Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 02.09.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Všetky kótované tovary sú bez mimoriadnych výkyvov cien.

Ceny tovarov

19.08.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 91,67 EUR
19.08.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 91,67 EUR
19.08.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 91,67 EUR
19.08.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 761,00 EUR
19.08.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 761,00 EUR
19.08.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 761,00 EUR
19.08.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 361,00 EUR
19.08.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 361,00 EUR
19.08.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 361,00 EUR
19.08.2015 - CMAR DDP VSK : 1 666,00 EUR
19.08.2015 - CMAR DDP SSK : 1 666,00 EUR
19.08.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 666,00 EUR
19.08.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 43,47 EUR
19.08.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 43,47 EUR
19.08.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 43,47 EUR
19.08.2015 - RPSOIL DDP VSK : 675,56 EUR
19.08.2015 - RPSOIL DDP SSK : 675,56 EUR
19.08.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 675,56 EUR
19.08.2015 - WHTE DDP VSK : 151,27 EUR
19.08.2015 - WHTE DDP SSK : 152,27 EUR
19.08.2015 - WHTE DDP ZSK : 155,27 EUR
19.08.2015 - WHTA DDP VSK : 147,71 EUR
19.08.2015 - WHTA DDP SSK : 148,71 EUR
19.08.2015 - WHTA DDP ZSK : 151,71 EUR
19.08.2015 - WHTB DDP VSK : 141,76 EUR
19.08.2015 - WHTB DDP SSK : 142,76 EUR
19.08.2015 - WHTB DDP ZSK : 145,76 EUR
19.08.2015 - WHTF DDP VSK : 131,60 EUR
19.08.2015 - WHTF DDP SSK : 132,60 EUR
19.08.2015 - WHTF DDP ZSK : 135,60 EUR
19.08.2015 - WHTS DDP VSK : 282,00 EUR
19.08.2015 - WHTS DDP SSK : 283,00 EUR
19.08.2015 - WHTS DDP ZSK : 286,00 EUR
19.08.2015 - BRLS DDP VSK : 163,99 EUR
19.08.2015 - BRLS DDP SSK : 166,99 EUR
19.08.2015 - BRLS DDP ZSK : 169,99 EUR
19.08.2015 - BRLF DDP VSK : 128,33 EUR
19.08.2015 - BRLF DDP SSK : 131,33 EUR
19.08.2015 - BRLF DDP ZSK : 134,33 EUR
19.08.2015 - RYEA DDP VSK : 118,81 EUR
19.08.2015 - RYEA DDP SSK : 121,81 EUR
19.08.2015 - RYEA DDP ZSK : 124,81 EUR
19.08.2015 - CRNA DDP VSK : 135,67 EUR
19.08.2015 - CRNA DDP SSK : 136,67 EUR
19.08.2015 - CRNA DDP ZSK : 137,67 EUR
19.08.2015 - CRNF DDP VSK : 132,85 EUR
19.08.2015 - CRNF DDP SSK : 133,85 EUR
19.08.2015 - CRNF DDP ZSK : 134,85 EUR
19.08.2015 - RPS DDP VSK : 363,94 EUR
19.08.2015 - RPS DDP SSK : 363,94 EUR
19.08.2015 - RPS DDP ZSK : 363,94 EUR
19.08.2015 - SNF DDP VSK : 338,50 EUR
19.08.2015 - SNF DDP SSK : 338,50 EUR
19.08.2015 - SNF DDP ZSK : 338,50 EUR
19.08.2015 - EUA DDP EU : 8,30 EUR
19.08.2015 - CER DDP EU : 0,50 EUR
19.08.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
19.08.2015 - EUAA DDP EU : 8,01 EUR
19.08.2015 - VER-GS DDP EU : 0,42 EUR
19.08.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,16 EUR
19.08.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
19.08.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
02.09.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 84,67 EUR
02.09.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 86,00 EUR
02.09.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 87,33 EUR
02.09.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 761,50 EUR
02.09.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 761,50 EUR
02.09.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 761,50 EUR
02.09.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 361,50 EUR
02.09.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 361,50 EUR
02.09.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 361,50 EUR
02.09.2015 - CMAR DDP VSK : 1 666,50 EUR
02.09.2015 - CMAR DDP SSK : 1 666,50 EUR
02.09.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 666,50 EUR
02.09.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 43,33 EUR
02.09.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 43,33 EUR
02.09.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 43,33 EUR
02.09.2015 - RPSOIL DDP VSK : 678,67 EUR
02.09.2015 - RPSOIL DDP SSK : 678,67 EUR
02.09.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 678,67 EUR
02.09.2015 - WHTE DDP VSK : 153,55 EUR
02.09.2015 - WHTE DDP SSK : 154,55 EUR
02.09.2015 - WHTE DDP ZSK : 157,55 EUR
02.09.2015 - WHTA DDP VSK : 149,55 EUR
02.09.2015 - WHTA DDP SSK : 150,55 EUR
02.09.2015 - WHTA DDP ZSK : 153,55 EUR
02.09.2015 - WHTB DDP VSK : 142,46 EUR
02.09.2015 - WHTB DDP SSK : 143,46 EUR
02.09.2015 - WHTB DDP ZSK : 146,46 EUR
02.09.2015 - WHTF DDP VSK : 131,64 EUR
02.09.2015 - WHTF DDP SSK : 132,64 EUR
02.09.2015 - WHTF DDP ZSK : 135,64 EUR
02.09.2015 - WHTS DDP VSK : 282,00 EUR
02.09.2015 - WHTS DDP SSK : 283,00 EUR
02.09.2015 - WHTS DDP ZSK : 286,00 EUR
02.09.2015 - BRLS DDP VSK : 168,31 EUR
02.09.2015 - BRLS DDP SSK : 171,31 EUR
02.09.2015 - BRLS DDP ZSK : 174,31 EUR
02.09.2015 - BRLF DDP VSK : 126,75 EUR
02.09.2015 - BRLF DDP SSK : 129,75 EUR
02.09.2015 - BRLF DDP ZSK : 132,75 EUR
02.09.2015 - RYEA DDP VSK : 118,95 EUR
02.09.2015 - RYEA DDP SSK : 121,95 EUR
02.09.2015 - RYEA DDP ZSK : 124,95 EUR
02.09.2015 - CRNA DDP VSK : 141,50 EUR
02.09.2015 - CRNA DDP SSK : 142,50 EUR
02.09.2015 - CRNA DDP ZSK : 143,50 EUR
02.09.2015 - CRNF DDP VSK : 135,91 EUR
02.09.2015 - CRNF DDP SSK : 136,91 EUR
02.09.2015 - CRNF DDP ZSK : 137,91 EUR
02.09.2015 - RPS DDP VSK : 369,30 EUR
02.09.2015 - RPS DDP SSK : 369,30 EUR
02.09.2015 - RPS DDP ZSK : 369,30 EUR
02.09.2015 - SNF DDP VSK : 339,75 EUR
02.09.2015 - SNF DDP SSK : 339,75 EUR
02.09.2015 - SNF DDP ZSK : 339,75 EUR
02.09.2015 - EUA DDP EU : 8,10 EUR
02.09.2015 - CER DDP EU : 0,52 EUR
02.09.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
02.09.2015 - EUAA DDP EU : 7,83 EUR
02.09.2015 - VER-GS DDP EU : 0,42 EUR
02.09.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,16 EUR
02.09.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
02.09.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
16.09.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 85,33 EUR
16.09.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 86,67 EUR
16.09.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 88,00 EUR
16.09.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 761,50 EUR
16.09.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 761,50 EUR
16.09.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 761,50 EUR
16.09.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 361,50 EUR
16.09.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 361,50 EUR
16.09.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 361,50 EUR
16.09.2015 - CMAR DDP VSK : 1 666,50 EUR
16.09.2015 - CMAR DDP SSK : 1 666,50 EUR
16.09.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 666,50 EUR
16.09.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 43,50 EUR
16.09.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 43,50 EUR
16.09.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 43,50 EUR
16.09.2015 - RPSOIL DDP VSK : 678,56 EUR
16.09.2015 - RPSOIL DDP SSK : 678,56 EUR
16.09.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 678,56 EUR
16.09.2015 - WHTE DDP VSK : 152,75 EUR
16.09.2015 - WHTE DDP SSK : 153,75 EUR
16.09.2015 - WHTE DDP ZSK : 156,75 EUR
16.09.2015 - WHTA DDP VSK : 149,00 EUR
16.09.2015 - WHTA DDP SSK : 150,00 EUR
16.09.2015 - WHTA DDP ZSK : 153,00 EUR
16.09.2015 - WHTB DDP VSK : 143,50 EUR
16.09.2015 - WHTB DDP SSK : 144,50 EUR
16.09.2015 - WHTB DDP ZSK : 147,50 EUR
16.09.2015 - WHTF DDP VSK : 132,75 EUR
16.09.2015 - WHTF DDP SSK : 133,75 EUR
16.09.2015 - WHTF DDP ZSK : 136,75 EUR
16.09.2015 - WHTS DDP VSK : 282,00 EUR
16.09.2015 - WHTS DDP SSK : 283,00 EUR
16.09.2015 - WHTS DDP ZSK : 286,00 EUR
16.09.2015 - BRLS DDP VSK : 166,67 EUR
16.09.2015 - BRLS DDP SSK : 169,67 EUR
16.09.2015 - BRLS DDP ZSK : 172,67 EUR
16.09.2015 - BRLF DDP VSK : 128,33 EUR
16.09.2015 - BRLF DDP SSK : 131,33 EUR
16.09.2015 - BRLF DDP ZSK : 134,33 EUR
16.09.2015 - RYEA DDP VSK : 120,00 EUR
16.09.2015 - RYEA DDP SSK : 123,00 EUR
16.09.2015 - RYEA DDP ZSK : 126,00 EUR
16.09.2015 - CRNA DDP VSK : 141,50 EUR
16.09.2015 - CRNA DDP SSK : 142,50 EUR
16.09.2015 - CRNA DDP ZSK : 143,50 EUR
16.09.2015 - CRNF DDP VSK : 136,33 EUR
16.09.2015 - CRNF DDP SSK : 137,33 EUR
16.09.2015 - CRNF DDP ZSK : 138,33 EUR
16.09.2015 - RPS DDP VSK : 365,50 EUR
16.09.2015 - RPS DDP SSK : 365,50 EUR
16.09.2015 - RPS DDP ZSK : 365,50 EUR
16.09.2015 - SNF DDP VSK : 339,75 EUR
16.09.2015 - SNF DDP SSK : 339,75 EUR
16.09.2015 - SNF DDP ZSK : 339,75 EUR
16.09.2015 - EUA DDP EU : 8,12 EUR
16.09.2015 - CER DDP EU : 0,53 EUR
16.09.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
16.09.2015 - EUAA DDP EU : 7,84 EUR
16.09.2015 - VER-GS DDP EU : 0,42 EUR
16.09.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,16 EUR
16.09.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
16.09.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2015 - EUA DDP EU : 8,46 EUR
25.10.2015 - CER DDP EU : 0,52 EUR
25.10.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.10.2015 - EUAA DDP EU : 8,21 EUR
25.10.2015 - VER-GS DDP EU : 0,45 EUR
25.10.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,18 EUR
25.10.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.10.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 87,02 EUR
25.10.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 88,36 EUR
25.10.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 89,69 EUR
25.10.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 773,00 EUR
25.10.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 773,00 EUR
25.10.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 773,00 EUR
25.10.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 373,00 EUR
25.10.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 373,00 EUR
25.10.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 373,00 EUR
25.10.2015 - CMAR DDP VSK : 1 676,05 EUR
25.10.2015 - CMAR DDP SSK : 1 676,05 EUR
25.10.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 676,05 EUR
25.10.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 43,89 EUR
25.10.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 43,89 EUR
25.10.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 43,89 EUR
25.10.2015 - RPSOIL DDP VSK : 679,12 EUR
25.10.2015 - RPSOIL DDP SSK : 679,12 EUR
25.10.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 679,12 EUR
25.10.2015 - WHTE DDP VSK : 155,87 EUR
25.10.2015 - WHTE DDP SSK : 156,87 EUR
25.10.2015 - WHTE DDP ZSK : 159,87 EUR
25.10.2015 - WHTA DDP VSK : 152,41 EUR
25.10.2015 - WHTA DDP SSK : 153,41 EUR
25.10.2015 - WHTA DDP ZSK : 156,41 EUR
25.10.2015 - WHTB DDP VSK : 146,62 EUR
25.10.2015 - WHTB DDP SSK : 147,62 EUR
25.10.2015 - WHTB DDP ZSK : 150,62 EUR
25.10.2015 - WHTF DDP VSK : 135,38 EUR
25.10.2015 - WHTF DDP SSK : 136,38 EUR
25.10.2015 - WHTF DDP ZSK : 139,38 EUR
25.10.2015 - WHTS DDP VSK : 283,95 EUR
25.10.2015 - WHTS DDP SSK : 284,95 EUR
25.10.2015 - WHTS DDP ZSK : 287,95 EUR
25.10.2015 - BRLS DDP VSK : 167,97 EUR
25.10.2015 - BRLS DDP SSK : 170,97 EUR
25.10.2015 - BRLS DDP ZSK : 173,97 EUR
25.10.2015 - BRLF DDP VSK : 130,28 EUR
25.10.2015 - BRLF DDP SSK : 133,28 EUR
25.10.2015 - BRLF DDP ZSK : 136,28 EUR
25.10.2015 - RYEA DDP VSK : 122,44 EUR
25.10.2015 - RYEA DDP SSK : 126,31 EUR
25.10.2015 - RYEA DDP ZSK : 128,44 EUR
25.10.2015 - CRNA DDP VSK : 154,17 EUR
25.10.2015 - CRNA DDP SSK : 155,17 EUR
25.10.2015 - CRNA DDP ZSK : 156,17 EUR
25.10.2015 - CRNF DDP VSK : 145,30 EUR
25.10.2015 - CRNF DDP SSK : 146,30 EUR
25.10.2015 - CRNF DDP ZSK : 147,30 EUR
25.10.2015 - RPS DDP VSK : 370,08 EUR
25.10.2015 - RPS DDP SSK : 370,08 EUR
25.10.2015 - RPS DDP ZSK : 370,08 EUR
25.10.2015 - SNF DDP VSK : 341,60 EUR
25.10.2015 - SNF DDP SSK : 341,60 EUR
25.10.2015 - SNF DDP ZSK : 341,60 EUR
25.11.2015 - EUA DDP EU : 8,74 EUR
25.11.2015 - CER DDP EU : 0,51 EUR
25.11.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.11.2015 - EUAA DDP EU : 8,51 EUR
25.11.2015 - VER-GS DDP EU : 0,48 EUR
25.11.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,19 EUR
25.11.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.11.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.11.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 88,37 EUR
25.11.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 89,70 EUR
25.11.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 91,03 EUR
25.11.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 782,15 EUR
25.11.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 782,15 EUR
25.11.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 782,15 EUR
25.11.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 382,15 EUR
25.11.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 382,15 EUR
25.11.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 382,15 EUR
25.11.2015 - CMAR DDP VSK : 1 683,65 EUR
25.11.2015 - CMAR DDP SSK : 1 683,65 EUR
25.11.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 683,65 EUR
25.11.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 44,20 EUR
25.11.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 44,20 EUR
25.11.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,20 EUR
25.11.2015 - RPSOIL DDP VSK : 679,57 EUR
25.11.2015 - RPSOIL DDP SSK : 679,57 EUR
25.11.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 679,57 EUR
25.11.2015 - WHTE DDP VSK : 158,35 EUR
25.11.2015 - WHTE DDP SSK : 159,35 EUR
25.11.2015 - WHTE DDP ZSK : 162,35 EUR
25.11.2015 - WHTA DDP VSK : 155,13 EUR
25.11.2015 - WHTA DDP SSK : 156,13 EUR
25.11.2015 - WHTA DDP ZSK : 159,13 EUR
25.11.2015 - WHTB DDP VSK : 149,10 EUR
25.11.2015 - WHTB DDP SSK : 150,10 EUR
25.11.2015 - WHTB DDP ZSK : 153,10 EUR
25.11.2015 - WHTF DDP VSK : 137,48 EUR
25.11.2015 - WHTF DDP SSK : 138,48 EUR
25.11.2015 - WHTF DDP ZSK : 141,48 EUR
25.11.2015 - WHTS DDP VSK : 285,50 EUR
25.11.2015 - WHTS DDP SSK : 286,50 EUR
25.11.2015 - WHTS DDP ZSK : 289,50 EUR
25.11.2015 - BRLS DDP VSK : 169,00 EUR
25.11.2015 - BRLS DDP SSK : 172,00 EUR
25.11.2015 - BRLS DDP ZSK : 175,00 EUR
25.11.2015 - BRLF DDP VSK : 131,83 EUR
25.11.2015 - BRLF DDP SSK : 134,83 EUR
25.11.2015 - BRLF DDP ZSK : 137,83 EUR
25.11.2015 - RYEA DDP VSK : 124,38 EUR
25.11.2015 - RYEA DDP SSK : 128,95 EUR
25.11.2015 - RYEA DDP ZSK : 130,38 EUR
25.11.2015 - CRNA DDP VSK : 164,25 EUR
25.11.2015 - CRNA DDP SSK : 165,25 EUR
25.11.2015 - CRNA DDP ZSK : 166,25 EUR
25.11.2015 - CRNF DDP VSK : 152,43 EUR
25.11.2015 - CRNF DDP SSK : 153,43 EUR
25.11.2015 - CRNF DDP ZSK : 154,43 EUR
25.11.2015 - RPS DDP VSK : 373,73 EUR
25.11.2015 - RPS DDP SSK : 373,73 EUR
25.11.2015 - RPS DDP ZSK : 373,73 EUR
25.11.2015 - SNF DDP VSK : 343,08 EUR
25.11.2015 - SNF DDP SSK : 343,08 EUR
25.11.2015 - SNF DDP ZSK : 343,08 EUR
25.12.2015 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
25.12.2015 - CER DDP EU : 0,50 EUR
25.12.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.12.2015 - EUAA DDP EU : 8,80 EUR
25.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.12.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 89,67 EUR
25.12.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 91,00 EUR
25.12.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 92,33 EUR
25.12.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 791,00 EUR
25.12.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 791,00 EUR
25.12.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 791,00 EUR
25.12.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 391,00 EUR
25.12.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 391,00 EUR
25.12.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 391,00 EUR
25.12.2015 - CMAR DDP VSK : 1 691,00 EUR
25.12.2015 - CMAR DDP SSK : 1 691,00 EUR
25.12.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 691,00 EUR
25.12.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 44,50 EUR
25.12.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 44,50 EUR
25.12.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,50 EUR
25.12.2015 - RPSOIL DDP VSK : 680,00 EUR
25.12.2015 - RPSOIL DDP SSK : 680,00 EUR
25.12.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 680,00 EUR
25.12.2015 - WHTE DDP VSK : 160,75 EUR
25.12.2015 - WHTE DDP SSK : 161,75 EUR
25.12.2015 - WHTE DDP ZSK : 164,75 EUR
25.12.2015 - WHTA DDP VSK : 157,75 EUR
25.12.2015 - WHTA DDP SSK : 158,75 EUR
25.12.2015 - WHTA DDP ZSK : 161,75 EUR
25.12.2015 - WHTB DDP VSK : 151,50 EUR
25.12.2015 - WHTB DDP SSK : 152,50 EUR
25.12.2015 - WHTB DDP ZSK : 155,50 EUR
25.12.2015 - WHTF DDP VSK : 139,50 EUR
25.12.2015 - WHTF DDP SSK : 140,50 EUR
25.12.2015 - WHTF DDP ZSK : 143,50 EUR
25.12.2015 - WHTS DDP VSK : 287,00 EUR
25.12.2015 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
25.12.2015 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
25.12.2015 - BRLS DDP VSK : 170,00 EUR
25.12.2015 - BRLS DDP SSK : 173,00 EUR
25.12.2015 - BRLS DDP ZSK : 176,00 EUR
25.12.2015 - BRLF DDP VSK : 133,33 EUR
25.12.2015 - BRLF DDP SSK : 136,33 EUR
25.12.2015 - BRLF DDP ZSK : 139,33 EUR
25.12.2015 - RYEA DDP VSK : 126,25 EUR
25.12.2015 - RYEA DDP SSK : 131,50 EUR
25.12.2015 - RYEA DDP ZSK : 132,25 EUR
25.12.2015 - CRNA DDP VSK : 174,00 EUR
25.12.2015 - CRNA DDP SSK : 175,00 EUR
25.12.2015 - CRNA DDP ZSK : 176,00 EUR
25.12.2015 - CRNF DDP VSK : 159,33 EUR
25.12.2015 - CRNF DDP SSK : 160,33 EUR
25.12.2015 - CRNF DDP ZSK : 161,33 EUR
25.12.2015 - RPS DDP VSK : 377,25 EUR
25.12.2015 - RPS DDP SSK : 377,25 EUR
25.12.2015 - RPS DDP ZSK : 377,25 EUR
25.12.2015 - SNF DDP VSK : 344,50 EUR
25.12.2015 - SNF DDP SSK : 344,50 EUR
25.12.2015 - SNF DDP ZSK : 344,50 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,55 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 8,80 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,60 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 7,70 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR