Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 02.07.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Komentár predsedu Cenového burzového výboru:

Stav vývoja úrody u producentov je v zásade bez mimoriadnych výkyvov, čo sa ukazuje tesne pred žatvou aj miernym poklesom cien.

Posypová soľ ostáva na stabilizovanej úrovni.

Emisie CO2 - EUA zaznamenali mierny nárast.

Ing. Pavol Scholtz
predseda burzovej komory
Komoditná burza Bratislava

Ceny tovarov

18.06.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,50 EUR
18.06.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,50 EUR
18.06.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,50 EUR
18.06.2014 - WHTE DDP VSK : 156,60 EUR
18.06.2014 - WHTE DDP SSK : 158,60 EUR
18.06.2014 - WHTE DDP ZSK : 161,60 EUR
18.06.2014 - WHTA DDP VSK : 153,40 EUR
18.06.2014 - WHTA DDP SSK : 155,40 EUR
18.06.2014 - WHTA DDP ZSK : 158,40 EUR
18.06.2014 - WHTB DDP VSK : 140,00 EUR
18.06.2014 - WHTB DDP SSK : 142,00 EUR
18.06.2014 - WHTB DDP ZSK : 145,00 EUR
18.06.2014 - WHTF DDP VSK : 134,33 EUR
18.06.2014 - WHTF DDP SSK : 136,33 EUR
18.06.2014 - WHTF DDP ZSK : 139,33 EUR
18.06.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
18.06.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
18.06.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
18.06.2014 - BRLS DDP VSK : 196,67 EUR
18.06.2014 - BRLS DDP SSK : 200,67 EUR
18.06.2014 - BRLS DDP ZSK : 203,67 EUR
18.06.2014 - BRLF DDP VSK : 141,50 EUR
18.06.2014 - BRLF DDP SSK : 145,50 EUR
18.06.2014 - BRLF DDP ZSK : 148,50 EUR
18.06.2014 - RYEA DDP VSK : 119,00 EUR
18.06.2014 - RYEA DDP SSK : 123,00 EUR
18.06.2014 - RYEA DDP ZSK : 126,00 EUR
18.06.2014 - CRNA DDP VSK : 159,67 EUR
18.06.2014 - CRNA DDP SSK : 161,67 EUR
18.06.2014 - CRNA DDP ZSK : 164,67 EUR
18.06.2014 - CRNF DDP VSK : 156,33 EUR
18.06.2014 - CRNF DDP SSK : 158,33 EUR
18.06.2014 - CRNF DDP ZSK : 161,33 EUR
18.06.2014 - RPS DDP VSK : 334,00 EUR
18.06.2014 - RPS DDP SSK : 334,00 EUR
18.06.2014 - RPS DDP ZSK : 334,00 EUR
18.06.2014 - SNF DDP VSK : 268,50 EUR
18.06.2014 - SNF DDP SSK : 268,50 EUR
18.06.2014 - SNF DDP ZSK : 268,50 EUR
18.06.2014 - EUA DDP EU : 5,10 EUR
18.06.2014 - CER DDP EU : 0,15 EUR
18.06.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
18.06.2014 - EUAA DDP EU : 5,00 EUR
18.06.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
18.06.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
18.06.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
18.06.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
02.07.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,25 EUR
02.07.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,25 EUR
02.07.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,25 EUR
02.07.2014 - WHTE DDP VSK : 151,40 EUR
02.07.2014 - WHTE DDP SSK : 153,40 EUR
02.07.2014 - WHTE DDP ZSK : 156,40 EUR
02.07.2014 - WHTA DDP VSK : 147,40 EUR
02.07.2014 - WHTA DDP SSK : 149,40 EUR
02.07.2014 - WHTA DDP ZSK : 152,40 EUR
02.07.2014 - WHTB DDP VSK : 140,40 EUR
02.07.2014 - WHTB DDP SSK : 142,40 EUR
02.07.2014 - WHTB DDP ZSK : 145,40 EUR
02.07.2014 - WHTF DDP VSK : 134,75 EUR
02.07.2014 - WHTF DDP SSK : 136,75 EUR
02.07.2014 - WHTF DDP ZSK : 139,75 EUR
02.07.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
02.07.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
02.07.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
02.07.2014 - BRLS DDP VSK : 184,00 EUR
02.07.2014 - BRLS DDP SSK : 188,00 EUR
02.07.2014 - BRLS DDP ZSK : 191,00 EUR
02.07.2014 - BRLF DDP VSK : 140,67 EUR
02.07.2014 - BRLF DDP SSK : 144,67 EUR
02.07.2014 - BRLF DDP ZSK : 147,67 EUR
02.07.2014 - RYEA DDP VSK : 119,00 EUR
02.07.2014 - RYEA DDP SSK : 123,00 EUR
02.07.2014 - RYEA DDP ZSK : 126,00 EUR
02.07.2014 - CRNA DDP VSK : 161,00 EUR
02.07.2014 - CRNA DDP SSK : 163,00 EUR
02.07.2014 - CRNA DDP ZSK : 166,00 EUR
02.07.2014 - CRNF DDP VSK : 156,00 EUR
02.07.2014 - CRNF DDP SSK : 158,00 EUR
02.07.2014 - CRNF DDP ZSK : 161,00 EUR
02.07.2014 - RPS DDP VSK : 319,75 EUR
02.07.2014 - RPS DDP SSK : 319,75 EUR
02.07.2014 - RPS DDP ZSK : 319,75 EUR
02.07.2014 - SNF DDP VSK : 277,67 EUR
02.07.2014 - SNF DDP SSK : 277,67 EUR
02.07.2014 - SNF DDP ZSK : 277,67 EUR
02.07.2014 - EUA DDP EU : 6,00 EUR
02.07.2014 - CER DDP EU : 0,17 EUR
02.07.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
02.07.2014 - EUAA DDP EU : 5,50 EUR
02.07.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
02.07.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
02.07.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
02.07.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
16.07.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,25 EUR
16.07.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 79,25 EUR
16.07.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 79,25 EUR
16.07.2014 - WHTE DDP VSK : 150,40 EUR
16.07.2014 - WHTE DDP SSK : 152,40 EUR
16.07.2014 - WHTE DDP ZSK : 155,40 EUR
16.07.2014 - WHTA DDP VSK : 145,40 EUR
16.07.2014 - WHTA DDP SSK : 147,40 EUR
16.07.2014 - WHTA DDP ZSK : 150,40 EUR
16.07.2014 - WHTB DDP VSK : 140,40 EUR
16.07.2014 - WHTB DDP SSK : 142,40 EUR
16.07.2014 - WHTB DDP ZSK : 145,40 EUR
16.07.2014 - WHTF DDP VSK : 134,75 EUR
16.07.2014 - WHTF DDP SSK : 136,75 EUR
16.07.2014 - WHTF DDP ZSK : 139,75 EUR
16.07.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
16.07.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
16.07.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
16.07.2014 - BRLS DDP VSK : 184,00 EUR
16.07.2014 - BRLS DDP SSK : 188,00 EUR
16.07.2014 - BRLS DDP ZSK : 191,00 EUR
16.07.2014 - BRLF DDP VSK : 140,67 EUR
16.07.2014 - BRLF DDP SSK : 144,67 EUR
16.07.2014 - BRLF DDP ZSK : 147,67 EUR
16.07.2014 - RYEA DDP VSK : 119,00 EUR
16.07.2014 - RYEA DDP SSK : 123,00 EUR
16.07.2014 - RYEA DDP ZSK : 126,00 EUR
16.07.2014 - CRNA DDP VSK : 161,00 EUR
16.07.2014 - CRNA DDP SSK : 163,00 EUR
16.07.2014 - CRNA DDP ZSK : 166,00 EUR
16.07.2014 - CRNF DDP VSK : 156,00 EUR
16.07.2014 - CRNF DDP SSK : 158,00 EUR
16.07.2014 - CRNF DDP ZSK : 161,00 EUR
16.07.2014 - RPS DDP VSK : 319,75 EUR
16.07.2014 - RPS DDP SSK : 319,75 EUR
16.07.2014 - RPS DDP ZSK : 319,75 EUR
16.07.2014 - SNF DDP VSK : 277,67 EUR
16.07.2014 - SNF DDP SSK : 277,67 EUR
16.07.2014 - SNF DDP ZSK : 277,67 EUR
16.07.2014 - EUA DDP EU : 6,00 EUR
16.07.2014 - CER DDP EU : 0,17 EUR
16.07.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
16.07.2014 - EUAA DDP EU : 5,50 EUR
16.07.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
16.07.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
16.07.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
16.07.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.08.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.08.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.08.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP VSK : 161,00 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP SSK : 163,00 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP ZSK : 166,00 EUR
25.08.2014 - EUA DDP EU : 6,04 EUR
25.08.2014 - CER DDP EU : 0,17 EUR
25.08.2014 - EUAA DDP EU : 5,54 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,84 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 79,84 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 79,84 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP VSK : 148,16 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP SSK : 150,16 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP ZSK : 153,16 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP VSK : 143,36 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP SSK : 145,36 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP ZSK : 148,36 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP VSK : 138,76 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP SSK : 140,76 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP ZSK : 143,76 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP VSK : 133,26 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP SSK : 135,26 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP ZSK : 138,26 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP VSK : 262,04 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP SSK : 264,04 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP ZSK : 267,04 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP VSK : 182,02 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP SSK : 186,02 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP ZSK : 189,02 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP VSK : 138,69 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP SSK : 142,69 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP ZSK : 145,69 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP VSK : 117,02 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP SSK : 122,21 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP ZSK : 124,02 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP VSK : 156,59 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP SSK : 158,59 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP ZSK : 161,59 EUR
25.08.2014 - RPS DDP VSK : 321,63 EUR
25.08.2014 - RPS DDP SSK : 321,63 EUR
25.08.2014 - RPS DDP ZSK : 321,63 EUR
25.08.2014 - SNF DDP VSK : 278,33 EUR
25.08.2014 - SNF DDP SSK : 278,33 EUR
25.08.2014 - SNF DDP ZSK : 278,33 EUR
25.09.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.09.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.09.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.09.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP VSK : 161,00 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP SSK : 163,00 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP ZSK : 166,00 EUR
25.09.2014 - EUA DDP EU : 6,07 EUR
25.09.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
25.09.2014 - EUAA DDP EU : 5,57 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 80,30 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 80,30 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 80,30 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP VSK : 146,43 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP SSK : 148,43 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP ZSK : 151,43 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP VSK : 141,78 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP SSK : 143,78 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP ZSK : 146,78 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP VSK : 137,48 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP SSK : 139,48 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP ZSK : 142,48 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP VSK : 132,11 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP SSK : 134,11 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP ZSK : 137,11 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP VSK : 258,97 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP SSK : 260,97 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP ZSK : 263,97 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP VSK : 180,49 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP SSK : 184,49 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP ZSK : 187,49 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP VSK : 137,16 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP SSK : 141,16 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP ZSK : 144,16 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP VSK : 115,49 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP SSK : 121,59 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP ZSK : 122,49 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP VSK : 157,05 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP SSK : 159,05 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP ZSK : 162,05 EUR
25.09.2014 - RPS DDP VSK : 323,09 EUR
25.09.2014 - RPS DDP SSK : 323,09 EUR
25.09.2014 - RPS DDP ZSK : 323,09 EUR
25.09.2014 - SNF DDP VSK : 278,84 EUR
25.09.2014 - SNF DDP SSK : 278,84 EUR
25.09.2014 - SNF DDP ZSK : 278,84 EUR
25.10.2014 - EUA DDP EU : 6,10 EUR
25.10.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
25.10.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.10.2014 - EUAA DDP EU : 5,60 EUR
25.10.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.10.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.10.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.10.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 80,75 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 80,75 EUR
25.10.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 80,75 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP VSK : 144,75 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP SSK : 146,75 EUR
25.10.2014 - WHTE DDP ZSK : 149,75 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP VSK : 140,25 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP SSK : 142,25 EUR
25.10.2014 - WHTA DDP ZSK : 145,25 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP VSK : 136,25 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP SSK : 138,25 EUR
25.10.2014 - WHTB DDP ZSK : 141,25 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP VSK : 131,00 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP SSK : 133,00 EUR
25.10.2014 - WHTF DDP ZSK : 136,00 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
25.10.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP VSK : 179,00 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP SSK : 183,00 EUR
25.10.2014 - BRLS DDP ZSK : 186,00 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP VSK : 135,67 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP SSK : 139,67 EUR
25.10.2014 - BRLF DDP ZSK : 142,67 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP VSK : 114,00 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP SSK : 121,00 EUR
25.10.2014 - RYEA DDP ZSK : 121,00 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP VSK : 161,00 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP SSK : 163,00 EUR
25.10.2014 - CRNA DDP ZSK : 166,00 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP VSK : 157,50 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP SSK : 159,50 EUR
25.10.2014 - CRNF DDP ZSK : 162,50 EUR
25.10.2014 - RPS DDP VSK : 324,50 EUR
25.10.2014 - RPS DDP SSK : 324,50 EUR
25.10.2014 - RPS DDP ZSK : 324,50 EUR
25.10.2014 - SNF DDP VSK : 279,33 EUR
25.10.2014 - SNF DDP SSK : 279,33 EUR
25.10.2014 - SNF DDP ZSK : 279,33 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,50 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 5,70 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 7,00 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,30 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 6,00 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR