Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 05.03.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín naďalej vemi mierne stúpajú, oziminy sú naďalej ohlasované od producentov v dobrom stave.

Olejniny taktiež zaznamenávajú mierny nárast.

Emisie CO2 a posypová soľ sú cenovo stabilizované bez mimoriadnych výkyvov.

Cenový burzový výbor zahájil prípravu kótovania cien energetickej štiepky listnatej a ihličnatej. Prvé ceny sa pohybujú na úrovni cca 48 Eur/t s predpokladom mierneho poklesu v najbližších mesiaoch. Jedná sa o energetickú štiepku hrubozrnú.

Ceny tovarov

19.02.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 83,50 EUR
19.02.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 83,50 EUR
19.02.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 83,50 EUR
19.02.2015 - WHTE DDP VSK : 154,64 EUR
19.02.2015 - WHTE DDP SSK : 156,64 EUR
19.02.2015 - WHTE DDP ZSK : 159,64 EUR
19.02.2015 - WHTA DDP VSK : 150,09 EUR
19.02.2015 - WHTA DDP SSK : 152,09 EUR
19.02.2015 - WHTA DDP ZSK : 155,09 EUR
19.02.2015 - WHTB DDP VSK : 144,56 EUR
19.02.2015 - WHTB DDP SSK : 146,56 EUR
19.02.2015 - WHTB DDP ZSK : 149,56 EUR
19.02.2015 - WHTF DDP VSK : 136,25 EUR
19.02.2015 - WHTF DDP SSK : 138,25 EUR
19.02.2015 - WHTF DDP ZSK : 141,25 EUR
19.02.2015 - WHTS DDP VSK : 296,00 EUR
19.02.2015 - WHTS DDP SSK : 298,00 EUR
19.02.2015 - WHTS DDP ZSK : 301,00 EUR
19.02.2015 - BRLS DDP VSK : 171,63 EUR
19.02.2015 - BRLS DDP SSK : 175,63 EUR
19.02.2015 - BRLS DDP ZSK : 178,63 EUR
19.02.2015 - BRLF DDP VSK : 118,78 EUR
19.02.2015 - BRLF DDP SSK : 122,78 EUR
19.02.2015 - BRLF DDP ZSK : 125,78 EUR
19.02.2015 - RYEA DDP VSK : 125,25 EUR
19.02.2015 - RYEA DDP SSK : 129,25 EUR
19.02.2015 - RYEA DDP ZSK : 132,25 EUR
19.02.2015 - CRNA DDP VSK : 122,00 EUR
19.02.2015 - CRNA DDP SSK : 124,00 EUR
19.02.2015 - CRNA DDP ZSK : 127,00 EUR
19.02.2015 - CRNF DDP VSK : 113,41 EUR
19.02.2015 - CRNF DDP SSK : 115,41 EUR
19.02.2015 - CRNF DDP ZSK : 118,41 EUR
19.02.2015 - RPS DDP VSK : 332,25 EUR
19.02.2015 - RPS DDP SSK : 332,25 EUR
19.02.2015 - RPS DDP ZSK : 332,25 EUR
19.02.2015 - SNF DDP VSK : 310,75 EUR
19.02.2015 - SNF DDP SSK : 310,75 EUR
19.02.2015 - SNF DDP ZSK : 310,75 EUR
19.02.2015 - EUA DDP EU : 6,89 EUR
19.02.2015 - CER DDP EU : 0,04 EUR
19.02.2015 - ERU DDP EU : 0,04 EUR
19.02.2015 - EUAA DDP EU : 6,66 EUR
19.02.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
19.02.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
19.02.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
19.02.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
05.03.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 83,50 EUR
05.03.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 85,50 EUR
05.03.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 87,50 EUR
05.03.2015 - WHTE DDP VSK : 155,64 EUR
05.03.2015 - WHTE DDP SSK : 157,64 EUR
05.03.2015 - WHTE DDP ZSK : 160,64 EUR
05.03.2015 - WHTA DDP VSK : 150,89 EUR
05.03.2015 - WHTA DDP SSK : 152,89 EUR
05.03.2015 - WHTA DDP ZSK : 155,89 EUR
05.03.2015 - WHTB DDP VSK : 145,36 EUR
05.03.2015 - WHTB DDP SSK : 147,36 EUR
05.03.2015 - WHTB DDP ZSK : 150,36 EUR
05.03.2015 - WHTF DDP VSK : 137,25 EUR
05.03.2015 - WHTF DDP SSK : 139,25 EUR
05.03.2015 - WHTF DDP ZSK : 142,25 EUR
05.03.2015 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
05.03.2015 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
05.03.2015 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
05.03.2015 - BRLS DDP VSK : 173,30 EUR
05.03.2015 - BRLS DDP SSK : 177,30 EUR
05.03.2015 - BRLS DDP ZSK : 180,30 EUR
05.03.2015 - BRLF DDP VSK : 120,45 EUR
05.03.2015 - BRLF DDP SSK : 124,45 EUR
05.03.2015 - BRLF DDP ZSK : 127,45 EUR
05.03.2015 - RYEA DDP VSK : 126,50 EUR
05.03.2015 - RYEA DDP SSK : 130,50 EUR
05.03.2015 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
05.03.2015 - CRNA DDP VSK : 126,00 EUR
05.03.2015 - CRNA DDP SSK : 128,00 EUR
05.03.2015 - CRNA DDP ZSK : 131,00 EUR
05.03.2015 - CRNF DDP VSK : 115,08 EUR
05.03.2015 - CRNF DDP SSK : 117,08 EUR
05.03.2015 - CRNF DDP ZSK : 120,08 EUR
05.03.2015 - RPS DDP VSK : 332,75 EUR
05.03.2015 - RPS DDP SSK : 332,75 EUR
05.03.2015 - RPS DDP ZSK : 332,75 EUR
05.03.2015 - SNF DDP VSK : 303,75 EUR
05.03.2015 - SNF DDP SSK : 303,75 EUR
05.03.2015 - SNF DDP ZSK : 303,75 EUR
05.03.2015 - EUA DDP EU : 7,34 EUR
05.03.2015 - CER DDP EU : 0,02 EUR
05.03.2015 - ERU DDP EU : 0,02 EUR
05.03.2015 - EUAA DDP EU : 7,08 EUR
05.03.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
05.03.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
05.03.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
05.03.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
19.03.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 84,50 EUR
19.03.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 86,50 EUR
19.03.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 88,50 EUR
19.03.2015 - WHTE DDP VSK : 156,00 EUR
19.03.2015 - WHTE DDP SSK : 158,00 EUR
19.03.2015 - WHTE DDP ZSK : 161,00 EUR
19.03.2015 - WHTA DDP VSK : 151,00 EUR
19.03.2015 - WHTA DDP SSK : 153,00 EUR
19.03.2015 - WHTA DDP ZSK : 156,00 EUR
19.03.2015 - WHTB DDP VSK : 145,40 EUR
19.03.2015 - WHTB DDP SSK : 147,40 EUR
19.03.2015 - WHTB DDP ZSK : 150,40 EUR
19.03.2015 - WHTF DDP VSK : 137,25 EUR
19.03.2015 - WHTF DDP SSK : 139,25 EUR
19.03.2015 - WHTF DDP ZSK : 142,25 EUR
19.03.2015 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
19.03.2015 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
19.03.2015 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
19.03.2015 - BRLS DDP VSK : 174,00 EUR
19.03.2015 - BRLS DDP SSK : 178,00 EUR
19.03.2015 - BRLS DDP ZSK : 181,00 EUR
19.03.2015 - BRLF DDP VSK : 120,67 EUR
19.03.2015 - BRLF DDP SSK : 124,67 EUR
19.03.2015 - BRLF DDP ZSK : 127,67 EUR
19.03.2015 - RYEA DDP VSK : 126,50 EUR
19.03.2015 - RYEA DDP SSK : 130,50 EUR
19.03.2015 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
19.03.2015 - CRNA DDP VSK : 126,00 EUR
19.03.2015 - CRNA DDP SSK : 128,00 EUR
19.03.2015 - CRNA DDP ZSK : 131,00 EUR
19.03.2015 - CRNF DDP VSK : 115,33 EUR
19.03.2015 - CRNF DDP SSK : 117,33 EUR
19.03.2015 - CRNF DDP ZSK : 120,33 EUR
19.03.2015 - RPS DDP VSK : 332,75 EUR
19.03.2015 - RPS DDP SSK : 332,75 EUR
19.03.2015 - RPS DDP ZSK : 332,75 EUR
19.03.2015 - SNF DDP VSK : 304,60 EUR
19.03.2015 - SNF DDP SSK : 304,60 EUR
19.03.2015 - SNF DDP ZSK : 304,60 EUR
19.03.2015 - EUA DDP EU : 7,34 EUR
19.03.2015 - CER DDP EU : 0,02 EUR
19.03.2015 - ERU DDP EU : 0,02 EUR
19.03.2015 - EUAA DDP EU : 7,08 EUR
19.03.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
19.03.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
19.03.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
19.03.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2015 - EUA DDP EU : 7,59 EUR
25.04.2015 - CER DDP EU : 0,05 EUR
25.04.2015 - ERU DDP EU : 0,05 EUR
25.04.2015 - EUAA DDP EU : 7,05 EUR
25.04.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.04.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.04.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.04.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 84,50 EUR
25.04.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 86,50 EUR
25.04.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 88,50 EUR
25.04.2015 - WHTE DDP VSK : 158,94 EUR
25.04.2015 - WHTE DDP SSK : 160,94 EUR
25.04.2015 - WHTE DDP ZSK : 163,94 EUR
25.04.2015 - WHTA DDP VSK : 153,49 EUR
25.04.2015 - WHTA DDP SSK : 155,49 EUR
25.04.2015 - WHTA DDP ZSK : 158,49 EUR
25.04.2015 - WHTB DDP VSK : 147,97 EUR
25.04.2015 - WHTB DDP SSK : 149,97 EUR
25.04.2015 - WHTB DDP ZSK : 152,97 EUR
25.04.2015 - WHTF DDP VSK : 138,66 EUR
25.04.2015 - WHTF DDP SSK : 140,66 EUR
25.04.2015 - WHTF DDP ZSK : 143,66 EUR
25.04.2015 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
25.04.2015 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
25.04.2015 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
25.04.2015 - BRLS DDP VSK : 177,14 EUR
25.04.2015 - BRLS DDP SSK : 181,14 EUR
25.04.2015 - BRLS DDP ZSK : 184,14 EUR
25.04.2015 - BRLF DDP VSK : 122,30 EUR
25.04.2015 - BRLF DDP SSK : 126,30 EUR
25.04.2015 - BRLF DDP ZSK : 129,30 EUR
25.04.2015 - RYEA DDP VSK : 129,33 EUR
25.04.2015 - RYEA DDP SSK : 134,18 EUR
25.04.2015 - RYEA DDP ZSK : 136,33 EUR
25.04.2015 - CRNA DDP VSK : 127,89 EUR
25.04.2015 - CRNA DDP SSK : 129,89 EUR
25.04.2015 - CRNA DDP ZSK : 132,89 EUR
25.04.2015 - CRNF DDP VSK : 116,71 EUR
25.04.2015 - CRNF DDP SSK : 118,71 EUR
25.04.2015 - CRNF DDP ZSK : 121,71 EUR
25.04.2015 - RPS DDP VSK : 336,24 EUR
25.04.2015 - RPS DDP SSK : 336,24 EUR
25.04.2015 - RPS DDP ZSK : 336,24 EUR
25.04.2015 - SNF DDP VSK : 307,24 EUR
25.04.2015 - SNF DDP SSK : 307,24 EUR
25.04.2015 - SNF DDP ZSK : 307,24 EUR
25.05.2015 - EUA DDP EU : 7,79 EUR
25.05.2015 - CER DDP EU : 0,07 EUR
25.05.2015 - ERU DDP EU : 0,07 EUR
25.05.2015 - EUAA DDP EU : 7,03 EUR
25.05.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.05.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.05.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.05.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 84,50 EUR
25.05.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 86,50 EUR
25.05.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 88,50 EUR
25.05.2015 - WHTE DDP VSK : 161,33 EUR
25.05.2015 - WHTE DDP SSK : 163,33 EUR
25.05.2015 - WHTE DDP ZSK : 166,33 EUR
25.05.2015 - WHTA DDP VSK : 155,51 EUR
25.05.2015 - WHTA DDP SSK : 157,51 EUR
25.05.2015 - WHTA DDP ZSK : 160,51 EUR
25.05.2015 - WHTB DDP VSK : 150,05 EUR
25.05.2015 - WHTB DDP SSK : 152,05 EUR
25.05.2015 - WHTB DDP ZSK : 155,05 EUR
25.05.2015 - WHTF DDP VSK : 139,81 EUR
25.05.2015 - WHTF DDP SSK : 141,81 EUR
25.05.2015 - WHTF DDP ZSK : 144,81 EUR
25.05.2015 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
25.05.2015 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
25.05.2015 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
25.05.2015 - BRLS DDP VSK : 179,69 EUR
25.05.2015 - BRLS DDP SSK : 183,69 EUR
25.05.2015 - BRLS DDP ZSK : 186,69 EUR
25.05.2015 - BRLF DDP VSK : 123,63 EUR
25.05.2015 - BRLF DDP SSK : 127,63 EUR
25.05.2015 - BRLF DDP ZSK : 130,63 EUR
25.05.2015 - RYEA DDP VSK : 131,63 EUR
25.05.2015 - RYEA DDP SSK : 137,16 EUR
25.05.2015 - RYEA DDP ZSK : 138,63 EUR
25.05.2015 - CRNA DDP VSK : 129,42 EUR
25.05.2015 - CRNA DDP SSK : 131,42 EUR
25.05.2015 - CRNA DDP ZSK : 134,42 EUR
25.05.2015 - CRNF DDP VSK : 117,84 EUR
25.05.2015 - CRNF DDP SSK : 119,84 EUR
25.05.2015 - CRNF DDP ZSK : 122,84 EUR
25.05.2015 - RPS DDP VSK : 339,07 EUR
25.05.2015 - RPS DDP SSK : 339,07 EUR
25.05.2015 - RPS DDP ZSK : 339,07 EUR
25.05.2015 - SNF DDP VSK : 309,38 EUR
25.05.2015 - SNF DDP SSK : 309,38 EUR
25.05.2015 - SNF DDP ZSK : 309,38 EUR
25.06.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
25.06.2015 - CER DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2015 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2015 - EUAA DDP EU : 7,00 EUR
25.06.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.06.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.06.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.06.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 84,50 EUR
25.06.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 86,50 EUR
25.06.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 88,50 EUR
25.06.2015 - WHTE DDP VSK : 163,80 EUR
25.06.2015 - WHTE DDP SSK : 165,80 EUR
25.06.2015 - WHTE DDP ZSK : 168,80 EUR
25.06.2015 - WHTA DDP VSK : 157,60 EUR
25.06.2015 - WHTA DDP SSK : 159,60 EUR
25.06.2015 - WHTA DDP ZSK : 162,60 EUR
25.06.2015 - WHTB DDP VSK : 152,20 EUR
25.06.2015 - WHTB DDP SSK : 154,20 EUR
25.06.2015 - WHTB DDP ZSK : 157,20 EUR
25.06.2015 - WHTF DDP VSK : 141,00 EUR
25.06.2015 - WHTF DDP SSK : 143,00 EUR
25.06.2015 - WHTF DDP ZSK : 146,00 EUR
25.06.2015 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
25.06.2015 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
25.06.2015 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
25.06.2015 - BRLS DDP VSK : 182,33 EUR
25.06.2015 - BRLS DDP SSK : 186,33 EUR
25.06.2015 - BRLS DDP ZSK : 189,33 EUR
25.06.2015 - BRLF DDP VSK : 125,00 EUR
25.06.2015 - BRLF DDP SSK : 129,00 EUR
25.06.2015 - BRLF DDP ZSK : 132,00 EUR
25.06.2015 - RYEA DDP VSK : 134,00 EUR
25.06.2015 - RYEA DDP SSK : 140,25 EUR
25.06.2015 - RYEA DDP ZSK : 141,00 EUR
25.06.2015 - CRNA DDP VSK : 131,00 EUR
25.06.2015 - CRNA DDP SSK : 133,00 EUR
25.06.2015 - CRNA DDP ZSK : 136,00 EUR
25.06.2015 - CRNF DDP VSK : 119,00 EUR
25.06.2015 - CRNF DDP SSK : 121,00 EUR
25.06.2015 - CRNF DDP ZSK : 124,00 EUR
25.06.2015 - RPS DDP VSK : 342,00 EUR
25.06.2015 - RPS DDP SSK : 342,00 EUR
25.06.2015 - RPS DDP ZSK : 342,00 EUR
25.06.2015 - SNF DDP VSK : 311,60 EUR
25.06.2015 - SNF DDP SSK : 311,60 EUR
25.06.2015 - SNF DDP ZSK : 311,60 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 7,00 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 8,00 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR