Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 22.10.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín a olejnín naďalej mierne klesajú, výraznejší pokles zaznamenala pšenica kŕmna. Producenti kôli nízkym cenám začínajú tovar udržiavať na skladoch.

Ceny kukurice poklesli zásadne, pričom vznikli obavy z titulu vlhkého počasia vzniku chorôb na úrode. Ceny začínajú lámať minimálnu hranicu 100 Eur/t.

Ceny emisií CO2 veľmi mierne narástli.

Posypová soľ sa javí cenovo stabilná vo výške cca 76 EUR/t.

Ceny tovarov

08.10.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,75 EUR
08.10.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,75 EUR
08.10.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,75 EUR
08.10.2014 - WHTE DDP VSK : 143,17 EUR
08.10.2014 - WHTE DDP SSK : 145,17 EUR
08.10.2014 - WHTE DDP ZSK : 148,17 EUR
08.10.2014 - WHTA DDP VSK : 139,50 EUR
08.10.2014 - WHTA DDP SSK : 141,50 EUR
08.10.2014 - WHTA DDP ZSK : 144,50 EUR
08.10.2014 - WHTB DDP VSK : 132,17 EUR
08.10.2014 - WHTB DDP SSK : 134,17 EUR
08.10.2014 - WHTB DDP ZSK : 137,17 EUR
08.10.2014 - WHTF DDP VSK : 113,83 EUR
08.10.2014 - WHTF DDP SSK : 115,83 EUR
08.10.2014 - WHTF DDP ZSK : 118,83 EUR
08.10.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
08.10.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
08.10.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
08.10.2014 - BRLS DDP VSK : 170,25 EUR
08.10.2014 - BRLS DDP SSK : 174,25 EUR
08.10.2014 - BRLS DDP ZSK : 177,25 EUR
08.10.2014 - BRLF DDP VSK : 110,75 EUR
08.10.2014 - BRLF DDP SSK : 114,75 EUR
08.10.2014 - BRLF DDP ZSK : 117,75 EUR
08.10.2014 - RYEA DDP VSK : 112,50 EUR
08.10.2014 - RYEA DDP SSK : 116,50 EUR
08.10.2014 - RYEA DDP ZSK : 119,50 EUR
08.10.2014 - CRNA DDP VSK : 114,33 EUR
08.10.2014 - CRNA DDP SSK : 116,33 EUR
08.10.2014 - CRNA DDP ZSK : 119,33 EUR
08.10.2014 - CRNF DDP VSK : 109,33 EUR
08.10.2014 - CRNF DDP SSK : 111,33 EUR
08.10.2014 - CRNF DDP ZSK : 114,33 EUR
08.10.2014 - RPS DDP VSK : 301,17 EUR
08.10.2014 - RPS DDP SSK : 301,17 EUR
08.10.2014 - RPS DDP ZSK : 301,17 EUR
08.10.2014 - SNF DDP VSK : 263,50 EUR
08.10.2014 - SNF DDP SSK : 263,50 EUR
08.10.2014 - SNF DDP ZSK : 263,50 EUR
08.10.2014 - EUA DDP EU : 6,00 EUR
08.10.2014 - CER DDP EU : 0,11 EUR
08.10.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
08.10.2014 - EUAA DDP EU : 5,76 EUR
08.10.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
08.10.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
08.10.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
08.10.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
22.10.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,00 EUR
22.10.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,00 EUR
22.10.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,00 EUR
22.10.2014 - WHTE DDP VSK : 141,00 EUR
22.10.2014 - WHTE DDP SSK : 143,00 EUR
22.10.2014 - WHTE DDP ZSK : 146,00 EUR
22.10.2014 - WHTA DDP VSK : 135,50 EUR
22.10.2014 - WHTA DDP SSK : 137,50 EUR
22.10.2014 - WHTA DDP ZSK : 140,50 EUR
22.10.2014 - WHTB DDP VSK : 129,33 EUR
22.10.2014 - WHTB DDP SSK : 131,33 EUR
22.10.2014 - WHTB DDP ZSK : 134,33 EUR
22.10.2014 - WHTF DDP VSK : 107,17 EUR
22.10.2014 - WHTF DDP SSK : 109,17 EUR
22.10.2014 - WHTF DDP ZSK : 112,17 EUR
22.10.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
22.10.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
22.10.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
22.10.2014 - BRLS DDP VSK : 159,75 EUR
22.10.2014 - BRLS DDP SSK : 163,75 EUR
22.10.2014 - BRLS DDP ZSK : 166,75 EUR
22.10.2014 - BRLF DDP VSK : 102,25 EUR
22.10.2014 - BRLF DDP SSK : 106,25 EUR
22.10.2014 - BRLF DDP ZSK : 109,25 EUR
22.10.2014 - RYEA DDP VSK : 114,50 EUR
22.10.2014 - RYEA DDP SSK : 118,50 EUR
22.10.2014 - RYEA DDP ZSK : 121,50 EUR
22.10.2014 - CRNA DDP VSK : 100,60 EUR
22.10.2014 - CRNA DDP SSK : 102,60 EUR
22.10.2014 - CRNA DDP ZSK : 105,60 EUR
22.10.2014 - CRNF DDP VSK : 96,20 EUR
22.10.2014 - CRNF DDP SSK : 98,20 EUR
22.10.2014 - CRNF DDP ZSK : 101,20 EUR
22.10.2014 - RPS DDP VSK : 299,40 EUR
22.10.2014 - RPS DDP SSK : 299,40 EUR
22.10.2014 - RPS DDP ZSK : 299,40 EUR
22.10.2014 - SNF DDP VSK : 261,80 EUR
22.10.2014 - SNF DDP SSK : 261,80 EUR
22.10.2014 - SNF DDP ZSK : 261,80 EUR
22.10.2014 - EUA DDP EU : 6,17 EUR
22.10.2014 - CER DDP EU : 0,07 EUR
22.10.2014 - ERU DDP EU : 0,07 EUR
22.10.2014 - EUAA DDP EU : 5,90 EUR
22.10.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
22.10.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
22.10.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
22.10.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
04.11.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,75 EUR
04.11.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,75 EUR
04.11.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,75 EUR
04.11.2014 - WHTE DDP VSK : 141,00 EUR
04.11.2014 - WHTE DDP SSK : 143,00 EUR
04.11.2014 - WHTE DDP ZSK : 146,00 EUR
04.11.2014 - WHTA DDP VSK : 135,50 EUR
04.11.2014 - WHTA DDP SSK : 137,50 EUR
04.11.2014 - WHTA DDP ZSK : 140,50 EUR
04.11.2014 - WHTB DDP VSK : 129,33 EUR
04.11.2014 - WHTB DDP SSK : 131,33 EUR
04.11.2014 - WHTB DDP ZSK : 134,33 EUR
04.11.2014 - WHTF DDP VSK : 107,17 EUR
04.11.2014 - WHTF DDP SSK : 109,17 EUR
04.11.2014 - WHTF DDP ZSK : 112,17 EUR
04.11.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
04.11.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
04.11.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
04.11.2014 - BRLS DDP VSK : 160,25 EUR
04.11.2014 - BRLS DDP SSK : 164,25 EUR
04.11.2014 - BRLS DDP ZSK : 167,25 EUR
04.11.2014 - BRLF DDP VSK : 102,25 EUR
04.11.2014 - BRLF DDP SSK : 106,25 EUR
04.11.2014 - BRLF DDP ZSK : 109,25 EUR
04.11.2014 - RYEA DDP VSK : 114,50 EUR
04.11.2014 - RYEA DDP SSK : 118,50 EUR
04.11.2014 - RYEA DDP ZSK : 121,50 EUR
04.11.2014 - CRNA DDP VSK : 100,60 EUR
04.11.2014 - CRNA DDP SSK : 102,60 EUR
04.11.2014 - CRNA DDP ZSK : 105,60 EUR
04.11.2014 - CRNF DDP VSK : 96,20 EUR
04.11.2014 - CRNF DDP SSK : 98,20 EUR
04.11.2014 - CRNF DDP ZSK : 101,20 EUR
04.11.2014 - RPS DDP VSK : 299,40 EUR
04.11.2014 - RPS DDP SSK : 299,40 EUR
04.11.2014 - RPS DDP ZSK : 299,40 EUR
04.11.2014 - SNF DDP VSK : 262,00 EUR
04.11.2014 - SNF DDP SSK : 262,00 EUR
04.11.2014 - SNF DDP ZSK : 262,00 EUR
05.11.2014 - EUA DDP EU : 6,20 EUR
05.11.2014 - CER DDP EU : 0,10 EUR
05.11.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
05.11.2014 - EUAA DDP EU : 6,00 EUR
05.11.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
05.11.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
05.11.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
05.11.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.11.2014 - EUA DDP EU : 6,27 EUR
25.11.2014 - CER DDP EU : 0,15 EUR
25.11.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.11.2014 - EUAA DDP EU : 6,05 EUR
25.11.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.11.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.11.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.11.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,18 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,18 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,18 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP VSK : 142,73 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP SSK : 144,73 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP ZSK : 147,73 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP VSK : 137,15 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP SSK : 139,15 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP ZSK : 142,15 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP VSK : 131,06 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP SSK : 133,06 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP ZSK : 136,06 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP VSK : 108,12 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP SSK : 110,12 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP ZSK : 113,12 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP VSK : 290,95 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP SSK : 292,95 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP ZSK : 295,95 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP VSK : 163,34 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP SSK : 167,34 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP ZSK : 170,34 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP VSK : 103,30 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP SSK : 107,30 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP ZSK : 110,30 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP VSK : 115,92 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP SSK : 120,66 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP ZSK : 122,92 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP VSK : 103,32 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP SSK : 105,32 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP ZSK : 108,32 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP VSK : 98,97 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP SSK : 100,97 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP ZSK : 103,97 EUR
25.11.2014 - RPS DDP VSK : 301,28 EUR
25.11.2014 - RPS DDP SSK : 301,28 EUR
25.11.2014 - RPS DDP ZSK : 301,28 EUR
25.11.2014 - SNF DDP VSK : 264,23 EUR
25.11.2014 - SNF DDP SSK : 264,23 EUR
25.11.2014 - SNF DDP ZSK : 264,23 EUR
25.12.2014 - EUA DDP EU : 6,39 EUR
25.12.2014 - CER DDP EU : 0,22 EUR
25.12.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
25.12.2014 - EUAA DDP EU : 6,12 EUR
25.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.12.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,83 EUR
25.12.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,83 EUR
25.12.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,83 EUR
25.12.2014 - WHTE DDP VSK : 145,32 EUR
25.12.2014 - WHTE DDP SSK : 147,32 EUR
25.12.2014 - WHTE DDP ZSK : 150,32 EUR
25.12.2014 - WHTA DDP VSK : 139,62 EUR
25.12.2014 - WHTA DDP SSK : 141,62 EUR
25.12.2014 - WHTA DDP ZSK : 144,62 EUR
25.12.2014 - WHTB DDP VSK : 133,65 EUR
25.12.2014 - WHTB DDP SSK : 135,65 EUR
25.12.2014 - WHTB DDP ZSK : 138,65 EUR
25.12.2014 - WHTF DDP VSK : 109,53 EUR
25.12.2014 - WHTF DDP SSK : 111,53 EUR
25.12.2014 - WHTF DDP ZSK : 114,53 EUR
25.12.2014 - WHTS DDP VSK : 298,35 EUR
25.12.2014 - WHTS DDP SSK : 300,35 EUR
25.12.2014 - WHTS DDP ZSK : 303,35 EUR
25.12.2014 - BRLS DDP VSK : 167,97 EUR
25.12.2014 - BRLS DDP SSK : 171,97 EUR
25.12.2014 - BRLS DDP ZSK : 174,97 EUR
25.12.2014 - BRLF DDP VSK : 104,87 EUR
25.12.2014 - BRLF DDP SSK : 108,87 EUR
25.12.2014 - BRLF DDP ZSK : 111,87 EUR
25.12.2014 - RYEA DDP VSK : 118,05 EUR
25.12.2014 - RYEA DDP SSK : 123,90 EUR
25.12.2014 - RYEA DDP ZSK : 125,05 EUR
25.12.2014 - CRNA DDP VSK : 107,39 EUR
25.12.2014 - CRNA DDP SSK : 109,39 EUR
25.12.2014 - CRNA DDP ZSK : 112,39 EUR
25.12.2014 - CRNF DDP VSK : 103,12 EUR
25.12.2014 - CRNF DDP SSK : 105,12 EUR
25.12.2014 - CRNF DDP ZSK : 108,12 EUR
25.12.2014 - RPS DDP VSK : 304,09 EUR
25.12.2014 - RPS DDP SSK : 304,09 EUR
25.12.2014 - RPS DDP ZSK : 304,09 EUR
25.12.2014 - SNF DDP VSK : 267,56 EUR
25.12.2014 - SNF DDP SSK : 267,56 EUR
25.12.2014 - SNF DDP ZSK : 267,56 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,70 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 6,20 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2015 - EUA DDP EU : 6,50 EUR
25.01.2015 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.01.2015 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
25.01.2015 - EUAA DDP EU : 6,20 EUR
25.01.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.01.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.01.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.01.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,50 EUR
25.01.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,50 EUR
25.01.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,50 EUR
25.01.2015 - WHTE DDP VSK : 148,00 EUR
25.01.2015 - WHTE DDP SSK : 150,00 EUR
25.01.2015 - WHTE DDP ZSK : 153,00 EUR
25.01.2015 - WHTA DDP VSK : 142,17 EUR
25.01.2015 - WHTA DDP SSK : 144,17 EUR
25.01.2015 - WHTA DDP ZSK : 147,17 EUR
25.01.2015 - WHTB DDP VSK : 136,33 EUR
25.01.2015 - WHTB DDP SSK : 138,33 EUR
25.01.2015 - WHTB DDP ZSK : 141,33 EUR
25.01.2015 - WHTF DDP VSK : 111,00 EUR
25.01.2015 - WHTF DDP SSK : 113,00 EUR
25.01.2015 - WHTF DDP ZSK : 116,00 EUR
25.01.2015 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
25.01.2015 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
25.01.2015 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
25.01.2015 - BRLS DDP VSK : 172,75 EUR
25.01.2015 - BRLS DDP SSK : 176,75 EUR
25.01.2015 - BRLS DDP ZSK : 179,75 EUR
25.01.2015 - BRLF DDP VSK : 106,50 EUR
25.01.2015 - BRLF DDP SSK : 110,50 EUR
25.01.2015 - BRLF DDP ZSK : 113,50 EUR
25.01.2015 - RYEA DDP VSK : 120,25 EUR
25.01.2015 - RYEA DDP SSK : 127,25 EUR
25.01.2015 - RYEA DDP ZSK : 127,25 EUR
25.01.2015 - CRNA DDP VSK : 111,60 EUR
25.01.2015 - CRNA DDP SSK : 113,60 EUR
25.01.2015 - CRNA DDP ZSK : 116,60 EUR
25.01.2015 - CRNF DDP VSK : 107,40 EUR
25.01.2015 - CRNF DDP SSK : 109,40 EUR
25.01.2015 - CRNF DDP ZSK : 112,40 EUR
25.01.2015 - RPS DDP VSK : 307,00 EUR
25.01.2015 - RPS DDP SSK : 307,00 EUR
25.01.2015 - RPS DDP ZSK : 307,00 EUR
25.01.2015 - SNF DDP VSK : 271,00 EUR
25.01.2015 - SNF DDP SSK : 271,00 EUR
25.01.2015 - SNF DDP ZSK : 271,00 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 7,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 6,50 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR