Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 15.07.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Obilniny sú na stabilnej cene, napriek dobrým očakávaným výnosom.

Nedostatok vlahy sa však už prejavuje na cene kukurice, kde sa očakáva jej zásadné navýšenie.

Olejniny vykazujú naďalej mierny nárast.

Posypová soľ je stabilizovaná, ako aj emisie CO2.

Energetická štiepka zaznamenáva mierny nárast ceny.

Ceny tovarov

01.07.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 81,00 EUR
01.07.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 81,00 EUR
01.07.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 81,00 EUR
01.07.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 48,50 EUR
01.07.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 48,50 EUR
01.07.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,50 EUR
01.07.2015 - WHTE DDP VSK : 158,00 EUR
01.07.2015 - WHTE DDP SSK : 159,00 EUR
01.07.2015 - WHTE DDP ZSK : 162,00 EUR
01.07.2015 - WHTA DDP VSK : 155,20 EUR
01.07.2015 - WHTA DDP SSK : 156,20 EUR
01.07.2015 - WHTA DDP ZSK : 159,20 EUR
01.07.2015 - WHTB DDP VSK : 147,60 EUR
01.07.2015 - WHTB DDP SSK : 148,60 EUR
01.07.2015 - WHTB DDP ZSK : 151,60 EUR
01.07.2015 - WHTF DDP VSK : 137,40 EUR
01.07.2015 - WHTF DDP SSK : 138,40 EUR
01.07.2015 - WHTF DDP ZSK : 141,40 EUR
01.07.2015 - WHTS DDP VSK : 303,00 EUR
01.07.2015 - WHTS DDP SSK : 304,00 EUR
01.07.2015 - WHTS DDP ZSK : 307,00 EUR
01.07.2015 - BRLS DDP VSK : 175,00 EUR
01.07.2015 - BRLS DDP SSK : 178,00 EUR
01.07.2015 - BRLS DDP ZSK : 181,00 EUR
01.07.2015 - BRLF DDP VSK : 129,00 EUR
01.07.2015 - BRLF DDP SSK : 132,00 EUR
01.07.2015 - BRLF DDP ZSK : 135,00 EUR
01.07.2015 - RYEA DDP VSK : 126,00 EUR
01.07.2015 - RYEA DDP SSK : 129,00 EUR
01.07.2015 - RYEA DDP ZSK : 132,00 EUR
01.07.2015 - CRNA DDP VSK : 125,00 EUR
01.07.2015 - CRNA DDP SSK : 126,00 EUR
01.07.2015 - CRNA DDP ZSK : 127,00 EUR
01.07.2015 - CRNF DDP VSK : 122,00 EUR
01.07.2015 - CRNF DDP SSK : 123,00 EUR
01.07.2015 - CRNF DDP ZSK : 124,00 EUR
01.07.2015 - RPS DDP VSK : 350,00 EUR
01.07.2015 - RPS DDP SSK : 350,00 EUR
01.07.2015 - RPS DDP ZSK : 350,00 EUR
01.07.2015 - SNF DDP VSK : 323,50 EUR
01.07.2015 - SNF DDP SSK : 323,50 EUR
01.07.2015 - SNF DDP ZSK : 323,50 EUR
01.07.2015 - EUA DDP EU : 7,58 EUR
01.07.2015 - CER DDP EU : 0,41 EUR
01.07.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
01.07.2015 - EUAA DDP EU : 7,34 EUR
01.07.2015 - VER-GS DDP EU : 0,41 EUR
01.07.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,15 EUR
01.07.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
01.07.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
15.07.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,00 EUR
15.07.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 81,00 EUR
15.07.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 83,00 EUR
15.07.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 52,50 EUR
15.07.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 52,50 EUR
15.07.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 52,50 EUR
15.07.2015 - WHTE DDP VSK : 156,40 EUR
15.07.2015 - WHTE DDP SSK : 157,40 EUR
15.07.2015 - WHTE DDP ZSK : 160,40 EUR
15.07.2015 - WHTA DDP VSK : 153,80 EUR
15.07.2015 - WHTA DDP SSK : 154,80 EUR
15.07.2015 - WHTA DDP ZSK : 157,80 EUR
15.07.2015 - WHTB DDP VSK : 149,20 EUR
15.07.2015 - WHTB DDP SSK : 150,20 EUR
15.07.2015 - WHTB DDP ZSK : 153,20 EUR
15.07.2015 - WHTF DDP VSK : 134,00 EUR
15.07.2015 - WHTF DDP SSK : 135,00 EUR
15.07.2015 - WHTF DDP ZSK : 138,00 EUR
15.07.2015 - WHTS DDP VSK : 292,00 EUR
15.07.2015 - WHTS DDP SSK : 293,00 EUR
15.07.2015 - WHTS DDP ZSK : 296,00 EUR
15.07.2015 - BRLS DDP VSK : 172,50 EUR
15.07.2015 - BRLS DDP SSK : 175,50 EUR
15.07.2015 - BRLS DDP ZSK : 178,50 EUR
15.07.2015 - BRLF DDP VSK : 131,75 EUR
15.07.2015 - BRLF DDP SSK : 134,75 EUR
15.07.2015 - BRLF DDP ZSK : 137,75 EUR
15.07.2015 - RYEA DDP VSK : 126,25 EUR
15.07.2015 - RYEA DDP SSK : 129,25 EUR
15.07.2015 - RYEA DDP ZSK : 132,25 EUR
15.07.2015 - CRNA DDP VSK : 142,75 EUR
15.07.2015 - CRNA DDP SSK : 143,75 EUR
15.07.2015 - CRNA DDP ZSK : 144,75 EUR
15.07.2015 - CRNF DDP VSK : 136,50 EUR
15.07.2015 - CRNF DDP SSK : 137,50 EUR
15.07.2015 - CRNF DDP ZSK : 138,50 EUR
15.07.2015 - RPS DDP VSK : 371,00 EUR
15.07.2015 - RPS DDP SSK : 371,00 EUR
15.07.2015 - RPS DDP ZSK : 371,00 EUR
15.07.2015 - SNF DDP VSK : 336,00 EUR
15.07.2015 - SNF DDP SSK : 336,00 EUR
15.07.2015 - SNF DDP ZSK : 336,00 EUR
15.07.2015 - EUA DDP EU : 7,74 EUR
15.07.2015 - CER DDP EU : 0,45 EUR
15.07.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
15.07.2015 - EUAA DDP EU : 7,46 EUR
15.07.2015 - VER-GS DDP EU : 0,41 EUR
15.07.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,15 EUR
15.07.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
15.07.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
29.07.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,00 EUR
29.07.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 81,00 EUR
29.07.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 83,00 EUR
29.07.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 52,75 EUR
29.07.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 52,75 EUR
29.07.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 52,75 EUR
29.07.2015 - WHTE DDP VSK : 156,40 EUR
29.07.2015 - WHTE DDP SSK : 157,40 EUR
29.07.2015 - WHTE DDP ZSK : 160,40 EUR
29.07.2015 - WHTA DDP VSK : 153,80 EUR
29.07.2015 - WHTA DDP SSK : 154,80 EUR
29.07.2015 - WHTA DDP ZSK : 157,80 EUR
29.07.2015 - WHTB DDP VSK : 149,20 EUR
29.07.2015 - WHTB DDP SSK : 150,20 EUR
29.07.2015 - WHTB DDP ZSK : 153,20 EUR
29.07.2015 - WHTF DDP VSK : 134,00 EUR
29.07.2015 - WHTF DDP SSK : 135,00 EUR
29.07.2015 - WHTF DDP ZSK : 138,00 EUR
29.07.2015 - WHTS DDP VSK : 292,00 EUR
29.07.2015 - WHTS DDP SSK : 293,00 EUR
29.07.2015 - WHTS DDP ZSK : 296,00 EUR
29.07.2015 - BRLS DDP VSK : 172,50 EUR
29.07.2015 - BRLS DDP SSK : 175,50 EUR
29.07.2015 - BRLS DDP ZSK : 178,50 EUR
29.07.2015 - BRLF DDP VSK : 131,75 EUR
29.07.2015 - BRLF DDP SSK : 134,75 EUR
29.07.2015 - BRLF DDP ZSK : 137,75 EUR
29.07.2015 - RYEA DDP VSK : 126,25 EUR
29.07.2015 - RYEA DDP SSK : 129,25 EUR
29.07.2015 - RYEA DDP ZSK : 132,25 EUR
29.07.2015 - CRNA DDP VSK : 142,75 EUR
29.07.2015 - CRNA DDP SSK : 143,75 EUR
29.07.2015 - CRNA DDP ZSK : 144,75 EUR
29.07.2015 - CRNF DDP VSK : 136,50 EUR
29.07.2015 - CRNF DDP SSK : 137,50 EUR
29.07.2015 - CRNF DDP ZSK : 138,50 EUR
29.07.2015 - RPS DDP VSK : 368,50 EUR
29.07.2015 - RPS DDP SSK : 368,50 EUR
29.07.2015 - RPS DDP ZSK : 368,50 EUR
29.07.2015 - SNF DDP VSK : 336,00 EUR
29.07.2015 - SNF DDP SSK : 336,00 EUR
29.07.2015 - SNF DDP ZSK : 336,00 EUR
29.07.2015 - EUA DDP EU : 7,74 EUR
29.07.2015 - CER DDP EU : 0,45 EUR
29.07.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
29.07.2015 - EUAA DDP EU : 7,46 EUR
29.07.2015 - VER-GS DDP EU : 0,41 EUR
29.07.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,15 EUR
29.07.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
29.07.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2015 - EUA DDP EU : 7,82 EUR
25.08.2015 - CER DDP EU : 0,47 EUR
25.08.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.08.2015 - EUAA DDP EU : 7,47 EUR
25.08.2015 - VER-GS DDP EU : 0,44 EUR
25.08.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,17 EUR
25.08.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,00 EUR
25.08.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 81,00 EUR
25.08.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 83,00 EUR
25.08.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 53,67 EUR
25.08.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 53,67 EUR
25.08.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 53,67 EUR
25.08.2015 - WHTE DDP VSK : 157,87 EUR
25.08.2015 - WHTE DDP SSK : 158,87 EUR
25.08.2015 - WHTE DDP ZSK : 161,87 EUR
25.08.2015 - WHTA DDP VSK : 154,78 EUR
25.08.2015 - WHTA DDP SSK : 155,78 EUR
25.08.2015 - WHTA DDP ZSK : 158,78 EUR
25.08.2015 - WHTB DDP VSK : 150,06 EUR
25.08.2015 - WHTB DDP SSK : 151,06 EUR
25.08.2015 - WHTB DDP ZSK : 154,06 EUR
25.08.2015 - WHTF DDP VSK : 136,21 EUR
25.08.2015 - WHTF DDP SSK : 137,21 EUR
25.08.2015 - WHTF DDP ZSK : 140,21 EUR
25.08.2015 - WHTS DDP VSK : 295,07 EUR
25.08.2015 - WHTS DDP SSK : 296,07 EUR
25.08.2015 - WHTS DDP ZSK : 299,07 EUR
25.08.2015 - BRLS DDP VSK : 174,49 EUR
25.08.2015 - BRLS DDP SSK : 177,49 EUR
25.08.2015 - BRLS DDP ZSK : 180,49 EUR
25.08.2015 - BRLF DDP VSK : 133,13 EUR
25.08.2015 - BRLF DDP SSK : 136,13 EUR
25.08.2015 - BRLF DDP ZSK : 139,13 EUR
25.08.2015 - RYEA DDP VSK : 126,25 EUR
25.08.2015 - RYEA DDP SSK : 129,94 EUR
25.08.2015 - RYEA DDP ZSK : 132,25 EUR
25.08.2015 - CRNA DDP VSK : 153,41 EUR
25.08.2015 - CRNA DDP SSK : 154,41 EUR
25.08.2015 - CRNA DDP ZSK : 155,41 EUR
25.08.2015 - CRNF DDP VSK : 147,62 EUR
25.08.2015 - CRNF DDP SSK : 148,62 EUR
25.08.2015 - CRNF DDP ZSK : 149,62 EUR
25.08.2015 - RPS DDP VSK : 372,72 EUR
25.08.2015 - RPS DDP SSK : 372,72 EUR
25.08.2015 - RPS DDP ZSK : 372,72 EUR
25.08.2015 - SNF DDP VSK : 338,30 EUR
25.08.2015 - SNF DDP SSK : 338,30 EUR
25.08.2015 - SNF DDP ZSK : 338,30 EUR
25.09.2015 - EUA DDP EU : 7,91 EUR
25.09.2015 - CER DDP EU : 0,48 EUR
25.09.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.09.2015 - EUAA DDP EU : 7,49 EUR
25.09.2015 - VER-GS DDP EU : 0,47 EUR
25.09.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,18 EUR
25.09.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,00 EUR
25.09.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 81,00 EUR
25.09.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 83,00 EUR
25.09.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 54,73 EUR
25.09.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 54,73 EUR
25.09.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 54,73 EUR
25.09.2015 - WHTE DDP VSK : 159,56 EUR
25.09.2015 - WHTE DDP SSK : 160,56 EUR
25.09.2015 - WHTE DDP ZSK : 163,56 EUR
25.09.2015 - WHTA DDP VSK : 155,91 EUR
25.09.2015 - WHTA DDP SSK : 156,91 EUR
25.09.2015 - WHTA DDP ZSK : 159,91 EUR
25.09.2015 - WHTB DDP VSK : 151,05 EUR
25.09.2015 - WHTB DDP SSK : 152,05 EUR
25.09.2015 - WHTB DDP ZSK : 155,05 EUR
25.09.2015 - WHTF DDP VSK : 138,75 EUR
25.09.2015 - WHTF DDP SSK : 139,75 EUR
25.09.2015 - WHTF DDP ZSK : 142,75 EUR
25.09.2015 - WHTS DDP VSK : 298,59 EUR
25.09.2015 - WHTS DDP SSK : 299,59 EUR
25.09.2015 - WHTS DDP ZSK : 302,59 EUR
25.09.2015 - BRLS DDP VSK : 176,78 EUR
25.09.2015 - BRLS DDP SSK : 179,78 EUR
25.09.2015 - BRLS DDP ZSK : 182,78 EUR
25.09.2015 - BRLF DDP VSK : 134,72 EUR
25.09.2015 - BRLF DDP SSK : 137,72 EUR
25.09.2015 - BRLF DDP ZSK : 140,72 EUR
25.09.2015 - RYEA DDP VSK : 126,25 EUR
25.09.2015 - RYEA DDP SSK : 130,73 EUR
25.09.2015 - RYEA DDP ZSK : 132,25 EUR
25.09.2015 - CRNA DDP VSK : 165,65 EUR
25.09.2015 - CRNA DDP SSK : 166,65 EUR
25.09.2015 - CRNA DDP ZSK : 167,65 EUR
25.09.2015 - CRNF DDP VSK : 160,39 EUR
25.09.2015 - CRNF DDP SSK : 161,39 EUR
25.09.2015 - CRNF DDP ZSK : 162,39 EUR
25.09.2015 - RPS DDP VSK : 377,56 EUR
25.09.2015 - RPS DDP SSK : 377,56 EUR
25.09.2015 - RPS DDP ZSK : 377,56 EUR
25.09.2015 - SNF DDP VSK : 340,94 EUR
25.09.2015 - SNF DDP SSK : 340,94 EUR
25.09.2015 - SNF DDP ZSK : 340,94 EUR
25.10.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
25.10.2015 - CER DDP EU : 0,50 EUR
25.10.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.10.2015 - EUAA DDP EU : 7,50 EUR
25.10.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.10.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.10.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.10.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,00 EUR
25.10.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 81,00 EUR
25.10.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 83,00 EUR
25.10.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 55,75 EUR
25.10.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 55,75 EUR
25.10.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 55,75 EUR
25.10.2015 - WHTE DDP VSK : 161,20 EUR
25.10.2015 - WHTE DDP SSK : 162,20 EUR
25.10.2015 - WHTE DDP ZSK : 165,20 EUR
25.10.2015 - WHTA DDP VSK : 157,00 EUR
25.10.2015 - WHTA DDP SSK : 158,00 EUR
25.10.2015 - WHTA DDP ZSK : 161,00 EUR
25.10.2015 - WHTB DDP VSK : 152,00 EUR
25.10.2015 - WHTB DDP SSK : 153,00 EUR
25.10.2015 - WHTB DDP ZSK : 156,00 EUR
25.10.2015 - WHTF DDP VSK : 141,20 EUR
25.10.2015 - WHTF DDP SSK : 142,20 EUR
25.10.2015 - WHTF DDP ZSK : 145,20 EUR
25.10.2015 - WHTS DDP VSK : 302,00 EUR
25.10.2015 - WHTS DDP SSK : 303,00 EUR
25.10.2015 - WHTS DDP ZSK : 306,00 EUR
25.10.2015 - BRLS DDP VSK : 179,00 EUR
25.10.2015 - BRLS DDP SSK : 182,00 EUR
25.10.2015 - BRLS DDP ZSK : 185,00 EUR
25.10.2015 - BRLF DDP VSK : 136,25 EUR
25.10.2015 - BRLF DDP SSK : 139,25 EUR
25.10.2015 - BRLF DDP ZSK : 142,25 EUR
25.10.2015 - RYEA DDP VSK : 126,25 EUR
25.10.2015 - RYEA DDP SSK : 131,50 EUR
25.10.2015 - RYEA DDP ZSK : 132,25 EUR
25.10.2015 - CRNA DDP VSK : 177,50 EUR
25.10.2015 - CRNA DDP SSK : 178,50 EUR
25.10.2015 - CRNA DDP ZSK : 179,50 EUR
25.10.2015 - CRNF DDP VSK : 172,75 EUR
25.10.2015 - CRNF DDP SSK : 173,75 EUR
25.10.2015 - CRNF DDP ZSK : 174,75 EUR
25.10.2015 - RPS DDP VSK : 382,25 EUR
25.10.2015 - RPS DDP SSK : 382,25 EUR
25.10.2015 - RPS DDP ZSK : 382,25 EUR
25.10.2015 - SNF DDP VSK : 343,50 EUR
25.10.2015 - SNF DDP SSK : 343,50 EUR
25.10.2015 - SNF DDP ZSK : 343,50 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,55 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 7,70 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,60 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 7,70 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR