Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 30.07.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín naďalej mierne klesajú, je obava u producentov z ďalšieho poklesu aj v nasledujúcom období. Počas žatvy na kvalitu pšeníc negatívne vplývali dažďové zrážky.

Olejniny, hlavne repka zaznamenáva dosť silný pokles.

S posypovou soľou boli ceny znížené reálnymi kontraktami s dodávkou tovarov koncom roku a začiatkom nasledujúceho roku pri pevnej cene 71 Eur - DDP Banskobystrický kraj.

Ceny emisií CO2 veľmi mierne stúpajú.

Ceny tovarov

16.07.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,25 EUR
16.07.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,25 EUR
16.07.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,25 EUR
16.07.2014 - WHTE DDP VSK : 150,67 EUR
16.07.2014 - WHTE DDP SSK : 152,67 EUR
16.07.2014 - WHTE DDP ZSK : 155,67 EUR
16.07.2014 - WHTA DDP VSK : 145,50 EUR
16.07.2014 - WHTA DDP SSK : 147,50 EUR
16.07.2014 - WHTA DDP ZSK : 150,50 EUR
16.07.2014 - WHTB DDP VSK : 139,50 EUR
16.07.2014 - WHTB DDP SSK : 141,50 EUR
16.07.2014 - WHTB DDP ZSK : 144,50 EUR
16.07.2014 - WHTF DDP VSK : 135,00 EUR
16.07.2014 - WHTF DDP SSK : 137,00 EUR
16.07.2014 - WHTF DDP ZSK : 140,00 EUR
16.07.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
16.07.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
16.07.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
16.07.2014 - BRLS DDP VSK : 177,20 EUR
16.07.2014 - BRLS DDP SSK : 181,20 EUR
16.07.2014 - BRLS DDP ZSK : 184,20 EUR
16.07.2014 - BRLF DDP VSK : 136,25 EUR
16.07.2014 - BRLF DDP SSK : 140,25 EUR
16.07.2014 - BRLF DDP ZSK : 143,25 EUR
16.07.2014 - RYEA DDP VSK : 119,00 EUR
16.07.2014 - RYEA DDP SSK : 123,00 EUR
16.07.2014 - RYEA DDP ZSK : 126,00 EUR
16.07.2014 - CRNA DDP VSK : 161,00 EUR
16.07.2014 - CRNA DDP SSK : 163,00 EUR
16.07.2014 - CRNA DDP ZSK : 166,00 EUR
16.07.2014 - CRNF DDP VSK : 156,00 EUR
16.07.2014 - CRNF DDP SSK : 158,00 EUR
16.07.2014 - CRNF DDP ZSK : 161,00 EUR
16.07.2014 - RPS DDP VSK : 318,33 EUR
16.07.2014 - RPS DDP SSK : 318,33 EUR
16.07.2014 - RPS DDP ZSK : 318,33 EUR
16.07.2014 - SNF DDP VSK : 276,00 EUR
16.07.2014 - SNF DDP SSK : 276,00 EUR
16.07.2014 - SNF DDP ZSK : 276,00 EUR
16.07.2014 - EUA DDP EU : 6,00 EUR
16.07.2014 - CER DDP EU : 0,15 EUR
16.07.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
16.07.2014 - EUAA DDP EU : 5,80 EUR
16.07.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
16.07.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
16.07.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
16.07.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
30.07.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 76,75 EUR
30.07.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,75 EUR
30.07.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,75 EUR
30.07.2014 - WHTE DDP VSK : 145,67 EUR
30.07.2014 - WHTE DDP SSK : 147,67 EUR
30.07.2014 - WHTE DDP ZSK : 150,67 EUR
30.07.2014 - WHTA DDP VSK : 141,33 EUR
30.07.2014 - WHTA DDP SSK : 143,33 EUR
30.07.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,33 EUR
30.07.2014 - WHTB DDP VSK : 135,33 EUR
30.07.2014 - WHTB DDP SSK : 137,33 EUR
30.07.2014 - WHTB DDP ZSK : 140,33 EUR
30.07.2014 - WHTF DDP VSK : 131,00 EUR
30.07.2014 - WHTF DDP SSK : 133,00 EUR
30.07.2014 - WHTF DDP ZSK : 136,00 EUR
30.07.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
30.07.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
30.07.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
30.07.2014 - BRLS DDP VSK : 171,75 EUR
30.07.2014 - BRLS DDP SSK : 175,75 EUR
30.07.2014 - BRLS DDP ZSK : 178,75 EUR
30.07.2014 - BRLF DDP VSK : 133,75 EUR
30.07.2014 - BRLF DDP SSK : 137,75 EUR
30.07.2014 - BRLF DDP ZSK : 140,75 EUR
30.07.2014 - RYEA DDP VSK : 115,67 EUR
30.07.2014 - RYEA DDP SSK : 119,67 EUR
30.07.2014 - RYEA DDP ZSK : 122,67 EUR
30.07.2014 - CRNA DDP VSK : 158,50 EUR
30.07.2014 - CRNA DDP SSK : 160,50 EUR
30.07.2014 - CRNA DDP ZSK : 163,50 EUR
30.07.2014 - CRNF DDP VSK : 153,50 EUR
30.07.2014 - CRNF DDP SSK : 155,50 EUR
30.07.2014 - CRNF DDP ZSK : 158,50 EUR
30.07.2014 - RPS DDP VSK : 309,17 EUR
30.07.2014 - RPS DDP SSK : 309,17 EUR
30.07.2014 - RPS DDP ZSK : 309,17 EUR
30.07.2014 - SNF DDP VSK : 277,25 EUR
30.07.2014 - SNF DDP SSK : 277,25 EUR
30.07.2014 - SNF DDP ZSK : 277,25 EUR
30.07.2014 - EUA DDP EU : 6,10 EUR
30.07.2014 - CER DDP EU : 0,17 EUR
30.07.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
30.07.2014 - EUAA DDP EU : 5,90 EUR
30.07.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
30.07.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
30.07.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
30.07.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
13.08.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,75 EUR
13.08.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,75 EUR
13.08.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,75 EUR
13.08.2014 - WHTE DDP VSK : 145,50 EUR
13.08.2014 - WHTE DDP SSK : 147,50 EUR
13.08.2014 - WHTE DDP ZSK : 150,50 EUR
13.08.2014 - WHTA DDP VSK : 142,17 EUR
13.08.2014 - WHTA DDP SSK : 144,17 EUR
13.08.2014 - WHTA DDP ZSK : 147,17 EUR
13.08.2014 - WHTB DDP VSK : 135,50 EUR
13.08.2014 - WHTB DDP SSK : 137,50 EUR
13.08.2014 - WHTB DDP ZSK : 140,50 EUR
13.08.2014 - WHTF DDP VSK : 131,00 EUR
13.08.2014 - WHTF DDP SSK : 133,00 EUR
13.08.2014 - WHTF DDP ZSK : 136,00 EUR
13.08.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
13.08.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
13.08.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
13.08.2014 - BRLS DDP VSK : 172,25 EUR
13.08.2014 - BRLS DDP SSK : 176,25 EUR
13.08.2014 - BRLS DDP ZSK : 179,25 EUR
13.08.2014 - BRLF DDP VSK : 133,75 EUR
13.08.2014 - BRLF DDP SSK : 137,75 EUR
13.08.2014 - BRLF DDP ZSK : 140,75 EUR
13.08.2014 - RYEA DDP VSK : 115,67 EUR
13.08.2014 - RYEA DDP SSK : 119,67 EUR
13.08.2014 - RYEA DDP ZSK : 122,67 EUR
13.08.2014 - CRNA DDP VSK : 158,50 EUR
13.08.2014 - CRNA DDP SSK : 160,50 EUR
13.08.2014 - CRNA DDP ZSK : 163,50 EUR
13.08.2014 - CRNF DDP VSK : 153,50 EUR
13.08.2014 - CRNF DDP SSK : 155,50 EUR
13.08.2014 - CRNF DDP ZSK : 158,50 EUR
13.08.2014 - RPS DDP VSK : 311,17 EUR
13.08.2014 - RPS DDP SSK : 311,17 EUR
13.08.2014 - RPS DDP ZSK : 311,17 EUR
13.08.2014 - SNF DDP VSK : 277,25 EUR
13.08.2014 - SNF DDP SSK : 277,25 EUR
13.08.2014 - SNF DDP ZSK : 277,25 EUR
13.08.2014 - EUA DDP EU : 6,20 EUR
13.08.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
13.08.2014 - ERU DDP EU : 0,15 EUR
13.08.2014 - EUAA DDP EU : 6,00 EUR
13.08.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
13.08.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
13.08.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
13.08.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2014 - EUA DDP EU : 6,22 EUR
25.08.2014 - CER DDP EU : 0,21 EUR
25.08.2014 - ERU DDP EU : 0,15 EUR
25.08.2014 - EUAA DDP EU : 6,02 EUR
25.08.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.08.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.08.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,97 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,97 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,97 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP VSK : 145,58 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP SSK : 147,58 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP ZSK : 150,58 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP VSK : 142,11 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP SSK : 144,11 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP ZSK : 147,11 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP VSK : 135,58 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP SSK : 137,58 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP ZSK : 140,58 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP VSK : 131,16 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP SSK : 133,16 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP ZSK : 136,16 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP VSK : 172,74 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP SSK : 176,74 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP ZSK : 179,74 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP VSK : 133,79 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP SSK : 137,79 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP ZSK : 140,79 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP VSK : 115,67 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP SSK : 120,16 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP ZSK : 122,67 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP VSK : 158,50 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP SSK : 160,50 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP ZSK : 163,50 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP VSK : 153,50 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP SSK : 155,50 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP ZSK : 158,50 EUR
25.08.2014 - RPS DDP VSK : 311,03 EUR
25.08.2014 - RPS DDP SSK : 311,03 EUR
25.08.2014 - RPS DDP ZSK : 311,03 EUR
25.08.2014 - SNF DDP VSK : 277,25 EUR
25.08.2014 - SNF DDP SSK : 277,25 EUR
25.08.2014 - SNF DDP ZSK : 277,25 EUR
25.09.2014 - EUA DDP EU : 6,26 EUR
25.09.2014 - CER DDP EU : 0,23 EUR
25.09.2014 - ERU DDP EU : 0,16 EUR
25.09.2014 - EUAA DDP EU : 6,06 EUR
25.09.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.09.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.09.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,55 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,55 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,55 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP VSK : 145,79 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP SSK : 147,79 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP ZSK : 150,79 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP VSK : 141,97 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP SSK : 143,97 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,97 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP VSK : 135,79 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP SSK : 137,79 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP ZSK : 140,79 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP VSK : 131,59 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP SSK : 133,59 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP ZSK : 136,59 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP VSK : 174,02 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP SSK : 178,02 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP ZSK : 181,02 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP VSK : 133,90 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP SSK : 137,90 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP ZSK : 140,90 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP VSK : 115,67 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP SSK : 121,44 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP ZSK : 122,67 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP VSK : 158,50 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP SSK : 160,50 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP ZSK : 163,50 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP VSK : 153,50 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP SSK : 155,50 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP ZSK : 158,50 EUR
25.09.2014 - RPS DDP VSK : 310,68 EUR
25.09.2014 - RPS DDP SSK : 310,68 EUR
25.09.2014 - RPS DDP ZSK : 310,68 EUR
25.09.2014 - SNF DDP VSK : 277,25 EUR
25.09.2014 - SNF DDP SSK : 277,25 EUR
25.09.2014 - SNF DDP ZSK : 277,25 EUR
25.10.2014 - EUA DDP EU : 6,30 EUR
25.10.2014 - CER DDP EU : 0,25 EUR
25.10.2014 - ERU DDP EU : 0,17 EUR
25.10.2014 - EUAA DDP EU : 6,10 EUR
25.10.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.10.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.10.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.10.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,10 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 79,10 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 79,10 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP VSK : 146,00 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP SSK : 148,00 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP ZSK : 151,00 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP VSK : 141,83 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP SSK : 143,83 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,83 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP VSK : 136,00 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP SSK : 138,00 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP ZSK : 141,00 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP VSK : 132,00 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP SSK : 134,00 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP ZSK : 137,00 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP VSK : 175,25 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP SSK : 179,25 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP ZSK : 182,25 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP VSK : 134,00 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP SSK : 138,00 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP ZSK : 141,00 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP VSK : 115,67 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP SSK : 122,67 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP ZSK : 122,67 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP VSK : 158,50 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP SSK : 160,50 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP ZSK : 163,50 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP VSK : 153,50 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP SSK : 155,50 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP ZSK : 158,50 EUR
25.10.2014 - RPS DDP VSK : 310,33 EUR
25.10.2014 - RPS DDP SSK : 310,33 EUR
25.10.2014 - RPS DDP ZSK : 310,33 EUR
25.10.2014 - SNF DDP VSK : 277,25 EUR
25.10.2014 - SNF DDP SSK : 277,25 EUR
25.10.2014 - SNF DDP ZSK : 277,25 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,50 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 6,20 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 7,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 6,30 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR