Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 14.04.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Dnešným dňom začal burza kótovať kamenivo drvené vo frakciach 0/4 a 4/8 mm. Špecifikácie kvality a súvisiace normy sú uvedené vo vzorových kontraktoch v sekcii minerálov.

Ostatné tovary sú bez mimoriadnych cenových výkyvov.

Ceny tovarov

31.03.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 666,00 EUR
31.03.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 666,00 EUR
31.03.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 666,00 EUR
31.03.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 201,00 EUR
31.03.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 201,00 EUR
31.03.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 201,00 EUR
31.03.2016 - CMAR DDP VSK : 1 546,00 EUR
31.03.2016 - CMAR DDP SSK : 1 546,00 EUR
31.03.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 546,00 EUR
31.03.2016 - RPS DDP VSK : 344,00 EUR
31.03.2016 - RPS DDP SSK : 344,00 EUR
31.03.2016 - RPS DDP ZSK : 344,00 EUR
31.03.2016 - SNF DDP VSK : 334,00 EUR
31.03.2016 - SNF DDP SSK : 334,00 EUR
31.03.2016 - SNF DDP ZSK : 334,00 EUR
31.03.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,67 EUR
31.03.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,67 EUR
31.03.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,67 EUR
31.03.2016 - NACLS DDP VSK : 84,33 EUR
31.03.2016 - NACLS DDP SSK : 84,33 EUR
31.03.2016 - NACLS DDP ZSK : 84,33 EUR
31.03.2016 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,10 EUR
31.03.2016 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,10 EUR
31.03.2016 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,10 EUR
31.03.2016 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,60 EUR
31.03.2016 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,60 EUR
31.03.2016 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,60 EUR
31.03.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 43,33 EUR
31.03.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 43,33 EUR
31.03.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 43,33 EUR
31.03.2016 - RPSOIL DDP VSK : 682,67 EUR
31.03.2016 - RPSOIL DDP SSK : 682,67 EUR
31.03.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 682,67 EUR
31.03.2016 - WHTE DDP VSK : 136,00 EUR
31.03.2016 - WHTE DDP SSK : 137,00 EUR
31.03.2016 - WHTE DDP ZSK : 140,00 EUR
31.03.2016 - WHTA DDP VSK : 131,75 EUR
31.03.2016 - WHTA DDP SSK : 132,75 EUR
31.03.2016 - WHTA DDP ZSK : 135,75 EUR
31.03.2016 - WHTB DDP VSK : 128,50 EUR
31.03.2016 - WHTB DDP SSK : 129,50 EUR
31.03.2016 - WHTB DDP ZSK : 132,50 EUR
31.03.2016 - WHTF DDP VSK : 124,25 EUR
31.03.2016 - WHTF DDP SSK : 125,25 EUR
31.03.2016 - WHTF DDP ZSK : 128,25 EUR
31.03.2016 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
31.03.2016 - WHTS DDP SSK : 267,00 EUR
31.03.2016 - WHTS DDP ZSK : 270,00 EUR
31.03.2016 - BRLS DDP VSK : 137,33 EUR
31.03.2016 - BRLS DDP SSK : 140,33 EUR
31.03.2016 - BRLS DDP ZSK : 143,33 EUR
31.03.2016 - BRLF DDP VSK : 122,33 EUR
31.03.2016 - BRLF DDP SSK : 125,33 EUR
31.03.2016 - BRLF DDP ZSK : 128,33 EUR
31.03.2016 - RYEA DDP VSK : 123,50 EUR
31.03.2016 - RYEA DDP SSK : 126,50 EUR
31.03.2016 - RYEA DDP ZSK : 129,50 EUR
31.03.2016 - CRNA DDP VSK : 149,00 EUR
31.03.2016 - CRNA DDP SSK : 150,00 EUR
31.03.2016 - CRNA DDP ZSK : 151,00 EUR
31.03.2016 - CRNF DDP VSK : 147,67 EUR
31.03.2016 - CRNF DDP SSK : 148,67 EUR
31.03.2016 - CRNF DDP ZSK : 149,67 EUR
31.03.2016 - EUA DDP EU : 4,95 EUR
31.03.2016 - CER DDP EU : 0,38 EUR
31.03.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.03.2016 - EUAA DDP EU : 4,93 EUR
31.03.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.03.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.03.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.03.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
14.04.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 631,00 EUR
14.04.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 631,00 EUR
14.04.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 631,00 EUR
14.04.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 111,00 EUR
14.04.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 111,00 EUR
14.04.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 111,00 EUR
14.04.2016 - CMAR DDP VSK : 1 476,00 EUR
14.04.2016 - CMAR DDP SSK : 1 476,00 EUR
14.04.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 476,00 EUR
14.04.2016 - RPS DDP VSK : 350,00 EUR
14.04.2016 - RPS DDP SSK : 350,00 EUR
14.04.2016 - RPS DDP ZSK : 350,00 EUR
14.04.2016 - SNF DDP VSK : 339,33 EUR
14.04.2016 - SNF DDP SSK : 339,33 EUR
14.04.2016 - SNF DDP ZSK : 339,33 EUR
14.04.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,33 EUR
14.04.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,33 EUR
14.04.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,33 EUR
14.04.2016 - NACLS DDP VSK : 85,00 EUR
14.04.2016 - NACLS DDP SSK : 85,00 EUR
14.04.2016 - NACLS DDP ZSK : 85,00 EUR
14.04.2016 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,13 EUR
14.04.2016 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,13 EUR
14.04.2016 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,13 EUR
14.04.2016 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,58 EUR
14.04.2016 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,58 EUR
14.04.2016 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,58 EUR
14.04.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 43,33 EUR
14.04.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 43,33 EUR
14.04.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 43,33 EUR
14.04.2016 - RPSOIL DDP VSK : 677,33 EUR
14.04.2016 - RPSOIL DDP SSK : 677,33 EUR
14.04.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 677,33 EUR
14.04.2016 - WHTE DDP VSK : 131,00 EUR
14.04.2016 - WHTE DDP SSK : 132,00 EUR
14.04.2016 - WHTE DDP ZSK : 135,00 EUR
14.04.2016 - WHTA DDP VSK : 127,33 EUR
14.04.2016 - WHTA DDP SSK : 128,33 EUR
14.04.2016 - WHTA DDP ZSK : 131,33 EUR
14.04.2016 - WHTB DDP VSK : 125,33 EUR
14.04.2016 - WHTB DDP SSK : 126,33 EUR
14.04.2016 - WHTB DDP ZSK : 129,33 EUR
14.04.2016 - WHTF DDP VSK : 121,67 EUR
14.04.2016 - WHTF DDP SSK : 122,67 EUR
14.04.2016 - WHTF DDP ZSK : 125,67 EUR
14.04.2016 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
14.04.2016 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
14.04.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
14.04.2016 - BRLS DDP VSK : 204,00 EUR
14.04.2016 - BRLS DDP SSK : 207,00 EUR
14.04.2016 - BRLS DDP ZSK : 210,00 EUR
14.04.2016 - BRLF DDP VSK : 121,50 EUR
14.04.2016 - BRLF DDP SSK : 124,50 EUR
14.04.2016 - BRLF DDP ZSK : 127,50 EUR
14.04.2016 - RYEA DDP VSK : 124,00 EUR
14.04.2016 - RYEA DDP SSK : 127,00 EUR
14.04.2016 - RYEA DDP ZSK : 130,00 EUR
14.04.2016 - CRNA DDP VSK : 140,00 EUR
14.04.2016 - CRNA DDP SSK : 141,00 EUR
14.04.2016 - CRNA DDP ZSK : 142,00 EUR
14.04.2016 - CRNF DDP VSK : 137,00 EUR
14.04.2016 - CRNF DDP SSK : 138,00 EUR
14.04.2016 - CRNF DDP ZSK : 139,00 EUR
14.04.2016 - EUA DDP EU : 5,20 EUR
14.04.2016 - CER DDP EU : 0,40 EUR
14.04.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
14.04.2016 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
14.04.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
14.04.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
14.04.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
14.04.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
28.04.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 645,00 EUR
28.04.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 645,00 EUR
28.04.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 645,00 EUR
28.04.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 131,00 EUR
28.04.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 131,00 EUR
28.04.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 131,00 EUR
28.04.2016 - CMAR DDP VSK : 1 481,00 EUR
28.04.2016 - CMAR DDP SSK : 1 481,00 EUR
28.04.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 481,00 EUR
28.04.2016 - RPS DDP VSK : 350,67 EUR
28.04.2016 - RPS DDP SSK : 350,67 EUR
28.04.2016 - RPS DDP ZSK : 350,67 EUR
28.04.2016 - SNF DDP VSK : 340,67 EUR
28.04.2016 - SNF DDP SSK : 340,67 EUR
28.04.2016 - SNF DDP ZSK : 340,67 EUR
28.04.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,33 EUR
28.04.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,33 EUR
28.04.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,33 EUR
28.04.2016 - NACLS DDP VSK : 85,00 EUR
28.04.2016 - NACLS DDP SSK : 85,00 EUR
28.04.2016 - NACLS DDP ZSK : 85,00 EUR
28.04.2016 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,13 EUR
28.04.2016 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,13 EUR
28.04.2016 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,13 EUR
28.04.2016 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,58 EUR
28.04.2016 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,58 EUR
28.04.2016 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,58 EUR
28.04.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 43,67 EUR
28.04.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 43,67 EUR
28.04.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 43,67 EUR
28.04.2016 - RPSOIL DDP VSK : 679,33 EUR
28.04.2016 - RPSOIL DDP SSK : 679,33 EUR
28.04.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 679,33 EUR
28.04.2016 - WHTE DDP VSK : 132,67 EUR
28.04.2016 - WHTE DDP SSK : 133,67 EUR
28.04.2016 - WHTE DDP ZSK : 136,67 EUR
28.04.2016 - WHTA DDP VSK : 128,00 EUR
28.04.2016 - WHTA DDP SSK : 129,00 EUR
28.04.2016 - WHTA DDP ZSK : 132,00 EUR
28.04.2016 - WHTB DDP VSK : 125,67 EUR
28.04.2016 - WHTB DDP SSK : 126,67 EUR
28.04.2016 - WHTB DDP ZSK : 129,67 EUR
28.04.2016 - WHTF DDP VSK : 122,00 EUR
28.04.2016 - WHTF DDP SSK : 123,00 EUR
28.04.2016 - WHTF DDP ZSK : 126,00 EUR
28.04.2016 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
28.04.2016 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
28.04.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
28.04.2016 - BRLS DDP VSK : 142,00 EUR
28.04.2016 - BRLS DDP SSK : 145,00 EUR
28.04.2016 - BRLS DDP ZSK : 148,00 EUR
28.04.2016 - BRLF DDP VSK : 124,50 EUR
28.04.2016 - BRLF DDP SSK : 127,50 EUR
28.04.2016 - BRLF DDP ZSK : 130,50 EUR
28.04.2016 - RYEA DDP VSK : 124,50 EUR
28.04.2016 - RYEA DDP SSK : 127,50 EUR
28.04.2016 - RYEA DDP ZSK : 130,50 EUR
28.04.2016 - CRNA DDP VSK : 141,00 EUR
28.04.2016 - CRNA DDP SSK : 142,00 EUR
28.04.2016 - CRNA DDP ZSK : 143,00 EUR
28.04.2016 - CRNF DDP VSK : 137,50 EUR
28.04.2016 - CRNF DDP SSK : 138,50 EUR
28.04.2016 - CRNF DDP ZSK : 139,50 EUR
28.04.2016 - EUA DDP EU : 5,16 EUR
28.04.2016 - CER DDP EU : 0,39 EUR
28.04.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
28.04.2016 - EUAA DDP EU : 5,14 EUR
28.04.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
28.04.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
28.04.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
28.04.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.05.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.05.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 645,00 EUR
25.05.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 645,00 EUR
25.05.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 645,00 EUR
25.05.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 131,00 EUR
25.05.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 131,00 EUR
25.05.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 131,00 EUR
25.05.2016 - CMAR DDP VSK : 1 481,00 EUR
25.05.2016 - CMAR DDP SSK : 1 481,00 EUR
25.05.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 481,00 EUR
25.05.2016 - EUA DDP EU : 4,80 EUR
25.05.2016 - CER DDP EU : 0,36 EUR
25.05.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.05.2016 - EUAA DDP EU : 4,77 EUR
25.05.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,33 EUR
25.05.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,33 EUR
25.05.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,33 EUR
25.05.2016 - NACLS DDP VSK : 85,00 EUR
25.05.2016 - NACLS DDP SSK : 85,00 EUR
25.05.2016 - NACLS DDP ZSK : 85,00 EUR
25.05.2016 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,13 EUR
25.05.2016 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,13 EUR
25.05.2016 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,13 EUR
25.05.2016 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,58 EUR
25.05.2016 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,58 EUR
25.05.2016 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,58 EUR
25.05.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 43,72 EUR
25.05.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 43,72 EUR
25.05.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 43,72 EUR
25.05.2016 - RPSOIL DDP VSK : 680,35 EUR
25.05.2016 - RPSOIL DDP SSK : 680,35 EUR
25.05.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 680,35 EUR
25.05.2016 - WHTE DDP VSK : 130,11 EUR
25.05.2016 - WHTE DDP SSK : 131,11 EUR
25.05.2016 - WHTE DDP ZSK : 134,11 EUR
25.05.2016 - WHTA DDP VSK : 125,85 EUR
25.05.2016 - WHTA DDP SSK : 126,85 EUR
25.05.2016 - WHTA DDP ZSK : 129,85 EUR
25.05.2016 - WHTB DDP VSK : 123,83 EUR
25.05.2016 - WHTB DDP SSK : 124,83 EUR
25.05.2016 - WHTB DDP ZSK : 127,83 EUR
25.05.2016 - WHTF DDP VSK : 120,57 EUR
25.05.2016 - WHTF DDP SSK : 121,57 EUR
25.05.2016 - WHTF DDP ZSK : 124,57 EUR
25.05.2016 - WHTS DDP VSK : 266,69 EUR
25.05.2016 - WHTS DDP SSK : 267,69 EUR
25.05.2016 - WHTS DDP ZSK : 270,69 EUR
25.05.2016 - BRLS DDP VSK : 141,08 EUR
25.05.2016 - BRLS DDP SSK : 144,08 EUR
25.05.2016 - BRLS DDP ZSK : 147,08 EUR
25.05.2016 - BRLF DDP VSK : 123,58 EUR
25.05.2016 - BRLF DDP SSK : 126,58 EUR
25.05.2016 - BRLF DDP ZSK : 129,58 EUR
25.05.2016 - RYEA DDP VSK : 122,35 EUR
25.05.2016 - RYEA DDP SSK : 126,27 EUR
25.05.2016 - RYEA DDP ZSK : 128,35 EUR
25.05.2016 - CRNA DDP VSK : 140,85 EUR
25.05.2016 - CRNA DDP SSK : 141,85 EUR
25.05.2016 - CRNA DDP ZSK : 142,85 EUR
25.05.2016 - CRNF DDP VSK : 137,65 EUR
25.05.2016 - CRNF DDP SSK : 138,65 EUR
25.05.2016 - CRNF DDP ZSK : 139,65 EUR
25.05.2016 - RPS DDP VSK : 352,20 EUR
25.05.2016 - RPS DDP SSK : 352,20 EUR
25.05.2016 - RPS DDP ZSK : 352,20 EUR
25.05.2016 - SNF DDP VSK : 342,20 EUR
25.05.2016 - SNF DDP SSK : 342,20 EUR
25.05.2016 - SNF DDP ZSK : 342,20 EUR
25.06.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.06.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.06.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 645,00 EUR
25.06.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 645,00 EUR
25.06.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 645,00 EUR
25.06.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 131,00 EUR
25.06.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 131,00 EUR
25.06.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 131,00 EUR
25.06.2016 - CMAR DDP VSK : 1 481,00 EUR
25.06.2016 - CMAR DDP SSK : 1 481,00 EUR
25.06.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 481,00 EUR
25.06.2016 - EUA DDP EU : 4,40 EUR
25.06.2016 - CER DDP EU : 0,33 EUR
25.06.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.06.2016 - EUAA DDP EU : 4,36 EUR
25.06.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,33 EUR
25.06.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,33 EUR
25.06.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,33 EUR
25.06.2016 - NACLS DDP VSK : 85,00 EUR
25.06.2016 - NACLS DDP SSK : 85,00 EUR
25.06.2016 - NACLS DDP ZSK : 85,00 EUR
25.06.2016 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,13 EUR
25.06.2016 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,13 EUR
25.06.2016 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,13 EUR
25.06.2016 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,58 EUR
25.06.2016 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,58 EUR
25.06.2016 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,58 EUR
25.06.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 43,78 EUR
25.06.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 43,78 EUR
25.06.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 43,78 EUR
25.06.2016 - RPSOIL DDP VSK : 681,53 EUR
25.06.2016 - RPSOIL DDP SSK : 681,53 EUR
25.06.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 681,53 EUR
25.06.2016 - WHTE DDP VSK : 127,17 EUR
25.06.2016 - WHTE DDP SSK : 128,17 EUR
25.06.2016 - WHTE DDP ZSK : 131,17 EUR
25.06.2016 - WHTA DDP VSK : 123,39 EUR
25.06.2016 - WHTA DDP SSK : 124,39 EUR
25.06.2016 - WHTA DDP ZSK : 127,39 EUR
25.06.2016 - WHTB DDP VSK : 121,72 EUR
25.06.2016 - WHTB DDP SSK : 122,72 EUR
25.06.2016 - WHTB DDP ZSK : 125,72 EUR
25.06.2016 - WHTF DDP VSK : 118,92 EUR
25.06.2016 - WHTF DDP SSK : 119,92 EUR
25.06.2016 - WHTF DDP ZSK : 122,92 EUR
25.06.2016 - WHTS DDP VSK : 266,34 EUR
25.06.2016 - WHTS DDP SSK : 267,34 EUR
25.06.2016 - WHTS DDP ZSK : 270,34 EUR
25.06.2016 - BRLS DDP VSK : 140,02 EUR
25.06.2016 - BRLS DDP SSK : 143,02 EUR
25.06.2016 - BRLS DDP ZSK : 146,02 EUR
25.06.2016 - BRLF DDP VSK : 122,52 EUR
25.06.2016 - BRLF DDP SSK : 125,52 EUR
25.06.2016 - BRLF DDP ZSK : 128,52 EUR
25.06.2016 - RYEA DDP VSK : 119,89 EUR
25.06.2016 - RYEA DDP SSK : 124,86 EUR
25.06.2016 - RYEA DDP ZSK : 125,89 EUR
25.06.2016 - CRNA DDP VSK : 140,67 EUR
25.06.2016 - CRNA DDP SSK : 141,67 EUR
25.06.2016 - CRNA DDP ZSK : 142,67 EUR
25.06.2016 - CRNF DDP VSK : 137,83 EUR
25.06.2016 - CRNF DDP SSK : 138,83 EUR
25.06.2016 - CRNF DDP ZSK : 139,83 EUR
25.06.2016 - RPS DDP VSK : 353,97 EUR
25.06.2016 - RPS DDP SSK : 353,97 EUR
25.06.2016 - RPS DDP ZSK : 353,97 EUR
25.06.2016 - SNF DDP VSK : 343,97 EUR
25.06.2016 - SNF DDP SSK : 343,97 EUR
25.06.2016 - SNF DDP ZSK : 343,97 EUR
25.07.2016 - EUA DDP EU : 4,00 EUR
25.07.2016 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.07.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.07.2016 - EUAA DDP EU : 3,95 EUR
25.07.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.07.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 645,00 EUR
25.07.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 645,00 EUR
25.07.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 645,00 EUR
25.07.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 131,00 EUR
25.07.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 131,00 EUR
25.07.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 131,00 EUR
25.07.2016 - CMAR DDP VSK : 1 481,00 EUR
25.07.2016 - CMAR DDP SSK : 1 481,00 EUR
25.07.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 481,00 EUR
25.07.2016 - RPS DDP VSK : 355,67 EUR
25.07.2016 - RPS DDP SSK : 355,67 EUR
25.07.2016 - RPS DDP ZSK : 355,67 EUR
25.07.2016 - SNF DDP VSK : 345,67 EUR
25.07.2016 - SNF DDP SSK : 345,67 EUR
25.07.2016 - SNF DDP ZSK : 345,67 EUR
25.07.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,33 EUR
25.07.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 69,33 EUR
25.07.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 69,33 EUR
25.07.2016 - NACLS DDP VSK : 85,00 EUR
25.07.2016 - NACLS DDP SSK : 85,00 EUR
25.07.2016 - NACLS DDP ZSK : 85,00 EUR
25.07.2016 - KAM-0-4 DDP VSK : 8,13 EUR
25.07.2016 - KAM-0-4 DDP SSK : 8,13 EUR
25.07.2016 - KAM-0-4 DDP ZSK : 8,13 EUR
25.07.2016 - KAM-4-8 DDP VSK : 9,58 EUR
25.07.2016 - KAM-4-8 DDP SSK : 9,58 EUR
25.07.2016 - KAM-4-8 DDP ZSK : 9,58 EUR
25.07.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 43,83 EUR
25.07.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 43,83 EUR
25.07.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 43,83 EUR
25.07.2016 - RPSOIL DDP VSK : 682,67 EUR
25.07.2016 - RPSOIL DDP SSK : 682,67 EUR
25.07.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 682,67 EUR
25.07.2016 - WHTE DDP VSK : 124,33 EUR
25.07.2016 - WHTE DDP SSK : 125,33 EUR
25.07.2016 - WHTE DDP ZSK : 128,33 EUR
25.07.2016 - WHTA DDP VSK : 121,00 EUR
25.07.2016 - WHTA DDP SSK : 122,00 EUR
25.07.2016 - WHTA DDP ZSK : 125,00 EUR
25.07.2016 - WHTB DDP VSK : 119,67 EUR
25.07.2016 - WHTB DDP SSK : 120,67 EUR
25.07.2016 - WHTB DDP ZSK : 123,67 EUR
25.07.2016 - WHTF DDP VSK : 117,33 EUR
25.07.2016 - WHTF DDP SSK : 118,33 EUR
25.07.2016 - WHTF DDP ZSK : 121,33 EUR
25.07.2016 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
25.07.2016 - WHTS DDP SSK : 267,00 EUR
25.07.2016 - WHTS DDP ZSK : 270,00 EUR
25.07.2016 - BRLS DDP VSK : 139,00 EUR
25.07.2016 - BRLS DDP SSK : 142,00 EUR
25.07.2016 - BRLS DDP ZSK : 145,00 EUR
25.07.2016 - BRLF DDP VSK : 121,50 EUR
25.07.2016 - BRLF DDP SSK : 124,50 EUR
25.07.2016 - BRLF DDP ZSK : 127,50 EUR
25.07.2016 - RYEA DDP VSK : 117,50 EUR
25.07.2016 - RYEA DDP SSK : 123,50 EUR
25.07.2016 - RYEA DDP ZSK : 123,50 EUR
25.07.2016 - CRNA DDP VSK : 140,50 EUR
25.07.2016 - CRNA DDP SSK : 141,50 EUR
25.07.2016 - CRNA DDP ZSK : 142,50 EUR
25.07.2016 - CRNF DDP VSK : 138,00 EUR
25.07.2016 - CRNF DDP SSK : 139,00 EUR
25.07.2016 - CRNF DDP ZSK : 140,00 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 4,00 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 3,95 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2017 - EUA DDP EU : 4,00 EUR
31.12.2017 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2017 - EUAA DDP EU : 3,95 EUR
31.12.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR