Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 10.06.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín a olejnín s výhľadom o 3 mesiace, t.j. na september už začali narastať, napriek tomu, že stav na poliach predpokladá kvalitnú a výnosnú úrodu, s výnimkou repky.

Emisie CO2 - EUA, mierne stúpajú.

Energetická štiepka a posypová soľ sú na stabilnej cenovej úrovni.

Ceny tovarov

27.05.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 80,50 EUR
27.05.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 80,50 EUR
27.05.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 80,50 EUR
27.05.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 48,50 EUR
27.05.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 48,50 EUR
27.05.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,50 EUR
27.05.2015 - WHTE DDP VSK : 158,40 EUR
27.05.2015 - WHTE DDP SSK : 159,40 EUR
27.05.2015 - WHTE DDP ZSK : 162,40 EUR
27.05.2015 - WHTA DDP VSK : 155,20 EUR
27.05.2015 - WHTA DDP SSK : 156,20 EUR
27.05.2015 - WHTA DDP ZSK : 159,20 EUR
27.05.2015 - WHTB DDP VSK : 147,20 EUR
27.05.2015 - WHTB DDP SSK : 148,20 EUR
27.05.2015 - WHTB DDP ZSK : 151,20 EUR
27.05.2015 - WHTF DDP VSK : 137,20 EUR
27.05.2015 - WHTF DDP SSK : 138,20 EUR
27.05.2015 - WHTF DDP ZSK : 141,20 EUR
27.05.2015 - WHTS DDP VSK : 303,00 EUR
27.05.2015 - WHTS DDP SSK : 304,00 EUR
27.05.2015 - WHTS DDP ZSK : 307,00 EUR
27.05.2015 - BRLS DDP VSK : 174,75 EUR
27.05.2015 - BRLS DDP SSK : 177,75 EUR
27.05.2015 - BRLS DDP ZSK : 180,75 EUR
27.05.2015 - BRLF DDP VSK : 129,75 EUR
27.05.2015 - BRLF DDP SSK : 132,75 EUR
27.05.2015 - BRLF DDP ZSK : 135,75 EUR
27.05.2015 - RYEA DDP VSK : 124,40 EUR
27.05.2015 - RYEA DDP SSK : 127,40 EUR
27.05.2015 - RYEA DDP ZSK : 130,40 EUR
27.05.2015 - CRNA DDP VSK : 124,50 EUR
27.05.2015 - CRNA DDP SSK : 125,50 EUR
27.05.2015 - CRNA DDP ZSK : 126,50 EUR
27.05.2015 - CRNF DDP VSK : 121,50 EUR
27.05.2015 - CRNF DDP SSK : 122,50 EUR
27.05.2015 - CRNF DDP ZSK : 123,50 EUR
27.05.2015 - RPS DDP VSK : 349,00 EUR
27.05.2015 - RPS DDP SSK : 349,00 EUR
27.05.2015 - RPS DDP ZSK : 349,00 EUR
27.05.2015 - SNF DDP VSK : 323,50 EUR
27.05.2015 - SNF DDP SSK : 323,50 EUR
27.05.2015 - SNF DDP ZSK : 323,50 EUR
27.05.2015 - EUA DDP EU : 7,17 EUR
27.05.2015 - CER DDP EU : 0,42 EUR
27.05.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
27.05.2015 - EUAA DDP EU : 6,93 EUR
27.05.2015 - VER-GS DDP EU : 0,40 EUR
27.05.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,15 EUR
27.05.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
27.05.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
10.06.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,00 EUR
10.06.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 81,00 EUR
10.06.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 83,00 EUR
10.06.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 48,50 EUR
10.06.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 48,50 EUR
10.06.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,50 EUR
10.06.2015 - WHTE DDP VSK : 158,00 EUR
10.06.2015 - WHTE DDP SSK : 159,00 EUR
10.06.2015 - WHTE DDP ZSK : 162,00 EUR
10.06.2015 - WHTA DDP VSK : 155,20 EUR
10.06.2015 - WHTA DDP SSK : 156,20 EUR
10.06.2015 - WHTA DDP ZSK : 159,20 EUR
10.06.2015 - WHTB DDP VSK : 147,60 EUR
10.06.2015 - WHTB DDP SSK : 148,60 EUR
10.06.2015 - WHTB DDP ZSK : 151,60 EUR
10.06.2015 - WHTF DDP VSK : 137,40 EUR
10.06.2015 - WHTF DDP SSK : 138,40 EUR
10.06.2015 - WHTF DDP ZSK : 141,40 EUR
10.06.2015 - WHTS DDP VSK : 303,00 EUR
10.06.2015 - WHTS DDP SSK : 304,00 EUR
10.06.2015 - WHTS DDP ZSK : 307,00 EUR
10.06.2015 - BRLS DDP VSK : 175,00 EUR
10.06.2015 - BRLS DDP SSK : 178,00 EUR
10.06.2015 - BRLS DDP ZSK : 181,00 EUR
10.06.2015 - BRLF DDP VSK : 129,00 EUR
10.06.2015 - BRLF DDP SSK : 132,00 EUR
10.06.2015 - BRLF DDP ZSK : 135,00 EUR
10.06.2015 - RYEA DDP VSK : 126,00 EUR
10.06.2015 - RYEA DDP SSK : 129,00 EUR
10.06.2015 - RYEA DDP ZSK : 132,00 EUR
10.06.2015 - CRNA DDP VSK : 130,00 EUR
10.06.2015 - CRNA DDP SSK : 131,00 EUR
10.06.2015 - CRNA DDP ZSK : 132,00 EUR
10.06.2015 - CRNF DDP VSK : 126,25 EUR
10.06.2015 - CRNF DDP SSK : 127,25 EUR
10.06.2015 - CRNF DDP ZSK : 128,25 EUR
10.06.2015 - RPS DDP VSK : 356,00 EUR
10.06.2015 - RPS DDP SSK : 356,00 EUR
10.06.2015 - RPS DDP ZSK : 356,00 EUR
10.06.2015 - SNF DDP VSK : 328,50 EUR
10.06.2015 - SNF DDP SSK : 328,50 EUR
10.06.2015 - SNF DDP ZSK : 328,50 EUR
10.06.2015 - EUA DDP EU : 7,58 EUR
10.06.2015 - CER DDP EU : 0,41 EUR
10.06.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
10.06.2015 - EUAA DDP EU : 7,34 EUR
10.06.2015 - VER-GS DDP EU : 0,41 EUR
10.06.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,15 EUR
10.06.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
10.06.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
24.06.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 80,00 EUR
24.06.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 82,00 EUR
24.06.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 84,00 EUR
24.06.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 48,75 EUR
24.06.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 48,75 EUR
24.06.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 48,75 EUR
24.06.2015 - WHTE DDP VSK : 157,60 EUR
24.06.2015 - WHTE DDP SSK : 158,60 EUR
24.06.2015 - WHTE DDP ZSK : 161,60 EUR
24.06.2015 - WHTA DDP VSK : 155,20 EUR
24.06.2015 - WHTA DDP SSK : 156,20 EUR
24.06.2015 - WHTA DDP ZSK : 159,20 EUR
24.06.2015 - WHTB DDP VSK : 147,20 EUR
24.06.2015 - WHTB DDP SSK : 148,20 EUR
24.06.2015 - WHTB DDP ZSK : 151,20 EUR
24.06.2015 - WHTF DDP VSK : 137,20 EUR
24.06.2015 - WHTF DDP SSK : 138,20 EUR
24.06.2015 - WHTF DDP ZSK : 141,20 EUR
24.06.2015 - WHTS DDP VSK : 303,00 EUR
24.06.2015 - WHTS DDP SSK : 304,00 EUR
24.06.2015 - WHTS DDP ZSK : 307,00 EUR
24.06.2015 - BRLS DDP VSK : 173,75 EUR
24.06.2015 - BRLS DDP SSK : 176,75 EUR
24.06.2015 - BRLS DDP ZSK : 179,75 EUR
24.06.2015 - BRLF DDP VSK : 129,25 EUR
24.06.2015 - BRLF DDP SSK : 132,25 EUR
24.06.2015 - BRLF DDP ZSK : 135,25 EUR
24.06.2015 - RYEA DDP VSK : 126,00 EUR
24.06.2015 - RYEA DDP SSK : 129,00 EUR
24.06.2015 - RYEA DDP ZSK : 132,00 EUR
24.06.2015 - CRNA DDP VSK : 130,00 EUR
24.06.2015 - CRNA DDP SSK : 131,00 EUR
24.06.2015 - CRNA DDP ZSK : 132,00 EUR
24.06.2015 - CRNF DDP VSK : 126,25 EUR
24.06.2015 - CRNF DDP SSK : 127,25 EUR
24.06.2015 - CRNF DDP ZSK : 128,25 EUR
24.06.2015 - RPS DDP VSK : 356,80 EUR
24.06.2015 - RPS DDP SSK : 356,80 EUR
24.06.2015 - RPS DDP ZSK : 356,80 EUR
24.06.2015 - SNF DDP VSK : 329,50 EUR
24.06.2015 - SNF DDP SSK : 329,50 EUR
24.06.2015 - SNF DDP ZSK : 329,50 EUR
24.06.2015 - EUA DDP EU : 7,58 EUR
24.06.2015 - CER DDP EU : 0,41 EUR
24.06.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
24.06.2015 - EUAA DDP EU : 7,34 EUR
24.06.2015 - VER-GS DDP EU : 0,41 EUR
24.06.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,15 EUR
24.06.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
24.06.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2015 - EUA DDP EU : 7,72 EUR
25.07.2015 - CER DDP EU : 0,44 EUR
25.07.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.07.2015 - EUAA DDP EU : 7,39 EUR
25.07.2015 - VER-GS DDP EU : 0,44 EUR
25.07.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,17 EUR
25.07.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 81,00 EUR
25.07.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 83,00 EUR
25.07.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 85,00 EUR
25.07.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 49,08 EUR
25.07.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 49,08 EUR
25.07.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,08 EUR
25.07.2015 - WHTE DDP VSK : 154,47 EUR
25.07.2015 - WHTE DDP SSK : 155,47 EUR
25.07.2015 - WHTE DDP ZSK : 158,47 EUR
25.07.2015 - WHTA DDP VSK : 151,20 EUR
25.07.2015 - WHTA DDP SSK : 152,20 EUR
25.07.2015 - WHTA DDP ZSK : 155,20 EUR
25.07.2015 - WHTB DDP VSK : 143,53 EUR
25.07.2015 - WHTB DDP SSK : 144,53 EUR
25.07.2015 - WHTB DDP ZSK : 147,53 EUR
25.07.2015 - WHTF DDP VSK : 133,40 EUR
25.07.2015 - WHTF DDP SSK : 134,40 EUR
25.07.2015 - WHTF DDP ZSK : 137,40 EUR
25.07.2015 - WHTS DDP VSK : 296,83 EUR
25.07.2015 - WHTS DDP SSK : 297,83 EUR
25.07.2015 - WHTS DDP ZSK : 300,83 EUR
25.07.2015 - BRLS DDP VSK : 173,00 EUR
25.07.2015 - BRLS DDP SSK : 176,00 EUR
25.07.2015 - BRLS DDP ZSK : 179,00 EUR
25.07.2015 - BRLF DDP VSK : 129,50 EUR
25.07.2015 - BRLF DDP SSK : 132,50 EUR
25.07.2015 - BRLF DDP ZSK : 135,50 EUR
25.07.2015 - RYEA DDP VSK : 123,67 EUR
25.07.2015 - RYEA DDP SSK : 127,47 EUR
25.07.2015 - RYEA DDP ZSK : 129,67 EUR
25.07.2015 - CRNA DDP VSK : 131,75 EUR
25.07.2015 - CRNA DDP SSK : 132,75 EUR
25.07.2015 - CRNA DDP ZSK : 133,75 EUR
25.07.2015 - CRNF DDP VSK : 128,00 EUR
25.07.2015 - CRNF DDP SSK : 129,00 EUR
25.07.2015 - CRNF DDP ZSK : 130,00 EUR
25.07.2015 - RPS DDP VSK : 357,53 EUR
25.07.2015 - RPS DDP SSK : 357,53 EUR
25.07.2015 - RPS DDP ZSK : 357,53 EUR
25.07.2015 - SNF DDP VSK : 330,83 EUR
25.07.2015 - SNF DDP SSK : 330,83 EUR
25.07.2015 - SNF DDP ZSK : 330,83 EUR
25.08.2015 - EUA DDP EU : 7,86 EUR
25.08.2015 - CER DDP EU : 0,47 EUR
25.08.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.08.2015 - EUAA DDP EU : 7,45 EUR
25.08.2015 - VER-GS DDP EU : 0,47 EUR
25.08.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,18 EUR
25.08.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 82,00 EUR
25.08.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 84,00 EUR
25.08.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 86,00 EUR
25.08.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 49,42 EUR
25.08.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 49,42 EUR
25.08.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,42 EUR
25.08.2015 - WHTE DDP VSK : 151,33 EUR
25.08.2015 - WHTE DDP SSK : 152,33 EUR
25.08.2015 - WHTE DDP ZSK : 155,33 EUR
25.08.2015 - WHTA DDP VSK : 147,20 EUR
25.08.2015 - WHTA DDP SSK : 148,20 EUR
25.08.2015 - WHTA DDP ZSK : 151,20 EUR
25.08.2015 - WHTB DDP VSK : 139,87 EUR
25.08.2015 - WHTB DDP SSK : 140,87 EUR
25.08.2015 - WHTB DDP ZSK : 143,87 EUR
25.08.2015 - WHTF DDP VSK : 129,60 EUR
25.08.2015 - WHTF DDP SSK : 130,60 EUR
25.08.2015 - WHTF DDP ZSK : 133,60 EUR
25.08.2015 - WHTS DDP VSK : 290,67 EUR
25.08.2015 - WHTS DDP SSK : 291,67 EUR
25.08.2015 - WHTS DDP ZSK : 294,67 EUR
25.08.2015 - BRLS DDP VSK : 172,25 EUR
25.08.2015 - BRLS DDP SSK : 175,25 EUR
25.08.2015 - BRLS DDP ZSK : 178,25 EUR
25.08.2015 - BRLF DDP VSK : 129,75 EUR
25.08.2015 - BRLF DDP SSK : 132,75 EUR
25.08.2015 - BRLF DDP ZSK : 135,75 EUR
25.08.2015 - RYEA DDP VSK : 121,33 EUR
25.08.2015 - RYEA DDP SSK : 125,93 EUR
25.08.2015 - RYEA DDP ZSK : 127,33 EUR
25.08.2015 - CRNA DDP VSK : 133,50 EUR
25.08.2015 - CRNA DDP SSK : 134,50 EUR
25.08.2015 - CRNA DDP ZSK : 135,50 EUR
25.08.2015 - CRNF DDP VSK : 129,75 EUR
25.08.2015 - CRNF DDP SSK : 130,75 EUR
25.08.2015 - CRNF DDP ZSK : 131,75 EUR
25.08.2015 - RPS DDP VSK : 358,27 EUR
25.08.2015 - RPS DDP SSK : 358,27 EUR
25.08.2015 - RPS DDP ZSK : 358,27 EUR
25.08.2015 - SNF DDP VSK : 332,17 EUR
25.08.2015 - SNF DDP SSK : 332,17 EUR
25.08.2015 - SNF DDP ZSK : 332,17 EUR
25.09.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
25.09.2015 - CER DDP EU : 0,50 EUR
25.09.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.09.2015 - EUAA DDP EU : 7,50 EUR
25.09.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.09.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.09.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 83,00 EUR
25.09.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 85,00 EUR
25.09.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 87,00 EUR
25.09.2015 - STIEP-3 DDP VSK : 49,75 EUR
25.09.2015 - STIEP-3 DDP SSK : 49,75 EUR
25.09.2015 - STIEP-3 DDP ZSK : 49,75 EUR
25.09.2015 - WHTE DDP VSK : 148,20 EUR
25.09.2015 - WHTE DDP SSK : 149,20 EUR
25.09.2015 - WHTE DDP ZSK : 152,20 EUR
25.09.2015 - WHTA DDP VSK : 143,20 EUR
25.09.2015 - WHTA DDP SSK : 144,20 EUR
25.09.2015 - WHTA DDP ZSK : 147,20 EUR
25.09.2015 - WHTB DDP VSK : 136,20 EUR
25.09.2015 - WHTB DDP SSK : 137,20 EUR
25.09.2015 - WHTB DDP ZSK : 140,20 EUR
25.09.2015 - WHTF DDP VSK : 125,80 EUR
25.09.2015 - WHTF DDP SSK : 126,80 EUR
25.09.2015 - WHTF DDP ZSK : 129,80 EUR
25.09.2015 - WHTS DDP VSK : 284,50 EUR
25.09.2015 - WHTS DDP SSK : 285,50 EUR
25.09.2015 - WHTS DDP ZSK : 288,50 EUR
25.09.2015 - BRLS DDP VSK : 171,50 EUR
25.09.2015 - BRLS DDP SSK : 174,50 EUR
25.09.2015 - BRLS DDP ZSK : 177,50 EUR
25.09.2015 - BRLF DDP VSK : 130,00 EUR
25.09.2015 - BRLF DDP SSK : 133,00 EUR
25.09.2015 - BRLF DDP ZSK : 136,00 EUR
25.09.2015 - RYEA DDP VSK : 119,00 EUR
25.09.2015 - RYEA DDP SSK : 124,40 EUR
25.09.2015 - RYEA DDP ZSK : 125,00 EUR
25.09.2015 - CRNA DDP VSK : 135,25 EUR
25.09.2015 - CRNA DDP SSK : 136,25 EUR
25.09.2015 - CRNA DDP ZSK : 137,25 EUR
25.09.2015 - CRNF DDP VSK : 131,50 EUR
25.09.2015 - CRNF DDP SSK : 132,50 EUR
25.09.2015 - CRNF DDP ZSK : 133,50 EUR
25.09.2015 - RPS DDP VSK : 359,00 EUR
25.09.2015 - RPS DDP SSK : 359,00 EUR
25.09.2015 - RPS DDP ZSK : 359,00 EUR
25.09.2015 - SNF DDP VSK : 333,50 EUR
25.09.2015 - SNF DDP SSK : 333,50 EUR
25.09.2015 - SNF DDP ZSK : 333,50 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,55 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 7,70 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,60 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 7,70 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR