Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 02.03.2016 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Obilniny cenovo zaznamenávajú mierny pokles, pričom vývoj ozimín je v priaznivých podmienkach.

Olejniny - repka cenovo stúpa, slnečnica ostáva na stabilnej úvrovni.

Ceny posypovej soli a energetickej štiepky sú naďalej stabilné.

Emisie CO2 naďalej zaznamenávajú pokles.

Ceny tovarov

17.02.2016 - NACL-S DDP VSK : 73,00 EUR
17.02.2016 - NACL-S DDP SSK : 73,00 EUR
17.02.2016 - NACL-S DDP ZSK : 73,00 EUR
17.02.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 761,00 EUR
17.02.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 761,00 EUR
17.02.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 761,00 EUR
17.02.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 361,00 EUR
17.02.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 361,00 EUR
17.02.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 361,00 EUR
17.02.2016 - CMAR DDP VSK : 1 666,00 EUR
17.02.2016 - CMAR DDP SSK : 1 666,00 EUR
17.02.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 666,00 EUR
17.02.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,33 EUR
17.02.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,33 EUR
17.02.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,33 EUR
17.02.2016 - RPSOIL DDP VSK : 681,00 EUR
17.02.2016 - RPSOIL DDP SSK : 681,00 EUR
17.02.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 681,00 EUR
17.02.2016 - WHTE DDP VSK : 149,53 EUR
17.02.2016 - WHTE DDP SSK : 150,53 EUR
17.02.2016 - WHTE DDP ZSK : 153,53 EUR
17.02.2016 - WHTA DDP VSK : 146,66 EUR
17.02.2016 - WHTA DDP SSK : 147,66 EUR
17.02.2016 - WHTA DDP ZSK : 150,66 EUR
17.02.2016 - WHTB DDP VSK : 141,02 EUR
17.02.2016 - WHTB DDP SSK : 142,02 EUR
17.02.2016 - WHTB DDP ZSK : 145,02 EUR
17.02.2016 - WHTF DDP VSK : 136,53 EUR
17.02.2016 - WHTF DDP SSK : 137,53 EUR
17.02.2016 - WHTF DDP ZSK : 140,53 EUR
17.02.2016 - WHTS DDP VSK : 277,00 EUR
17.02.2016 - WHTS DDP SSK : 278,00 EUR
17.02.2016 - WHTS DDP ZSK : 281,00 EUR
17.02.2016 - BRLS DDP VSK : 145,55 EUR
17.02.2016 - BRLS DDP SSK : 148,55 EUR
17.02.2016 - BRLS DDP ZSK : 151,55 EUR
17.02.2016 - BRLF DDP VSK : 128,25 EUR
17.02.2016 - BRLF DDP SSK : 131,25 EUR
17.02.2016 - BRLF DDP ZSK : 134,25 EUR
17.02.2016 - RYEA DDP VSK : 121,06 EUR
17.02.2016 - RYEA DDP SSK : 124,06 EUR
17.02.2016 - RYEA DDP ZSK : 127,06 EUR
17.02.2016 - CRNA DDP VSK : 158,33 EUR
17.02.2016 - CRNA DDP SSK : 159,33 EUR
17.02.2016 - CRNA DDP ZSK : 160,33 EUR
17.02.2016 - CRNF DDP VSK : 155,35 EUR
17.02.2016 - CRNF DDP SSK : 156,35 EUR
17.02.2016 - CRNF DDP ZSK : 157,35 EUR
17.02.2016 - RPS DDP VSK : 370,85 EUR
17.02.2016 - RPS DDP SSK : 370,85 EUR
17.02.2016 - RPS DDP ZSK : 370,85 EUR
17.02.2016 - SNF DDP VSK : 356,29 EUR
17.02.2016 - SNF DDP SSK : 356,29 EUR
17.02.2016 - SNF DDP ZSK : 356,29 EUR
17.02.2016 - EUA DDP EU : 4,85 EUR
17.02.2016 - CER DDP EU : 0,38 EUR
17.02.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
17.02.2016 - EUAA DDP EU : 4,92 EUR
17.02.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
17.02.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
17.02.2016 - AAU DDP EU : 0,02 EUR
17.02.2016 - AAUG DDP EU : 0,11 EUR
02.03.2016 - NACL-S DDP VSK : 84,33 EUR
02.03.2016 - NACL-S DDP SSK : 84,33 EUR
02.03.2016 - NACL-S DDP ZSK : 84,33 EUR
02.03.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 666,00 EUR
02.03.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 666,00 EUR
02.03.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 666,00 EUR
02.03.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 201,00 EUR
02.03.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 201,00 EUR
02.03.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 201,00 EUR
02.03.2016 - CMAR DDP VSK : 1 546,00 EUR
02.03.2016 - CMAR DDP SSK : 1 546,00 EUR
02.03.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 546,00 EUR
02.03.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 44,67 EUR
02.03.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 44,67 EUR
02.03.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,67 EUR
02.03.2016 - RPSOIL DDP VSK : 677,00 EUR
02.03.2016 - RPSOIL DDP SSK : 677,00 EUR
02.03.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 677,00 EUR
02.03.2016 - WHTE DDP VSK : 146,78 EUR
02.03.2016 - WHTE DDP SSK : 147,78 EUR
02.03.2016 - WHTE DDP ZSK : 150,78 EUR
02.03.2016 - WHTA DDP VSK : 142,91 EUR
02.03.2016 - WHTA DDP SSK : 143,91 EUR
02.03.2016 - WHTA DDP ZSK : 146,91 EUR
02.03.2016 - WHTB DDP VSK : 135,77 EUR
02.03.2016 - WHTB DDP SSK : 136,77 EUR
02.03.2016 - WHTB DDP ZSK : 139,77 EUR
02.03.2016 - WHTF DDP VSK : 127,78 EUR
02.03.2016 - WHTF DDP SSK : 128,78 EUR
02.03.2016 - WHTF DDP ZSK : 131,78 EUR
02.03.2016 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
02.03.2016 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
02.03.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
02.03.2016 - BRLS DDP VSK : 152,50 EUR
02.03.2016 - BRLS DDP SSK : 155,50 EUR
02.03.2016 - BRLS DDP ZSK : 158,50 EUR
02.03.2016 - BRLF DDP VSK : 121,69 EUR
02.03.2016 - BRLF DDP SSK : 124,69 EUR
02.03.2016 - BRLF DDP ZSK : 127,69 EUR
02.03.2016 - RYEA DDP VSK : 124,11 EUR
02.03.2016 - RYEA DDP SSK : 127,11 EUR
02.03.2016 - RYEA DDP ZSK : 130,11 EUR
02.03.2016 - CRNA DDP VSK : 153,00 EUR
02.03.2016 - CRNA DDP SSK : 154,00 EUR
02.03.2016 - CRNA DDP ZSK : 155,00 EUR
02.03.2016 - CRNF DDP VSK : 151,01 EUR
02.03.2016 - CRNF DDP SSK : 152,01 EUR
02.03.2016 - CRNF DDP ZSK : 153,01 EUR
02.03.2016 - RPS DDP VSK : 367,67 EUR
02.03.2016 - RPS DDP SSK : 367,67 EUR
02.03.2016 - RPS DDP ZSK : 367,67 EUR
02.03.2016 - SNF DDP VSK : 344,74 EUR
02.03.2016 - SNF DDP SSK : 344,74 EUR
02.03.2016 - SNF DDP ZSK : 344,74 EUR
02.03.2016 - EUA DDP EU : 4,95 EUR
02.03.2016 - CER DDP EU : 0,38 EUR
02.03.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
02.03.2016 - EUAA DDP EU : 4,93 EUR
02.03.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
02.03.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
02.03.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
02.03.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
16.03.2016 - NACL-S DDP VSK : 84,33 EUR
16.03.2016 - NACL-S DDP SSK : 84,33 EUR
16.03.2016 - NACL-S DDP ZSK : 84,33 EUR
16.03.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 666,00 EUR
16.03.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 666,00 EUR
16.03.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 666,00 EUR
16.03.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 201,00 EUR
16.03.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 201,00 EUR
16.03.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 201,00 EUR
16.03.2016 - CMAR DDP VSK : 1 546,00 EUR
16.03.2016 - CMAR DDP SSK : 1 546,00 EUR
16.03.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 546,00 EUR
16.03.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 45,00 EUR
16.03.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 45,00 EUR
16.03.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,00 EUR
16.03.2016 - RPSOIL DDP VSK : 677,00 EUR
16.03.2016 - RPSOIL DDP SSK : 677,00 EUR
16.03.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 677,00 EUR
16.03.2016 - WHTE DDP VSK : 146,75 EUR
16.03.2016 - WHTE DDP SSK : 147,75 EUR
16.03.2016 - WHTE DDP ZSK : 150,75 EUR
16.03.2016 - WHTA DDP VSK : 142,50 EUR
16.03.2016 - WHTA DDP SSK : 143,50 EUR
16.03.2016 - WHTA DDP ZSK : 146,50 EUR
16.03.2016 - WHTB DDP VSK : 135,75 EUR
16.03.2016 - WHTB DDP SSK : 136,75 EUR
16.03.2016 - WHTB DDP ZSK : 139,75 EUR
16.03.2016 - WHTF DDP VSK : 128,25 EUR
16.03.2016 - WHTF DDP SSK : 129,25 EUR
16.03.2016 - WHTF DDP ZSK : 132,25 EUR
16.03.2016 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
16.03.2016 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
16.03.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
16.03.2016 - BRLS DDP VSK : 116,50 EUR
16.03.2016 - BRLS DDP SSK : 119,50 EUR
16.03.2016 - BRLS DDP ZSK : 122,50 EUR
16.03.2016 - BRLF DDP VSK : 122,50 EUR
16.03.2016 - BRLF DDP SSK : 125,50 EUR
16.03.2016 - BRLF DDP ZSK : 128,50 EUR
16.03.2016 - RYEA DDP VSK : 124,50 EUR
16.03.2016 - RYEA DDP SSK : 127,50 EUR
16.03.2016 - RYEA DDP ZSK : 130,50 EUR
16.03.2016 - CRNA DDP VSK : 153,00 EUR
16.03.2016 - CRNA DDP SSK : 154,00 EUR
16.03.2016 - CRNA DDP ZSK : 155,00 EUR
16.03.2016 - CRNF DDP VSK : 151,25 EUR
16.03.2016 - CRNF DDP SSK : 152,25 EUR
16.03.2016 - CRNF DDP ZSK : 153,25 EUR
16.03.2016 - RPS DDP VSK : 367,67 EUR
16.03.2016 - RPS DDP SSK : 367,67 EUR
16.03.2016 - RPS DDP ZSK : 367,67 EUR
16.03.2016 - SNF DDP VSK : 344,75 EUR
16.03.2016 - SNF DDP SSK : 344,75 EUR
16.03.2016 - SNF DDP ZSK : 344,75 EUR
16.03.2016 - EUA DDP EU : 5,00 EUR
16.03.2016 - CER DDP EU : 0,39 EUR
16.03.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
16.03.2016 - EUAA DDP EU : 4,95 EUR
16.03.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
16.03.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
16.03.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
16.03.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2016 - EUA DDP EU : 4,60 EUR
25.04.2016 - CER DDP EU : 0,35 EUR
25.04.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.04.2016 - EUAA DDP EU : 4,55 EUR
25.04.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.04.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.04.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2016 - NACL-S DDP VSK : 84,33 EUR
25.04.2016 - NACL-S DDP SSK : 84,33 EUR
25.04.2016 - NACL-S DDP ZSK : 84,33 EUR
25.04.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 666,00 EUR
25.04.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 666,00 EUR
25.04.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 666,00 EUR
25.04.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 201,00 EUR
25.04.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 201,00 EUR
25.04.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 201,00 EUR
25.04.2016 - CMAR DDP VSK : 1 546,00 EUR
25.04.2016 - CMAR DDP SSK : 1 546,00 EUR
25.04.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 546,00 EUR
25.04.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 45,13 EUR
25.04.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 45,13 EUR
25.04.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,13 EUR
25.04.2016 - RPSOIL DDP VSK : 677,00 EUR
25.04.2016 - RPSOIL DDP SSK : 677,00 EUR
25.04.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 677,00 EUR
25.04.2016 - WHTE DDP VSK : 147,15 EUR
25.04.2016 - WHTE DDP SSK : 148,15 EUR
25.04.2016 - WHTE DDP ZSK : 151,15 EUR
25.04.2016 - WHTA DDP VSK : 142,80 EUR
25.04.2016 - WHTA DDP SSK : 143,80 EUR
25.04.2016 - WHTA DDP ZSK : 146,80 EUR
25.04.2016 - WHTB DDP VSK : 135,95 EUR
25.04.2016 - WHTB DDP SSK : 136,95 EUR
25.04.2016 - WHTB DDP ZSK : 139,95 EUR
25.04.2016 - WHTF DDP VSK : 128,55 EUR
25.04.2016 - WHTF DDP SSK : 129,55 EUR
25.04.2016 - WHTF DDP ZSK : 132,55 EUR
25.04.2016 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
25.04.2016 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.04.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.04.2016 - BRLS DDP VSK : 130,75 EUR
25.04.2016 - BRLS DDP SSK : 133,75 EUR
25.04.2016 - BRLS DDP ZSK : 136,75 EUR
25.04.2016 - BRLF DDP VSK : 122,80 EUR
25.04.2016 - BRLF DDP SSK : 125,80 EUR
25.04.2016 - BRLF DDP ZSK : 128,80 EUR
25.04.2016 - RYEA DDP VSK : 125,09 EUR
25.04.2016 - RYEA DDP SSK : 129,28 EUR
25.04.2016 - RYEA DDP ZSK : 131,09 EUR
25.04.2016 - CRNA DDP VSK : 153,00 EUR
25.04.2016 - CRNA DDP SSK : 154,00 EUR
25.04.2016 - CRNA DDP ZSK : 155,00 EUR
25.04.2016 - CRNF DDP VSK : 151,74 EUR
25.04.2016 - CRNF DDP SSK : 152,74 EUR
25.04.2016 - CRNF DDP ZSK : 153,74 EUR
25.04.2016 - RPS DDP VSK : 370,31 EUR
25.04.2016 - RPS DDP SSK : 370,31 EUR
25.04.2016 - RPS DDP ZSK : 370,31 EUR
25.04.2016 - SNF DDP VSK : 345,24 EUR
25.04.2016 - SNF DDP SSK : 345,24 EUR
25.04.2016 - SNF DDP ZSK : 345,24 EUR
25.05.2016 - EUA DDP EU : 4,31 EUR
25.05.2016 - CER DDP EU : 0,33 EUR
25.05.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.05.2016 - EUAA DDP EU : 4,26 EUR
25.05.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.05.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.05.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2016 - NACL-S DDP VSK : 84,33 EUR
25.05.2016 - NACL-S DDP SSK : 84,33 EUR
25.05.2016 - NACL-S DDP ZSK : 84,33 EUR
25.05.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 666,00 EUR
25.05.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 666,00 EUR
25.05.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 666,00 EUR
25.05.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 201,00 EUR
25.05.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 201,00 EUR
25.05.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 201,00 EUR
25.05.2016 - CMAR DDP VSK : 1 546,00 EUR
25.05.2016 - CMAR DDP SSK : 1 546,00 EUR
25.05.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 546,00 EUR
25.05.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 45,23 EUR
25.05.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 45,23 EUR
25.05.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,23 EUR
25.05.2016 - RPSOIL DDP VSK : 677,00 EUR
25.05.2016 - RPSOIL DDP SSK : 677,00 EUR
25.05.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 677,00 EUR
25.05.2016 - WHTE DDP VSK : 147,44 EUR
25.05.2016 - WHTE DDP SSK : 148,44 EUR
25.05.2016 - WHTE DDP ZSK : 151,44 EUR
25.05.2016 - WHTA DDP VSK : 143,02 EUR
25.05.2016 - WHTA DDP SSK : 144,02 EUR
25.05.2016 - WHTA DDP ZSK : 147,02 EUR
25.05.2016 - WHTB DDP VSK : 136,10 EUR
25.05.2016 - WHTB DDP SSK : 137,10 EUR
25.05.2016 - WHTB DDP ZSK : 140,10 EUR
25.05.2016 - WHTF DDP VSK : 128,77 EUR
25.05.2016 - WHTF DDP SSK : 129,77 EUR
25.05.2016 - WHTF DDP ZSK : 132,77 EUR
25.05.2016 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
25.05.2016 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.05.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.05.2016 - BRLS DDP VSK : 141,45 EUR
25.05.2016 - BRLS DDP SSK : 144,45 EUR
25.05.2016 - BRLS DDP ZSK : 147,45 EUR
25.05.2016 - BRLF DDP VSK : 123,02 EUR
25.05.2016 - BRLF DDP SSK : 126,02 EUR
25.05.2016 - BRLF DDP ZSK : 129,02 EUR
25.05.2016 - RYEA DDP VSK : 125,54 EUR
25.05.2016 - RYEA DDP SSK : 130,62 EUR
25.05.2016 - RYEA DDP ZSK : 131,54 EUR
25.05.2016 - CRNA DDP VSK : 153,00 EUR
25.05.2016 - CRNA DDP SSK : 154,00 EUR
25.05.2016 - CRNA DDP ZSK : 155,00 EUR
25.05.2016 - CRNF DDP VSK : 152,12 EUR
25.05.2016 - CRNF DDP SSK : 153,12 EUR
25.05.2016 - CRNF DDP ZSK : 154,12 EUR
25.05.2016 - RPS DDP VSK : 372,28 EUR
25.05.2016 - RPS DDP SSK : 372,28 EUR
25.05.2016 - RPS DDP ZSK : 372,28 EUR
25.05.2016 - SNF DDP VSK : 345,62 EUR
25.05.2016 - SNF DDP SSK : 345,62 EUR
25.05.2016 - SNF DDP ZSK : 345,62 EUR
25.06.2016 - EUA DDP EU : 4,00 EUR
25.06.2016 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.06.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.06.2016 - EUAA DDP EU : 3,95 EUR
25.06.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
25.06.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.06.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2016 - NACL-S DDP VSK : 84,33 EUR
25.06.2016 - NACL-S DDP SSK : 84,33 EUR
25.06.2016 - NACL-S DDP ZSK : 84,33 EUR
25.06.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 666,00 EUR
25.06.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 666,00 EUR
25.06.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 666,00 EUR
25.06.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 201,00 EUR
25.06.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 201,00 EUR
25.06.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 201,00 EUR
25.06.2016 - CMAR DDP VSK : 1 546,00 EUR
25.06.2016 - CMAR DDP SSK : 1 546,00 EUR
25.06.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 546,00 EUR
25.06.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 45,33 EUR
25.06.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 45,33 EUR
25.06.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,33 EUR
25.06.2016 - RPSOIL DDP VSK : 677,00 EUR
25.06.2016 - RPSOIL DDP SSK : 677,00 EUR
25.06.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 677,00 EUR
25.06.2016 - WHTE DDP VSK : 147,75 EUR
25.06.2016 - WHTE DDP SSK : 148,75 EUR
25.06.2016 - WHTE DDP ZSK : 151,75 EUR
25.06.2016 - WHTA DDP VSK : 143,25 EUR
25.06.2016 - WHTA DDP SSK : 144,25 EUR
25.06.2016 - WHTA DDP ZSK : 147,25 EUR
25.06.2016 - WHTB DDP VSK : 136,25 EUR
25.06.2016 - WHTB DDP SSK : 137,25 EUR
25.06.2016 - WHTB DDP ZSK : 140,25 EUR
25.06.2016 - WHTF DDP VSK : 129,00 EUR
25.06.2016 - WHTF DDP SSK : 130,00 EUR
25.06.2016 - WHTF DDP ZSK : 133,00 EUR
25.06.2016 - WHTS DDP VSK : 267,00 EUR
25.06.2016 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.06.2016 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.06.2016 - BRLS DDP VSK : 152,50 EUR
25.06.2016 - BRLS DDP SSK : 155,50 EUR
25.06.2016 - BRLS DDP ZSK : 158,50 EUR
25.06.2016 - BRLF DDP VSK : 123,25 EUR
25.06.2016 - BRLF DDP SSK : 126,25 EUR
25.06.2016 - BRLF DDP ZSK : 129,25 EUR
25.06.2016 - RYEA DDP VSK : 126,00 EUR
25.06.2016 - RYEA DDP SSK : 132,00 EUR
25.06.2016 - RYEA DDP ZSK : 132,00 EUR
25.06.2016 - CRNA DDP VSK : 153,00 EUR
25.06.2016 - CRNA DDP SSK : 154,00 EUR
25.06.2016 - CRNA DDP ZSK : 155,00 EUR
25.06.2016 - CRNF DDP VSK : 152,50 EUR
25.06.2016 - CRNF DDP SSK : 153,50 EUR
25.06.2016 - CRNF DDP ZSK : 154,50 EUR
25.06.2016 - RPS DDP VSK : 374,33 EUR
25.06.2016 - RPS DDP SSK : 374,33 EUR
25.06.2016 - RPS DDP ZSK : 374,33 EUR
25.06.2016 - SNF DDP VSK : 346,00 EUR
25.06.2016 - SNF DDP SSK : 346,00 EUR
25.06.2016 - SNF DDP ZSK : 346,00 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 4,00 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 3,95 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2017 - EUA DDP EU : 4,00 EUR
31.12.2017 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2017 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2017 - EUAA DDP EU : 3,95 EUR
31.12.2017 - VER-GS DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2017 - VER-VCS DDP EU : 0,05 EUR
31.12.2017 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2017 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR