Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 21.05.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny sú bez mimoriadnych výkyvov, obiloviny aj olejniny sa na poliach rastovo priaznivo vyvýjajú.

 Cena posypovej soli je taktiež na vyrovnanej úrovni.

Ceny tovarov

07.05.2014 - WHTE DDP VSK : 172,29 EUR
07.05.2014 - WHTE DDP SSK : 174,29 EUR
07.05.2014 - WHTE DDP ZSK : 177,29 EUR
07.05.2014 - WHTA DDP VSK : 169,43 EUR
07.05.2014 - WHTA DDP SSK : 171,43 EUR
07.05.2014 - WHTA DDP ZSK : 174,43 EUR
07.05.2014 - WHTB DDP VSK : 162,17 EUR
07.05.2014 - WHTB DDP SSK : 164,17 EUR
07.05.2014 - WHTB DDP ZSK : 167,17 EUR
07.05.2014 - WHTF DDP VSK : 158,50 EUR
07.05.2014 - WHTF DDP SSK : 160,50 EUR
07.05.2014 - WHTF DDP ZSK : 163,50 EUR
07.05.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
07.05.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
07.05.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
07.05.2014 - BRLS DDP VSK : 196,35 EUR
07.05.2014 - BRLS DDP SSK : 200,35 EUR
07.05.2014 - BRLS DDP ZSK : 203,35 EUR
07.05.2014 - BRLF DDP VSK : 157,00 EUR
07.05.2014 - BRLF DDP SSK : 161,00 EUR
07.05.2014 - BRLF DDP ZSK : 164,00 EUR
07.05.2014 - RYEA DDP VSK : 129,00 EUR
07.05.2014 - RYEA DDP SSK : 133,00 EUR
07.05.2014 - RYEA DDP ZSK : 136,00 EUR
07.05.2014 - CRNA DDP VSK : 165,75 EUR
07.05.2014 - CRNA DDP SSK : 167,75 EUR
07.05.2014 - CRNA DDP ZSK : 170,75 EUR
07.05.2014 - CRNF DDP VSK : 162,25 EUR
07.05.2014 - CRNF DDP SSK : 164,25 EUR
07.05.2014 - CRNF DDP ZSK : 167,25 EUR
07.05.2014 - RPS DDP VSK : 370,00 EUR
07.05.2014 - RPS DDP SSK : 370,00 EUR
07.05.2014 - RPS DDP ZSK : 370,00 EUR
07.05.2014 - SNF DDP VSK : 302,25 EUR
07.05.2014 - SNF DDP SSK : 302,25 EUR
07.05.2014 - SNF DDP ZSK : 302,25 EUR
07.05.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 71,00 EUR
07.05.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 73,00 EUR
07.05.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,00 EUR
07.05.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
07.05.2014 - EUA DDP EU : 5,70 EUR
07.05.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
07.05.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
07.05.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
07.05.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
07.05.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
07.05.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
21.05.2014 - WHTE DDP VSK : 172,29 EUR
21.05.2014 - WHTE DDP SSK : 174,29 EUR
21.05.2014 - WHTE DDP ZSK : 177,29 EUR
21.05.2014 - WHTA DDP VSK : 169,00 EUR
21.05.2014 - WHTA DDP SSK : 171,00 EUR
21.05.2014 - WHTA DDP ZSK : 174,00 EUR
21.05.2014 - WHTB DDP VSK : 161,17 EUR
21.05.2014 - WHTB DDP SSK : 163,17 EUR
21.05.2014 - WHTB DDP ZSK : 166,17 EUR
21.05.2014 - WHTF DDP VSK : 157,00 EUR
21.05.2014 - WHTF DDP SSK : 159,00 EUR
21.05.2014 - WHTF DDP ZSK : 162,00 EUR
21.05.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
21.05.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
21.05.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
21.05.2014 - BRLS DDP VSK : 195,75 EUR
21.05.2014 - BRLS DDP SSK : 199,75 EUR
21.05.2014 - BRLS DDP ZSK : 202,75 EUR
21.05.2014 - BRLF DDP VSK : 157,00 EUR
21.05.2014 - BRLF DDP SSK : 161,00 EUR
21.05.2014 - BRLF DDP ZSK : 164,00 EUR
21.05.2014 - RYEA DDP VSK : 129,00 EUR
21.05.2014 - RYEA DDP SSK : 133,00 EUR
21.05.2014 - RYEA DDP ZSK : 136,00 EUR
21.05.2014 - CRNA DDP VSK : 167,75 EUR
21.05.2014 - CRNA DDP SSK : 169,75 EUR
21.05.2014 - CRNA DDP ZSK : 172,75 EUR
21.05.2014 - CRNF DDP VSK : 161,20 EUR
21.05.2014 - CRNF DDP SSK : 163,20 EUR
21.05.2014 - CRNF DDP ZSK : 166,20 EUR
21.05.2014 - RPS DDP VSK : 369,75 EUR
21.05.2014 - RPS DDP SSK : 369,75 EUR
21.05.2014 - RPS DDP ZSK : 369,75 EUR
21.05.2014 - SNF DDP VSK : 301,00 EUR
21.05.2014 - SNF DDP SSK : 301,00 EUR
21.05.2014 - SNF DDP ZSK : 301,00 EUR
21.05.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 71,00 EUR
21.05.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 73,00 EUR
21.05.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,00 EUR
21.05.2014 - CER DDP EU : 0,10 EUR
21.05.2014 - EUA DDP EU : 5,12 EUR
21.05.2014 - ERU DDP EU : 0,10 EUR
21.05.2014 - EUAA DDP EU : 4,60 EUR
21.05.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
21.05.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
21.05.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
21.05.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
04.06.2014 - WHTE DDP VSK : 173,43 EUR
04.06.2014 - WHTE DDP SSK : 175,43 EUR
04.06.2014 - WHTE DDP ZSK : 178,43 EUR
04.06.2014 - WHTA DDP VSK : 170,14 EUR
04.06.2014 - WHTA DDP SSK : 172,14 EUR
04.06.2014 - WHTA DDP ZSK : 175,14 EUR
04.06.2014 - WHTB DDP VSK : 162,83 EUR
04.06.2014 - WHTB DDP SSK : 164,83 EUR
04.06.2014 - WHTB DDP ZSK : 167,83 EUR
04.06.2014 - WHTF DDP VSK : 156,40 EUR
04.06.2014 - WHTF DDP SSK : 158,40 EUR
04.06.2014 - WHTF DDP ZSK : 161,40 EUR
04.06.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
04.06.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
04.06.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
04.06.2014 - BRLS DDP VSK : 196,00 EUR
04.06.2014 - BRLS DDP SSK : 200,00 EUR
04.06.2014 - BRLS DDP ZSK : 203,00 EUR
04.06.2014 - BRLF DDP VSK : 155,75 EUR
04.06.2014 - BRLF DDP SSK : 159,75 EUR
04.06.2014 - BRLF DDP ZSK : 162,75 EUR
04.06.2014 - RYEA DDP VSK : 129,00 EUR
04.06.2014 - RYEA DDP SSK : 133,00 EUR
04.06.2014 - RYEA DDP ZSK : 136,00 EUR
04.06.2014 - CRNA DDP VSK : 168,25 EUR
04.06.2014 - CRNA DDP SSK : 170,25 EUR
04.06.2014 - CRNA DDP ZSK : 173,25 EUR
04.06.2014 - CRNF DDP VSK : 162,40 EUR
04.06.2014 - CRNF DDP SSK : 164,40 EUR
04.06.2014 - CRNF DDP ZSK : 167,40 EUR
04.06.2014 - RPS DDP VSK : 369,75 EUR
04.06.2014 - RPS DDP SSK : 369,75 EUR
04.06.2014 - RPS DDP ZSK : 369,75 EUR
04.06.2014 - SNF DDP VSK : 301,00 EUR
04.06.2014 - SNF DDP SSK : 301,00 EUR
04.06.2014 - SNF DDP ZSK : 301,00 EUR
04.06.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 71,50 EUR
04.06.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 73,50 EUR
04.06.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,50 EUR
04.06.2014 - CER DDP EU : 0,15 EUR
04.06.2014 - EUA DDP EU : 5,30 EUR
04.06.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
04.06.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
04.06.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
04.06.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
04.06.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
04.06.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.06.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
25.06.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.06.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.06.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.06.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2014 - EUA DDP EU : 5,40 EUR
25.06.2014 - CER DDP EU : 0,16 EUR
25.06.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,01 EUR
25.06.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 74,01 EUR
25.06.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,01 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP VSK : 171,53 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP SSK : 173,53 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP ZSK : 176,53 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP VSK : 167,65 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP SSK : 169,65 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP ZSK : 172,65 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP VSK : 160,91 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP SSK : 162,91 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP ZSK : 165,91 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP VSK : 154,08 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP SSK : 156,08 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP ZSK : 159,08 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP VSK : 278,32 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP SSK : 280,32 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP ZSK : 283,32 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP VSK : 195,55 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP SSK : 199,55 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP ZSK : 202,55 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP VSK : 156,26 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP SSK : 160,26 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP ZSK : 163,26 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP VSK : 127,29 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP SSK : 132,06 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP ZSK : 134,29 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP VSK : 169,15 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP SSK : 171,15 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP ZSK : 174,15 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP VSK : 163,48 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP SSK : 165,48 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP ZSK : 168,48 EUR
25.06.2014 - RPS DDP VSK : 373,27 EUR
25.06.2014 - RPS DDP SSK : 373,27 EUR
25.06.2014 - RPS DDP ZSK : 373,27 EUR
25.06.2014 - SNF DDP VSK : 302,28 EUR
25.06.2014 - SNF DDP SSK : 302,28 EUR
25.06.2014 - SNF DDP ZSK : 302,28 EUR
25.07.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.07.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
25.07.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.07.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.07.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2014 - EUA DDP EU : 5,55 EUR
25.07.2014 - CER DDP EU : 0,17 EUR
25.07.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,74 EUR
25.07.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 74,74 EUR
25.07.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,74 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP VSK : 168,81 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP SSK : 170,81 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP ZSK : 173,81 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP VSK : 164,10 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP SSK : 166,10 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP ZSK : 169,10 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP VSK : 158,17 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP SSK : 160,17 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP ZSK : 163,17 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP VSK : 150,76 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP SSK : 152,76 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP ZSK : 155,76 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP VSK : 267,34 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP SSK : 269,34 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP ZSK : 272,34 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP VSK : 194,91 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP SSK : 198,91 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP ZSK : 201,91 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP VSK : 156,99 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP SSK : 160,99 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP ZSK : 163,99 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP VSK : 124,85 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP SSK : 130,72 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP ZSK : 131,85 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP VSK : 170,43 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP SSK : 172,43 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP ZSK : 175,43 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP VSK : 165,01 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP SSK : 167,01 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP ZSK : 170,01 EUR
25.07.2014 - RPS DDP VSK : 378,30 EUR
25.07.2014 - RPS DDP SSK : 378,30 EUR
25.07.2014 - RPS DDP ZSK : 378,30 EUR
25.07.2014 - SNF DDP VSK : 304,11 EUR
25.07.2014 - SNF DDP SSK : 304,11 EUR
25.07.2014 - SNF DDP ZSK : 304,11 EUR
25.08.2014 - EUA DDP EU : 5,70 EUR
25.08.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
25.08.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.08.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
25.08.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.08.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.08.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP VSK : 166,00 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP SSK : 168,00 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP ZSK : 171,00 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP VSK : 160,43 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP SSK : 162,43 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP ZSK : 165,43 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP VSK : 155,33 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP SSK : 157,33 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP ZSK : 160,33 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP VSK : 147,33 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP SSK : 149,33 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP ZSK : 152,33 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP VSK : 194,25 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP SSK : 198,25 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP ZSK : 201,25 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP VSK : 157,75 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP SSK : 161,75 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP ZSK : 164,75 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP VSK : 122,33 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP SSK : 129,33 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP ZSK : 129,33 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP VSK : 171,75 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP SSK : 173,75 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP ZSK : 176,75 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP VSK : 166,60 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP SSK : 168,60 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP ZSK : 171,60 EUR
25.08.2014 - RPS DDP VSK : 383,50 EUR
25.08.2014 - RPS DDP SSK : 383,50 EUR
25.08.2014 - RPS DDP ZSK : 383,50 EUR
25.08.2014 - SNF DDP VSK : 306,00 EUR
25.08.2014 - SNF DDP SSK : 306,00 EUR
25.08.2014 - SNF DDP ZSK : 306,00 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 73,50 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 75,50 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,50 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,00 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 5,40 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 6,30 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,18 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 5,70 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR