Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 30.04.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

V poľnohospodárstve naďalej pretrváva nedostatok vlahy. Na repke producenti už očakávajú znížené výnosy.

Ceny posypovej soli a emisií CO2 sú stabilizované.

Cenový burzový výbor sa začal zaoberať prípravou kótovania energetickej štiepky, pričom ceny sú uvádzané v Eur/GJ - t.j. podľa výhrevnosti štiepky.

Energetická štiekpka bude na KBB kótovaná listnatá aj ihličnatá v pripravovanej novej sekcii energetiky.

Ceny tovarov

16.04.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 86,25 EUR
16.04.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 86,25 EUR
16.04.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 86,25 EUR
16.04.2015 - WHTE DDP VSK : 155,64 EUR
16.04.2015 - WHTE DDP SSK : 157,64 EUR
16.04.2015 - WHTE DDP ZSK : 160,64 EUR
16.04.2015 - WHTA DDP VSK : 152,89 EUR
16.04.2015 - WHTA DDP SSK : 154,89 EUR
16.04.2015 - WHTA DDP ZSK : 157,89 EUR
16.04.2015 - WHTB DDP VSK : 147,36 EUR
16.04.2015 - WHTB DDP SSK : 149,36 EUR
16.04.2015 - WHTB DDP ZSK : 152,36 EUR
16.04.2015 - WHTF DDP VSK : 142,25 EUR
16.04.2015 - WHTF DDP SSK : 144,25 EUR
16.04.2015 - WHTF DDP ZSK : 147,25 EUR
16.04.2015 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
16.04.2015 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
16.04.2015 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
16.04.2015 - BRLS DDP VSK : 173,30 EUR
16.04.2015 - BRLS DDP SSK : 177,30 EUR
16.04.2015 - BRLS DDP ZSK : 180,30 EUR
16.04.2015 - BRLF DDP VSK : 120,45 EUR
16.04.2015 - BRLF DDP SSK : 124,45 EUR
16.04.2015 - BRLF DDP ZSK : 127,45 EUR
16.04.2015 - RYEA DDP VSK : 126,50 EUR
16.04.2015 - RYEA DDP SSK : 130,50 EUR
16.04.2015 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
16.04.2015 - CRNA DDP VSK : 126,00 EUR
16.04.2015 - CRNA DDP SSK : 128,00 EUR
16.04.2015 - CRNA DDP ZSK : 131,00 EUR
16.04.2015 - CRNF DDP VSK : 115,08 EUR
16.04.2015 - CRNF DDP SSK : 117,08 EUR
16.04.2015 - CRNF DDP ZSK : 120,08 EUR
16.04.2015 - RPS DDP VSK : 335,50 EUR
16.04.2015 - RPS DDP SSK : 335,50 EUR
16.04.2015 - RPS DDP ZSK : 335,50 EUR
16.04.2015 - SNF DDP VSK : 315,75 EUR
16.04.2015 - SNF DDP SSK : 315,75 EUR
16.04.2015 - SNF DDP ZSK : 315,75 EUR
16.04.2015 - EUA DDP EU : 6,75 EUR
16.04.2015 - CER DDP EU : 0,02 EUR
16.04.2015 - ERU DDP EU : 0,02 EUR
16.04.2015 - EUAA DDP EU : 6,51 EUR
16.04.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
16.04.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
16.04.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
16.04.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
30.04.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 81,50 EUR
30.04.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 83,50 EUR
30.04.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 85,50 EUR
30.04.2015 - WHTE DDP VSK : 157,25 EUR
30.04.2015 - WHTE DDP SSK : 159,25 EUR
30.04.2015 - WHTE DDP ZSK : 162,25 EUR
30.04.2015 - WHTA DDP VSK : 154,75 EUR
30.04.2015 - WHTA DDP SSK : 156,75 EUR
30.04.2015 - WHTA DDP ZSK : 159,75 EUR
30.04.2015 - WHTB DDP VSK : 149,75 EUR
30.04.2015 - WHTB DDP SSK : 151,75 EUR
30.04.2015 - WHTB DDP ZSK : 154,75 EUR
30.04.2015 - WHTF DDP VSK : 142,25 EUR
30.04.2015 - WHTF DDP SSK : 144,25 EUR
30.04.2015 - WHTF DDP ZSK : 147,25 EUR
30.04.2015 - WHTS DDP VSK : 307,00 EUR
30.04.2015 - WHTS DDP SSK : 309,00 EUR
30.04.2015 - WHTS DDP ZSK : 312,00 EUR
30.04.2015 - BRLS DDP VSK : 176,50 EUR
30.04.2015 - BRLS DDP SSK : 180,50 EUR
30.04.2015 - BRLS DDP ZSK : 183,50 EUR
30.04.2015 - BRLF DDP VSK : 132,50 EUR
30.04.2015 - BRLF DDP SSK : 136,50 EUR
30.04.2015 - BRLF DDP ZSK : 139,50 EUR
30.04.2015 - RYEA DDP VSK : 126,50 EUR
30.04.2015 - RYEA DDP SSK : 130,50 EUR
30.04.2015 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
30.04.2015 - CRNA DDP VSK : 133,50 EUR
30.04.2015 - CRNA DDP SSK : 135,50 EUR
30.04.2015 - CRNA DDP ZSK : 138,50 EUR
30.04.2015 - CRNF DDP VSK : 131,50 EUR
30.04.2015 - CRNF DDP SSK : 133,50 EUR
30.04.2015 - CRNF DDP ZSK : 136,50 EUR
30.04.2015 - RPS DDP VSK : 341,25 EUR
30.04.2015 - RPS DDP SSK : 341,25 EUR
30.04.2015 - RPS DDP ZSK : 341,25 EUR
30.04.2015 - SNF DDP VSK : 317,50 EUR
30.04.2015 - SNF DDP SSK : 317,50 EUR
30.04.2015 - SNF DDP ZSK : 317,50 EUR
30.04.2015 - EUA DDP EU : 7,46 EUR
30.04.2015 - CER DDP EU : 0,50 EUR
30.04.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
30.04.2015 - EUAA DDP EU : 7,23 EUR
30.04.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
30.04.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
30.04.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
30.04.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
14.05.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 82,50 EUR
14.05.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 84,50 EUR
14.05.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 86,50 EUR
14.05.2015 - WHTE DDP VSK : 157,25 EUR
14.05.2015 - WHTE DDP SSK : 159,25 EUR
14.05.2015 - WHTE DDP ZSK : 162,25 EUR
14.05.2015 - WHTA DDP VSK : 154,75 EUR
14.05.2015 - WHTA DDP SSK : 156,75 EUR
14.05.2015 - WHTA DDP ZSK : 159,75 EUR
14.05.2015 - WHTB DDP VSK : 149,75 EUR
14.05.2015 - WHTB DDP SSK : 151,75 EUR
14.05.2015 - WHTB DDP ZSK : 154,75 EUR
14.05.2015 - WHTF DDP VSK : 142,25 EUR
14.05.2015 - WHTF DDP SSK : 144,25 EUR
14.05.2015 - WHTF DDP ZSK : 147,25 EUR
14.05.2015 - WHTS DDP VSK : 307,00 EUR
14.05.2015 - WHTS DDP SSK : 309,00 EUR
14.05.2015 - WHTS DDP ZSK : 312,00 EUR
14.05.2015 - BRLS DDP VSK : 176,50 EUR
14.05.2015 - BRLS DDP SSK : 180,50 EUR
14.05.2015 - BRLS DDP ZSK : 183,50 EUR
14.05.2015 - BRLF DDP VSK : 133,00 EUR
14.05.2015 - BRLF DDP SSK : 137,00 EUR
14.05.2015 - BRLF DDP ZSK : 140,00 EUR
14.05.2015 - RYEA DDP VSK : 126,50 EUR
14.05.2015 - RYEA DDP SSK : 130,50 EUR
14.05.2015 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
14.05.2015 - CRNA DDP VSK : 135,50 EUR
14.05.2015 - CRNA DDP SSK : 137,50 EUR
14.05.2015 - CRNA DDP ZSK : 140,50 EUR
14.05.2015 - CRNF DDP VSK : 133,50 EUR
14.05.2015 - CRNF DDP SSK : 135,50 EUR
14.05.2015 - CRNF DDP ZSK : 138,50 EUR
14.05.2015 - RPS DDP VSK : 342,25 EUR
14.05.2015 - RPS DDP SSK : 342,25 EUR
14.05.2015 - RPS DDP ZSK : 342,25 EUR
14.05.2015 - SNF DDP VSK : 318,00 EUR
14.05.2015 - SNF DDP SSK : 318,00 EUR
14.05.2015 - SNF DDP ZSK : 318,00 EUR
14.05.2015 - EUA DDP EU : 7,47 EUR
14.05.2015 - CER DDP EU : 0,51 EUR
14.05.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
14.05.2015 - EUAA DDP EU : 7,24 EUR
14.05.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
14.05.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
14.05.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
14.05.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2015 - EUA DDP EU : 7,55 EUR
25.05.2015 - CER DDP EU : 0,45 EUR
25.05.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.05.2015 - EUAA DDP EU : 7,28 EUR
25.05.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.05.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.05.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.05.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 82,65 EUR
25.05.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 84,65 EUR
25.05.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 86,65 EUR
25.05.2015 - WHTE DDP VSK : 158,63 EUR
25.05.2015 - WHTE DDP SSK : 160,63 EUR
25.05.2015 - WHTE DDP ZSK : 163,63 EUR
25.05.2015 - WHTA DDP VSK : 155,55 EUR
25.05.2015 - WHTA DDP SSK : 157,55 EUR
25.05.2015 - WHTA DDP ZSK : 160,55 EUR
25.05.2015 - WHTB DDP VSK : 150,55 EUR
25.05.2015 - WHTB DDP SSK : 152,55 EUR
25.05.2015 - WHTB DDP ZSK : 155,55 EUR
25.05.2015 - WHTF DDP VSK : 142,44 EUR
25.05.2015 - WHTF DDP SSK : 144,44 EUR
25.05.2015 - WHTF DDP ZSK : 147,44 EUR
25.05.2015 - WHTS DDP VSK : 308,38 EUR
25.05.2015 - WHTS DDP SSK : 310,38 EUR
25.05.2015 - WHTS DDP ZSK : 313,38 EUR
25.05.2015 - BRLS DDP VSK : 177,65 EUR
25.05.2015 - BRLS DDP SSK : 181,65 EUR
25.05.2015 - BRLS DDP ZSK : 184,65 EUR
25.05.2015 - BRLF DDP VSK : 133,53 EUR
25.05.2015 - BRLF DDP SSK : 137,53 EUR
25.05.2015 - BRLF DDP ZSK : 140,53 EUR
25.05.2015 - RYEA DDP VSK : 127,65 EUR
25.05.2015 - RYEA DDP SSK : 131,99 EUR
25.05.2015 - RYEA DDP ZSK : 134,65 EUR
25.05.2015 - CRNA DDP VSK : 136,34 EUR
25.05.2015 - CRNA DDP SSK : 138,34 EUR
25.05.2015 - CRNA DDP ZSK : 141,34 EUR
25.05.2015 - CRNF DDP VSK : 134,42 EUR
25.05.2015 - CRNF DDP SSK : 136,42 EUR
25.05.2015 - CRNF DDP ZSK : 139,42 EUR
25.05.2015 - RPS DDP VSK : 343,20 EUR
25.05.2015 - RPS DDP SSK : 343,20 EUR
25.05.2015 - RPS DDP ZSK : 343,20 EUR
25.05.2015 - SNF DDP VSK : 319,03 EUR
25.05.2015 - SNF DDP SSK : 319,03 EUR
25.05.2015 - SNF DDP ZSK : 319,03 EUR
25.06.2015 - EUA DDP EU : 7,78 EUR
25.06.2015 - CER DDP EU : 0,27 EUR
25.06.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.06.2015 - EUAA DDP EU : 7,39 EUR
25.06.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.06.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.06.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.06.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 83,08 EUR
25.06.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 85,08 EUR
25.06.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 87,08 EUR
25.06.2015 - WHTE DDP VSK : 162,50 EUR
25.06.2015 - WHTE DDP SSK : 164,50 EUR
25.06.2015 - WHTE DDP ZSK : 167,50 EUR
25.06.2015 - WHTA DDP VSK : 157,81 EUR
25.06.2015 - WHTA DDP SSK : 159,81 EUR
25.06.2015 - WHTA DDP ZSK : 162,81 EUR
25.06.2015 - WHTB DDP VSK : 152,81 EUR
25.06.2015 - WHTB DDP SSK : 154,81 EUR
25.06.2015 - WHTB DDP ZSK : 157,81 EUR
25.06.2015 - WHTF DDP VSK : 142,98 EUR
25.06.2015 - WHTF DDP SSK : 144,98 EUR
25.06.2015 - WHTF DDP ZSK : 147,98 EUR
25.06.2015 - WHTS DDP VSK : 312,25 EUR
25.06.2015 - WHTS DDP SSK : 314,25 EUR
25.06.2015 - WHTS DDP ZSK : 317,25 EUR
25.06.2015 - BRLS DDP VSK : 180,88 EUR
25.06.2015 - BRLS DDP SSK : 184,88 EUR
25.06.2015 - BRLS DDP ZSK : 187,88 EUR
25.06.2015 - BRLF DDP VSK : 135,04 EUR
25.06.2015 - BRLF DDP SSK : 139,04 EUR
25.06.2015 - BRLF DDP ZSK : 142,04 EUR
25.06.2015 - RYEA DDP VSK : 130,88 EUR
25.06.2015 - RYEA DDP SSK : 136,19 EUR
25.06.2015 - RYEA DDP ZSK : 137,88 EUR
25.06.2015 - CRNA DDP VSK : 138,71 EUR
25.06.2015 - CRNA DDP SSK : 140,71 EUR
25.06.2015 - CRNA DDP ZSK : 143,71 EUR
25.06.2015 - CRNF DDP VSK : 137,00 EUR
25.06.2015 - CRNF DDP SSK : 139,00 EUR
25.06.2015 - CRNF DDP ZSK : 142,00 EUR
25.06.2015 - RPS DDP VSK : 345,90 EUR
25.06.2015 - RPS DDP SSK : 345,90 EUR
25.06.2015 - RPS DDP ZSK : 345,90 EUR
25.06.2015 - SNF DDP VSK : 321,94 EUR
25.06.2015 - SNF DDP SSK : 321,94 EUR
25.06.2015 - SNF DDP ZSK : 321,94 EUR
25.07.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
25.07.2015 - CER DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
25.07.2015 - EUAA DDP EU : 7,50 EUR
25.07.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.07.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.07.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 83,50 EUR
25.07.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 85,50 EUR
25.07.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 87,50 EUR
25.07.2015 - WHTE DDP VSK : 166,25 EUR
25.07.2015 - WHTE DDP SSK : 168,25 EUR
25.07.2015 - WHTE DDP ZSK : 171,25 EUR
25.07.2015 - WHTA DDP VSK : 160,00 EUR
25.07.2015 - WHTA DDP SSK : 162,00 EUR
25.07.2015 - WHTA DDP ZSK : 165,00 EUR
25.07.2015 - WHTB DDP VSK : 155,00 EUR
25.07.2015 - WHTB DDP SSK : 157,00 EUR
25.07.2015 - WHTB DDP ZSK : 160,00 EUR
25.07.2015 - WHTF DDP VSK : 143,50 EUR
25.07.2015 - WHTF DDP SSK : 145,50 EUR
25.07.2015 - WHTF DDP ZSK : 148,50 EUR
25.07.2015 - WHTS DDP VSK : 316,00 EUR
25.07.2015 - WHTS DDP SSK : 318,00 EUR
25.07.2015 - WHTS DDP ZSK : 321,00 EUR
25.07.2015 - BRLS DDP VSK : 184,00 EUR
25.07.2015 - BRLS DDP SSK : 188,00 EUR
25.07.2015 - BRLS DDP ZSK : 191,00 EUR
25.07.2015 - BRLF DDP VSK : 136,50 EUR
25.07.2015 - BRLF DDP SSK : 140,50 EUR
25.07.2015 - BRLF DDP ZSK : 143,50 EUR
25.07.2015 - RYEA DDP VSK : 134,00 EUR
25.07.2015 - RYEA DDP SSK : 140,25 EUR
25.07.2015 - RYEA DDP ZSK : 141,00 EUR
25.07.2015 - CRNA DDP VSK : 141,00 EUR
25.07.2015 - CRNA DDP SSK : 143,00 EUR
25.07.2015 - CRNA DDP ZSK : 146,00 EUR
25.07.2015 - CRNF DDP VSK : 139,50 EUR
25.07.2015 - CRNF DDP SSK : 141,50 EUR
25.07.2015 - CRNF DDP ZSK : 144,50 EUR
25.07.2015 - RPS DDP VSK : 348,50 EUR
25.07.2015 - RPS DDP SSK : 348,50 EUR
25.07.2015 - RPS DDP ZSK : 348,50 EUR
25.07.2015 - SNF DDP VSK : 324,75 EUR
25.07.2015 - SNF DDP SSK : 324,75 EUR
25.07.2015 - SNF DDP ZSK : 324,75 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 7,70 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,00 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 7,70 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR