Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 24.09.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny kótovaných tovarov sú bez výraznejších zmien.

Ceny tovarov

10.09.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,50 EUR
10.09.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,50 EUR
10.09.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,50 EUR
10.09.2014 - WHTE DDP VSK : 145,40 EUR
10.09.2014 - WHTE DDP SSK : 147,40 EUR
10.09.2014 - WHTE DDP ZSK : 150,40 EUR
10.09.2014 - WHTA DDP VSK : 141,40 EUR
10.09.2014 - WHTA DDP SSK : 143,40 EUR
10.09.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,40 EUR
10.09.2014 - WHTB DDP VSK : 136,40 EUR
10.09.2014 - WHTB DDP SSK : 138,40 EUR
10.09.2014 - WHTB DDP ZSK : 141,40 EUR
10.09.2014 - WHTF DDP VSK : 120,00 EUR
10.09.2014 - WHTF DDP SSK : 122,00 EUR
10.09.2014 - WHTF DDP ZSK : 125,00 EUR
10.09.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
10.09.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
10.09.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
10.09.2014 - BRLS DDP VSK : 167,33 EUR
10.09.2014 - BRLS DDP SSK : 171,33 EUR
10.09.2014 - BRLS DDP ZSK : 174,33 EUR
10.09.2014 - BRLF DDP VSK : 115,67 EUR
10.09.2014 - BRLF DDP SSK : 119,67 EUR
10.09.2014 - BRLF DDP ZSK : 122,67 EUR
10.09.2014 - RYEA DDP VSK : 112,33 EUR
10.09.2014 - RYEA DDP SSK : 116,33 EUR
10.09.2014 - RYEA DDP ZSK : 119,33 EUR
10.09.2014 - CRNA DDP VSK : 122,67 EUR
10.09.2014 - CRNA DDP SSK : 124,67 EUR
10.09.2014 - CRNA DDP ZSK : 127,67 EUR
10.09.2014 - CRNF DDP VSK : 119,33 EUR
10.09.2014 - CRNF DDP SSK : 121,33 EUR
10.09.2014 - CRNF DDP ZSK : 124,33 EUR
10.09.2014 - RPS DDP VSK : 304,40 EUR
10.09.2014 - RPS DDP SSK : 304,40 EUR
10.09.2014 - RPS DDP ZSK : 304,40 EUR
10.09.2014 - SNF DDP VSK : 276,00 EUR
10.09.2014 - SNF DDP SSK : 276,00 EUR
10.09.2014 - SNF DDP ZSK : 276,00 EUR
10.09.2014 - EUA DDP EU : 6,35 EUR
10.09.2014 - CER DDP EU : 0,16 EUR
10.09.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
10.09.2014 - EUAA DDP EU : 6,13 EUR
10.09.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
10.09.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
10.09.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
10.09.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
24.09.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,75 EUR
24.09.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,75 EUR
24.09.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,75 EUR
24.09.2014 - WHTE DDP VSK : 144,83 EUR
24.09.2014 - WHTE DDP SSK : 146,83 EUR
24.09.2014 - WHTE DDP ZSK : 149,83 EUR
24.09.2014 - WHTA DDP VSK : 141,17 EUR
24.09.2014 - WHTA DDP SSK : 143,17 EUR
24.09.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,17 EUR
24.09.2014 - WHTB DDP VSK : 133,83 EUR
24.09.2014 - WHTB DDP SSK : 135,83 EUR
24.09.2014 - WHTB DDP ZSK : 138,83 EUR
24.09.2014 - WHTF DDP VSK : 120,50 EUR
24.09.2014 - WHTF DDP SSK : 122,50 EUR
24.09.2014 - WHTF DDP ZSK : 125,50 EUR
24.09.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
24.09.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
24.09.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
24.09.2014 - BRLS DDP VSK : 170,25 EUR
24.09.2014 - BRLS DDP SSK : 174,25 EUR
24.09.2014 - BRLS DDP ZSK : 177,25 EUR
24.09.2014 - BRLF DDP VSK : 113,25 EUR
24.09.2014 - BRLF DDP SSK : 117,25 EUR
24.09.2014 - BRLF DDP ZSK : 120,25 EUR
24.09.2014 - RYEA DDP VSK : 113,75 EUR
24.09.2014 - RYEA DDP SSK : 117,75 EUR
24.09.2014 - RYEA DDP ZSK : 120,75 EUR
24.09.2014 - CRNA DDP VSK : 122,67 EUR
24.09.2014 - CRNA DDP SSK : 124,67 EUR
24.09.2014 - CRNA DDP ZSK : 127,67 EUR
24.09.2014 - CRNF DDP VSK : 119,33 EUR
24.09.2014 - CRNF DDP SSK : 121,33 EUR
24.09.2014 - CRNF DDP ZSK : 124,33 EUR
24.09.2014 - RPS DDP VSK : 299,50 EUR
24.09.2014 - RPS DDP SSK : 299,50 EUR
24.09.2014 - RPS DDP ZSK : 299,50 EUR
24.09.2014 - SNF DDP VSK : 263,50 EUR
24.09.2014 - SNF DDP SSK : 263,50 EUR
24.09.2014 - SNF DDP ZSK : 263,50 EUR
24.09.2014 - EUA DDP EU : 6,10 EUR
24.09.2014 - CER DDP EU : 0,15 EUR
24.09.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
24.09.2014 - EUAA DDP EU : 5,61 EUR
24.09.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
24.09.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
24.09.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
24.09.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
08.10.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,75 EUR
08.10.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,75 EUR
08.10.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,75 EUR
08.10.2014 - WHTE DDP VSK : 146,00 EUR
08.10.2014 - WHTE DDP SSK : 148,00 EUR
08.10.2014 - WHTE DDP ZSK : 151,00 EUR
08.10.2014 - WHTA DDP VSK : 142,33 EUR
08.10.2014 - WHTA DDP SSK : 144,33 EUR
08.10.2014 - WHTA DDP ZSK : 147,33 EUR
08.10.2014 - WHTB DDP VSK : 135,17 EUR
08.10.2014 - WHTB DDP SSK : 137,17 EUR
08.10.2014 - WHTB DDP ZSK : 140,17 EUR
08.10.2014 - WHTF DDP VSK : 121,00 EUR
08.10.2014 - WHTF DDP SSK : 123,00 EUR
08.10.2014 - WHTF DDP ZSK : 126,00 EUR
08.10.2014 - WHTS DDP VSK : 291,00 EUR
08.10.2014 - WHTS DDP SSK : 293,00 EUR
08.10.2014 - WHTS DDP ZSK : 296,00 EUR
08.10.2014 - BRLS DDP VSK : 172,75 EUR
08.10.2014 - BRLS DDP SSK : 176,75 EUR
08.10.2014 - BRLS DDP ZSK : 179,75 EUR
08.10.2014 - BRLF DDP VSK : 114,00 EUR
08.10.2014 - BRLF DDP SSK : 118,00 EUR
08.10.2014 - BRLF DDP ZSK : 121,00 EUR
08.10.2014 - RYEA DDP VSK : 114,50 EUR
08.10.2014 - RYEA DDP SSK : 118,50 EUR
08.10.2014 - RYEA DDP ZSK : 121,50 EUR
08.10.2014 - CRNA DDP VSK : 122,67 EUR
08.10.2014 - CRNA DDP SSK : 124,67 EUR
08.10.2014 - CRNA DDP ZSK : 127,67 EUR
08.10.2014 - CRNF DDP VSK : 119,33 EUR
08.10.2014 - CRNF DDP SSK : 121,33 EUR
08.10.2014 - CRNF DDP ZSK : 124,33 EUR
08.10.2014 - RPS DDP VSK : 300,17 EUR
08.10.2014 - RPS DDP SSK : 300,17 EUR
08.10.2014 - RPS DDP ZSK : 300,17 EUR
08.10.2014 - SNF DDP VSK : 263,50 EUR
08.10.2014 - SNF DDP SSK : 263,50 EUR
08.10.2014 - SNF DDP ZSK : 263,50 EUR
08.10.2014 - EUA DDP EU : 6,10 EUR
08.10.2014 - CER DDP EU : 0,15 EUR
08.10.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
08.10.2014 - EUAA DDP EU : 5,61 EUR
08.10.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
08.10.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
08.10.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
08.10.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2014 - EUA DDP EU : 6,19 EUR
25.10.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
25.10.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.10.2014 - EUAA DDP EU : 5,74 EUR
25.10.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.10.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.10.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.10.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,08 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,08 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,08 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP VSK : 146,80 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP SSK : 148,80 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP ZSK : 151,80 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP VSK : 142,87 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP SSK : 144,87 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP ZSK : 147,87 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP VSK : 135,75 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP SSK : 137,75 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP ZSK : 140,75 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP VSK : 121,87 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP SSK : 123,87 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP ZSK : 126,87 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP VSK : 294,27 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP SSK : 296,27 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP ZSK : 299,27 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP VSK : 173,73 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP SSK : 177,73 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP ZSK : 180,73 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP VSK : 114,82 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP SSK : 118,82 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP ZSK : 121,82 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP VSK : 115,21 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP SSK : 119,86 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP ZSK : 122,21 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP VSK : 123,40 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP SSK : 125,40 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP ZSK : 128,40 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP VSK : 119,91 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP SSK : 121,91 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP ZSK : 124,91 EUR
25.10.2014 - RPS DDP VSK : 302,20 EUR
25.10.2014 - RPS DDP SSK : 302,20 EUR
25.10.2014 - RPS DDP ZSK : 302,20 EUR
25.10.2014 - SNF DDP VSK : 265,68 EUR
25.10.2014 - SNF DDP SSK : 265,68 EUR
25.10.2014 - SNF DDP ZSK : 265,68 EUR
25.11.2014 - EUA DDP EU : 6,35 EUR
25.11.2014 - CER DDP EU : 0,24 EUR
25.11.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
25.11.2014 - EUAA DDP EU : 5,97 EUR
25.11.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.11.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.11.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.11.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,67 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,67 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,67 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP VSK : 148,26 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP SSK : 150,26 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP ZSK : 153,26 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP VSK : 143,87 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP SSK : 145,87 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP ZSK : 148,87 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP VSK : 136,81 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP SSK : 138,81 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP ZSK : 141,81 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP VSK : 123,46 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP SSK : 125,46 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP ZSK : 128,46 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP VSK : 300,23 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP SSK : 302,23 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP ZSK : 305,23 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP VSK : 175,52 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP SSK : 179,52 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP ZSK : 182,52 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP VSK : 116,31 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP SSK : 120,31 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP ZSK : 123,31 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP VSK : 116,50 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP SSK : 122,35 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP ZSK : 123,50 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP VSK : 124,72 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP SSK : 126,72 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP ZSK : 129,72 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP VSK : 120,97 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP SSK : 122,97 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP ZSK : 125,97 EUR
25.11.2014 - RPS DDP VSK : 305,91 EUR
25.11.2014 - RPS DDP SSK : 305,91 EUR
25.11.2014 - RPS DDP ZSK : 305,91 EUR
25.11.2014 - SNF DDP VSK : 269,66 EUR
25.11.2014 - SNF DDP SSK : 269,66 EUR
25.11.2014 - SNF DDP ZSK : 269,66 EUR
25.12.2014 - EUA DDP EU : 6,50 EUR
25.12.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.12.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
25.12.2014 - EUAA DDP EU : 6,20 EUR
25.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.12.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,25 EUR
25.12.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 79,25 EUR
25.12.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 79,25 EUR
25.12.2014 - WHTE DDP VSK : 149,67 EUR
25.12.2014 - WHTE DDP SSK : 151,67 EUR
25.12.2014 - WHTE DDP ZSK : 154,67 EUR
25.12.2014 - WHTA DDP VSK : 144,83 EUR
25.12.2014 - WHTA DDP SSK : 146,83 EUR
25.12.2014 - WHTA DDP ZSK : 149,83 EUR
25.12.2014 - WHTB DDP VSK : 137,83 EUR
25.12.2014 - WHTB DDP SSK : 139,83 EUR
25.12.2014 - WHTB DDP ZSK : 142,83 EUR
25.12.2014 - WHTF DDP VSK : 125,00 EUR
25.12.2014 - WHTF DDP SSK : 127,00 EUR
25.12.2014 - WHTF DDP ZSK : 130,00 EUR
25.12.2014 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
25.12.2014 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
25.12.2014 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
25.12.2014 - BRLS DDP VSK : 177,25 EUR
25.12.2014 - BRLS DDP SSK : 181,25 EUR
25.12.2014 - BRLS DDP ZSK : 184,25 EUR
25.12.2014 - BRLF DDP VSK : 117,75 EUR
25.12.2014 - BRLF DDP SSK : 121,75 EUR
25.12.2014 - BRLF DDP ZSK : 124,75 EUR
25.12.2014 - RYEA DDP VSK : 117,75 EUR
25.12.2014 - RYEA DDP SSK : 124,75 EUR
25.12.2014 - RYEA DDP ZSK : 124,75 EUR
25.12.2014 - CRNA DDP VSK : 126,00 EUR
25.12.2014 - CRNA DDP SSK : 128,00 EUR
25.12.2014 - CRNA DDP ZSK : 131,00 EUR
25.12.2014 - CRNF DDP VSK : 122,00 EUR
25.12.2014 - CRNF DDP SSK : 124,00 EUR
25.12.2014 - CRNF DDP ZSK : 127,00 EUR
25.12.2014 - RPS DDP VSK : 309,50 EUR
25.12.2014 - RPS DDP SSK : 309,50 EUR
25.12.2014 - RPS DDP ZSK : 309,50 EUR
25.12.2014 - SNF DDP VSK : 273,50 EUR
25.12.2014 - SNF DDP SSK : 273,50 EUR
25.12.2014 - SNF DDP ZSK : 273,50 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,70 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 6,20 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 7,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 6,50 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR