Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 27.08.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny sa udržiavajú na pomerne nízkych hodnotách, ceny kŕmneho obilia klesajú naďalej s cenami kukurice, ktorá má v súčastnosti ideálne podmienky na rastový vývoj.

Olejniny naďalej udržiavajú rázny prepad cien.

Ceny posypovej soli veľmi mierne stúpajú.

Emisie CO2 zaznamenávajú taktiež veľmi mierny nárast.

Ceny tovarov

13.08.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,00 EUR
13.08.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,00 EUR
13.08.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,00 EUR
13.08.2014 - WHTE DDP VSK : 147,50 EUR
13.08.2014 - WHTE DDP SSK : 149,50 EUR
13.08.2014 - WHTE DDP ZSK : 152,50 EUR
13.08.2014 - WHTA DDP VSK : 142,17 EUR
13.08.2014 - WHTA DDP SSK : 144,17 EUR
13.08.2014 - WHTA DDP ZSK : 147,17 EUR
13.08.2014 - WHTB DDP VSK : 135,50 EUR
13.08.2014 - WHTB DDP SSK : 137,50 EUR
13.08.2014 - WHTB DDP ZSK : 140,50 EUR
13.08.2014 - WHTF DDP VSK : 120,00 EUR
13.08.2014 - WHTF DDP SSK : 122,00 EUR
13.08.2014 - WHTF DDP ZSK : 125,00 EUR
13.08.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
13.08.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
13.08.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
13.08.2014 - BRLS DDP VSK : 174,25 EUR
13.08.2014 - BRLS DDP SSK : 178,25 EUR
13.08.2014 - BRLS DDP ZSK : 181,25 EUR
13.08.2014 - BRLF DDP VSK : 114,50 EUR
13.08.2014 - BRLF DDP SSK : 118,50 EUR
13.08.2014 - BRLF DDP ZSK : 121,50 EUR
13.08.2014 - RYEA DDP VSK : 113,50 EUR
13.08.2014 - RYEA DDP SSK : 117,50 EUR
13.08.2014 - RYEA DDP ZSK : 120,50 EUR
13.08.2014 - CRNA DDP VSK : 124,33 EUR
13.08.2014 - CRNA DDP SSK : 126,33 EUR
13.08.2014 - CRNA DDP ZSK : 129,33 EUR
13.08.2014 - CRNF DDP VSK : 121,00 EUR
13.08.2014 - CRNF DDP SSK : 123,00 EUR
13.08.2014 - CRNF DDP ZSK : 126,00 EUR
13.08.2014 - RPS DDP VSK : 307,17 EUR
13.08.2014 - RPS DDP SSK : 307,17 EUR
13.08.2014 - RPS DDP ZSK : 307,17 EUR
13.08.2014 - SNF DDP VSK : 276,00 EUR
13.08.2014 - SNF DDP SSK : 276,00 EUR
13.08.2014 - SNF DDP ZSK : 276,00 EUR
13.08.2014 - EUA DDP EU : 6,20 EUR
13.08.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
13.08.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
13.08.2014 - EUAA DDP EU : 5,95 EUR
13.08.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
13.08.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
13.08.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
13.08.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
27.08.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,50 EUR
27.08.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,50 EUR
27.08.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,50 EUR
27.08.2014 - WHTE DDP VSK : 145,40 EUR
27.08.2014 - WHTE DDP SSK : 147,40 EUR
27.08.2014 - WHTE DDP ZSK : 150,40 EUR
27.08.2014 - WHTA DDP VSK : 141,40 EUR
27.08.2014 - WHTA DDP SSK : 143,40 EUR
27.08.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,40 EUR
27.08.2014 - WHTB DDP VSK : 136,40 EUR
27.08.2014 - WHTB DDP SSK : 138,40 EUR
27.08.2014 - WHTB DDP ZSK : 141,40 EUR
27.08.2014 - WHTF DDP VSK : 120,00 EUR
27.08.2014 - WHTF DDP SSK : 122,00 EUR
27.08.2014 - WHTF DDP ZSK : 125,00 EUR
27.08.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
27.08.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
27.08.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
27.08.2014 - BRLS DDP VSK : 167,33 EUR
27.08.2014 - BRLS DDP SSK : 171,33 EUR
27.08.2014 - BRLS DDP ZSK : 174,33 EUR
27.08.2014 - BRLF DDP VSK : 115,67 EUR
27.08.2014 - BRLF DDP SSK : 119,67 EUR
27.08.2014 - BRLF DDP ZSK : 122,67 EUR
27.08.2014 - RYEA DDP VSK : 112,33 EUR
27.08.2014 - RYEA DDP SSK : 116,33 EUR
27.08.2014 - RYEA DDP ZSK : 119,33 EUR
27.08.2014 - CRNA DDP VSK : 122,67 EUR
27.08.2014 - CRNA DDP SSK : 124,67 EUR
27.08.2014 - CRNA DDP ZSK : 127,67 EUR
27.08.2014 - CRNF DDP VSK : 119,33 EUR
27.08.2014 - CRNF DDP SSK : 121,33 EUR
27.08.2014 - CRNF DDP ZSK : 124,33 EUR
27.08.2014 - RPS DDP VSK : 304,40 EUR
27.08.2014 - RPS DDP SSK : 304,40 EUR
27.08.2014 - RPS DDP ZSK : 304,40 EUR
27.08.2014 - SNF DDP VSK : 276,00 EUR
27.08.2014 - SNF DDP SSK : 276,00 EUR
27.08.2014 - SNF DDP ZSK : 276,00 EUR
27.08.2014 - EUA DDP EU : 6,35 EUR
27.08.2014 - CER DDP EU : 0,16 EUR
27.08.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
27.08.2014 - EUAA DDP EU : 6,13 EUR
27.08.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
27.08.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
27.08.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
27.08.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
10.09.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,50 EUR
10.09.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,50 EUR
10.09.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,50 EUR
10.09.2014 - WHTE DDP VSK : 145,40 EUR
10.09.2014 - WHTE DDP SSK : 147,40 EUR
10.09.2014 - WHTE DDP ZSK : 150,40 EUR
10.09.2014 - WHTA DDP VSK : 141,40 EUR
10.09.2014 - WHTA DDP SSK : 143,40 EUR
10.09.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,40 EUR
10.09.2014 - WHTB DDP VSK : 136,40 EUR
10.09.2014 - WHTB DDP SSK : 138,40 EUR
10.09.2014 - WHTB DDP ZSK : 141,40 EUR
10.09.2014 - WHTF DDP VSK : 120,00 EUR
10.09.2014 - WHTF DDP SSK : 122,00 EUR
10.09.2014 - WHTF DDP ZSK : 125,00 EUR
10.09.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
10.09.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
10.09.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
10.09.2014 - BRLS DDP VSK : 172,33 EUR
10.09.2014 - BRLS DDP SSK : 176,33 EUR
10.09.2014 - BRLS DDP ZSK : 179,33 EUR
10.09.2014 - BRLF DDP VSK : 115,67 EUR
10.09.2014 - BRLF DDP SSK : 119,67 EUR
10.09.2014 - BRLF DDP ZSK : 122,67 EUR
10.09.2014 - RYEA DDP VSK : 114,00 EUR
10.09.2014 - RYEA DDP SSK : 118,00 EUR
10.09.2014 - RYEA DDP ZSK : 121,00 EUR
10.09.2014 - CRNA DDP VSK : 124,33 EUR
10.09.2014 - CRNA DDP SSK : 126,33 EUR
10.09.2014 - CRNA DDP ZSK : 129,33 EUR
10.09.2014 - CRNF DDP VSK : 121,00 EUR
10.09.2014 - CRNF DDP SSK : 123,00 EUR
10.09.2014 - CRNF DDP ZSK : 126,00 EUR
10.09.2014 - RPS DDP VSK : 305,00 EUR
10.09.2014 - RPS DDP SSK : 305,00 EUR
10.09.2014 - RPS DDP ZSK : 305,00 EUR
10.09.2014 - SNF DDP VSK : 276,00 EUR
10.09.2014 - SNF DDP SSK : 276,00 EUR
10.09.2014 - SNF DDP ZSK : 276,00 EUR
10.09.2014 - EUA DDP EU : 6,40 EUR
10.09.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
10.09.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
10.09.2014 - EUAA DDP EU : 6,20 EUR
10.09.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
10.09.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
10.09.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
10.09.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2014 - EUA DDP EU : 6,42 EUR
25.09.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
25.09.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.09.2014 - EUAA DDP EU : 6,20 EUR
25.09.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.09.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.09.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,80 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,80 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,80 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP VSK : 145,40 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP SSK : 147,40 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP ZSK : 150,40 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP VSK : 141,40 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP SSK : 143,40 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,40 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP VSK : 136,40 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP SSK : 138,40 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP ZSK : 141,40 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP VSK : 120,00 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP SSK : 122,00 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP ZSK : 125,00 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP VSK : 172,33 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP SSK : 176,33 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP ZSK : 179,33 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP VSK : 115,67 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP SSK : 119,67 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP ZSK : 122,67 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP VSK : 114,00 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP SSK : 118,59 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP ZSK : 121,00 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP VSK : 124,33 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP SSK : 126,33 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP ZSK : 129,33 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP VSK : 121,00 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP SSK : 123,00 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP ZSK : 126,00 EUR
25.09.2014 - RPS DDP VSK : 305,59 EUR
25.09.2014 - RPS DDP SSK : 305,59 EUR
25.09.2014 - RPS DDP ZSK : 305,59 EUR
25.09.2014 - SNF DDP VSK : 276,00 EUR
25.09.2014 - SNF DDP SSK : 276,00 EUR
25.09.2014 - SNF DDP ZSK : 276,00 EUR
25.10.2014 - EUA DDP EU : 6,46 EUR
25.10.2014 - CER DDP EU : 0,25 EUR
25.10.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
25.10.2014 - EUAA DDP EU : 6,20 EUR
25.10.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.10.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.10.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.10.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,39 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,39 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,39 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP VSK : 145,40 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP SSK : 147,40 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP ZSK : 150,40 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP VSK : 141,40 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP SSK : 143,40 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,40 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP VSK : 136,40 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP SSK : 138,40 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP ZSK : 141,40 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP VSK : 120,00 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP SSK : 122,00 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP ZSK : 125,00 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP VSK : 172,33 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP SSK : 176,33 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP ZSK : 179,33 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP VSK : 115,67 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP SSK : 119,67 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP ZSK : 122,67 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP VSK : 114,00 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP SSK : 119,78 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP ZSK : 121,00 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP VSK : 124,33 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP SSK : 126,33 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP ZSK : 129,33 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP VSK : 121,00 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP SSK : 123,00 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP ZSK : 126,00 EUR
25.10.2014 - RPS DDP VSK : 306,78 EUR
25.10.2014 - RPS DDP SSK : 306,78 EUR
25.10.2014 - RPS DDP ZSK : 306,78 EUR
25.10.2014 - SNF DDP VSK : 276,00 EUR
25.10.2014 - SNF DDP SSK : 276,00 EUR
25.10.2014 - SNF DDP ZSK : 276,00 EUR
25.11.2014 - EUA DDP EU : 6,50 EUR
25.11.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
25.11.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
25.11.2014 - EUAA DDP EU : 6,20 EUR
25.11.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.11.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.11.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.11.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,00 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 79,00 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 79,00 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP VSK : 145,40 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP SSK : 147,40 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP ZSK : 150,40 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP VSK : 141,40 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP SSK : 143,40 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,40 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP VSK : 136,40 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP SSK : 138,40 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP ZSK : 141,40 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP VSK : 120,00 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP SSK : 122,00 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP ZSK : 125,00 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP VSK : 172,33 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP SSK : 176,33 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP ZSK : 179,33 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP VSK : 115,67 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP SSK : 119,67 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP ZSK : 122,67 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP VSK : 114,00 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP SSK : 121,00 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP ZSK : 121,00 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP VSK : 124,33 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP SSK : 126,33 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP ZSK : 129,33 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP VSK : 121,00 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP SSK : 123,00 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP ZSK : 126,00 EUR
25.11.2014 - RPS DDP VSK : 308,00 EUR
25.11.2014 - RPS DDP SSK : 308,00 EUR
25.11.2014 - RPS DDP ZSK : 308,00 EUR
25.11.2014 - SNF DDP VSK : 276,00 EUR
25.11.2014 - SNF DDP SSK : 276,00 EUR
25.11.2014 - SNF DDP ZSK : 276,00 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,50 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 6,20 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 7,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 6,30 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR