Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 16.07.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny obilnín aj olejnín sú počas žatvy stabilizované, z dôvodu očakávaných prebytkov sa držia pod úrovňou Euronextu cca 25 - 30 Eur nižšie.

Ceny tovarov

02.07.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,00 EUR
02.07.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,00 EUR
02.07.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,00 EUR
02.07.2014 - WHTE DDP VSK : 151,40 EUR
02.07.2014 - WHTE DDP SSK : 153,40 EUR
02.07.2014 - WHTE DDP ZSK : 156,40 EUR
02.07.2014 - WHTA DDP VSK : 147,40 EUR
02.07.2014 - WHTA DDP SSK : 149,40 EUR
02.07.2014 - WHTA DDP ZSK : 152,40 EUR
02.07.2014 - WHTB DDP VSK : 140,40 EUR
02.07.2014 - WHTB DDP SSK : 142,40 EUR
02.07.2014 - WHTB DDP ZSK : 145,40 EUR
02.07.2014 - WHTF DDP VSK : 134,75 EUR
02.07.2014 - WHTF DDP SSK : 136,75 EUR
02.07.2014 - WHTF DDP ZSK : 139,75 EUR
02.07.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
02.07.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
02.07.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
02.07.2014 - BRLS DDP VSK : 187,33 EUR
02.07.2014 - BRLS DDP SSK : 191,33 EUR
02.07.2014 - BRLS DDP ZSK : 194,33 EUR
02.07.2014 - BRLF DDP VSK : 140,67 EUR
02.07.2014 - BRLF DDP SSK : 144,67 EUR
02.07.2014 - BRLF DDP ZSK : 147,67 EUR
02.07.2014 - RYEA DDP VSK : 119,00 EUR
02.07.2014 - RYEA DDP SSK : 123,00 EUR
02.07.2014 - RYEA DDP ZSK : 126,00 EUR
02.07.2014 - CRNA DDP VSK : 161,00 EUR
02.07.2014 - CRNA DDP SSK : 163,00 EUR
02.07.2014 - CRNA DDP ZSK : 166,00 EUR
02.07.2014 - CRNF DDP VSK : 156,00 EUR
02.07.2014 - CRNF DDP SSK : 158,00 EUR
02.07.2014 - CRNF DDP ZSK : 161,00 EUR
02.07.2014 - RPS DDP VSK : 324,50 EUR
02.07.2014 - RPS DDP SSK : 324,50 EUR
02.07.2014 - RPS DDP ZSK : 324,50 EUR
02.07.2014 - SNF DDP VSK : 279,33 EUR
02.07.2014 - SNF DDP SSK : 279,33 EUR
02.07.2014 - SNF DDP ZSK : 279,33 EUR
02.07.2014 - EUA DDP EU : 6,00 EUR
02.07.2014 - CER DDP EU : 0,17 EUR
02.07.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
02.07.2014 - EUAA DDP EU : 5,50 EUR
02.07.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
02.07.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
02.07.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
02.07.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
16.07.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,25 EUR
16.07.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,25 EUR
16.07.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,25 EUR
16.07.2014 - WHTE DDP VSK : 150,67 EUR
16.07.2014 - WHTE DDP SSK : 152,67 EUR
16.07.2014 - WHTE DDP ZSK : 155,67 EUR
16.07.2014 - WHTA DDP VSK : 145,50 EUR
16.07.2014 - WHTA DDP SSK : 147,50 EUR
16.07.2014 - WHTA DDP ZSK : 150,50 EUR
16.07.2014 - WHTB DDP VSK : 139,50 EUR
16.07.2014 - WHTB DDP SSK : 141,50 EUR
16.07.2014 - WHTB DDP ZSK : 144,50 EUR
16.07.2014 - WHTF DDP VSK : 135,00 EUR
16.07.2014 - WHTF DDP SSK : 137,00 EUR
16.07.2014 - WHTF DDP ZSK : 140,00 EUR
16.07.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
16.07.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
16.07.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
16.07.2014 - BRLS DDP VSK : 177,20 EUR
16.07.2014 - BRLS DDP SSK : 181,20 EUR
16.07.2014 - BRLS DDP ZSK : 184,20 EUR
16.07.2014 - BRLF DDP VSK : 136,25 EUR
16.07.2014 - BRLF DDP SSK : 140,25 EUR
16.07.2014 - BRLF DDP ZSK : 143,25 EUR
16.07.2014 - RYEA DDP VSK : 119,00 EUR
16.07.2014 - RYEA DDP SSK : 123,00 EUR
16.07.2014 - RYEA DDP ZSK : 126,00 EUR
16.07.2014 - CRNA DDP VSK : 161,00 EUR
16.07.2014 - CRNA DDP SSK : 163,00 EUR
16.07.2014 - CRNA DDP ZSK : 166,00 EUR
16.07.2014 - CRNF DDP VSK : 156,00 EUR
16.07.2014 - CRNF DDP SSK : 158,00 EUR
16.07.2014 - CRNF DDP ZSK : 161,00 EUR
16.07.2014 - RPS DDP VSK : 318,33 EUR
16.07.2014 - RPS DDP SSK : 318,33 EUR
16.07.2014 - RPS DDP ZSK : 318,33 EUR
16.07.2014 - SNF DDP VSK : 276,00 EUR
16.07.2014 - SNF DDP SSK : 276,00 EUR
16.07.2014 - SNF DDP ZSK : 276,00 EUR
16.07.2014 - EUA DDP EU : 6,00 EUR
16.07.2014 - CER DDP EU : 0,15 EUR
16.07.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
16.07.2014 - EUAA DDP EU : 5,80 EUR
16.07.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
16.07.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
16.07.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
16.07.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
30.07.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,25 EUR
30.07.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 79,25 EUR
30.07.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 79,25 EUR
30.07.2014 - WHTE DDP VSK : 149,67 EUR
30.07.2014 - WHTE DDP SSK : 151,67 EUR
30.07.2014 - WHTE DDP ZSK : 154,67 EUR
30.07.2014 - WHTA DDP VSK : 145,50 EUR
30.07.2014 - WHTA DDP SSK : 147,50 EUR
30.07.2014 - WHTA DDP ZSK : 150,50 EUR
30.07.2014 - WHTB DDP VSK : 138,83 EUR
30.07.2014 - WHTB DDP SSK : 140,83 EUR
30.07.2014 - WHTB DDP ZSK : 143,83 EUR
30.07.2014 - WHTF DDP VSK : 135,00 EUR
30.07.2014 - WHTF DDP SSK : 137,00 EUR
30.07.2014 - WHTF DDP ZSK : 140,00 EUR
30.07.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
30.07.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
30.07.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
30.07.2014 - BRLS DDP VSK : 177,60 EUR
30.07.2014 - BRLS DDP SSK : 181,60 EUR
30.07.2014 - BRLS DDP ZSK : 184,60 EUR
30.07.2014 - BRLF DDP VSK : 136,25 EUR
30.07.2014 - BRLF DDP SSK : 140,25 EUR
30.07.2014 - BRLF DDP ZSK : 143,25 EUR
30.07.2014 - RYEA DDP VSK : 119,00 EUR
30.07.2014 - RYEA DDP SSK : 123,00 EUR
30.07.2014 - RYEA DDP ZSK : 126,00 EUR
30.07.2014 - CRNA DDP VSK : 161,00 EUR
30.07.2014 - CRNA DDP SSK : 163,00 EUR
30.07.2014 - CRNA DDP ZSK : 166,00 EUR
30.07.2014 - CRNF DDP VSK : 156,00 EUR
30.07.2014 - CRNF DDP SSK : 158,00 EUR
30.07.2014 - CRNF DDP ZSK : 161,00 EUR
30.07.2014 - RPS DDP VSK : 318,67 EUR
30.07.2014 - RPS DDP SSK : 318,67 EUR
30.07.2014 - RPS DDP ZSK : 318,67 EUR
30.07.2014 - SNF DDP VSK : 276,00 EUR
30.07.2014 - SNF DDP SSK : 276,00 EUR
30.07.2014 - SNF DDP ZSK : 276,00 EUR
30.07.2014 - EUA DDP EU : 6,00 EUR
30.07.2014 - CER DDP EU : 0,15 EUR
30.07.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
30.07.2014 - EUAA DDP EU : 5,80 EUR
30.07.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
30.07.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
30.07.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
30.07.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2014 - EUA DDP EU : 6,03 EUR
25.08.2014 - CER DDP EU : 0,15 EUR
25.08.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.08.2014 - EUAA DDP EU : 5,80 EUR
25.08.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.08.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.08.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,65 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 79,65 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 79,65 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP VSK : 148,57 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP SSK : 150,57 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP ZSK : 153,57 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP VSK : 144,27 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP SSK : 146,27 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP ZSK : 149,27 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP VSK : 138,04 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP SSK : 140,04 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP ZSK : 143,04 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP VSK : 133,80 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP SSK : 135,80 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP ZSK : 138,80 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP VSK : 263,01 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP SSK : 265,01 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP ZSK : 268,01 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP VSK : 177,64 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP SSK : 181,64 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP ZSK : 184,64 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP VSK : 135,20 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP SSK : 139,20 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP ZSK : 142,20 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP VSK : 117,51 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP SSK : 122,40 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP ZSK : 124,51 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP VSK : 161,00 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP SSK : 163,00 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP ZSK : 166,00 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP VSK : 156,45 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP SSK : 158,45 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP ZSK : 161,45 EUR
25.08.2014 - RPS DDP VSK : 319,37 EUR
25.08.2014 - RPS DDP SSK : 319,37 EUR
25.08.2014 - RPS DDP ZSK : 319,37 EUR
25.08.2014 - SNF DDP VSK : 276,37 EUR
25.08.2014 - SNF DDP SSK : 276,37 EUR
25.08.2014 - SNF DDP ZSK : 276,37 EUR
25.09.2014 - EUA DDP EU : 6,07 EUR
25.09.2014 - CER DDP EU : 0,15 EUR
25.09.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.09.2014 - EUAA DDP EU : 5,80 EUR
25.09.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.09.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.09.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 80,13 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 80,13 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 80,13 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP VSK : 147,27 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP SSK : 149,27 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP ZSK : 152,27 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP VSK : 142,81 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP SSK : 144,81 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP ZSK : 147,81 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP VSK : 137,11 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP SSK : 139,11 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP ZSK : 142,11 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP VSK : 132,38 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP SSK : 134,38 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP ZSK : 137,38 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP VSK : 259,45 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP SSK : 261,45 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP ZSK : 264,45 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP VSK : 177,70 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP SSK : 181,70 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP ZSK : 184,70 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP VSK : 133,96 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP SSK : 137,96 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP ZSK : 140,96 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP VSK : 115,72 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP SSK : 121,69 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP ZSK : 122,72 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP VSK : 161,00 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP SSK : 163,00 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP ZSK : 166,00 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP VSK : 156,98 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP SSK : 158,98 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP ZSK : 161,98 EUR
25.09.2014 - RPS DDP VSK : 320,20 EUR
25.09.2014 - RPS DDP SSK : 320,20 EUR
25.09.2014 - RPS DDP ZSK : 320,20 EUR
25.09.2014 - SNF DDP VSK : 276,82 EUR
25.09.2014 - SNF DDP SSK : 276,82 EUR
25.09.2014 - SNF DDP ZSK : 276,82 EUR
25.10.2014 - EUA DDP EU : 6,10 EUR
25.10.2014 - CER DDP EU : 0,15 EUR
25.10.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.10.2014 - EUAA DDP EU : 5,80 EUR
25.10.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.10.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.10.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.10.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 80,60 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 80,60 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 80,60 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP VSK : 146,00 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP SSK : 148,00 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP ZSK : 151,00 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP VSK : 141,40 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP SSK : 143,40 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,40 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP VSK : 136,20 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP SSK : 138,20 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP ZSK : 141,20 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP VSK : 131,00 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP SSK : 133,00 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP ZSK : 136,00 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP VSK : 177,75 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP SSK : 181,75 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP ZSK : 184,75 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP VSK : 132,75 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP SSK : 136,75 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP ZSK : 139,75 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP VSK : 114,00 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP SSK : 121,00 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP ZSK : 121,00 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP VSK : 161,00 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP SSK : 163,00 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP ZSK : 166,00 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP VSK : 157,50 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP SSK : 159,50 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP ZSK : 162,50 EUR
25.10.2014 - RPS DDP VSK : 321,00 EUR
25.10.2014 - RPS DDP SSK : 321,00 EUR
25.10.2014 - RPS DDP ZSK : 321,00 EUR
25.10.2014 - SNF DDP VSK : 277,25 EUR
25.10.2014 - SNF DDP SSK : 277,25 EUR
25.10.2014 - SNF DDP ZSK : 277,25 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,50 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 5,90 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 7,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 6,00 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR