Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 14.05.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín sú stále na rovnakej úrovni, olejniny vplyvom nedostatku vlahy a obáv zo znížených výnosov mierne stúpaju. Kukurica zaznamenáva pokles, stav osiatých plôch sa javí zatiaľ v normálnom stave.

Ceny emisií CO2 mierne stúpaju.

Posypová soľ zaznamenáva mierny pokles.

Ceny tovarov

30.04.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 83,50 EUR
30.04.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 83,50 EUR
30.04.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 83,50 EUR
30.04.2015 - WHTE DDP VSK : 157,25 EUR
30.04.2015 - WHTE DDP SSK : 159,25 EUR
30.04.2015 - WHTE DDP ZSK : 162,25 EUR
30.04.2015 - WHTA DDP VSK : 154,75 EUR
30.04.2015 - WHTA DDP SSK : 156,75 EUR
30.04.2015 - WHTA DDP ZSK : 159,75 EUR
30.04.2015 - WHTB DDP VSK : 149,75 EUR
30.04.2015 - WHTB DDP SSK : 151,75 EUR
30.04.2015 - WHTB DDP ZSK : 154,75 EUR
30.04.2015 - WHTF DDP VSK : 142,25 EUR
30.04.2015 - WHTF DDP SSK : 144,25 EUR
30.04.2015 - WHTF DDP ZSK : 147,25 EUR
30.04.2015 - WHTS DDP VSK : 307,00 EUR
30.04.2015 - WHTS DDP SSK : 309,00 EUR
30.04.2015 - WHTS DDP ZSK : 312,00 EUR
30.04.2015 - BRLS DDP VSK : 176,50 EUR
30.04.2015 - BRLS DDP SSK : 180,50 EUR
30.04.2015 - BRLS DDP ZSK : 183,50 EUR
30.04.2015 - BRLF DDP VSK : 132,50 EUR
30.04.2015 - BRLF DDP SSK : 136,50 EUR
30.04.2015 - BRLF DDP ZSK : 139,50 EUR
30.04.2015 - RYEA DDP VSK : 126,50 EUR
30.04.2015 - RYEA DDP SSK : 130,50 EUR
30.04.2015 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
30.04.2015 - CRNA DDP VSK : 133,50 EUR
30.04.2015 - CRNA DDP SSK : 135,50 EUR
30.04.2015 - CRNA DDP ZSK : 138,50 EUR
30.04.2015 - CRNF DDP VSK : 131,50 EUR
30.04.2015 - CRNF DDP SSK : 133,50 EUR
30.04.2015 - CRNF DDP ZSK : 136,50 EUR
30.04.2015 - RPS DDP VSK : 341,25 EUR
30.04.2015 - RPS DDP SSK : 341,25 EUR
30.04.2015 - RPS DDP ZSK : 341,25 EUR
30.04.2015 - SNF DDP VSK : 317,50 EUR
30.04.2015 - SNF DDP SSK : 317,50 EUR
30.04.2015 - SNF DDP ZSK : 317,50 EUR
30.04.2015 - EUA DDP EU : 7,46 EUR
30.04.2015 - CER DDP EU : 0,50 EUR
30.04.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
30.04.2015 - EUAA DDP EU : 7,23 EUR
30.04.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
30.04.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
30.04.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
30.04.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
14.05.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 80,50 EUR
14.05.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 82,50 EUR
14.05.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 84,50 EUR
14.05.2015 - WHTE DDP VSK : 156,33 EUR
14.05.2015 - WHTE DDP SSK : 158,33 EUR
14.05.2015 - WHTE DDP ZSK : 161,33 EUR
14.05.2015 - WHTA DDP VSK : 153,67 EUR
14.05.2015 - WHTA DDP SSK : 155,67 EUR
14.05.2015 - WHTA DDP ZSK : 158,67 EUR
14.05.2015 - WHTB DDP VSK : 149,33 EUR
14.05.2015 - WHTB DDP SSK : 151,33 EUR
14.05.2015 - WHTB DDP ZSK : 154,33 EUR
14.05.2015 - WHTF DDP VSK : 141,33 EUR
14.05.2015 - WHTF DDP SSK : 143,33 EUR
14.05.2015 - WHTF DDP ZSK : 146,33 EUR
14.05.2015 - WHTS DDP VSK : 308,00 EUR
14.05.2015 - WHTS DDP SSK : 310,00 EUR
14.05.2015 - WHTS DDP ZSK : 313,00 EUR
14.05.2015 - BRLS DDP VSK : 176,50 EUR
14.05.2015 - BRLS DDP SSK : 180,50 EUR
14.05.2015 - BRLS DDP ZSK : 183,50 EUR
14.05.2015 - BRLF DDP VSK : 132,50 EUR
14.05.2015 - BRLF DDP SSK : 136,50 EUR
14.05.2015 - BRLF DDP ZSK : 139,50 EUR
14.05.2015 - RYEA DDP VSK : 127,33 EUR
14.05.2015 - RYEA DDP SSK : 131,33 EUR
14.05.2015 - RYEA DDP ZSK : 134,33 EUR
14.05.2015 - CRNA DDP VSK : 123,50 EUR
14.05.2015 - CRNA DDP SSK : 125,50 EUR
14.05.2015 - CRNA DDP ZSK : 128,50 EUR
14.05.2015 - CRNF DDP VSK : 120,00 EUR
14.05.2015 - CRNF DDP SSK : 122,00 EUR
14.05.2015 - CRNF DDP ZSK : 125,00 EUR
14.05.2015 - RPS DDP VSK : 349,67 EUR
14.05.2015 - RPS DDP SSK : 349,67 EUR
14.05.2015 - RPS DDP ZSK : 349,67 EUR
14.05.2015 - SNF DDP VSK : 321,33 EUR
14.05.2015 - SNF DDP SSK : 321,33 EUR
14.05.2015 - SNF DDP ZSK : 321,33 EUR
14.05.2015 - EUA DDP EU : 7,64 EUR
14.05.2015 - CER DDP EU : 0,47 EUR
14.05.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
14.05.2015 - EUAA DDP EU : 7,34 EUR
14.05.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
14.05.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
14.05.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
14.05.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
28.05.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 81,50 EUR
28.05.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 83,50 EUR
28.05.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 85,50 EUR
28.05.2015 - WHTE DDP VSK : 156,33 EUR
28.05.2015 - WHTE DDP SSK : 158,33 EUR
28.05.2015 - WHTE DDP ZSK : 161,33 EUR
28.05.2015 - WHTA DDP VSK : 153,67 EUR
28.05.2015 - WHTA DDP SSK : 155,67 EUR
28.05.2015 - WHTA DDP ZSK : 158,67 EUR
28.05.2015 - WHTB DDP VSK : 149,33 EUR
28.05.2015 - WHTB DDP SSK : 151,33 EUR
28.05.2015 - WHTB DDP ZSK : 154,33 EUR
28.05.2015 - WHTF DDP VSK : 141,33 EUR
28.05.2015 - WHTF DDP SSK : 143,33 EUR
28.05.2015 - WHTF DDP ZSK : 146,33 EUR
28.05.2015 - WHTS DDP VSK : 308,00 EUR
28.05.2015 - WHTS DDP SSK : 310,00 EUR
28.05.2015 - WHTS DDP ZSK : 313,00 EUR
28.05.2015 - BRLS DDP VSK : 176,50 EUR
28.05.2015 - BRLS DDP SSK : 180,50 EUR
28.05.2015 - BRLS DDP ZSK : 183,50 EUR
28.05.2015 - BRLF DDP VSK : 133,00 EUR
28.05.2015 - BRLF DDP SSK : 137,00 EUR
28.05.2015 - BRLF DDP ZSK : 140,00 EUR
28.05.2015 - RYEA DDP VSK : 127,33 EUR
28.05.2015 - RYEA DDP SSK : 131,33 EUR
28.05.2015 - RYEA DDP ZSK : 134,33 EUR
28.05.2015 - CRNA DDP VSK : 123,50 EUR
28.05.2015 - CRNA DDP SSK : 125,50 EUR
28.05.2015 - CRNA DDP ZSK : 128,50 EUR
28.05.2015 - CRNF DDP VSK : 120,00 EUR
28.05.2015 - CRNF DDP SSK : 122,00 EUR
28.05.2015 - CRNF DDP ZSK : 125,00 EUR
28.05.2015 - RPS DDP VSK : 350,33 EUR
28.05.2015 - RPS DDP SSK : 350,33 EUR
28.05.2015 - RPS DDP ZSK : 350,33 EUR
28.05.2015 - SNF DDP VSK : 321,33 EUR
28.05.2015 - SNF DDP SSK : 321,33 EUR
28.05.2015 - SNF DDP ZSK : 321,33 EUR
28.05.2015 - EUA DDP EU : 7,64 EUR
28.05.2015 - CER DDP EU : 0,47 EUR
28.05.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
28.05.2015 - EUAA DDP EU : 7,34 EUR
28.05.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
28.05.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
28.05.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
28.05.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2015 - EUA DDP EU : 7,75 EUR
25.06.2015 - CER DDP EU : 0,48 EUR
25.06.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.06.2015 - EUAA DDP EU : 7,39 EUR
25.06.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.06.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.06.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.06.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 82,29 EUR
25.06.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 84,29 EUR
25.06.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 86,29 EUR
25.06.2015 - WHTE DDP VSK : 159,48 EUR
25.06.2015 - WHTE DDP SSK : 161,48 EUR
25.06.2015 - WHTE DDP ZSK : 164,48 EUR
25.06.2015 - WHTA DDP VSK : 155,56 EUR
25.06.2015 - WHTA DDP SSK : 157,56 EUR
25.06.2015 - WHTA DDP ZSK : 160,56 EUR
25.06.2015 - WHTB DDP VSK : 151,01 EUR
25.06.2015 - WHTB DDP SSK : 153,01 EUR
25.06.2015 - WHTB DDP ZSK : 156,01 EUR
25.06.2015 - WHTF DDP VSK : 141,75 EUR
25.06.2015 - WHTF DDP SSK : 143,75 EUR
25.06.2015 - WHTF DDP ZSK : 146,75 EUR
25.06.2015 - WHTS DDP VSK : 310,52 EUR
25.06.2015 - WHTS DDP SSK : 312,52 EUR
25.06.2015 - WHTS DDP ZSK : 315,52 EUR
25.06.2015 - BRLS DDP VSK : 178,86 EUR
25.06.2015 - BRLS DDP SSK : 182,86 EUR
25.06.2015 - BRLS DDP ZSK : 185,86 EUR
25.06.2015 - BRLF DDP VSK : 134,10 EUR
25.06.2015 - BRLF DDP SSK : 138,10 EUR
25.06.2015 - BRLF DDP ZSK : 141,10 EUR
25.06.2015 - RYEA DDP VSK : 129,43 EUR
25.06.2015 - RYEA DDP SSK : 134,06 EUR
25.06.2015 - RYEA DDP ZSK : 136,43 EUR
25.06.2015 - CRNA DDP VSK : 125,86 EUR
25.06.2015 - CRNA DDP SSK : 127,86 EUR
25.06.2015 - CRNA DDP ZSK : 130,86 EUR
25.06.2015 - CRNF DDP VSK : 122,20 EUR
25.06.2015 - CRNF DDP SSK : 124,20 EUR
25.06.2015 - CRNF DDP ZSK : 127,20 EUR
25.06.2015 - RPS DDP VSK : 351,59 EUR
25.06.2015 - RPS DDP SSK : 351,59 EUR
25.06.2015 - RPS DDP ZSK : 351,59 EUR
25.06.2015 - SNF DDP VSK : 323,43 EUR
25.06.2015 - SNF DDP SSK : 323,43 EUR
25.06.2015 - SNF DDP ZSK : 323,43 EUR
25.07.2015 - EUA DDP EU : 7,87 EUR
25.07.2015 - CER DDP EU : 0,49 EUR
25.07.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.07.2015 - EUAA DDP EU : 7,44 EUR
25.07.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.07.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.07.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 83,13 EUR
25.07.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 85,13 EUR
25.07.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 87,13 EUR
25.07.2015 - WHTE DDP VSK : 162,85 EUR
25.07.2015 - WHTE DDP SSK : 164,85 EUR
25.07.2015 - WHTE DDP ZSK : 167,85 EUR
25.07.2015 - WHTA DDP VSK : 157,58 EUR
25.07.2015 - WHTA DDP SSK : 159,58 EUR
25.07.2015 - WHTA DDP ZSK : 162,58 EUR
25.07.2015 - WHTB DDP VSK : 152,81 EUR
25.07.2015 - WHTB DDP SSK : 154,81 EUR
25.07.2015 - WHTB DDP ZSK : 157,81 EUR
25.07.2015 - WHTF DDP VSK : 142,20 EUR
25.07.2015 - WHTF DDP SSK : 144,20 EUR
25.07.2015 - WHTF DDP ZSK : 147,20 EUR
25.07.2015 - WHTS DDP VSK : 313,21 EUR
25.07.2015 - WHTS DDP SSK : 315,21 EUR
25.07.2015 - WHTS DDP ZSK : 318,21 EUR
25.07.2015 - BRLS DDP VSK : 181,39 EUR
25.07.2015 - BRLS DDP SSK : 185,39 EUR
25.07.2015 - BRLS DDP ZSK : 188,39 EUR
25.07.2015 - BRLF DDP VSK : 135,28 EUR
25.07.2015 - BRLF DDP SSK : 139,28 EUR
25.07.2015 - BRLF DDP ZSK : 142,28 EUR
25.07.2015 - RYEA DDP VSK : 131,68 EUR
25.07.2015 - RYEA DDP SSK : 136,98 EUR
25.07.2015 - RYEA DDP ZSK : 138,68 EUR
25.07.2015 - CRNA DDP VSK : 128,39 EUR
25.07.2015 - CRNA DDP SSK : 130,39 EUR
25.07.2015 - CRNA DDP ZSK : 133,39 EUR
25.07.2015 - CRNF DDP VSK : 124,56 EUR
25.07.2015 - CRNF DDP SSK : 126,56 EUR
25.07.2015 - CRNF DDP ZSK : 129,56 EUR
25.07.2015 - RPS DDP VSK : 352,94 EUR
25.07.2015 - RPS DDP SSK : 352,94 EUR
25.07.2015 - RPS DDP ZSK : 352,94 EUR
25.07.2015 - SNF DDP VSK : 325,68 EUR
25.07.2015 - SNF DDP SSK : 325,68 EUR
25.07.2015 - SNF DDP ZSK : 325,68 EUR
25.08.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
25.08.2015 - CER DDP EU : 0,50 EUR
25.08.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.08.2015 - EUAA DDP EU : 7,50 EUR
25.08.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.08.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.08.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 84,00 EUR
25.08.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 86,00 EUR
25.08.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 88,00 EUR
25.08.2015 - WHTE DDP VSK : 166,33 EUR
25.08.2015 - WHTE DDP SSK : 168,33 EUR
25.08.2015 - WHTE DDP ZSK : 171,33 EUR
25.08.2015 - WHTA DDP VSK : 159,67 EUR
25.08.2015 - WHTA DDP SSK : 161,67 EUR
25.08.2015 - WHTA DDP ZSK : 164,67 EUR
25.08.2015 - WHTB DDP VSK : 154,67 EUR
25.08.2015 - WHTB DDP SSK : 156,67 EUR
25.08.2015 - WHTB DDP ZSK : 159,67 EUR
25.08.2015 - WHTF DDP VSK : 142,67 EUR
25.08.2015 - WHTF DDP SSK : 144,67 EUR
25.08.2015 - WHTF DDP ZSK : 147,67 EUR
25.08.2015 - WHTS DDP VSK : 316,00 EUR
25.08.2015 - WHTS DDP SSK : 318,00 EUR
25.08.2015 - WHTS DDP ZSK : 321,00 EUR
25.08.2015 - BRLS DDP VSK : 184,00 EUR
25.08.2015 - BRLS DDP SSK : 188,00 EUR
25.08.2015 - BRLS DDP ZSK : 191,00 EUR
25.08.2015 - BRLF DDP VSK : 136,50 EUR
25.08.2015 - BRLF DDP SSK : 140,50 EUR
25.08.2015 - BRLF DDP ZSK : 143,50 EUR
25.08.2015 - RYEA DDP VSK : 134,00 EUR
25.08.2015 - RYEA DDP SSK : 140,00 EUR
25.08.2015 - RYEA DDP ZSK : 141,00 EUR
25.08.2015 - CRNA DDP VSK : 131,00 EUR
25.08.2015 - CRNA DDP SSK : 133,00 EUR
25.08.2015 - CRNA DDP ZSK : 136,00 EUR
25.08.2015 - CRNF DDP VSK : 127,00 EUR
25.08.2015 - CRNF DDP SSK : 129,00 EUR
25.08.2015 - CRNF DDP ZSK : 132,00 EUR
25.08.2015 - RPS DDP VSK : 354,33 EUR
25.08.2015 - RPS DDP SSK : 354,33 EUR
25.08.2015 - RPS DDP ZSK : 354,33 EUR
25.08.2015 - SNF DDP VSK : 328,00 EUR
25.08.2015 - SNF DDP SSK : 328,00 EUR
25.08.2015 - SNF DDP ZSK : 328,00 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,55 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 7,70 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,60 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 7,70 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR