : 359,33 EUR
14.07.2016 - RPS DDP ZSK : 359,33 EUR
14.07.2016 - SNF DDP VSK : 342,33 EUR
14.07.2016 - SNF DDP SSK : 342,33 EUR
14.07.2016 - SNF DDP ZSK : 342,33 EUR
14.07.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 756,00 EUR
14.07.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 756,00 EUR
14.07.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 756,00 EUR
14.07.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 216,00 EUR
14.07.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 216,00 EUR
14.07.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 216,00 EUR
14.07.2016 - CMAR DDP VSK : 1 541,00 EUR
14.07.2016 - CMAR DDP SSK : 1 541,00 EUR
14.07.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 541,00 EUR
14.07.2016 - EUA DDP EU : 4,46 EUR
14.07.2016 - CER DDP EU : 0,38 EUR
14.07.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
14.07.2016 - EUAA DDP EU : 4,37 EUR
14.07.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
14.07.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
14.07.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
14.07.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2016 - EUA DDP EU : 4,46 EUR
25.07.2016 - CER DDP EU : 0,38 EUR
25.07.2016 - EUAA DDP EU : 4,37 EUR
25.07.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.07.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
25.07.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
25.07.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
25.07.2016 - NACLS DDP VSK : 84,50 EUR
25.07.2016 - NACLS DDP SSK : 84,50 EUR
25.07.2016 - NACLS DDP ZSK : 84,50 EUR
25.07.2016 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,35 EUR
25.07.2016 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,35 EUR
25.07.2016 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,35 EUR
25.07.2016 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,60 EUR
25.07.2016 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,60 EUR
25.07.2016 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,60 EUR
25.07.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,17 EUR
25.07.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,17 EUR
25.07.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,17 EUR
25.07.2016 - RPSOIL DDP VSK : 684,00 EUR
25.07.2016 - RPSOIL DDP SSK : 684,00 EUR
25.07.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 684,00 EUR
25.07.2016 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.07.2016 - WHTS DDP SSK : 257,00 EUR
25.07.2016 - WHTS DDP ZSK : 260,00 EUR
25.07.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 756,00 EUR
25.07.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 756,00 EUR
25.07.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 756,00 EUR
25.07.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 216,00 EUR
25.07.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 216,00 EUR
25.07.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 216,00 EUR
25.07.2016 - CMAR DDP VSK : 1 541,00 EUR
25.07.2016 - CMAR DDP SSK : 1 541,00 EUR
25.07.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 541,00 EUR
25.07.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.07.2016 - WHTE DDP VSK : 117,08 EUR
25.07.2016 - WHTE DDP SSK : 118,08 EUR
25.07.2016 - WHTE DDP ZSK : 121,08 EUR
25.07.2016 - WHTA DDP VSK : 112,08 EUR
25.07.2016 - WHTA DDP SSK : 113,08 EUR
25.07.2016 - WHTA DDP ZSK : 116,08 EUR
25.07.2016 - WHTB DDP VSK : 107,08 EUR
25.07.2016 - WHTB DDP SSK : 108,08 EUR
25.07.2016 - WHTB DDP ZSK : 111,08 EUR
25.07.2016 - WHTF DDP VSK : 101,43 EUR
25.07.2016 - WHTF DDP SSK : 102,43 EUR
25.07.2016 - WHTF DDP ZSK : 105,43 EUR
25.07.2016 - BRLS DDP VSK : 114,75 EUR
25.07.2016 - BRLS DDP SSK : 117,75 EUR
25.07.2016 - BRLS DDP ZSK : 120,75 EUR
25.07.2016 - BRLF DDP VSK : 97,03 EUR
25.07.2016 - BRLF DDP SSK : 100,03 EUR
25.07.2016 - BRLF DDP ZSK : 103,03 EUR
25.07.2016 - RYEA DDP VSK : 109,58 EUR
25.07.2016 - RYEA DDP SSK : 113,03 EUR
25.07.2016 - RYEA DDP ZSK : 115,58 EUR
25.07.2016 - CRNA DDP VSK : 140,88 EUR
25.07.2016 - CRNA DDP SSK : 141,88 EUR
25.07.2016 - CRNA DDP ZSK : 142,88 EUR
25.07.2016 - CRNF DDP VSK : 137,58 EUR
25.07.2016 - CRNF DDP SSK : 138,58 EUR
25.07.2016 - CRNF DDP ZSK : 139,58 EUR
25.07.2016 - RPS DDP VSK : 360,34 EUR
25.07.2016 - RPS DDP SSK : 360,34 EUR
25.07.2016 - RPS DDP ZSK : 360,34 EUR
25.07.2016 - SNF DDP VSK : 342,83 EUR
25.07.2016 - SNF DDP SSK : 342,83 EUR
25.07.2016 - SNF DDP ZSK : 342,83 EUR
25.08.2016 - EUA DDP EU : 4,46 EUR
25.08.2016 - CER DDP EU : 0,38 EUR
25.08.2016 - EUAA DDP EU : 4,37 EUR
25.08.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.08.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
25.08.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
25.08.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
25.08.2016 - NACLS DDP VSK : 84,50 EUR
25.08.2016 - NACLS DDP SSK : 84,50 EUR
25.08.2016 - NACLS DDP ZSK : 84,50 EUR
25.08.2016 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,35 EUR
25.08.2016 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,35 EUR
25.08.2016 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,35 EUR
25.08.2016 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,60 EUR
25.08.2016 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,60 EUR
25.08.2016 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,60 EUR
25.08.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,17 EUR
25.08.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,17 EUR
25.08.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,17 EUR
25.08.2016 - RPSOIL DDP VSK : 684,00 EUR
25.08.2016 - RPSOIL DDP SSK : 684,00 EUR
25.08.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 684,00 EUR
25.08.2016 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.08.2016 - WHTS DDP SSK : 257,00 EUR
25.08.2016 - WHTS DDP ZSK : 260,00 EUR
25.08.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 756,00 EUR
25.08.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 756,00 EUR
25.08.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 756,00 EUR
25.08.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 216,00 EUR
25.08.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 216,00 EUR
25.08.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 216,00 EUR
25.08.2016 - CMAR DDP VSK : 1 541,00 EUR
25.08.2016 - CMAR DDP SSK : 1 541,00 EUR
25.08.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 541,00 EUR
25.08.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.08.2016 - WHTE DDP VSK : 119,21 EUR
25.08.2016 - WHTE DDP SSK : 120,21 EUR
25.08.2016 - WHTE DDP ZSK : 123,21 EUR
25.08.2016 - WHTA DDP VSK : 114,21 EUR
25.08.2016 - WHTA DDP SSK : 115,21 EUR
25.08.2016 - WHTA DDP ZSK : 118,21 EUR
25.08.2016 - WHTB DDP VSK : 109,21 EUR
25.08.2016 - WHTB DDP SSK : 110,21 EUR
25.08.2016 - WHTB DDP ZSK : 113,21 EUR
25.08.2016 - WHTF DDP VSK : 101,72 EUR
25.08.2016 - WHTF DDP SSK : 102,72 EUR
25.08.2016 - WHTF DDP ZSK : 105,72 EUR
25.08.2016 - BRLS DDP VSK : 116,88 EUR
25.08.2016 - BRLS DDP SSK : 119,88 EUR
25.08.2016 - BRLS DDP ZSK : 122,88 EUR
25.08.2016 - BRLF DDP VSK : 98,51 EUR
25.08.2016 - BRLF DDP SSK : 101,51 EUR
25.08.2016 - BRLF DDP ZSK : 104,51 EUR
25.08.2016 - RYEA DDP VSK : 109,79 EUR
25.08.2016 - RYEA DDP SSK : 114,51 EUR
25.08.2016 - RYEA DDP ZSK : 115,79 EUR
25.08.2016 - CRNA DDP VSK : 141,94 EUR
25.08.2016 - CRNA DDP SSK : 142,94 EUR
25.08.2016 - CRNA DDP ZSK : 143,94 EUR
25.08.2016 - CRNF DDP VSK : 137,79 EUR
25.08.2016 - CRNF DDP SSK : 138,79 EUR
25.08.2016 - CRNF DDP ZSK : 139,79 EUR
25.08.2016 - RPS DDP VSK : 363,17 EUR
25.08.2016 - RPS DDP SSK : 363,17 EUR
25.08.2016 - RPS DDP ZSK : 363,17 EUR
25.08.2016 - SNF DDP VSK : 344,25 EUR
25.08.2016 - SNF DDP SSK : 344,25 EUR
25.08.2016 - SNF DDP ZSK : 344,25 EUR
25.09.2016 - EUA DDP EU : 4,46 EUR
25.09.2016 - CER DDP EU : 0,38 EUR
25.09.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.09.2016 - EUAA DDP EU : 4,37 EUR
25.09.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.09.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,00 EUR
25.09.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,00 EUR
25.09.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,00 EUR
25.09.2016 - NACLS DDP VSK : 84,50 EUR
25.09.2016 - NACLS DDP SSK : 84,50 EUR
25.09.2016 - NACLS DDP ZSK : 84,50 EUR
25.09.2016 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,35 EUR
25.09.2016 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,35 EUR
25.09.2016 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,35 EUR
25.09.2016 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,60 EUR
25.09.2016 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,60 EUR
25.09.2016 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,60 EUR
25.09.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,17 EUR
25.09.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,17 EUR
25.09.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,17 EUR
25.09.2016 - RPSOIL DDP VSK : 684,00 EUR
25.09.2016 - RPSOIL DDP SSK : 684,00 EUR
25.09.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 684,00 EUR
25.09.2016 - WHTE DDP VSK : 121,33 EUR
25.09.2016 - WHTE DDP SSK : 122,33 EUR
25.09.2016 - WHTE DDP ZSK : 125,33 EUR
25.09.2016 - WHTA DDP VSK : 116,33 EUR
25.09.2016 - WHTA DDP SSK : 117,33 EUR
25.09.2016 - WHTA DDP ZSK : 120,33 EUR
25.09.2016 - WHTB DDP VSK : 111,33 EUR
25.09.2016 - WHTB DDP SSK : 112,33 EUR
25.09.2016 - WHTB DDP ZSK : 115,33 EUR
25.09.2016 - WHTF DDP VSK : 102,00 EUR
25.09.2016 - WHTF DDP SSK : 103,00 EUR
25.09.2016 - WHTF DDP ZSK : 106,00 EUR
25.09.2016 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.09.2016 - WHTS DDP SSK : 257,00 EUR
25.09.2016 - WHTS DDP ZSK : 260,00 EUR
25.09.2016 - BRLS DDP VSK : 119,00 EUR
25.09.2016 - BRLS DDP SSK : 122,00 EUR
25.09.2016 - BRLS DDP ZSK : 125,00 EUR
25.09.2016 - RYEA DDP VSK : 110,00 EUR
25.09.2016 - RYEA DDP SSK : 116,00 EUR
25.09.2016 - RYEA DDP ZSK : 116,00 EUR
25.09.2016 - CRNA DDP VSK : 143,00 EUR
25.09.2016 - CRNA DDP SSK : 144,00 EUR
25.09.2016 - CRNA DDP ZSK : 145,00 EUR
25.09.2016 - CRNF DDP VSK : 138,00 EUR
25.09.2016 - CRNF DDP SSK : 139,00 EUR
25.09.2016 - CRNF DDP ZSK : 140,00 EUR
25.09.2016 - RPS DDP VSK : 366,00 EUR
25.09.2016 - RPS DDP SSK : 366,00 EUR
25.09.2016 - RPS DDP ZSK : 366,00 EUR
25.09.2016 - SNF DDP VSK : 345,67 EUR
25.09.2016 - SNF DDP SSK : 345,67 EUR
25.09.2016 - SNF DDP ZSK : 345,67 EUR
25.09.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 756,00 EUR
25.09.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 756,00 EUR
25.09.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 756,00 EUR
25.09.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 216,00 EUR
25.09.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 216,00 EUR
25.09.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 216,00 EUR
25.09.2016 - CMAR DDP VSK : 1 541,00 EUR
25.09.2016 - CMAR DDP SSK : 1 541,00 EUR
25.09.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 541,00 EUR
25.09.2016 - BRLF DDP VSK : 100,00 EUR
25.09.2016 - BRLF DDP SSK : 103,00 EUR
25.09.2016 - BRLF DDP ZSK : 106,00 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 4,46 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,38 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 4,37 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2017 - EUA DDP EU : 4,46 EUR
31.12.2017 - CER DDP EU : 0,38 EUR
31.12.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2017 - EUAA DDP EU : 4,37 EUR
31.12.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR