Správa zo zasadnutia CBV

Dňa 07.05.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Cenového burzového výboru Komoditnej burzy Bratislava.

Komentár predsedu

Ceny sú stabilizované, zrážky mimoriadne pomohli rastovým podmienkam u producentov, Nákupné ceny obilovín z novej úrody začali mierne klesať.

Dnešným dňom začala burza kótovať a zverejňovať cenu nového tovaru - posypovej soli, potrebnej pre prevádzku komunálnych ciest a dialníc v zimnom období.

Ceny tovarov

23.04.2014 - WHTE DDP VSK : 171,57 EUR
23.04.2014 - WHTE DDP SSK : 173,57 EUR
23.04.2014 - WHTE DDP ZSK : 176,57 EUR
23.04.2014 - WHTA DDP VSK : 168,71 EUR
23.04.2014 - WHTA DDP SSK : 170,71 EUR
23.04.2014 - WHTA DDP ZSK : 173,71 EUR
23.04.2014 - WHTB DDP VSK : 161,33 EUR
23.04.2014 - WHTB DDP SSK : 163,33 EUR
23.04.2014 - WHTB DDP ZSK : 166,33 EUR
23.04.2014 - WHTF DDP VSK : 156,00 EUR
23.04.2014 - WHTF DDP SSK : 158,00 EUR
23.04.2014 - WHTF DDP ZSK : 161,00 EUR
23.04.2014 - WHTS DDP VSK : 271,00 EUR
23.04.2014 - WHTS DDP SSK : 273,00 EUR
23.04.2014 - WHTS DDP ZSK : 276,00 EUR
23.04.2014 - BRLS DDP VSK : 195,52 EUR
23.04.2014 - BRLS DDP SSK : 199,52 EUR
23.04.2014 - BRLS DDP ZSK : 202,52 EUR
23.04.2014 - BRLF DDP VSK : 155,75 EUR
23.04.2014 - BRLF DDP SSK : 159,75 EUR
23.04.2014 - BRLF DDP ZSK : 162,75 EUR
23.04.2014 - RYEA DDP VSK : 125,67 EUR
23.04.2014 - RYEA DDP SSK : 129,67 EUR
23.04.2014 - RYEA DDP ZSK : 132,67 EUR
23.04.2014 - CRNA DDP VSK : 164,00 EUR
23.04.2014 - CRNA DDP SSK : 166,00 EUR
23.04.2014 - CRNA DDP ZSK : 169,00 EUR
23.04.2014 - CRNF DDP VSK : 161,75 EUR
23.04.2014 - CRNF DDP SSK : 163,75 EUR
23.04.2014 - CRNF DDP ZSK : 166,75 EUR
23.04.2014 - RPS DDP VSK : 372,00 EUR
23.04.2014 - RPS DDP SSK : 372,00 EUR
23.04.2014 - RPS DDP ZSK : 372,00 EUR
23.04.2014 - SNF DDP VSK : 302,25 EUR
23.04.2014 - SNF DDP SSK : 302,25 EUR
23.04.2014 - SNF DDP ZSK : 302,25 EUR
23.04.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,50 EUR
23.04.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 73,50 EUR
23.04.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 71,50 EUR
23.04.2014 - EUA DDP EU : 4,95 EUR
23.04.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
23.04.2014 - ERU DDP EU : 0,15 EUR
23.04.2014 - EUAA DDP EU : 4,33 EUR
23.04.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
23.04.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
23.04.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
23.04.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
07.05.2014 - WHTE DDP VSK : 172,29 EUR
07.05.2014 - WHTE DDP SSK : 174,29 EUR
07.05.2014 - WHTE DDP ZSK : 177,29 EUR
07.05.2014 - WHTA DDP VSK : 169,43 EUR
07.05.2014 - WHTA DDP SSK : 171,43 EUR
07.05.2014 - WHTA DDP ZSK : 174,43 EUR
07.05.2014 - WHTB DDP VSK : 162,17 EUR
07.05.2014 - WHTB DDP SSK : 164,17 EUR
07.05.2014 - WHTB DDP ZSK : 167,17 EUR
07.05.2014 - WHTF DDP VSK : 158,50 EUR
07.05.2014 - WHTF DDP SSK : 160,50 EUR
07.05.2014 - WHTF DDP ZSK : 163,50 EUR
07.05.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
07.05.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
07.05.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
07.05.2014 - BRLS DDP VSK : 195,82 EUR
07.05.2014 - BRLS DDP SSK : 199,82 EUR
07.05.2014 - BRLS DDP ZSK : 202,82 EUR
07.05.2014 - BRLF DDP VSK : 157,00 EUR
07.05.2014 - BRLF DDP SSK : 161,00 EUR
07.05.2014 - BRLF DDP ZSK : 164,00 EUR
07.05.2014 - RYEA DDP VSK : 129,00 EUR
07.05.2014 - RYEA DDP SSK : 133,00 EUR
07.05.2014 - RYEA DDP ZSK : 136,00 EUR
07.05.2014 - CRNA DDP VSK : 165,75 EUR
07.05.2014 - CRNA DDP SSK : 167,75 EUR
07.05.2014 - CRNA DDP ZSK : 170,75 EUR
07.05.2014 - CRNF DDP VSK : 162,25 EUR
07.05.2014 - CRNF DDP SSK : 164,25 EUR
07.05.2014 - CRNF DDP ZSK : 167,25 EUR
07.05.2014 - RPS DDP VSK : 372,25 EUR
07.05.2014 - RPS DDP SSK : 372,25 EUR
07.05.2014 - RPS DDP ZSK : 372,25 EUR
07.05.2014 - SNF DDP VSK : 302,25 EUR
07.05.2014 - SNF DDP SSK : 302,25 EUR
07.05.2014 - SNF DDP ZSK : 302,25 EUR
07.05.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,00 EUR
07.05.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 73,00 EUR
07.05.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 71,00 EUR
07.05.2014 - EUA DDP EU : 5,70 EUR
07.05.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
07.05.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
07.05.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
07.05.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
07.05.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
07.05.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
07.05.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
21.05.2014 - WHTE DDP VSK : 173,29 EUR
21.05.2014 - WHTE DDP SSK : 175,29 EUR
21.05.2014 - WHTE DDP ZSK : 178,29 EUR
21.05.2014 - WHTA DDP VSK : 170,14 EUR
21.05.2014 - WHTA DDP SSK : 172,14 EUR
21.05.2014 - WHTA DDP ZSK : 175,14 EUR
21.05.2014 - WHTB DDP VSK : 163,00 EUR
21.05.2014 - WHTB DDP SSK : 165,00 EUR
21.05.2014 - WHTB DDP ZSK : 168,00 EUR
21.05.2014 - WHTF DDP VSK : 157,25 EUR
21.05.2014 - WHTF DDP SSK : 159,25 EUR
21.05.2014 - WHTF DDP ZSK : 162,25 EUR
21.05.2014 - WHTS DDP VSK : 286,00 EUR
21.05.2014 - WHTS DDP SSK : 288,00 EUR
21.05.2014 - WHTS DDP ZSK : 291,00 EUR
21.05.2014 - BRLS DDP VSK : 196,20 EUR
21.05.2014 - BRLS DDP SSK : 200,20 EUR
21.05.2014 - BRLS DDP ZSK : 203,20 EUR
21.05.2014 - BRLF DDP VSK : 155,75 EUR
21.05.2014 - BRLF DDP SSK : 159,75 EUR
21.05.2014 - BRLF DDP ZSK : 162,75 EUR
21.05.2014 - RYEA DDP VSK : 129,00 EUR
21.05.2014 - RYEA DDP SSK : 133,00 EUR
21.05.2014 - RYEA DDP ZSK : 136,00 EUR
21.05.2014 - CRNA DDP VSK : 165,75 EUR
21.05.2014 - CRNA DDP SSK : 167,75 EUR
21.05.2014 - CRNA DDP ZSK : 170,75 EUR
21.05.2014 - CRNF DDP VSK : 162,25 EUR
21.05.2014 - CRNF DDP SSK : 164,25 EUR
21.05.2014 - CRNF DDP ZSK : 167,25 EUR
21.05.2014 - RPS DDP VSK : 372,25 EUR
21.05.2014 - RPS DDP SSK : 372,25 EUR
21.05.2014 - RPS DDP ZSK : 372,25 EUR
21.05.2014 - SNF DDP VSK : 302,25 EUR
21.05.2014 - SNF DDP SSK : 302,25 EUR
21.05.2014 - SNF DDP ZSK : 302,25 EUR
21.05.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 76,50 EUR
21.05.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 73,50 EUR
21.05.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 71,50 EUR
21.05.2014 - EUA DDP EU : 5,70 EUR
21.05.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
21.05.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
21.05.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
21.05.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
21.05.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
21.05.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
21.05.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2014 - EUA DDP EU : 5,70 EUR
25.06.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
25.06.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.06.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.06.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.06.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.06.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP VSK : 166,91 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP SSK : 168,91 EUR
25.06.2014 - WHTA DDP ZSK : 171,91 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP VSK : 160,39 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP SSK : 162,39 EUR
25.06.2014 - WHTB DDP ZSK : 165,39 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP VSK : 275,06 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP SSK : 277,06 EUR
25.06.2014 - WHTS DDP ZSK : 280,06 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP VSK : 195,76 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP SSK : 199,76 EUR
25.06.2014 - BRLS DDP ZSK : 202,76 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP VSK : 167,94 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP SSK : 169,94 EUR
25.06.2014 - CRNA DDP ZSK : 172,94 EUR
25.06.2014 - RPS DDP VSK : 377,72 EUR
25.06.2014 - RPS DDP SSK : 377,72 EUR
25.06.2014 - RPS DDP ZSK : 377,72 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP SSK : 131,66 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP VSK : 126,57 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP ZSK : 163,48 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP SSK : 160,48 EUR
25.06.2014 - BRLF DDP VSK : 156,48 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP ZSK : 158,73 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP SSK : 155,73 EUR
25.06.2014 - WHTF DDP VSK : 153,73 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP ZSK : 175,79 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP SSK : 172,79 EUR
25.06.2014 - WHTE DDP VSK : 170,79 EUR
25.06.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,23 EUR
25.06.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 74,23 EUR
25.06.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,23 EUR
25.06.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
25.06.2014 - RYEA DDP ZSK : 133,57 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP VSK : 164,35 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP SSK : 166,35 EUR
25.06.2014 - CRNF DDP ZSK : 169,35 EUR
25.06.2014 - SNF DDP VSK : 304,53 EUR
25.06.2014 - SNF DDP SSK : 304,53 EUR
25.06.2014 - SNF DDP ZSK : 304,53 EUR
25.07.2014 - EUA DDP EU : 5,70 EUR
25.07.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
25.07.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.07.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.07.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.07.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.07.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP VSK : 164,15 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP SSK : 166,15 EUR
25.07.2014 - WHTA DDP ZSK : 169,15 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP VSK : 158,15 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP SSK : 160,15 EUR
25.07.2014 - WHTB DDP ZSK : 163,15 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP VSK : 265,69 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP SSK : 267,69 EUR
25.07.2014 - WHTS DDP ZSK : 270,69 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP VSK : 195,39 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP SSK : 199,39 EUR
25.07.2014 - BRLS DDP ZSK : 202,39 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP VSK : 169,81 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP SSK : 171,81 EUR
25.07.2014 - CRNA DDP ZSK : 174,81 EUR
25.07.2014 - RPS DDP VSK : 382,41 EUR
25.07.2014 - RPS DDP SSK : 382,41 EUR
25.07.2014 - RPS DDP ZSK : 382,41 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP VSK : 124,48 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP ZSK : 164,10 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP SSK : 161,10 EUR
25.07.2014 - BRLF DDP VSK : 157,10 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP ZSK : 155,72 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP SSK : 152,72 EUR
25.07.2014 - WHTF DDP VSK : 150,72 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP ZSK : 173,65 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP SSK : 170,65 EUR
25.07.2014 - WHTE DDP VSK : 168,65 EUR
25.07.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 77,85 EUR
25.07.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 74,85 EUR
25.07.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 72,85 EUR
25.07.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP SSK : 130,52 EUR
25.07.2014 - RYEA DDP ZSK : 131,48 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP VSK : 166,14 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP SSK : 168,14 EUR
25.07.2014 - CRNF DDP ZSK : 171,14 EUR
25.07.2014 - SNF DDP VSK : 306,48 EUR
25.07.2014 - SNF DDP SSK : 306,48 EUR
25.07.2014 - SNF DDP ZSK : 306,48 EUR
25.08.2014 - EUA DDP EU : 5,70 EUR
25.08.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
25.08.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
25.08.2014 - EUAA DDP EU : 5,10 EUR
25.08.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
25.08.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
25.08.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
25.08.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP VSK : 166,43 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP SSK : 168,43 EUR
25.08.2014 - WHTE DDP ZSK : 171,43 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP VSK : 161,29 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP SSK : 163,29 EUR
25.08.2014 - WHTA DDP ZSK : 166,29 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP VSK : 155,83 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP SSK : 157,83 EUR
25.08.2014 - WHTB DDP ZSK : 160,83 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP VSK : 147,60 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP SSK : 149,60 EUR
25.08.2014 - WHTF DDP ZSK : 152,60 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP VSK : 256,00 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP SSK : 258,00 EUR
25.08.2014 - WHTS DDP ZSK : 261,00 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP VSK : 195,00 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP SSK : 199,00 EUR
25.08.2014 - BRLS DDP ZSK : 202,00 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP VSK : 157,75 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP SSK : 161,75 EUR
25.08.2014 - BRLF DDP ZSK : 164,75 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP VSK : 122,33 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP SSK : 129,33 EUR
25.08.2014 - RYEA DDP ZSK : 129,33 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP VSK : 171,75 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP SSK : 173,75 EUR
25.08.2014 - CRNA DDP ZSK : 176,75 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP VSK : 168,00 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP SSK : 170,00 EUR
25.08.2014 - CRNF DDP ZSK : 173,00 EUR
25.08.2014 - RPS DDP VSK : 387,25 EUR
25.08.2014 - RPS DDP SSK : 387,25 EUR
25.08.2014 - RPS DDP ZSK : 387,25 EUR
25.08.2014 - SNF DDP VSK : 308,50 EUR
25.08.2014 - SNF DDP SSK : 308,50 EUR
25.08.2014 - SNF DDP ZSK : 308,50 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP ZSK : 78,50 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP SSK : 75,50 EUR
25.08.2014 - POSYPOVASOL DDP VSK : 73,50 EUR
31.12.2014 - EUA DDP EU : 6,00 EUR
31.12.2014 - CER DDP EU : 0,18 EUR
31.12.2014 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
31.12.2014 - EUAA DDP EU : 5,40 EUR
31.12.2014 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2014 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2014 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2014 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR
31.12.2015 - EUA DDP EU : 6,30 EUR
31.12.2015 - CER DDP EU : 0,18 EUR
31.12.2015 - ERU DDP EU : 0,12 EUR
31.12.2015 - EUAA DDP EU : 5,70 EUR
31.12.2015 - VER-GS DDP EU : 0,50 EUR
31.12.2015 - VER-VCS DDP EU : 0,20 EUR
31.12.2015 - AAU DDP EU : 0,01 EUR
31.12.2015 - AAUG DDP EU : 0,10 EUR