Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 16.12.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Komentár predsedu:

Ceny kótovaných tovarov sú prakticky stabilizované, s výnimkou cien emisií CO2, ktoré mierne poklesli.

Burza dnešným dňom zaviedla do systému ďalší tovar: Posypová soľ do síl. Táto požiadavka vyplynula z rozdielných nákladov dodávateľov pri doprave soli na miesto určenia s ohľadom na formu skladovania.

Obilniny, olejniny, mlieko a energetcká štiepka nezaznamenávajú žiadne mimoriadne výkyvy.

Ceny tovarov

02.12.2015 - NACL-S DDP VSK : 73,00 EUR
02.12.2015 - NACL-S DDP SSK : 73,00 EUR
02.12.2015 - NACL-S DDP ZSK : 73,00 EUR
02.12.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 761,00 EUR
02.12.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 761,00 EUR
02.12.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 761,00 EUR
02.12.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 361,00 EUR
02.12.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 361,00 EUR
02.12.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 361,00 EUR
02.12.2015 - CMAR DDP VSK : 1 666,00 EUR
02.12.2015 - CMAR DDP SSK : 1 666,00 EUR
02.12.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 666,00 EUR
02.12.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 44,33 EUR
02.12.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 44,33 EUR
02.12.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,33 EUR
02.12.2015 - RPSOIL DDP VSK : 681,00 EUR
02.12.2015 - RPSOIL DDP SSK : 681,00 EUR
02.12.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 681,00 EUR
02.12.2015 - WHTE DDP VSK : 150,33 EUR
02.12.2015 - WHTE DDP SSK : 151,33 EUR
02.12.2015 - WHTE DDP ZSK : 154,33 EUR
02.12.2015 - WHTA DDP VSK : 147,38 EUR
02.12.2015 - WHTA DDP SSK : 148,38 EUR
02.12.2015 - WHTA DDP ZSK : 151,38 EUR
02.12.2015 - WHTB DDP VSK : 140,52 EUR
02.12.2015 - WHTB DDP SSK : 141,52 EUR
02.12.2015 - WHTB DDP ZSK : 144,52 EUR
02.12.2015 - WHTF DDP VSK : 135,88 EUR
02.12.2015 - WHTF DDP SSK : 136,88 EUR
02.12.2015 - WHTF DDP ZSK : 139,88 EUR
02.12.2015 - WHTS DDP VSK : 277,00 EUR
02.12.2015 - WHTS DDP SSK : 278,00 EUR
02.12.2015 - WHTS DDP ZSK : 281,00 EUR
02.12.2015 - BRLS DDP VSK : 146,57 EUR
02.12.2015 - BRLS DDP SSK : 149,57 EUR
02.12.2015 - BRLS DDP ZSK : 152,57 EUR
02.12.2015 - BRLF DDP VSK : 128,99 EUR
02.12.2015 - BRLF DDP SSK : 131,99 EUR
02.12.2015 - BRLF DDP ZSK : 134,99 EUR
02.12.2015 - RYEA DDP VSK : 120,54 EUR
02.12.2015 - RYEA DDP SSK : 123,54 EUR
02.12.2015 - RYEA DDP ZSK : 126,54 EUR
02.12.2015 - CRNA DDP VSK : 155,00 EUR
02.12.2015 - CRNA DDP SSK : 156,00 EUR
02.12.2015 - CRNA DDP ZSK : 157,00 EUR
02.12.2015 - CRNF DDP VSK : 151,69 EUR
02.12.2015 - CRNF DDP SSK : 152,69 EUR
02.12.2015 - CRNF DDP ZSK : 153,69 EUR
02.12.2015 - RPS DDP VSK : 370,85 EUR
02.12.2015 - RPS DDP SSK : 370,85 EUR
02.12.2015 - RPS DDP ZSK : 370,85 EUR
02.12.2015 - SNF DDP VSK : 359,79 EUR
02.12.2015 - SNF DDP SSK : 359,79 EUR
02.12.2015 - SNF DDP ZSK : 359,79 EUR
02.12.2015 - EUA DDP EU : 8,51 EUR
02.12.2015 - CER DDP EU : 0,67 EUR
02.12.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
02.12.2015 - EUAA DDP EU : 8,34 EUR
02.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,43 EUR
02.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,17 EUR
02.12.2015 - AAU DDP EU : 0,02 EUR
02.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,11 EUR
16.12.2015 - NACL-S DDP VSK : 85,67 EUR
16.12.2015 - NACL-S DDP SSK : 85,67 EUR
16.12.2015 - NACL-S DDP ZSK : 85,67 EUR
16.12.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 756,00 EUR
16.12.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 756,00 EUR
16.12.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 756,00 EUR
16.12.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 356,00 EUR
16.12.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 356,00 EUR
16.12.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 356,00 EUR
16.12.2015 - CMAR DDP VSK : 1 663,50 EUR
16.12.2015 - CMAR DDP SSK : 1 663,50 EUR
16.12.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 663,50 EUR
16.12.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 45,00 EUR
16.12.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 45,00 EUR
16.12.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,00 EUR
16.12.2015 - RPSOIL DDP VSK : 679,67 EUR
16.12.2015 - RPSOIL DDP SSK : 679,67 EUR
16.12.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 679,67 EUR
16.12.2015 - WHTE DDP VSK : 153,03 EUR
16.12.2015 - WHTE DDP SSK : 154,03 EUR
16.12.2015 - WHTE DDP ZSK : 157,03 EUR
16.12.2015 - WHTA DDP VSK : 149,16 EUR
16.12.2015 - WHTA DDP SSK : 150,16 EUR
16.12.2015 - WHTA DDP ZSK : 153,16 EUR
16.12.2015 - WHTB DDP VSK : 142,77 EUR
16.12.2015 - WHTB DDP SSK : 143,77 EUR
16.12.2015 - WHTB DDP ZSK : 146,77 EUR
16.12.2015 - WHTF DDP VSK : 139,03 EUR
16.12.2015 - WHTF DDP SSK : 140,03 EUR
16.12.2015 - WHTF DDP ZSK : 143,03 EUR
16.12.2015 - WHTS DDP VSK : 282,00 EUR
16.12.2015 - WHTS DDP SSK : 283,00 EUR
16.12.2015 - WHTS DDP ZSK : 286,00 EUR
16.12.2015 - BRLS DDP VSK : 155,91 EUR
16.12.2015 - BRLS DDP SSK : 158,91 EUR
16.12.2015 - BRLS DDP ZSK : 161,91 EUR
16.12.2015 - BRLF DDP VSK : 129,59 EUR
16.12.2015 - BRLF DDP SSK : 132,59 EUR
16.12.2015 - BRLF DDP ZSK : 135,59 EUR
16.12.2015 - RYEA DDP VSK : 124,11 EUR
16.12.2015 - RYEA DDP SSK : 127,11 EUR
16.12.2015 - RYEA DDP ZSK : 130,11 EUR
16.12.2015 - CRNA DDP VSK : 159,50 EUR
16.12.2015 - CRNA DDP SSK : 160,50 EUR
16.12.2015 - CRNA DDP ZSK : 161,50 EUR
16.12.2015 - CRNF DDP VSK : 156,26 EUR
16.12.2015 - CRNF DDP SSK : 157,26 EUR
16.12.2015 - CRNF DDP ZSK : 158,26 EUR
16.12.2015 - RPS DDP VSK : 369,75 EUR
16.12.2015 - RPS DDP SSK : 369,75 EUR
16.12.2015 - RPS DDP ZSK : 369,75 EUR
16.12.2015 - SNF DDP VSK : 356,99 EUR
16.12.2015 - SNF DDP SSK : 356,99 EUR
16.12.2015 - SNF DDP ZSK : 356,99 EUR
16.12.2015 - EUA DDP EU : 8,13 EUR
16.12.2015 - CER DDP EU : 0,54 EUR
16.12.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
16.12.2015 - EUAA DDP EU : 8,06 EUR
16.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,40 EUR
16.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,16 EUR
16.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
16.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
30.12.2015 - NACL-S DDP VSK : 85,67 EUR
30.12.2015 - NACL-S DDP SSK : 85,67 EUR
30.12.2015 - NACL-S DDP ZSK : 85,67 EUR
30.12.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 761,00 EUR
30.12.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 761,00 EUR
30.12.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 761,00 EUR
30.12.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 361,00 EUR
30.12.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 361,00 EUR
30.12.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 361,00 EUR
30.12.2015 - CMAR DDP VSK : 1 666,00 EUR
30.12.2015 - CMAR DDP SSK : 1 666,00 EUR
30.12.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 666,00 EUR
30.12.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 45,33 EUR
30.12.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 45,33 EUR
30.12.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,33 EUR
30.12.2015 - RPSOIL DDP VSK : 680,33 EUR
30.12.2015 - RPSOIL DDP SSK : 680,33 EUR
30.12.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 680,33 EUR
30.12.2015 - WHTE DDP VSK : 153,00 EUR
30.12.2015 - WHTE DDP SSK : 154,00 EUR
30.12.2015 - WHTE DDP ZSK : 157,00 EUR
30.12.2015 - WHTA DDP VSK : 148,75 EUR
30.12.2015 - WHTA DDP SSK : 149,75 EUR
30.12.2015 - WHTA DDP ZSK : 152,75 EUR
30.12.2015 - WHTB DDP VSK : 142,75 EUR
30.12.2015 - WHTB DDP SSK : 143,75 EUR
30.12.2015 - WHTB DDP ZSK : 146,75 EUR
30.12.2015 - WHTF DDP VSK : 139,50 EUR
30.12.2015 - WHTF DDP SSK : 140,50 EUR
30.12.2015 - WHTF DDP ZSK : 143,50 EUR
30.12.2015 - WHTS DDP VSK : 282,00 EUR
30.12.2015 - WHTS DDP SSK : 283,00 EUR
30.12.2015 - WHTS DDP ZSK : 286,00 EUR
30.12.2015 - BRLS DDP VSK : 155,75 EUR
30.12.2015 - BRLS DDP SSK : 158,75 EUR
30.12.2015 - BRLS DDP ZSK : 161,75 EUR
30.12.2015 - BRLF DDP VSK : 130,67 EUR
30.12.2015 - BRLF DDP SSK : 133,67 EUR
30.12.2015 - BRLF DDP ZSK : 136,67 EUR
30.12.2015 - RYEA DDP VSK : 124,50 EUR
30.12.2015 - RYEA DDP SSK : 127,50 EUR
30.12.2015 - RYEA DDP ZSK : 130,50 EUR
30.12.2015 - CRNA DDP VSK : 159,75 EUR
30.12.2015 - CRNA DDP SSK : 160,75 EUR
30.12.2015 - CRNA DDP ZSK : 161,75 EUR
30.12.2015 - CRNF DDP VSK : 156,75 EUR
30.12.2015 - CRNF DDP SSK : 157,75 EUR
30.12.2015 - CRNF DDP ZSK : 158,75 EUR
30.12.2015 - RPS DDP VSK : 369,75 EUR
30.12.2015 - RPS DDP SSK : 369,75 EUR
30.12.2015 - RPS DDP ZSK : 369,75 EUR
30.12.2015 - SNF DDP VSK : 357,00 EUR
30.12.2015 - SNF DDP SSK : 357,00 EUR
30.12.2015 - SNF DDP ZSK : 357,00 EUR
30.12.2015 - EUA DDP EU : 8,15 EUR
30.12.2015 - CER DDP EU : 0,55 EUR
30.12.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
30.12.2015 - EUAA DDP EU : 8,07 EUR
30.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,40 EUR
30.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,16 EUR
30.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
30.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 8,50 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,55 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 8,06 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,40 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,16 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2016 - EUA DDP EU : 8,41 EUR
25.01.2016 - CER DDP EU : 0,57 EUR
25.01.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.01.2016 - EUAA DDP EU : 8,20 EUR
25.01.2016 - VER-GS DDP EU : 0,40 EUR
25.01.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,16 EUR
25.01.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.01.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2016 - NACL-S DDP VSK : 85,77 EUR
25.01.2016 - NACL-S DDP SSK : 85,77 EUR
25.01.2016 - NACL-S DDP ZSK : 85,77 EUR
25.01.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 770,07 EUR
25.01.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 770,07 EUR
25.01.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 770,07 EUR
25.01.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 370,07 EUR
25.01.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 370,07 EUR
25.01.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 370,07 EUR
25.01.2016 - CMAR DDP VSK : 1 673,56 EUR
25.01.2016 - CMAR DDP SSK : 1 673,56 EUR
25.01.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 673,56 EUR
25.01.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 45,53 EUR
25.01.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 45,53 EUR
25.01.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,53 EUR
25.01.2016 - RPSOIL DDP VSK : 680,63 EUR
25.01.2016 - RPSOIL DDP SSK : 680,63 EUR
25.01.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 680,63 EUR
25.01.2016 - WHTE DDP VSK : 155,19 EUR
25.01.2016 - WHTE DDP SSK : 156,19 EUR
25.01.2016 - WHTE DDP ZSK : 159,19 EUR
25.01.2016 - WHTA DDP VSK : 150,87 EUR
25.01.2016 - WHTA DDP SSK : 151,87 EUR
25.01.2016 - WHTA DDP ZSK : 154,87 EUR
25.01.2016 - WHTB DDP VSK : 144,56 EUR
25.01.2016 - WHTB DDP SSK : 145,56 EUR
25.01.2016 - WHTB DDP ZSK : 148,56 EUR
25.01.2016 - WHTF DDP VSK : 140,48 EUR
25.01.2016 - WHTF DDP SSK : 141,48 EUR
25.01.2016 - WHTF DDP ZSK : 144,48 EUR
25.01.2016 - WHTS DDP VSK : 283,21 EUR
25.01.2016 - WHTS DDP SSK : 284,21 EUR
25.01.2016 - WHTS DDP ZSK : 287,21 EUR
25.01.2016 - BRLS DDP VSK : 156,66 EUR
25.01.2016 - BRLS DDP SSK : 159,66 EUR
25.01.2016 - BRLS DDP ZSK : 162,66 EUR
25.01.2016 - BRLF DDP VSK : 131,78 EUR
25.01.2016 - BRLF DDP SSK : 134,78 EUR
25.01.2016 - BRLF DDP ZSK : 137,78 EUR
25.01.2016 - RYEA DDP VSK : 125,41 EUR
25.01.2016 - RYEA DDP SSK : 129,31 EUR
25.01.2016 - RYEA DDP ZSK : 131,41 EUR
25.01.2016 - CRNA DDP VSK : 161,03 EUR
25.01.2016 - CRNA DDP SSK : 162,03 EUR
25.01.2016 - CRNA DDP ZSK : 163,03 EUR
25.01.2016 - CRNF DDP VSK : 158,56 EUR
25.01.2016 - CRNF DDP SSK : 159,56 EUR
25.01.2016 - CRNF DDP ZSK : 160,56 EUR
25.01.2016 - RPS DDP VSK : 373,91 EUR
25.01.2016 - RPS DDP SSK : 373,91 EUR
25.01.2016 - RPS DDP ZSK : 373,91 EUR
25.01.2016 - SNF DDP VSK : 360,02 EUR
25.01.2016 - SNF DDP SSK : 360,02 EUR
25.01.2016 - SNF DDP ZSK : 360,02 EUR
25.02.2016 - EUA DDP EU : 8,71 EUR
25.02.2016 - CER DDP EU : 0,58 EUR
25.02.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.02.2016 - EUAA DDP EU : 8,36 EUR
25.02.2016 - VER-GS DDP EU : 0,40 EUR
25.02.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,16 EUR
25.02.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.02.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2016 - NACL-S DDP VSK : 85,89 EUR
25.02.2016 - NACL-S DDP SSK : 85,89 EUR
25.02.2016 - NACL-S DDP ZSK : 85,89 EUR
25.02.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 780,88 EUR
25.02.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 780,88 EUR
25.02.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 780,88 EUR
25.02.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 380,88 EUR
25.02.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 380,88 EUR
25.02.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 380,88 EUR
25.02.2016 - CMAR DDP VSK : 1 682,57 EUR
25.02.2016 - CMAR DDP SSK : 1 682,57 EUR
25.02.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 682,57 EUR
25.02.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 45,77 EUR
25.02.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 45,77 EUR
25.02.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,77 EUR
25.02.2016 - RPSOIL DDP VSK : 680,99 EUR
25.02.2016 - RPSOIL DDP SSK : 680,99 EUR
25.02.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 680,99 EUR
25.02.2016 - WHTE DDP VSK : 157,81 EUR
25.02.2016 - WHTE DDP SSK : 158,81 EUR
25.02.2016 - WHTE DDP ZSK : 161,81 EUR
25.02.2016 - WHTA DDP VSK : 153,39 EUR
25.02.2016 - WHTA DDP SSK : 154,39 EUR
25.02.2016 - WHTA DDP ZSK : 157,39 EUR
25.02.2016 - WHTB DDP VSK : 146,73 EUR
25.02.2016 - WHTB DDP SSK : 147,73 EUR
25.02.2016 - WHTB DDP ZSK : 150,73 EUR
25.02.2016 - WHTF DDP VSK : 141,65 EUR
25.02.2016 - WHTF DDP SSK : 142,65 EUR
25.02.2016 - WHTF DDP ZSK : 145,65 EUR
25.02.2016 - WHTS DDP VSK : 284,65 EUR
25.02.2016 - WHTS DDP SSK : 285,65 EUR
25.02.2016 - WHTS DDP ZSK : 288,65 EUR
25.02.2016 - BRLS DDP VSK : 157,74 EUR
25.02.2016 - BRLS DDP SSK : 160,74 EUR
25.02.2016 - BRLS DDP ZSK : 163,74 EUR
25.02.2016 - BRLF DDP VSK : 133,10 EUR
25.02.2016 - BRLF DDP SSK : 136,10 EUR
25.02.2016 - BRLF DDP ZSK : 139,10 EUR
25.02.2016 - RYEA DDP VSK : 126,49 EUR
25.02.2016 - RYEA DDP SSK : 131,48 EUR
25.02.2016 - RYEA DDP ZSK : 132,49 EUR
25.02.2016 - CRNA DDP VSK : 162,57 EUR
25.02.2016 - CRNA DDP SSK : 163,57 EUR
25.02.2016 - CRNA DDP ZSK : 164,57 EUR
25.02.2016 - CRNF DDP VSK : 160,73 EUR
25.02.2016 - CRNF DDP SSK : 161,73 EUR
25.02.2016 - CRNF DDP ZSK : 162,73 EUR
25.02.2016 - RPS DDP VSK : 378,86 EUR
25.02.2016 - RPS DDP SSK : 378,86 EUR
25.02.2016 - RPS DDP ZSK : 378,86 EUR
25.02.2016 - SNF DDP VSK : 363,63 EUR
25.02.2016 - SNF DDP SSK : 363,63 EUR
25.02.2016 - SNF DDP ZSK : 363,63 EUR
25.03.2016 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
25.03.2016 - CER DDP EU : 0,60 EUR
25.03.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.03.2016 - EUAA DDP EU : 8,50 EUR
25.03.2016 - VER-GS DDP EU : 0,40 EUR
25.03.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,16 EUR
25.03.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.03.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2016 - NACL-S DDP VSK : 86,00 EUR
25.03.2016 - NACL-S DDP SSK : 86,00 EUR
25.03.2016 - NACL-S DDP ZSK : 86,00 EUR
25.03.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 791,00 EUR
25.03.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 791,00 EUR
25.03.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 791,00 EUR
25.03.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 391,00 EUR
25.03.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 391,00 EUR
25.03.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 391,00 EUR
25.03.2016 - CMAR DDP VSK : 1 691,00 EUR
25.03.2016 - CMAR DDP SSK : 1 691,00 EUR
25.03.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 691,00 EUR
25.03.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 46,00 EUR
25.03.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 46,00 EUR
25.03.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,00 EUR
25.03.2016 - RPSOIL DDP VSK : 681,33 EUR
25.03.2016 - RPSOIL DDP SSK : 681,33 EUR
25.03.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 681,33 EUR
25.03.2016 - WHTE DDP VSK : 160,25 EUR
25.03.2016 - WHTE DDP SSK : 161,25 EUR
25.03.2016 - WHTE DDP ZSK : 164,25 EUR
25.03.2016 - WHTA DDP VSK : 155,75 EUR
25.03.2016 - WHTA DDP SSK : 156,75 EUR
25.03.2016 - WHTA DDP ZSK : 159,75 EUR
25.03.2016 - WHTB DDP VSK : 148,75 EUR
25.03.2016 - WHTB DDP SSK : 149,75 EUR
25.03.2016 - WHTB DDP ZSK : 152,75 EUR
25.03.2016 - WHTF DDP VSK : 142,75 EUR
25.03.2016 - WHTF DDP SSK : 143,75 EUR
25.03.2016 - WHTF DDP ZSK : 146,75 EUR
25.03.2016 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
25.03.2016 - WHTS DDP SSK : 287,00 EUR
25.03.2016 - WHTS DDP ZSK : 290,00 EUR
25.03.2016 - BRLS DDP VSK : 158,75 EUR
25.03.2016 - BRLS DDP SSK : 161,75 EUR
25.03.2016 - BRLS DDP ZSK : 164,75 EUR
25.03.2016 - BRLF DDP VSK : 134,33 EUR
25.03.2016 - BRLF DDP SSK : 137,33 EUR
25.03.2016 - BRLF DDP ZSK : 140,33 EUR
25.03.2016 - RYEA DDP VSK : 127,50 EUR
25.03.2016 - RYEA DDP SSK : 133,50 EUR
25.03.2016 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
25.03.2016 - CRNA DDP VSK : 164,00 EUR
25.03.2016 - CRNA DDP SSK : 165,00 EUR
25.03.2016 - CRNA DDP ZSK : 166,00 EUR
25.03.2016 - CRNF DDP VSK : 162,75 EUR
25.03.2016 - CRNF DDP SSK : 163,75 EUR
25.03.2016 - CRNF DDP ZSK : 164,75 EUR
25.03.2016 - RPS DDP VSK : 383,50 EUR
25.03.2016 - RPS DDP SSK : 383,50 EUR
25.03.2016 - RPS DDP ZSK : 383,50 EUR
25.03.2016 - SNF DDP VSK : 367,00 EUR
25.03.2016 - SNF DDP SSK : 367,00 EUR
25.03.2016 - SNF DDP ZSK : 367,00 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,60 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 8,50 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,40 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,16 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR