Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 04.06.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Cena obilnín aj olenín s blížiacou sa žatvou začala klesať.

Posypová soľ mierne stúpa.

Ceny tovarov

21.05.2014 - WHTE DDP VSK : 172,29 EUR
21.05.2014 - WHTE DDP SSK : 174,29 EUR
21.05.2014 - WHTE DDP ZSK : 177,29 EUR
21.05.2014 - WHTA DDP VSK : 169,43 EUR
21.05.2014 - WHTA DDP SSK : 171,43 EUR
21.05.2014 - WHTA DDP ZSK : 174,43 EUR
21.05.2014 - WHTB DDP VSK : 162,17 EUR
21.05.2014 - WHTB DDP SSK : 164,17 EUR
21.05.2014 - WHTB DDP ZSK : 167,17 EUR
21.05.2014 - WHTF DDP VSK : 158,50 EUR
21.05.2014 - WHTF DDP SSK : 160,50 EUR
21.05.2014 - WHTF DDP ZSK : 163,50 EUR
21.05.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
21.05.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
21.05.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
21.05.2014 - BRLS DDP VSK : 196,35 EUR
21.05.2014 - BRLS DDP SSK : 200,35 EUR
21.05.2014 - BRLS DDP ZSK : 203,35 EUR
21.05.2014 - BRLF DDP VSK : 157,00 EUR
21.05.2014 - BRLF DDP SSK : 161,00 EUR
21.05.2014 - BRLF DDP ZSK : 164,00 EUR
21.05.2014 - RYEA DDP VSK : 129,00 EUR
21.05.2014 - RYEA DDP SSK : 133,00 EUR
21.05.2014 - RYEA DDP ZSK : 136,00 EUR
21.05.2014 - CRNA DDP VSK : 165,75 EUR
21.05.2014 - CRNA DDP SSK : 167,75 EUR
21.05.2014 - CRNA DDP ZSK : 170,75 EUR
21.05.2014 - CRNF DDP VSK : 162,25 EUR
21.05.2014 - CRNF DDP SSK : 164,25 EUR
21.05.2014 - CRNF DDP ZSK : 167,25 EUR
21.05.2014 - RPS DDP VSK : 372,25 EUR
21.05.2014 - RPS DDP SSK : 372,25 EUR
21.05.2014 - RPS DDP ZSK : 372,25 EUR
21.05.2014 - SNF DDP VSK : 302,25 EUR
21.05.2014 - SNF DDP SSK : 302,25 EUR
21.05.2014 - SNF DDP ZSK : 302,25 EUR
21.05.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 71,00 EUR
21.05.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 73,00 EUR
21.05.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,00 EUR
21.05.2014 - EUA DDP EU : 5,12 EUR
21.05.2014 - CER DDP EU : 0,10 EUR
21.05.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
21.05.2014 - EUAA DDP EU : 4,60 EUR
21.05.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
21.05.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
21.05.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
21.05.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
04.06.2014 - WHTE DDP VSK : 163,75 EUR
04.06.2014 - WHTE DDP SSK : 165,75 EUR
04.06.2014 - WHTE DDP ZSK : 168,75 EUR
04.06.2014 - WHTA DDP VSK : 160,00 EUR
04.06.2014 - WHTA DDP SSK : 162,00 EUR
04.06.2014 - WHTA DDP ZSK : 165,00 EUR
04.06.2014 - WHTB DDP VSK : 148,00 EUR
04.06.2014 - WHTB DDP SSK : 150,00 EUR
04.06.2014 - WHTB DDP ZSK : 153,00 EUR
04.06.2014 - WHTF DDP VSK : 144,33 EUR
04.06.2014 - WHTF DDP SSK : 146,33 EUR
04.06.2014 - WHTF DDP ZSK : 149,33 EUR
04.06.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
04.06.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
04.06.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
04.06.2014 - BRLS DDP VSK : 199,00 EUR
04.06.2014 - BRLS DDP SSK : 203,00 EUR
04.06.2014 - BRLS DDP ZSK : 206,00 EUR
04.06.2014 - BRLF DDP VSK : 144,00 EUR
04.06.2014 - BRLF DDP SSK : 148,00 EUR
04.06.2014 - BRLF DDP ZSK : 151,00 EUR
04.06.2014 - RYEA DDP VSK : 126,50 EUR
04.06.2014 - RYEA DDP SSK : 130,50 EUR
04.06.2014 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
04.06.2014 - CRNA DDP VSK : 166,00 EUR
04.06.2014 - CRNA DDP SSK : 168,00 EUR
04.06.2014 - CRNA DDP ZSK : 171,00 EUR
04.06.2014 - CRNF DDP VSK : 157,50 EUR
04.06.2014 - CRNF DDP SSK : 159,50 EUR
04.06.2014 - CRNF DDP ZSK : 162,50 EUR
04.06.2014 - RPS DDP VSK : 331,50 EUR
04.06.2014 - RPS DDP SSK : 331,50 EUR
04.06.2014 - RPS DDP ZSK : 331,50 EUR
04.06.2014 - SNF DDP VSK : 272,00 EUR
04.06.2014 - SNF DDP SSK : 272,00 EUR
04.06.2014 - SNF DDP ZSK : 272,00 EUR
04.06.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,50 EUR
04.06.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 74,50 EUR
04.06.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,50 EUR
04.06.2014 - EUA DDP EU : 5,40 EUR
04.06.2014 - CER DDP EU : 0,10 EUR
04.06.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
04.06.2014 - EUAA DDP EU : 4,80 EUR
04.06.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
04.06.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
04.06.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
04.06.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
18.06.2014 - WHTE DDP VSK : 164,00 EUR
18.06.2014 - WHTE DDP SSK : 166,00 EUR
18.06.2014 - WHTE DDP ZSK : 169,00 EUR
18.06.2014 - WHTA DDP VSK : 160,00 EUR
18.06.2014 - WHTA DDP SSK : 162,00 EUR
18.06.2014 - WHTA DDP ZSK : 165,00 EUR
18.06.2014 - WHTB DDP VSK : 149,67 EUR
18.06.2014 - WHTB DDP SSK : 151,67 EUR
18.06.2014 - WHTB DDP ZSK : 154,67 EUR
18.06.2014 - WHTF DDP VSK : 145,00 EUR
18.06.2014 - WHTF DDP SSK : 147,00 EUR
18.06.2014 - WHTF DDP ZSK : 150,00 EUR
18.06.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
18.06.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
18.06.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
18.06.2014 - BRLS DDP VSK : 199,00 EUR
18.06.2014 - BRLS DDP SSK : 203,00 EUR
18.06.2014 - BRLS DDP ZSK : 206,00 EUR
18.06.2014 - BRLF DDP VSK : 144,00 EUR
18.06.2014 - BRLF DDP SSK : 148,00 EUR
18.06.2014 - BRLF DDP ZSK : 151,00 EUR
18.06.2014 - RYEA DDP VSK : 126,50 EUR
18.06.2014 - RYEA DDP SSK : 130,50 EUR
18.06.2014 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
18.06.2014 - CRNA DDP VSK : 166,00 EUR
18.06.2014 - CRNA DDP SSK : 168,00 EUR
18.06.2014 - CRNA DDP ZSK : 171,00 EUR
18.06.2014 - CRNF DDP VSK : 158,50 EUR
18.06.2014 - CRNF DDP SSK : 160,50 EUR
18.06.2014 - CRNF DDP ZSK : 163,50 EUR
18.06.2014 - RPS DDP VSK : 331,50 EUR
18.06.2014 - RPS DDP SSK : 331,50 EUR
18.06.2014 - RPS DDP ZSK : 331,50 EUR
18.06.2014 - SNF DDP VSK : 272,00 EUR
18.06.2014 - SNF DDP SSK : 272,00 EUR
18.06.2014 - SNF DDP ZSK : 272,00 EUR
18.06.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,50 EUR
18.06.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 74,50 EUR
18.06.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,50 EUR
18.06.2014 - EUA DDP EU : 5,30 EUR
18.06.2014 - CER DDP EU : 0,15 EUR
18.06.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
18.06.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
18.06.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
18.06.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
18.06.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
18.06.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.07.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.07.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.07.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP VSK : 199,00 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP SSK : 203,00 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP ZSK : 206,00 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP VSK : 144,00 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP SSK : 148,00 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP ZSK : 151,00 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP VSK : 126,50 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP VSK : 166,00 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP SSK : 168,00 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP ZSK : 171,00 EUR
25.07.2014 - RPS DDP VSK : 331,50 EUR
25.07.2014 - RPS DDP SSK : 331,50 EUR
25.07.2014 - RPS DDP ZSK : 331,50 EUR
25.07.2014 - SNF DDP VSK : 272,00 EUR
25.07.2014 - SNF DDP SSK : 272,00 EUR
25.07.2014 - SNF DDP ZSK : 272,00 EUR
25.07.2014 - EUA DDP EU : 5,45 EUR
25.07.2014 - CER DDP EU : 0,16 EUR
25.07.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
25.07.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 73,62 EUR
25.07.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 75,62 EUR
25.07.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,62 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP VSK : 163,25 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP SSK : 165,25 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP ZSK : 168,25 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP VSK : 158,60 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP SSK : 160,60 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP ZSK : 163,60 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP VSK : 149,54 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP SSK : 151,54 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP ZSK : 154,54 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP VSK : 144,13 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP SSK : 146,13 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP ZSK : 149,13 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP SSK : 131,62 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP VSK : 159,43 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP SSK : 161,43 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP ZSK : 164,43 EUR
25.08.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.08.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.08.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.08.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP VSK : 199,00 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP SSK : 203,00 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP ZSK : 206,00 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP VSK : 144,00 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP SSK : 148,00 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP ZSK : 151,00 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP VSK : 126,50 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP VSK : 166,00 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP SSK : 168,00 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP ZSK : 171,00 EUR
25.08.2014 - RPS DDP VSK : 331,50 EUR
25.08.2014 - RPS DDP SSK : 331,50 EUR
25.08.2014 - RPS DDP ZSK : 331,50 EUR
25.08.2014 - SNF DDP VSK : 272,00 EUR
25.08.2014 - SNF DDP SSK : 272,00 EUR
25.08.2014 - SNF DDP ZSK : 272,00 EUR
25.08.2014 - EUA DDP EU : 5,57 EUR
25.08.2014 - CER DDP EU : 0,17 EUR
25.08.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 74,56 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 76,56 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 79,56 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP VSK : 162,63 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP SSK : 164,63 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP ZSK : 167,63 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP VSK : 157,42 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP SSK : 159,42 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP ZSK : 162,42 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP VSK : 149,44 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP SSK : 151,44 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP ZSK : 154,44 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP VSK : 143,40 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP SSK : 145,40 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP ZSK : 148,40 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP SSK : 132,56 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP VSK : 160,22 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP SSK : 162,22 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP ZSK : 165,22 EUR
25.09.2014 - EUA DDP EU : 5,70 EUR
25.09.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
25.09.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.09.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
25.09.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.09.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.09.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.09.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP VSK : 162,00 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP SSK : 164,00 EUR
25.09.2014 - WHTE DDP ZSK : 167,00 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP VSK : 156,25 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP SSK : 158,25 EUR
25.09.2014 - WHTA DDP ZSK : 161,25 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP VSK : 149,33 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP SSK : 151,33 EUR
25.09.2014 - WHTB DDP ZSK : 154,33 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP VSK : 142,67 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP SSK : 144,67 EUR
25.09.2014 - WHTF DDP ZSK : 147,67 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP VSK : 266,00 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP SSK : 268,00 EUR
25.09.2014 - WHTS DDP ZSK : 271,00 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP VSK : 199,00 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP SSK : 203,00 EUR
25.09.2014 - BRLS DDP ZSK : 206,00 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP VSK : 144,00 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP SSK : 148,00 EUR
25.09.2014 - BRLF DDP ZSK : 151,00 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP VSK : 126,50 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP SSK : 133,50 EUR
25.09.2014 - RYEA DDP ZSK : 133,50 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP VSK : 166,00 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP SSK : 168,00 EUR
25.09.2014 - CRNA DDP ZSK : 171,00 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP VSK : 161,00 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP SSK : 163,00 EUR
25.09.2014 - CRNF DDP ZSK : 166,00 EUR
25.09.2014 - RPS DDP VSK : 331,50 EUR
25.09.2014 - RPS DDP SSK : 331,50 EUR
25.09.2014 - RPS DDP ZSK : 331,50 EUR
25.09.2014 - SNF DDP VSK : 272,00 EUR
25.09.2014 - SNF DDP SSK : 272,00 EUR
25.09.2014 - SNF DDP ZSK : 272,00 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 75,50 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 77,50 EUR
25.09.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 80,50 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,00 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 5,40 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 6,30 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,18 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 5,70 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR