Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 26.01.2015 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny v regióne Slovenska obilnín aj olejnín začali mierne podľa predpokladov stúpať.

Stav na poliach je v súčasnosti vyhovujúci, nakoľko sú priaznivé klimatické podmienky pre toto ročné obdobie.

Ceny emisií CO2 sú predbežne stabilizované.

Posypová soľ sa obchoduje v systémoch burzy - v sekcii minerálov, cena na mesačné obchodovanie sa javí pomerne stabilná.

Ceny tovarov

12.01.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 89,50 EUR
12.01.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 89,50 EUR
12.01.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 89,50 EUR
12.01.2015 - WHTE DDP VSK : 142,60 EUR
12.01.2015 - WHTE DDP SSK : 144,60 EUR
12.01.2015 - WHTE DDP ZSK : 147,60 EUR
12.01.2015 - WHTA DDP VSK : 138,00 EUR
12.01.2015 - WHTA DDP SSK : 140,00 EUR
12.01.2015 - WHTA DDP ZSK : 143,00 EUR
12.01.2015 - WHTB DDP VSK : 130,60 EUR
12.01.2015 - WHTB DDP SSK : 132,60 EUR
12.01.2015 - WHTB DDP ZSK : 135,60 EUR
12.01.2015 - WHTF DDP VSK : 108,40 EUR
12.01.2015 - WHTF DDP SSK : 110,40 EUR
12.01.2015 - WHTF DDP ZSK : 113,40 EUR
12.01.2015 - WHTS DDP VSK : 287,00 EUR
12.01.2015 - WHTS DDP SSK : 289,00 EUR
12.01.2015 - WHTS DDP ZSK : 292,00 EUR
12.01.2015 - BRLS DDP VSK : 164,25 EUR
12.01.2015 - BRLS DDP SSK : 168,25 EUR
12.01.2015 - BRLS DDP ZSK : 171,25 EUR
12.01.2015 - BRLF DDP VSK : 102,00 EUR
12.01.2015 - BRLF DDP SSK : 106,00 EUR
12.01.2015 - BRLF DDP ZSK : 109,00 EUR
12.01.2015 - RYEA DDP VSK : 113,50 EUR
12.01.2015 - RYEA DDP SSK : 117,50 EUR
12.01.2015 - RYEA DDP ZSK : 120,50 EUR
12.01.2015 - CRNA DDP VSK : 98,75 EUR
12.01.2015 - CRNA DDP SSK : 100,75 EUR
12.01.2015 - CRNA DDP ZSK : 103,75 EUR
12.01.2015 - CRNF DDP VSK : 96,00 EUR
12.01.2015 - CRNF DDP SSK : 98,00 EUR
12.01.2015 - CRNF DDP ZSK : 101,00 EUR
12.01.2015 - RPS DDP VSK : 309,75 EUR
12.01.2015 - RPS DDP SSK : 309,75 EUR
12.01.2015 - RPS DDP ZSK : 309,75 EUR
12.01.2015 - SNF DDP VSK : 278,60 EUR
12.01.2015 - SNF DDP SSK : 278,60 EUR
12.01.2015 - SNF DDP ZSK : 278,60 EUR
12.01.2015 - EUA DDP EU : 6,89 EUR
12.01.2015 - CER DDP EU : 0,04 EUR
12.01.2015 - ERU DDP EU : 0,04 EUR
12.01.2015 - EUAA DDP EU : 6,66 EUR
12.01.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
12.01.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
12.01.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
12.01.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
26.01.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 81,50 EUR
26.01.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 83,50 EUR
26.01.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 85,50 EUR
26.01.2015 - WHTE DDP VSK : 154,64 EUR
26.01.2015 - WHTE DDP SSK : 156,64 EUR
26.01.2015 - WHTE DDP ZSK : 159,64 EUR
26.01.2015 - WHTA DDP VSK : 150,09 EUR
26.01.2015 - WHTA DDP SSK : 152,09 EUR
26.01.2015 - WHTA DDP ZSK : 155,09 EUR
26.01.2015 - WHTB DDP VSK : 144,56 EUR
26.01.2015 - WHTB DDP SSK : 146,56 EUR
26.01.2015 - WHTB DDP ZSK : 149,56 EUR
26.01.2015 - WHTF DDP VSK : 136,25 EUR
26.01.2015 - WHTF DDP SSK : 138,25 EUR
26.01.2015 - WHTF DDP ZSK : 141,25 EUR
26.01.2015 - WHTS DDP VSK : 296,00 EUR
26.01.2015 - WHTS DDP SSK : 298,00 EUR
26.01.2015 - WHTS DDP ZSK : 301,00 EUR
26.01.2015 - BRLS DDP VSK : 171,63 EUR
26.01.2015 - BRLS DDP SSK : 175,63 EUR
26.01.2015 - BRLS DDP ZSK : 178,63 EUR
26.01.2015 - BRLF DDP VSK : 118,78 EUR
26.01.2015 - BRLF DDP SSK : 122,78 EUR
26.01.2015 - BRLF DDP ZSK : 125,78 EUR
26.01.2015 - RYEA DDP VSK : 125,25 EUR
26.01.2015 - RYEA DDP SSK : 129,25 EUR
26.01.2015 - RYEA DDP ZSK : 132,25 EUR
26.01.2015 - CRNA DDP VSK : 122,00 EUR
26.01.2015 - CRNA DDP SSK : 124,00 EUR
26.01.2015 - CRNA DDP ZSK : 127,00 EUR
26.01.2015 - CRNF DDP VSK : 113,41 EUR
26.01.2015 - CRNF DDP SSK : 115,41 EUR
26.01.2015 - CRNF DDP ZSK : 118,41 EUR
26.01.2015 - RPS DDP VSK : 332,25 EUR
26.01.2015 - RPS DDP SSK : 332,25 EUR
26.01.2015 - RPS DDP ZSK : 332,25 EUR
26.01.2015 - SNF DDP VSK : 310,75 EUR
26.01.2015 - SNF DDP SSK : 310,75 EUR
26.01.2015 - SNF DDP ZSK : 310,75 EUR
26.01.2015 - EUA DDP EU : 6,80 EUR
26.01.2015 - CER DDP EU : 0,02 EUR
26.01.2015 - ERU DDP EU : 0,03 EUR
26.01.2015 - EUAA DDP EU : 6,60 EUR
26.01.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
26.01.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
26.01.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
26.01.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
09.02.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 83,00 EUR
09.02.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 85,00 EUR
09.02.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 87,00 EUR
09.02.2015 - WHTE DDP VSK : 155,00 EUR
09.02.2015 - WHTE DDP SSK : 157,00 EUR
09.02.2015 - WHTE DDP ZSK : 160,00 EUR
09.02.2015 - WHTA DDP VSK : 150,20 EUR
09.02.2015 - WHTA DDP SSK : 152,20 EUR
09.02.2015 - WHTA DDP ZSK : 155,20 EUR
09.02.2015 - WHTB DDP VSK : 144,60 EUR
09.02.2015 - WHTB DDP SSK : 146,60 EUR
09.02.2015 - WHTB DDP ZSK : 149,60 EUR
09.02.2015 - WHTF DDP VSK : 136,25 EUR
09.02.2015 - WHTF DDP SSK : 138,25 EUR
09.02.2015 - WHTF DDP ZSK : 141,25 EUR
09.02.2015 - WHTS DDP VSK : 296,00 EUR
09.02.2015 - WHTS DDP SSK : 298,00 EUR
09.02.2015 - WHTS DDP ZSK : 301,00 EUR
09.02.2015 - BRLS DDP VSK : 172,33 EUR
09.02.2015 - BRLS DDP SSK : 176,33 EUR
09.02.2015 - BRLS DDP ZSK : 179,33 EUR
09.02.2015 - BRLF DDP VSK : 119,00 EUR
09.02.2015 - BRLF DDP SSK : 123,00 EUR
09.02.2015 - BRLF DDP ZSK : 126,00 EUR
09.02.2015 - RYEA DDP VSK : 125,25 EUR
09.02.2015 - RYEA DDP SSK : 129,25 EUR
09.02.2015 - RYEA DDP ZSK : 132,25 EUR
09.02.2015 - CRNA DDP VSK : 122,00 EUR
09.02.2015 - CRNA DDP SSK : 124,00 EUR
09.02.2015 - CRNA DDP ZSK : 127,00 EUR
09.02.2015 - CRNF DDP VSK : 113,67 EUR
09.02.2015 - CRNF DDP SSK : 115,67 EUR
09.02.2015 - CRNF DDP ZSK : 118,67 EUR
09.02.2015 - RPS DDP VSK : 332,25 EUR
09.02.2015 - RPS DDP SSK : 332,25 EUR
09.02.2015 - RPS DDP ZSK : 332,25 EUR
09.02.2015 - SNF DDP VSK : 310,75 EUR
09.02.2015 - SNF DDP SSK : 310,75 EUR
09.02.2015 - SNF DDP ZSK : 310,75 EUR
09.02.2015 - EUA DDP EU : 6,80 EUR
09.02.2015 - CER DDP EU : 0,02 EUR
09.02.2015 - ERU DDP EU : 0,03 EUR
09.02.2015 - EUAA DDP EU : 6,60 EUR
09.02.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
09.02.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
09.02.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
09.02.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2015 - EUA DDP EU : 7,06 EUR
25.02.2015 - CER DDP EU : 0,04 EUR
25.02.2015 - ERU DDP EU : 0,04 EUR
25.02.2015 - EUAA DDP EU : 6,69 EUR
25.02.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.02.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.02.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.02.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 81,83 EUR
25.02.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 83,83 EUR
25.02.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 85,83 EUR
25.02.2015 - WHTE DDP VSK : 156,88 EUR
25.02.2015 - WHTE DDP SSK : 158,88 EUR
25.02.2015 - WHTE DDP ZSK : 161,88 EUR
25.02.2015 - WHTA DDP VSK : 151,78 EUR
25.02.2015 - WHTA DDP SSK : 153,78 EUR
25.02.2015 - WHTA DDP ZSK : 156,78 EUR
25.02.2015 - WHTB DDP VSK : 146,22 EUR
25.02.2015 - WHTB DDP SSK : 148,22 EUR
25.02.2015 - WHTB DDP ZSK : 151,22 EUR
25.02.2015 - WHTF DDP VSK : 137,26 EUR
25.02.2015 - WHTF DDP SSK : 139,26 EUR
25.02.2015 - WHTF DDP ZSK : 142,26 EUR
25.02.2015 - WHTS DDP VSK : 298,13 EUR
25.02.2015 - WHTS DDP SSK : 300,13 EUR
25.02.2015 - WHTS DDP ZSK : 303,13 EUR
25.02.2015 - BRLS DDP VSK : 173,75 EUR
25.02.2015 - BRLS DDP SSK : 177,75 EUR
25.02.2015 - BRLS DDP ZSK : 180,75 EUR
25.02.2015 - BRLF DDP VSK : 120,28 EUR
25.02.2015 - BRLF DDP SSK : 124,28 EUR
25.02.2015 - BRLF DDP ZSK : 127,28 EUR
25.02.2015 - RYEA DDP VSK : 127,12 EUR
25.02.2015 - RYEA DDP SSK : 131,60 EUR
25.02.2015 - RYEA DDP ZSK : 134,12 EUR
25.02.2015 - CRNA DDP VSK : 122,85 EUR
25.02.2015 - CRNA DDP SSK : 124,85 EUR
25.02.2015 - CRNA DDP ZSK : 127,85 EUR
25.02.2015 - CRNF DDP VSK : 114,24 EUR
25.02.2015 - CRNF DDP SSK : 116,24 EUR
25.02.2015 - CRNF DDP ZSK : 119,24 EUR
25.02.2015 - RPS DDP VSK : 334,22 EUR
25.02.2015 - RPS DDP SSK : 334,22 EUR
25.02.2015 - RPS DDP ZSK : 334,22 EUR
25.02.2015 - SNF DDP VSK : 312,56 EUR
25.02.2015 - SNF DDP SSK : 312,56 EUR
25.02.2015 - SNF DDP ZSK : 312,56 EUR
25.03.2015 - EUA DDP EU : 7,50 EUR
25.03.2015 - CER DDP EU : 0,07 EUR
25.03.2015 - ERU DDP EU : 0,07 EUR
25.03.2015 - EUAA DDP EU : 6,83 EUR
25.03.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.03.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.03.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.03.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,77 EUR
25.03.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 81,77 EUR
25.03.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 83,77 EUR
25.03.2015 - WHTE DDP VSK : 160,17 EUR
25.03.2015 - WHTE DDP SSK : 162,17 EUR
25.03.2015 - WHTE DDP ZSK : 165,17 EUR
25.03.2015 - WHTA DDP VSK : 154,54 EUR
25.03.2015 - WHTA DDP SSK : 156,54 EUR
25.03.2015 - WHTA DDP ZSK : 159,54 EUR
25.03.2015 - WHTB DDP VSK : 149,06 EUR
25.03.2015 - WHTB DDP SSK : 151,06 EUR
25.03.2015 - WHTB DDP ZSK : 154,06 EUR
25.03.2015 - WHTF DDP VSK : 139,04 EUR
25.03.2015 - WHTF DDP SSK : 141,04 EUR
25.03.2015 - WHTF DDP ZSK : 144,04 EUR
25.03.2015 - WHTS DDP VSK : 301,87 EUR
25.03.2015 - WHTS DDP SSK : 303,87 EUR
25.03.2015 - WHTS DDP ZSK : 306,87 EUR
25.03.2015 - BRLS DDP VSK : 176,25 EUR
25.03.2015 - BRLS DDP SSK : 180,25 EUR
25.03.2015 - BRLS DDP ZSK : 183,25 EUR
25.03.2015 - BRLF DDP VSK : 122,52 EUR
25.03.2015 - BRLF DDP SSK : 126,52 EUR
25.03.2015 - BRLF DDP ZSK : 129,52 EUR
25.03.2015 - RYEA DDP VSK : 130,39 EUR
25.03.2015 - RYEA DDP SSK : 135,71 EUR
25.03.2015 - RYEA DDP ZSK : 137,39 EUR
25.03.2015 - CRNA DDP VSK : 124,35 EUR
25.03.2015 - CRNA DDP SSK : 126,35 EUR
25.03.2015 - CRNA DDP ZSK : 129,35 EUR
25.03.2015 - CRNF DDP VSK : 115,23 EUR
25.03.2015 - CRNF DDP SSK : 117,23 EUR
25.03.2015 - CRNF DDP ZSK : 120,23 EUR
25.03.2015 - RPS DDP VSK : 337,68 EUR
25.03.2015 - RPS DDP SSK : 337,68 EUR
25.03.2015 - RPS DDP ZSK : 337,68 EUR
25.03.2015 - SNF DDP VSK : 315,74 EUR
25.03.2015 - SNF DDP SSK : 315,74 EUR
25.03.2015 - SNF DDP ZSK : 315,74 EUR
25.04.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
25.04.2015 - CER DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2015 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2015 - EUAA DDP EU : 7,00 EUR
25.04.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.04.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.04.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.04.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.04.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,50 EUR
25.04.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 79,50 EUR
25.04.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 81,50 EUR
25.04.2015 - WHTE DDP VSK : 163,80 EUR
25.04.2015 - WHTE DDP SSK : 165,80 EUR
25.04.2015 - WHTE DDP ZSK : 168,80 EUR
25.04.2015 - WHTA DDP VSK : 157,60 EUR
25.04.2015 - WHTA DDP SSK : 159,60 EUR
25.04.2015 - WHTA DDP ZSK : 162,60 EUR
25.04.2015 - WHTB DDP VSK : 152,20 EUR
25.04.2015 - WHTB DDP SSK : 154,20 EUR
25.04.2015 - WHTB DDP ZSK : 157,20 EUR
25.04.2015 - WHTF DDP VSK : 141,00 EUR
25.04.2015 - WHTF DDP SSK : 143,00 EUR
25.04.2015 - WHTF DDP ZSK : 146,00 EUR
25.04.2015 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
25.04.2015 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
25.04.2015 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
25.04.2015 - BRLS DDP VSK : 179,00 EUR
25.04.2015 - BRLS DDP SSK : 183,00 EUR
25.04.2015 - BRLS DDP ZSK : 186,00 EUR
25.04.2015 - BRLF DDP VSK : 125,00 EUR
25.04.2015 - BRLF DDP SSK : 129,00 EUR
25.04.2015 - BRLF DDP ZSK : 132,00 EUR
25.04.2015 - RYEA DDP VSK : 134,00 EUR
25.04.2015 - RYEA DDP SSK : 140,25 EUR
25.04.2015 - RYEA DDP ZSK : 141,00 EUR
25.04.2015 - CRNA DDP VSK : 126,00 EUR
25.04.2015 - CRNA DDP SSK : 128,00 EUR
25.04.2015 - CRNA DDP ZSK : 131,00 EUR
25.04.2015 - CRNF DDP VSK : 116,33 EUR
25.04.2015 - CRNF DDP SSK : 118,33 EUR
25.04.2015 - CRNF DDP ZSK : 121,33 EUR
25.04.2015 - RPS DDP VSK : 341,50 EUR
25.04.2015 - RPS DDP SSK : 341,50 EUR
25.04.2015 - RPS DDP ZSK : 341,50 EUR
25.04.2015 - SNF DDP VSK : 319,25 EUR
25.04.2015 - SNF DDP SSK : 319,25 EUR
25.04.2015 - SNF DDP ZSK : 319,25 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 7,00 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2016 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2016 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2016 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2016 - EUAA DDP EU : 8,00 EUR
31.12.2016 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2016 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2016 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2016 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR