Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 20.11.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín sú na stabilnej úrovni, s miernym nárastom kukurice.

Jačmeň sladovnícky je dlhodobo na nízkej úrovni, takmer na úrovni jačmeňa kŕmneho.

Emisie CO2 mierne narastajú, s blížiacim sa koncom roka.

Energetická štiepka, ako aj posypová soľ mierne narastá.

Sušené mlieko je na stabilnej cenovej úrovni.

Ceny tovarov

06.11.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,00 EUR
06.11.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 70,00 EUR
06.11.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 70,00 EUR
06.11.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 763,50 EUR
06.11.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 763,50 EUR
06.11.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 763,50 EUR
06.11.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 363,50 EUR
06.11.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 363,50 EUR
06.11.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 363,50 EUR
06.11.2015 - CMAR DDP VSK : 1 668,50 EUR
06.11.2015 - CMAR DDP SSK : 1 668,50 EUR
06.11.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 668,50 EUR
06.11.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 43,67 EUR
06.11.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 43,67 EUR
06.11.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 43,67 EUR
06.11.2015 - RPSOIL DDP VSK : 679,33 EUR
06.11.2015 - RPSOIL DDP SSK : 679,33 EUR
06.11.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 679,33 EUR
06.11.2015 - WHTE DDP VSK : 149,99 EUR
06.11.2015 - WHTE DDP SSK : 150,99 EUR
06.11.2015 - WHTE DDP ZSK : 153,99 EUR
06.11.2015 - WHTA DDP VSK : 146,53 EUR
06.11.2015 - WHTA DDP SSK : 147,53 EUR
06.11.2015 - WHTA DDP ZSK : 150,53 EUR
06.11.2015 - WHTB DDP VSK : 141,03 EUR
06.11.2015 - WHTB DDP SSK : 142,03 EUR
06.11.2015 - WHTB DDP ZSK : 145,03 EUR
06.11.2015 - WHTF DDP VSK : 132,68 EUR
06.11.2015 - WHTF DDP SSK : 133,68 EUR
06.11.2015 - WHTF DDP ZSK : 136,68 EUR
06.11.2015 - WHTS DDP VSK : 282,00 EUR
06.11.2015 - WHTS DDP SSK : 283,00 EUR
06.11.2015 - WHTS DDP ZSK : 286,00 EUR
06.11.2015 - BRLS DDP VSK : 143,11 EUR
06.11.2015 - BRLS DDP SSK : 146,11 EUR
06.11.2015 - BRLS DDP ZSK : 149,11 EUR
06.11.2015 - BRLF DDP VSK : 122,49 EUR
06.11.2015 - BRLF DDP SSK : 125,49 EUR
06.11.2015 - BRLF DDP ZSK : 128,49 EUR
06.11.2015 - RYEA DDP VSK : 120,68 EUR
06.11.2015 - RYEA DDP SSK : 123,68 EUR
06.11.2015 - RYEA DDP ZSK : 126,68 EUR
06.11.2015 - CRNA DDP VSK : 142,00 EUR
06.11.2015 - CRNA DDP SSK : 143,00 EUR
06.11.2015 - CRNA DDP ZSK : 144,00 EUR
06.11.2015 - CRNF DDP VSK : 137,82 EUR
06.11.2015 - CRNF DDP SSK : 138,82 EUR
06.11.2015 - CRNF DDP ZSK : 139,82 EUR
06.11.2015 - RPS DDP VSK : 366,62 EUR
06.11.2015 - RPS DDP SSK : 366,62 EUR
06.11.2015 - RPS DDP ZSK : 366,62 EUR
06.11.2015 - SNF DDP VSK : 357,50 EUR
06.11.2015 - SNF DDP SSK : 357,50 EUR
06.11.2015 - SNF DDP ZSK : 357,50 EUR
06.11.2015 - EUA DDP EU : 8,33 EUR
06.11.2015 - CER DDP EU : 0,61 EUR
06.11.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
06.11.2015 - EUAA DDP EU : 8,09 EUR
06.11.2015 - VER-GS DDP EU : 0,43 EUR
06.11.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,17 EUR
06.11.2015 - AAU DDP EU : 0,02 EUR
06.11.2015 - AAUG DDP EU : 0,11 EUR
20.11.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 69,50 EUR
20.11.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 71,50 EUR
20.11.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 73,50 EUR
20.11.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 761,00 EUR
20.11.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 761,00 EUR
20.11.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 761,00 EUR
20.11.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 361,00 EUR
20.11.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 361,00 EUR
20.11.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 361,00 EUR
20.11.2015 - CMAR DDP VSK : 1 666,00 EUR
20.11.2015 - CMAR DDP SSK : 1 666,00 EUR
20.11.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 666,00 EUR
20.11.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 44,33 EUR
20.11.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 44,33 EUR
20.11.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,33 EUR
20.11.2015 - RPSOIL DDP VSK : 681,00 EUR
20.11.2015 - RPSOIL DDP SSK : 681,00 EUR
20.11.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 681,00 EUR
20.11.2015 - WHTE DDP VSK : 150,33 EUR
20.11.2015 - WHTE DDP SSK : 151,33 EUR
20.11.2015 - WHTE DDP ZSK : 154,33 EUR
20.11.2015 - WHTA DDP VSK : 147,38 EUR
20.11.2015 - WHTA DDP SSK : 148,38 EUR
20.11.2015 - WHTA DDP ZSK : 151,38 EUR
20.11.2015 - WHTB DDP VSK : 140,52 EUR
20.11.2015 - WHTB DDP SSK : 141,52 EUR
20.11.2015 - WHTB DDP ZSK : 144,52 EUR
20.11.2015 - WHTF DDP VSK : 135,88 EUR
20.11.2015 - WHTF DDP SSK : 136,88 EUR
20.11.2015 - WHTF DDP ZSK : 139,88 EUR
20.11.2015 - WHTS DDP VSK : 277,00 EUR
20.11.2015 - WHTS DDP SSK : 278,00 EUR
20.11.2015 - WHTS DDP ZSK : 281,00 EUR
20.11.2015 - BRLS DDP VSK : 146,57 EUR
20.11.2015 - BRLS DDP SSK : 149,57 EUR
20.11.2015 - BRLS DDP ZSK : 152,57 EUR
20.11.2015 - BRLF DDP VSK : 128,99 EUR
20.11.2015 - BRLF DDP SSK : 131,99 EUR
20.11.2015 - BRLF DDP ZSK : 134,99 EUR
20.11.2015 - RYEA DDP VSK : 120,54 EUR
20.11.2015 - RYEA DDP SSK : 123,54 EUR
20.11.2015 - RYEA DDP ZSK : 126,54 EUR
20.11.2015 - CRNA DDP VSK : 155,00 EUR
20.11.2015 - CRNA DDP SSK : 156,00 EUR
20.11.2015 - CRNA DDP ZSK : 157,00 EUR
20.11.2015 - CRNF DDP VSK : 151,69 EUR
20.11.2015 - CRNF DDP SSK : 152,69 EUR
20.11.2015 - CRNF DDP ZSK : 153,69 EUR
20.11.2015 - RPS DDP VSK : 370,85 EUR
20.11.2015 - RPS DDP SSK : 370,85 EUR
20.11.2015 - RPS DDP ZSK : 370,85 EUR
20.11.2015 - SNF DDP VSK : 359,79 EUR
20.11.2015 - SNF DDP SSK : 359,79 EUR
20.11.2015 - SNF DDP ZSK : 359,79 EUR
20.11.2015 - EUA DDP EU : 8,51 EUR
20.11.2015 - CER DDP EU : 0,67 EUR
20.11.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
20.11.2015 - EUAA DDP EU : 8,34 EUR
20.11.2015 - VER-GS DDP EU : 0,43 EUR
20.11.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,17 EUR
20.11.2015 - AAU DDP EU : 0,02 EUR
20.11.2015 - AAUG DDP EU : 0,11 EUR
04.12.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 70,50 EUR
04.12.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 72,50 EUR
04.12.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 74,50 EUR
04.12.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 761,00 EUR
04.12.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 761,00 EUR
04.12.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 761,00 EUR
04.12.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 361,00 EUR
04.12.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 361,00 EUR
04.12.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 361,00 EUR
04.12.2015 - CMAR DDP VSK : 1 666,00 EUR
04.12.2015 - CMAR DDP SSK : 1 666,00 EUR
04.12.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 666,00 EUR
04.12.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 44,33 EUR
04.12.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 44,33 EUR
04.12.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,33 EUR
04.12.2015 - RPSOIL DDP VSK : 680,89 EUR
04.12.2015 - RPSOIL DDP SSK : 680,89 EUR
04.12.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 680,89 EUR
04.12.2015 - WHTE DDP VSK : 150,50 EUR
04.12.2015 - WHTE DDP SSK : 151,50 EUR
04.12.2015 - WHTE DDP ZSK : 154,50 EUR
04.12.2015 - WHTA DDP VSK : 147,00 EUR
04.12.2015 - WHTA DDP SSK : 148,00 EUR
04.12.2015 - WHTA DDP ZSK : 151,00 EUR
04.12.2015 - WHTB DDP VSK : 141,00 EUR
04.12.2015 - WHTB DDP SSK : 142,00 EUR
04.12.2015 - WHTB DDP ZSK : 145,00 EUR
04.12.2015 - WHTF DDP VSK : 136,25 EUR
04.12.2015 - WHTF DDP SSK : 137,25 EUR
04.12.2015 - WHTF DDP ZSK : 140,25 EUR
04.12.2015 - WHTS DDP VSK : 277,00 EUR
04.12.2015 - WHTS DDP SSK : 278,00 EUR
04.12.2015 - WHTS DDP ZSK : 281,00 EUR
04.12.2015 - BRLS DDP VSK : 147,00 EUR
04.12.2015 - BRLS DDP SSK : 150,00 EUR
04.12.2015 - BRLS DDP ZSK : 153,00 EUR
04.12.2015 - BRLF DDP VSK : 129,67 EUR
04.12.2015 - BRLF DDP SSK : 132,67 EUR
04.12.2015 - BRLF DDP ZSK : 135,67 EUR
04.12.2015 - RYEA DDP VSK : 120,75 EUR
04.12.2015 - RYEA DDP SSK : 123,75 EUR
04.12.2015 - RYEA DDP ZSK : 126,75 EUR
04.12.2015 - CRNA DDP VSK : 151,67 EUR
04.12.2015 - CRNA DDP SSK : 152,67 EUR
04.12.2015 - CRNA DDP ZSK : 153,67 EUR
04.12.2015 - CRNF DDP VSK : 147,33 EUR
04.12.2015 - CRNF DDP SSK : 148,33 EUR
04.12.2015 - CRNF DDP ZSK : 149,33 EUR
04.12.2015 - RPS DDP VSK : 367,25 EUR
04.12.2015 - RPS DDP SSK : 367,25 EUR
04.12.2015 - RPS DDP ZSK : 367,25 EUR
04.12.2015 - SNF DDP VSK : 359,00 EUR
04.12.2015 - SNF DDP SSK : 359,00 EUR
04.12.2015 - SNF DDP ZSK : 359,00 EUR
04.12.2015 - EUA DDP EU : 8,53 EUR
04.12.2015 - CER DDP EU : 0,67 EUR
04.12.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
04.12.2015 - EUAA DDP EU : 8,35 EUR
04.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,43 EUR
04.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,17 EUR
04.12.2015 - AAU DDP EU : 0,02 EUR
04.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,11 EUR
25.12.2015 - EUA DDP EU : 8,65 EUR
25.12.2015 - CER DDP EU : 0,68 EUR
25.12.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.12.2015 - EUAA DDP EU : 8,46 EUR
25.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,45 EUR
25.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,18 EUR
25.12.2015 - AAU DDP EU : 0,02 EUR
25.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,11 EUR
25.12.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,65 EUR
25.12.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 74,65 EUR
25.12.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,65 EUR
25.12.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 768,59 EUR
25.12.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 768,59 EUR
25.12.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 768,59 EUR
25.12.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 368,59 EUR
25.12.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 368,59 EUR
25.12.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 368,59 EUR
25.12.2015 - CMAR DDP VSK : 1 672,33 EUR
25.12.2015 - CMAR DDP SSK : 1 672,33 EUR
25.12.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 672,33 EUR
25.12.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 44,63 EUR
25.12.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 44,63 EUR
25.12.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,63 EUR
25.12.2015 - RPSOIL DDP VSK : 684,38 EUR
25.12.2015 - RPSOIL DDP SSK : 684,38 EUR
25.12.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 684,38 EUR
25.12.2015 - WHTE DDP VSK : 153,09 EUR
25.12.2015 - WHTE DDP SSK : 154,09 EUR
25.12.2015 - WHTE DDP ZSK : 157,09 EUR
25.12.2015 - WHTA DDP VSK : 149,53 EUR
25.12.2015 - WHTA DDP SSK : 150,53 EUR
25.12.2015 - WHTA DDP ZSK : 153,53 EUR
25.12.2015 - WHTB DDP VSK : 143,28 EUR
25.12.2015 - WHTB DDP SSK : 144,28 EUR
25.12.2015 - WHTB DDP ZSK : 147,28 EUR
25.12.2015 - WHTF DDP VSK : 137,77 EUR
25.12.2015 - WHTF DDP SSK : 138,77 EUR
25.12.2015 - WHTF DDP ZSK : 141,77 EUR
25.12.2015 - WHTS DDP VSK : 279,53 EUR
25.12.2015 - WHTS DDP SSK : 280,53 EUR
25.12.2015 - WHTS DDP ZSK : 283,53 EUR
25.12.2015 - BRLS DDP VSK : 149,87 EUR
25.12.2015 - BRLS DDP SSK : 152,87 EUR
25.12.2015 - BRLS DDP ZSK : 155,87 EUR
25.12.2015 - BRLF DDP VSK : 130,68 EUR
25.12.2015 - BRLF DDP SSK : 133,68 EUR
25.12.2015 - BRLF DDP ZSK : 136,68 EUR
25.12.2015 - RYEA DDP VSK : 122,14 EUR
25.12.2015 - RYEA DDP SSK : 125,71 EUR
25.12.2015 - RYEA DDP ZSK : 128,14 EUR
25.12.2015 - CRNA DDP VSK : 152,68 EUR
25.12.2015 - CRNA DDP SSK : 153,68 EUR
25.12.2015 - CRNA DDP ZSK : 154,68 EUR
25.12.2015 - CRNF DDP VSK : 148,18 EUR
25.12.2015 - CRNF DDP SSK : 149,18 EUR
25.12.2015 - CRNF DDP ZSK : 150,18 EUR
25.12.2015 - RPS DDP VSK : 370,41 EUR
25.12.2015 - RPS DDP SSK : 370,41 EUR
25.12.2015 - RPS DDP ZSK : 370,41 EUR
25.12.2015 - SNF DDP VSK : 361,09 EUR
25.12.2015 - SNF DDP SSK : 361,09 EUR
25.12.2015 - SNF DDP ZSK : 361,09 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,70 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 8,80 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,02 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,11 EUR
25.01.2016 - EUA DDP EU : 8,82 EUR
25.01.2016 - CER DDP EU : 0,69 EUR
25.01.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.01.2016 - EUAA DDP EU : 8,63 EUR
25.01.2016 - VER-GS DDP EU : 0,47 EUR
25.01.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,19 EUR
25.01.2016 - AAU DDP EU : 0,02 EUR
25.01.2016 - AAUG DDP EU : 0,11 EUR
25.01.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 75,83 EUR
25.01.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,83 EUR
25.01.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 79,83 EUR
25.01.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 779,80 EUR
25.01.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 779,80 EUR
25.01.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 779,80 EUR
25.01.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 379,80 EUR
25.01.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 379,80 EUR
25.01.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 379,80 EUR
25.01.2016 - CMAR DDP VSK : 1 681,66 EUR
25.01.2016 - CMAR DDP SSK : 1 681,66 EUR
25.01.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 681,66 EUR
25.01.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 45,06 EUR
25.01.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 45,06 EUR
25.01.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,06 EUR
25.01.2016 - RPSOIL DDP VSK : 689,52 EUR
25.01.2016 - RPSOIL DDP SSK : 689,52 EUR
25.01.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 689,52 EUR
25.01.2016 - WHTE DDP VSK : 156,92 EUR
25.01.2016 - WHTE DDP SSK : 157,92 EUR
25.01.2016 - WHTE DDP ZSK : 160,92 EUR
25.01.2016 - WHTA DDP VSK : 153,27 EUR
25.01.2016 - WHTA DDP SSK : 154,27 EUR
25.01.2016 - WHTA DDP ZSK : 157,27 EUR
25.01.2016 - WHTB DDP VSK : 146,64 EUR
25.01.2016 - WHTB DDP SSK : 147,64 EUR
25.01.2016 - WHTB DDP ZSK : 150,64 EUR
25.01.2016 - WHTF DDP VSK : 140,01 EUR
25.01.2016 - WHTF DDP SSK : 141,01 EUR
25.01.2016 - WHTF DDP ZSK : 144,01 EUR
25.01.2016 - WHTS DDP VSK : 283,27 EUR
25.01.2016 - WHTS DDP SSK : 284,27 EUR
25.01.2016 - WHTS DDP ZSK : 287,27 EUR
25.01.2016 - BRLS DDP VSK : 154,10 EUR
25.01.2016 - BRLS DDP SSK : 157,10 EUR
25.01.2016 - BRLS DDP ZSK : 160,10 EUR
25.01.2016 - BRLF DDP VSK : 132,18 EUR
25.01.2016 - BRLF DDP SSK : 135,18 EUR
25.01.2016 - BRLF DDP ZSK : 138,18 EUR
25.01.2016 - RYEA DDP VSK : 124,20 EUR
25.01.2016 - RYEA DDP SSK : 128,61 EUR
25.01.2016 - RYEA DDP ZSK : 130,20 EUR
25.01.2016 - CRNA DDP VSK : 154,18 EUR
25.01.2016 - CRNA DDP SSK : 155,18 EUR
25.01.2016 - CRNA DDP ZSK : 156,18 EUR
25.01.2016 - CRNF DDP VSK : 149,42 EUR
25.01.2016 - CRNF DDP SSK : 150,42 EUR
25.01.2016 - CRNF DDP ZSK : 151,42 EUR
25.01.2016 - RPS DDP VSK : 375,08 EUR
25.01.2016 - RPS DDP SSK : 375,08 EUR
25.01.2016 - RPS DDP ZSK : 375,08 EUR
25.01.2016 - SNF DDP VSK : 364,17 EUR
25.01.2016 - SNF DDP SSK : 364,17 EUR
25.01.2016 - SNF DDP ZSK : 364,17 EUR
25.02.2016 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
25.02.2016 - CER DDP EU : 0,70 EUR
25.02.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.02.2016 - EUAA DDP EU : 8,80 EUR
25.02.2016 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.02.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.02.2016 - AAU DDP EU : 0,02 EUR
25.02.2016 - AAUG DDP EU : 0,11 EUR
25.02.2016 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,00 EUR
25.02.2016 - POSYPOVASOL DDP SSK : 81,00 EUR
25.02.2016 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 83,00 EUR
25.02.2016 - ODT-MLK DDP VSK : 1 791,00 EUR
25.02.2016 - ODT-MLK DDP SSK : 1 791,00 EUR
25.02.2016 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 791,00 EUR
25.02.2016 - PLN-MLK DDP VSK : 2 391,00 EUR
25.02.2016 - PLN-MLK DDP SSK : 2 391,00 EUR
25.02.2016 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 391,00 EUR
25.02.2016 - CMAR DDP VSK : 1 691,00 EUR
25.02.2016 - CMAR DDP SSK : 1 691,00 EUR
25.02.2016 - CMAR DDP ZSK : 1 691,00 EUR
25.02.2016 - STIEP-3 DDP VSK : 45,50 EUR
25.02.2016 - STIEP-3 DDP SSK : 45,50 EUR
25.02.2016 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,50 EUR
25.02.2016 - RPSOIL DDP VSK : 694,67 EUR
25.02.2016 - RPSOIL DDP SSK : 694,67 EUR
25.02.2016 - RPSOIL DDP ZSK : 694,67 EUR
25.02.2016 - WHTE DDP VSK : 160,75 EUR
25.02.2016 - WHTE DDP SSK : 161,75 EUR
25.02.2016 - WHTE DDP ZSK : 164,75 EUR
25.02.2016 - WHTA DDP VSK : 157,00 EUR
25.02.2016 - WHTA DDP SSK : 158,00 EUR
25.02.2016 - WHTA DDP ZSK : 161,00 EUR
25.02.2016 - WHTB DDP VSK : 150,00 EUR
25.02.2016 - WHTB DDP SSK : 151,00 EUR
25.02.2016 - WHTB DDP ZSK : 154,00 EUR
25.02.2016 - WHTF DDP VSK : 142,25 EUR
25.02.2016 - WHTF DDP SSK : 143,25 EUR
25.02.2016 - WHTF DDP ZSK : 146,25 EUR
25.02.2016 - WHTS DDP VSK : 287,00 EUR
25.02.2016 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
25.02.2016 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
25.02.2016 - BRLS DDP VSK : 158,33 EUR
25.02.2016 - BRLS DDP SSK : 161,33 EUR
25.02.2016 - BRLS DDP ZSK : 164,33 EUR
25.02.2016 - BRLF DDP VSK : 133,67 EUR
25.02.2016 - BRLF DDP SSK : 136,67 EUR
25.02.2016 - BRLF DDP ZSK : 139,67 EUR
25.02.2016 - RYEA DDP VSK : 126,25 EUR
25.02.2016 - RYEA DDP SSK : 131,50 EUR
25.02.2016 - RYEA DDP ZSK : 132,25 EUR
25.02.2016 - CRNA DDP VSK : 155,67 EUR
25.02.2016 - CRNA DDP SSK : 156,67 EUR
25.02.2016 - CRNA DDP ZSK : 157,67 EUR
25.02.2016 - CRNF DDP VSK : 150,67 EUR
25.02.2016 - CRNF DDP SSK : 151,67 EUR
25.02.2016 - CRNF DDP ZSK : 152,67 EUR
25.02.2016 - RPS DDP VSK : 379,75 EUR
25.02.2016 - RPS DDP SSK : 379,75 EUR
25.02.2016 - RPS DDP ZSK : 379,75 EUR
25.02.2016 - SNF DDP VSK : 367,25 EUR
25.02.2016 - SNF DDP SSK : 367,25 EUR
25.02.2016 - SNF DDP ZSK : 367,25 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,75 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,02 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,11 EUR