Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 08.10.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Vývoj cien je bez výrazných zmien s výnimkou kukurice, kde sa očakáva mimoriadne dobrá úroda, čo sa odzrkadľuje na postupnom znižovaní ceny.

Ceny tovarov

24.09.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,75 EUR
24.09.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,75 EUR
24.09.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,75 EUR
24.09.2014 - WHTE DDP VSK : 143,17 EUR
24.09.2014 - WHTE DDP SSK : 145,17 EUR
24.09.2014 - WHTE DDP ZSK : 148,17 EUR
24.09.2014 - WHTA DDP VSK : 139,50 EUR
24.09.2014 - WHTA DDP SSK : 141,50 EUR
24.09.2014 - WHTA DDP ZSK : 144,50 EUR
24.09.2014 - WHTB DDP VSK : 132,17 EUR
24.09.2014 - WHTB DDP SSK : 134,17 EUR
24.09.2014 - WHTB DDP ZSK : 137,17 EUR
24.09.2014 - WHTF DDP VSK : 119,67 EUR
24.09.2014 - WHTF DDP SSK : 121,67 EUR
24.09.2014 - WHTF DDP ZSK : 124,67 EUR
24.09.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
24.09.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
24.09.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
24.09.2014 - BRLS DDP VSK : 170,25 EUR
24.09.2014 - BRLS DDP SSK : 174,25 EUR
24.09.2014 - BRLS DDP ZSK : 177,25 EUR
24.09.2014 - BRLF DDP VSK : 113,25 EUR
24.09.2014 - BRLF DDP SSK : 117,25 EUR
24.09.2014 - BRLF DDP ZSK : 120,25 EUR
24.09.2014 - RYEA DDP VSK : 113,75 EUR
24.09.2014 - RYEA DDP SSK : 117,75 EUR
24.09.2014 - RYEA DDP ZSK : 120,75 EUR
24.09.2014 - CRNA DDP VSK : 121,00 EUR
24.09.2014 - CRNA DDP SSK : 123,00 EUR
24.09.2014 - CRNA DDP ZSK : 126,00 EUR
24.09.2014 - CRNF DDP VSK : 117,67 EUR
24.09.2014 - CRNF DDP SSK : 119,67 EUR
24.09.2014 - CRNF DDP ZSK : 122,67 EUR
24.09.2014 - RPS DDP VSK : 301,17 EUR
24.09.2014 - RPS DDP SSK : 301,17 EUR
24.09.2014 - RPS DDP ZSK : 301,17 EUR
24.09.2014 - SNF DDP VSK : 263,50 EUR
24.09.2014 - SNF DDP SSK : 263,50 EUR
24.09.2014 - SNF DDP ZSK : 263,50 EUR
24.09.2014 - EUA DDP EU : 5,80 EUR
24.09.2014 - CER DDP EU : 0,09 EUR
24.09.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
24.09.2014 - EUAA DDP EU : 5,47 EUR
24.09.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
24.09.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
24.09.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
24.09.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
08.10.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,00 EUR
08.10.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,00 EUR
08.10.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,00 EUR
08.10.2014 - WHTE DDP VSK : 141,00 EUR
08.10.2014 - WHTE DDP SSK : 143,00 EUR
08.10.2014 - WHTE DDP ZSK : 146,00 EUR
08.10.2014 - WHTA DDP VSK : 136,00 EUR
08.10.2014 - WHTA DDP SSK : 138,00 EUR
08.10.2014 - WHTA DDP ZSK : 141,00 EUR
08.10.2014 - WHTB DDP VSK : 131,00 EUR
08.10.2014 - WHTB DDP SSK : 133,00 EUR
08.10.2014 - WHTB DDP ZSK : 136,00 EUR
08.10.2014 - WHTF DDP VSK : 113,50 EUR
08.10.2014 - WHTF DDP SSK : 115,50 EUR
08.10.2014 - WHTF DDP ZSK : 118,50 EUR
08.10.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
08.10.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
08.10.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
08.10.2014 - BRLS DDP VSK : 169,00 EUR
08.10.2014 - BRLS DDP SSK : 173,00 EUR
08.10.2014 - BRLS DDP ZSK : 176,00 EUR
08.10.2014 - BRLF DDP VSK : 112,33 EUR
08.10.2014 - BRLF DDP SSK : 116,33 EUR
08.10.2014 - BRLF DDP ZSK : 119,33 EUR
08.10.2014 - RYEA DDP VSK : 110,67 EUR
08.10.2014 - RYEA DDP SSK : 114,67 EUR
08.10.2014 - RYEA DDP ZSK : 117,67 EUR
08.10.2014 - CRNA DDP VSK : 114,33 EUR
08.10.2014 - CRNA DDP SSK : 116,33 EUR
08.10.2014 - CRNA DDP ZSK : 119,33 EUR
08.10.2014 - CRNF DDP VSK : 109,33 EUR
08.10.2014 - CRNF DDP SSK : 111,33 EUR
08.10.2014 - CRNF DDP ZSK : 114,33 EUR
08.10.2014 - RPS DDP VSK : 299,00 EUR
08.10.2014 - RPS DDP SSK : 299,00 EUR
08.10.2014 - RPS DDP ZSK : 299,00 EUR
08.10.2014 - SNF DDP VSK : 263,50 EUR
08.10.2014 - SNF DDP SSK : 263,50 EUR
08.10.2014 - SNF DDP ZSK : 263,50 EUR
08.10.2014 - EUA DDP EU : 6,00 EUR
08.10.2014 - CER DDP EU : 0,11 EUR
08.10.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
08.10.2014 - EUAA DDP EU : 5,76 EUR
08.10.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
08.10.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
08.10.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
08.10.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
22.10.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,75 EUR
22.10.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,75 EUR
22.10.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,75 EUR
22.10.2014 - WHTE DDP VSK : 141,00 EUR
22.10.2014 - WHTE DDP SSK : 143,00 EUR
22.10.2014 - WHTE DDP ZSK : 146,00 EUR
22.10.2014 - WHTA DDP VSK : 136,00 EUR
22.10.2014 - WHTA DDP SSK : 138,00 EUR
22.10.2014 - WHTA DDP ZSK : 141,00 EUR
22.10.2014 - WHTB DDP VSK : 131,00 EUR
22.10.2014 - WHTB DDP SSK : 133,00 EUR
22.10.2014 - WHTB DDP ZSK : 136,00 EUR
22.10.2014 - WHTF DDP VSK : 113,50 EUR
22.10.2014 - WHTF DDP SSK : 115,50 EUR
22.10.2014 - WHTF DDP ZSK : 118,50 EUR
22.10.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
22.10.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
22.10.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
22.10.2014 - BRLS DDP VSK : 169,00 EUR
22.10.2014 - BRLS DDP SSK : 173,00 EUR
22.10.2014 - BRLS DDP ZSK : 176,00 EUR
22.10.2014 - BRLF DDP VSK : 112,33 EUR
22.10.2014 - BRLF DDP SSK : 116,33 EUR
22.10.2014 - BRLF DDP ZSK : 119,33 EUR
22.10.2014 - RYEA DDP VSK : 110,67 EUR
22.10.2014 - RYEA DDP SSK : 114,67 EUR
22.10.2014 - RYEA DDP ZSK : 117,67 EUR
22.10.2014 - CRNA DDP VSK : 114,33 EUR
22.10.2014 - CRNA DDP SSK : 116,33 EUR
22.10.2014 - CRNA DDP ZSK : 119,33 EUR
22.10.2014 - CRNF DDP VSK : 109,33 EUR
22.10.2014 - CRNF DDP SSK : 111,33 EUR
22.10.2014 - CRNF DDP ZSK : 114,33 EUR
22.10.2014 - RPS DDP VSK : 299,00 EUR
22.10.2014 - RPS DDP SSK : 299,00 EUR
22.10.2014 - RPS DDP ZSK : 299,00 EUR
22.10.2014 - SNF DDP VSK : 263,50 EUR
22.10.2014 - SNF DDP SSK : 263,50 EUR
22.10.2014 - SNF DDP ZSK : 263,50 EUR
22.10.2014 - EUA DDP EU : 6,10 EUR
22.10.2014 - CER DDP EU : 0,12 EUR
22.10.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
22.10.2014 - EUAA DDP EU : 5,80 EUR
22.10.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
22.10.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
22.10.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
22.10.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.11.2014 - EUA DDP EU : 6,24 EUR
25.11.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
25.11.2014 - ERU DDP EU : 0,14 EUR
25.11.2014 - EUAA DDP EU : 5,94 EUR
25.11.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.11.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.11.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.11.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,38 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,38 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,38 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP VSK : 143,42 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP SSK : 145,42 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP ZSK : 148,42 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP VSK : 138,42 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP SSK : 140,42 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP ZSK : 143,42 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP VSK : 133,42 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP SSK : 135,42 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP ZSK : 138,42 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP VSK : 117,26 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP SSK : 119,26 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP ZSK : 122,26 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP VSK : 293,16 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP SSK : 295,16 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP ZSK : 298,16 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP VSK : 171,39 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP SSK : 175,39 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP ZSK : 178,39 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP VSK : 114,72 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP SSK : 118,72 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP ZSK : 121,72 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP VSK : 112,46 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP SSK : 117,54 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP ZSK : 119,46 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP VSK : 117,32 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP SSK : 119,32 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP ZSK : 122,32 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP VSK : 112,68 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP SSK : 114,68 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP ZSK : 117,68 EUR
25.11.2014 - RPS DDP VSK : 301,58 EUR
25.11.2014 - RPS DDP SSK : 301,58 EUR
25.11.2014 - RPS DDP ZSK : 301,58 EUR
25.11.2014 - SNF DDP VSK : 267,08 EUR
25.11.2014 - SNF DDP SSK : 267,08 EUR
25.11.2014 - SNF DDP ZSK : 267,08 EUR
25.12.2014 - EUA DDP EU : 6,37 EUR
25.12.2014 - CER DDP EU : 0,24 EUR
25.12.2014 - ERU DDP EU : 0,17 EUR
25.12.2014 - EUAA DDP EU : 6,07 EUR
25.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.12.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,93 EUR
25.12.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,93 EUR
25.12.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,93 EUR
25.12.2014 - WHTE DDP VSK : 145,55 EUR
25.12.2014 - WHTE DDP SSK : 147,55 EUR
25.12.2014 - WHTE DDP ZSK : 150,55 EUR
25.12.2014 - WHTA DDP VSK : 140,55 EUR
25.12.2014 - WHTA DDP SSK : 142,55 EUR
25.12.2014 - WHTA DDP ZSK : 145,55 EUR
25.12.2014 - WHTB DDP VSK : 135,55 EUR
25.12.2014 - WHTB DDP SSK : 137,55 EUR
25.12.2014 - WHTB DDP ZSK : 140,55 EUR
25.12.2014 - WHTF DDP VSK : 120,58 EUR
25.12.2014 - WHTF DDP SSK : 122,58 EUR
25.12.2014 - WHTF DDP ZSK : 125,58 EUR
25.12.2014 - WHTS DDP VSK : 299,48 EUR
25.12.2014 - WHTS DDP SSK : 301,48 EUR
25.12.2014 - WHTS DDP ZSK : 304,48 EUR
25.12.2014 - BRLS DDP VSK : 173,49 EUR
25.12.2014 - BRLS DDP SSK : 177,49 EUR
25.12.2014 - BRLS DDP ZSK : 180,49 EUR
25.12.2014 - BRLF DDP VSK : 116,82 EUR
25.12.2014 - BRLF DDP SSK : 120,82 EUR
25.12.2014 - BRLF DDP ZSK : 123,82 EUR
25.12.2014 - RYEA DDP VSK : 114,04 EUR
25.12.2014 - RYEA DDP SSK : 120,06 EUR
25.12.2014 - RYEA DDP ZSK : 121,04 EUR
25.12.2014 - CRNA DDP VSK : 119,95 EUR
25.12.2014 - CRNA DDP SSK : 121,95 EUR
25.12.2014 - CRNA DDP ZSK : 124,95 EUR
25.12.2014 - CRNF DDP VSK : 115,62 EUR
25.12.2014 - CRNF DDP SSK : 117,62 EUR
25.12.2014 - CRNF DDP ZSK : 120,62 EUR
25.12.2014 - RPS DDP VSK : 303,85 EUR
25.12.2014 - RPS DDP SSK : 303,85 EUR
25.12.2014 - RPS DDP ZSK : 303,85 EUR
25.12.2014 - SNF DDP VSK : 270,24 EUR
25.12.2014 - SNF DDP SSK : 270,24 EUR
25.12.2014 - SNF DDP ZSK : 270,24 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,70 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 6,20 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2015 - EUA DDP EU : 6,50 EUR
25.01.2015 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.01.2015 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
25.01.2015 - EUAA DDP EU : 6,20 EUR
25.01.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.01.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.01.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.01.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.01.2015 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,50 EUR
25.01.2015 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,50 EUR
25.01.2015 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,50 EUR
25.01.2015 - WHTE DDP VSK : 147,75 EUR
25.01.2015 - WHTE DDP SSK : 149,75 EUR
25.01.2015 - WHTE DDP ZSK : 152,75 EUR
25.01.2015 - WHTA DDP VSK : 142,75 EUR
25.01.2015 - WHTA DDP SSK : 144,75 EUR
25.01.2015 - WHTA DDP ZSK : 147,75 EUR
25.01.2015 - WHTB DDP VSK : 137,75 EUR
25.01.2015 - WHTB DDP SSK : 139,75 EUR
25.01.2015 - WHTB DDP ZSK : 142,75 EUR
25.01.2015 - WHTF DDP VSK : 124,00 EUR
25.01.2015 - WHTF DDP SSK : 126,00 EUR
25.01.2015 - WHTF DDP ZSK : 129,00 EUR
25.01.2015 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
25.01.2015 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
25.01.2015 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
25.01.2015 - BRLS DDP VSK : 175,67 EUR
25.01.2015 - BRLS DDP SSK : 179,67 EUR
25.01.2015 - BRLS DDP ZSK : 182,67 EUR
25.01.2015 - BRLF DDP VSK : 119,00 EUR
25.01.2015 - BRLF DDP SSK : 123,00 EUR
25.01.2015 - BRLF DDP ZSK : 126,00 EUR
25.01.2015 - RYEA DDP VSK : 115,67 EUR
25.01.2015 - RYEA DDP SSK : 122,67 EUR
25.01.2015 - RYEA DDP ZSK : 122,67 EUR
25.01.2015 - CRNA DDP VSK : 122,67 EUR
25.01.2015 - CRNA DDP SSK : 124,67 EUR
25.01.2015 - CRNA DDP ZSK : 127,67 EUR
25.01.2015 - CRNF DDP VSK : 118,67 EUR
25.01.2015 - CRNF DDP SSK : 120,67 EUR
25.01.2015 - CRNF DDP ZSK : 123,67 EUR
25.01.2015 - RPS DDP VSK : 306,20 EUR
25.01.2015 - RPS DDP SSK : 306,20 EUR
25.01.2015 - RPS DDP ZSK : 306,20 EUR
25.01.2015 - SNF DDP VSK : 273,50 EUR
25.01.2015 - SNF DDP SSK : 273,50 EUR
25.01.2015 - SNF DDP ZSK : 273,50 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 7,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 6,50 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR