Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 16.03.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín veľmi zásadne preukazujú pokles. Odhady na ceny počas žatvy sa pohybujú dokonca pri E čkovej kvalite pšeníc na úrovni 115 Eur/t.

Olejniny taktiež zaznamenávajú pokles.

Ceny emisií CO2 naďalej taktiež mierne klesajú.
Ostatné komodity si udržiavajú stabilnú cenovú úroveň s miernymi výkyvmi. Jedná sa o sušené mleko, energetická štiepka a repkový olej.

Ceny tovarov

02.03.2016 - NACL-S DDP VSK : 73,00 EUR
02.03.2016 - NACL-S DDP SSK : 73,00 EUR
02.03.2016 - NACL-S DDP ZSK : 73,00 EUR
02.03.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 666,00 EUR
02.03.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 666,00 EUR
02.03.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 666,00 EUR
02.03.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 201,00 EUR
02.03.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 201,00 EUR
02.03.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 201,00 EUR
02.03.2016 - CMAR DDP VSK : 1 546,00 EUR
02.03.2016 - CMAR DDP SSK : 1 546,00 EUR
02.03.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 546,00 EUR
02.03.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,67 EUR
02.03.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,67 EUR
02.03.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,67 EUR
02.03.2016 - RPSOIL DDP VSK : 677,00 EUR
02.03.2016 - RPSOIL DDP SSK : 677,00 EUR
02.03.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 677,00 EUR
02.03.2016 - WHTE DDP VSK : 146,83 EUR
02.03.2016 - WHTE DDP SSK : 147,83 EUR
02.03.2016 - WHTE DDP ZSK : 150,83 EUR
02.03.2016 - WHTA DDP VSK : 143,12 EUR
02.03.2016 - WHTA DDP SSK : 144,12 EUR
02.03.2016 - WHTA DDP ZSK : 147,12 EUR
02.03.2016 - WHTB DDP VSK : 136,82 EUR
02.03.2016 - WHTB DDP SSK : 137,82 EUR
02.03.2016 - WHTB DDP ZSK : 140,82 EUR
02.03.2016 - WHTF DDP VSK : 129,63 EUR
02.03.2016 - WHTF DDP SSK : 130,63 EUR
02.03.2016 - WHTF DDP ZSK : 133,63 EUR
02.03.2016 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
02.03.2016 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
02.03.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
02.03.2016 - BRLS DDP VSK : 155,16 EUR
02.03.2016 - BRLS DDP SSK : 158,16 EUR
02.03.2016 - BRLS DDP ZSK : 161,16 EUR
02.03.2016 - BRLF DDP VSK : 121,69 EUR
02.03.2016 - BRLF DDP SSK : 124,69 EUR
02.03.2016 - BRLF DDP ZSK : 127,69 EUR
02.03.2016 - RYEA DDP VSK : 121,74 EUR
02.03.2016 - RYEA DDP SSK : 124,74 EUR
02.03.2016 - RYEA DDP ZSK : 127,74 EUR
02.03.2016 - CRNA DDP VSK : 153,00 EUR
02.03.2016 - CRNA DDP SSK : 154,00 EUR
02.03.2016 - CRNA DDP ZSK : 155,00 EUR
02.03.2016 - CRNF DDP VSK : 151,01 EUR
02.03.2016 - CRNF DDP SSK : 152,01 EUR
02.03.2016 - CRNF DDP ZSK : 153,01 EUR
02.03.2016 - RPS DDP VSK : 367,67 EUR
02.03.2016 - RPS DDP SSK : 367,67 EUR
02.03.2016 - RPS DDP ZSK : 367,67 EUR
02.03.2016 - SNF DDP VSK : 344,74 EUR
02.03.2016 - SNF DDP SSK : 344,74 EUR
02.03.2016 - SNF DDP ZSK : 344,74 EUR
02.03.2016 - EUA DDP EU : 4,95 EUR
02.03.2016 - CER DDP EU : 0,38 EUR
02.03.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
02.03.2016 - EUAA DDP EU : 4,93 EUR
02.03.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
02.03.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
02.03.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
02.03.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
16.03.2016 - NACL-S DDP VSK : 85,33 EUR
16.03.2016 - NACL-S DDP SSK : 85,33 EUR
16.03.2016 - NACL-S DDP ZSK : 85,33 EUR
16.03.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 643,50 EUR
16.03.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 643,50 EUR
16.03.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 643,50 EUR
16.03.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 126,00 EUR
16.03.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 126,00 EUR
16.03.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 126,00 EUR
16.03.2016 - CMAR DDP VSK : 1 476,00 EUR
16.03.2016 - CMAR DDP SSK : 1 476,00 EUR
16.03.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 476,00 EUR
16.03.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,33 EUR
16.03.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,33 EUR
16.03.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,33 EUR
16.03.2016 - RPSOIL DDP VSK : 683,67 EUR
16.03.2016 - RPSOIL DDP SSK : 683,67 EUR
16.03.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 683,67 EUR
16.03.2016 - WHTE DDP VSK : 137,00 EUR
16.03.2016 - WHTE DDP SSK : 138,00 EUR
16.03.2016 - WHTE DDP ZSK : 141,00 EUR
16.03.2016 - WHTA DDP VSK : 132,75 EUR
16.03.2016 - WHTA DDP SSK : 133,75 EUR
16.03.2016 - WHTA DDP ZSK : 136,75 EUR
16.03.2016 - WHTB DDP VSK : 129,50 EUR
16.03.2016 - WHTB DDP SSK : 130,50 EUR
16.03.2016 - WHTB DDP ZSK : 133,50 EUR
16.03.2016 - WHTF DDP VSK : 125,25 EUR
16.03.2016 - WHTF DDP SSK : 126,25 EUR
16.03.2016 - WHTF DDP ZSK : 129,25 EUR
16.03.2016 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
16.03.2016 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
16.03.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
16.03.2016 - BRLS DDP VSK : 138,33 EUR
16.03.2016 - BRLS DDP SSK : 141,33 EUR
16.03.2016 - BRLS DDP ZSK : 144,33 EUR
16.03.2016 - BRLF DDP VSK : 123,33 EUR
16.03.2016 - BRLF DDP SSK : 126,33 EUR
16.03.2016 - BRLF DDP ZSK : 129,33 EUR
16.03.2016 - RYEA DDP VSK : 124,50 EUR
16.03.2016 - RYEA DDP SSK : 127,50 EUR
16.03.2016 - RYEA DDP ZSK : 130,50 EUR
16.03.2016 - CRNA DDP VSK : 150,00 EUR
16.03.2016 - CRNA DDP SSK : 151,00 EUR
16.03.2016 - CRNA DDP ZSK : 152,00 EUR
16.03.2016 - CRNF DDP VSK : 148,67 EUR
16.03.2016 - CRNF DDP SSK : 149,67 EUR
16.03.2016 - CRNF DDP ZSK : 150,67 EUR
16.03.2016 - RPS DDP VSK : 344,00 EUR
16.03.2016 - RPS DDP SSK : 344,00 EUR
16.03.2016 - RPS DDP ZSK : 344,00 EUR
16.03.2016 - SNF DDP VSK : 334,00 EUR
16.03.2016 - SNF DDP SSK : 334,00 EUR
16.03.2016 - SNF DDP ZSK : 334,00 EUR
16.03.2016 - EUA DDP EU : 4,95 EUR
16.03.2016 - CER DDP EU : 0,38 EUR
16.03.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
16.03.2016 - EUAA DDP EU : 4,93 EUR
16.03.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
16.03.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
16.03.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
16.03.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
30.03.2016 - NACL-S DDP VSK : 85,33 EUR
30.03.2016 - NACL-S DDP SSK : 85,33 EUR
30.03.2016 - NACL-S DDP ZSK : 85,33 EUR
30.03.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 643,50 EUR
30.03.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 643,50 EUR
30.03.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 643,50 EUR
30.03.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 126,00 EUR
30.03.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 126,00 EUR
30.03.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 126,00 EUR
30.03.2016 - CMAR DDP VSK : 1 476,00 EUR
30.03.2016 - CMAR DDP SSK : 1 476,00 EUR
30.03.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 476,00 EUR
30.03.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,67 EUR
30.03.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,67 EUR
30.03.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,67 EUR
30.03.2016 - RPSOIL DDP VSK : 683,67 EUR
30.03.2016 - RPSOIL DDP SSK : 683,67 EUR
30.03.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 683,67 EUR
30.03.2016 - WHTE DDP VSK : 137,00 EUR
30.03.2016 - WHTE DDP SSK : 138,00 EUR
30.03.2016 - WHTE DDP ZSK : 141,00 EUR
30.03.2016 - WHTA DDP VSK : 132,75 EUR
30.03.2016 - WHTA DDP SSK : 133,75 EUR
30.03.2016 - WHTA DDP ZSK : 136,75 EUR
30.03.2016 - WHTB DDP VSK : 129,50 EUR
30.03.2016 - WHTB DDP SSK : 130,50 EUR
30.03.2016 - WHTB DDP ZSK : 133,50 EUR
30.03.2016 - WHTF DDP VSK : 125,25 EUR
30.03.2016 - WHTF DDP SSK : 126,25 EUR
30.03.2016 - WHTF DDP ZSK : 129,25 EUR
30.03.2016 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
30.03.2016 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
30.03.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
30.03.2016 - BRLS DDP VSK : 138,33 EUR
30.03.2016 - BRLS DDP SSK : 141,33 EUR
30.03.2016 - BRLS DDP ZSK : 144,33 EUR
30.03.2016 - BRLF DDP VSK : 123,33 EUR
30.03.2016 - BRLF DDP SSK : 126,33 EUR
30.03.2016 - BRLF DDP ZSK : 129,33 EUR
30.03.2016 - RYEA DDP VSK : 124,50 EUR
30.03.2016 - RYEA DDP SSK : 127,50 EUR
30.03.2016 - RYEA DDP ZSK : 130,50 EUR
30.03.2016 - CRNA DDP VSK : 150,00 EUR
30.03.2016 - CRNA DDP SSK : 151,00 EUR
30.03.2016 - CRNA DDP ZSK : 152,00 EUR
30.03.2016 - CRNF DDP VSK : 148,67 EUR
30.03.2016 - CRNF DDP SSK : 149,67 EUR
30.03.2016 - CRNF DDP ZSK : 150,67 EUR
30.03.2016 - RPS DDP VSK : 344,00 EUR
30.03.2016 - RPS DDP SSK : 344,00 EUR
30.03.2016 - RPS DDP ZSK : 344,00 EUR
30.03.2016 - SNF DDP VSK : 334,00 EUR
30.03.2016 - SNF DDP SSK : 334,00 EUR
30.03.2016 - SNF DDP ZSK : 334,00 EUR
30.03.2016 - EUA DDP EU : 5,00 EUR
30.03.2016 - CER DDP EU : 0,39 EUR
30.03.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
30.03.2016 - EUAA DDP EU : 4,95 EUR
30.03.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
30.03.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
30.03.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
30.03.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2016 - EUA DDP EU : 4,70 EUR
25.04.2016 - CER DDP EU : 0,36 EUR
25.04.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.04.2016 - EUAA DDP EU : 4,65 EUR
25.04.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.04.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.04.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2016 - NACL-S DDP VSK : 85,33 EUR
25.04.2016 - NACL-S DDP SSK : 85,33 EUR
25.04.2016 - NACL-S DDP ZSK : 85,33 EUR
25.04.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 643,50 EUR
25.04.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 643,50 EUR
25.04.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 643,50 EUR
25.04.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 126,00 EUR
25.04.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 126,00 EUR
25.04.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 126,00 EUR
25.04.2016 - CMAR DDP VSK : 1 476,00 EUR
25.04.2016 - CMAR DDP SSK : 1 476,00 EUR
25.04.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 476,00 EUR
25.04.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,67 EUR
25.04.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,67 EUR
25.04.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,67 EUR
25.04.2016 - RPSOIL DDP VSK : 683,67 EUR
25.04.2016 - RPSOIL DDP SSK : 683,67 EUR
25.04.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 683,67 EUR
25.04.2016 - WHTE DDP VSK : 135,13 EUR
25.04.2016 - WHTE DDP SSK : 136,13 EUR
25.04.2016 - WHTE DDP ZSK : 139,13 EUR
25.04.2016 - WHTA DDP VSK : 131,03 EUR
25.04.2016 - WHTA DDP SSK : 132,03 EUR
25.04.2016 - WHTA DDP ZSK : 135,03 EUR
25.04.2016 - WHTB DDP VSK : 128,08 EUR
25.04.2016 - WHTB DDP SSK : 129,08 EUR
25.04.2016 - WHTB DDP ZSK : 132,08 EUR
25.04.2016 - WHTF DDP VSK : 123,83 EUR
25.04.2016 - WHTF DDP SSK : 124,83 EUR
25.04.2016 - WHTF DDP ZSK : 127,83 EUR
25.04.2016 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
25.04.2016 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.04.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.04.2016 - BRLS DDP VSK : 138,33 EUR
25.04.2016 - BRLS DDP SSK : 141,33 EUR
25.04.2016 - BRLS DDP ZSK : 144,33 EUR
25.04.2016 - BRLF DDP VSK : 122,83 EUR
25.04.2016 - BRLF DDP SSK : 125,83 EUR
25.04.2016 - BRLF DDP ZSK : 128,83 EUR
25.04.2016 - RYEA DDP VSK : 122,71 EUR
25.04.2016 - RYEA DDP SSK : 126,60 EUR
25.04.2016 - RYEA DDP ZSK : 128,71 EUR
25.04.2016 - CRNA DDP VSK : 149,70 EUR
25.04.2016 - CRNA DDP SSK : 150,70 EUR
25.04.2016 - CRNA DDP ZSK : 151,70 EUR
25.04.2016 - CRNF DDP VSK : 148,17 EUR
25.04.2016 - CRNF DDP SSK : 149,17 EUR
25.04.2016 - CRNF DDP ZSK : 150,17 EUR
25.04.2016 - RPS DDP VSK : 343,50 EUR
25.04.2016 - RPS DDP SSK : 343,50 EUR
25.04.2016 - RPS DDP ZSK : 343,50 EUR
25.04.2016 - SNF DDP VSK : 334,00 EUR
25.04.2016 - SNF DDP SSK : 334,00 EUR
25.04.2016 - SNF DDP ZSK : 334,00 EUR
25.05.2016 - EUA DDP EU : 4,36 EUR
25.05.2016 - CER DDP EU : 0,33 EUR
25.05.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.05.2016 - EUAA DDP EU : 4,31 EUR
25.05.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.05.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.05.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2016 - NACL-S DDP VSK : 85,33 EUR
25.05.2016 - NACL-S DDP SSK : 85,33 EUR
25.05.2016 - NACL-S DDP ZSK : 85,33 EUR
25.05.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 643,50 EUR
25.05.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 643,50 EUR
25.05.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 643,50 EUR
25.05.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 126,00 EUR
25.05.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 126,00 EUR
25.05.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 126,00 EUR
25.05.2016 - CMAR DDP VSK : 1 476,00 EUR
25.05.2016 - CMAR DDP SSK : 1 476,00 EUR
25.05.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 476,00 EUR
25.05.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,67 EUR
25.05.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,67 EUR
25.05.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,67 EUR
25.05.2016 - RPSOIL DDP VSK : 683,67 EUR
25.05.2016 - RPSOIL DDP SSK : 683,67 EUR
25.05.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 683,67 EUR
25.05.2016 - WHTE DDP VSK : 132,98 EUR
25.05.2016 - WHTE DDP SSK : 133,98 EUR
25.05.2016 - WHTE DDP ZSK : 136,98 EUR
25.05.2016 - WHTA DDP VSK : 129,05 EUR
25.05.2016 - WHTA DDP SSK : 130,05 EUR
25.05.2016 - WHTA DDP ZSK : 133,05 EUR
25.05.2016 - WHTB DDP VSK : 126,44 EUR
25.05.2016 - WHTB DDP SSK : 127,44 EUR
25.05.2016 - WHTB DDP ZSK : 130,44 EUR
25.05.2016 - WHTF DDP VSK : 122,19 EUR
25.05.2016 - WHTF DDP SSK : 123,19 EUR
25.05.2016 - WHTF DDP ZSK : 126,19 EUR
25.05.2016 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
25.05.2016 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.05.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.05.2016 - BRLS DDP VSK : 138,33 EUR
25.05.2016 - BRLS DDP SSK : 141,33 EUR
25.05.2016 - BRLS DDP ZSK : 144,33 EUR
25.05.2016 - BRLF DDP VSK : 122,26 EUR
25.05.2016 - BRLF DDP SSK : 125,26 EUR
25.05.2016 - BRLF DDP ZSK : 128,26 EUR
25.05.2016 - RYEA DDP VSK : 120,64 EUR
25.05.2016 - RYEA DDP SSK : 125,57 EUR
25.05.2016 - RYEA DDP ZSK : 126,64 EUR
25.05.2016 - CRNA DDP VSK : 149,36 EUR
25.05.2016 - CRNA DDP SSK : 150,36 EUR
25.05.2016 - CRNA DDP ZSK : 151,36 EUR
25.05.2016 - CRNF DDP VSK : 147,60 EUR
25.05.2016 - CRNF DDP SSK : 148,60 EUR
25.05.2016 - CRNF DDP ZSK : 149,60 EUR
25.05.2016 - RPS DDP VSK : 342,93 EUR
25.05.2016 - RPS DDP SSK : 342,93 EUR
25.05.2016 - RPS DDP ZSK : 342,93 EUR
25.05.2016 - SNF DDP VSK : 334,00 EUR
25.05.2016 - SNF DDP SSK : 334,00 EUR
25.05.2016 - SNF DDP ZSK : 334,00 EUR
25.06.2016 - EUA DDP EU : 4,00 EUR
25.06.2016 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.06.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.06.2016 - EUAA DDP EU : 3,95 EUR
25.06.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.06.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.06.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2016 - NACL-S DDP VSK : 85,33 EUR
25.06.2016 - NACL-S DDP SSK : 85,33 EUR
25.06.2016 - NACL-S DDP ZSK : 85,33 EUR
25.06.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 643,50 EUR
25.06.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 643,50 EUR
25.06.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 643,50 EUR
25.06.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 126,00 EUR
25.06.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 126,00 EUR
25.06.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 126,00 EUR
25.06.2016 - CMAR DDP VSK : 1 476,00 EUR
25.06.2016 - CMAR DDP SSK : 1 476,00 EUR
25.06.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 476,00 EUR
25.06.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,67 EUR
25.06.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,67 EUR
25.06.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,67 EUR
25.06.2016 - RPSOIL DDP VSK : 683,67 EUR
25.06.2016 - RPSOIL DDP SSK : 683,67 EUR
25.06.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 683,67 EUR
25.06.2016 - WHTE DDP VSK : 130,75 EUR
25.06.2016 - WHTE DDP SSK : 131,75 EUR
25.06.2016 - WHTE DDP ZSK : 134,75 EUR
25.06.2016 - WHTA DDP VSK : 127,00 EUR
25.06.2016 - WHTA DDP SSK : 128,00 EUR
25.06.2016 - WHTA DDP ZSK : 131,00 EUR
25.06.2016 - WHTB DDP VSK : 124,75 EUR
25.06.2016 - WHTB DDP SSK : 125,75 EUR
25.06.2016 - WHTB DDP ZSK : 128,75 EUR
25.06.2016 - WHTF DDP VSK : 120,50 EUR
25.06.2016 - WHTF DDP SSK : 121,50 EUR
25.06.2016 - WHTF DDP ZSK : 124,50 EUR
25.06.2016 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
25.06.2016 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.06.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.06.2016 - BRLS DDP VSK : 138,33 EUR
25.06.2016 - BRLS DDP SSK : 141,33 EUR
25.06.2016 - BRLS DDP ZSK : 144,33 EUR
25.06.2016 - BRLF DDP VSK : 121,67 EUR
25.06.2016 - BRLF DDP SSK : 124,67 EUR
25.06.2016 - BRLF DDP ZSK : 127,67 EUR
25.06.2016 - RYEA DDP VSK : 118,50 EUR
25.06.2016 - RYEA DDP SSK : 124,50 EUR
25.06.2016 - RYEA DDP ZSK : 124,50 EUR
25.06.2016 - CRNA DDP VSK : 149,00 EUR
25.06.2016 - CRNA DDP SSK : 150,00 EUR
25.06.2016 - CRNA DDP ZSK : 151,00 EUR
25.06.2016 - CRNF DDP VSK : 147,00 EUR
25.06.2016 - CRNF DDP SSK : 148,00 EUR
25.06.2016 - CRNF DDP ZSK : 149,00 EUR
25.06.2016 - RPS DDP VSK : 342,33 EUR
25.06.2016 - RPS DDP SSK : 342,33 EUR
25.06.2016 - RPS DDP ZSK : 342,33 EUR
25.06.2016 - SNF DDP VSK : 334,00 EUR
25.06.2016 - SNF DDP SSK : 334,00 EUR
25.06.2016 - SNF DDP ZSK : 334,00 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 4,00 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 3,95 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2017 - EUA DDP EU : 4,00 EUR
31.12.2017 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2017 - EUAA DDP EU : 3,95 EUR
31.12.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR