Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 19.11.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín aj olejnín začínajú vykazovať mierny nárast.

Kukurica naďalej stagnuje.

Emisie CO2 zaznamenávajú mierny náárast.

Ceny posypovej soli udržiavajú stabilnú cenovú hladinu, napriek blížiacej sa zime.

Ceny tovarov

05.11.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,75 EUR
05.11.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,75 EUR
05.11.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,75 EUR
05.11.2014 - WHTE DDP VSK : 143,17 EUR
05.11.2014 - WHTE DDP SSK : 145,17 EUR
05.11.2014 - WHTE DDP ZSK : 148,17 EUR
05.11.2014 - WHTA DDP VSK : 139,50 EUR
05.11.2014 - WHTA DDP SSK : 141,50 EUR
05.11.2014 - WHTA DDP ZSK : 144,50 EUR
05.11.2014 - WHTB DDP VSK : 132,17 EUR
05.11.2014 - WHTB DDP SSK : 134,17 EUR
05.11.2014 - WHTB DDP ZSK : 137,17 EUR
05.11.2014 - WHTF DDP VSK : 113,83 EUR
05.11.2014 - WHTF DDP SSK : 115,83 EUR
05.11.2014 - WHTF DDP ZSK : 118,83 EUR
05.11.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
05.11.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
05.11.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
05.11.2014 - BRLS DDP VSK : 170,25 EUR
05.11.2014 - BRLS DDP SSK : 174,25 EUR
05.11.2014 - BRLS DDP ZSK : 177,25 EUR
05.11.2014 - BRLF DDP VSK : 110,75 EUR
05.11.2014 - BRLF DDP SSK : 114,75 EUR
05.11.2014 - BRLF DDP ZSK : 117,75 EUR
05.11.2014 - RYEA DDP VSK : 112,50 EUR
05.11.2014 - RYEA DDP SSK : 116,50 EUR
05.11.2014 - RYEA DDP ZSK : 119,50 EUR
05.11.2014 - CRNA DDP VSK : 114,33 EUR
05.11.2014 - CRNA DDP SSK : 116,33 EUR
05.11.2014 - CRNA DDP ZSK : 119,33 EUR
05.11.2014 - CRNF DDP VSK : 109,33 EUR
05.11.2014 - CRNF DDP SSK : 111,33 EUR
05.11.2014 - CRNF DDP ZSK : 114,33 EUR
05.11.2014 - RPS DDP VSK : 301,17 EUR
05.11.2014 - RPS DDP SSK : 301,17 EUR
05.11.2014 - RPS DDP ZSK : 301,17 EUR
05.11.2014 - SNF DDP VSK : 263,50 EUR
05.11.2014 - SNF DDP SSK : 263,50 EUR
05.11.2014 - SNF DDP ZSK : 263,50 EUR
05.11.2014 - EUA DDP EU : 6,00 EUR
05.11.2014 - CER DDP EU : 0,11 EUR
05.11.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
05.11.2014 - EUAA DDP EU : 5,76 EUR
05.11.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
05.11.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
05.11.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
05.11.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
19.11.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,00 EUR
19.11.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,00 EUR
19.11.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,00 EUR
19.11.2014 - WHTE DDP VSK : 141,00 EUR
19.11.2014 - WHTE DDP SSK : 143,00 EUR
19.11.2014 - WHTE DDP ZSK : 146,00 EUR
19.11.2014 - WHTA DDP VSK : 135,50 EUR
19.11.2014 - WHTA DDP SSK : 137,50 EUR
19.11.2014 - WHTA DDP ZSK : 140,50 EUR
19.11.2014 - WHTB DDP VSK : 129,33 EUR
19.11.2014 - WHTB DDP SSK : 131,33 EUR
19.11.2014 - WHTB DDP ZSK : 134,33 EUR
19.11.2014 - WHTF DDP VSK : 107,17 EUR
19.11.2014 - WHTF DDP SSK : 109,17 EUR
19.11.2014 - WHTF DDP ZSK : 112,17 EUR
19.11.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
19.11.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
19.11.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
19.11.2014 - BRLS DDP VSK : 159,75 EUR
19.11.2014 - BRLS DDP SSK : 163,75 EUR
19.11.2014 - BRLS DDP ZSK : 166,75 EUR
19.11.2014 - BRLF DDP VSK : 102,25 EUR
19.11.2014 - BRLF DDP SSK : 106,25 EUR
19.11.2014 - BRLF DDP ZSK : 109,25 EUR
19.11.2014 - RYEA DDP VSK : 114,50 EUR
19.11.2014 - RYEA DDP SSK : 118,50 EUR
19.11.2014 - RYEA DDP ZSK : 121,50 EUR
19.11.2014 - CRNA DDP VSK : 100,60 EUR
19.11.2014 - CRNA DDP SSK : 102,60 EUR
19.11.2014 - CRNA DDP ZSK : 105,60 EUR
19.11.2014 - CRNF DDP VSK : 96,20 EUR
19.11.2014 - CRNF DDP SSK : 98,20 EUR
19.11.2014 - CRNF DDP ZSK : 101,20 EUR
19.11.2014 - RPS DDP VSK : 299,40 EUR
19.11.2014 - RPS DDP SSK : 299,40 EUR
19.11.2014 - RPS DDP ZSK : 299,40 EUR
19.11.2014 - SNF DDP VSK : 261,80 EUR
19.11.2014 - SNF DDP SSK : 261,80 EUR
19.11.2014 - SNF DDP ZSK : 261,80 EUR
19.11.2014 - EUA DDP EU : 6,17 EUR
19.11.2014 - CER DDP EU : 0,07 EUR
19.11.2014 - ERU DDP EU : 0,07 EUR
19.11.2014 - EUAA DDP EU : 5,90 EUR
19.11.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
19.11.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
19.11.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
19.11.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
03.12.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,75 EUR
03.12.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,75 EUR
03.12.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,75 EUR
03.12.2014 - WHTE DDP VSK : 141,00 EUR
03.12.2014 - WHTE DDP SSK : 143,00 EUR
03.12.2014 - WHTE DDP ZSK : 146,00 EUR
03.12.2014 - WHTA DDP VSK : 135,50 EUR
03.12.2014 - WHTA DDP SSK : 137,50 EUR
03.12.2014 - WHTA DDP ZSK : 140,50 EUR
03.12.2014 - WHTB DDP VSK : 129,33 EUR
03.12.2014 - WHTB DDP SSK : 131,33 EUR
03.12.2014 - WHTB DDP ZSK : 134,33 EUR
03.12.2014 - WHTF DDP VSK : 107,17 EUR
03.12.2014 - WHTF DDP SSK : 109,17 EUR
03.12.2014 - WHTF DDP ZSK : 112,17 EUR
03.12.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
03.12.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
03.12.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
03.12.2014 - BRLS DDP VSK : 160,25 EUR
03.12.2014 - BRLS DDP SSK : 164,25 EUR
03.12.2014 - BRLS DDP ZSK : 167,25 EUR
03.12.2014 - BRLF DDP VSK : 102,25 EUR
03.12.2014 - BRLF DDP SSK : 106,25 EUR
03.12.2014 - BRLF DDP ZSK : 109,25 EUR
03.12.2014 - RYEA DDP VSK : 114,50 EUR
03.12.2014 - RYEA DDP SSK : 118,50 EUR
03.12.2014 - RYEA DDP ZSK : 121,50 EUR
03.12.2014 - CRNA DDP VSK : 100,60 EUR
03.12.2014 - CRNA DDP SSK : 102,60 EUR
03.12.2014 - CRNA DDP ZSK : 105,60 EUR
03.12.2014 - CRNF DDP VSK : 96,20 EUR
03.12.2014 - CRNF DDP SSK : 98,20 EUR
03.12.2014 - CRNF DDP ZSK : 101,20 EUR
03.12.2014 - RPS DDP VSK : 299,40 EUR
03.12.2014 - RPS DDP SSK : 299,40 EUR
03.12.2014 - RPS DDP ZSK : 299,40 EUR
03.12.2014 - SNF DDP VSK : 262,00 EUR
03.12.2014 - SNF DDP SSK : 262,00 EUR
03.12.2014 - SNF DDP ZSK : 262,00 EUR
03.12.2014 - EUA DDP EU : 6,20 EUR
03.12.2014 - CER DDP EU : 0,10 EUR
03.12.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
03.12.2014 - EUAA DDP EU : 6,00 EUR
03.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
03.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
03.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
03.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.12.2014 - EUA DDP EU : 6,28 EUR
25.12.2014 - CER DDP EU : 0,15 EUR
25.12.2014 - ERU DDP EU : 0,13 EUR
25.12.2014 - EUAA DDP EU : 6,05 EUR
25.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.12.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,21 EUR
25.12.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,21 EUR
25.12.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,21 EUR
25.12.2014 - WHTE DDP VSK : 142,83 EUR
25.12.2014 - WHTE DDP SSK : 144,83 EUR
25.12.2014 - WHTE DDP ZSK : 147,83 EUR
25.12.2014 - WHTA DDP VSK : 137,25 EUR
25.12.2014 - WHTA DDP SSK : 139,25 EUR
25.12.2014 - WHTA DDP ZSK : 142,25 EUR
25.12.2014 - WHTB DDP VSK : 131,16 EUR
25.12.2014 - WHTB DDP SSK : 133,16 EUR
25.12.2014 - WHTB DDP ZSK : 136,16 EUR
25.12.2014 - WHTF DDP VSK : 108,17 EUR
25.12.2014 - WHTF DDP SSK : 110,17 EUR
25.12.2014 - WHTF DDP ZSK : 113,17 EUR
25.12.2014 - WHTS DDP VSK : 291,24 EUR
25.12.2014 - WHTS DDP SSK : 293,24 EUR
25.12.2014 - WHTS DDP ZSK : 296,24 EUR
25.12.2014 - BRLS DDP VSK : 163,52 EUR
25.12.2014 - BRLS DDP SSK : 167,52 EUR
25.12.2014 - BRLS DDP ZSK : 170,52 EUR
25.12.2014 - BRLF DDP VSK : 103,36 EUR
25.12.2014 - BRLF DDP SSK : 107,36 EUR
25.12.2014 - BRLF DDP ZSK : 110,36 EUR
25.12.2014 - RYEA DDP VSK : 116,01 EUR
25.12.2014 - RYEA DDP SSK : 120,79 EUR
25.12.2014 - RYEA DDP ZSK : 123,01 EUR
25.12.2014 - CRNA DDP VSK : 103,48 EUR
25.12.2014 - CRNA DDP SSK : 105,48 EUR
25.12.2014 - CRNA DDP ZSK : 108,48 EUR
25.12.2014 - CRNF DDP VSK : 99,13 EUR
25.12.2014 - CRNF DDP SSK : 101,13 EUR
25.12.2014 - CRNF DDP ZSK : 104,13 EUR
25.12.2014 - RPS DDP VSK : 301,39 EUR
25.12.2014 - RPS DDP SSK : 301,39 EUR
25.12.2014 - RPS DDP ZSK : 301,39 EUR
25.12.2014 - SNF DDP VSK : 264,36 EUR
25.12.2014 - SNF DDP SSK : 264,36 EUR
25.12.2014 - SNF DDP ZSK : 264,36 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,70 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 6,20 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2015 - EUA DDP EU : 6,39 EUR
25.01.2015 - CER DDP EU : 0,23 EUR
25.01.2015 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
25.01.2015 - EUAA DDP EU : 6,13 EUR
25.01.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.01.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.01.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.01.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,85 EUR
25.01.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,85 EUR
25.01.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,85 EUR
25.01.2015 - WHTE DDP VSK : 145,42 EUR
25.01.2015 - WHTE DDP SSK : 147,42 EUR
25.01.2015 - WHTE DDP ZSK : 150,42 EUR
25.01.2015 - WHTA DDP VSK : 139,71 EUR
25.01.2015 - WHTA DDP SSK : 141,71 EUR
25.01.2015 - WHTA DDP ZSK : 144,71 EUR
25.01.2015 - WHTB DDP VSK : 133,75 EUR
25.01.2015 - WHTB DDP SSK : 135,75 EUR
25.01.2015 - WHTB DDP ZSK : 138,75 EUR
25.01.2015 - WHTF DDP VSK : 109,59 EUR
25.01.2015 - WHTF DDP SSK : 111,59 EUR
25.01.2015 - WHTF DDP ZSK : 114,59 EUR
25.01.2015 - WHTS DDP VSK : 298,62 EUR
25.01.2015 - WHTS DDP SSK : 300,62 EUR
25.01.2015 - WHTS DDP ZSK : 303,62 EUR
25.01.2015 - BRLS DDP VSK : 168,14 EUR
25.01.2015 - BRLS DDP SSK : 172,14 EUR
25.01.2015 - BRLS DDP ZSK : 175,14 EUR
25.01.2015 - BRLF DDP VSK : 104,93 EUR
25.01.2015 - BRLF DDP SSK : 108,93 EUR
25.01.2015 - BRLF DDP ZSK : 111,93 EUR
25.01.2015 - RYEA DDP VSK : 118,13 EUR
25.01.2015 - RYEA DDP SSK : 124,02 EUR
25.01.2015 - RYEA DDP ZSK : 125,13 EUR
25.01.2015 - CRNA DDP VSK : 107,54 EUR
25.01.2015 - CRNA DDP SSK : 109,54 EUR
25.01.2015 - CRNA DDP ZSK : 112,54 EUR
25.01.2015 - CRNF DDP VSK : 103,27 EUR
25.01.2015 - CRNF DDP SSK : 105,27 EUR
25.01.2015 - CRNF DDP ZSK : 108,27 EUR
25.01.2015 - RPS DDP VSK : 304,20 EUR
25.01.2015 - RPS DDP SSK : 304,20 EUR
25.01.2015 - RPS DDP ZSK : 304,20 EUR
25.01.2015 - SNF DDP VSK : 267,68 EUR
25.01.2015 - SNF DDP SSK : 267,68 EUR
25.01.2015 - SNF DDP ZSK : 267,68 EUR
25.02.2015 - EUA DDP EU : 6,50 EUR
25.02.2015 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.02.2015 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
25.02.2015 - EUAA DDP EU : 6,20 EUR
25.02.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.02.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.02.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.02.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.02.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,50 EUR
25.02.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,50 EUR
25.02.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,50 EUR
25.02.2015 - WHTE DDP VSK : 148,00 EUR
25.02.2015 - WHTE DDP SSK : 150,00 EUR
25.02.2015 - WHTE DDP ZSK : 153,00 EUR
25.02.2015 - WHTA DDP VSK : 142,17 EUR
25.02.2015 - WHTA DDP SSK : 144,17 EUR
25.02.2015 - WHTA DDP ZSK : 147,17 EUR
25.02.2015 - WHTB DDP VSK : 136,33 EUR
25.02.2015 - WHTB DDP SSK : 138,33 EUR
25.02.2015 - WHTB DDP ZSK : 141,33 EUR
25.02.2015 - WHTF DDP VSK : 111,00 EUR
25.02.2015 - WHTF DDP SSK : 113,00 EUR
25.02.2015 - WHTF DDP ZSK : 116,00 EUR
25.02.2015 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
25.02.2015 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
25.02.2015 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
25.02.2015 - BRLS DDP VSK : 172,75 EUR
25.02.2015 - BRLS DDP SSK : 176,75 EUR
25.02.2015 - BRLS DDP ZSK : 179,75 EUR
25.02.2015 - BRLF DDP VSK : 106,50 EUR
25.02.2015 - BRLF DDP SSK : 110,50 EUR
25.02.2015 - BRLF DDP ZSK : 113,50 EUR
25.02.2015 - RYEA DDP VSK : 120,25 EUR
25.02.2015 - RYEA DDP SSK : 127,25 EUR
25.02.2015 - RYEA DDP ZSK : 127,25 EUR
25.02.2015 - CRNA DDP VSK : 111,60 EUR
25.02.2015 - CRNA DDP SSK : 113,60 EUR
25.02.2015 - CRNA DDP ZSK : 116,60 EUR
25.02.2015 - CRNF DDP VSK : 107,40 EUR
25.02.2015 - CRNF DDP SSK : 109,40 EUR
25.02.2015 - CRNF DDP ZSK : 112,40 EUR
25.02.2015 - RPS DDP VSK : 307,00 EUR
25.02.2015 - RPS DDP SSK : 307,00 EUR
25.02.2015 - RPS DDP ZSK : 307,00 EUR
25.02.2015 - SNF DDP VSK : 271,00 EUR
25.02.2015 - SNF DDP SSK : 271,00 EUR
25.02.2015 - SNF DDP ZSK : 271,00 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 7,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 6,50 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR