Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 27.05.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Stav na poliach sa výrazne zlepšil po spadnutých zrážkach. Cena obilnín je stabilná, z olejnín zaznamenala mierny vzostup slnečnica.

Kukurica naďalej zotrváva na nízkych úrovniach.

Posypová soľ a emisie zaznamenali mierny pokles.

KBB pripravuje kótovanie cien energetickej štiepky a repkového oleja pre energetické účely.

Ceny tovarov

13.05.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 82,50 EUR
13.05.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 82,50 EUR
13.05.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 82,50 EUR
13.05.2015 - WHTE DDP VSK : 157,33 EUR
13.05.2015 - WHTE DDP SSK : 158,33 EUR
13.05.2015 - WHTE DDP ZSK : 161,33 EUR
13.05.2015 - WHTA DDP VSK : 154,67 EUR
13.05.2015 - WHTA DDP SSK : 155,67 EUR
13.05.2015 - WHTA DDP ZSK : 158,67 EUR
13.05.2015 - WHTB DDP VSK : 150,33 EUR
13.05.2015 - WHTB DDP SSK : 151,33 EUR
13.05.2015 - WHTB DDP ZSK : 154,33 EUR
13.05.2015 - WHTF DDP VSK : 142,33 EUR
13.05.2015 - WHTF DDP SSK : 143,33 EUR
13.05.2015 - WHTF DDP ZSK : 146,33 EUR
13.05.2015 - WHTS DDP VSK : 309,00 EUR
13.05.2015 - WHTS DDP SSK : 310,00 EUR
13.05.2015 - WHTS DDP ZSK : 313,00 EUR
13.05.2015 - BRLS DDP VSK : 177,50 EUR
13.05.2015 - BRLS DDP SSK : 180,50 EUR
13.05.2015 - BRLS DDP ZSK : 183,50 EUR
13.05.2015 - BRLF DDP VSK : 133,50 EUR
13.05.2015 - BRLF DDP SSK : 136,50 EUR
13.05.2015 - BRLF DDP ZSK : 139,50 EUR
13.05.2015 - RYEA DDP VSK : 128,33 EUR
13.05.2015 - RYEA DDP SSK : 131,33 EUR
13.05.2015 - RYEA DDP ZSK : 134,33 EUR
13.05.2015 - CRNA DDP VSK : 126,50 EUR
13.05.2015 - CRNA DDP SSK : 127,50 EUR
13.05.2015 - CRNA DDP ZSK : 128,50 EUR
13.05.2015 - CRNF DDP VSK : 123,00 EUR
13.05.2015 - CRNF DDP SSK : 124,00 EUR
13.05.2015 - CRNF DDP ZSK : 125,00 EUR
13.05.2015 - RPS DDP VSK : 349,33 EUR
13.05.2015 - RPS DDP SSK : 349,33 EUR
13.05.2015 - RPS DDP ZSK : 349,33 EUR
13.05.2015 - SNF DDP VSK : 321,00 EUR
13.05.2015 - SNF DDP SSK : 321,00 EUR
13.05.2015 - SNF DDP ZSK : 321,00 EUR
13.05.2015 - EUA DDP EU : 7,64 EUR
13.05.2015 - CER DDP EU : 0,47 EUR
13.05.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
13.05.2015 - EUAA DDP EU : 7,34 EUR
13.05.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
13.05.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
13.05.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
13.05.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
27.05.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,50 EUR
27.05.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 80,50 EUR
27.05.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 82,50 EUR
27.05.2015 - WHTE DDP VSK : 157,50 EUR
27.05.2015 - WHTE DDP SSK : 158,50 EUR
27.05.2015 - WHTE DDP ZSK : 161,50 EUR
27.05.2015 - WHTA DDP VSK : 154,25 EUR
27.05.2015 - WHTA DDP SSK : 155,25 EUR
27.05.2015 - WHTA DDP ZSK : 158,25 EUR
27.05.2015 - WHTB DDP VSK : 149,75 EUR
27.05.2015 - WHTB DDP SSK : 150,75 EUR
27.05.2015 - WHTB DDP ZSK : 153,75 EUR
27.05.2015 - WHTF DDP VSK : 141,00 EUR
27.05.2015 - WHTF DDP SSK : 142,00 EUR
27.05.2015 - WHTF DDP ZSK : 145,00 EUR
27.05.2015 - WHTS DDP VSK : 303,00 EUR
27.05.2015 - WHTS DDP SSK : 304,00 EUR
27.05.2015 - WHTS DDP ZSK : 307,00 EUR
27.05.2015 - BRLS DDP VSK : 176,67 EUR
27.05.2015 - BRLS DDP SSK : 179,67 EUR
27.05.2015 - BRLS DDP ZSK : 182,67 EUR
27.05.2015 - BRLF DDP VSK : 132,33 EUR
27.05.2015 - BRLF DDP SSK : 135,33 EUR
27.05.2015 - BRLF DDP ZSK : 138,33 EUR
27.05.2015 - RYEA DDP VSK : 127,50 EUR
27.05.2015 - RYEA DDP SSK : 130,50 EUR
27.05.2015 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
27.05.2015 - CRNA DDP VSK : 125,67 EUR
27.05.2015 - CRNA DDP SSK : 126,67 EUR
27.05.2015 - CRNA DDP ZSK : 127,67 EUR
27.05.2015 - CRNF DDP VSK : 121,67 EUR
27.05.2015 - CRNF DDP SSK : 122,67 EUR
27.05.2015 - CRNF DDP ZSK : 123,67 EUR
27.05.2015 - RPS DDP VSK : 354,50 EUR
27.05.2015 - RPS DDP SSK : 354,50 EUR
27.05.2015 - RPS DDP ZSK : 354,50 EUR
27.05.2015 - SNF DDP VSK : 327,25 EUR
27.05.2015 - SNF DDP SSK : 327,25 EUR
27.05.2015 - SNF DDP ZSK : 327,25 EUR
27.05.2015 - EUA DDP EU : 7,17 EUR
27.05.2015 - CER DDP EU : 0,42 EUR
27.05.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
27.05.2015 - EUAA DDP EU : 6,93 EUR
27.05.2015 - VER-GS DDP EU : 0,40 EUR
27.05.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,15 EUR
27.05.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
27.05.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
10.06.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,50 EUR
10.06.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 80,50 EUR
10.06.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 82,50 EUR
10.06.2015 - WHTE DDP VSK : 157,50 EUR
10.06.2015 - WHTE DDP SSK : 158,50 EUR
10.06.2015 - WHTE DDP ZSK : 161,50 EUR
10.06.2015 - WHTA DDP VSK : 154,25 EUR
10.06.2015 - WHTA DDP SSK : 155,25 EUR
10.06.2015 - WHTA DDP ZSK : 158,25 EUR
10.06.2015 - WHTB DDP VSK : 149,75 EUR
10.06.2015 - WHTB DDP SSK : 150,75 EUR
10.06.2015 - WHTB DDP ZSK : 153,75 EUR
10.06.2015 - WHTF DDP VSK : 141,00 EUR
10.06.2015 - WHTF DDP SSK : 142,00 EUR
10.06.2015 - WHTF DDP ZSK : 145,00 EUR
10.06.2015 - WHTS DDP VSK : 303,00 EUR
10.06.2015 - WHTS DDP SSK : 304,00 EUR
10.06.2015 - WHTS DDP ZSK : 307,00 EUR
10.06.2015 - BRLS DDP VSK : 175,00 EUR
10.06.2015 - BRLS DDP SSK : 178,00 EUR
10.06.2015 - BRLS DDP ZSK : 181,00 EUR
10.06.2015 - BRLF DDP VSK : 132,67 EUR
10.06.2015 - BRLF DDP SSK : 135,67 EUR
10.06.2015 - BRLF DDP ZSK : 138,67 EUR
10.06.2015 - RYEA DDP VSK : 127,50 EUR
10.06.2015 - RYEA DDP SSK : 130,50 EUR
10.06.2015 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
10.06.2015 - CRNA DDP VSK : 125,67 EUR
10.06.2015 - CRNA DDP SSK : 126,67 EUR
10.06.2015 - CRNA DDP ZSK : 127,67 EUR
10.06.2015 - CRNF DDP VSK : 121,67 EUR
10.06.2015 - CRNF DDP SSK : 122,67 EUR
10.06.2015 - CRNF DDP ZSK : 123,67 EUR
10.06.2015 - RPS DDP VSK : 353,00 EUR
10.06.2015 - RPS DDP SSK : 353,00 EUR
10.06.2015 - RPS DDP ZSK : 353,00 EUR
10.06.2015 - SNF DDP VSK : 328,00 EUR
10.06.2015 - SNF DDP SSK : 328,00 EUR
10.06.2015 - SNF DDP ZSK : 328,00 EUR
10.06.2015 - EUA DDP EU : 7,17 EUR
10.06.2015 - CER DDP EU : 0,42 EUR
10.06.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
10.06.2015 - EUAA DDP EU : 6,93 EUR
10.06.2015 - VER-GS DDP EU : 0,40 EUR
10.06.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,15 EUR
10.06.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
10.06.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2015 - EUA DDP EU : 7,33 EUR
25.06.2015 - CER DDP EU : 0,44 EUR
25.06.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.06.2015 - EUAA DDP EU : 7,04 EUR
25.06.2015 - VER-GS DDP EU : 0,42 EUR
25.06.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,16 EUR
25.06.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.06.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,39 EUR
25.06.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 81,39 EUR
25.06.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 83,39 EUR
25.06.2015 - WHTE DDP VSK : 155,23 EUR
25.06.2015 - WHTE DDP SSK : 156,23 EUR
25.06.2015 - WHTE DDP ZSK : 159,23 EUR
25.06.2015 - WHTA DDP VSK : 151,63 EUR
25.06.2015 - WHTA DDP SSK : 152,63 EUR
25.06.2015 - WHTA DDP ZSK : 155,63 EUR
25.06.2015 - WHTB DDP VSK : 147,04 EUR
25.06.2015 - WHTB DDP SSK : 148,04 EUR
25.06.2015 - WHTB DDP ZSK : 151,04 EUR
25.06.2015 - WHTF DDP VSK : 138,68 EUR
25.06.2015 - WHTF DDP SSK : 139,68 EUR
25.06.2015 - WHTF DDP ZSK : 142,68 EUR
25.06.2015 - WHTS DDP VSK : 299,35 EUR
25.06.2015 - WHTS DDP SSK : 300,35 EUR
25.06.2015 - WHTS DDP ZSK : 303,35 EUR
25.06.2015 - BRLS DDP VSK : 175,07 EUR
25.06.2015 - BRLS DDP SSK : 178,07 EUR
25.06.2015 - BRLS DDP ZSK : 181,07 EUR
25.06.2015 - BRLF DDP VSK : 133,46 EUR
25.06.2015 - BRLF DDP SSK : 136,46 EUR
25.06.2015 - BRLF DDP ZSK : 139,46 EUR
25.06.2015 - RYEA DDP VSK : 125,77 EUR
25.06.2015 - RYEA DDP SSK : 129,22 EUR
25.06.2015 - RYEA DDP ZSK : 131,77 EUR
25.06.2015 - CRNA DDP VSK : 126,98 EUR
25.06.2015 - CRNA DDP SSK : 127,98 EUR
25.06.2015 - CRNA DDP ZSK : 128,98 EUR
25.06.2015 - CRNF DDP VSK : 122,92 EUR
25.06.2015 - CRNF DDP SSK : 123,92 EUR
25.06.2015 - CRNF DDP ZSK : 124,92 EUR
25.06.2015 - RPS DDP VSK : 353,84 EUR
25.06.2015 - RPS DDP SSK : 353,84 EUR
25.06.2015 - RPS DDP ZSK : 353,84 EUR
25.06.2015 - SNF DDP VSK : 328,84 EUR
25.06.2015 - SNF DDP SSK : 328,84 EUR
25.06.2015 - SNF DDP ZSK : 328,84 EUR
25.07.2015 - EUA DDP EU : 7,66 EUR
25.07.2015 - CER DDP EU : 0,47 EUR
25.07.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.07.2015 - EUAA DDP EU : 7,27 EUR
25.07.2015 - VER-GS DDP EU : 0,46 EUR
25.07.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,18 EUR
25.07.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 81,16 EUR
25.07.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 83,16 EUR
25.07.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 85,16 EUR
25.07.2015 - WHTE DDP VSK : 150,69 EUR
25.07.2015 - WHTE DDP SSK : 151,69 EUR
25.07.2015 - WHTE DDP ZSK : 154,69 EUR
25.07.2015 - WHTA DDP VSK : 146,40 EUR
25.07.2015 - WHTA DDP SSK : 147,40 EUR
25.07.2015 - WHTA DDP ZSK : 150,40 EUR
25.07.2015 - WHTB DDP VSK : 141,61 EUR
25.07.2015 - WHTB DDP SSK : 142,61 EUR
25.07.2015 - WHTB DDP ZSK : 145,61 EUR
25.07.2015 - WHTF DDP VSK : 134,04 EUR
25.07.2015 - WHTF DDP SSK : 135,04 EUR
25.07.2015 - WHTF DDP ZSK : 138,04 EUR
25.07.2015 - WHTS DDP VSK : 292,05 EUR
25.07.2015 - WHTS DDP SSK : 293,05 EUR
25.07.2015 - WHTS DDP ZSK : 296,05 EUR
25.07.2015 - BRLS DDP VSK : 175,20 EUR
25.07.2015 - BRLS DDP SSK : 178,20 EUR
25.07.2015 - BRLS DDP ZSK : 181,20 EUR
25.07.2015 - BRLF DDP VSK : 135,04 EUR
25.07.2015 - BRLF DDP SSK : 138,04 EUR
25.07.2015 - BRLF DDP ZSK : 141,04 EUR
25.07.2015 - RYEA DDP VSK : 122,32 EUR
25.07.2015 - RYEA DDP SSK : 126,65 EUR
25.07.2015 - RYEA DDP ZSK : 128,32 EUR
25.07.2015 - CRNA DDP VSK : 129,61 EUR
25.07.2015 - CRNA DDP SSK : 130,61 EUR
25.07.2015 - CRNA DDP ZSK : 131,61 EUR
25.07.2015 - CRNF DDP VSK : 125,42 EUR
25.07.2015 - CRNF DDP SSK : 126,42 EUR
25.07.2015 - CRNF DDP ZSK : 127,42 EUR
25.07.2015 - RPS DDP VSK : 355,52 EUR
25.07.2015 - RPS DDP SSK : 355,52 EUR
25.07.2015 - RPS DDP ZSK : 355,52 EUR
25.07.2015 - SNF DDP VSK : 330,52 EUR
25.07.2015 - SNF DDP SSK : 330,52 EUR
25.07.2015 - SNF DDP ZSK : 330,52 EUR
25.08.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
25.08.2015 - CER DDP EU : 0,50 EUR
25.08.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.08.2015 - EUAA DDP EU : 7,50 EUR
25.08.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.08.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.08.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 83,00 EUR
25.08.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 85,00 EUR
25.08.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 87,00 EUR
25.08.2015 - WHTE DDP VSK : 146,00 EUR
25.08.2015 - WHTE DDP SSK : 147,00 EUR
25.08.2015 - WHTE DDP ZSK : 150,00 EUR
25.08.2015 - WHTA DDP VSK : 141,00 EUR
25.08.2015 - WHTA DDP SSK : 142,00 EUR
25.08.2015 - WHTA DDP ZSK : 145,00 EUR
25.08.2015 - WHTB DDP VSK : 136,00 EUR
25.08.2015 - WHTB DDP SSK : 137,00 EUR
25.08.2015 - WHTB DDP ZSK : 140,00 EUR
25.08.2015 - WHTF DDP VSK : 129,25 EUR
25.08.2015 - WHTF DDP SSK : 130,25 EUR
25.08.2015 - WHTF DDP ZSK : 133,25 EUR
25.08.2015 - WHTS DDP VSK : 284,50 EUR
25.08.2015 - WHTS DDP SSK : 285,50 EUR
25.08.2015 - WHTS DDP ZSK : 288,50 EUR
25.08.2015 - BRLS DDP VSK : 175,33 EUR
25.08.2015 - BRLS DDP SSK : 178,33 EUR
25.08.2015 - BRLS DDP ZSK : 181,33 EUR
25.08.2015 - BRLF DDP VSK : 136,67 EUR
25.08.2015 - BRLF DDP SSK : 139,67 EUR
25.08.2015 - BRLF DDP ZSK : 142,67 EUR
25.08.2015 - RYEA DDP VSK : 118,75 EUR
25.08.2015 - RYEA DDP SSK : 124,00 EUR
25.08.2015 - RYEA DDP ZSK : 124,75 EUR
25.08.2015 - CRNA DDP VSK : 132,33 EUR
25.08.2015 - CRNA DDP SSK : 133,33 EUR
25.08.2015 - CRNA DDP ZSK : 134,33 EUR
25.08.2015 - CRNF DDP VSK : 128,00 EUR
25.08.2015 - CRNF DDP SSK : 129,00 EUR
25.08.2015 - CRNF DDP ZSK : 130,00 EUR
25.08.2015 - RPS DDP VSK : 357,25 EUR
25.08.2015 - RPS DDP SSK : 357,25 EUR
25.08.2015 - RPS DDP ZSK : 357,25 EUR
25.08.2015 - SNF DDP VSK : 332,25 EUR
25.08.2015 - SNF DDP SSK : 332,25 EUR
25.08.2015 - SNF DDP ZSK : 332,25 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,55 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 7,70 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,60 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 7,70 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR