Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 01.04.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín naďalej zaznamenávajú pokles, taktiež ceny počas žatvy sú odhadované na mimoriadne nízkej úrovni - cca 125 Eur/t pri pšenici najvyššej kvality.

Olejniny zaznamenávajú mierny vzostup.

Emisie CO2 veľmi mierne stúpajú pred blížiacim sa ukončením zúčtovacieho obdobia.

Posypová soľ, energetická štiepka a sušené mlieko sú na vyrovnanej cenovej úrovni.

V apríli burza začne zverejňovať aj nový druh kótovanej komodity - kamenivo drvené - V1 a V2 pri frakciách 0/4 a 4/8 mm, ktorý sa masívne používa ako posypový cestný materiál.

Ceny tovarov

17.03.2016 - NACL-S DDP VSK : 85,33 EUR
17.03.2016 - NACL-S DDP SSK : 85,33 EUR
17.03.2016 - NACL-S DDP ZSK : 85,33 EUR
17.03.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 666,00 EUR
17.03.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 666,00 EUR
17.03.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 666,00 EUR
17.03.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 201,00 EUR
17.03.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 201,00 EUR
17.03.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 201,00 EUR
17.03.2016 - CMAR DDP VSK : 1 546,00 EUR
17.03.2016 - CMAR DDP SSK : 1 546,00 EUR
17.03.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 546,00 EUR
17.03.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,33 EUR
17.03.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,33 EUR
17.03.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,33 EUR
17.03.2016 - RPSOIL DDP VSK : 683,67 EUR
17.03.2016 - RPSOIL DDP SSK : 683,67 EUR
17.03.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 683,67 EUR
17.03.2016 - WHTE DDP VSK : 137,00 EUR
17.03.2016 - WHTE DDP SSK : 138,00 EUR
17.03.2016 - WHTE DDP ZSK : 141,00 EUR
17.03.2016 - WHTA DDP VSK : 132,75 EUR
17.03.2016 - WHTA DDP SSK : 133,75 EUR
17.03.2016 - WHTA DDP ZSK : 136,75 EUR
17.03.2016 - WHTB DDP VSK : 129,50 EUR
17.03.2016 - WHTB DDP SSK : 130,50 EUR
17.03.2016 - WHTB DDP ZSK : 133,50 EUR
17.03.2016 - WHTF DDP VSK : 125,25 EUR
17.03.2016 - WHTF DDP SSK : 126,25 EUR
17.03.2016 - WHTF DDP ZSK : 129,25 EUR
17.03.2016 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
17.03.2016 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
17.03.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
17.03.2016 - BRLS DDP VSK : 138,33 EUR
17.03.2016 - BRLS DDP SSK : 141,33 EUR
17.03.2016 - BRLS DDP ZSK : 144,33 EUR
17.03.2016 - BRLF DDP VSK : 123,33 EUR
17.03.2016 - BRLF DDP SSK : 126,33 EUR
17.03.2016 - BRLF DDP ZSK : 129,33 EUR
17.03.2016 - RYEA DDP VSK : 124,50 EUR
17.03.2016 - RYEA DDP SSK : 127,50 EUR
17.03.2016 - RYEA DDP ZSK : 130,50 EUR
17.03.2016 - CRNA DDP VSK : 150,00 EUR
17.03.2016 - CRNA DDP SSK : 151,00 EUR
17.03.2016 - CRNA DDP ZSK : 152,00 EUR
17.03.2016 - CRNF DDP VSK : 148,67 EUR
17.03.2016 - CRNF DDP SSK : 149,67 EUR
17.03.2016 - CRNF DDP ZSK : 150,67 EUR
17.03.2016 - RPS DDP VSK : 344,00 EUR
17.03.2016 - RPS DDP SSK : 344,00 EUR
17.03.2016 - RPS DDP ZSK : 344,00 EUR
17.03.2016 - SNF DDP VSK : 334,00 EUR
17.03.2016 - SNF DDP SSK : 334,00 EUR
17.03.2016 - SNF DDP ZSK : 334,00 EUR
18.03.2016 - EUA DDP EU : 4,95 EUR
18.03.2016 - CER DDP EU : 0,38 EUR
18.03.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
18.03.2016 - EUAA DDP EU : 4,93 EUR
18.03.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
18.03.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
18.03.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
18.03.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
01.04.2016 - NACL-S DDP VSK : 86,00 EUR
01.04.2016 - NACL-S DDP SSK : 86,00 EUR
01.04.2016 - NACL-S DDP ZSK : 86,00 EUR
01.04.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 645,00 EUR
01.04.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 645,00 EUR
01.04.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 645,00 EUR
01.04.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 131,00 EUR
01.04.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 131,00 EUR
01.04.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 131,00 EUR
01.04.2016 - CMAR DDP VSK : 1 481,00 EUR
01.04.2016 - CMAR DDP SSK : 1 481,00 EUR
01.04.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 481,00 EUR
01.04.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,67 EUR
01.04.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,67 EUR
01.04.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,67 EUR
01.04.2016 - RPSOIL DDP VSK : 680,33 EUR
01.04.2016 - RPSOIL DDP SSK : 680,33 EUR
01.04.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 680,33 EUR
01.04.2016 - WHTE DDP VSK : 133,67 EUR
01.04.2016 - WHTE DDP SSK : 134,67 EUR
01.04.2016 - WHTE DDP ZSK : 137,67 EUR
01.04.2016 - WHTA DDP VSK : 129,00 EUR
01.04.2016 - WHTA DDP SSK : 130,00 EUR
01.04.2016 - WHTA DDP ZSK : 133,00 EUR
01.04.2016 - WHTB DDP VSK : 126,67 EUR
01.04.2016 - WHTB DDP SSK : 127,67 EUR
01.04.2016 - WHTB DDP ZSK : 130,67 EUR
01.04.2016 - WHTF DDP VSK : 123,00 EUR
01.04.2016 - WHTF DDP SSK : 124,00 EUR
01.04.2016 - WHTF DDP ZSK : 127,00 EUR
01.04.2016 - WHTS DDP VSK : 268,00 EUR
01.04.2016 - WHTS DDP SSK : 269,00 EUR
01.04.2016 - WHTS DDP ZSK : 272,00 EUR
01.04.2016 - BRLS DDP VSK : 145,50 EUR
01.04.2016 - BRLS DDP SSK : 148,50 EUR
01.04.2016 - BRLS DDP ZSK : 151,50 EUR
01.04.2016 - BRLF DDP VSK : 123,00 EUR
01.04.2016 - BRLF DDP SSK : 126,00 EUR
01.04.2016 - BRLF DDP ZSK : 129,00 EUR
01.04.2016 - RYEA DDP VSK : 125,50 EUR
01.04.2016 - RYEA DDP SSK : 128,50 EUR
01.04.2016 - RYEA DDP ZSK : 131,50 EUR
01.04.2016 - CRNA DDP VSK : 142,00 EUR
01.04.2016 - CRNA DDP SSK : 143,00 EUR
01.04.2016 - CRNA DDP ZSK : 144,00 EUR
01.04.2016 - CRNF DDP VSK : 138,50 EUR
01.04.2016 - CRNF DDP SSK : 139,50 EUR
01.04.2016 - CRNF DDP ZSK : 140,50 EUR
01.04.2016 - RPS DDP VSK : 351,33 EUR
01.04.2016 - RPS DDP SSK : 351,33 EUR
01.04.2016 - RPS DDP ZSK : 351,33 EUR
01.04.2016 - SNF DDP VSK : 340,67 EUR
01.04.2016 - SNF DDP SSK : 340,67 EUR
01.04.2016 - SNF DDP ZSK : 340,67 EUR
01.04.2016 - EUA DDP EU : 5,16 EUR
01.04.2016 - CER DDP EU : 0,39 EUR
01.04.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
01.04.2016 - EUAA DDP EU : 5,14 EUR
01.04.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
01.04.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
01.04.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
01.04.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
15.04.2016 - NACL-S DDP VSK : 86,00 EUR
15.04.2016 - NACL-S DDP SSK : 86,00 EUR
15.04.2016 - NACL-S DDP ZSK : 86,00 EUR
15.04.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 645,00 EUR
15.04.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 645,00 EUR
15.04.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 645,00 EUR
15.04.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 131,00 EUR
15.04.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 131,00 EUR
15.04.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 131,00 EUR
15.04.2016 - CMAR DDP VSK : 1 481,00 EUR
15.04.2016 - CMAR DDP SSK : 1 481,00 EUR
15.04.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 481,00 EUR
15.04.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,67 EUR
15.04.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,67 EUR
15.04.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,67 EUR
15.04.2016 - RPSOIL DDP VSK : 680,33 EUR
15.04.2016 - RPSOIL DDP SSK : 680,33 EUR
15.04.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 680,33 EUR
15.04.2016 - WHTE DDP VSK : 133,67 EUR
15.04.2016 - WHTE DDP SSK : 134,67 EUR
15.04.2016 - WHTE DDP ZSK : 137,67 EUR
15.04.2016 - WHTA DDP VSK : 129,00 EUR
15.04.2016 - WHTA DDP SSK : 130,00 EUR
15.04.2016 - WHTA DDP ZSK : 133,00 EUR
15.04.2016 - WHTB DDP VSK : 126,67 EUR
15.04.2016 - WHTB DDP SSK : 127,67 EUR
15.04.2016 - WHTB DDP ZSK : 130,67 EUR
15.04.2016 - WHTF DDP VSK : 123,00 EUR
15.04.2016 - WHTF DDP SSK : 124,00 EUR
15.04.2016 - WHTF DDP ZSK : 127,00 EUR
15.04.2016 - WHTS DDP VSK : 268,00 EUR
15.04.2016 - WHTS DDP SSK : 269,00 EUR
15.04.2016 - WHTS DDP ZSK : 272,00 EUR
15.04.2016 - BRLS DDP VSK : 143,00 EUR
15.04.2016 - BRLS DDP SSK : 146,00 EUR
15.04.2016 - BRLS DDP ZSK : 149,00 EUR
15.04.2016 - BRLF DDP VSK : 125,50 EUR
15.04.2016 - BRLF DDP SSK : 128,50 EUR
15.04.2016 - BRLF DDP ZSK : 131,50 EUR
15.04.2016 - RYEA DDP VSK : 125,50 EUR
15.04.2016 - RYEA DDP SSK : 128,50 EUR
15.04.2016 - RYEA DDP ZSK : 131,50 EUR
15.04.2016 - CRNA DDP VSK : 142,00 EUR
15.04.2016 - CRNA DDP SSK : 143,00 EUR
15.04.2016 - CRNA DDP ZSK : 144,00 EUR
15.04.2016 - CRNF DDP VSK : 138,50 EUR
15.04.2016 - CRNF DDP SSK : 139,50 EUR
15.04.2016 - CRNF DDP ZSK : 140,50 EUR
15.04.2016 - RPS DDP VSK : 350,67 EUR
15.04.2016 - RPS DDP SSK : 350,67 EUR
15.04.2016 - RPS DDP ZSK : 350,67 EUR
15.04.2016 - SNF DDP VSK : 340,67 EUR
15.04.2016 - SNF DDP SSK : 340,67 EUR
15.04.2016 - SNF DDP ZSK : 340,67 EUR
15.04.2016 - EUA DDP EU : 5,16 EUR
15.04.2016 - CER DDP EU : 0,39 EUR
15.04.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
15.04.2016 - EUAA DDP EU : 5,14 EUR
15.04.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
15.04.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
15.04.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
15.04.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2016 - EUA DDP EU : 4,70 EUR
25.05.2016 - CER DDP EU : 0,35 EUR
25.05.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.05.2016 - EUAA DDP EU : 4,67 EUR
25.05.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.05.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.05.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2016 - NACL-S DDP VSK : 86,00 EUR
25.05.2016 - NACL-S DDP SSK : 86,00 EUR
25.05.2016 - NACL-S DDP ZSK : 86,00 EUR
25.05.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 645,00 EUR
25.05.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 645,00 EUR
25.05.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 645,00 EUR
25.05.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 131,00 EUR
25.05.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 131,00 EUR
25.05.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 131,00 EUR
25.05.2016 - CMAR DDP VSK : 1 481,00 EUR
25.05.2016 - CMAR DDP SSK : 1 481,00 EUR
25.05.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 481,00 EUR
25.05.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,73 EUR
25.05.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,73 EUR
25.05.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,73 EUR
25.05.2016 - RPSOIL DDP VSK : 681,65 EUR
25.05.2016 - RPSOIL DDP SSK : 681,65 EUR
25.05.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 681,65 EUR
25.05.2016 - WHTE DDP VSK : 130,37 EUR
25.05.2016 - WHTE DDP SSK : 131,37 EUR
25.05.2016 - WHTE DDP ZSK : 134,37 EUR
25.05.2016 - WHTA DDP VSK : 126,23 EUR
25.05.2016 - WHTA DDP SSK : 127,23 EUR
25.05.2016 - WHTA DDP ZSK : 130,23 EUR
25.05.2016 - WHTB DDP VSK : 124,29 EUR
25.05.2016 - WHTB DDP SSK : 125,29 EUR
25.05.2016 - WHTB DDP ZSK : 128,29 EUR
25.05.2016 - WHTF DDP VSK : 121,15 EUR
25.05.2016 - WHTF DDP SSK : 122,15 EUR
25.05.2016 - WHTF DDP ZSK : 125,15 EUR
25.05.2016 - WHTS DDP VSK : 267,60 EUR
25.05.2016 - WHTS DDP SSK : 268,60 EUR
25.05.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,60 EUR
25.05.2016 - BRLS DDP VSK : 141,81 EUR
25.05.2016 - BRLS DDP SSK : 144,81 EUR
25.05.2016 - BRLS DDP ZSK : 147,81 EUR
25.05.2016 - BRLF DDP VSK : 124,31 EUR
25.05.2016 - BRLF DDP SSK : 127,31 EUR
25.05.2016 - BRLF DDP ZSK : 130,31 EUR
25.05.2016 - RYEA DDP VSK : 122,73 EUR
25.05.2016 - RYEA DDP SSK : 126,92 EUR
25.05.2016 - RYEA DDP ZSK : 128,73 EUR
25.05.2016 - CRNA DDP VSK : 141,80 EUR
25.05.2016 - CRNA DDP SSK : 142,80 EUR
25.05.2016 - CRNA DDP ZSK : 143,80 EUR
25.05.2016 - CRNF DDP VSK : 138,70 EUR
25.05.2016 - CRNF DDP SSK : 139,70 EUR
25.05.2016 - CRNF DDP ZSK : 140,70 EUR
25.05.2016 - RPS DDP VSK : 352,65 EUR
25.05.2016 - RPS DDP SSK : 352,65 EUR
25.05.2016 - RPS DDP ZSK : 352,65 EUR
25.05.2016 - SNF DDP VSK : 342,65 EUR
25.05.2016 - SNF DDP SSK : 342,65 EUR
25.05.2016 - SNF DDP ZSK : 342,65 EUR
25.06.2016 - EUA DDP EU : 4,34 EUR
25.06.2016 - CER DDP EU : 0,33 EUR
25.06.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.06.2016 - EUAA DDP EU : 4,30 EUR
25.06.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.06.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.06.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2016 - NACL-S DDP VSK : 86,00 EUR
25.06.2016 - NACL-S DDP SSK : 86,00 EUR
25.06.2016 - NACL-S DDP ZSK : 86,00 EUR
25.06.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 645,00 EUR
25.06.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 645,00 EUR
25.06.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 645,00 EUR
25.06.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 131,00 EUR
25.06.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 131,00 EUR
25.06.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 131,00 EUR
25.06.2016 - CMAR DDP VSK : 1 481,00 EUR
25.06.2016 - CMAR DDP SSK : 1 481,00 EUR
25.06.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 481,00 EUR
25.06.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,78 EUR
25.06.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,78 EUR
25.06.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,78 EUR
25.06.2016 - RPSOIL DDP VSK : 682,68 EUR
25.06.2016 - RPSOIL DDP SSK : 682,68 EUR
25.06.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 682,68 EUR
25.06.2016 - WHTE DDP VSK : 127,81 EUR
25.06.2016 - WHTE DDP SSK : 128,81 EUR
25.06.2016 - WHTE DDP ZSK : 131,81 EUR
25.06.2016 - WHTA DDP VSK : 124,08 EUR
25.06.2016 - WHTA DDP SSK : 125,08 EUR
25.06.2016 - WHTA DDP ZSK : 128,08 EUR
25.06.2016 - WHTB DDP VSK : 122,45 EUR
25.06.2016 - WHTB DDP SSK : 123,45 EUR
25.06.2016 - WHTB DDP ZSK : 126,45 EUR
25.06.2016 - WHTF DDP VSK : 119,72 EUR
25.06.2016 - WHTF DDP SSK : 120,72 EUR
25.06.2016 - WHTF DDP ZSK : 123,72 EUR
25.06.2016 - WHTS DDP VSK : 267,30 EUR
25.06.2016 - WHTS DDP SSK : 268,30 EUR
25.06.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,30 EUR
25.06.2016 - BRLS DDP VSK : 140,89 EUR
25.06.2016 - BRLS DDP SSK : 143,89 EUR
25.06.2016 - BRLS DDP ZSK : 146,89 EUR
25.06.2016 - BRLF DDP VSK : 123,39 EUR
25.06.2016 - BRLF DDP SSK : 126,39 EUR
25.06.2016 - BRLF DDP ZSK : 129,39 EUR
25.06.2016 - RYEA DDP VSK : 120,58 EUR
25.06.2016 - RYEA DDP SSK : 125,69 EUR
25.06.2016 - RYEA DDP ZSK : 126,58 EUR
25.06.2016 - CRNA DDP VSK : 141,65 EUR
25.06.2016 - CRNA DDP SSK : 142,65 EUR
25.06.2016 - CRNA DDP ZSK : 143,65 EUR
25.06.2016 - CRNF DDP VSK : 138,85 EUR
25.06.2016 - CRNF DDP SSK : 139,85 EUR
25.06.2016 - CRNF DDP ZSK : 140,85 EUR
25.06.2016 - RPS DDP VSK : 354,18 EUR
25.06.2016 - RPS DDP SSK : 354,18 EUR
25.06.2016 - RPS DDP ZSK : 354,18 EUR
25.06.2016 - SNF DDP VSK : 344,18 EUR
25.06.2016 - SNF DDP SSK : 344,18 EUR
25.06.2016 - SNF DDP ZSK : 344,18 EUR
25.07.2016 - EUA DDP EU : 4,00 EUR
25.07.2016 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.07.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.07.2016 - EUAA DDP EU : 3,95 EUR
25.07.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.07.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2016 - NACL-S DDP VSK : 86,00 EUR
25.07.2016 - NACL-S DDP SSK : 86,00 EUR
25.07.2016 - NACL-S DDP ZSK : 86,00 EUR
25.07.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 645,00 EUR
25.07.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 645,00 EUR
25.07.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 645,00 EUR
25.07.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 131,00 EUR
25.07.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 131,00 EUR
25.07.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 131,00 EUR
25.07.2016 - CMAR DDP VSK : 1 481,00 EUR
25.07.2016 - CMAR DDP SSK : 1 481,00 EUR
25.07.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 481,00 EUR
25.07.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,83 EUR
25.07.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,83 EUR
25.07.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,83 EUR
25.07.2016 - RPSOIL DDP VSK : 683,67 EUR
25.07.2016 - RPSOIL DDP SSK : 683,67 EUR
25.07.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 683,67 EUR
25.07.2016 - WHTE DDP VSK : 125,33 EUR
25.07.2016 - WHTE DDP SSK : 126,33 EUR
25.07.2016 - WHTE DDP ZSK : 129,33 EUR
25.07.2016 - WHTA DDP VSK : 122,00 EUR
25.07.2016 - WHTA DDP SSK : 123,00 EUR
25.07.2016 - WHTA DDP ZSK : 126,00 EUR
25.07.2016 - WHTB DDP VSK : 120,67 EUR
25.07.2016 - WHTB DDP SSK : 121,67 EUR
25.07.2016 - WHTB DDP ZSK : 124,67 EUR
25.07.2016 - WHTF DDP VSK : 118,33 EUR
25.07.2016 - WHTF DDP SSK : 119,33 EUR
25.07.2016 - WHTF DDP ZSK : 122,33 EUR
25.07.2016 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
25.07.2016 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.07.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.07.2016 - BRLS DDP VSK : 140,00 EUR
25.07.2016 - BRLS DDP SSK : 143,00 EUR
25.07.2016 - BRLS DDP ZSK : 146,00 EUR
25.07.2016 - BRLF DDP VSK : 122,50 EUR
25.07.2016 - BRLF DDP SSK : 125,50 EUR
25.07.2016 - BRLF DDP ZSK : 128,50 EUR
25.07.2016 - RYEA DDP VSK : 118,50 EUR
25.07.2016 - RYEA DDP SSK : 124,50 EUR
25.07.2016 - RYEA DDP ZSK : 124,50 EUR
25.07.2016 - CRNA DDP VSK : 141,50 EUR
25.07.2016 - CRNA DDP SSK : 142,50 EUR
25.07.2016 - CRNA DDP ZSK : 143,50 EUR
25.07.2016 - CRNF DDP VSK : 139,00 EUR
25.07.2016 - CRNF DDP SSK : 140,00 EUR
25.07.2016 - CRNF DDP ZSK : 141,00 EUR
25.07.2016 - RPS DDP VSK : 355,67 EUR
25.07.2016 - RPS DDP SSK : 355,67 EUR
25.07.2016 - RPS DDP ZSK : 355,67 EUR
25.07.2016 - SNF DDP VSK : 345,67 EUR
25.07.2016 - SNF DDP SSK : 345,67 EUR
25.07.2016 - SNF DDP ZSK : 345,67 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 4,00 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 3,95 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2017 - EUA DDP EU : 4,00 EUR
31.12.2017 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2017 - EUAA DDP EU : 3,95 EUR
31.12.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR