Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 05.08.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín po žatve mierne poklesli, pričom kukurica začala narastať, aj v dôsledku veľmi nepriaznivých závlahových podmienok.

Emisie  sú na stabilnej cenovej úrovni.

Olejniny mierne naďalej stúpajú, pričom dopady sucha majú na výnosy slnečnice značný dopad.

Posypová soľ je naďalej na pomerne vysokej úrovni (spot), pretože okamžité dodávky si vyžadujú stále skladové zásoby. Ceny termínovaných kontraktov mierne poklesli.

Energetická štiepka mierne poklesla. Na burze sa v obchodných systémoch vykazujú ponuky v značných objemoch.

Cenový burzový výbor sa začal zaoberať aj kótovaním sušeného mlieka a cmaru.

Ceny tovarov

22.07.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 90,00 EUR
22.07.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 90,00 EUR
22.07.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 90,00 EUR
22.07.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 881,00 EUR
22.07.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 881,00 EUR
22.07.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 881,00 EUR
22.07.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 431,00 EUR
22.07.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 431,00 EUR
22.07.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 431,00 EUR
22.07.2015 - CMAR DDP VSK : 1 781,00 EUR
22.07.2015 - CMAR DDP SSK : 1 781,00 EUR
22.07.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 781,00 EUR
22.07.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 45,50 EUR
22.07.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 45,50 EUR
22.07.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,50 EUR
22.07.2015 - WHTE DDP VSK : 156,40 EUR
22.07.2015 - WHTE DDP SSK : 157,40 EUR
22.07.2015 - WHTE DDP ZSK : 160,40 EUR
22.07.2015 - WHTA DDP VSK : 153,80 EUR
22.07.2015 - WHTA DDP SSK : 154,80 EUR
22.07.2015 - WHTA DDP ZSK : 157,80 EUR
22.07.2015 - WHTB DDP VSK : 149,20 EUR
22.07.2015 - WHTB DDP SSK : 150,20 EUR
22.07.2015 - WHTB DDP ZSK : 153,20 EUR
22.07.2015 - WHTF DDP VSK : 134,00 EUR
22.07.2015 - WHTF DDP SSK : 135,00 EUR
22.07.2015 - WHTF DDP ZSK : 138,00 EUR
22.07.2015 - WHTS DDP VSK : 292,00 EUR
22.07.2015 - WHTS DDP SSK : 293,00 EUR
22.07.2015 - WHTS DDP ZSK : 296,00 EUR
22.07.2015 - BRLS DDP VSK : 172,50 EUR
22.07.2015 - BRLS DDP SSK : 175,50 EUR
22.07.2015 - BRLS DDP ZSK : 178,50 EUR
22.07.2015 - BRLF DDP VSK : 131,75 EUR
22.07.2015 - BRLF DDP SSK : 134,75 EUR
22.07.2015 - BRLF DDP ZSK : 137,75 EUR
22.07.2015 - RYEA DDP VSK : 126,25 EUR
22.07.2015 - RYEA DDP SSK : 129,25 EUR
22.07.2015 - RYEA DDP ZSK : 132,25 EUR
22.07.2015 - CRNA DDP VSK : 142,75 EUR
22.07.2015 - CRNA DDP SSK : 143,75 EUR
22.07.2015 - CRNA DDP ZSK : 144,75 EUR
22.07.2015 - CRNF DDP VSK : 136,50 EUR
22.07.2015 - CRNF DDP SSK : 137,50 EUR
22.07.2015 - CRNF DDP ZSK : 138,50 EUR
22.07.2015 - RPS DDP VSK : 371,00 EUR
22.07.2015 - RPS DDP SSK : 371,00 EUR
22.07.2015 - RPS DDP ZSK : 371,00 EUR
22.07.2015 - SNF DDP VSK : 336,00 EUR
22.07.2015 - SNF DDP SSK : 336,00 EUR
22.07.2015 - SNF DDP ZSK : 336,00 EUR
22.07.2015 - EUA DDP EU : 7,74 EUR
22.07.2015 - CER DDP EU : 0,45 EUR
22.07.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
22.07.2015 - EUAA DDP EU : 7,46 EUR
22.07.2015 - VER-GS DDP EU : 0,41 EUR
22.07.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,15 EUR
22.07.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
22.07.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
05.08.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 88,33 EUR
05.08.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 89,67 EUR
05.08.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 91,00 EUR
05.08.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 776,00 EUR
05.08.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 776,00 EUR
05.08.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 776,00 EUR
05.08.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 376,00 EUR
05.08.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 376,00 EUR
05.08.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 376,00 EUR
05.08.2015 - CMAR DDP VSK : 1 676,00 EUR
05.08.2015 - CMAR DDP SSK : 1 676,00 EUR
05.08.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 676,00 EUR
05.08.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 44,50 EUR
05.08.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 44,50 EUR
05.08.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 44,50 EUR
05.08.2015 - WHTE DDP VSK : 151,57 EUR
05.08.2015 - WHTE DDP SSK : 152,57 EUR
05.08.2015 - WHTE DDP ZSK : 155,57 EUR
05.08.2015 - WHTA DDP VSK : 147,73 EUR
05.08.2015 - WHTA DDP SSK : 148,73 EUR
05.08.2015 - WHTA DDP ZSK : 151,73 EUR
05.08.2015 - WHTB DDP VSK : 141,77 EUR
05.08.2015 - WHTB DDP SSK : 142,77 EUR
05.08.2015 - WHTB DDP ZSK : 145,77 EUR
05.08.2015 - WHTF DDP VSK : 133,14 EUR
05.08.2015 - WHTF DDP SSK : 134,14 EUR
05.08.2015 - WHTF DDP ZSK : 137,14 EUR
05.08.2015 - WHTS DDP VSK : 282,00 EUR
05.08.2015 - WHTS DDP SSK : 283,00 EUR
05.08.2015 - WHTS DDP ZSK : 286,00 EUR
05.08.2015 - BRLS DDP VSK : 169,12 EUR
05.08.2015 - BRLS DDP SSK : 172,12 EUR
05.08.2015 - BRLS DDP ZSK : 175,12 EUR
05.08.2015 - BRLF DDP VSK : 126,96 EUR
05.08.2015 - BRLF DDP SSK : 129,96 EUR
05.08.2015 - BRLF DDP ZSK : 132,96 EUR
05.08.2015 - RYEA DDP VSK : 121,25 EUR
05.08.2015 - RYEA DDP SSK : 124,25 EUR
05.08.2015 - RYEA DDP ZSK : 127,25 EUR
05.08.2015 - CRNA DDP VSK : 147,00 EUR
05.08.2015 - CRNA DDP SSK : 148,00 EUR
05.08.2015 - CRNA DDP ZSK : 149,00 EUR
05.08.2015 - CRNF DDP VSK : 139,26 EUR
05.08.2015 - CRNF DDP SSK : 140,26 EUR
05.08.2015 - CRNF DDP ZSK : 141,26 EUR
05.08.2015 - RPS DDP VSK : 369,55 EUR
05.08.2015 - RPS DDP SSK : 369,55 EUR
05.08.2015 - RPS DDP ZSK : 369,55 EUR
05.08.2015 - SNF DDP VSK : 337,33 EUR
05.08.2015 - SNF DDP SSK : 337,33 EUR
05.08.2015 - SNF DDP ZSK : 337,33 EUR
05.08.2015 - EUA DDP EU : 7,85 EUR
05.08.2015 - CER DDP EU : 0,45 EUR
05.08.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
05.08.2015 - EUAA DDP EU : 7,53 EUR
05.08.2015 - VER-GS DDP EU : 0,41 EUR
05.08.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,15 EUR
05.08.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
05.08.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
19.08.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 88,67 EUR
19.08.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 90,00 EUR
19.08.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 91,33 EUR
19.08.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 776,00 EUR
19.08.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 776,00 EUR
19.08.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 776,00 EUR
19.08.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 376,00 EUR
19.08.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 376,00 EUR
19.08.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 376,00 EUR
19.08.2015 - CMAR DDP VSK : 1 676,00 EUR
19.08.2015 - CMAR DDP SSK : 1 676,00 EUR
19.08.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 676,00 EUR
19.08.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 45,00 EUR
19.08.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 45,00 EUR
19.08.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,00 EUR
19.08.2015 - WHTE DDP VSK : 152,00 EUR
19.08.2015 - WHTE DDP SSK : 153,00 EUR
19.08.2015 - WHTE DDP ZSK : 156,00 EUR
19.08.2015 - WHTA DDP VSK : 147,75 EUR
19.08.2015 - WHTA DDP SSK : 148,75 EUR
19.08.2015 - WHTA DDP ZSK : 151,75 EUR
19.08.2015 - WHTB DDP VSK : 142,25 EUR
19.08.2015 - WHTB DDP SSK : 143,25 EUR
19.08.2015 - WHTB DDP ZSK : 146,25 EUR
19.08.2015 - WHTF DDP VSK : 133,25 EUR
19.08.2015 - WHTF DDP SSK : 134,25 EUR
19.08.2015 - WHTF DDP ZSK : 137,25 EUR
19.08.2015 - WHTS DDP VSK : 282,00 EUR
19.08.2015 - WHTS DDP SSK : 283,00 EUR
19.08.2015 - WHTS DDP ZSK : 286,00 EUR
19.08.2015 - BRLS DDP VSK : 170,00 EUR
19.08.2015 - BRLS DDP SSK : 173,00 EUR
19.08.2015 - BRLS DDP ZSK : 176,00 EUR
19.08.2015 - BRLF DDP VSK : 128,33 EUR
19.08.2015 - BRLF DDP SSK : 131,33 EUR
19.08.2015 - BRLF DDP ZSK : 134,33 EUR
19.08.2015 - RYEA DDP VSK : 122,50 EUR
19.08.2015 - RYEA DDP SSK : 125,50 EUR
19.08.2015 - RYEA DDP ZSK : 128,50 EUR
19.08.2015 - CRNA DDP VSK : 147,00 EUR
19.08.2015 - CRNA DDP SSK : 148,00 EUR
19.08.2015 - CRNA DDP ZSK : 149,00 EUR
19.08.2015 - CRNF DDP VSK : 139,67 EUR
19.08.2015 - CRNF DDP SSK : 140,67 EUR
19.08.2015 - CRNF DDP ZSK : 141,67 EUR
19.08.2015 - RPS DDP VSK : 369,75 EUR
19.08.2015 - RPS DDP SSK : 369,75 EUR
19.08.2015 - RPS DDP ZSK : 369,75 EUR
19.08.2015 - SNF DDP VSK : 337,25 EUR
19.08.2015 - SNF DDP SSK : 337,25 EUR
19.08.2015 - SNF DDP ZSK : 337,25 EUR
19.08.2015 - EUA DDP EU : 7,74 EUR
19.08.2015 - CER DDP EU : 0,45 EUR
19.08.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
19.08.2015 - EUAA DDP EU : 7,46 EUR
19.08.2015 - VER-GS DDP EU : 0,41 EUR
19.08.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,15 EUR
19.08.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
19.08.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2015 - EUA DDP EU : 7,84 EUR
25.09.2015 - CER DDP EU : 0,47 EUR
25.09.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.09.2015 - EUAA DDP EU : 7,48 EUR
25.09.2015 - VER-GS DDP EU : 0,44 EUR
25.09.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,17 EUR
25.09.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 89,80 EUR
25.09.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 91,13 EUR
25.09.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 92,46 EUR
25.09.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 781,66 EUR
25.09.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 781,66 EUR
25.09.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 781,66 EUR
25.09.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 381,66 EUR
25.09.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 381,66 EUR
25.09.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 381,66 EUR
25.09.2015 - CMAR DDP VSK : 1 681,66 EUR
25.09.2015 - CMAR DDP SSK : 1 681,66 EUR
25.09.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 681,66 EUR
25.09.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 45,38 EUR
25.09.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 45,38 EUR
25.09.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,38 EUR
25.09.2015 - WHTE DDP VSK : 154,52 EUR
25.09.2015 - WHTE DDP SSK : 155,52 EUR
25.09.2015 - WHTE DDP ZSK : 158,52 EUR
25.09.2015 - WHTA DDP VSK : 150,61 EUR
25.09.2015 - WHTA DDP SSK : 151,61 EUR
25.09.2015 - WHTA DDP ZSK : 154,61 EUR
25.09.2015 - WHTB DDP VSK : 144,30 EUR
25.09.2015 - WHTB DDP SSK : 145,30 EUR
25.09.2015 - WHTB DDP ZSK : 148,30 EUR
25.09.2015 - WHTF DDP VSK : 136,55 EUR
25.09.2015 - WHTF DDP SSK : 137,55 EUR
25.09.2015 - WHTF DDP ZSK : 140,55 EUR
25.09.2015 - WHTS DDP VSK : 283,89 EUR
25.09.2015 - WHTS DDP SSK : 284,89 EUR
25.09.2015 - WHTS DDP ZSK : 287,89 EUR
25.09.2015 - BRLS DDP VSK : 173,77 EUR
25.09.2015 - BRLS DDP SSK : 176,77 EUR
25.09.2015 - BRLS DDP ZSK : 179,77 EUR
25.09.2015 - BRLF DDP VSK : 130,85 EUR
25.09.2015 - BRLF DDP SSK : 133,85 EUR
25.09.2015 - BRLF DDP ZSK : 136,85 EUR
25.09.2015 - RYEA DDP VSK : 124,70 EUR
25.09.2015 - RYEA DDP SSK : 128,83 EUR
25.09.2015 - RYEA DDP ZSK : 130,70 EUR
25.09.2015 - CRNA DDP VSK : 151,53 EUR
25.09.2015 - CRNA DDP SSK : 152,53 EUR
25.09.2015 - CRNA DDP ZSK : 153,53 EUR
25.09.2015 - CRNF DDP VSK : 141,30 EUR
25.09.2015 - CRNF DDP SSK : 142,30 EUR
25.09.2015 - CRNF DDP ZSK : 143,30 EUR
25.09.2015 - RPS DDP VSK : 378,05 EUR
25.09.2015 - RPS DDP SSK : 378,05 EUR
25.09.2015 - RPS DDP ZSK : 378,05 EUR
25.09.2015 - SNF DDP VSK : 338,85 EUR
25.09.2015 - SNF DDP SSK : 338,85 EUR
25.09.2015 - SNF DDP ZSK : 338,85 EUR
25.10.2015 - EUA DDP EU : 7,92 EUR
25.10.2015 - CER DDP EU : 0,48 EUR
25.10.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.10.2015 - EUAA DDP EU : 7,49 EUR
25.10.2015 - VER-GS DDP EU : 0,47 EUR
25.10.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,18 EUR
25.10.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.10.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 90,72 EUR
25.10.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 92,05 EUR
25.10.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 93,38 EUR
25.10.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 786,25 EUR
25.10.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 786,25 EUR
25.10.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 786,25 EUR
25.10.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 386,25 EUR
25.10.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 386,25 EUR
25.10.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 386,25 EUR
25.10.2015 - CMAR DDP VSK : 1 686,25 EUR
25.10.2015 - CMAR DDP SSK : 1 686,25 EUR
25.10.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 686,25 EUR
25.10.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 45,68 EUR
25.10.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 45,68 EUR
25.10.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 45,68 EUR
25.10.2015 - WHTE DDP VSK : 156,56 EUR
25.10.2015 - WHTE DDP SSK : 157,56 EUR
25.10.2015 - WHTE DDP ZSK : 160,56 EUR
25.10.2015 - WHTA DDP VSK : 152,93 EUR
25.10.2015 - WHTA DDP SSK : 153,93 EUR
25.10.2015 - WHTA DDP ZSK : 156,93 EUR
25.10.2015 - WHTB DDP VSK : 145,95 EUR
25.10.2015 - WHTB DDP SSK : 146,95 EUR
25.10.2015 - WHTB DDP ZSK : 149,95 EUR
25.10.2015 - WHTF DDP VSK : 139,23 EUR
25.10.2015 - WHTF DDP SSK : 140,23 EUR
25.10.2015 - WHTF DDP ZSK : 143,23 EUR
25.10.2015 - WHTS DDP VSK : 285,42 EUR
25.10.2015 - WHTS DDP SSK : 286,42 EUR
25.10.2015 - WHTS DDP ZSK : 289,42 EUR
25.10.2015 - BRLS DDP VSK : 176,83 EUR
25.10.2015 - BRLS DDP SSK : 179,83 EUR
25.10.2015 - BRLS DDP ZSK : 182,83 EUR
25.10.2015 - BRLF DDP VSK : 132,89 EUR
25.10.2015 - BRLF DDP SSK : 135,89 EUR
25.10.2015 - BRLF DDP ZSK : 138,89 EUR
25.10.2015 - RYEA DDP VSK : 126,48 EUR
25.10.2015 - RYEA DDP SSK : 131,53 EUR
25.10.2015 - RYEA DDP ZSK : 132,48 EUR
25.10.2015 - CRNA DDP VSK : 155,20 EUR
25.10.2015 - CRNA DDP SSK : 156,20 EUR
25.10.2015 - CRNA DDP ZSK : 157,20 EUR
25.10.2015 - CRNF DDP VSK : 142,63 EUR
25.10.2015 - CRNF DDP SSK : 143,63 EUR
25.10.2015 - CRNF DDP ZSK : 144,63 EUR
25.10.2015 - RPS DDP VSK : 384,78 EUR
25.10.2015 - RPS DDP SSK : 384,78 EUR
25.10.2015 - RPS DDP ZSK : 384,78 EUR
25.10.2015 - SNF DDP VSK : 340,15 EUR
25.10.2015 - SNF DDP SSK : 340,15 EUR
25.10.2015 - SNF DDP ZSK : 340,15 EUR
25.11.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
25.11.2015 - CER DDP EU : 0,50 EUR
25.11.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.11.2015 - EUAA DDP EU : 7,50 EUR
25.11.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.11.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.11.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.11.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.11.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 91,67 EUR
25.11.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 93,00 EUR
25.11.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 94,33 EUR
25.11.2015 - ODT-MLK DDP VSK : 1 791,00 EUR
25.11.2015 - ODT-MLK DDP SSK : 1 791,00 EUR
25.11.2015 - ODT-MLK DDP ZSK : 1 791,00 EUR
25.11.2015 - PLN-MLK DDP VSK : 2 391,00 EUR
25.11.2015 - PLN-MLK DDP SSK : 2 391,00 EUR
25.11.2015 - PLN-MLK DDP ZSK : 2 391,00 EUR
25.11.2015 - CMAR DDP VSK : 1 691,00 EUR
25.11.2015 - CMAR DDP SSK : 1 691,00 EUR
25.11.2015 - CMAR DDP ZSK : 1 691,00 EUR
25.11.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 46,00 EUR
25.11.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 46,00 EUR
25.11.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 46,00 EUR
25.11.2015 - WHTE DDP VSK : 158,67 EUR
25.11.2015 - WHTE DDP SSK : 159,67 EUR
25.11.2015 - WHTE DDP ZSK : 162,67 EUR
25.11.2015 - WHTA DDP VSK : 155,33 EUR
25.11.2015 - WHTA DDP SSK : 156,33 EUR
25.11.2015 - WHTA DDP ZSK : 159,33 EUR
25.11.2015 - WHTB DDP VSK : 147,67 EUR
25.11.2015 - WHTB DDP SSK : 148,67 EUR
25.11.2015 - WHTB DDP ZSK : 151,67 EUR
25.11.2015 - WHTF DDP VSK : 142,00 EUR
25.11.2015 - WHTF DDP SSK : 143,00 EUR
25.11.2015 - WHTF DDP ZSK : 146,00 EUR
25.11.2015 - WHTS DDP VSK : 287,00 EUR
25.11.2015 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
25.11.2015 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
25.11.2015 - BRLS DDP VSK : 180,00 EUR
25.11.2015 - BRLS DDP SSK : 183,00 EUR
25.11.2015 - BRLS DDP ZSK : 186,00 EUR
25.11.2015 - BRLF DDP VSK : 135,00 EUR
25.11.2015 - BRLF DDP SSK : 138,00 EUR
25.11.2015 - BRLF DDP ZSK : 141,00 EUR
25.11.2015 - RYEA DDP VSK : 128,33 EUR
25.11.2015 - RYEA DDP SSK : 134,33 EUR
25.11.2015 - RYEA DDP ZSK : 134,33 EUR
25.11.2015 - CRNA DDP VSK : 159,00 EUR
25.11.2015 - CRNA DDP SSK : 160,00 EUR
25.11.2015 - CRNA DDP ZSK : 161,00 EUR
25.11.2015 - CRNF DDP VSK : 144,00 EUR
25.11.2015 - CRNF DDP SSK : 145,00 EUR
25.11.2015 - CRNF DDP ZSK : 146,00 EUR
25.11.2015 - RPS DDP VSK : 391,75 EUR
25.11.2015 - RPS DDP SSK : 391,75 EUR
25.11.2015 - RPS DDP ZSK : 391,75 EUR
25.11.2015 - SNF DDP VSK : 341,50 EUR
25.11.2015 - SNF DDP SSK : 341,50 EUR
25.11.2015 - SNF DDP ZSK : 341,50 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,55 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 7,70 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,60 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 7,70 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR