Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 18.06.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Vývoj úrody sa javí priaznivo. Ceny obilnín aj olejnín naďalej zaznamenávajú pokles.

Cena posypovej soli mierne stúpa.

Ceny tovarov

04.06.2014 - WHTE DDP VSK : 163,75 EUR
04.06.2014 - WHTE DDP SSK : 165,75 EUR
04.06.2014 - WHTE DDP ZSK : 168,75 EUR
04.06.2014 - WHTA DDP VSK : 160,00 EUR
04.06.2014 - WHTA DDP SSK : 162,00 EUR
04.06.2014 - WHTA DDP ZSK : 165,00 EUR
04.06.2014 - WHTB DDP VSK : 148,00 EUR
04.06.2014 - WHTB DDP SSK : 150,00 EUR
04.06.2014 - WHTB DDP ZSK : 153,00 EUR
04.06.2014 - WHTF DDP VSK : 144,33 EUR
04.06.2014 - WHTF DDP SSK : 146,33 EUR
04.06.2014 - WHTF DDP ZSK : 149,33 EUR
04.06.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
04.06.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
04.06.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
04.06.2014 - BRLS DDP VSK : 199,00 EUR
04.06.2014 - BRLS DDP SSK : 203,00 EUR
04.06.2014 - BRLS DDP ZSK : 206,00 EUR
04.06.2014 - BRLF DDP VSK : 144,00 EUR
04.06.2014 - BRLF DDP SSK : 148,00 EUR
04.06.2014 - BRLF DDP ZSK : 151,00 EUR
04.06.2014 - RYEA DDP VSK : 126,50 EUR
04.06.2014 - RYEA DDP SSK : 130,50 EUR
04.06.2014 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
04.06.2014 - CRNA DDP VSK : 166,00 EUR
04.06.2014 - CRNA DDP SSK : 168,00 EUR
04.06.2014 - CRNA DDP ZSK : 171,00 EUR
04.06.2014 - CRNF DDP VSK : 157,50 EUR
04.06.2014 - CRNF DDP SSK : 159,50 EUR
04.06.2014 - CRNF DDP ZSK : 162,50 EUR
04.06.2014 - RPS DDP VSK : 331,50 EUR
04.06.2014 - RPS DDP SSK : 331,50 EUR
04.06.2014 - RPS DDP ZSK : 331,50 EUR
04.06.2014 - SNF DDP VSK : 272,00 EUR
04.06.2014 - SNF DDP SSK : 272,00 EUR
04.06.2014 - SNF DDP ZSK : 272,00 EUR
04.06.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 77,50 EUR
04.06.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,50 EUR
04.06.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,50 EUR
04.06.2014 - EUA DDP EU : 5,40 EUR
04.06.2014 - CER DDP EU : 0,10 EUR
04.06.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
04.06.2014 - EUAA DDP EU : 4,80 EUR
04.06.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
04.06.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
04.06.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
04.06.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
18.06.2014 - WHTE DDP VSK : 155,60 EUR
18.06.2014 - WHTE DDP SSK : 157,60 EUR
18.06.2014 - WHTE DDP ZSK : 160,60 EUR
18.06.2014 - WHTA DDP VSK : 152,40 EUR
18.06.2014 - WHTA DDP SSK : 154,40 EUR
18.06.2014 - WHTA DDP ZSK : 157,40 EUR
18.06.2014 - WHTB DDP VSK : 140,00 EUR
18.06.2014 - WHTB DDP SSK : 142,00 EUR
18.06.2014 - WHTB DDP ZSK : 145,00 EUR
18.06.2014 - WHTF DDP VSK : 134,33 EUR
18.06.2014 - WHTF DDP SSK : 136,33 EUR
18.06.2014 - WHTF DDP ZSK : 139,33 EUR
18.06.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
18.06.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
18.06.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
18.06.2014 - BRLS DDP VSK : 196,67 EUR
18.06.2014 - BRLS DDP SSK : 200,67 EUR
18.06.2014 - BRLS DDP ZSK : 203,67 EUR
18.06.2014 - BRLF DDP VSK : 141,50 EUR
18.06.2014 - BRLF DDP SSK : 145,50 EUR
18.06.2014 - BRLF DDP ZSK : 148,50 EUR
18.06.2014 - RYEA DDP VSK : 119,00 EUR
18.06.2014 - RYEA DDP SSK : 123,00 EUR
18.06.2014 - RYEA DDP ZSK : 126,00 EUR
18.06.2014 - CRNA DDP VSK : 159,67 EUR
18.06.2014 - CRNA DDP SSK : 161,67 EUR
18.06.2014 - CRNA DDP ZSK : 164,67 EUR
18.06.2014 - CRNF DDP VSK : 156,33 EUR
18.06.2014 - CRNF DDP SSK : 158,33 EUR
18.06.2014 - CRNF DDP ZSK : 161,33 EUR
18.06.2014 - RPS DDP VSK : 327,00 EUR
18.06.2014 - RPS DDP SSK : 327,00 EUR
18.06.2014 - RPS DDP ZSK : 327,00 EUR
18.06.2014 - SNF DDP VSK : 279,33 EUR
18.06.2014 - SNF DDP SSK : 279,33 EUR
18.06.2014 - SNF DDP ZSK : 279,33 EUR
18.06.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 78,25 EUR
18.06.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 78,25 EUR
18.06.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,25 EUR
18.06.2014 - EUA DDP EU : 5,10 EUR
18.06.2014 - CER DDP EU : 0,15 EUR
18.06.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
18.06.2014 - EUAA DDP EU : 5,00 EUR
18.06.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
18.06.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
18.06.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
18.06.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
02.07.2014 - WHTE DDP VSK : 154,00 EUR
02.07.2014 - WHTE DDP SSK : 156,00 EUR
02.07.2014 - WHTE DDP ZSK : 159,00 EUR
02.07.2014 - WHTA DDP VSK : 149,75 EUR
02.07.2014 - WHTA DDP SSK : 151,75 EUR
02.07.2014 - WHTA DDP ZSK : 154,75 EUR
02.07.2014 - WHTB DDP VSK : 142,75 EUR
02.07.2014 - WHTB DDP SSK : 144,75 EUR
02.07.2014 - WHTB DDP ZSK : 147,75 EUR
02.07.2014 - WHTF DDP VSK : 136,00 EUR
02.07.2014 - WHTF DDP SSK : 138,00 EUR
02.07.2014 - WHTF DDP ZSK : 141,00 EUR
02.07.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
02.07.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
02.07.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
02.07.2014 - BRLS DDP VSK : 196,67 EUR
02.07.2014 - BRLS DDP SSK : 200,67 EUR
02.07.2014 - BRLS DDP ZSK : 203,67 EUR
02.07.2014 - BRLF DDP VSK : 141,50 EUR
02.07.2014 - BRLF DDP SSK : 145,50 EUR
02.07.2014 - BRLF DDP ZSK : 148,50 EUR
02.07.2014 - RYEA DDP VSK : 119,00 EUR
02.07.2014 - RYEA DDP SSK : 123,00 EUR
02.07.2014 - RYEA DDP ZSK : 126,00 EUR
02.07.2014 - CRNA DDP VSK : 159,67 EUR
02.07.2014 - CRNA DDP SSK : 161,67 EUR
02.07.2014 - CRNA DDP ZSK : 164,67 EUR
02.07.2014 - CRNF DDP VSK : 156,33 EUR
02.07.2014 - CRNF DDP SSK : 158,33 EUR
02.07.2014 - CRNF DDP ZSK : 161,33 EUR
02.07.2014 - RPS DDP VSK : 327,00 EUR
02.07.2014 - RPS DDP SSK : 327,00 EUR
02.07.2014 - RPS DDP ZSK : 327,00 EUR
02.07.2014 - SNF DDP VSK : 279,33 EUR
02.07.2014 - SNF DDP SSK : 279,33 EUR
02.07.2014 - SNF DDP ZSK : 279,33 EUR
02.07.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,25 EUR
02.07.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 79,25 EUR
02.07.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 79,25 EUR
02.07.2014 - EUA DDP EU : 5,30 EUR
02.07.2014 - CER DDP EU : 0,15 EUR
02.07.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
02.07.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
02.07.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
02.07.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
02.07.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
02.07.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.07.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
25.07.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.07.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.07.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2014 - RPS DDP VSK : 327,00 EUR
25.07.2014 - RPS DDP SSK : 327,00 EUR
25.07.2014 - RPS DDP ZSK : 327,00 EUR
25.07.2014 - SNF DDP VSK : 279,33 EUR
25.07.2014 - SNF DDP SSK : 279,33 EUR
25.07.2014 - SNF DDP ZSK : 279,33 EUR
25.07.2014 - EUA DDP EU : 5,41 EUR
25.07.2014 - CER DDP EU : 0,16 EUR
25.07.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 79,66 EUR
25.07.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 79,66 EUR
25.07.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 79,66 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP VSK : 152,17 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP SSK : 154,17 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP ZSK : 157,17 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP VSK : 148,19 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP SSK : 150,19 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP ZSK : 153,19 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP VSK : 141,33 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP SSK : 143,33 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP ZSK : 146,33 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP VSK : 134,65 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP SSK : 136,65 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP ZSK : 139,65 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP VSK : 263,29 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP SSK : 265,29 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP ZSK : 268,29 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP VSK : 193,42 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP SSK : 197,42 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP ZSK : 200,42 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP VSK : 139,47 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP SSK : 143,47 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP ZSK : 146,47 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP VSK : 117,65 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP SSK : 122,46 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP ZSK : 124,65 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP VSK : 160,03 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP SSK : 162,03 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP ZSK : 165,03 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP VSK : 156,96 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP SSK : 158,96 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP ZSK : 161,96 EUR
25.08.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.08.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
25.08.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.08.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.08.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2014 - RPS DDP VSK : 327,00 EUR
25.08.2014 - RPS DDP SSK : 327,00 EUR
25.08.2014 - RPS DDP ZSK : 327,00 EUR
25.08.2014 - SNF DDP VSK : 279,33 EUR
25.08.2014 - SNF DDP SSK : 279,33 EUR
25.08.2014 - SNF DDP ZSK : 279,33 EUR
25.08.2014 - EUA DDP EU : 5,55 EUR
25.08.2014 - CER DDP EU : 0,17 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 80,20 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 80,20 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 80,20 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP VSK : 149,71 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP SSK : 151,71 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP ZSK : 154,71 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP VSK : 146,10 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP SSK : 148,10 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP ZSK : 151,10 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP VSK : 139,41 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP SSK : 141,41 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP ZSK : 144,41 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP VSK : 132,82 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP SSK : 134,82 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP ZSK : 137,82 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP VSK : 259,65 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP SSK : 261,65 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP ZSK : 264,65 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP VSK : 189,05 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP SSK : 193,05 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP ZSK : 196,05 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP VSK : 136,74 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP SSK : 140,74 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP ZSK : 143,74 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP VSK : 115,82 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP SSK : 121,73 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP ZSK : 122,82 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP VSK : 160,51 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP SSK : 162,51 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP ZSK : 165,51 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP VSK : 157,82 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP SSK : 159,82 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP ZSK : 162,82 EUR
25.09.2014 - EUA DDP EU : 5,70 EUR
25.09.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
25.09.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.09.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
25.09.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.09.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.09.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP VSK : 147,25 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP SSK : 149,25 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP ZSK : 152,25 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP VSK : 144,00 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP SSK : 146,00 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP ZSK : 149,00 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP VSK : 137,50 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP SSK : 139,50 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP ZSK : 142,50 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP VSK : 131,00 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP SSK : 133,00 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP ZSK : 136,00 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP VSK : 184,67 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP SSK : 188,67 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP ZSK : 191,67 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP VSK : 134,00 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP SSK : 138,00 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP ZSK : 141,00 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP VSK : 114,00 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP SSK : 121,00 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP ZSK : 121,00 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP VSK : 161,00 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP SSK : 163,00 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP ZSK : 166,00 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP VSK : 158,67 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP SSK : 160,67 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP ZSK : 163,67 EUR
25.09.2014 - RPS DDP VSK : 327,00 EUR
25.09.2014 - RPS DDP SSK : 327,00 EUR
25.09.2014 - RPS DDP ZSK : 327,00 EUR
25.09.2014 - SNF DDP VSK : 279,33 EUR
25.09.2014 - SNF DDP SSK : 279,33 EUR
25.09.2014 - SNF DDP ZSK : 279,33 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 80,75 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 80,75 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 80,75 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,00 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 5,40 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 6,30 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,18 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 5,70 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR