Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 10.09.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Komentár predsedu:

Ceny obilovín aj olejnín naďalej zaznamenávajú mierny pokles. Je to reakcia na znížené svetové ceny a nie na nižšie kvality z tohtoročnej žatvy, čo by malo mať opačný efekt. Javí sa z toho dostatočná zásoba domácich zdrojov pre slovenských spotrebiteľov..

Pri olejninách je ohrozená žatva slnečnice veľmi nepriaznivým vývojom počasia, ktoré však vyhovuje vývojovému rastu kukurice.

Ceny posypovej soli s blížiacim sa zimným obdobím veľmi mierne stúpajú.

Emisie CO2 - EUA a EUAA naďalej zaznamenávajú mierny vzostup.

Ceny tovarov

27.08.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,50 EUR
27.08.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,50 EUR
27.08.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,50 EUR
27.08.2014 - WHTE DDP VSK : 145,40 EUR
27.08.2014 - WHTE DDP SSK : 147,40 EUR
27.08.2014 - WHTE DDP ZSK : 150,40 EUR
27.08.2014 - WHTA DDP VSK : 141,40 EUR
27.08.2014 - WHTA DDP SSK : 143,40 EUR
27.08.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,40 EUR
27.08.2014 - WHTB DDP VSK : 136,40 EUR
27.08.2014 - WHTB DDP SSK : 138,40 EUR
27.08.2014 - WHTB DDP ZSK : 141,40 EUR
27.08.2014 - WHTF DDP VSK : 120,00 EUR
27.08.2014 - WHTF DDP SSK : 122,00 EUR
27.08.2014 - WHTF DDP ZSK : 125,00 EUR
27.08.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
27.08.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
27.08.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
27.08.2014 - BRLS DDP VSK : 167,33 EUR
27.08.2014 - BRLS DDP SSK : 171,33 EUR
27.08.2014 - BRLS DDP ZSK : 174,33 EUR
27.08.2014 - BRLF DDP VSK : 115,67 EUR
27.08.2014 - BRLF DDP SSK : 119,67 EUR
27.08.2014 - BRLF DDP ZSK : 122,67 EUR
27.08.2014 - RYEA DDP VSK : 112,33 EUR
27.08.2014 - RYEA DDP SSK : 116,33 EUR
27.08.2014 - RYEA DDP ZSK : 119,33 EUR
27.08.2014 - CRNA DDP VSK : 122,67 EUR
27.08.2014 - CRNA DDP SSK : 124,67 EUR
27.08.2014 - CRNA DDP ZSK : 127,67 EUR
27.08.2014 - CRNF DDP VSK : 119,33 EUR
27.08.2014 - CRNF DDP SSK : 121,33 EUR
27.08.2014 - CRNF DDP ZSK : 124,33 EUR
27.08.2014 - RPS DDP VSK : 304,40 EUR
27.08.2014 - RPS DDP SSK : 304,40 EUR
27.08.2014 - RPS DDP ZSK : 304,40 EUR
27.08.2014 - SNF DDP VSK : 276,00 EUR
27.08.2014 - SNF DDP SSK : 276,00 EUR
27.08.2014 - SNF DDP ZSK : 276,00 EUR
27.08.2014 - EUA DDP EU : 6,35 EUR
27.08.2014 - CER DDP EU : 0,16 EUR
27.08.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
27.08.2014 - EUAA DDP EU : 6,13 EUR
27.08.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
27.08.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
27.08.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
27.08.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
10.09.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,75 EUR
10.09.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,75 EUR
10.09.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,75 EUR
10.09.2014 - WHTE DDP VSK : 144,83 EUR
10.09.2014 - WHTE DDP SSK : 146,83 EUR
10.09.2014 - WHTE DDP ZSK : 149,83 EUR
10.09.2014 - WHTA DDP VSK : 141,17 EUR
10.09.2014 - WHTA DDP SSK : 143,17 EUR
10.09.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,17 EUR
10.09.2014 - WHTB DDP VSK : 133,83 EUR
10.09.2014 - WHTB DDP SSK : 135,83 EUR
10.09.2014 - WHTB DDP ZSK : 138,83 EUR
10.09.2014 - WHTF DDP VSK : 120,50 EUR
10.09.2014 - WHTF DDP SSK : 122,50 EUR
10.09.2014 - WHTF DDP ZSK : 125,50 EUR
10.09.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
10.09.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
10.09.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
10.09.2014 - BRLS DDP VSK : 170,25 EUR
10.09.2014 - BRLS DDP SSK : 174,25 EUR
10.09.2014 - BRLS DDP ZSK : 177,25 EUR
10.09.2014 - BRLF DDP VSK : 113,25 EUR
10.09.2014 - BRLF DDP SSK : 117,25 EUR
10.09.2014 - BRLF DDP ZSK : 120,25 EUR
10.09.2014 - RYEA DDP VSK : 113,75 EUR
10.09.2014 - RYEA DDP SSK : 117,75 EUR
10.09.2014 - RYEA DDP ZSK : 120,75 EUR
10.09.2014 - CRNA DDP VSK : 122,67 EUR
10.09.2014 - CRNA DDP SSK : 124,67 EUR
10.09.2014 - CRNA DDP ZSK : 127,67 EUR
10.09.2014 - CRNF DDP VSK : 119,33 EUR
10.09.2014 - CRNF DDP SSK : 121,33 EUR
10.09.2014 - CRNF DDP ZSK : 124,33 EUR
10.09.2014 - RPS DDP VSK : 299,50 EUR
10.09.2014 - RPS DDP SSK : 299,50 EUR
10.09.2014 - RPS DDP ZSK : 299,50 EUR
10.09.2014 - SNF DDP VSK : 263,50 EUR
10.09.2014 - SNF DDP SSK : 263,50 EUR
10.09.2014 - SNF DDP ZSK : 263,50 EUR
10.09.2014 - EUA DDP EU : 6,10 EUR
10.09.2014 - CER DDP EU : 0,15 EUR
10.09.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
10.09.2014 - EUAA DDP EU : 5,61 EUR
10.09.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
10.09.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
10.09.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
10.09.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
24.09.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,75 EUR
24.09.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,75 EUR
24.09.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,75 EUR
24.09.2014 - WHTE DDP VSK : 146,00 EUR
24.09.2014 - WHTE DDP SSK : 148,00 EUR
24.09.2014 - WHTE DDP ZSK : 151,00 EUR
24.09.2014 - WHTA DDP VSK : 142,33 EUR
24.09.2014 - WHTA DDP SSK : 144,33 EUR
24.09.2014 - WHTA DDP ZSK : 147,33 EUR
24.09.2014 - WHTB DDP VSK : 135,17 EUR
24.09.2014 - WHTB DDP SSK : 137,17 EUR
24.09.2014 - WHTB DDP ZSK : 140,17 EUR
24.09.2014 - WHTF DDP VSK : 121,00 EUR
24.09.2014 - WHTF DDP SSK : 123,00 EUR
24.09.2014 - WHTF DDP ZSK : 126,00 EUR
24.09.2014 - WHTS DDP VSK : 291,00 EUR
24.09.2014 - WHTS DDP SSK : 293,00 EUR
24.09.2014 - WHTS DDP ZSK : 296,00 EUR
24.09.2014 - BRLS DDP VSK : 172,75 EUR
24.09.2014 - BRLS DDP SSK : 176,75 EUR
24.09.2014 - BRLS DDP ZSK : 179,75 EUR
24.09.2014 - BRLF DDP VSK : 114,00 EUR
24.09.2014 - BRLF DDP SSK : 118,00 EUR
24.09.2014 - BRLF DDP ZSK : 121,00 EUR
24.09.2014 - RYEA DDP VSK : 114,50 EUR
24.09.2014 - RYEA DDP SSK : 118,50 EUR
24.09.2014 - RYEA DDP ZSK : 121,50 EUR
24.09.2014 - CRNA DDP VSK : 122,67 EUR
24.09.2014 - CRNA DDP SSK : 124,67 EUR
24.09.2014 - CRNA DDP ZSK : 127,67 EUR
24.09.2014 - CRNF DDP VSK : 119,33 EUR
24.09.2014 - CRNF DDP SSK : 121,33 EUR
24.09.2014 - CRNF DDP ZSK : 124,33 EUR
24.09.2014 - RPS DDP VSK : 300,17 EUR
24.09.2014 - RPS DDP SSK : 300,17 EUR
24.09.2014 - RPS DDP ZSK : 300,17 EUR
24.09.2014 - SNF DDP VSK : 263,50 EUR
24.09.2014 - SNF DDP SSK : 263,50 EUR
24.09.2014 - SNF DDP ZSK : 263,50 EUR
24.09.2014 - EUA DDP EU : 6,10 EUR
24.09.2014 - CER DDP EU : 0,15 EUR
24.09.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
24.09.2014 - EUAA DDP EU : 5,61 EUR
24.09.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
24.09.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
24.09.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
24.09.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.10.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.10.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.10.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2014 - EUA DDP EU : 6,23 EUR
25.10.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
25.10.2014 - ERU DDP EU : 0,13 EUR
25.10.2014 - EUAA DDP EU : 5,81 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,26 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,26 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,26 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP VSK : 147,24 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP SSK : 149,24 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP ZSK : 152,24 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP VSK : 143,17 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP SSK : 145,17 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP ZSK : 148,17 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP VSK : 136,07 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP SSK : 138,07 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP ZSK : 141,07 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP VSK : 122,35 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP SSK : 124,35 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP ZSK : 127,35 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP VSK : 296,05 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP SSK : 298,05 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP ZSK : 301,05 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP VSK : 174,27 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP SSK : 178,27 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP ZSK : 181,27 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP VSK : 115,26 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP SSK : 119,26 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP ZSK : 122,26 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP VSK : 115,59 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP SSK : 120,61 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP ZSK : 122,59 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP VSK : 123,79 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP SSK : 125,79 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP ZSK : 128,79 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP VSK : 120,23 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP SSK : 122,23 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP ZSK : 125,23 EUR
25.10.2014 - RPS DDP VSK : 303,31 EUR
25.10.2014 - RPS DDP SSK : 303,31 EUR
25.10.2014 - RPS DDP ZSK : 303,31 EUR
25.10.2014 - SNF DDP VSK : 266,87 EUR
25.10.2014 - SNF DDP SSK : 266,87 EUR
25.10.2014 - SNF DDP ZSK : 266,87 EUR
25.11.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.11.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.11.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.11.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.11.2014 - EUA DDP EU : 6,37 EUR
25.11.2014 - CER DDP EU : 0,25 EUR
25.11.2014 - ERU DDP EU : 0,17 EUR
25.11.2014 - EUAA DDP EU : 6,01 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,76 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,76 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,76 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP VSK : 148,47 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP SSK : 150,47 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP ZSK : 153,47 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP VSK : 144,02 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP SSK : 146,02 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP ZSK : 149,02 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP VSK : 136,96 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP SSK : 138,96 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP ZSK : 141,96 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP VSK : 123,70 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP SSK : 125,70 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP ZSK : 128,70 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP VSK : 301,11 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP SSK : 303,11 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP ZSK : 306,11 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP VSK : 175,78 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP SSK : 179,78 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP ZSK : 182,78 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP VSK : 116,53 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP SSK : 120,53 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP ZSK : 123,53 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP VSK : 116,69 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP SSK : 122,71 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP ZSK : 123,69 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP VSK : 124,91 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP SSK : 126,91 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP ZSK : 129,91 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP VSK : 121,13 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP SSK : 123,13 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP ZSK : 126,13 EUR
25.11.2014 - RPS DDP VSK : 306,46 EUR
25.11.2014 - RPS DDP SSK : 306,46 EUR
25.11.2014 - RPS DDP ZSK : 306,46 EUR
25.11.2014 - SNF DDP VSK : 270,24 EUR
25.11.2014 - SNF DDP SSK : 270,24 EUR
25.11.2014 - SNF DDP ZSK : 270,24 EUR
25.12.2014 - EUA DDP EU : 6,50 EUR
25.12.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.12.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
25.12.2014 - EUAA DDP EU : 6,20 EUR
25.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.12.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,25 EUR
25.12.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 79,25 EUR
25.12.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 79,25 EUR
25.12.2014 - WHTE DDP VSK : 149,67 EUR
25.12.2014 - WHTE DDP SSK : 151,67 EUR
25.12.2014 - WHTE DDP ZSK : 154,67 EUR
25.12.2014 - WHTA DDP VSK : 144,83 EUR
25.12.2014 - WHTA DDP SSK : 146,83 EUR
25.12.2014 - WHTA DDP ZSK : 149,83 EUR
25.12.2014 - WHTB DDP VSK : 137,83 EUR
25.12.2014 - WHTB DDP SSK : 139,83 EUR
25.12.2014 - WHTB DDP ZSK : 142,83 EUR
25.12.2014 - WHTF DDP VSK : 125,00 EUR
25.12.2014 - WHTF DDP SSK : 127,00 EUR
25.12.2014 - WHTF DDP ZSK : 130,00 EUR
25.12.2014 - WHTS DDP VSK : 306,00 EUR
25.12.2014 - WHTS DDP SSK : 308,00 EUR
25.12.2014 - WHTS DDP ZSK : 311,00 EUR
25.12.2014 - BRLS DDP VSK : 177,25 EUR
25.12.2014 - BRLS DDP SSK : 181,25 EUR
25.12.2014 - BRLS DDP ZSK : 184,25 EUR
25.12.2014 - BRLF DDP VSK : 117,75 EUR
25.12.2014 - BRLF DDP SSK : 121,75 EUR
25.12.2014 - BRLF DDP ZSK : 124,75 EUR
25.12.2014 - RYEA DDP VSK : 117,75 EUR
25.12.2014 - RYEA DDP SSK : 124,75 EUR
25.12.2014 - RYEA DDP ZSK : 124,75 EUR
25.12.2014 - CRNA DDP VSK : 126,00 EUR
25.12.2014 - CRNA DDP SSK : 128,00 EUR
25.12.2014 - CRNA DDP ZSK : 131,00 EUR
25.12.2014 - CRNF DDP VSK : 122,00 EUR
25.12.2014 - CRNF DDP SSK : 124,00 EUR
25.12.2014 - CRNF DDP ZSK : 127,00 EUR
25.12.2014 - RPS DDP VSK : 309,50 EUR
25.12.2014 - RPS DDP SSK : 309,50 EUR
25.12.2014 - RPS DDP ZSK : 309,50 EUR
25.12.2014 - SNF DDP VSK : 273,50 EUR
25.12.2014 - SNF DDP SSK : 273,50 EUR
25.12.2014 - SNF DDP ZSK : 273,50 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,70 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 6,20 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 7,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 6,50 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR