Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 03.12.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín sú stabilizované, olejniny očakávajú mierny nárast.

Kukurica naďalej ostáva na veľmi níckej úrovni cca 90 Eur/t.

Posypová soľ si udržiava stabilnú cenu DDP Slovensko na úrovni cca 75 Eur.

Ceny tovarov

19.11.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,50 EUR
19.11.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,50 EUR
19.11.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,50 EUR
19.11.2014 - WHTE DDP VSK : 141,00 EUR
19.11.2014 - WHTE DDP SSK : 143,00 EUR
19.11.2014 - WHTE DDP ZSK : 146,00 EUR
19.11.2014 - WHTA DDP VSK : 134,67 EUR
19.11.2014 - WHTA DDP SSK : 136,67 EUR
19.11.2014 - WHTA DDP ZSK : 139,67 EUR
19.11.2014 - WHTB DDP VSK : 128,67 EUR
19.11.2014 - WHTB DDP SSK : 130,67 EUR
19.11.2014 - WHTB DDP ZSK : 133,67 EUR
19.11.2014 - WHTF DDP VSK : 104,67 EUR
19.11.2014 - WHTF DDP SSK : 106,67 EUR
19.11.2014 - WHTF DDP ZSK : 109,67 EUR
19.11.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
19.11.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
19.11.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
19.11.2014 - BRLS DDP VSK : 160,50 EUR
19.11.2014 - BRLS DDP SSK : 164,50 EUR
19.11.2014 - BRLS DDP ZSK : 167,50 EUR
19.11.2014 - BRLF DDP VSK : 101,00 EUR
19.11.2014 - BRLF DDP SSK : 105,00 EUR
19.11.2014 - BRLF DDP ZSK : 108,00 EUR
19.11.2014 - RYEA DDP VSK : 113,00 EUR
19.11.2014 - RYEA DDP SSK : 117,00 EUR
19.11.2014 - RYEA DDP ZSK : 120,00 EUR
19.11.2014 - CRNA DDP VSK : 100,00 EUR
19.11.2014 - CRNA DDP SSK : 102,00 EUR
19.11.2014 - CRNA DDP ZSK : 105,00 EUR
19.11.2014 - CRNF DDP VSK : 95,00 EUR
19.11.2014 - CRNF DDP SSK : 97,00 EUR
19.11.2014 - CRNF DDP ZSK : 100,00 EUR
19.11.2014 - RPS DDP VSK : 310,17 EUR
19.11.2014 - RPS DDP SSK : 310,17 EUR
19.11.2014 - RPS DDP ZSK : 310,17 EUR
19.11.2014 - SNF DDP VSK : 268,20 EUR
19.11.2014 - SNF DDP SSK : 268,20 EUR
19.11.2014 - SNF DDP ZSK : 268,20 EUR
19.11.2014 - EUA DDP EU : 7,03 EUR
19.11.2014 - CER DDP EU : 0,08 EUR
19.11.2014 - ERU DDP EU : 0,07 EUR
19.11.2014 - EUAA DDP EU : 6,80 EUR
19.11.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
19.11.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
19.11.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
19.11.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
03.12.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,00 EUR
03.12.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,00 EUR
03.12.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,00 EUR
03.12.2014 - WHTE DDP VSK : 139,33 EUR
03.12.2014 - WHTE DDP SSK : 141,33 EUR
03.12.2014 - WHTE DDP ZSK : 144,33 EUR
03.12.2014 - WHTA DDP VSK : 134,33 EUR
03.12.2014 - WHTA DDP SSK : 136,33 EUR
03.12.2014 - WHTA DDP ZSK : 139,33 EUR
03.12.2014 - WHTB DDP VSK : 129,33 EUR
03.12.2014 - WHTB DDP SSK : 131,33 EUR
03.12.2014 - WHTB DDP ZSK : 134,33 EUR
03.12.2014 - WHTF DDP VSK : 107,67 EUR
03.12.2014 - WHTF DDP SSK : 109,67 EUR
03.12.2014 - WHTF DDP ZSK : 112,67 EUR
03.12.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
03.12.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
03.12.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
03.12.2014 - BRLS DDP VSK : 161,50 EUR
03.12.2014 - BRLS DDP SSK : 165,50 EUR
03.12.2014 - BRLS DDP ZSK : 168,50 EUR
03.12.2014 - BRLF DDP VSK : 99,00 EUR
03.12.2014 - BRLF DDP SSK : 103,00 EUR
03.12.2014 - BRLF DDP ZSK : 106,00 EUR
03.12.2014 - RYEA DDP VSK : 112,33 EUR
03.12.2014 - RYEA DDP SSK : 116,33 EUR
03.12.2014 - RYEA DDP ZSK : 119,33 EUR
03.12.2014 - CRNA DDP VSK : 87,00 EUR
03.12.2014 - CRNA DDP SSK : 89,00 EUR
03.12.2014 - CRNA DDP ZSK : 92,00 EUR
03.12.2014 - CRNF DDP VSK : 81,00 EUR
03.12.2014 - CRNF DDP SSK : 83,00 EUR
03.12.2014 - CRNF DDP ZSK : 86,00 EUR
03.12.2014 - RPS DDP VSK : 311,00 EUR
03.12.2014 - RPS DDP SSK : 311,00 EUR
03.12.2014 - RPS DDP ZSK : 311,00 EUR
03.12.2014 - SNF DDP VSK : 281,25 EUR
03.12.2014 - SNF DDP SSK : 281,25 EUR
03.12.2014 - SNF DDP ZSK : 281,25 EUR
03.12.2014 - EUA DDP EU : 6,89 EUR
03.12.2014 - CER DDP EU : 0,04 EUR
03.12.2014 - ERU DDP EU : 0,04 EUR
03.12.2014 - EUAA DDP EU : 6,66 EUR
03.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
03.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
03.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
03.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
17.12.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,75 EUR
17.12.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,75 EUR
17.12.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,75 EUR
17.12.2014 - WHTE DDP VSK : 139,33 EUR
17.12.2014 - WHTE DDP SSK : 141,33 EUR
17.12.2014 - WHTE DDP ZSK : 144,33 EUR
17.12.2014 - WHTA DDP VSK : 134,33 EUR
17.12.2014 - WHTA DDP SSK : 136,33 EUR
17.12.2014 - WHTA DDP ZSK : 139,33 EUR
17.12.2014 - WHTB DDP VSK : 129,33 EUR
17.12.2014 - WHTB DDP SSK : 131,33 EUR
17.12.2014 - WHTB DDP ZSK : 134,33 EUR
17.12.2014 - WHTF DDP VSK : 107,67 EUR
17.12.2014 - WHTF DDP SSK : 109,67 EUR
17.12.2014 - WHTF DDP ZSK : 112,67 EUR
17.12.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
17.12.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
17.12.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
17.12.2014 - BRLS DDP VSK : 164,00 EUR
17.12.2014 - BRLS DDP SSK : 168,00 EUR
17.12.2014 - BRLS DDP ZSK : 171,00 EUR
17.12.2014 - BRLF DDP VSK : 99,00 EUR
17.12.2014 - BRLF DDP SSK : 103,00 EUR
17.12.2014 - BRLF DDP ZSK : 106,00 EUR
17.12.2014 - RYEA DDP VSK : 112,33 EUR
17.12.2014 - RYEA DDP SSK : 116,33 EUR
17.12.2014 - RYEA DDP ZSK : 119,33 EUR
17.12.2014 - CRNA DDP VSK : 87,00 EUR
17.12.2014 - CRNA DDP SSK : 89,00 EUR
17.12.2014 - CRNA DDP ZSK : 92,00 EUR
17.12.2014 - CRNF DDP VSK : 81,00 EUR
17.12.2014 - CRNF DDP SSK : 83,00 EUR
17.12.2014 - CRNF DDP ZSK : 86,00 EUR
17.12.2014 - RPS DDP VSK : 311,00 EUR
17.12.2014 - RPS DDP SSK : 311,00 EUR
17.12.2014 - RPS DDP ZSK : 311,00 EUR
17.12.2014 - SNF DDP VSK : 281,25 EUR
17.12.2014 - SNF DDP SSK : 281,25 EUR
17.12.2014 - SNF DDP ZSK : 281,25 EUR
17.12.2014 - EUA DDP EU : 6,89 EUR
17.12.2014 - CER DDP EU : 0,04 EUR
17.12.2014 - ERU DDP EU : 0,04 EUR
17.12.2014 - EUAA DDP EU : 6,66 EUR
17.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
17.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
17.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
17.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 7,00 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.01.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.01.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.01.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2015 - EUA DDP EU : 7,33 EUR
25.01.2015 - CER DDP EU : 0,06 EUR
25.01.2015 - ERU DDP EU : 0,06 EUR
25.01.2015 - EUAA DDP EU : 6,80 EUR
25.01.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,45 EUR
25.01.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,45 EUR
25.01.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,45 EUR
25.01.2015 - WHTE DDP VSK : 142,91 EUR
25.01.2015 - WHTE DDP SSK : 144,91 EUR
25.01.2015 - WHTE DDP ZSK : 147,91 EUR
25.01.2015 - WHTA DDP VSK : 137,91 EUR
25.01.2015 - WHTA DDP SSK : 139,91 EUR
25.01.2015 - WHTA DDP ZSK : 142,91 EUR
25.01.2015 - WHTB DDP VSK : 132,91 EUR
25.01.2015 - WHTB DDP SSK : 134,91 EUR
25.01.2015 - WHTB DDP ZSK : 137,91 EUR
25.01.2015 - WHTF DDP VSK : 108,73 EUR
25.01.2015 - WHTF DDP SSK : 110,73 EUR
25.01.2015 - WHTF DDP ZSK : 113,73 EUR
25.01.2015 - WHTS DDP VSK : 293,96 EUR
25.01.2015 - WHTS DDP SSK : 295,96 EUR
25.01.2015 - WHTS DDP ZSK : 298,96 EUR
25.01.2015 - BRLS DDP VSK : 166,98 EUR
25.01.2015 - BRLS DDP SSK : 170,98 EUR
25.01.2015 - BRLS DDP ZSK : 173,98 EUR
25.01.2015 - BRLF DDP VSK : 100,99 EUR
25.01.2015 - BRLF DDP SSK : 104,99 EUR
25.01.2015 - BRLF DDP ZSK : 107,99 EUR
25.01.2015 - RYEA DDP VSK : 114,98 EUR
25.01.2015 - RYEA DDP SSK : 120,18 EUR
25.01.2015 - RYEA DDP ZSK : 121,98 EUR
25.01.2015 - CRNA DDP VSK : 87,99 EUR
25.01.2015 - CRNA DDP SSK : 89,99 EUR
25.01.2015 - CRNA DDP ZSK : 92,99 EUR
25.01.2015 - CRNF DDP VSK : 81,99 EUR
25.01.2015 - CRNF DDP SSK : 83,99 EUR
25.01.2015 - CRNF DDP ZSK : 86,99 EUR
25.01.2015 - RPS DDP VSK : 312,49 EUR
25.01.2015 - RPS DDP SSK : 312,49 EUR
25.01.2015 - RPS DDP ZSK : 312,49 EUR
25.01.2015 - SNF DDP VSK : 283,64 EUR
25.01.2015 - SNF DDP SSK : 283,64 EUR
25.01.2015 - SNF DDP ZSK : 283,64 EUR
25.02.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.02.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.02.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.02.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,00 EUR
25.02.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,00 EUR
25.02.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,00 EUR
25.02.2015 - WHTF DDP VSK : 109,57 EUR
25.02.2015 - WHTF DDP SSK : 111,57 EUR
25.02.2015 - WHTF DDP ZSK : 114,57 EUR
25.02.2015 - EUA DDP EU : 7,68 EUR
25.02.2015 - CER DDP EU : 0,08 EUR
25.02.2015 - ERU DDP EU : 0,08 EUR
25.02.2015 - EUAA DDP EU : 6,90 EUR
25.02.2015 - WHTE DDP VSK : 145,76 EUR
25.02.2015 - WHTE DDP SSK : 147,76 EUR
25.02.2015 - WHTE DDP ZSK : 150,76 EUR
25.02.2015 - WHTA DDP VSK : 140,76 EUR
25.02.2015 - WHTA DDP SSK : 142,76 EUR
25.02.2015 - WHTA DDP ZSK : 145,76 EUR
25.02.2015 - WHTB DDP VSK : 135,76 EUR
25.02.2015 - WHTB DDP SSK : 137,76 EUR
25.02.2015 - WHTB DDP ZSK : 140,76 EUR
25.02.2015 - WHTS DDP VSK : 300,29 EUR
25.02.2015 - WHTS DDP SSK : 302,29 EUR
25.02.2015 - WHTS DDP ZSK : 305,29 EUR
25.02.2015 - BRLS DDP VSK : 169,36 EUR
25.02.2015 - BRLS DDP SSK : 173,36 EUR
25.02.2015 - BRLS DDP ZSK : 176,36 EUR
25.02.2015 - BRLF DDP VSK : 102,57 EUR
25.02.2015 - BRLF DDP SSK : 106,57 EUR
25.02.2015 - BRLF DDP ZSK : 109,57 EUR
25.02.2015 - RYEA DDP VSK : 117,09 EUR
25.02.2015 - RYEA DDP SSK : 123,24 EUR
25.02.2015 - RYEA DDP ZSK : 124,09 EUR
25.02.2015 - CRNA DDP VSK : 88,79 EUR
25.02.2015 - CRNA DDP SSK : 90,79 EUR
25.02.2015 - CRNA DDP ZSK : 93,79 EUR
25.02.2015 - CRNF DDP VSK : 82,79 EUR
25.02.2015 - CRNF DDP SSK : 84,79 EUR
25.02.2015 - CRNF DDP ZSK : 87,79 EUR
25.02.2015 - RPS DDP VSK : 313,68 EUR
25.02.2015 - RPS DDP SSK : 313,68 EUR
25.02.2015 - RPS DDP ZSK : 313,68 EUR
25.02.2015 - SNF DDP VSK : 285,54 EUR
25.02.2015 - SNF DDP SSK : 285,54 EUR
25.02.2015 - SNF DDP ZSK : 285,54 EUR
25.03.2015 - EUA DDP EU : 8,00 EUR
25.03.2015 - CER DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2015 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2015 - EUAA DDP EU : 7,00 EUR
25.03.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.03.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.03.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.03.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.03.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,50 EUR
25.03.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,50 EUR
25.03.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,50 EUR
25.03.2015 - WHTE DDP VSK : 148,33 EUR
25.03.2015 - WHTE DDP SSK : 150,33 EUR
25.03.2015 - WHTE DDP ZSK : 153,33 EUR
25.03.2015 - WHTA DDP VSK : 143,33 EUR
25.03.2015 - WHTA DDP SSK : 145,33 EUR
25.03.2015 - WHTA DDP ZSK : 148,33 EUR
25.03.2015 - WHTB DDP VSK : 138,33 EUR
25.03.2015 - WHTB DDP SSK : 140,33 EUR
25.03.2015 - WHTB DDP ZSK : 143,33 EUR
25.03.2015 - WHTF DDP VSK : 110,33 EUR
25.03.2015 - WHTF DDP SSK : 112,33 EUR
25.03.2015 - WHTF DDP ZSK : 115,33 EUR
25.03.2015 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
25.03.2015 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
25.03.2015 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
25.03.2015 - BRLS DDP VSK : 171,50 EUR
25.03.2015 - BRLS DDP SSK : 175,50 EUR
25.03.2015 - BRLS DDP ZSK : 178,50 EUR
25.03.2015 - BRLF DDP VSK : 104,00 EUR
25.03.2015 - BRLF DDP SSK : 108,00 EUR
25.03.2015 - BRLF DDP ZSK : 111,00 EUR
25.03.2015 - RYEA DDP VSK : 119,00 EUR
25.03.2015 - RYEA DDP SSK : 126,00 EUR
25.03.2015 - RYEA DDP ZSK : 126,00 EUR
25.03.2015 - CRNA DDP VSK : 89,50 EUR
25.03.2015 - CRNA DDP SSK : 91,50 EUR
25.03.2015 - CRNA DDP ZSK : 94,50 EUR
25.03.2015 - CRNF DDP VSK : 83,50 EUR
25.03.2015 - CRNF DDP SSK : 85,50 EUR
25.03.2015 - CRNF DDP ZSK : 88,50 EUR
25.03.2015 - RPS DDP VSK : 314,75 EUR
25.03.2015 - RPS DDP SSK : 314,75 EUR
25.03.2015 - RPS DDP ZSK : 314,75 EUR
25.03.2015 - SNF DDP VSK : 287,25 EUR
25.03.2015 - SNF DDP SSK : 287,25 EUR
25.03.2015 - SNF DDP ZSK : 287,25 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 9,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 8,00 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR