Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 19.08.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín naďalej veľmi mierne klesajú. Kukurica je však v očakávaní vzrastu ceny z titulu dlhodobého sucha v letných mesiacoch.

Olejniny sa stabilizovali, očakáva sa však nárast ich cien s výhľadom o 3 mesiace.

Posypová soľ - spot - mierne narastá.

Emisie CO2 začali narastať, takmer o 50 centov v priebehu dvoch týždňov.

Energetická štiepka mierne poklesla, očakáva sa reakcia teplárni na reálne ponuky v obchodnom systéme.

Nový kótovaný tovar - repkový olej sa drží na úrovni svetových cien.

V oblasti výroby sušeného mlieka a cmaru ceny veľmi mierne poklesli.

Ceny tovarov

05.08.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 89,67 EUR
05.08.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 89,67 EUR
05.08.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 89,67 EUR
05.08.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 776,00 EUR
05.08.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 776,00 EUR
05.08.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 776,00 EUR
05.08.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 376,00 EUR
05.08.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 376,00 EUR
05.08.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 376,00 EUR
05.08.2015 - CMAR DDP VSK : 1 676,00 EUR
05.08.2015 - CMAR DDP SSK : 1 676,00 EUR
05.08.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 676,00 EUR
05.08.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 44,33 EUR
05.08.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 44,33 EUR
05.08.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,33 EUR
05.08.2015 - RPSOIL DDP VSK : 711,98 EUR
05.08.2015 - RPSOIL DDP SSK : 711,98 EUR
05.08.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 711,98 EUR
05.08.2015 - WHTE DDP VSK : 151,57 EUR
05.08.2015 - WHTE DDP SSK : 152,57 EUR
05.08.2015 - WHTE DDP ZSK : 155,57 EUR
05.08.2015 - WHTA DDP VSK : 147,73 EUR
05.08.2015 - WHTA DDP SSK : 148,73 EUR
05.08.2015 - WHTA DDP ZSK : 151,73 EUR
05.08.2015 - WHTB DDP VSK : 141,77 EUR
05.08.2015 - WHTB DDP SSK : 142,77 EUR
05.08.2015 - WHTB DDP ZSK : 145,77 EUR
05.08.2015 - WHTF DDP VSK : 133,14 EUR
05.08.2015 - WHTF DDP SSK : 134,14 EUR
05.08.2015 - WHTF DDP ZSK : 137,14 EUR
05.08.2015 - WHTS DDP VSK : 282,00 EUR
05.08.2015 - WHTS DDP SSK : 283,00 EUR
05.08.2015 - WHTS DDP ZSK : 286,00 EUR
05.08.2015 - BRLS DDP VSK : 169,12 EUR
05.08.2015 - BRLS DDP SSK : 172,12 EUR
05.08.2015 - BRLS DDP ZSK : 175,12 EUR
05.08.2015 - BRLF DDP VSK : 126,96 EUR
05.08.2015 - BRLF DDP SSK : 129,96 EUR
05.08.2015 - BRLF DDP ZSK : 132,96 EUR
05.08.2015 - RYEA DDP VSK : 121,25 EUR
05.08.2015 - RYEA DDP SSK : 124,25 EUR
05.08.2015 - RYEA DDP ZSK : 127,25 EUR
05.08.2015 - CRNA DDP VSK : 147,00 EUR
05.08.2015 - CRNA DDP SSK : 148,00 EUR
05.08.2015 - CRNA DDP ZSK : 149,00 EUR
05.08.2015 - CRNF DDP VSK : 139,26 EUR
05.08.2015 - CRNF DDP SSK : 140,26 EUR
05.08.2015 - CRNF DDP ZSK : 141,26 EUR
05.08.2015 - RPS DDP VSK : 369,33 EUR
05.08.2015 - RPS DDP SSK : 369,33 EUR
05.08.2015 - RPS DDP ZSK : 369,33 EUR
05.08.2015 - SNF DDP VSK : 334,33 EUR
05.08.2015 - SNF DDP SSK : 334,33 EUR
05.08.2015 - SNF DDP ZSK : 334,33 EUR
05.08.2015 - EUA DDP EU : 7,74 EUR
05.08.2015 - CER DDP EU : 0,45 EUR
05.08.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
05.08.2015 - EUAA DDP EU : 7,46 EUR
05.08.2015 - VER-GS DDP EU : 0,41 EUR
05.08.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,15 EUR
05.08.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
05.08.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
19.08.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 90,33 EUR
19.08.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 91,67 EUR
19.08.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 93,00 EUR
19.08.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 761,00 EUR
19.08.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 761,00 EUR
19.08.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 761,00 EUR
19.08.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 361,00 EUR
19.08.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 361,00 EUR
19.08.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 361,00 EUR
19.08.2015 - CMAR DDP VSK : 1 666,00 EUR
19.08.2015 - CMAR DDP SSK : 1 666,00 EUR
19.08.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 666,00 EUR
19.08.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 43,17 EUR
19.08.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 43,17 EUR
19.08.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 43,17 EUR
19.08.2015 - RPSOIL DDP VSK : 678,11 EUR
19.08.2015 - RPSOIL DDP SSK : 678,11 EUR
19.08.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 678,11 EUR
19.08.2015 - WHTE DDP VSK : 151,27 EUR
19.08.2015 - WHTE DDP SSK : 152,27 EUR
19.08.2015 - WHTE DDP ZSK : 155,27 EUR
19.08.2015 - WHTA DDP VSK : 147,71 EUR
19.08.2015 - WHTA DDP SSK : 148,71 EUR
19.08.2015 - WHTA DDP ZSK : 151,71 EUR
19.08.2015 - WHTB DDP VSK : 141,76 EUR
19.08.2015 - WHTB DDP SSK : 142,76 EUR
19.08.2015 - WHTB DDP ZSK : 145,76 EUR
19.08.2015 - WHTF DDP VSK : 131,60 EUR
19.08.2015 - WHTF DDP SSK : 132,60 EUR
19.08.2015 - WHTF DDP ZSK : 135,60 EUR
19.08.2015 - WHTS DDP VSK : 282,00 EUR
19.08.2015 - WHTS DDP SSK : 283,00 EUR
19.08.2015 - WHTS DDP ZSK : 286,00 EUR
19.08.2015 - BRLS DDP VSK : 163,99 EUR
19.08.2015 - BRLS DDP SSK : 166,99 EUR
19.08.2015 - BRLS DDP ZSK : 169,99 EUR
19.08.2015 - BRLF DDP VSK : 128,33 EUR
19.08.2015 - BRLF DDP SSK : 131,33 EUR
19.08.2015 - BRLF DDP ZSK : 134,33 EUR
19.08.2015 - RYEA DDP VSK : 118,81 EUR
19.08.2015 - RYEA DDP SSK : 121,81 EUR
19.08.2015 - RYEA DDP ZSK : 124,81 EUR
19.08.2015 - CRNA DDP VSK : 135,67 EUR
19.08.2015 - CRNA DDP SSK : 136,67 EUR
19.08.2015 - CRNA DDP ZSK : 137,67 EUR
19.08.2015 - CRNF DDP VSK : 132,85 EUR
19.08.2015 - CRNF DDP SSK : 133,85 EUR
19.08.2015 - CRNF DDP ZSK : 134,85 EUR
19.08.2015 - RPS DDP VSK : 363,94 EUR
19.08.2015 - RPS DDP SSK : 363,94 EUR
19.08.2015 - RPS DDP ZSK : 363,94 EUR
19.08.2015 - SNF DDP VSK : 338,50 EUR
19.08.2015 - SNF DDP SSK : 338,50 EUR
19.08.2015 - SNF DDP ZSK : 338,50 EUR
19.08.2015 - EUA DDP EU : 8,30 EUR
19.08.2015 - CER DDP EU : 0,50 EUR
19.08.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
19.08.2015 - EUAA DDP EU : 8,04 EUR
19.08.2015 - VER-GS DDP EU : 0,42 EUR
19.08.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,16 EUR
19.08.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
19.08.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
02.09.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 90,67 EUR
02.09.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 92,00 EUR
02.09.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 93,33 EUR
02.09.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 761,00 EUR
02.09.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 761,00 EUR
02.09.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 761,00 EUR
02.09.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 361,00 EUR
02.09.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 361,00 EUR
02.09.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 361,00 EUR
02.09.2015 - CMAR DDP VSK : 1 666,00 EUR
02.09.2015 - CMAR DDP SSK : 1 666,00 EUR
02.09.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 666,00 EUR
02.09.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 43,17 EUR
02.09.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 43,17 EUR
02.09.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 43,17 EUR
02.09.2015 - RPSOIL DDP VSK : 667,67 EUR
02.09.2015 - RPSOIL DDP SSK : 667,67 EUR
02.09.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 667,67 EUR
02.09.2015 - WHTE DDP VSK : 152,00 EUR
02.09.2015 - WHTE DDP SSK : 153,00 EUR
02.09.2015 - WHTE DDP ZSK : 156,00 EUR
02.09.2015 - WHTA DDP VSK : 147,75 EUR
02.09.2015 - WHTA DDP SSK : 148,75 EUR
02.09.2015 - WHTA DDP ZSK : 151,75 EUR
02.09.2015 - WHTB DDP VSK : 142,25 EUR
02.09.2015 - WHTB DDP SSK : 143,25 EUR
02.09.2015 - WHTB DDP ZSK : 146,25 EUR
02.09.2015 - WHTF DDP VSK : 132,75 EUR
02.09.2015 - WHTF DDP SSK : 133,75 EUR
02.09.2015 - WHTF DDP ZSK : 136,75 EUR
02.09.2015 - WHTS DDP VSK : 282,00 EUR
02.09.2015 - WHTS DDP SSK : 283,00 EUR
02.09.2015 - WHTS DDP ZSK : 286,00 EUR
02.09.2015 - BRLS DDP VSK : 165,00 EUR
02.09.2015 - BRLS DDP SSK : 168,00 EUR
02.09.2015 - BRLS DDP ZSK : 171,00 EUR
02.09.2015 - BRLF DDP VSK : 128,33 EUR
02.09.2015 - BRLF DDP SSK : 131,33 EUR
02.09.2015 - BRLF DDP ZSK : 134,33 EUR
02.09.2015 - RYEA DDP VSK : 121,25 EUR
02.09.2015 - RYEA DDP SSK : 124,25 EUR
02.09.2015 - RYEA DDP ZSK : 127,25 EUR
02.09.2015 - CRNA DDP VSK : 136,00 EUR
02.09.2015 - CRNA DDP SSK : 137,00 EUR
02.09.2015 - CRNA DDP ZSK : 138,00 EUR
02.09.2015 - CRNF DDP VSK : 133,00 EUR
02.09.2015 - CRNF DDP SSK : 134,00 EUR
02.09.2015 - CRNF DDP ZSK : 135,00 EUR
02.09.2015 - RPS DDP VSK : 364,25 EUR
02.09.2015 - RPS DDP SSK : 364,25 EUR
02.09.2015 - RPS DDP ZSK : 364,25 EUR
02.09.2015 - SNF DDP VSK : 338,50 EUR
02.09.2015 - SNF DDP SSK : 338,50 EUR
02.09.2015 - SNF DDP ZSK : 338,50 EUR
02.09.2015 - EUA DDP EU : 8,35 EUR
02.09.2015 - CER DDP EU : 0,50 EUR
02.09.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
02.09.2015 - EUAA DDP EU : 8,10 EUR
02.09.2015 - VER-GS DDP EU : 0,42 EUR
02.09.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,16 EUR
02.09.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
02.09.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2015 - CER DDP EU : 0,50 EUR
25.09.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2015 - EUA DDP EU : 8,53 EUR
25.09.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.09.2015 - EUAA DDP EU : 8,29 EUR
25.09.2015 - VER-GS DDP EU : 0,44 EUR
25.09.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,17 EUR
25.09.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 91,49 EUR
25.09.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 92,82 EUR
25.09.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 94,15 EUR
25.09.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 769,21 EUR
25.09.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 769,21 EUR
25.09.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 769,21 EUR
25.09.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 369,21 EUR
25.09.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 369,21 EUR
25.09.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 369,21 EUR
25.09.2015 - CMAR DDP VSK : 1 672,84 EUR
25.09.2015 - CMAR DDP SSK : 1 672,84 EUR
25.09.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 672,84 EUR
25.09.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 43,72 EUR
25.09.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 43,72 EUR
25.09.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 43,72 EUR
25.09.2015 - RPSOIL DDP VSK : 683,60 EUR
25.09.2015 - RPSOIL DDP SSK : 683,60 EUR
25.09.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 683,60 EUR
25.09.2015 - WHTE DDP VSK : 154,39 EUR
25.09.2015 - WHTE DDP SSK : 155,39 EUR
25.09.2015 - WHTE DDP ZSK : 158,39 EUR
25.09.2015 - WHTA DDP VSK : 150,28 EUR
25.09.2015 - WHTA DDP SSK : 151,28 EUR
25.09.2015 - WHTA DDP ZSK : 154,28 EUR
25.09.2015 - WHTB DDP VSK : 144,37 EUR
25.09.2015 - WHTB DDP SSK : 145,37 EUR
25.09.2015 - WHTB DDP ZSK : 148,37 EUR
25.09.2015 - WHTF DDP VSK : 134,60 EUR
25.09.2015 - WHTF DDP SSK : 135,60 EUR
25.09.2015 - WHTF DDP ZSK : 138,60 EUR
25.09.2015 - WHTS DDP VSK : 283,37 EUR
25.09.2015 - WHTS DDP SSK : 284,37 EUR
25.09.2015 - WHTS DDP ZSK : 287,37 EUR
25.09.2015 - BRLS DDP VSK : 165,91 EUR
25.09.2015 - BRLS DDP SSK : 168,91 EUR
25.09.2015 - BRLS DDP ZSK : 171,91 EUR
25.09.2015 - BRLF DDP VSK : 129,70 EUR
25.09.2015 - BRLF DDP SSK : 132,70 EUR
25.09.2015 - BRLF DDP ZSK : 135,70 EUR
25.09.2015 - RYEA DDP VSK : 122,96 EUR
25.09.2015 - RYEA DDP SSK : 126,58 EUR
25.09.2015 - RYEA DDP ZSK : 128,96 EUR
25.09.2015 - CRNA DDP VSK : 141,93 EUR
25.09.2015 - CRNA DDP SSK : 142,93 EUR
25.09.2015 - CRNA DDP ZSK : 143,93 EUR
25.09.2015 - CRNF DDP VSK : 139,02 EUR
25.09.2015 - CRNF DDP SSK : 140,02 EUR
25.09.2015 - CRNF DDP ZSK : 141,02 EUR
25.09.2015 - RPS DDP VSK : 367,81 EUR
25.09.2015 - RPS DDP SSK : 367,81 EUR
25.09.2015 - RPS DDP ZSK : 367,81 EUR
25.09.2015 - SNF DDP VSK : 339,80 EUR
25.09.2015 - SNF DDP SSK : 339,80 EUR
25.09.2015 - SNF DDP ZSK : 339,80 EUR
25.10.2015 - CER DDP EU : 0,50 EUR
25.10.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.10.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2015 - EUA DDP EU : 8,76 EUR
25.10.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.10.2015 - EUAA DDP EU : 8,54 EUR
25.10.2015 - VER-GS DDP EU : 0,47 EUR
25.10.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,19 EUR
25.10.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 92,56 EUR
25.10.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 93,89 EUR
25.10.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 95,22 EUR
25.10.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 779,92 EUR
25.10.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 779,92 EUR
25.10.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 779,92 EUR
25.10.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 379,92 EUR
25.10.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 379,92 EUR
25.10.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 379,92 EUR
25.10.2015 - CMAR DDP VSK : 1 681,77 EUR
25.10.2015 - CMAR DDP SSK : 1 681,77 EUR
25.10.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 681,77 EUR
25.10.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 44,43 EUR
25.10.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 44,43 EUR
25.10.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,43 EUR
25.10.2015 - RPSOIL DDP VSK : 704,39 EUR
25.10.2015 - RPSOIL DDP SSK : 704,39 EUR
25.10.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 704,39 EUR
25.10.2015 - WHTE DDP VSK : 157,52 EUR
25.10.2015 - WHTE DDP SSK : 158,52 EUR
25.10.2015 - WHTE DDP ZSK : 161,52 EUR
25.10.2015 - WHTA DDP VSK : 153,58 EUR
25.10.2015 - WHTA DDP SSK : 154,58 EUR
25.10.2015 - WHTA DDP ZSK : 157,58 EUR
25.10.2015 - WHTB DDP VSK : 147,14 EUR
25.10.2015 - WHTB DDP SSK : 148,14 EUR
25.10.2015 - WHTB DDP ZSK : 151,14 EUR
25.10.2015 - WHTF DDP VSK : 137,01 EUR
25.10.2015 - WHTF DDP SSK : 138,01 EUR
25.10.2015 - WHTF DDP ZSK : 141,01 EUR
25.10.2015 - WHTS DDP VSK : 285,15 EUR
25.10.2015 - WHTS DDP SSK : 286,15 EUR
25.10.2015 - WHTS DDP ZSK : 289,15 EUR
25.10.2015 - BRLS DDP VSK : 167,10 EUR
25.10.2015 - BRLS DDP SSK : 170,10 EUR
25.10.2015 - BRLS DDP ZSK : 173,10 EUR
25.10.2015 - BRLF DDP VSK : 131,48 EUR
25.10.2015 - BRLF DDP SSK : 134,48 EUR
25.10.2015 - BRLF DDP ZSK : 137,48 EUR
25.10.2015 - RYEA DDP VSK : 125,19 EUR
25.10.2015 - RYEA DDP SSK : 129,61 EUR
25.10.2015 - RYEA DDP ZSK : 131,19 EUR
25.10.2015 - CRNA DDP VSK : 149,67 EUR
25.10.2015 - CRNA DDP SSK : 150,67 EUR
25.10.2015 - CRNA DDP ZSK : 151,67 EUR
25.10.2015 - CRNF DDP VSK : 146,87 EUR
25.10.2015 - CRNF DDP SSK : 147,87 EUR
25.10.2015 - CRNF DDP ZSK : 148,87 EUR
25.10.2015 - RPS DDP VSK : 372,45 EUR
25.10.2015 - RPS DDP SSK : 372,45 EUR
25.10.2015 - RPS DDP ZSK : 372,45 EUR
25.10.2015 - SNF DDP VSK : 341,50 EUR
25.10.2015 - SNF DDP SSK : 341,50 EUR
25.10.2015 - SNF DDP ZSK : 341,50 EUR
25.11.2015 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
25.11.2015 - CER DDP EU : 0,50 EUR
25.11.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.11.2015 - EUAA DDP EU : 8,80 EUR
25.11.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.11.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.11.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.11.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.11.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 93,67 EUR
25.11.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 95,00 EUR
25.11.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 96,33 EUR
25.11.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 791,00 EUR
25.11.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 791,00 EUR
25.11.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 791,00 EUR
25.11.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 391,00 EUR
25.11.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 391,00 EUR
25.11.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 391,00 EUR
25.11.2015 - CMAR DDP VSK : 1 691,00 EUR
25.11.2015 - CMAR DDP SSK : 1 691,00 EUR
25.11.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 691,00 EUR
25.11.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 45,17 EUR
25.11.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 45,17 EUR
25.11.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,17 EUR
25.11.2015 - RPSOIL DDP VSK : 725,89 EUR
25.11.2015 - RPSOIL DDP SSK : 725,89 EUR
25.11.2015 - RPSOIL DDP ZSK : 725,89 EUR
25.11.2015 - WHTE DDP VSK : 160,75 EUR
25.11.2015 - WHTE DDP SSK : 161,75 EUR
25.11.2015 - WHTE DDP ZSK : 164,75 EUR
25.11.2015 - WHTA DDP VSK : 157,00 EUR
25.11.2015 - WHTA DDP SSK : 158,00 EUR
25.11.2015 - WHTA DDP ZSK : 161,00 EUR
25.11.2015 - WHTB DDP VSK : 150,00 EUR
25.11.2015 - WHTB DDP SSK : 151,00 EUR
25.11.2015 - WHTB DDP ZSK : 154,00 EUR
25.11.2015 - WHTF DDP VSK : 139,50 EUR
25.11.2015 - WHTF DDP SSK : 140,50 EUR
25.11.2015 - WHTF DDP ZSK : 143,50 EUR
25.11.2015 - WHTS DDP VSK : 287,00 EUR
25.11.2015 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
25.11.2015 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
25.11.2015 - BRLS DDP VSK : 168,33 EUR
25.11.2015 - BRLS DDP SSK : 171,33 EUR
25.11.2015 - BRLS DDP ZSK : 174,33 EUR
25.11.2015 - BRLF DDP VSK : 133,33 EUR
25.11.2015 - BRLF DDP SSK : 136,33 EUR
25.11.2015 - BRLF DDP ZSK : 139,33 EUR
25.11.2015 - RYEA DDP VSK : 127,50 EUR
25.11.2015 - RYEA DDP SSK : 132,75 EUR
25.11.2015 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
25.11.2015 - CRNA DDP VSK : 157,67 EUR
25.11.2015 - CRNA DDP SSK : 158,67 EUR
25.11.2015 - CRNA DDP ZSK : 159,67 EUR
25.11.2015 - CRNF DDP VSK : 155,00 EUR
25.11.2015 - CRNF DDP SSK : 156,00 EUR
25.11.2015 - CRNF DDP ZSK : 157,00 EUR
25.11.2015 - RPS DDP VSK : 377,25 EUR
25.11.2015 - RPS DDP SSK : 377,25 EUR
25.11.2015 - RPS DDP ZSK : 377,25 EUR
25.11.2015 - SNF DDP VSK : 343,25 EUR
25.11.2015 - SNF DDP SSK : 343,25 EUR
25.11.2015 - SNF DDP ZSK : 343,25 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,55 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 8,80 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,60 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 7,70 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR