Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 19.02.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín a olejnín naďalej mierne stúpajú.

Oziminy  sa javia vo veľmi dobrom stave.

Ceny posypovej soli sú stabilizované.

Emisie CO2 udržiavajú taktiež stabilné cenové hodnoty a nedochádza k žiadnym mimoriadnym výkyvom.

Ceny tovarov

05.02.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 83,50 EUR
05.02.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 83,50 EUR
05.02.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 83,50 EUR
05.02.2015 - WHTE DDP VSK : 154,64 EUR
05.02.2015 - WHTE DDP SSK : 156,64 EUR
05.02.2015 - WHTE DDP ZSK : 159,64 EUR
05.02.2015 - WHTA DDP VSK : 150,09 EUR
05.02.2015 - WHTA DDP SSK : 152,09 EUR
05.02.2015 - WHTA DDP ZSK : 155,09 EUR
05.02.2015 - WHTB DDP VSK : 144,56 EUR
05.02.2015 - WHTB DDP SSK : 146,56 EUR
05.02.2015 - WHTB DDP ZSK : 149,56 EUR
05.02.2015 - WHTF DDP VSK : 136,25 EUR
05.02.2015 - WHTF DDP SSK : 138,25 EUR
05.02.2015 - WHTF DDP ZSK : 141,25 EUR
05.02.2015 - WHTS DDP VSK : 296,00 EUR
05.02.2015 - WHTS DDP SSK : 298,00 EUR
05.02.2015 - WHTS DDP ZSK : 301,00 EUR
05.02.2015 - BRLS DDP VSK : 171,63 EUR
05.02.2015 - BRLS DDP SSK : 175,63 EUR
05.02.2015 - BRLS DDP ZSK : 178,63 EUR
05.02.2015 - BRLF DDP VSK : 118,78 EUR
05.02.2015 - BRLF DDP SSK : 122,78 EUR
05.02.2015 - BRLF DDP ZSK : 125,78 EUR
05.02.2015 - RYEA DDP VSK : 125,25 EUR
05.02.2015 - RYEA DDP SSK : 129,25 EUR
05.02.2015 - RYEA DDP ZSK : 132,25 EUR
05.02.2015 - CRNA DDP VSK : 122,00 EUR
05.02.2015 - CRNA DDP SSK : 124,00 EUR
05.02.2015 - CRNA DDP ZSK : 127,00 EUR
05.02.2015 - CRNF DDP VSK : 113,41 EUR
05.02.2015 - CRNF DDP SSK : 115,41 EUR
05.02.2015 - CRNF DDP ZSK : 118,41 EUR
05.02.2015 - RPS DDP VSK : 332,25 EUR
05.02.2015 - RPS DDP SSK : 332,25 EUR
05.02.2015 - RPS DDP ZSK : 332,25 EUR
05.02.2015 - SNF DDP VSK : 310,75 EUR
05.02.2015 - SNF DDP SSK : 310,75 EUR
05.02.2015 - SNF DDP ZSK : 310,75 EUR
05.02.2015 - EUA DDP EU : 6,89 EUR
05.02.2015 - CER DDP EU : 0,04 EUR
05.02.2015 - ERU DDP EU : 0,04 EUR
05.02.2015 - EUAA DDP EU : 6,66 EUR
05.02.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
05.02.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
05.02.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
05.02.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
19.02.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 83,50 EUR
19.02.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 85,50 EUR
19.02.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 87,50 EUR
19.02.2015 - WHTE DDP VSK : 155,64 EUR
19.02.2015 - WHTE DDP SSK : 157,64 EUR
19.02.2015 - WHTE DDP ZSK : 160,64 EUR
19.02.2015 - WHTA DDP VSK : 150,89 EUR
19.02.2015 - WHTA DDP SSK : 152,89 EUR
19.02.2015 - WHTA DDP ZSK : 155,89 EUR
19.02.2015 - WHTB DDP VSK : 145,36 EUR
19.02.2015 - WHTB DDP SSK : 147,36 EUR
19.02.2015 - WHTB DDP ZSK : 150,36 EUR
19.02.2015 - WHTF DDP VSK : 137,25 EUR
19.02.2015 - WHTF DDP SSK : 139,25 EUR
19.02.2015 - WHTF DDP ZSK : 142,25 EUR
19.02.2015 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
19.02.2015 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
19.02.2015 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
19.02.2015 - BRLS DDP VSK : 173,30 EUR
19.02.2015 - BRLS DDP SSK : 177,30 EUR
19.02.2015 - BRLS DDP ZSK : 180,30 EUR
19.02.2015 - BRLF DDP VSK : 120,45 EUR
19.02.2015 - BRLF DDP SSK : 124,45 EUR
19.02.2015 - BRLF DDP ZSK : 127,45 EUR
19.02.2015 - RYEA DDP VSK : 126,50 EUR
19.02.2015 - RYEA DDP SSK : 130,50 EUR
19.02.2015 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
19.02.2015 - CRNA DDP VSK : 126,00 EUR
19.02.2015 - CRNA DDP SSK : 128,00 EUR
19.02.2015 - CRNA DDP ZSK : 131,00 EUR
19.02.2015 - CRNF DDP VSK : 115,08 EUR
19.02.2015 - CRNF DDP SSK : 117,08 EUR
19.02.2015 - CRNF DDP ZSK : 120,08 EUR
19.02.2015 - RPS DDP VSK : 332,75 EUR
19.02.2015 - RPS DDP SSK : 332,75 EUR
19.02.2015 - RPS DDP ZSK : 332,75 EUR
19.02.2015 - SNF DDP VSK : 303,75 EUR
19.02.2015 - SNF DDP SSK : 303,75 EUR
19.02.2015 - SNF DDP ZSK : 303,75 EUR
19.02.2015 - EUA DDP EU : 7,34 EUR
19.02.2015 - CER DDP EU : 0,02 EUR
19.02.2015 - ERU DDP EU : 0,02 EUR
19.02.2015 - EUAA DDP EU : 7,08 EUR
19.02.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
19.02.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
19.02.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
19.02.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
05.03.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 84,50 EUR
05.03.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 86,50 EUR
05.03.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 88,50 EUR
05.03.2015 - WHTE DDP VSK : 156,00 EUR
05.03.2015 - WHTE DDP SSK : 158,00 EUR
05.03.2015 - WHTE DDP ZSK : 161,00 EUR
05.03.2015 - WHTA DDP VSK : 151,00 EUR
05.03.2015 - WHTA DDP SSK : 153,00 EUR
05.03.2015 - WHTA DDP ZSK : 156,00 EUR
05.03.2015 - WHTB DDP VSK : 145,40 EUR
05.03.2015 - WHTB DDP SSK : 147,40 EUR
05.03.2015 - WHTB DDP ZSK : 150,40 EUR
05.03.2015 - WHTF DDP VSK : 137,25 EUR
05.03.2015 - WHTF DDP SSK : 139,25 EUR
05.03.2015 - WHTF DDP ZSK : 142,25 EUR
05.03.2015 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
05.03.2015 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
05.03.2015 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
05.03.2015 - BRLS DDP VSK : 174,00 EUR
05.03.2015 - BRLS DDP SSK : 178,00 EUR
05.03.2015 - BRLS DDP ZSK : 181,00 EUR
05.03.2015 - BRLF DDP VSK : 120,67 EUR
05.03.2015 - BRLF DDP SSK : 124,67 EUR
05.03.2015 - BRLF DDP ZSK : 127,67 EUR
05.03.2015 - RYEA DDP VSK : 126,50 EUR
05.03.2015 - RYEA DDP SSK : 130,50 EUR
05.03.2015 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
05.03.2015 - CRNA DDP VSK : 126,00 EUR
05.03.2015 - CRNA DDP SSK : 128,00 EUR
05.03.2015 - CRNA DDP ZSK : 131,00 EUR
05.03.2015 - CRNF DDP VSK : 115,33 EUR
05.03.2015 - CRNF DDP SSK : 117,33 EUR
05.03.2015 - CRNF DDP ZSK : 120,33 EUR
05.03.2015 - RPS DDP VSK : 332,75 EUR
05.03.2015 - RPS DDP SSK : 332,75 EUR
05.03.2015 - RPS DDP ZSK : 332,75 EUR
05.03.2015 - SNF DDP VSK : 304,60 EUR
05.03.2015 - SNF DDP SSK : 304,60 EUR
05.03.2015 - SNF DDP ZSK : 304,60 EUR
05.03.2015 - EUA DDP EU : 7,34 EUR
05.03.2015 - CER DDP EU : 0,02 EUR
05.03.2015 - ERU DDP EU : 0,02 EUR
05.03.2015 - EUAA DDP EU : 7,08 EUR
05.03.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
05.03.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
05.03.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
05.03.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2015 - EUA DDP EU : 7,50 EUR
25.03.2015 - CER DDP EU : 0,04 EUR
25.03.2015 - ERU DDP EU : 0,04 EUR
25.03.2015 - EUAA DDP EU : 7,06 EUR
25.03.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.03.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.03.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.03.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 84,50 EUR
25.03.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 86,50 EUR
25.03.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 88,50 EUR
25.03.2015 - WHTE DDP VSK : 157,93 EUR
25.03.2015 - WHTE DDP SSK : 159,93 EUR
25.03.2015 - WHTE DDP ZSK : 162,93 EUR
25.03.2015 - WHTA DDP VSK : 152,63 EUR
25.03.2015 - WHTA DDP SSK : 154,63 EUR
25.03.2015 - WHTA DDP ZSK : 157,63 EUR
25.03.2015 - WHTB DDP VSK : 147,08 EUR
25.03.2015 - WHTB DDP SSK : 149,08 EUR
25.03.2015 - WHTB DDP ZSK : 152,08 EUR
25.03.2015 - WHTF DDP VSK : 138,18 EUR
25.03.2015 - WHTF DDP SSK : 140,18 EUR
25.03.2015 - WHTF DDP ZSK : 143,18 EUR
25.03.2015 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
25.03.2015 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
25.03.2015 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
25.03.2015 - BRLS DDP VSK : 176,06 EUR
25.03.2015 - BRLS DDP SSK : 180,06 EUR
25.03.2015 - BRLS DDP ZSK : 183,06 EUR
25.03.2015 - BRLF DDP VSK : 121,74 EUR
25.03.2015 - BRLF DDP SSK : 125,74 EUR
25.03.2015 - BRLF DDP ZSK : 128,74 EUR
25.03.2015 - RYEA DDP VSK : 128,35 EUR
25.03.2015 - RYEA DDP SSK : 132,91 EUR
25.03.2015 - RYEA DDP ZSK : 135,35 EUR
25.03.2015 - CRNA DDP VSK : 127,24 EUR
25.03.2015 - CRNA DDP SSK : 129,24 EUR
25.03.2015 - CRNA DDP ZSK : 132,24 EUR
25.03.2015 - CRNF DDP VSK : 116,24 EUR
25.03.2015 - CRNF DDP SSK : 118,24 EUR
25.03.2015 - CRNF DDP ZSK : 121,24 EUR
25.03.2015 - RPS DDP VSK : 335,04 EUR
25.03.2015 - RPS DDP SSK : 335,04 EUR
25.03.2015 - RPS DDP ZSK : 335,04 EUR
25.03.2015 - SNF DDP VSK : 306,33 EUR
25.03.2015 - SNF DDP SSK : 306,33 EUR
25.03.2015 - SNF DDP ZSK : 306,33 EUR
25.04.2015 - EUA DDP EU : 7,76 EUR
25.04.2015 - CER DDP EU : 0,07 EUR
25.04.2015 - ERU DDP EU : 0,07 EUR
25.04.2015 - EUAA DDP EU : 7,03 EUR
25.04.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.04.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.04.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.04.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 84,50 EUR
25.04.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 86,50 EUR
25.04.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 88,50 EUR
25.04.2015 - WHTE DDP VSK : 160,91 EUR
25.04.2015 - WHTE DDP SSK : 162,91 EUR
25.04.2015 - WHTE DDP ZSK : 165,91 EUR
25.04.2015 - WHTA DDP VSK : 155,15 EUR
25.04.2015 - WHTA DDP SSK : 157,15 EUR
25.04.2015 - WHTA DDP ZSK : 160,15 EUR
25.04.2015 - WHTB DDP VSK : 149,68 EUR
25.04.2015 - WHTB DDP SSK : 151,68 EUR
25.04.2015 - WHTB DDP ZSK : 154,68 EUR
25.04.2015 - WHTF DDP VSK : 139,61 EUR
25.04.2015 - WHTF DDP SSK : 141,61 EUR
25.04.2015 - WHTF DDP ZSK : 144,61 EUR
25.04.2015 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
25.04.2015 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
25.04.2015 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
25.04.2015 - BRLS DDP VSK : 179,24 EUR
25.04.2015 - BRLS DDP SSK : 183,24 EUR
25.04.2015 - BRLS DDP ZSK : 186,24 EUR
25.04.2015 - BRLF DDP VSK : 123,40 EUR
25.04.2015 - BRLF DDP SSK : 127,40 EUR
25.04.2015 - BRLF DDP ZSK : 130,40 EUR
25.04.2015 - RYEA DDP VSK : 131,22 EUR
25.04.2015 - RYEA DDP SSK : 136,64 EUR
25.04.2015 - RYEA DDP ZSK : 138,22 EUR
25.04.2015 - CRNA DDP VSK : 129,15 EUR
25.04.2015 - CRNA DDP SSK : 131,15 EUR
25.04.2015 - CRNA DDP ZSK : 134,15 EUR
25.04.2015 - CRNF DDP VSK : 117,64 EUR
25.04.2015 - CRNF DDP SSK : 119,64 EUR
25.04.2015 - CRNF DDP ZSK : 122,64 EUR
25.04.2015 - RPS DDP VSK : 338,57 EUR
25.04.2015 - RPS DDP SSK : 338,57 EUR
25.04.2015 - RPS DDP ZSK : 338,57 EUR
25.04.2015 - SNF DDP VSK : 309,01 EUR
25.04.2015 - SNF DDP SSK : 309,01 EUR
25.04.2015 - SNF DDP ZSK : 309,01 EUR
25.05.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
25.05.2015 - CER DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2015 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2015 - EUAA DDP EU : 7,00 EUR
25.05.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.05.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.05.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.05.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.05.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 84,50 EUR
25.05.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 86,50 EUR
25.05.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 88,50 EUR
25.05.2015 - WHTE DDP VSK : 163,80 EUR
25.05.2015 - WHTE DDP SSK : 165,80 EUR
25.05.2015 - WHTE DDP ZSK : 168,80 EUR
25.05.2015 - WHTA DDP VSK : 157,60 EUR
25.05.2015 - WHTA DDP SSK : 159,60 EUR
25.05.2015 - WHTA DDP ZSK : 162,60 EUR
25.05.2015 - WHTB DDP VSK : 152,20 EUR
25.05.2015 - WHTB DDP SSK : 154,20 EUR
25.05.2015 - WHTB DDP ZSK : 157,20 EUR
25.05.2015 - WHTF DDP VSK : 141,00 EUR
25.05.2015 - WHTF DDP SSK : 143,00 EUR
25.05.2015 - WHTF DDP ZSK : 146,00 EUR
25.05.2015 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
25.05.2015 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
25.05.2015 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
25.05.2015 - BRLS DDP VSK : 182,33 EUR
25.05.2015 - BRLS DDP SSK : 186,33 EUR
25.05.2015 - BRLS DDP ZSK : 189,33 EUR
25.05.2015 - BRLF DDP VSK : 125,00 EUR
25.05.2015 - BRLF DDP SSK : 129,00 EUR
25.05.2015 - BRLF DDP ZSK : 132,00 EUR
25.05.2015 - RYEA DDP VSK : 134,00 EUR
25.05.2015 - RYEA DDP SSK : 140,25 EUR
25.05.2015 - RYEA DDP ZSK : 141,00 EUR
25.05.2015 - CRNA DDP VSK : 131,00 EUR
25.05.2015 - CRNA DDP SSK : 133,00 EUR
25.05.2015 - CRNA DDP ZSK : 136,00 EUR
25.05.2015 - CRNF DDP VSK : 119,00 EUR
25.05.2015 - CRNF DDP SSK : 121,00 EUR
25.05.2015 - CRNF DDP ZSK : 124,00 EUR
25.05.2015 - RPS DDP VSK : 342,00 EUR
25.05.2015 - RPS DDP SSK : 342,00 EUR
25.05.2015 - RPS DDP ZSK : 342,00 EUR
25.05.2015 - SNF DDP VSK : 311,60 EUR
25.05.2015 - SNF DDP SSK : 311,60 EUR
25.05.2015 - SNF DDP ZSK : 311,60 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 7,00 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 8,00 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR