Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 13.08.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny kukurice a kŕmnych jačmeňov a obilia výrazne klesajú. Sú odrazom nepriaznivého počasia počas žatvy a v súčasnom období sa úroda kukurice javí ako mimoriadne vyhovujúca pre producentov.

Ceny posypovej soli sa s blížiacim sezónnym obdobím mierne zvyšujú.

Emisie CO2 - EUA  zaznamenávajú veľmi mierny nárast.

Olejniny naďalej udržiavajú svoje pomerne nízke ceny.

Ceny tovarov

30.07.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,75 EUR
30.07.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,75 EUR
30.07.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,75 EUR
30.07.2014 - WHTE DDP VSK : 145,67 EUR
30.07.2014 - WHTE DDP SSK : 147,67 EUR
30.07.2014 - WHTE DDP ZSK : 150,67 EUR
30.07.2014 - WHTA DDP VSK : 141,33 EUR
30.07.2014 - WHTA DDP SSK : 143,33 EUR
30.07.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,33 EUR
30.07.2014 - WHTB DDP VSK : 135,33 EUR
30.07.2014 - WHTB DDP SSK : 137,33 EUR
30.07.2014 - WHTB DDP ZSK : 140,33 EUR
30.07.2014 - WHTF DDP VSK : 129,00 EUR
30.07.2014 - WHTF DDP SSK : 131,00 EUR
30.07.2014 - WHTF DDP ZSK : 134,00 EUR
30.07.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
30.07.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
30.07.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
30.07.2014 - BRLS DDP VSK : 171,75 EUR
30.07.2014 - BRLS DDP SSK : 175,75 EUR
30.07.2014 - BRLS DDP ZSK : 178,75 EUR
30.07.2014 - BRLF DDP VSK : 130,00 EUR
30.07.2014 - BRLF DDP SSK : 134,00 EUR
30.07.2014 - BRLF DDP ZSK : 137,00 EUR
30.07.2014 - RYEA DDP VSK : 115,67 EUR
30.07.2014 - RYEA DDP SSK : 119,67 EUR
30.07.2014 - RYEA DDP ZSK : 122,67 EUR
30.07.2014 - CRNA DDP VSK : 158,50 EUR
30.07.2014 - CRNA DDP SSK : 160,50 EUR
30.07.2014 - CRNA DDP ZSK : 163,50 EUR
30.07.2014 - CRNF DDP VSK : 153,50 EUR
30.07.2014 - CRNF DDP SSK : 155,50 EUR
30.07.2014 - CRNF DDP ZSK : 158,50 EUR
30.07.2014 - RPS DDP VSK : 309,17 EUR
30.07.2014 - RPS DDP SSK : 309,17 EUR
30.07.2014 - RPS DDP ZSK : 309,17 EUR
30.07.2014 - SNF DDP VSK : 277,25 EUR
30.07.2014 - SNF DDP SSK : 277,25 EUR
30.07.2014 - SNF DDP ZSK : 277,25 EUR
30.07.2014 - EUA DDP EU : 6,10 EUR
30.07.2014 - CER DDP EU : 0,17 EUR
30.07.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
30.07.2014 - EUAA DDP EU : 5,90 EUR
30.07.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
30.07.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
30.07.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
30.07.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
13.08.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,00 EUR
13.08.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,00 EUR
13.08.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,00 EUR
13.08.2014 - WHTE DDP VSK : 147,50 EUR
13.08.2014 - WHTE DDP SSK : 149,50 EUR
13.08.2014 - WHTE DDP ZSK : 152,50 EUR
13.08.2014 - WHTA DDP VSK : 142,17 EUR
13.08.2014 - WHTA DDP SSK : 144,17 EUR
13.08.2014 - WHTA DDP ZSK : 147,17 EUR
13.08.2014 - WHTB DDP VSK : 135,50 EUR
13.08.2014 - WHTB DDP SSK : 137,50 EUR
13.08.2014 - WHTB DDP ZSK : 140,50 EUR
13.08.2014 - WHTF DDP VSK : 120,00 EUR
13.08.2014 - WHTF DDP SSK : 122,00 EUR
13.08.2014 - WHTF DDP ZSK : 125,00 EUR
13.08.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
13.08.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
13.08.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
13.08.2014 - BRLS DDP VSK : 174,25 EUR
13.08.2014 - BRLS DDP SSK : 178,25 EUR
13.08.2014 - BRLS DDP ZSK : 181,25 EUR
13.08.2014 - BRLF DDP VSK : 114,50 EUR
13.08.2014 - BRLF DDP SSK : 118,50 EUR
13.08.2014 - BRLF DDP ZSK : 121,50 EUR
13.08.2014 - RYEA DDP VSK : 113,50 EUR
13.08.2014 - RYEA DDP SSK : 117,50 EUR
13.08.2014 - RYEA DDP ZSK : 120,50 EUR
13.08.2014 - CRNA DDP VSK : 124,33 EUR
13.08.2014 - CRNA DDP SSK : 126,33 EUR
13.08.2014 - CRNA DDP ZSK : 129,33 EUR
13.08.2014 - CRNF DDP VSK : 121,00 EUR
13.08.2014 - CRNF DDP SSK : 123,00 EUR
13.08.2014 - CRNF DDP ZSK : 126,00 EUR
13.08.2014 - RPS DDP VSK : 307,17 EUR
13.08.2014 - RPS DDP SSK : 307,17 EUR
13.08.2014 - RPS DDP ZSK : 307,17 EUR
13.08.2014 - SNF DDP VSK : 276,00 EUR
13.08.2014 - SNF DDP SSK : 276,00 EUR
13.08.2014 - SNF DDP ZSK : 276,00 EUR
13.08.2014 - EUA DDP EU : 6,20 EUR
13.08.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
13.08.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
13.08.2014 - EUAA DDP EU : 5,95 EUR
13.08.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
13.08.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
13.08.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
13.08.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
27.08.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,00 EUR
27.08.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,00 EUR
27.08.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,00 EUR
27.08.2014 - WHTE DDP VSK : 146,67 EUR
27.08.2014 - WHTE DDP SSK : 148,67 EUR
27.08.2014 - WHTE DDP ZSK : 151,67 EUR
27.08.2014 - WHTA DDP VSK : 141,33 EUR
27.08.2014 - WHTA DDP SSK : 143,33 EUR
27.08.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,33 EUR
27.08.2014 - WHTB DDP VSK : 135,17 EUR
27.08.2014 - WHTB DDP SSK : 137,17 EUR
27.08.2014 - WHTB DDP ZSK : 140,17 EUR
27.08.2014 - WHTF DDP VSK : 121,00 EUR
27.08.2014 - WHTF DDP SSK : 123,00 EUR
27.08.2014 - WHTF DDP ZSK : 126,00 EUR
27.08.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
27.08.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
27.08.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
27.08.2014 - BRLS DDP VSK : 174,25 EUR
27.08.2014 - BRLS DDP SSK : 178,25 EUR
27.08.2014 - BRLS DDP ZSK : 181,25 EUR
27.08.2014 - BRLF DDP VSK : 115,25 EUR
27.08.2014 - BRLF DDP SSK : 119,25 EUR
27.08.2014 - BRLF DDP ZSK : 122,25 EUR
27.08.2014 - RYEA DDP VSK : 114,00 EUR
27.08.2014 - RYEA DDP SSK : 118,00 EUR
27.08.2014 - RYEA DDP ZSK : 121,00 EUR
27.08.2014 - CRNA DDP VSK : 124,33 EUR
27.08.2014 - CRNA DDP SSK : 126,33 EUR
27.08.2014 - CRNA DDP ZSK : 129,33 EUR
27.08.2014 - CRNF DDP VSK : 121,00 EUR
27.08.2014 - CRNF DDP SSK : 123,00 EUR
27.08.2014 - CRNF DDP ZSK : 126,00 EUR
27.08.2014 - RPS DDP VSK : 309,33 EUR
27.08.2014 - RPS DDP SSK : 309,33 EUR
27.08.2014 - RPS DDP ZSK : 309,33 EUR
27.08.2014 - SNF DDP VSK : 276,00 EUR
27.08.2014 - SNF DDP SSK : 276,00 EUR
27.08.2014 - SNF DDP ZSK : 276,00 EUR
27.08.2014 - EUA DDP EU : 6,20 EUR
27.08.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
27.08.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
27.08.2014 - EUAA DDP EU : 5,95 EUR
27.08.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
27.08.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
27.08.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
27.08.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2014 - EUA DDP EU : 6,23 EUR
25.09.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
25.09.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.09.2014 - EUAA DDP EU : 6,00 EUR
25.09.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.09.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.09.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,61 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,61 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,61 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP VSK : 146,83 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP SSK : 148,83 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP ZSK : 151,83 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP VSK : 141,60 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP SSK : 143,60 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,60 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP VSK : 135,28 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP SSK : 137,28 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP ZSK : 140,28 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP VSK : 121,27 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP SSK : 123,27 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP ZSK : 126,27 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP VSK : 174,41 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP SSK : 178,41 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP ZSK : 181,41 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP VSK : 115,65 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP SSK : 119,65 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP ZSK : 122,65 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP VSK : 114,40 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP SSK : 119,37 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP ZSK : 121,40 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP VSK : 124,33 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP SSK : 126,33 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP ZSK : 129,33 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP VSK : 121,00 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP SSK : 123,00 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP ZSK : 126,00 EUR
25.09.2014 - RPS DDP VSK : 309,06 EUR
25.09.2014 - RPS DDP SSK : 309,06 EUR
25.09.2014 - RPS DDP ZSK : 309,06 EUR
25.09.2014 - SNF DDP VSK : 276,00 EUR
25.09.2014 - SNF DDP SSK : 276,00 EUR
25.09.2014 - SNF DDP ZSK : 276,00 EUR
25.10.2014 - EUA DDP EU : 6,27 EUR
25.10.2014 - CER DDP EU : 0,23 EUR
25.10.2014 - ERU DDP EU : 0,15 EUR
25.10.2014 - EUAA DDP EU : 6,05 EUR
25.10.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.10.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.10.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.10.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,24 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 79,24 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 79,24 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP VSK : 147,00 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP SSK : 149,00 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP ZSK : 152,00 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP VSK : 141,88 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP SSK : 143,88 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,88 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP VSK : 135,39 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP SSK : 137,39 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP ZSK : 140,39 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP VSK : 121,54 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP SSK : 123,54 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP ZSK : 126,54 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP VSK : 174,58 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP SSK : 178,58 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP ZSK : 181,58 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP VSK : 116,07 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP SSK : 120,07 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP ZSK : 123,07 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP VSK : 114,82 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP SSK : 120,78 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP ZSK : 121,82 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP VSK : 124,33 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP SSK : 126,33 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP ZSK : 129,33 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP VSK : 121,00 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP SSK : 123,00 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP ZSK : 126,00 EUR
25.10.2014 - RPS DDP VSK : 308,79 EUR
25.10.2014 - RPS DDP SSK : 308,79 EUR
25.10.2014 - RPS DDP ZSK : 308,79 EUR
25.10.2014 - SNF DDP VSK : 276,00 EUR
25.10.2014 - SNF DDP SSK : 276,00 EUR
25.10.2014 - SNF DDP ZSK : 276,00 EUR
25.11.2014 - EUA DDP EU : 6,30 EUR
25.11.2014 - CER DDP EU : 0,25 EUR
25.11.2014 - ERU DDP EU : 0,17 EUR
25.11.2014 - EUAA DDP EU : 6,10 EUR
25.11.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.11.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.11.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.11.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,90 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 79,90 EUR
25.11.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 79,90 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP VSK : 147,17 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP SSK : 149,17 EUR
25.11.2014 - WHTE DDP ZSK : 152,17 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP VSK : 142,17 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP SSK : 144,17 EUR
25.11.2014 - WHTA DDP ZSK : 147,17 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP VSK : 135,50 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP SSK : 137,50 EUR
25.11.2014 - WHTB DDP ZSK : 140,50 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP VSK : 121,83 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP SSK : 123,83 EUR
25.11.2014 - WHTF DDP ZSK : 126,83 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
25.11.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP VSK : 174,75 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP SSK : 178,75 EUR
25.11.2014 - BRLS DDP ZSK : 181,75 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP VSK : 116,50 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP SSK : 120,50 EUR
25.11.2014 - BRLF DDP ZSK : 123,50 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP VSK : 115,25 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP SSK : 122,25 EUR
25.11.2014 - RYEA DDP ZSK : 122,25 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP VSK : 124,33 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP SSK : 126,33 EUR
25.11.2014 - CRNA DDP ZSK : 129,33 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP VSK : 121,00 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP SSK : 123,00 EUR
25.11.2014 - CRNF DDP ZSK : 126,00 EUR
25.11.2014 - RPS DDP VSK : 308,50 EUR
25.11.2014 - RPS DDP SSK : 308,50 EUR
25.11.2014 - RPS DDP ZSK : 308,50 EUR
25.11.2014 - SNF DDP VSK : 276,00 EUR
25.11.2014 - SNF DDP SSK : 276,00 EUR
25.11.2014 - SNF DDP ZSK : 276,00 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,50 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 6,20 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 7,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 6,30 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR